Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13."

Transkrypt

1 W YCENA Sc. SZACOWANIE I POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI SIERADZ ul. Aleja Pokoju 15 d tel. (0-43) fax. (0-43) ANDRZEJ DESPUT BEATA FIDYKA OPERAT SZACUNKOWY Lokalu mieszkalnego znajdującego się w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25. AJ Km 1543/13. Wykonawca : Rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Andrzej Desput. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w zakresie szacowania nieruchomości.

2 2 Sieradz r. WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. Krótki opis nieruchomości Adres nieruchomości Powierzchnia użytkowa lokalu - Lokal mieszkalny - Sieradz, ul. Bohaterów Września 67 m ,3 m² Lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Lokal mieszkalny położony na II piętrze w bloku 5 kondygnacyjnym, 3 pokoje + kuchnia + łazienka + WC+ przedpokój, z balkonem. 2. Cel wyceny. Celem wyceny jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości, oraz sporządzenie opisu dla potrzeb postępowania komorniczego. 3. Wartość nieruchomości zł Data określenia wartości r. Data sporządzenia operatu r....

3 3 Pieczęć i podpis rzeczoznawcy. SPIS TREŚCI Wyciąg z operatu szacunkowego. 1. Przedmiot i zakres wyceny. 2. Cel wyceny. 3. Podstawa formalna wyceny oraz źródła danych o nieruchomości. 4. Ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości. 5. Podstawy prawne wyceny. 6. Opis stanu nieruchomości. 7. Przeznaczenie wycenianej nieruchomości. 8. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości. 9. Rodzaj określanej wartości, wybór podejścia i metody szacowania. 10. Obliczenie wartości nieruchomości. 11. Wynik wyceny wraz z uzasadnieniem. 12. Klauzule i ustalenia dodatkowe. 1. Odpis KW Nr SR1S/ /9. 2. Zdjęcia lokalu. 3. Informacja SSM OM/1/5410/1130/2014.

4 4 1. Przedmiot i zakres wyceny. Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny, zlokalizowany w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września nr 67 m 25 o powierzchni użytkowej 63,3 m². 2. Cel wyceny. Celem wyceny jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości, oraz sporządzenie opisu dla potrzeb postępowania komorniczego. 3. Podstawa formalna wyceny oraz źródła danych o nieruchomości. 1). Zleceniodawca: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu. Zlecenie z dnia r., AJ Km 1543/13. 2). Autor opracowania. Mgr inż. Andrzej Desput posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Świadectwo Nr 1980 wydane w dniu r.). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z art. 175 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami : PZU S.A. - Polisa Seria TPO Nr Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w zakresie wyceny nieruchomości. 3). Źródła informacji o nieruchomościach i rynku lokalnym. - Księga wieczysta nr SR1S/ /9. - Informacja o zadłużeniu w SSM. - Wizja lokalna przeprowadzona w dn r. - Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu. - Badanie lokalnego rynku nieruchomości. - Własny bank danych. 4. Ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości. - Data sporządzenia wyceny r. - Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny r. - Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny r. - Data dokonania wizji nieruchomości r. 5. Podstawa prawna wyceny. - Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U z 2004 r. nr 261 poz z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z dn. z 2004 r. nr 207 poz. 2109). - Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. ( tekst jednolity). - Kodeks Postępowania Cywilnego. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ( Dz. U. nr 1333, poz. 882 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych z dnia r. ( Dz. U. nr 15 poz. 133 z 2005 r.)

5 5 - Powszechne Krajowe Zasady Wyceny PFSRM. 6. Opis stanu nieruchomości. 1). Stan prawny. Stan prawny uregulowany. Dla lokalu w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Sieradzu założona jest księga wieczysta nr SR1S/ /9. Odpis z księgi wieczystej w załącznikach. Dział I - Lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Udział związany z własnością lokalu 633/ Dział II : właściciel Jacek Nogala syn Henryka i Wandy. W dziale III Prawa, Roszczenia i Ograniczenia: - Ostrzeżenie ujawniono wszczęcie egzekucji na wniosek wierzyciela: - Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu. W dziale IV Hipoteki:- brak wpisu. 2). Opis nieruchomości. Wyceniany lokal nr 25 znajduje się na II piętrze bloku, zlokalizowanego w centralnej części miasta osiedle Piastowskie. Jest to typowy budynek oddany do użytku w latach 70 - tych. Blok ten posiada 3 klatki o 5- ciu kondygnacjach, dach stropodach wentylowany. Lokalizacja budynku nieuciążliwa. Lokal posiada powierzchnię użytkową 63,3 m² oraz przynależną piwnicę. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, lokal posiada wodomierze, oraz gniazda telewizji kablowej. Opis pomieszczeń : Pokój nr 1 z balkonem. Podłoga panele, ściany malowane, okno drewniane, na balkonie wylewka betonowa. Pokój nr 2. Podłoga mozaika parkietowa, ściany malowane, okno drewniane. Pokój nr3 Podłoga mozaika parkietowa, ściany malowane, okno drewniane. KuchniaPodłoga - glazura, okno drewniane, ściany malowane. Kuchnia gazowa i zlewozmywak. Przedpokój. Podłoga - panele, drzwi wejściowe standardowe drewniane. Łazienka. Podłoga wylewka betonowa, linoleum, ściany tapetowane, wanna, umywalka. WC.

6 6 Podłoga glazura, ściany malowane, sedes. Mieszkanie podczas remontu. Ścianka pomiędzy przedpokojem a kuchnią wyburzona, futryny i drzwi wewnętrzne zdemontowane. W lokalu zameldowane są 2 osoby: właściciel i jego pełnoletni syn Amadeusz. Wymiar opłat dla użytkownika w/w lokalu od miesiąca lipca 2014 r. wynosi 476,26 zł/m-c. Zadłużenie z powodu niezapłaconego czynszu do Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu wynosi na dzień r ,54 zł (wraz z odsetkami na dzień r.). 7. Przeznaczenie wycenianej nieruchomości. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. 8. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości. 1). Określenie rynku lokalnego: rodzaj rynku lokale mieszkalne obszar rynku miasto Sieradz, bloki wielorodzinne, budynki powyżej 20 lat. obszar badania cen 2013 i 2014 r. na obszarze badanego rynku występują porównywalne warunki ekonomiczne oraz relacje podaży i popytu na lokale mieszkalne. ceny za nieruchomości porównywalne utrzymywały się w badanym okresie na niezmienionym poziomie. 2). Baza danych nieruchomości porównawczych: Jako jednostkę porównawczą przyjęto cenę 1m² lokalu mieszkalnego. Lp. Lokalizacja ( ulica) Data sprzedaży Pow. użytkowa lokalu (m²), Uzyskana cena (zł) Cena 1 m² zł/m² Boh. Września Armii Krajowej r r , Sikorskiego r. 52, Łokietka r. 53, Bohaterów Września r. 56, Grota Roweckiego r. 48, Daszyńskiego r. 63, Al. Grunwaldzka r. 58, Łokietka r. 58, Łokietka r. 53, Jana Pawła II r. 57, ). Ustalenie cech rynkowych i ich wag. Na podstawie preferencji kupujących i badania rynku w biurach nieruchomości, ustalono następujące podstawowe cechy rynkowe oraz ich wagi w %.

7 7 Pow. użytkowa Lokalizacja Kondygnacja Stan pomieszczeń - 35 % - 25 % - 20 % - 20 % Największe ceny osiągają mieszkania do 40 m² położone na I piętrze, z ustawnymi pokojami. Opis lokalu o minimalnej cenie transakcji za 1 m² : Lokal o pow. 57,90 m² położony na III piętrze, ul. Jana Pawła II, w złym stanie technicznym. Opis lokalu o maksymalnej cenie transakcji za 1 m²: Lokal o pow. 63,3 m² położony na pierwszym piętrze, ul. Daszyńskiego, z ustawnymi pokojami w dobrym stanie technicznym. 9. Rodzaj określanej wartości, wybór podejścia metody szacowania. Oszacowania nieruchomości dokonano zgodnie z Rozporządzeniem MS z dnia r. w sprawie czynności komorników i Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami. Przyjęta wartość rynkowa nieruchomości określona została podejściem porównawczym. Wartość rynkowa nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1. Strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy. 2. Upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy. Dokonując wyboru podejścia oraz metody szacowania nieruchomości uwzględniono cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych. W trybie postępowania komorniczego mamy do czynienia z wartością nieruchomości dla sprzedaży wymuszonej. Wartość rynkowa dla sprzedaży wymuszonej oznacza wartość rynkową przy uwzględnieniu założenia, że istnieją ograniczenia czasowe lub inne dla sfinalizowania transakcji, które nie mogą być uznane za wystarczające lub rozsądne okresy marketingu lub wynegocjowania sprzedaży. Wartość rynkową lokalu mieszkalnego określa się uwzględniając w szczególności rodzaj i położenie nieruchomości, sposób użytkowania, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. Dokonując wyceny zastosowano podejście porównawcze metodę korygowania ceny średniej. Metoda ta polega na określeniu wartości rynkowej nieruchomości na podstawie zbioru, co najmniej kilkunastu nieruchomości reprezentatywnych wziętych do porównań, które były przedmiotem transakcji sprzedaży. Nieruchomości te charakteryzują się w szczególności podobnym rodzajem i przeznaczeniem w planie miejscowym. Do określenia wartości dochodzi się w drodze korekty średniej ceny rynkowej uzyskanej z tego zbioru współczynnikami przypisanymi odpowiednim cechom rynkowym nieruchomości. Wartość ta mieści się pomiędzy ceną minimalną (Cmin) a ceną. 10. Obliczenie wartości nieruchomości. Na podstawie bazy danych nieruchomości porównawczych określono: C min = zł/m² C max = zł/m² C śr. = 2.083zł/m² Zakres sumy współczynników korygujących:

8 8 Górny C max : C śr. = 1,14 Dolny C min : C śr. = 0,83 Określenie pojęć: 1. Pow. użytkowa najbardziej poszukiwana do 40 m² średnio poszukiwana m² najmniej poszukiwana powyżej 60 m². najlepsza nowe bloki osiedla Centrum, Jaworowe dobra ul. Broniewskiego, Jana Pawła II, Klonowe, najgorsza stara część miasta, osiedla Polna Północ, ul. Mickiewicza najlepsza I piętro przeciętna II i III piętro najgorsza parter i IV piętro dobry okna PCV, panele, glazura średni okna PCV, parkiet zły okna drewniane, lentex, do remontu 2. Lokalizacja - 3. Kondygnacja - 4. Stan pomieszczeń - Określenie wartości współczynnika korygującego Ui : Lp. Cecha rynkowa Pow. użytkowa Lokalizacja Kondygnacja Stan pomieszczeń Razem Waga cechy % Zakres współczynników korygujących Górny Dolny 0,40 0,29 0,28 0, ,23 0,23 1,14 0,17 0,17 0,83 Wartość współczynników Ocena cechy 63,3 m² ul. Bohaterów Września II piętro Do remontu Wartość Ui 0,29 0,24 0,20 0,17 0,90 Wartość lokalu mieszkalnego wynosi: W = P x C śr. x n Ui i =1 W = 63,3 m² x zł/ m² x 0,90 = zł Przyjęto wartość lokalu mieszkalnego zł 11. Wynik wyceny wraz z uzasadnieniem. Określa się wartość rynkową lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w Sieradzu przy ul. Bohaterów Września 67 m 25, dla stanu na dzień r. na kwotę: zł. słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset złotych. W wycenie uwzględniono średni popyt na mieszkania położone na II piętrze na osiedlu Klonowym i stan mieszkania w czasie remontu. Cena 1 m² nie odbiega od cen z nieruchomości porównawczych.

9 9 12. Klauzule i ustalenia dodatkowe. 1. Wycena została sporządzona w dniu r. i uwzględnia popyt oraz poziom cen rynkowych w obrocie tego typu nieruchomościami. 2. Wizję lokalną przeprowadzono w dniu r., opisu dokonano w obecności komornika Sądowego. 3. Niniejsza wycena może służyć tylko do realizacji celu, dla którego została sporządzona. 4. Zastrzega się prawa autorskie operatu. 5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, których nie można było stwierdzić w czasie wizji lokalnej ani na podstawie dokumentów technicznych i prawnych. 6. Wyciąg z operatu przekazano do właściwego urzędu. 7. Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa, Powszechnymi Zasadami Wyceny opracowanymi przez PFSRM, a także zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.

10 10 MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015

OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 32-400 Myślenice, Rynek 28 Tel. (12) 274 30 60 www.rapit.com.pl OPERAT SZACUNKOWY REPERTORIUM NR 28/2015 wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, objętej KW nr KR1Y/00069894/5, Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI CZERWONAK UL. GDYŃSKA 51-55 AUTOR OPERATU: MGR INŻ. ALEKSANDER SCHELLER UPRAWNIENIA ZAWODOWE NR 1137 Wartość rynkowa nieruchomości wg stanu na dzień 12.10.2010r: W = 18

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim

OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim OPERAT SZACUNKOWY udziału w nieruchomości budynkowej położonej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady, jednostka ewidencyjna Stargard Szczeciński miasto, obręb ewidencyjny nr 0005, działka

Bardziej szczegółowo

O P I N I A IX KM 1848/13

O P I N I A IX KM 1848/13 IX KM 1848/13 O P I N I A określająca wartość rynkową udziału 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Spacerowej w Woli Zachariaszowskiej, gm. Zielonki składającej się

Bardziej szczegółowo

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36

PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 PETRA - Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Małgorzata Snarska ul. Zygmunta Starego 5/6 70-504 Szczecin tel. (091) 4892530; 0506 01 11 36 OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAśY

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności:

O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: KM 2828/13, 3201/13 O P I N I A określająca wartość rynkową prawa własności: nieruchomości lokalowej lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w Zielonkach, gm. Zielonki przy ul. Fortecznej 35. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES ul. Władysława Żeleńskiego 84/8 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr 40 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s.

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO. Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny. Prawo własności KR1P/00268601/4 Właściciel: Tomasz Figa s. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE, UL. DOBREGO PASTERZA 205/4 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków, ul. Dobrego Pasterza 205/4 OBRĘB Kraków- Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ADRES OBRĘB RODZAJ WYCENIANYCH PRAW KSIĘGA WIECZYSTA OKREŚLENIE OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne budynków

Dane techniczne budynków Opis nierucho mości WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Nieruchomość gruntowa obejmująca działki 2400/14, 2440/14, 4000/14, 4028/7, 2400/17, 2400/18, 2400/8, 2440/8, 4000/6, 4000/7, 4028/5, 2400/13, 2440/12,

Bardziej szczegółowo

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ Przedmiot opinii : Samochód osobowy marki PEUGEOT model 607 o numerze rejestracyjnym KR 8300T Zleceniodawca : Komornik Sądowy przy S.R. dla Krakowa - Krowodrzy Leszek

Bardziej szczegółowo

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY

AUDYT \ DORADZTWO PODATKOWE \ WYCENY \ OUTSOURCING KSIĘGOWY ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z dnia 22 września 2004 r.) wg stanu aktualnego na dzień 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ OPERAT SZACUNKOWY OKREŚLAJĄCY WARTOŚĆ RYNKOWĄ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ Autor: mgr inż. Magdalena Ślufarska KRAKÓW, 13 MAJ 2014 ROK WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Przedmiot wyceny: Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Z OPERATU SZACUNKOWEGO

Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO OKREŚLENIE WARTOŚCI Nieruchomości gruntowych położnych w miejscowościach: A. Skawina, działka nr 5652/3 B. Skawina, udział 4/24 części w działce nr 5652/15 C. Radziszów, działki

Bardziej szczegółowo

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny,

2) ustawyzdnia7lipca1994rprawobudowlane /tekstjednolitydz.u.z2003r.nr207poz.2016 z późn. zmianami/ 3) art.471 ustawy Kodeks Cywilny, REGULAMIN W sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi te lokale. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

12 Aktywa netto to: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Nr Pytanie Źródło odpowiedzi 1 Ile wynosi koszt kapitału, jeżeli roczna stopa oprocentowania kredytu hipotecznego w banku A wynosi 6%, a stopa podatku dochodowego 19%, inflacja 2,5%. Odsetki od kredytu

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ Wspólnoty Mieszkaniowej Opracował: Warszawa, maj 2006 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Podsumowanie dla kierownictwa... 1.2. Cele opracowania i oczekiwania właściciela...

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Zmywarka do szkła Stalgast 804352 nr 5665

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Zmywarka do szkła Stalgast 804352 nr 5665 TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Półka chromowana ze słupkiem 1825x610

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA. Półka chromowana ze słupkiem 1825x610 TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo