Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012"

Transkrypt

1 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Zjednoczone Emiraty Arabskie Słowacja Malta Poznań, 6 grudnia 2012

2 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Informacje ogólne Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem i Luksemburgiem spowodowały konieczność poszukiwania nowych rozwiązań optymalizacyjnych, Protokół do umowy z Cyprem został ratyfikowany przez oba Państwa, do zakończenia procedury konieczna jest wymiana not dyplomatycznych, Ustawa ratyfikująca protokół do umowy z Wielkim Księstwem Luksemburga została podpisana przez Prezydenta RP, ale zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie dopiero od 2014 r., Umowa ze Słowacją brak oficjalnych informacji nt. negocjacji, Umowa z ZEA - brak oficjalnych informacji nt. negocjacji, Umowa z Maltą protokół do Umowy wszedł w życie dn. 22 listopada 2011 r. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 2

3 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Zjednoczone Emiraty Arabskie Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją jako metodę podwójnego opodatkowania. Zgodnie z treścią umowy wynagrodzenia dyrektorskie podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju siedziby spółki; równocześnie ZEA nie opodatkowują przychodu nierezydentów otrzymanego tytułem wynagrodzenia dyrektorskiego. Polska w tym zakresie stosuje metodę wyłączenia z progresją, która skutkuje podwójnym nieoopodatkowaniem tej kategorii przychodów. Dywidendy otrzymane przez polskiego rezydenta będącego osobą fizyczną podlegają opodatkowaniu w Polsce 19% PIT. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 3

4 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Zjednoczone Emiraty Arabskie typy spółek Wszystkie niżej wymienione typy spółek korzystają z pełnego zwolnienia od podatku od zysków zagranicznych. Spółka offshore brak możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez Ministra Finansów ZEA (certyfikat jest wydawany wyłącznie przez władze strefy wolnego handlu) Spółki onshore Free Zone Entity (maks. jeden udziałowiec, brak mozliwości powołania dyrektora) oraz Free Zone Company (min. dwóch, maks. trzech udziałowców, możliwe jest powołanie dyrektora). Wszystkie spółki obligatoryjnie muszą powołać managera, który jest jedynie dyrektorem wykonawczym (tzn. nie ma prawa podejmowania decyzji o charakterze zarządczym); manager musi być rezydentem ZEA. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 4

5 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Free Zone Company charakterystyka, wymogi formalne 100% udziałowcy zagraniczni, o ile spółka nie prowadzi działalności na lokalnym rynku, konieczne jest otwarcie rachunku dla spółki w lokalnym banku, większość banków wymaga osobistego spotkania w siedzibie banku (z nielicznymi wyjątkami); istnieje również możliwość skorzystania z pomocy zagranicznych oddziałów (Barclays, HSBC itd.) minimalny kapitał zakładowy ok EUR ( AED), musi zostać zdeponowany na rachunku bankowym spółki, po uzyskaniu licencji na prowadzenie działalności określonego typu kapitał jest `odmrażany`, dyrektorzy spółki powinni posiadać kwalifikacje i wykształcenie zgodne z profilem działalności spółki i świadczonych przez nią usług, Poznań, 6 grudnia 2012 Page 5

6 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Zjednoczone Emiraty Arabskie podsumowanie Poznań, 6 grudnia 2012 Page 6

7 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Słowacja Optymalizacja możliwa za pośrednictwem słowackich spółek komandytowych. Struktura o charakterze holdingowym, oparta o redystrybucję dywidend ze spółek zależnych. Słowackie spółki komandytowe mają dostęp do Dyrektywy UE w sprawie spółek powiązanych (co pozwala na uniknięcie podatku u źródła w Polsce przy wypłacie dywidendy do spółki słowackiej). Słowacja zwalnia od podatku dywidendy otrzymane z podmiotów zależnych (zwolnienie bezwarunkowe, wyrażone wprost w przepisach ustawy o podatku dochodowym). Poznań, 6 grudnia 2012 Page 7

8 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Komanditna spolocnost charakterystyka prawna Musi posiadać minimum dwóch wspólników komandytariusza, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej oraz komplementariusza, który ponosi nieograniczoną odpoweidzialność za zobowiązania spółki, Słowacka spółka komandytowa jest podmiotem transparentnym podatkowo jedynie po stronie komplementariusza; część zysku przypadająca na komandytariusza podlega w pierwszej kolejności opodatkowaniu na poziomie spółki, a następnie przez wspólnika jako jego przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, Optymalizacja możliwa jedynie w sytuacji, gdy polski rezydent uczestniczy w spółce jako komplementariusz Poznań, 6 grudnia 2012 Page 8

9 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Spółka słowacka - podsumowanie Poznań, 6 grudnia 2012 Page 9

10 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Malta Protokół do umowy zniósł możliwość korzystania z klauzuli tax sparing Umowa w nowym brzmieniu przewiduje maksymalną wysokość podatku u źródła dla dywidend w wysokości 10%; równocześnie wprowadza możliwość redukcji podatku u źródła do 0 pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z dyrektywy UE (tj. nieprzerwanie posiadanie co najmniej 10% udziałów przez okres minimum 2 lat) Maksymalna wysokość podatku u źródła pobieranego w związku z wypłatą odsetek i należności licencyjnych nie może przekroczyć 5% Wynagrodzenia dyrektorów mogą być opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby spółki; równocześnie zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi metody unikania podwójnego opodatkowania, Polska ma obowiązek zwolnić dochód, który podlega opodatkowaniu na Malcie Poznań, 6 grudnia 2012 Page 10

11 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Spółka maltańska charakterystyka prawna Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka typu limited by shares), Minimalny kapitał zakładowy wynosi EUR i musi zostać wpłacony przed rejestracja spółki, Relatywnie szybka (ok. 3 tygodni) i nieskomplikowana procedura założenia spółki, Stabilny system podatkowy i prawny, Szereg zachęt podatkowy dla zagranicznych inwestorów Poznań, 6 grudnia 2012 Page 11

12 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Spółka maltańska korzyści podatkowe Stawka podatku dla zysków z działalności handlowej i usługowej wynosi 35%, z chwila wypłaty dywidendy dla zagranicznego udziałowca 6/7 kwoty pobranego podatku podlega zwrotowi, co oznacza efektywne zysku na poziomie 5%, Regulacje dotyczące participation exemption, czyli zwalniające z podatku dywidendę otrzymana przez spółkę maltańską od podmiotów zależnych, Brak podatku u źródła przy wypłacie dywidendy do zagranicznych udziałowców, Szczególne udogodnienia dotyczące prowadzenia działalności za pośrednictwem stron www (np. licencje na działalność w zakresie hazardu) Poznań, 6 grudnia 2012 Page 12

13 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Spółka maltańska podsumowanie Poznań, 6 grudnia 2012 Page 13

14 Spółki cypryjskie -korzyści dla polskich przedsiębiorców po zmianie PYTANIA? Poznań, 6 grudnia 2012 Page 14

15 Dziękuję za uwagę Poznań, 6 grudnia 2012 Page 15

16 Spółki cypryjskie - korzyści dla polskich przedsiębiorców po zmianie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poznań, 6 grudnia 2012

17 Informacje ogólne od 2002 r. Cypr nie jest uważany za raj podatkowy, w 2002 r. Cypr przeprowadził kompleksową reformę systemu podatkowego, w efekcie powstał system podatkowy oferujący najniższe stawki podatku w całej UE, jak również szereg regulacji możliwych do wykorzystania w ramach planowania podatkowego system podatkowy Cypru jest w pełni zgodny z wymogami UE oraz OECD Poznań, 6 grudnia 2012 Page 2

18 Podstawowe korzyści związane z wykorzystaniem spółek cypryjski w strukturach optymalizacyjnych repatriacja zysku: Do końca 2012 roku: wynagrodzenia dyrektorskie 0% PIT w Polsce i na Cyprze (dzięki metodzie unikania podwójnego opodatkowania zwanej wyłączeniem z progresją) dywidendy efektywnie opodatkowane w Polsce 9% PIT (dzięki klauzuli zaliczenia fikcyjnego tax sparing pozwalającej na odliczenie w Polsce od kwoty należnego podatku 10% kwoty dywidendy brutto) Poznań, 6 grudnia 2012 Page 3

19 Protokół do polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania- zakres zmian: -zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia na metodę kredytu podatkowego, -wykreślenie klauzuli zaliczenia fikcyjnego (tzw. klauzula tax sparing), -rozszerzenie zastosowania metody kredytu podatkowego w odniesieniu do zysków przedsiębiorstw (art. 7 umowy) oraz zysków ze sprzedaży majątku (art. 13 umowy), - redukcja podatku u źródła dla należności licencyjnych, odsetek i dywidend do 5%, - rozszerzenie zakresu klauzuli wymiany informacji Poznań, 6 grudnia 2012 Page 4

20 Korzyści, które pozostają w mocy pod rządami nowej umowy z Cyprem: -możliwość zbycia udziałów i akcji polskich spółek bez podatku, - możliwość zbycia nieruchomości położonej w Polsce bez podatku, -możliwość wypłaty dywidendy z polskiej spółki do podmiotu cypryjskiego bez poboru podatku u źródła Poznań, 6 grudnia 2012 Page 5

21 Korzyści wynikające z cypryjskiego systemu podatkowego: -pełne zwolnienie od podatku zysków pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych, -brak podatku u źródła przy wypłacie dywidendy do zagranicznego udziałowca (zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych), -participation exemption, czyli pełne zwolnienie od podatku dywidend otrzymanych przez spółki cypryjskie, -IP BOX (80% wartości własności intelektualnej stanowi koszt uzyskania przychodu spółki będącej właścicielem IP), - struktury typu back-to-back financing (ustalone poziomy marży), -najniższa stawka podatku CIT w całej UE, tj. 10% Poznań, 6 grudnia 2012 Page 6

22 Zagadnienie rezydencji podatkowej na Cyprze Spółka jest uważana za rezydenta podatkowego Cypru, jeżeli zarząd i kontrola nad spółką są sprawowane na terytorium Cypru, Trzy czynniki decydujące o miejscu sprawowania zarządu i kontroli: Miejsce zamieszkania większości członków zarządu spółki, Miejsce, w którym odbywają się posiedzenia zarządu, Miejsce, w którym podejmowane są strategiczne decyzje dotyczące spółki. W praktyce kryterium decydującym o statusie rezydenta podatkowego na Cyprze są miejsca zamieszkania większości członków zarządu spółki. Poznań, 29 listopad 2011 Page 7

23 Podstawa opodatkowania, stawki podatku dochodowego Zasada nieograniczonej rezydencji podatkowej spółka cypryjska podlega opodatkowaniu na Cyprze od wszystkich swoich przychodów, niezależnie od miejsca położenia ich źródeł. Cypryjskie ustawodawstwo przewiduje w tym zakresie szereg wyłączeń i zwolnień, co stanowi o atrakcyjności cypryjskiego systemu podatkowego. Podstawę opodatkowania stanowi dochód. Wydatki poniesione całkowicie i wyłącznie w celu wygenerowania przychodu stanowią koszt uzyskania przychodu. Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 10%. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 8

24 Cypryjska spółka holdingowa Jest to najpopularniejsza forma wykorzystania spółek cypryjskich. Podstawowe źródła przychodów spółek holdingowych: - dywidendy, - zyski ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych Obie wyżej wymienione kategorie przychodów korzystają na Cyprze z pełnego zwolnienia od podatku. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 9

25 Warunki skorzystania ze zwolnienia od podatku dla dywidend Spółka zależna nie może równocześnie spełniać poniższych warunków: 1. Pośrednio lub bezpośrednio uzyskiwać więcej niż 50% przychodów pasywnych (tzw. `test aktywności`), oraz 2. podlegać opodatkowaniu efektywną stawką podatku istotnie niższą od obowiązującej na Cyprze (tzw. `test obciążenia podatkowego`). Spełnienie obu powyższych kryteriów skutkuje koniecznością opodatkowania dywidendy otrzymanej przez spółkę cypryjską podatkiem obronnym (Special Contribution for Defence of the Republic) w wysokości 17%. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 10

26 `Test aktywności` Zwolnienie od podatku dywidend otrzymanych przez spółkę cypryjską jest uwarunkowane `zdaniem` przez podmiot zależny testu aktywności lubtestu obciążenia podatkowego. Spółka zależna spełnia kryterium aktywności, jeżeli uzyskuje 50% lub mniej przychodów pasywnych. Zgodnie z prawem cypryjskim przychody pasywne są definiowane jako `przychody niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa` (jak np. przychody z wynajmu, należności licencyjne, odsetki, dywidendy) Poznań, 6 grudnia 2012 Page 11

27 `Test obciążenia podatkowego` Powyższy termin ten nie jest zdefiniowany w prawie cypryjskim. Jego znaczenie zostało dookreślone przez praktykę prawa podatkowego. Istnieje konsensus między cypryjskimi doradcami podatkowymi i władzami skarbowymi, zgodnie z którym opodatkowanie na poziomie 5% lub niższym jest uważane za `istotnie niższe od opodatkowania na Cyprze`. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 12

28 `Look-through approach` Cypryjska spółka holdingowa Holenderska spółka holdingowa Spółka handlowa Poznań, 6 grudnia 2012 Page 13

29 Zyski ze sprzedaży papierów wartościowych Cypryjskie ustawodawstwo przewiduje generalne zwolnienie dla zysków ze zbycia papierów wartościowych. Papiery wartościowe są definiowane jako udziały, obligacje, skrypty dłużne, udziały założycielskie oraz inne tytuły uczestnictwa w spółkach i innych osobach prawnych utworzonych zgodnie z prawem Cypru lub poza jego granicami, jak również pochodne instrumenty finansowe dotyczące powyższych. Dla skorzystania ze zwolnienia zysków ze sprzedaży papierów wartościowych nie ma znaczenia przedmiot działalności spółki zależnej, wysokość jej opodatkowania, kraj rejestracji spółki, okres posiadania udziałów i poziom partycypacji w kapitale zakładowym spółki zależnej, ani też okoliczność, czy spółka zależna jest notowana na giełdzie. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 14

30 Przychody zakładu Zyski zagranicznego zakładu spółki cypryjskiej są wolne od podatku na Cyprze przy założeniu spełnienia identycznych warunków przewidzianych dla zwolnienia od podatku dywidend (opodatkowanie na poziomie 5% lub mniej niż 50% przychodów pasywnych). Podatek u źródła przy wypłacie dywidend do zagranicznych udziałowców Cypryjskie ustawodawstwo nie przewiduje obciążenia podatkiem u źródła wypłaty dywidend do zagranicznych udziałowców. Nie ma przy tym znaczenia lokalizacja udziałowca zagranicznego, ani też okoliczność, czy jest to udziałowiec korporacyjny, czy też osoba fizyczna. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 15

31 Pozostałe zalety cypryjskiej spółki holdingowej Cypr zawarł umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z blisko 50 państwami. Dzięki szerokiej sieci umów międzynarodowych spółka cypryjska korzysta z wyeliminowania lub redukcji podatków pobieranych u źródła. Spółki cypryjskie, jako podmioty państwa członkowskiego UE, korzystają z dostępu do dyrektyw UE (Dyrektywa w sprawie spółek matek spółek córek oraz Dyrektywa licencyjno-odsetkowa). Są to podstawowe kryteria decydujące o możliwości wykorzystania danej jurysdykcji w ramach międzynarodowych struktur optymalizacyjnych. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 16

32 Prowadzenie działalności finansowej poprzez podmioty cypryjskie, struktury typu back-to-back financing Odrębne reżimy prawne dla odsetek powstających w związku z podstawowym profilem działalności i odsetek powstających w związku z działalnością zbliżona do podstawowej oraz pozostałych przychodów o charakterze odsetkowym. Odsetki związane z działalnością podstawową i działalnością zbliżoną do podstawowej są opodatkowane wyłącznie 10% CIT. Pozostałe odsetki korzystają z 50% zwolnienia z CIT oraz dodatkowo podlegają opodatkowaniu daniną specjalną w wysokości 15%(efektywnie 20% podatku). Finansowanie grup kapitałowych jest uważane za działalność o charakterze podstawowym. Brak podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz zagranicznych pożyczkodawców. Brak ograniczeń dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 17

33 Prowadzenie działalności finansowej poprzez podmioty cypryjskie Finansowanie w ramach grupy kapitałowej i na rzecz podmiotów niepowiązanych 10% CIT CyCo 10% CIT 5% CIT 15%SCD pożyczka kredyt podatkowy odsetki PolCo s-ka powiązana WHT0% WHT5% S-ka spoza WHT?% Dyrektywa UE DTT UE DTT PolCo niepowiązana s-ka niepowiązana Poznań, 6 grudnia 2012 Page 18

34 Prowadzenie działalności finansowej poprzez podmioty cypryjskie Finansowanie w ramach grupy kapitałowej i na rzecz podmiotów niepowiązanych zysk 0,35% pożyczka EURIBOR+5% BVI 10% CIT CyCo 10% CIT odsetki 5% CIT 15%SCD pożyczka kredyt podatkowy odsetki EURIBOR+5,35% PolCo s-ka powiązana WHT0% WHT5% WHT?% Dyrektywa UE DTT S-ka spoza DTT UE PolCo niepowiązana s-ka niepowiązana Poznań, 6 grudnia 2012 Page 19

35 Odpowiedź Ministra Finansów Republiki Cypryjskiej z dnia 4 lipca 2011 r. na pismo Stowarzyszenia Licencjonowanych Księgowych na Cyprze(Institute of Certified Accountants of Cyprus ICPAC) akceptacja minimalnego poziomu marży odsetkowej w przypadku struktur typu back-to-back financing Kwota pożyczki(eur) Do50mlnEUR 0,35% mln EUR 0,25% Pow. 200 mln EUR 0,125% minimalna marża Poznań, 6 grudnia 2012 Page 20

36 Powyższe poziomy marży mają zastosowanie wyłącznie, gdy: - transakcja została zawarta między powiązanymi spółkami, gdzie spółka będąca rezydentem Cypry otrzymała pożyczkę od zagranicznej spółki powiązanej i przekazała pozyskane środki kolejnej spółce powiązanej pod tytułem pożyczki ; w przypadku, gdy część pożyczki została sfinansowana z kapitałów własnych spółki, powyższe progi mają zastosowanie wyłącznie do części pożyczki finansowanej długiem, - czas pomiędzy otrzymaniem pożyczki i jej udzieleniem nie przekracza 6 miesięcy, - pożyczka otrzymana przez spółkę cypryjską nie zostanie spłacona przed uregulowaniem należności wynikającej z pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu, - różnice kursowe nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, jak również nie będą konstytuowały przychodu, - określone poziomy minimalnej marży będą miały zastosowanie odrębnie do każdej udzielonej i otrzymanej pożyczki; przy czym środki otrzymane w ramach jednej pożyczki mogą zostać przekazane w ramach kilku odrębnych pożyczek, - minimalne poziomy marży mają również zastosowanie w przypadkach, gdy spółka cypryjska otrzymuje pożyczkę od podmiotu trzeciego (np. banku) i przekazuje spółce powiązanej, przy zastrzeżeniu, że podmiot trzeci otrzymuje określone gwarancje spłaty od spółki powiązanej, - w przypadku finansowania długiem w innej formie niż pożyczka minimalne poziomy marży znajdują zastosowanie pod warunkiem uzyskania zgody Komisarza ds. podatków Poznań, 6 grudnia 2012 Page 21

37 Wykorzystanie spółki cypryjskiej do działalności licencyjnej IP BOX Zyski związane z udzielaniem licencji podlegają opodatkowaniu 10% CIT ALE zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. 80% wartości własności intelektualnej jest traktowane jako nominalny koszt uzyskania przychodu Równocześnie wszystkie wydatki bezpośrednio związane z pozyskaniem prawa własności intelektualnej są traktowane jako koszt uzyskania przychodu Nowe regulacje mają zastosowanie do wszelkiego typu patentów, praw autorskich oraz znaków towarowych Wydatki poniesione na nabycie patentu, praw autorskich lub znaków towarowych lub ich wytworzenie podlegają amortyzacji według stawki wynoszącej 20% Równocześnie: Cypr nie obciąża wypłaty należności licencyjnych podatkiem u źródła, o ile licencje są wykorzystywane poza terytorium Cypru. Dostęp do sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania daje możliwość redukcji bądź wyeliminowania podatku u źródła w przypadku otrzymywania przez spółkę cypryjską należności licencyjnych od zagranicznych licencjobiorców. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 22

38 Wykorzystanie spółki cypryjskiej do działalności licencyjnej: back-to-back licensing transfer 95% zysku BVI 0% CIT CyCo licencja 10% CIT sublicencja kredyt podatkowy należności licencyjne PolCo s-ka powiązana WHT0% WHT5% WHT?% S-ka spoza Dyrektywa UE DTT DTT UE PolCo s-ka niepowiązana Poznań, 6 grudnia 2012 Page 23

39 Wykorzystanie spółki cypryjskiej do działalności licencyjnej IP BOX 80% przychodów licencyjnych stanowi KUP efektywnie opodatkowanie 2% CyCo 10% CIT licencja kredyt podatkowy należności licencyjne PolCo s-ka powiązana WHT0% WHT5% WHT?% Dyrektywa UE DTT DTT PolCo s-ka niepowiązana S-ka spoza UE Poznań, 6 grudnia 2012 Page 24

40 Cypryjska spółka handlowa Zyski z działalności handlowej podlegają opodatkowaniu 10% CIT na Cyprze. Rozległa sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Art. 7 i art. 5 Konwencji Modelowej OECD zyski przedsiębiorstw a przychody zakładu. Pełnomocnik (podmiot zależny) z prawem do zawierania umów handlowych jest uznawany za zakład w rozumieniu prawa podatkowego i decyduje o miejscu opodatkowania zysków z działalności handlowej. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 25

41 Podatek od towarów i usług Cypryjski system podatku VAT jest w pełni zgodny z zasadami dyrektywy 2006/112/UE Kwota zwolnienia podmiotowego wynosi EUR Podstawowa stawka VAT na Cyprze wynosi 17%. Stawka obniżona w wysokości 5% ma zastosowanie wyłącznie do określonych typów działalności Stawka 0% - dostawy wewnątrzwspólnotowe, świadczenie usług w ramach UE,eksporttowarówiusługpozaUE. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 26

42 Podatek dochodowy od osób fizycznych Progresywna skala podatkowa Zarobkidokwoty19500EURsąwolneodpodatku Zarobki w przedziale powyżej EUR do EUR podlegają opodatkowaniu wg. progresywnej skali wynoszącej od 20 do 30%. Zarobki wynoszące powyżej EUR rocznie są opodatkowane stawką wynoszącą 35% Osoby fizyczne niebędące rezydentami cypryjskimi, które rozpoczną zatrudnione na Cyprze po 1 stycznia 2012 r. są uprawnione do korzystania przez pierwsze 5 lat zatrudnienia z 50% ulgi w podatku dochodowym, pod warunkiem że ich dochód przekracza EUR rocznie. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 27

43 PYTANIA? Poznań, 6 grudnia 2012 Page 28

44 Dziękuję za uwagę Poznań, 6 grudnia 2012 Page 29

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Ustawa o podatku dochodowym (znowelizowana) z 2005 r. Ustawa o specjalnej składce na rzecz obronności kraju (znowelizowana)

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Cypr 12 grudnia 2011 roku Przygotowane przez: Accace Spis treści Czechy...3

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 13 czerwca 2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Kwestie ogólne 2. Ostatnie zmiany w UOPO 3. Certyfikat rezydencji 4. Należności licencyjne

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE Ewa Opalińska ZASADNICZE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Ustawa o CIT ); Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry

Podatki 2013. www.tpa-horwath.pl. Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Podatki 2013 www.tpa-horwath.pl Austria Albania Bułgaria Chorwacja Czechy Polska Rumunia Serbia Słowacja Słowenia Węgry Członek Crowe Horwath International (Zurych, Szwajcaria) stowarzyszenia niezależnych

Bardziej szczegółowo

Aris Kotsomitis BSc FCA CPA TEP MoID Prezes Zarządu Dyrektor ds. Międzynarodowego Planowania Podatkowego

Aris Kotsomitis BSc FCA CPA TEP MoID Prezes Zarządu Dyrektor ds. Międzynarodowego Planowania Podatkowego Focus Business Services Grupa Międzynarodowa Focus Business Services (Int l) Ltd Focus Business Services (Cyprus) Ltd Focus Business Services (Malta) Ltd A K Kotsomitis Chartered Accountants Limited Aris

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski Podatek u źródła opodatkowanie płatności na rzecz nierezydentów z tytułu należności licencyjnych oraz usług o charakterze niematerialnym przepisy, doktryna, orzecznictwo Józef Banach Radca Prawny Należności

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Akademia podatkowa państw świata

Akademia podatkowa państw świata Sekcja Prawa Podatkowego TBSP UJ KONFEDERACJA SZWAJCARSKA Konspekt do zajęć Akademia podatkowa państw świata Michał Mrozik Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński Kraków 2011 1 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych Marcin Żuk Źródła prawa Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Rzeczpospolita Polska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie

Bardziej szczegółowo