WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO marketingowe aspekty wprowadzania produktu na rynek Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski

2 Wprowadzanie nowego produktu na rynek (za M. J. Thomas) Tworzenie koncepcji Ocena i selekcja pomysłów Rozwój i testowanie koncepcji Analiza ekonomiczna Rozwój produktu Testowanie rynku Komercjalizacja Jakie informacje są potrzebne, aby wprowadzić produkt na rynek? Skąd je pozyskać?

3 Strategiczne zarządzanie marketingowe ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZE wyzwanie: jak wzrosnąć w siłę? paradygmat: wygrywa silniejszy i bardziej bezwzględny ZARZĄDZANIE FUNKCJONALNE wyzwanie: jak zwiększać skalę działania? paradygmat: wygrywa wydajniejszy ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE wyzwanie: jak rozszerzyć dominium (rynek)? paradygmat: wygrywa bardziej konkurencyjny ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (MARKETINGOWE) wyzwanie: jak stawać się bardziej skutecznym i bardziej efektywnym? paradygmat: wygrywa mądrzejszy i szybszy

4 Zarządzanie marketingowe American Marketing Association: zarządzanie marketingowe jest procesem planowania i realizacji produktów (usług, idei, osób, organizacji), kształtowania cen, promocji i dystrybucji towarów, mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji Zarządzanie marketingowe obejmuje: Określenie celów planowanych do osiągnięcia przez organizację, Dobór metod, technik i narzędzi ich realizacji z zachowaniem prymatu dążenia do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań konsumentów

5 Cel marketingu - dopasowanie do potrzeb klienta CELEM TYM JEST rozpoznanie potrzeb klienta i ich zaspokojenie Celem każdej organizacji gospodarczej działającej na rynku nie jest ani produkcja, ani sprzedaż ani też oferowanie usług i w ten sposób osiągnięcie optymalnego poziomu sprzedaży i zysku Co oferujemy poszczególnym segmentom rynku? Które z potrzeb klientów zaspokajamy? Czym różnimy się od konkurencji w ofercie dla poszczególnych segmentów rynku? produktem? ceną? dystrybucją? kampanią promocyjną? wizerunkiem na rynku?

6 Strategia Esencją strategii jest decyzja dotycząca wyboru prowadzenia działań inaczej niż konkurencja po to, aby dostarczyć wyjątkową propozycję wartości M. E. Porter

7 4 GŁÓWNE SKŁADOWE STRATEGII Domena działania gdzie i komu organizacja zamierza sprzedawać swoje wyroby/usługi? Strategiczna przewaga w ramach danej domeny w stosunku do konkurentów Cele do osiągnięcia cele strategiczne co chcemy osiągnąć w kolejnych okresach? Funkcjonalne programy działania przełożenie strategii na konkretne działania w obszarach funkcjonalnych

8 Planowanie marketingowe Planowanie marketingowe wykorzystywane jest przy segmentacji rynku, identyfikacji pozycji firmy na rynku, prognozowaniu rozmiarów rynku, a także planowaniu realnego udziału w rynku w poszczególnych jego segmentach. Proces ten obejmuje: prowadzenie badań marketingowych w obrębie firmy oraz poza nią, prognozowanie, wyznaczanie celów marketingowych, definiowanie programów, ustalanie budżetu, analizę rezultatów działań i weryfikację celów, strategii i programów.

9 Od segmentacji przez pozycjonowanie i zróżnicowanie do brandingu czyli MARKI 3. wybór unikatowego oznaczenia produktu brandowanie - komunikacja 2...dzięki temu możemy usytuować produkt tak, by zaspokajał potrzebę wybranego segmentuw sposób odmienny od konkurencji. BRANDING POZYCJONOWANIE 1. Najpierw w wyniku strategii segmentacji wybieramy grupę docelową... SEGMENTACJA

10 Segmentacja odbiorców Segmentacja (ang. segmentation) - podział obszaru działalności według pewnego kryterium na w miarę homogeniczne grupy odbiorców, w odniesieniu do których organizacja podejmuje decyzje o wyborze kierunków swojego działania. Segment (ang. segment) - w miarę jednorodna grupa odbiorców wyodrębniona w procesie segmentacji. Rynek docelowy (ang. target group) - segment wybrany przez organizację do prowadzenia działalności na jego rzecz. Plasowanie (ang. positioning) strategia kształtowania unikatowej, w stosunku do konkurencji, pozycji oferty poprzez zdobycie dla niej wyróżniającego miejsca w świadomości odbiorców.

11

12 Kryteria segmentacji rynku KRYTERIA BEHAWIORALNE WARUNKI ZAKUPU (korzyści, jakich klienci oczekują po zakupionym produkcie) poszukiwanie korzyści: potrzeby, pragnienia postrzegana wartość produktu: tani, drogi ocena cech produktu: ważne, nieważne SKŁONNOŚCI (okazje i sytuacje, w jakich klient skłonny jest nabyć produkt, np. ubezpieczenie) preferencje: lepszy, gorszy niż... faza gotowości do zakupu: uświadomienie, czas na zakup itp. DZIAŁANIE rola: nabywca, użytkownik konsumpcja: intensywna, rzadka okoliczności zakupu: osoby towarzyszące status użytkownika: były, przyszły, obecny lojalność wobec marki

13 Przykładowa metodyka segmentacji

14 Przykładowe segmenty rynku

15 Procedura segmentacji 1. szerokie zdefiniowanie segmentowanego rynku, 2. sformułowanie listy potrzeb potencjalnych nabywców 3. wstępne wyodrębnienie segmentów rynkuprzez tworzenie kombinacji potrzeb zaspokajanych na danym rynku 4. identyfikacja i usunięcie cech wspólnych 5. nazwanie wyodrębnionych segmentów 6. dokonanie pogłębionej charakterystyki poszczególnych segmentów 7. określenie relatywnej wielkości segmentów

16 Kryteria poprawnej segmentacji mierzalność(wyraża się istnieniem możliwości pozyskania informacji o odbiorcach - w odniesieniu do omawianego wcześniej przykładu: na temat poszczególnych dysfunkcji, ich charakterystyki i uwarunkowań), rozległość(poszczególne grupy są na tyle duże, że uzasadnione jest stosowanie odrębnych strategii marketingowych; każdy z wyodrębnionych wcześniej segmentów jest bardzo liczny - dotyczy tysięcy osób), dostępność(możliwe jest efektywne stosowanie poszczególnych instrumentów marketingu), wrażliwość(prawdopodobne jest, że odbiorcy pozytywnie zareagują na działania marketingowe skierowane do nich - ich potrzeby są silne i na ogół bardzo pilne)

17 Psychograficzna segmentacja rynku przykład podejścia Instytutu Pentor (Dochnalik J., Psychograficzne portrety konsumentów, Instytut Pentor 2003) Psychografia powstawała w oparciu o paroletnie badania funkcjonowania różnych skal, kilka badań "pilotażowych" (czterokrotnie na 1000 osobowych próbach badano użyteczność ponad 200 wskaźników) wyselekcjonowano kilkadziesiąt stwierdzeń tworzących kilkanaście skal. Na ich podstawie wyodrębnione zostało sześć typów o szczególnej konfiguracji postaw wobec siebie i innych, świata społecznego i rynku.

18 Psychograficzna segmentacja rynku przykład podejścia Instytutu Pentor (Dochnalik J., Psychograficzne portrety konsumentów, Instytut Pentor 2003) Przyjęto że styl zachowań rynkowych związany jest z 4 grupami czynników

19 Psychograficzna segmentacja rynku przykład podejścia Instytutu Pentor (Dochnalik J., Psychograficzne portrety konsumentów, Instytut Pentor 2003) W oparciu o analizę danych dla 51 tys. respondentów stworzono 6 portretów psychograficznych:

20 Od czego zależy wybór segmentu rynku? Czy na danym rynku występuje luka (potrzeby, które nie są zaspokojone)? Jaka część nabywców jest zadowolona z produktów oferowanych przez konkurentów, a jaka część poszukuje czegoś innego? Czy Twoja firma jest w stanie zaoferować coś, czego klienci rzeczywiście poszukują? Czy przewidywany popyt jest na tyle duży, aby stwarzał szansę na opłacalną działalność gospodarczą?

21 Od czego zależy wybór segmentu rynku? c.d. Czy konkurenci ze spokojem pozwolą na wejście Twojej firmy lub nowej oferty na rynek? Ile upłynie czasu, zanim konkurenci zareagują na Twoje działania? Czy będzie to czas wystarczająco długi na zabezpieczenie się przed ich kontrofensywą? Czy Twoja firma będzie w stanie skutecznie przedstawić i promować swoją ofertę potencjalnym klientom?

22 Wybór rynku docelowego Wybór rynku docelowego przeprowadza się na podstawie dokonanej segmentacji Spośród istniejących segmentów organizacja wybiera te, które będzie obsługiwać lub z którymi będzie współpracować (w przypadku donatorów) Nie mogąc realizować potrzeb wszystkich, musi wychodzić naprzeciw tylko wybranym grupom Pośród sposobów działań (obsługa segmentów), jakie organizacja może wybierać, ma do wyboru: nie zróżnicowane, zróżnicowane, Skoncentrowane, zindywidualizowane.

23 Wybór rynku docelowego Działania nie zróżnicowane -będą prowadzone w sytuacji, kiedy potrzeby odbiorców są podobne, Działanie zróżnicowanepolega na opracowaniu różnych koncepcji marketingu dla poszczególnych segmentów, Działanie skoncentrowanewłaściwe jest organizacjom decydującym się na prowadzenie działalności wyspecjalizowanej, dla pojedynczego segmentu Działania zindywidualizowanepolegają na dostosowaniu do wymagań pojedynczych odbiorców

24 Plasowanie (pozycjonowanie) oferty Plasowanie polega na opracowaniu sposobu wyróżnienia własnej oferty Celem plasowania jest zdobycie dla oferty wyróżniającego i wysoko ocenianego miejsca w świadomości odbiorców, tak aby postrzegali oni tę ofertę jako wyjątkowy sposób zaspokojenia swojej potrzeby

25 Pozycjonowanie Koncentracja na idei lub słowie które definiują firmę, lub markę, w umysłach konsumentów Jack Trout

26 Proces plasowania Określenie istotnych cech, przez które odbiorcy postrzegają daną ofertę Określenie pozycji rynkowej ofert Analiza postępowania konsumentów Wybór pozycji rynkowej dla własnej oferty Monitorowanie wybranej pozycji.

27 Deklaracja pozycjonowania [claim] Nasza marka [XXXXX] jest lepsza od [konkurencja] dla [adresat] ponieważ [główna korzyść unikatowa] w wyniku [powody funkcjonalne i emocjonalne]

28 Warunki skutecznego plasowania Skuteczne plasowanie wymaga wyboru cechy pozycjonującej, która jest: ważna przewyższająca możliwa do zakomunikowania odbiorcom, trudna do skopiowania(np. ze względu na unikatowe zasoby) korzystna dla organizacji(daje możliwości realizowania celów organizacji, nie jest sprzeczna z jej misją)

29 Poszukiwanie cech pozycjonujących mapowanie (mapa percepcyjno-pozycyjna) Graficzna ilustracja jak konsumenci postrzegają produkt w stosunku do produktów konkurencji

30 Mapa percepcyjno-pozycyjna Graficzna ilustracja jak konsumenci postrzegają produkt w stosunku do produktów konkurencji droga blisko daleko tania

31 Mapa percepcyjno-pozycyjna Graficzna ilustracja jak konsumenci postrzegają produkt w stosunku do produktów konkurencji ekskluzywna tradycyjna nowoczesna popularna

32 Percepcja marki Percepcje marki

33 Plasowanie - przykład

34 REASON TO BELIEVE Dowód dlaczego mam uwierzyć? Rodzaje dowodów Statystyki Badania Techniczne Ludowe Osobiste Zbiorowe słuszność społeczna Obiegowe Organoleptyczne Wizualne Smakowe Dźwiękowe Węchowe Kulturowe Medialne Naukowe

35 Pozycjonowanie imitacyjne: jak najbliższe umieszczenie danego produktu przy produkcie głównego konkurenta lub lidera rynku antycypacyjne: wykreowanie nowych potrzeb adaptacyjne: (repozycjonowane), dostosowanie produktu do zmieniających się potrzeb klienta defensywne: wprowadzenie produktu konkurencyjnego (kanibalizm)

36 MARKETING MIX

37 MARKETING - MIX Marketing mix: wewnętrznie zintegrowana struktura marketingu, za pomocą której następuje oddziaływanie firmy na zjawiska rynkowe Prawidłowe planowanie marketing-mixu jest niezbędnym warunkiem spójności strategii marketingowej Mieszanka marketingowa służy realizacji przyjętej strategii pozycjonowania

38 Marketing-mix 4 P: produkt, cena, promocja, dystrybucja Zamiast klasycznego marketingu-mix, proponuje się zastosowanie w tej sferze zmodyfikowanej koncepcji 4C: wartość dla nabywcy (customer vulue), koszt (cost), komunikacja (communication), lokalizacja (convenience)

39 Produkt Produkt nie tylko towar, ale usługa, idea i wiele innych Produkt zestaw korzyści i wartości oferowanych konsumentowi w celu zaspokojenia jego potrzeb Poziomy produktu w odniesieniu do usługi: Rdzeń produktu podstawowa usługa (np. łóżko w pokoju hotelowym) Produkt rzeczywisty: podstawowa usługa + min. Dodatkowych oczekiwań (np. czysta toaletu w teatrze) Produkt poszerzony poszerzanie jest narzędziem różnicowania; oferta przewyższa min. Poziom oczekiwań klienta Produkt potencjalny wszystkie potencjalne cechy i korzyści, które klient może uzyskać

40 4 warstwy produktu

41 Strategia marketingowa a fazy cyklu życia produktu

42 Cykl życia produktu a typy strategii FAZA Wprowadzenie CEL MARKETINGOWY Stworzenie świadomości istniejącego produktu i wzbudzenie chęci spróbowania STRATEGIA Oferowanie produktu podstawowego (silna promocja, budowanie świadomości) Wzrost Maksymalizacja udziału w rynku Rozszerzenie oferty produktu (Pozyskanie i przywiązanie klientów Tłumienie konkurencji Ekspansja na nowe segmenty rynku) Dojrzałość Maksymalizacja zysku przy jednoczesnej ochronie udziału w rynku Różnicowanie produktu (Pozyskanie i przywiązanie klientów Zwiększenie transakcji/klienta Ekspansja na nowe segmenty rynku) Schyłek Zmniejszenie nakładów i maksymalne wykorzystanie marki Eliminacja słabych produktów (Przetrwanie dłużej niż konkurencja Zawężenie obecności Wyciśnięcie cytryny )

43 USŁUGA JAKO PRODUKT Cechy usług: Niematerialność Nierozdzielność Zmienność Nietrwałość Powyższe cechy usług stanowią wyzwanie dla marketingu usług

44 Specyfika usług na przykładzie usług bankowych - 4N Niematerialne- klient kupując usługę nie dostaje nic fizycznego w zamian (poza świadectwem materialnym) Zakładając lokatę dostajemy obietnicę zyskownego zarządzania pieniędzmi Biorąc kredyt nie odczuwamy tej satysfakcji, która towarzyszy nabywcy przy zakupie towaru w sklepie Nierozdzielne - sprzedaż większości usług bankowych w dużej mierze polega na objaśnieniu korzyści przez urzędnika oraz na dopełnieniu formalności. Niejednorodne- w poszczególnych oddziałach usługi nie są świadczone jednakowo ciągle niejednolity standard usług bankowych rzutujący na poziom korzyści i zadowolenia klienta zależne np. od czynnika ludzkiego Nietrwałe- większość usług bankowych jest świadczona w momencie wystąpienia popytu (są produkowane w obecności klienta, jak np. lokaty oszczędnościowe, przekazy pieniężne itd.) Ważnym elementem strategii marketingowej jest wypracowanie jak najbardziej atrakcyjnych: świadectwa materialnego (np. karta kredytowa) oraz procesu świadczenia usługi (np. wygoda obsługi w placówce)

45 USŁUGA JAKO PRODUKT Ile materii jest w usłudze? Pytanie istotne z punktu widzenia marketingowania usługi, eksponowania jej niektórych materialnych elementów dla osiągnięcia lepszego efektu promocyjnego Ph. Kotler 5 grup produktów względem zawartości składników materialnych i niematerialnych: 1. Czysty produkt materialny 2. Produkt materialny z usługami towarzyszącymi 3. Hybryda (np. restauracja) 4. Usługa stanowiąca podstawę produktu z towarzyszącymi im przedmiotami materialnymi i usługami uzupełniającymi (lot z posiłkiem i in.) 5. Czysta usługa (np. porada prawna).

46 Marketing-mix dla usług Co w sytuacji, gdy produktem jest usługa? 5 P obejmuje również personel 7 P -B. H. Booms oraz M. J. Bitmer zaproponowali dwa nowe elementy: świadectwo materialne (physical evidence), proces/przebieg świadczenia usługi (process)

47 Marketing-mix w marketingu usług Świadectwo materialne - to fizyczne środowisko, w którym tworzona jest usługa oraz istnieje wzajemne oddziaływanie usługodawcy i usługobiorcy. Jest nim także każdy materialny element wspierający usługę, np. wyposażenie, umeblowanie, kolorystyka. Niematerialność usług powinna być w jakiś sposób rekompensowana przez dostarczenie konkretnego, namacalnego dowodu o produkcie. Świadectwa materialne pozwalają uplasować się na korzystniejszej pozycji i są też materialnym podparciem usługi.

48 Marketing-mix w marketingu usług Proces świadczenia usługi - obejmuje całą realizację świadczenia dla klienta, począwszy od jego zainteresowania ofertą, a skończywszy na obsłudze (np. serwisie) po sprzedaży. Uwzględnia się tu procedury, harmonogramy prac, mechanizmy i czynności w wyniku których otrzymuje się usługę. Potraktowanie procesu zarządzania jako odrębnego zespołu działań jest warunkiem wstępnym poprawy jakości usługi. Sprawność działania przy świadczeniu usługi może być źródłem przewagi nad konkurentami Np. w usługach finansowych - wyróżnik LukasBanku: tak powinno być w każdym banku

49 Cena Wyznaczanie nowej ceny: Decyzje cenowe powinny pozostawać w zgodzie z całością strategii marketingowej, Rozważenie zróżnicowania cen dla poszczególnych segmentów, Wysokość ceny zależy od nabywcy, któremu zbywamy usługę Metody ustalania cen: Koszty powiększone o planowaną marżę zysku, Według stopy zwrotu cenę ustala się tak, aby osiągnąć założoną stopę zwrotu inwestycji, Według konkurencji na podstawie cen organizacji konkurencyjnych, Według postrzeganej wartości wg wartości danej usługi dla określonej grupy konsumentów.

50 Przykłady form cenowych w marketingu Cena penetracyjna poniżej cen produktów konkurencji, a nawet poniżej kosztów. Cena wyrównana sprowadzona do poziomu cen konkurencji. Cena z premią powyżej cen stosowanych przez konkurencję (np. cena nowości). Cena prestiżowa cena klasy, oparta o założenie płać za jakość. Cena promocyjna związana z konkretną akcją promocyjną.

51 Dystrybucja Dystrybucja wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów (usług) finalnemu użytkownikowi Kanał dystrybucji zespół kolejnych ogniw, za pośrednictwem których dokonuje się przepływu jednego lub większej ilości strumieni związanych z działalnością marketingową Kanały bezpośrednie i pośrednie, W kanałach pośrednich pośrednikami mogą być np. agenci, brokerzy, pośrednicy instytucjonalni, pośrednicy hurtowi, pośrednicy detaliczni.

52 Dystrybucja Dystrybucję bezpośrednią dzielimy na stacjonarną i niestacjonarną Dystrybucja stacjonarna w stałym miejscu, w siedzibie organizacji Dystrybucję stacjonarną dzielimy na scentralizowaną i nie scentralizowaną Scentralizowana skomplikowane usługi, specjalne formy ich świadczenia, potrzeba wykwalifikowanej pracy i specjalistycznego sprzętu, lub gdy wymaga tego tradycja Nie scentralizowana usługi o dużej częstotliwości nabywania, raczej wystandaryzowane, świadczone jednocześnie dużym grupom konsumentów Tworzy się dla takich usług filie, sieci oddziałów (przychodnie zdrowia, biblioteki i in.) Taka dystrybucja zbliża usługę do konsumenta, jest dla niego wygodna

53 Dystrybucja usług kryterium częstości Dystrybucja intensywna wysoka częstotliwość nabywania, niski koszt świadczenia; lokalizacja siei dystrybucji blisko tworzenia się miejsc zapotrzebowania, Dystrybucja selektywna świadczenie usług jedynie przez wybrane placówki; większa koncentracja nabywania usług, obniżenie kosztów działania placówek, a zarazem możliwość wzrostu jakości procesu usługowego, Dystrybucja ekskluzywna oferowania usług w jednym, najwyżej kilku miejscach na rynku; gł. usługi wyspecjalizowane, wybieralne, o charakterze epizodycznym, czy luksusowym.

54 Promocja Promocja zespół środków, za pomocą których organizacja komunikuje się z otoczeniem, gł. z grupami docelowymi Promocja system komunikowania się łączy strategię marketingową ze zjawiskami i zdarzeniami występującymi na rynku Promocja, aby była skuteczną komunikacją, musi dokonywać się przez różne kanały komunikacji dwustronnej Program komunikacji: Wybór odbiorców usługi, Określenie celów promocji, Sformułowanie informacji, Wybór elementów promocji-mix.

55 Promocja Główne funkcje promocji w organizacjach usługowych: Funkcja informacyjna w systemie komunikowania się firmy usługowej z rynkiem, Funkcja wspierania procesów sprzedaży zwiększanie intensywności oddziaływania firmy na rynek Środki promocji (elementy promotion-mix mix): Reklama Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Public relations

56 Reklama Reklama bezosobowa forma płatnej komunikacji Dobierając medium reklamy (TV, radio, internet, outdoor, prasa, P.O.S., telefon, poczta i in.), należy wziąć pod uwagę: Charakterystykę środka reklamy: zasięg geograficzny, typ odbiorców, możliwości multimedialne (ile mediów, statyka/dynamika etc), siłę oddziaływania, wiarygodność dla wybranych segmentów rynku Nastrój wytwarzany poprzez środek reklamy Zasięg liczba odbiorców i ich cechy

57 Wady i zalety mediów reklamowych Źródło: K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius: Marketing. Warszawa 1998, s. 519 Medium Mocne strony Słabe strony Telewizja Radio Dociera do bardzo szerokiej grupy widzów; wykorzystuje obraz, druk, dźwięk i efekty ruchu; może docierać do specyficznej grupy widzów. Może docierać do wybranej grupy słuchaczy; reklamy mogą być dostarczane szybko; korzystanie z dźwięku, humoru oraz sytuacji intymności. Wysoki koszt przygotowania i emitowania reklam; krótki czas oddziaływania przekazu; trudności w przypadku złożonej informacji. Brak efektu wizualnego; krótki czas oddziaływania przekazu; trudności w przypadku złożonej informacji. Czasopisma Mogą docierać do wybranej grupy czytelników; bogactwo wykorzystanych kolorów; długi czas oddziaływania reklam; reklamy mogą być odbierane i zapamiętywane; można wysyłać złożone informacje. Długi czas potrzebny na zamieszczenie reklamy; ograniczona kontrola miejsca reklamy; względnie wysoki koszt; konkuruje o uwagę z innymi informacjami czasopisma. Gazety Poczta Billboardy Doskonałe pokrycie rynków lokalnych; reklamy mogą być często zamieszczane i zmieniane; mogą być też lepiej zapamiętywane; szybka reakcja konsumenta; niski koszt. Najlepiej trafia do wybranej grupy odbiorców; bardzo elastyczna; reklama może być łatwo zapamiętana; mierzalność. Niski koszt; nastawienie na rynek lokalny; duża widoczność; możliwość powtórnych kontaktów. Reklamy konkurują o uwagę z innymi informacjami w gazecie; nie ma możliwości kontroli miejsca reklamy na stronie; krótki czas życia reklamy; trudno wybrać docelowych odbiorców. Względnie wysoki koszt; odbiorcy często traktują takie listy jak śmiecie; brak konkurencji pod względem edycji. Przekaz musi być krótki i jasny; niska selektywność odbiorców; krytykowana ze względu na zagrożenie dla ruchu drogowego.

58 Funkcje kontaktu osobistego w procesie świadczenia usług

59 LUDZIE, PROCESY, OBSŁUGA KLIENTA DALSZE ELEMENTY ROZSZERZONEGO M-MIX USŁUG

60 LUDZIE w marketing-mixie usług Prowadzenie działań marketingowych instytucji finansowych zależy od doboru, przeszkolenia, motywacji i kierowania ludźmi Ludzie świadczący usługę mają kluczowe znaczenie dla poziomu świadczenia usługi, zarówno z punktu widzenia usługodawcy, jak i usługobiorcy Podział pracowników organizacji usługowej 2 kryteria: częstotliwość kontaktów z klientami oraz stopień uczestnictwa w konwencjonalnych działaniach marketingowych Na podstawie tych kryteriów dzieli się pracowników na 4 grupy: Łączników, moderatorów, pracowników sfery oddziaływania, personel pomocniczy.

61 Podział pracowników na grupy CZĘSTO LUB OKRESOWO KONTAKTUJĄ SIĘ Z KLIENTEM KONTAKTUJĄ SIĘ Z KLIENTEM RZADKO LUB WCALE BEZPOŚREDNIO UCZESTNICZĄ W KONWENCJONALNYCH DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH ŁĄCZNICY PRACOWNICY SFERY ODDZIAŁYWANIA POŚREDNIO UCZESTNICZĄ W KONWENCJONALNYCH DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH MODERATORZY PERSONEL POMOCNICZY

62 Podział pracowników na grupy Łącznicy częsty, regularny kontakt z klientem; bezpośrednie zaangażowanie w konwencjonalne działania marketingowe Gł. pracownicy działu sprzedaży i obsługi klienta Powinni znać misję, cele oraz strategię marketingową organizacji Kryterium ich zatrudnienia oraz oceny i nagradzania powinna być umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów Moderatorzy niewielki udział w konwencjonalnych działaniach marketingowych, ale dość częsty kontakt z klientem Muszą znać założenia strategii marketingowej i mieć świadomość swojej roli w realizacji jej celów Np. pracownicy recepcji, centrali telefonicznej itp

63 Podział pracowników na grupy Pracownicy sfery oddziaływania bezpośrednio uczestniczą w konwencjonalnych działaniach marketingowych, ale nie mają praktycznie kontaktu z klientem Bardzo istotny udział w procesie realizacji strategii marketingowej bezpośrednio związani z rozwojem produktu, badaniem rynku itp. Muszą mieć zdolność rozumienia potrzeb klienta i szybkiego reagowania na te potrzeby Personel pomocniczy brak zaangażowania w konw. dział. mark. i sporadyczny kontakt z klientami, ale ich praca ma decydujący wpływ na końcowy rezultat działalności organizacji M.in. Pracownicy zaopatrzenia, kadr oraz przetwarzania danych Powinni znać potrzeby innych pracowników oraz klientów zewnętrznych

WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO

WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO WARSZTATY MENEDŻERA FINANSOWEGO marketingowe aspekty wprowadzania produktu na rynek Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Jarosław Górski Wprowadzanie nowego produktu na rynek (za M. J. Thomas) Tworzenie koncepcji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Strategia dr Bartłomiej Kurzyk 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Cele Jakie cele mogą pojawić się w planie marketingowym? Podajcie przykłady

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

faza cyklu życia rodziny

faza cyklu życia rodziny Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15. Na drodze do nauki marketingu str. 17 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) str. 15 WPROWADZENIE str. 17 Na drodze do nauki marketingu str. 17 Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Marketing 1 Słowo wstępne

Marketing 1 Słowo wstępne Marketing 1 Słowo wstępne dr Jolanta Tkaczyk Katedra Marketingu O czym będzie? Organizacja zajęć Program zajęć Zasady zaliczenia Lektury Wprowadzenie do marketingu 1 Organizacja Dyżur - 109 A czwartek

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH)

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) Załącznik nr 5 II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) TEMAT PROJEKTU: ZOSTAŃ EINSTEINEM BIZNESU - INNOWACYJNY POMYSŁ NA FIRMĘ. Projekt powinien zawierać:

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu

Analiza rynku. dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Analiza rynku wykład dla studentów Podyplomowego Studium Analiz Marketingowych dr Agnieszka Wilczak Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Rynek - definicje Techniczne (tradycyjne)

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU

ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU ZACHOWANIA NABYWCÓW NA RYNKU PODSTAWOWE POJĘCIA (1) KLIENT osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera sprzedawcy w transakcjach kupna-sprzedaży; termin ten może być utożsamiany z

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek

KROK 7. PLAN MARKETINGOWY. Jerzy T. Skrzypek KROK 7. PLAN MARKETINGOWY Jerzy T. Skrzypek 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu organizacyjnego 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach W poprzedniej prezentacji: Plan organizacyjny 1 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt

STRUKTURA PRODUKTU PRODUKT POSZERZONY PRODUKT RZECZYWISTY RDZEŃ PRODUKTU. - Kształt PRODUKT PRODUKT......PRODUKTEM jest wszystko, co jest oferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów; Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba, organizacja, idea

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu

Strategia marketingowa. Klucz do sukcesu Strategia marketingowa Klucz do Marketing Po co jest dział marketingu w firmie? Sprzedaż Wprowadzanie nowych marek Opracowywanie materiałów reklamowych Organizowanie promocji sprzedaży Support dla działu

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Produkt w marketingu dr Grzegorz Mazurek Wybór orientacji działania przedsiębiorstwa Orientacja przedsiębiorstwa Produktowa Na produkt Sprzedażowa Marketingowa Przedsiębiorstwo działające wg orientacji

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk

Różnicowanie i pozycjonowanie produktu. Jolanta Tkaczyk Różnicowanie i pozycjonowanie produktu Jolanta Tkaczyk Różnicowanie produktu...działania zmierzające do ukształtowania znaczących różnic, pozwalających na wyróżnienie oferty przedsiębiorstwa wśród ofert

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

KROK 2. KONCEPCJA PRZEDSIĘWZIECIA. Jerzy T. Skrzypek

KROK 2. KONCEPCJA PRZEDSIĘWZIECIA. Jerzy T. Skrzypek KROK. KONCEPCJA PRZEDSIĘWZIECIA Jerzy T. Skrzypek 1 Skąd wziąć pomysł na własny biznes? Zakres biznesplanu Zadania do wykonania W poprzedniej prezentacji: Przygotowanie 1 Prezentacja zawiera charakterystkę

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek

PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA. Wymieni instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek PLAN WYNIKOWY Z MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ SABINA GŁOMBIK - MODRZYŃSKA Lp Dział i tematy lekcji Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Marketing jako forma działania firmy na rynku Zdefiniuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie Procedura STP Zasady marketingu Segmentacja Decyzje strategiczne - STP Wybór docelowego Pozycjonowanie oferty rynkowej Decyzje taktyczne marketing-mix

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zachowania nabywców. mgr Jolanta Tkaczyk

Zachowania nabywców. mgr Jolanta Tkaczyk Zachowania nabywców mgr Jolanta Tkaczyk Za co płacą nabywcy? Nabywcy płacą za korzyści, których dostarczają im produkty i usługi Korzyści: właściwości funkcjonalne, cena, opakowanie, marka, wizerunek,

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo