ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX"

Transkrypt

1 Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: tel MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i wdrażanie skutecznych działań marketingowych Dzisiejsi konsumenci stają się coraz bardziej wymagający. Coraz trudniej zaspokoić ich potrzeby i oczekiwania. Jednocześnie, coraz trudniej do nich dotrzeć z komunikatem marketingowym. Te firmy, które są w stanie urzeczywistnić odpowiednio przygotowaną, celową i komplementarną strategię marketingową dla swojego konsumenta i nabywcy mogą liczyć na ich zainteresowanie i lojalność elementy, które są najważniejsze dla każdej marki i długoterminowego rozwoju firmy. Powstało wiele modeli pomagających w kształtowaniu tego, co firma chce zaproponować swoim odbiorcom. Jednym z najbardziej uniwersalnych jest, tak zwany, Marketing Mix (czasem tłumaczony na język polski jako mieszanka marketingowa). Model ten jest z jednej strony uniwersalny, ponieważ pozwala usystematyzować podejście do kształtowania oferty marketingowej. Z drugiej strony, jest elastyczny, ponieważ pozwala na modyfikacje i uzupełnienia, które pomagają odnieść się do specyficznych kontekstów marketingowych. Stąd oprócz klasycznego typu Marketing Mix 4P można znaleźć takie modele jak 6P, 7P, czy też 4C lub 6C. Zarządzanie marketingowe: Marketing Mix, planowanie i wdrażanie skutecznych działań marketingowych to praktyczne szkolenie marketingowe, które odnosi się do kroków, które firma powinna podjąć, by jej strategiczne i operacyjne działania marketingowe były skuteczne odpowiadały oczekiwaniom odbiorcy oraz były finansowo efektywne. Dla uproszczenia przekazu, w dalszej części programu będzie się pojawiło określenie produkt. Należy je jednak rozumieć szeroko, jako propozycję marketingową: fizyczny produkt lub też usługę.

2 Cele szkolenia: Podnosimy poziom kompetencji marketingowych w celu bardziej efektywnego zarządzania elementami Marketing Mix oraz zasobami firmy Budujemy umiejętności doboru i operowania elementami Marketing Mix dla skutecznego osiągnięcia strategicznych celów marketingowych firmy Rozwijamy mechanizmy analizy i wyciągania wniosków, co pozwoli w trakcie szkolenia i po nim dokonywać obserwacji marketingowych, wyciągać z nich wnioski, przetwarzać je i wdrażać działania marketingowe na nich oparte Szkolenie jest szczególnie przydatne dla: Pracowników działu marketingu pragnących poznać, usystematyzować, rozwinąć oraz utrwalić elementy skutecznego zarządzania obszarami Marketing Mix Pracowników innych działów firmy pragnących zrozumieć zasady funkcjonowania skutecznego Marketing Mix oraz poznać i wypracować możliwości wykorzystania ich w ramach realizacji swoich zadań Osób pragnących rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności związane ze skutecznym zarządzaniem elementami Marketing Mix Korzyści wynikające z aktywnego uczestnictwa w szkoleniu: Zrozumiesz istotę oraz współdziałanie poszczególnych elementów Marketing Mix w ramach strategii marketingowej z perspektywy zewnętrznej (konsumenta, nabywcy, klienta, kanału sprzedaży) oraz wewnętrznej (firmy) Będziesz w stanie wykorzystać narzędzia selekcji i alokacji dostępnych środków w ramach strategicznych obszarów Marketing Mix dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności działania i realizacji celów marketingowych Będziesz w stanie zaplanować i wdrożyć efektywne działania w ramach każdego z obszarów, jak i całości Marketing Mix, dla maksymalizacji efektu zadowolenia odbiorcy oraz podwyższania poziomu sprzedaży i zysków firmy Metodologia: Interaktywny warsztat, który oprócz przekazania i utrwalenia wiedzy oraz narzędzi z zakresu budowania strategii marketingowej oraz Marketing Mix umożliwi Ci praktyczne spojrzenie na omawiane kwestie. Zrealizujemy to na dwa sposoby: Wspólnie przeanalizujemy wszystkie omawiane kwestie na przykładach rynkowych oraz przykładach produktów oferowanych przez Twoją firmę, oraz Będziemy pracować nad studium przypadku. Wspólnie przejdziemy przez elementy symulacji przygotowania strategii marketingowej oraz rozwoju i wprowadzenia na rynek nowej propozycji marketingowej (marki/produktu/usługi). Przeprowadzimy ten proces krok po kroku, wraz z przedstawianiem i zrozumieniem następujących po sobie strategicznych obszarów Marketing Mix.

3 Podczas ćwiczeń, będziesz w ciekawy i stymulujący sposób generować kreatywne pomysły po to, aby później być w stanie zastosować te rozwiązania w swojej codziennej pracy ze swoimi markami/produktami/usługami. Poprzez doświadczenie trenera, wzbogacimy szkolenie o elementy doradztwa biznesowego, które pozwolą skutecznie odnieść się do konkretnych kwestii związanych ze strategią marketingową oraz stosowaniem elementów Marketing Mix w Twojej pracy. Metody aktywnego uczenia stosowane podczas szkolenia: Ćwiczenia indywidualne i grupowe Dyskusje moderowane Analizy przypadków Przykłady dobrych praktyk Program szkolenia: Szczegółowy program oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie kontaktu z Tobą oraz dopasowane do specyfiki Twojej pracy. Będzie to dotyczyło w szczególności prowadzonych ćwiczeń, które będą miały za zadanie oddanie specyfiki Twojej branży, klientów oraz produktów lub usług. 0. Wstęp Zarządzanie marketingowe i Marketing Mix Na wstępie, zapoznasz się z najważniejszymi pojęciami marketingowymi oraz zrozumiesz zależności pomiędzy poszczególnymi koncepcjami oraz elementami Marketing Mix. Dowiesz się, w jaki sposób zbierać i wykorzystać informację marketingową. Poznasz także sposoby, w jakie firma powinna przygotować i wdrożyć strategię marketingową oraz dowiesz się, w jaki sposób zapewnić, by strategia marketingowa była spójna ze strategią rozwoju firmy. Proces planowania marketingowego Marketing strategiczny i operacyjny Konsument, nabywca i klient; ich segmentacja oraz kontekst, w którym funkcjonują Informacja i badania marketingowe jako źródło informacji o konsumentach, nabywcach i klientach oraz ich potrzebach Pojęcie grupy docelowej Metodologie generowania insightów marketingowych Modele Marketing Mix: 4P, 7P, 4C i inne Strategia marketingowa: wizja, cele, strategia i taktyka działania Plan marketingowy Studium przypadku: Na podstawie dostępnych informacji zdefiniujesz grupę docelową dla swojego produktu oraz wygenerujesz insighty marketingowe pozwalające na opracowanie dla niego, w ramach przyjętej strategii marketingowej, odpowiedniego Marketing Mix.

4 1. Marketing Mix: Produkt (Product) / Wartość (Customer Value) W tej części szkolenia, będziesz pracować także w kontekście działań własnej firmy nad kwestiami związanymi z produktem i jego wartością dla odbiorcy. Odpowiesz na pytanie: w jaki sposób należy projektować produkt odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom konsumentów (pozycjonowanie, marka, nazwa, opakowanie, receptura, inne)? Przedstawiane kwestie będą bogato ilustrowane przykładami z różnorodnych rynków. Sekcja ta ma na celu dogłębne zrozumienie działania aspektu produktu i jego wartości w kontekście elementów Marketing Mix. Koncept marki, produktu, usługi Pozycjonowanie produktu Unikalna Propozycja Produktu (USP Unique Selling Proposition) Uwiarygodnienie (RTB Reason To Believe) Branding jako identyfikacja marki Rozwój i testowanie produktu Zarządzanie marką i zarządzanie produktem Zarządzanie portfolio marek i produktów Studium przypadku: Na podstawie wyników ćwiczenia z poprzedniego modułu, zaprojektujesz produkt spełniający oczekiwania zdefiniowanej grupy docelowej. Wypracujesz takie elementy, jak: pozycjonowanie, miejsce w portfolio, nazwa, opakowanie oraz inne elementy przedstawione powyżej. 2. Marketing Mix: Cena (Price) / Koszt (Cost) W tej sekcji, poznasz i zrozumiesz mechanizmy związane z zarządzaniem ceną produktu na rynku. W praktyczny sposób poznasz narzędzia operowania ceną dla kreowania wizerunku, budowania udziałów rynkowych, czy też podnoszenia poziomu sprzedaży i zysków. Psychologia ceny Strategia cenowa i polityka cenowa Pozycjonowanie cenowe Elastyczność i wrażliwość cenowa Zarządzanie ceną standardową oraz promocyjną Zarządzanie ceną w poszczególnych kanałach dystrybucji Zarządzanie finansowym rachunkiem wyników dla produktu Studium przypadku: W tej części, dopracujesz elementy cenowe związane z tworzonym przez Ciebie produktem. Ustalisz strategię cenową oraz zobaczysz, w jaki sposób cena produktu wpływa na finanse z nim związane.

5 3. Marketing Mix: Dostępność i widoczność (Place) / Wygoda (Convenience) Na tym etapie szkolenia, zrozumiesz wpływ działań handlowych na postrzeganie i wizerunek produktu, jak również na osiągane przez niego wyniki sprzedażowe. W ramach specyfiki swoich kanałów dystrybucji, będziesz pracować nad kształtowaniem podejścia handlowego, które będzie najbardziej skuteczne w dotarciu do grupy docelowej zarówno pod kątem budowania dostępności oferty marketingowej, jej widoczności, jak i przełożenia na jej sprzedaż. Strategia handlowa firmy jak odpowiedź na potrzebę dotarcia z produktem do grupy docelowej Dystrybucja numeryczna i ważona Strategia budowania dostępności (dystrybucji) produktów Strategia budowania widoczności produktów w punkcie sprzedaży Zarządzanie dostępnością i widocznością produktów w różnych kanałach dystrybucji Trade marketing i merchandising Monitorowanie poziomu dostępności produktów i skuteczności działań marketingowych w kanałach sprzedaży Studium przypadku: Przeanalizujesz kwestie związane z dostępnością i widocznością Twojego produktu w kanałach dystrybucji. Zaplanujesz także działania, które będą miały na celu rozwiązanie przedstawionego Ci problemu związanego z dostępności i widocznością Twojego produktu dla konsumenta i nabywcy. 4. Marketing Mix: Promocja (Promotion) / Komunikacja (Communication) W tej części, poznasz elementy strategii reklamowo-promocyjnej oraz miksu komunikacyjnego. Przyswoisz metody doboru efektywnych narzędzi promocyjnych, ich planowania, wdrażania, a także monitorowania ich skuteczności. Poznasz także kluczowe techniczne elementy realizacji kampanii marketingowych. Strategia reklamowa i promocyjna Metody i narzędzia doboru kanałów komunikacji / komunikacja 360 (ATL, BTL, kanały tradycyjne i nowoczesne, w tym komunikacja w internecie) Strategie promocyjne ukierunkowane na realizację określonych celów marketingowych Strategie promocyjne kierowane do konsumentów Strategie promocyjne kierowane do nabywców (shopper) Monitorowanie i ocena efektywności działań reklamowych i promocyjnych Zasady współpracy z agencjami: marketingowymi, mediowymi, reklamowymi, promocyjnymi Studium przypadku: Na podstawie przedstawionego materiału, Twoim zadaniem będzie zaplanować komplementarną strategię promocyjną dla Twojego produktu wykorzystującą efektywne kanały dotarcia do grupy docelowej.

6 5. Podsumowanie W tej części szkolenia, w ramach podsumowania i utrwalenia kluczowych elementów związanych ze strategią marketingową i Marketing Mix, przećwiczysz kwestie związane z zarządzaniem całością tych obszarów. Wiedza i ćwiczenia odnosić się będą między innymi do dynamicznego zarządzania Marketing Mix w czasie oraz przy zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Skuteczne zarządzanie współzależnościami elementów Marketing Mix w ramach kształtowania i promowania propozycji marketingowej Zarządzanie Marketing Mix w trakcie cyklu życia produktu Zarządzanie Marketing Mix w reakcji na działania podejmowane przez konkurencję 6. Współdziałanie działów w firmie dla skutecznej realizacji strategii marketingowej w kontekście obszarów Marketing Mix W tej części szkolenia, poznasz kluczowe zależności pomiędzy poszczególnymi działami firmy, których efektywne współfunkcjonowanie jest niezbędne dla skutecznego tworzenia i realizacji strategii marketingowej. Przedyskutujesz także możliwe obszary ryzyka związane ze współpracą poszczególnych działów oraz wypracujesz sposoby ich eliminowania także w kontekście swojej firmy. Poruszane zagadnienia będą obejmować funkcjonowanie takich działów, jak: Marketing Trade marketing Sprzedaż Finanse Logistyka Czas trwania szkolenia: 16 godzin (2 dni x 8 godzin)

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Warsztat strategiczny

Warsztat strategiczny Warsztat strategiczny Zarządzanie innowacyjnym biznesem Nadrzędnym celem treningu jest nabywanie i poszerzanie doświadczeń w prowadzeniu działalności biznesowej i zarządzaniu firmą, w tym zarządzaniu strategicznym

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

agencja interaktywna media www.singraph.pl

agencja interaktywna media www.singraph.pl agencja interaktywna kreacje www SEO social marketing media www.singraph.pl Agencja reklamowa singraph, od ponad dekady dynamicznie rozwija się na rynku marketingu i reklamy. Od początku swojego istnienia,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej?

W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej? W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej? czyli jak podejść metodycznie do poszukiwania nowych i rentownych sposobów zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY

Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA REKOMENDUJE: Praktyczny i zorientowany na wyniki program dla działów marketingu B2B ICAN TOTAL MARKETING B2B Skuteczny marketing B2B = WZROST SPRZEDAŻY Zintegrowane podejście

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

TRADE MARKETING 2015. zaprasza na eksperckie szkolenie. jak efektywnie wpływać na decyzje zakupowe nabywcy. 26-27 marzec 2015, warszawa

TRADE MARKETING 2015. zaprasza na eksperckie szkolenie. jak efektywnie wpływać na decyzje zakupowe nabywcy. 26-27 marzec 2015, warszawa zaprasza na eksperckie szkolenie TRADE MARKETING 2015 jak efektywnie wpływać na decyzje zakupowe nabywcy 26-27 26-27 marzec 2015, warszawa www.hayes.com.pl SZKOLENIE DLA PRAKTYKÓW TRADE MARKETINGU TRADE

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Profill 2014. Zakres usług wykonywanych w ramach przygotowania i obsługi prowadzonych programów lojalnościowych

Profill 2014. Zakres usług wykonywanych w ramach przygotowania i obsługi prowadzonych programów lojalnościowych Profill 2014 Zakres usług wykonywanych w ramach przygotowania i obsługi prowadzonych programów lojalnościowych Dlaczego największe sukcesy na rynku odnoszą unikalne programy lojalnościowe? Indywidualne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Moduł Planowanie marketingowe skupia się na 4 kluczowych obszarach:

Moduł Planowanie marketingowe skupia się na 4 kluczowych obszarach: Rozdział 1 CELE Wprowadzenie do planowania marketingowego Planowanie marketingowe jest podstawowym modułem programu Advanced Certificate in Marketing. Stanowi podbudowę bloków Planowanie i Kontrola oraz

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ MARKETING

SPECJALNOŚĆ MARKETING SPECJALNOŚĆ MARKETING Charakterystyka seminarium licencjackiego Studia dzienne IV sem. 30 godzin Kierunek: Zarządzanie RA 2009/2010 Seminarium licencjackie z zakresu marketingu MARKETING - Sylwetka absolwenta

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych

Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Joanna Dziedzic nr albumu 282060 Komunikacja sektora energetycznego w obliczu zmian rynkowych Praca magisterska na kierunku dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘSKA STRATEGIA TWOJEJ FIRMY

ZWYCIĘSKA STRATEGIA TWOJEJ FIRMY Program edukacyjny Warsztat + konsultacje wdrożeniowe ZWYCIĘSKA STRATEGIA TWOJEJ FIRMY Szukasz innowacyjnego pomysłu na biznes? Prowadzisz już własną firmę i widzisz, że w Twojej branży toczy się zażarta

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je

e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Gry i Symulacje e dzisiejszej. Stosowanie opisywanych narzędzi je o w biznesie oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo