Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją"

Transkrypt

1 Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

2 Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości, szerokości i struktury kanałów dystrybucji oraz typu powiązań między ich uczestnikami, nawiązywaniu kontaktów handlowych i negocjowaniu warunków umów, przekazywaniu informacji rynkowych, podejmowaniu działań promocyjnych. Organizacyjne obejmujące fizyczny przepływ produktów od wytwórcy do nabywcy, w tym: obsługę zamówień, transport, utrzymywanie zapasów.

3 Planowanie dystrybucji obejmuje: I. Wybór kanału dystrybucji. II. III. Określenie intensywności dystrybucji. Weryfikację kosztów logistycznych.

4 Wybór kanału dystrybucji Kanał dystrybucji - struktura elementów organizacyjnych firmy oraz zewnętrznych pośredników, którzy dany produkt sprzedają na rynku, - zbiór wzajemnie zależnych organizacji współuczestniczących w procesie dostarczania towaru i usługi od producenta do konsumenta, - łańcuch kolejnych ogniw, za pośrednictwem których następuje przepływ jednego lub więcej strumieni związanych z działalnością marketingową.

5 Wybór kanału dystrybucji c.d. Klasyfikacja kanałów dystrybucji: ze względu na rodzaj uczestników (pośrednie i bezpośrednie) Kanał bezpośredni Producent Konsument Kanał pośredni Producent Hurtownik Detalista Konsument

6 Wybór kanału dystrybucji c.d. ze względu na liczbę ogniw pośrednich (krótkie i długie) Kanał krótki Producent Detalista Konsument Kanał długi gent Producent Hurtownik Detalista Konsument Broker

7 Wybór kanału dystrybucji c.d. ze względu na znaczenie dla producenta (podstawowe i pomocnicze) Kanał pomocniczy Producent Gastronomia Kanał podstawowy Producent Hurtownik Detalista Konsument

8 Wybór kanału dystrybucji c.d. ze względu na liczbę uczestników na tym samym szczeblu (wąskie i szerokie) Kanał wąski Producent Hurtownik Detalista Konsument Kanał szeroki Producent Hurtownik Hurtownik Hurtownik Hurtownik Hurtownik Detalista Detalista Detalista Detalista Detalista Detalista Detalista Detalista Konsument

9 Wybór kanału dystrybucji c.d. Kanały dystrybucji produktów przemysłowych Producent gent Dystrybutor przemysłowy Odbiorca gent Dystrybutor przemysłowy

10 Wybór kanału dystrybucji c.d. Strumienie marketingowe: produktów, płatności, informacyjne, prawa własności, promocyjne, negocjacyjne, zamówień, ryzyka. Ekonomiczno - gospodarcze Informacyjno - edukacyjne

11 Wybór kanału dystrybucji c.d. ze względu na stopień integracji (konwencjonalne i zintegrowane) Integracja kanałów dystrybucji- wzajemne uzupełnianie się i łączenie działań oraz materialnych i niematerialnych zasobów wykorzystywanych na różnych szczeblach kanałów. Integratorem może być uczestnik działający na dowolnym szczeblu kanału. Rodzaje pionowej integracji kanałów dystrybucji: Kanały administrowane - powstają w wyniku nadrzędności ekonomicznej jednego z uczestników, Kanały kontraktowe powstają w wyniku powiązań niezależnych podmiotów gospodarczych, Kanały korporacyjne powstają w sytuacji, gdy kolejne szczeble obrotu zostają podporządkowane ekonomicznie i prawnie jednemu kierownictwu.

12 Konsument Konsument Wybór kanału dystrybucji c.d. Pionowa integracja kanałów K Ł K O W E C J O L Y Producent -projektowanie -wytwarzanie -ustalanie cen -promowanie -sprzedaż Hurtownik -zakup -magazynowanie -promowanie -transport -sprzedaż Detalista -zakup -magazynowanie -transport -promowanie -eksponowanie -sprzedaż K Ł Z I T E G R O W Y P R O D U CE T H U RT O W I D ET L IS T K -magazynowanie, -transport, -promowanie, -eksponowanie -ustalanie cen

13 Wybór kanału dystrybucji c.d. Pozioma integracja kanałów K Ł Producent - K Ł Producent -projektowanie -wytwarzanie -ustalanie cen -promowanie -sprzedaż K O W E C J O L Y Detalista 1 -zakup -magazynowanie -transport -promowanie -eksponowanie -sprzedaż Hurtownik Detalista 2 -zakup -magazynowanie -transport -promowanie -eksponowanie -sprzedaż Konsument Detalista 3 -zakup -magazynowanie -transport -promowanie -eksponowanie -sprzedaż Z I T E G R O W Y Hurtownik -zakup -magazynowanie -promowanie -transport -sprzedaż Detalista zakup -magazynowanie -transport -promowanie -magazynowanie, -transport, -promowanie, -eksponowanie -ustalanie cen Konsument

14 Category management (CatMan) Forma integracji pionowej, polegająca na współpracy detalisty z dostawcą (Kapitanem kategorii) w ramach całej kategorii produktów, w celu optymalizacji układu półki i, w efekcie, poprawy wyników sprzedaży całej kategorii. Proces CM kształtuje grupę produktów i zarządza nią w sposób optymalizujący zaspokojenie potrzeb konsumentów, co skutkuje zwiększeniem realizowanych przez nich zakupów.

15 Istota idei CatMan

16 Wiedza o konsumentach fundamentem współpracy zakresie zarządzania kategorią

17 Określenie intensywności dystrybucji Z punktu widzenia intensywności dystrybucji wyróżnić można: dystrybucję intensywną dążenie do stworzenia maksymalnych możliwości sprzedaży, dystrybucję selektywną wykorzystanie ograniczonej liczby specjalnie dobranych pośredników, dystrybucję wyłączną sprzedaż produktów przez jeden punkt na danym terenie.

18 Intensywność dystrybucji c.d. Cechy Cele Dystrybucja wyłączna Prestiżowy wizerunek Kontrola nad kanałem Wysoka marża Dystrybucja selektywna Dobry wizerunek Duży stopień kontroli Dość wysoka marża Pośrednicy iewielu Ograniczona liczba Wielu Dystrybucja intensywna Szeroka dostępność produktu Zysk wynikający z wielkości obrotu Klienci Lojalni, wymagający Ograniczona liczna Wielu, niewybredni, cenowi Produkty, ceny Luksusowe, drogie Specjalistyczne, średnia lub wysoka cena Powszednie, średnia lub niska cena Promocja Sprzedaż osobista, marketing bezpośredni Reklama selektywna, marketing bezpośredni Masowa reklama

19 Działalność transportowa: wybór trasy, wybór technologii przewozu, rozkład jazdy, rodzaj i wyposażenie środków transportu. Weryfikacja kosztów logistycznych Główne obszary działań logistycznych w przedsiębiorstwie: Proces zamówień: wybór liczby dostawców, przyjęcie zamówień, realizacja zamówień. Zarządzanie zapasami: wybór lokalizacji baz magazynowych, liczba i wielkość magazynów, liczba pozycji asortymentowych, poziom zapasów bezpiecznych.

20 Dystrybucja usług Rodzaje usług: Podział wg kryterium częstotliwości korzystania: usługi częstego zakupu (transport miejski, pralnicze, szewskie), usługi okresowego zakupu (hotelarskie, gastronomiczne, fryzjersko kosmetyczne), usługi epizodycznego zakupu (prawnicze, medyczne). Podział wg kryterium podmiotu usługi: dotyczące osób (medyczne, fryzjerskie, prawne), dotyczące rzeczy (szewskie, pralnicze), pośrednie. Podział wg kryterium materialności: czyste, wsparte przedmiotami materialnymi.

21 Dystrybucja usług c.d. Rodzaje dystrybucji usług: bezpośrednia w miejscu świadczenia poza miejscem świadczenia pośrednia franchising, pośrednicy handlowi.

22 Istota franczyzy Franczyzę (franchising) to udzielenie przez jedną osobę (franczyzodawcę) drugiej osobie (franczyzobiorcy) zezwolenia, które upoważnia franczyzobiorcę do prowadzenia działalności pod znakiem towarowym/nazwą firmową franczyzodawcy oraz wykorzystania tzw. know how tak, aby nieprzeszkolona wcześniej osoba mogła być wprowadzona do przedsiębiorstwa zaprojektowanego i utworzonego przez franczyzodawcę oraz by mogła prowadzić to przedsiębiorstwo przy stałej pomocy na z góry ustalonych zasadach.

23 Rodzaje franczyzy Wyróżnia się: franchising indywidualny (zwany też bezpośrednim), franchising wielokrotny, subfranchising.

24 Merchandising Merchandising ogół działań podejmowanych w placówkach handlowych, których celem jest aktywizacja zachowań nabywczych klientów. Elementy merchandisingu: lokalizacja placówki, aranżacja otoczenia zewnętrznego, rozplanowanie powierzchni sklepu i organizacja asortymentu, ekspozycja towarów (wykorzystanie koloru, oświetlenia, dźwięku), organizacja promocji i ekspozycji specjalnych, sprzedaż osobista.

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 8 Polityka dystrybucji w turystyce dr Edyta Gołąb-Andrzejak dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dystrybucja w turystyce System

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ I ICH WPŁYW NA JEJ KONKURENCYJNOŚĆ

POWIĄZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ I ICH WPŁYW NA JEJ KONKURENCYJNOŚĆ Olimpia Grabiec Katedra Inwestycji, Mikroekonomii i Rachunkowości Politechnika Częstochowska al. Armii Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa olimpiag@zim.pcz.czest.pl POWIĄZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ I ICH WPŁYW

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski

Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski Przegląd modeli e-biznesowych (cz.1) Dariusz Nojszewski http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=17&id=375 Niniejsze opracowanie przedstawia zestawienie modeli biznesowych opisanych w literaturze

Bardziej szczegółowo

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA Streszczenie: Proces kompletacji jest istotnym ogniwem każdego systemu logistycznego. Błędy

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo