INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006."

Transkrypt

1 INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

2 Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej stronie gromadzi się dochody, a po drugiej wydatki na realizację zadań Gminy. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wiedzieć, w jaki sposób tworzy się budżet, jakie są źródła dochodów, na jakie cele są wydatkowane pieniądze. Prace nad przygotowaniem budżetu na dany rok rozpoczynają się już we wrześniu roku poprzedzającego. Skarbnik Gminy przekazuje formularze oraz instrukcje ich wypełniania jednostkom organizacyjnym Gminy i wydziałom Urzędu Miejskiego. Burmistrz określa terminy składania wniosków do budżetu. Po złożeniu wniosków przeprowadza się ich weryfikację. Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz własnych szacunków Burmistrz Brzeska przy udziale Skarbnika Gminy i innych pracowników Urzędu przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedstawia go Radzie Miejskiej. Rada Miejska na posiedzeniach komisji rozpatruje projekt i przygotowuje wnioski w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Przed końcem roku poprzedzającego nowy rok budżetowy Rada Miejska powinna uchwalić Budżet Gminy. Najpóźniej może to zrobić do końca marca roku budżetowego. Rada Miejska składa się obecnie z 21 radnych, którzy zostali wybrani w wyborach samorządowych jesienią 2002 r. Budżet Gminy Brzesko na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej NR XXXVIII/253/2005 w dniu 28 grudnia W ciągu roku budżet ulega zmianom w związku z pojawianiem się nowych dochodów oraz związanych z nimi zadań.

3 Budżet Gminy Brzesko w latach *: DOCHODY WYDATKI DEFICYT * Rok 2006 wg stanu na

4 Deficyt to różnica pomiędzy wydatkami i dochodami-powstaje wtedy, gdy wydatki budżetu są większe niż jego dochody. Deficyt w budżecie Gminy bierze się stąd, że zaspokojenie potrzeb w różnych dziedzinach, którymi opiekuje się samorząd, wymaga wydania więcej pieniędzy, niż Gmina jest w stanie zgromadzić po stronie dochodów. Planowane wydatki w roku 2006 są wyższe od dochodów, co oznacza że w budżecie Gminy Brzesko powstanie deficyt budżetowy. Jest on związany wyłącznie z inwestycjami gminnymi, nie ma więc charakteru konsumpcyjnego. Pieniądze przeznaczane na inwestycje decydują natomiast o rozwoju Gminy. SKĄD GMINA BĘDZIE MIAŁA PIENIĄDZE w 2006 r. Na budżet Gminy Brzesko składa się szereg dochodów: Fundusze pomocowe Bezzwrotna dotacja z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych głównie z zakresu budowy kanalizacji, wodociągów i dróg. Pieniądze te nie mogą być przeznaczane na inne cele. W roku 2006 będzie to kwota zł. Subwencje Subwencje stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa i są formą wyrównywania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystywane. W roku 2006 subwencje wyniosą zł.

5 Podatki i opłaty lokalne Kolejnym ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy Brzesko będą wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych (22% wszystkich dochodów). Spośród podatków i opłat lokalnych największe wpływy Gmina planuje pozyskać z podatku od nieruchomości ( ). Udziały w podatkach państwowych Każdy mieszkaniec Gminy płaci podatek dochodowy od osób fizycznych zależnie od osiąganych dochodów. Do budżetu Gminy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów wpłyną w roku 2006 dochody w wysokości 35,95% zapłaconego przez wszystkich mieszkańców Gminy podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to tzw. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Im więcej pieniędzy mają mieszkańcy Gminy tym więcej pieniędzy ma Gmina w swoim budżecie. W roku 2006 będzie to kwota zł. Poza mieszkańcami podatek dochodowy płacą też firmy mające siedzibę na terenie Gminy. Udział Gminy w tzw. podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% i w roku 2006 Gmina powinna otrzymać za pośrednictwem Urzędów Skarbowych kwotę Tutaj tak samo jak się to ma z mieszkańcami płacącymi podatki im więcej firm ma siedzibę w Gminie i im wyższe te firmy mają zyski tym więcej pieniędzy wpływa do budżetu Gminy. Czyli razem dzięki mieszkańcom i firmom płacącym podatki Gmina otrzyma w roku zł i będzie to 19% wszystkich dochodów. Dotacje celowe Dochody pochodzące z dotacji celowych muszą zostać wydatkowane na ściśle określony cel. Gmina nie może swobodnie decydować na co wydać te pieniądze. Niewydatkowane na wskazany cel pieniądze należy zwrócić. W roku 2006 Gmina otrzyma dotacje w wysokości zł (13% wszystkich dochodów) i będą to w większości dotacje na zadania Gminy dotyczące pomocy społecznej czyli przede wszystkim na wypłaty zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku. Dochody z mienia Gmina ma też swoje mienie ( mieszkania gminne, budynki -np. szkoły, grunty) i może uzyskiwać dochody z wynajmowania mieszkań, najmu i dzierżawy budynków lub ich części. Może tez sprzedać mieszkania, budynki lub

6 grunty i w ten sposób również otrzymać pieniądze. W roku 2006 Gmina Brzesko gospodarując posiadanym mieniem uzyska pieniądze w kwocie zł (4% wszystkich dochodów). Pozostałe dochody Rodzice płacą za obiady w stołówkach szkolnych, za pobyt w przedszkolu, bank płaci gminie odsetki od lokat pieniężnych na koncie bankowym, lokatorzy mieszkań gminnych zwracają gminie pieniądze za prąd, wodę i ogrzewanie a to wszystko składa się na pozostałe dochody Gminy, które w roku 2006 wyniosą (3% wszystkich dochodów) WPŁYWY DO BUDŻETU GMINY BRZESKO W LATACH RODZAJ WPŁYWÓW DO BUDŻETU I Podatki i opłaty lokalne II Udziały w podatkach państwowych III Dochody z mienia IV Subwencje V Dotacje VI Pozostałe dochody VII Środki pozyskane z funduszy pomocowych na inwestycje VIII Przychody ŁĄCZNIE Rok 2006 wg planu budżetowego

7 A kiedy dochody nie wystarczają? W takiej sytuacji Gmina może zaciągnąć kredyt bankowy, pożyczkę lub emitować obligacje komunalne. W 2006 r. aby wystarczyło pieniędzy na ważne inwestycje, takie jak: budowa kanalizacji, wodociągów, dróg, Gmina Brzesko wyemituje obligacje komunalne w wysokości zł, zaciągnie kredyt bankowy w wysokości zł. Na budowę sali gimnastycznej w Okocimiu Gmina uzyska pożyczkę bezodsetkową w wysokości zł od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej. Z niewydatkowanych środków z lat ubiegłych budżet zasili kwota zł. Również w latach poprzednich Gmina pożyczała pieniądze i cały czas spłaca w ratach swoje długi. W roku 2006 trzeba będzie spłacić raty w kwocie zł. Na koniec roku 2006 Gmina Brzesko będzie winna różnym instytucjom zł i będzie to stanowiło 44% planowanych dochodów przy możliwym 60% zadłużeniu w stosunku do planowanych dochodów. Spłata długu rozłożona jest do roku 2015, a raty w kolejnych latach dostosowane do możliwości finansowych.

8 NA CO GMINA WYDAJE PIENIĄDZE?

9 W okresie w Gminie Brzesko na 1 mieszkańca przypada zł wydatków. W podziale na najważniejsze rodzaje wydatków na 1 mieszkańca wygląda to następująco: Wydatki na inwestycje w 2006 r.

10 WYKRES: Wydatki z budżetu Gminy Brzesko w 2006r. Dane w milionach PLN 16,1 55,4 wydatki ogółem wydatki inwestycyjne Wydatki inwestycyjne PLN Wydatki bieżące PLN Wydatki inwestycyjne służą rozwojowi Gminy, ponieważ albo powiększają majątek albo zwiększają wartość już posiadanego majątku. Dzięki inwestycjom Gmina może lepiej realizować swoje zadania i przez to poprawiać poziom życia swoich mieszkańców. Ponadto w przyszłości dzięki inwestycjom mogą pojawiać się dodatkowe dochody ( np. podatki płacone przez nowe firmy, które rozpoczną działalność na terenie Gminy, gdyż będą mieć odpowiednio przygotowane grunty i drogi dojazdowe) lub też zmniejszą się wydatki bieżące ( np. zmniejszają się koszty ogrzewania budynku dzięki ociepleniu)co w efekcie oznacza więcej pieniędzy na inne rzeczy. Wydatki inwestycyjne w roku 2006 w Gminie Brzesko stanowią 22,5% wszystkich wydatków. Na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg Gmina wyda zł. Na budowę dróg: zł Na inwestycje w budynkach szkolnych: zł Na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy : zł Na pozostałe inwestycje: zł

11 Ile środków zostało przeznaczone na inwestycje w latach poprzednich? Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne udział wyd. inwest ,1% ,8% ,3% ,4% Plan ,5% 71,4 77,9 57,9 48,3 52,1 16,1 28,4 12,9 6,7 13, Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne WYKRES: Wydatki Gminy Brzesko w latach z wyszczególnieniem wydatków na inwestycje. Dane w milionach PLN DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT BUDŻETU GMINY BRZESKO MOŻNA UZYSKAĆ w URZĘDZIE MIEJSKIM u Pani Barbary ODROŃ FERENC - Naczelnika WYDZIAŁU BUDŻETOWO KSIĘGOWEGO w pokoju nr 125

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy

Bardziej szczegółowo

SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE

SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE Gmina Sztabin SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE? 2005 Opracowanie: Stefan Korycki Agnieszka Truszkowska Opracowanie graficzne: Wojciech Hryń Wydawca: Urząd Gminy Sztabin ul. Augustowska 53 16-310

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST BUDŻET *? Pomoc, np. od rodziców, dzieci. Wynagrodzenia. Praca w gospodarstwie rolnym. Zasiłki społeczne

CZYM JEST BUDŻET *? Pomoc, np. od rodziców, dzieci. Wynagrodzenia. Praca w gospodarstwie rolnym. Zasiłki społeczne tel. 068 3555940 fax 068 3552868 www.kozuchow.pl um@kozuchow.pl Informator budżetowy o wydatkach i dochodach gminy wydany w ramach akcji dla samorządów Przejrzysta Polska 2005 CZYM JEST BUDŻET *? BUDŻET

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? 2011 BUDŻET POWIATU Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? KIELCE 2011 Szanowni Państwo, Broszura ta jest kontynuacją cyklu rozpoczętego

Bardziej szczegółowo

Skad bierzemy pieniadze i na co je przeznaczamy?

Skad bierzemy pieniadze i na co je przeznaczamy? Skad bierzemy pieniadze i na co je przeznaczamy?,, BUDZET GMINY ZATOR NA 2005 r. Zadania jakie gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego powinna realizować określa ustawa z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Przejrzysta Polska Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Przewodnik budżetowy dla mieszkańców I. Zamiast wstępu Szanowni Państwo, Gmina Pawłowice 2005 w publikacji, która po raz pierwszy trafia do Waszych

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

Gminy Czarna Białostocka

Gminy Czarna Białostocka 1 Budżet 2014 Gminy Czarna Białostocka...czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Szanowni Państwo, już po raz dziesiąty pragniemy zaprezentować Państwu krótkie opracowanie poświęcone finansom Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok Środa Śląska, Luty 2006 rok Niniejsze opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, zostało przygotowane w celu przybliŝenia zagadnień związanych z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia.

Pojęcie budżetu nie jest praktycznie używane w życiu codziennym, choć każdy z nas, każda rodzina, firma czy państwo ma z tym pojęciem do czynienia. Chcemy przedstawić Państwu zasady i sposób gromadzenia oraz wydatkowania naszych powiatowych finansów. Niniejsza publikacja jest konsekwencją realizacji akcji społecznej Przejrzysta Polska, w której uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg tel./fax.: +48/94/3547618 www.powiat.kolobrzeg.pl, powiatkolobrzeg@home.pl Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy (informator budżetowy)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Wrzesień 2005 Szanowni Państwo Przekazujemy Państwu informacje dotyczące budżetu Gminy Frysztak na 2005 r. Po raz pierwszy robimy

Bardziej szczegółowo

Informator. Tamara Mytkowska

Informator. Tamara Mytkowska Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy - 2011 Po raz kolejny prezentujemy Państwu informację na temat finansów gminy Legionowo. Wprawdzie budżet Legionowa, tak jak wszystkich gmin w Polsce, jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w

Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak Naczelnik Wydziału Finansowego Anna Matuszak Podinspektor w Uczestnik akcji Przejrzysta Polska SKĄD MSMY PIENIĄDZE I NS CO JE WYDSJEMY? BUDŻET POWISTU WRZESIŃSKIEGO STSN NS 31.08.2005 Opracowanie: Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego we Wrześni mgr Beata Walkowiak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY ZATOR NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY ZATOR NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMACJA O BUDŻECIE GMINY ZATOR NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Urząd Miejski w Zatorze Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 32-640 Zator Tel: 33/8412215, 8412216, 8412218

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 Ostróda, Sierpień 2009r. I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy...3 1. Metodyka prac...3 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo