PRZEJRZYSTA. STARGARD SZCZECIŃSKI grudzień 2005 POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEJRZYSTA. STARGARD SZCZECIŃSKI grudzień 2005 POLSKA"

Transkrypt

1 PRZEJRZYSTA STARGARD SZCZECIŃSKI grudzień 2005 POLSKA

2 Witam serdecznie wszystkich mieszkańców Stargardu Szczecińskiego Nazywam się Sławomir Pajor i jestem Prezydentem naszego miasta. Na kartach tej niewielkiej książeczki chciałbym przedstawić Państwu w sposób przejrzysty, na co są wydawane pieniądze w mieście. Co ważne, pieniądze, które niejednokrotnie pochodzą z kieszeni samych mieszkańców. Budżet Stargardu, albo jak kto woli miejska kasa, funkcjonuje na tych samych zasadach jak finanse w domu każdego z nas. Co pewien czas wpływają do nas jakieś środki i codziennie wydajemy je na różne cele. Na budżet domowy i budżet miejski składają się: dochody, przychody, wydatki i rozchody. Budżet Stargardu obliczany jest na cały rok - budżet domowy obliczamy zazwyczaj co miesiąc. To podstawowa różnica wynikająca głównie z rozmiarów posiadanych środków i wydatków. Pomiędzy kasą miejską a domową jest jednak znacznie więcej podobieństw niż różnic. 2 Rys. Porównanie: budżet Stargardu i budżet domowy.

3 Rys. Dochody i przychody rodziny Kowalskich. Wyobraźmy sobie mieszkającą pod jednym dachem stargardzką rodzinę. Dajmy na to rodzinę Kowalskich. Jest w niej pięć osób: Dziadek, Mama, Tata, Synek - student i Córka - uczennica. Co miesiąc Dziadek dostaje emeryturę,tata - pensję z zakładu pracy, Mama - nie pracuje na stałe, lecz otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. Synek i Córka uczą się. Dochody Kowalskich to: emerytura Dziadka, pensja Taty i zasiłek Mamy. Środki te nie wystarczają na utrzymanie mieszkania, a więc rodzina otrzymuje dotację mieszkaniową z Miasta. Ponadto Synek jest świetnym studentem i dostaje stypendium naukowe z uniwersytetu. Zarówno dotacja z Miasta, jak i stypendium również stanowią dochody rodziny Kowalskich. Kredyt bankowy jaki, rodzina Kowalskich wzięła na zakup nowej pralki i telewizora, jest natomiast przychodem. Przychód to taki rodzaj środków finansowych, które będziemy musieli w przyszłości zwrócić. W budżecie taka operacja nazwana jest rozchodem. Gdyby na dochodach mogło się wszystko skończyć! Każda rodzina ma określone wydatki i rozchody. Nasza rodzina Kowalskich ma ich bardzo wiele. Co miesiąc opłacają: czynsz za mieszkanie, rachunki na gaz, energie elektryczną, ogrzewanie, wodę, abonament RTV i inne. Kupowane jest jedzenie, ubranie, lekarstwa, pomoce naukowe dla dzieci. Co miesiąc Córka i Synek dostają kieszonkowe, a ten ostatni opłaca dodatkowo stancję. Rys. Wydatki i rozchody rodziny Kowalskich. Ponadto Kowalscy spłacają ratę do banku. Spłatę kredytu zalicza się do rozchodów. Kowalscy robią wszystko, aby wydatki i rozchody równoważyły się z dochodami i przychodami, tzn. Aby budżet domowy bilansował się na zero. Jeżeli w danym miesiącu uda im się coś zaoszczędzić, wówczas mówimy o nadwyżce budżetowej. Jeżeli wydatki i rozchody są większe niż dochody i przychody, wówczas mówimy o deficycie budżetowym. A to może oznaczać w przyszłości kłopoty. 3

4 Kasa Stargardu przedstawia się bardzo podobnie jak ta domowa u Kowalskich, którą przedstawiłem na poprzedniej stronie. Miasto również ma swoje dochody i przychody oraz wydatki i rozchody. Co rok samorząd miejski opracowuje budżet na rok następny. Uchwała budżetowa jest najważniejszym dokumentem finansowym w każdym samorządzie. Projekt, czyli propozycję planu budżetu sporządza prezydent na podstawie wniosków podległych mu jednostek organizacyjnych (tzn. szkół podstawowych i gimnazjów, SCK, MDK, MZK i innych). Propozycje budżetowe mogą również zgłaszać radni miejscy, a za ich pośrednictwem także sami mieszkańcy Stargardu. Gotowy projekt trafia następnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która opiniuje go pod względem poprawności. Gdy opinia jest pozytywna plan budżetu na przyszły rok trafia na obrady Rady Miejskiej Stargardu, która przyjmuje go w formie uchwały budżetowej. Przyjrzyjmy się dochodom i wydatkom Stargardu przewidzianym na 2006 rok. 4 Rys. Dochody i wydatki Stargardu w roku 2006.

5 Aż 12 milionów 749 tysięcy 790 złotych zaplanowaliśmy wydać na różnego rodzaju inwestycje. Postanowiliśmy zainwestować przede wszystkim w: gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne, oświatę i wychowanie, administrację publiczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wydatki inwestycyjne Stargardu w roku 2006 przedstawiają się następująco: Budowa pomnika Ojca Świętego - Jana Pawła II zł, Budowa sali gimnastycznej dla SP nr 6 przy ul. Armii Krajowej wraz z zespołem boisk zł, Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego - etap I zł, Informatyzacja Urzędu Miejskiego w ramach programu: Przyjazna administracja zł, Rozbudowa i modernizacja dróg miejskich zł, Modernizacja i rozbudowa ścieżek rowerowych przy ul. Broniewskiego zł, Budowa sali widowiskowej z funkcją kinową w SCK zł, Utworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zł,. Rozbudowa układu oświetlenia ulic: Sikorskiego, Giżynek, Podchorążych oraz projektów technicznych dla Parku Batorego i ul. Zwycięzców zł, Zakupy inwestycyjne - wykup nieruchomości od prywatnych właścicieli pod budowę dróg w Stargardzkim Parku Przemysłowym, zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup komputerów z osprzętem zł. Rys. Skąd będziemy mieli pieniądze w 2006 roku. 5

6 Przyjrzyjmy się jak wyglądał budżet miasta Stargardu w ostatnich 2 latach. Porównajmy to z dochodami i wydatkami przewidzianymi na rok Rys. Budżet Stargardu w latach Dochody w budżecie na 2006 rok sięgną rekordowej sumy 121 milionów 811 tysięcy 680 złotych. Oznacza to blisko 13 milionów więcej niż w roku 2005 oraz o 15,5 miliona więcej niż przed 2 laty. Nasze miasto czerpie dochody z: udziałów w podatkach państwowych, subwencji bezzwrotnych z budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych, dotacji celowych, dochodów z mienia komunalnego oraz innych (np. odsetek od lokat pieniężnych na rachunkach bankowych, środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów). Składniki dochodów wyjaśniam na str. 8 niniejszej broszury. W 2006 mniejsze będą przychody, do których zaliczamy pieniądze pozostałe z ubiegłego roku, obligacje komunalne, środki z prywatyzacji majątku oraz pożyczki i kredyty. Przychody Stargardu wyniosą 8 milionów 677 tysięcy 890 złotych. Jest to o 2,5 miliona mniej niż w 2005r. Mniejsze przychody nie zawsze oznaczają mniejsze rozchody. W 2006 roku na spłatę kredytów i pożyczek oraz na inne cele, w tym m.in. na udzielenie pożyczek przewidzieliśmy 3 miliony 585 tysięcy 55 złotych. Przy rekordowych dochodach równie wysokie będą w budżecie na 2006 rok wydatki. Na działalność bieżącą i inwestycyjną przewidzieliśmy w sumie 126 milionów 904 tysięcy 515 złotych. To przeszło 10 milionów więcej niż w roku 2005 i aż o 18 milionów więcej aniżeli w roku Pomimo tak dużych wydatków i stosunkowo mniejszych dochodów, głównie spowodowanych stale zmniejszającymi się subwencjami z budżetu państwa, w nadchodzącym roku nie wzrośnie w Stargardzie deficyt budżetowy. Wprost przeciwnie, wyniesie 5 milionów 92 tysiące 835 złotych. Deficyt będzie niższy w roku 2005 o blisko 3 miliony złotych.

7 W Stargardzie mieszka osób. W nadchodzącym roku miasto wyda średnio na każdego mieszkańca kwotę 1784,17 zł. Największe wydatki przewidziano na cele oświatowe. Średnie dochody z każdego mieszkańca zamkną się w skali przyszłego roku w kwocie 1715,25 zł. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tej broszurce przybliżyły Państwu sprawy dotyczące budżetu Stargardu. Jeżeli podczas lektury tej książeczki pojawiły się jakieś wątpliwości lub pytan i a, to zachęcam wszystkich stargardzian do kontaktowania się ze mną oraz z moimi współpracownikami. Odpowiemy na wszystkie pytania i problemy związane z budżetem Stargardu. Szczegółowe informacje o realizacji budżetu oraz o planowanych dochodach i wydatkach miasta znaleźć można również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: Z uchwałami budżetowymi możecie Państwo zapoznać się też w Biurze Rady Miejskiej w Ratuszu przy Rynku Staromiejskim 1 oraz w Wydziale Ekonomicznym Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17. Za rok ukaże się kolejna broszura przedstawiająca stan kasy miejskiej i plany budżetowe na rok Już teraz możecie Państwo zgłaszać wszelkie uwagi i sugestie na temat tego, co powinno znaleźć się w tej publikacji. URZĄD MIEJSKI w STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Stargard Szczeciński ul. Czernieckiego 17 tel.: do 88 fax adres internetowy: GODZINY OTWARCIA URZĘDU: poniedziałek wtorek - piatek dyżury Prezydenta i Wiceprezydentów poniedziałek od

8 BUDŻET - zestawienie dochodów i wydatków dotyczących jakiegoś określonego czasu (np. miesiąca lub roku lub lat). Budżet Stargardu uchwalony jest przez Radę Miasta. DOCHODY - wszelkie wpływy pieniężne i rzeczowe, które możemy później wydać na jakieś cele. W przypadku miasta Stargardu są to m.in. Czynsze dzierżawne, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, podatki i opłaty lokalne, subwencje, dotacje, a także wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, itd. DOCHODY WŁASNE STARGARDU - pieniądze, które gromadzimy sami, albo otrzymujemy z budżetu państwa jako udział w podatku dochodowym. Miasto może wydawać je według własnego uznania. DOTACJA - dopłata z kasy państwa lub innej instytucji na rzecz Stargardu. DOTACJE CELOWE - dopłaty z kasy państwa lub innej instytucji na ściśle określony cel (np. dotacja oświatowa dla miasta może zostać spożytkowana tylko na przedszkola i szkoły, dotacja na walkę z bezrobociem tylko na walkę z bezrobociem). Jeżeli dotacja celowa nie zostanie wykorzystana, wówczas trzeba ją zwrócić. PODATKI I OPŁATY LOKALNE - nazwę zawdzięcza temu, że władze lokalne mają wpływ na wysokość stawek. Zaliczamy do nich: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadanych psów, opłatę targową, koncesję na sprzedaż alkoholu, opłatę administracyjną za czynności urzędowe. DEFICYT BUDŻETOWY - występuje gdy wydatki w budżecie są wyższe niż dochody. Przeciwieństwem deficytu jest NADWYŻKA BUDŻETOWA. PRZYCHÓD - pieniądze pozostałe z poprzedniego roku oraz kredyty i pożyczki. ROZCHÓD - spłata kredytów i pożyczek wziętych w przeszłości. SUBWENCJE - nieodpłatne i bezzwrotne zasilenie kasy miejskiej z budżetu państwa. Jest to swego rodzaju zapomoga dla gmin, którym brakuje pieniędzy. Zazwyczaj wydawane są na oświatę i wychowanie. WYDATKI - wszelkie koszty jakie ponosimy na funkcjonowanie miasta i inwestycje. WYDATKI BIEŻĄCE - to pieniądze, które Stargard wydaje na działalność szkół, przedszkoli, instytucji kulturalnych, pomoc społeczną, przedsiębiorstwa komunalne, Urząd Miejski i Radę Miejską, a także na wynagrodzenia, świadczenia, dotacje i obsługę długu. WYDATKI MAJĄTKOWE - pieniądze, które Stargard przeznacza na inwestycje. Tych w ostatnim czasie w Stargardzie było i jest wiele. Opracowanie: Agencja Wydawnicza RumPress Wydawca: Urząd Miejski w Stargardzie Skład i druk: Drukarnia PPUH Duchnowicz

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Wrzesień 2005 Szanowni Państwo Przekazujemy Państwu informacje dotyczące budżetu Gminy Frysztak na 2005 r. Po raz pierwszy robimy

Bardziej szczegółowo

SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE

SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE Gmina Sztabin SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE? 2005 Opracowanie: Stefan Korycki Agnieszka Truszkowska Opracowanie graficzne: Wojciech Hryń Wydawca: Urząd Gminy Sztabin ul. Augustowska 53 16-310

Bardziej szczegółowo

Informator. Tamara Mytkowska

Informator. Tamara Mytkowska Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - 2011 Po raz kolejny prezentujemy Państwu informację na temat finansów gminy Legionowo. Wprawdzie budżet Legionowa, tak jak wszystkich gmin w Polsce, jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

Gminy Czarna Białostocka

Gminy Czarna Białostocka 1 Budżet 2014 Gminy Czarna Białostocka...czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Szanowni Państwo, już po raz dziesiąty pragniemy zaprezentować Państwu krótkie opracowanie poświęcone finansom Gminy

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Przejrzysta Polska Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Przewodnik budżetowy dla mieszkańców I. Zamiast wstępu Szanowni Państwo, Gmina Pawłowice 2005 w publikacji, która po raz pierwszy trafia do Waszych

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST BUDŻET *? Pomoc, np. od rodziców, dzieci. Wynagrodzenia. Praca w gospodarstwie rolnym. Zasiłki społeczne

CZYM JEST BUDŻET *? Pomoc, np. od rodziców, dzieci. Wynagrodzenia. Praca w gospodarstwie rolnym. Zasiłki społeczne tel. 068 3555940 fax 068 3552868 www.kozuchow.pl um@kozuchow.pl Informator budżetowy o wydatkach i dochodach gminy wydany w ramach akcji dla samorządów Przejrzysta Polska 2005 CZYM JEST BUDŻET *? BUDŻET

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

TROCHĘ O BUDŻECIE. Dochody = DOCHODY WŁASNE + SUBWENCJE + DOTACJE. To wszystkie ustawowe przynależne miastu podatki i opłaty.

TROCHĘ O BUDŻECIE. Dochody = DOCHODY WŁASNE + SUBWENCJE + DOTACJE. To wszystkie ustawowe przynależne miastu podatki i opłaty. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich grudzień 2013 Wśród mieszkańców gmin a w Siemianowicach Śląskich nie jest inaczej rodzą się pytania: co to jest budżet miasta, jaki jest wielki, skąd są w nim pieniądze,

Bardziej szczegółowo

Skad bierzemy pieniadze i na co je przeznaczamy?

Skad bierzemy pieniadze i na co je przeznaczamy? Skad bierzemy pieniadze i na co je przeznaczamy?,, BUDZET GMINY ZATOR NA 2005 r. Zadania jakie gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego powinna realizować określa ustawa z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? 2011 BUDŻET POWIATU Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? KIELCE 2011 Szanowni Państwo, Broszura ta jest kontynuacją cyklu rozpoczętego

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg tel./fax.: +48/94/3547618 www.powiat.kolobrzeg.pl, powiatkolobrzeg@home.pl Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy (informator budżetowy)

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia.

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia. Chcemy przedstawić Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Niniejsza publikacja jest konsekwencją realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska, w której uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Dąbrowa Białostocka Rok 2015

Budżet gminy Dąbrowa Białostocka Rok 2015 Budżet gminy Dąbrowa Białostocka Rok 2015 Skąd i ile pieniędzy mamy w budżecie Dąbrowy? Całkowity budżet na rok 2015: 32,3 mln zł Tyle dostajemy z budżetu państwa na różne zadania zlecone, np. edukację,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY ZATOR NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY ZATOR NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY ZATOR NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Urząd Miejski w Zatorze Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 32-640 Zator Tel: 33/8412215, 8412216, 8412218

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo