Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Słowacja Malta. Poznań, 6 grudnia 2012"

Transkrypt

1 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku: Zjednoczone Emiraty Arabskie Słowacja Malta Poznań, 6 grudnia 2012

2 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Informacje ogólne Zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem i Luksemburgiem spowodowały konieczność poszukiwania nowych rozwiązań optymalizacyjnych, Protokół do umowy z Cyprem został ratyfikowany przez oba Państwa, do zakończenia procedury konieczna jest wymiana not dyplomatycznych, Ustawa ratyfikująca protokół do umowy z Wielkim Księstwem Luksemburga została podpisana przez Prezydenta RP, ale zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie dopiero od 2014 r., Umowa ze Słowacją brak oficjalnych informacji nt. negocjacji, Umowa z ZEA - brak oficjalnych informacji nt. negocjacji, Umowa z Maltą protokół do Umowy wszedł w życie dn. 22 listopada 2011 r. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 2

3 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Zjednoczone Emiraty Arabskie Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją jako metodę podwójnego opodatkowania. Zgodnie z treścią umowy wynagrodzenia dyrektorskie podlegają opodatkowaniu wyłącznie w kraju siedziby spółki; równocześnie ZEA nie opodatkowują przychodu nierezydentów otrzymanego tytułem wynagrodzenia dyrektorskiego. Polska w tym zakresie stosuje metodę wyłączenia z progresją, która skutkuje podwójnym nieoopodatkowaniem tej kategorii przychodów. Dywidendy otrzymane przez polskiego rezydenta będącego osobą fizyczną podlegają opodatkowaniu w Polsce 19% PIT. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 3

4 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Zjednoczone Emiraty Arabskie typy spółek Wszystkie niżej wymienione typy spółek korzystają z pełnego zwolnienia od podatku od zysków zagranicznych. Spółka offshore brak możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej wydanego przez Ministra Finansów ZEA (certyfikat jest wydawany wyłącznie przez władze strefy wolnego handlu) Spółki onshore Free Zone Entity (maks. jeden udziałowiec, brak mozliwości powołania dyrektora) oraz Free Zone Company (min. dwóch, maks. trzech udziałowców, możliwe jest powołanie dyrektora). Wszystkie spółki obligatoryjnie muszą powołać managera, który jest jedynie dyrektorem wykonawczym (tzn. nie ma prawa podejmowania decyzji o charakterze zarządczym); manager musi być rezydentem ZEA. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 4

5 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Free Zone Company charakterystyka, wymogi formalne 100% udziałowcy zagraniczni, o ile spółka nie prowadzi działalności na lokalnym rynku, konieczne jest otwarcie rachunku dla spółki w lokalnym banku, większość banków wymaga osobistego spotkania w siedzibie banku (z nielicznymi wyjątkami); istnieje również możliwość skorzystania z pomocy zagranicznych oddziałów (Barclays, HSBC itd.) minimalny kapitał zakładowy ok EUR ( AED), musi zostać zdeponowany na rachunku bankowym spółki, po uzyskaniu licencji na prowadzenie działalności określonego typu kapitał jest `odmrażany`, dyrektorzy spółki powinni posiadać kwalifikacje i wykształcenie zgodne z profilem działalności spółki i świadczonych przez nią usług, Poznań, 6 grudnia 2012 Page 5

6 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Zjednoczone Emiraty Arabskie podsumowanie Poznań, 6 grudnia 2012 Page 6

7 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Słowacja Optymalizacja możliwa za pośrednictwem słowackich spółek komandytowych. Struktura o charakterze holdingowym, oparta o redystrybucję dywidend ze spółek zależnych. Słowackie spółki komandytowe mają dostęp do Dyrektywy UE w sprawie spółek powiązanych (co pozwala na uniknięcie podatku u źródła w Polsce przy wypłacie dywidendy do spółki słowackiej). Słowacja zwalnia od podatku dywidendy otrzymane z podmiotów zależnych (zwolnienie bezwarunkowe, wyrażone wprost w przepisach ustawy o podatku dochodowym). Poznań, 6 grudnia 2012 Page 7

8 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Komanditna spolocnost charakterystyka prawna Musi posiadać minimum dwóch wspólników komandytariusza, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej oraz komplementariusza, który ponosi nieograniczoną odpoweidzialność za zobowiązania spółki, Słowacka spółka komandytowa jest podmiotem transparentnym podatkowo jedynie po stronie komplementariusza; część zysku przypadająca na komandytariusza podlega w pierwszej kolejności opodatkowaniu na poziomie spółki, a następnie przez wspólnika jako jego przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, Optymalizacja możliwa jedynie w sytuacji, gdy polski rezydent uczestniczy w spółce jako komplementariusz Poznań, 6 grudnia 2012 Page 8

9 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Spółka słowacka - podsumowanie Poznań, 6 grudnia 2012 Page 9

10 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Malta Protokół do umowy zniósł możliwość korzystania z klauzuli tax sparing Umowa w nowym brzmieniu przewiduje maksymalną wysokość podatku u źródła dla dywidend w wysokości 10%; równocześnie wprowadza możliwość redukcji podatku u źródła do 0 pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z dyrektywy UE (tj. nieprzerwanie posiadanie co najmniej 10% udziałów przez okres minimum 2 lat) Maksymalna wysokość podatku u źródła pobieranego w związku z wypłatą odsetek i należności licencyjnych nie może przekroczyć 5% Wynagrodzenia dyrektorów mogą być opodatkowane wyłącznie w kraju siedziby spółki; równocześnie zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi metody unikania podwójnego opodatkowania, Polska ma obowiązek zwolnić dochód, który podlega opodatkowaniu na Malcie Poznań, 6 grudnia 2012 Page 10

11 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Spółka maltańska charakterystyka prawna Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka typu limited by shares), Minimalny kapitał zakładowy wynosi EUR i musi zostać wpłacony przed rejestracja spółki, Relatywnie szybka (ok. 3 tygodni) i nieskomplikowana procedura założenia spółki, Stabilny system podatkowy i prawny, Szereg zachęt podatkowy dla zagranicznych inwestorów Poznań, 6 grudnia 2012 Page 11

12 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Spółka maltańska korzyści podatkowe Stawka podatku dla zysków z działalności handlowej i usługowej wynosi 35%, z chwila wypłaty dywidendy dla zagranicznego udziałowca 6/7 kwoty pobranego podatku podlega zwrotowi, co oznacza efektywne zysku na poziomie 5%, Regulacje dotyczące participation exemption, czyli zwalniające z podatku dywidendę otrzymana przez spółkę maltańską od podmiotów zależnych, Brak podatku u źródła przy wypłacie dywidendy do zagranicznych udziałowców, Szczególne udogodnienia dotyczące prowadzenia działalności za pośrednictwem stron www (np. licencje na działalność w zakresie hazardu) Poznań, 6 grudnia 2012 Page 12

13 Alternatywne metody optymalizacji podatkowej i repatriacji zysku Spółka maltańska podsumowanie Poznań, 6 grudnia 2012 Page 13

14 Spółki cypryjskie -korzyści dla polskich przedsiębiorców po zmianie PYTANIA? Poznań, 6 grudnia 2012 Page 14

15 Dziękuję za uwagę Poznań, 6 grudnia 2012 Page 15

16 Spółki cypryjskie - korzyści dla polskich przedsiębiorców po zmianie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poznań, 6 grudnia 2012

17 Informacje ogólne od 2002 r. Cypr nie jest uważany za raj podatkowy, w 2002 r. Cypr przeprowadził kompleksową reformę systemu podatkowego, w efekcie powstał system podatkowy oferujący najniższe stawki podatku w całej UE, jak również szereg regulacji możliwych do wykorzystania w ramach planowania podatkowego system podatkowy Cypru jest w pełni zgodny z wymogami UE oraz OECD Poznań, 6 grudnia 2012 Page 2

18 Podstawowe korzyści związane z wykorzystaniem spółek cypryjski w strukturach optymalizacyjnych repatriacja zysku: Do końca 2012 roku: wynagrodzenia dyrektorskie 0% PIT w Polsce i na Cyprze (dzięki metodzie unikania podwójnego opodatkowania zwanej wyłączeniem z progresją) dywidendy efektywnie opodatkowane w Polsce 9% PIT (dzięki klauzuli zaliczenia fikcyjnego tax sparing pozwalającej na odliczenie w Polsce od kwoty należnego podatku 10% kwoty dywidendy brutto) Poznań, 6 grudnia 2012 Page 3

19 Protokół do polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania- zakres zmian: -zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia na metodę kredytu podatkowego, -wykreślenie klauzuli zaliczenia fikcyjnego (tzw. klauzula tax sparing), -rozszerzenie zastosowania metody kredytu podatkowego w odniesieniu do zysków przedsiębiorstw (art. 7 umowy) oraz zysków ze sprzedaży majątku (art. 13 umowy), - redukcja podatku u źródła dla należności licencyjnych, odsetek i dywidend do 5%, - rozszerzenie zakresu klauzuli wymiany informacji Poznań, 6 grudnia 2012 Page 4

20 Korzyści, które pozostają w mocy pod rządami nowej umowy z Cyprem: -możliwość zbycia udziałów i akcji polskich spółek bez podatku, - możliwość zbycia nieruchomości położonej w Polsce bez podatku, -możliwość wypłaty dywidendy z polskiej spółki do podmiotu cypryjskiego bez poboru podatku u źródła Poznań, 6 grudnia 2012 Page 5

21 Korzyści wynikające z cypryjskiego systemu podatkowego: -pełne zwolnienie od podatku zysków pochodzących ze sprzedaży papierów wartościowych, -brak podatku u źródła przy wypłacie dywidendy do zagranicznego udziałowca (zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych), -participation exemption, czyli pełne zwolnienie od podatku dywidend otrzymanych przez spółki cypryjskie, -IP BOX (80% wartości własności intelektualnej stanowi koszt uzyskania przychodu spółki będącej właścicielem IP), - struktury typu back-to-back financing (ustalone poziomy marży), -najniższa stawka podatku CIT w całej UE, tj. 10% Poznań, 6 grudnia 2012 Page 6

22 Zagadnienie rezydencji podatkowej na Cyprze Spółka jest uważana za rezydenta podatkowego Cypru, jeżeli zarząd i kontrola nad spółką są sprawowane na terytorium Cypru, Trzy czynniki decydujące o miejscu sprawowania zarządu i kontroli: Miejsce zamieszkania większości członków zarządu spółki, Miejsce, w którym odbywają się posiedzenia zarządu, Miejsce, w którym podejmowane są strategiczne decyzje dotyczące spółki. W praktyce kryterium decydującym o statusie rezydenta podatkowego na Cyprze są miejsca zamieszkania większości członków zarządu spółki. Poznań, 29 listopad 2011 Page 7

23 Podstawa opodatkowania, stawki podatku dochodowego Zasada nieograniczonej rezydencji podatkowej spółka cypryjska podlega opodatkowaniu na Cyprze od wszystkich swoich przychodów, niezależnie od miejsca położenia ich źródeł. Cypryjskie ustawodawstwo przewiduje w tym zakresie szereg wyłączeń i zwolnień, co stanowi o atrakcyjności cypryjskiego systemu podatkowego. Podstawę opodatkowania stanowi dochód. Wydatki poniesione całkowicie i wyłącznie w celu wygenerowania przychodu stanowią koszt uzyskania przychodu. Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 10%. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 8

24 Cypryjska spółka holdingowa Jest to najpopularniejsza forma wykorzystania spółek cypryjskich. Podstawowe źródła przychodów spółek holdingowych: - dywidendy, - zyski ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych Obie wyżej wymienione kategorie przychodów korzystają na Cyprze z pełnego zwolnienia od podatku. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 9

25 Warunki skorzystania ze zwolnienia od podatku dla dywidend Spółka zależna nie może równocześnie spełniać poniższych warunków: 1. Pośrednio lub bezpośrednio uzyskiwać więcej niż 50% przychodów pasywnych (tzw. `test aktywności`), oraz 2. podlegać opodatkowaniu efektywną stawką podatku istotnie niższą od obowiązującej na Cyprze (tzw. `test obciążenia podatkowego`). Spełnienie obu powyższych kryteriów skutkuje koniecznością opodatkowania dywidendy otrzymanej przez spółkę cypryjską podatkiem obronnym (Special Contribution for Defence of the Republic) w wysokości 17%. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 10

26 `Test aktywności` Zwolnienie od podatku dywidend otrzymanych przez spółkę cypryjską jest uwarunkowane `zdaniem` przez podmiot zależny testu aktywności lubtestu obciążenia podatkowego. Spółka zależna spełnia kryterium aktywności, jeżeli uzyskuje 50% lub mniej przychodów pasywnych. Zgodnie z prawem cypryjskim przychody pasywne są definiowane jako `przychody niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa` (jak np. przychody z wynajmu, należności licencyjne, odsetki, dywidendy) Poznań, 6 grudnia 2012 Page 11

27 `Test obciążenia podatkowego` Powyższy termin ten nie jest zdefiniowany w prawie cypryjskim. Jego znaczenie zostało dookreślone przez praktykę prawa podatkowego. Istnieje konsensus między cypryjskimi doradcami podatkowymi i władzami skarbowymi, zgodnie z którym opodatkowanie na poziomie 5% lub niższym jest uważane za `istotnie niższe od opodatkowania na Cyprze`. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 12

28 `Look-through approach` Cypryjska spółka holdingowa Holenderska spółka holdingowa Spółka handlowa Poznań, 6 grudnia 2012 Page 13

29 Zyski ze sprzedaży papierów wartościowych Cypryjskie ustawodawstwo przewiduje generalne zwolnienie dla zysków ze zbycia papierów wartościowych. Papiery wartościowe są definiowane jako udziały, obligacje, skrypty dłużne, udziały założycielskie oraz inne tytuły uczestnictwa w spółkach i innych osobach prawnych utworzonych zgodnie z prawem Cypru lub poza jego granicami, jak również pochodne instrumenty finansowe dotyczące powyższych. Dla skorzystania ze zwolnienia zysków ze sprzedaży papierów wartościowych nie ma znaczenia przedmiot działalności spółki zależnej, wysokość jej opodatkowania, kraj rejestracji spółki, okres posiadania udziałów i poziom partycypacji w kapitale zakładowym spółki zależnej, ani też okoliczność, czy spółka zależna jest notowana na giełdzie. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 14

30 Przychody zakładu Zyski zagranicznego zakładu spółki cypryjskiej są wolne od podatku na Cyprze przy założeniu spełnienia identycznych warunków przewidzianych dla zwolnienia od podatku dywidend (opodatkowanie na poziomie 5% lub mniej niż 50% przychodów pasywnych). Podatek u źródła przy wypłacie dywidend do zagranicznych udziałowców Cypryjskie ustawodawstwo nie przewiduje obciążenia podatkiem u źródła wypłaty dywidend do zagranicznych udziałowców. Nie ma przy tym znaczenia lokalizacja udziałowca zagranicznego, ani też okoliczność, czy jest to udziałowiec korporacyjny, czy też osoba fizyczna. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 15

31 Pozostałe zalety cypryjskiej spółki holdingowej Cypr zawarł umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z blisko 50 państwami. Dzięki szerokiej sieci umów międzynarodowych spółka cypryjska korzysta z wyeliminowania lub redukcji podatków pobieranych u źródła. Spółki cypryjskie, jako podmioty państwa członkowskiego UE, korzystają z dostępu do dyrektyw UE (Dyrektywa w sprawie spółek matek spółek córek oraz Dyrektywa licencyjno-odsetkowa). Są to podstawowe kryteria decydujące o możliwości wykorzystania danej jurysdykcji w ramach międzynarodowych struktur optymalizacyjnych. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 16

32 Prowadzenie działalności finansowej poprzez podmioty cypryjskie, struktury typu back-to-back financing Odrębne reżimy prawne dla odsetek powstających w związku z podstawowym profilem działalności i odsetek powstających w związku z działalnością zbliżona do podstawowej oraz pozostałych przychodów o charakterze odsetkowym. Odsetki związane z działalnością podstawową i działalnością zbliżoną do podstawowej są opodatkowane wyłącznie 10% CIT. Pozostałe odsetki korzystają z 50% zwolnienia z CIT oraz dodatkowo podlegają opodatkowaniu daniną specjalną w wysokości 15%(efektywnie 20% podatku). Finansowanie grup kapitałowych jest uważane za działalność o charakterze podstawowym. Brak podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz zagranicznych pożyczkodawców. Brak ograniczeń dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 17

33 Prowadzenie działalności finansowej poprzez podmioty cypryjskie Finansowanie w ramach grupy kapitałowej i na rzecz podmiotów niepowiązanych 10% CIT CyCo 10% CIT 5% CIT 15%SCD pożyczka kredyt podatkowy odsetki PolCo s-ka powiązana WHT0% WHT5% S-ka spoza WHT?% Dyrektywa UE DTT UE DTT PolCo niepowiązana s-ka niepowiązana Poznań, 6 grudnia 2012 Page 18

34 Prowadzenie działalności finansowej poprzez podmioty cypryjskie Finansowanie w ramach grupy kapitałowej i na rzecz podmiotów niepowiązanych zysk 0,35% pożyczka EURIBOR+5% BVI 10% CIT CyCo 10% CIT odsetki 5% CIT 15%SCD pożyczka kredyt podatkowy odsetki EURIBOR+5,35% PolCo s-ka powiązana WHT0% WHT5% WHT?% Dyrektywa UE DTT S-ka spoza DTT UE PolCo niepowiązana s-ka niepowiązana Poznań, 6 grudnia 2012 Page 19

35 Odpowiedź Ministra Finansów Republiki Cypryjskiej z dnia 4 lipca 2011 r. na pismo Stowarzyszenia Licencjonowanych Księgowych na Cyprze(Institute of Certified Accountants of Cyprus ICPAC) akceptacja minimalnego poziomu marży odsetkowej w przypadku struktur typu back-to-back financing Kwota pożyczki(eur) Do50mlnEUR 0,35% mln EUR 0,25% Pow. 200 mln EUR 0,125% minimalna marża Poznań, 6 grudnia 2012 Page 20

36 Powyższe poziomy marży mają zastosowanie wyłącznie, gdy: - transakcja została zawarta między powiązanymi spółkami, gdzie spółka będąca rezydentem Cypry otrzymała pożyczkę od zagranicznej spółki powiązanej i przekazała pozyskane środki kolejnej spółce powiązanej pod tytułem pożyczki ; w przypadku, gdy część pożyczki została sfinansowana z kapitałów własnych spółki, powyższe progi mają zastosowanie wyłącznie do części pożyczki finansowanej długiem, - czas pomiędzy otrzymaniem pożyczki i jej udzieleniem nie przekracza 6 miesięcy, - pożyczka otrzymana przez spółkę cypryjską nie zostanie spłacona przed uregulowaniem należności wynikającej z pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu, - różnice kursowe nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, jak również nie będą konstytuowały przychodu, - określone poziomy minimalnej marży będą miały zastosowanie odrębnie do każdej udzielonej i otrzymanej pożyczki; przy czym środki otrzymane w ramach jednej pożyczki mogą zostać przekazane w ramach kilku odrębnych pożyczek, - minimalne poziomy marży mają również zastosowanie w przypadkach, gdy spółka cypryjska otrzymuje pożyczkę od podmiotu trzeciego (np. banku) i przekazuje spółce powiązanej, przy zastrzeżeniu, że podmiot trzeci otrzymuje określone gwarancje spłaty od spółki powiązanej, - w przypadku finansowania długiem w innej formie niż pożyczka minimalne poziomy marży znajdują zastosowanie pod warunkiem uzyskania zgody Komisarza ds. podatków Poznań, 6 grudnia 2012 Page 21

37 Wykorzystanie spółki cypryjskiej do działalności licencyjnej IP BOX Zyski związane z udzielaniem licencji podlegają opodatkowaniu 10% CIT ALE zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r. 80% wartości własności intelektualnej jest traktowane jako nominalny koszt uzyskania przychodu Równocześnie wszystkie wydatki bezpośrednio związane z pozyskaniem prawa własności intelektualnej są traktowane jako koszt uzyskania przychodu Nowe regulacje mają zastosowanie do wszelkiego typu patentów, praw autorskich oraz znaków towarowych Wydatki poniesione na nabycie patentu, praw autorskich lub znaków towarowych lub ich wytworzenie podlegają amortyzacji według stawki wynoszącej 20% Równocześnie: Cypr nie obciąża wypłaty należności licencyjnych podatkiem u źródła, o ile licencje są wykorzystywane poza terytorium Cypru. Dostęp do sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania daje możliwość redukcji bądź wyeliminowania podatku u źródła w przypadku otrzymywania przez spółkę cypryjską należności licencyjnych od zagranicznych licencjobiorców. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 22

38 Wykorzystanie spółki cypryjskiej do działalności licencyjnej: back-to-back licensing transfer 95% zysku BVI 0% CIT CyCo licencja 10% CIT sublicencja kredyt podatkowy należności licencyjne PolCo s-ka powiązana WHT0% WHT5% WHT?% S-ka spoza Dyrektywa UE DTT DTT UE PolCo s-ka niepowiązana Poznań, 6 grudnia 2012 Page 23

39 Wykorzystanie spółki cypryjskiej do działalności licencyjnej IP BOX 80% przychodów licencyjnych stanowi KUP efektywnie opodatkowanie 2% CyCo 10% CIT licencja kredyt podatkowy należności licencyjne PolCo s-ka powiązana WHT0% WHT5% WHT?% Dyrektywa UE DTT DTT PolCo s-ka niepowiązana S-ka spoza UE Poznań, 6 grudnia 2012 Page 24

40 Cypryjska spółka handlowa Zyski z działalności handlowej podlegają opodatkowaniu 10% CIT na Cyprze. Rozległa sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Art. 7 i art. 5 Konwencji Modelowej OECD zyski przedsiębiorstw a przychody zakładu. Pełnomocnik (podmiot zależny) z prawem do zawierania umów handlowych jest uznawany za zakład w rozumieniu prawa podatkowego i decyduje o miejscu opodatkowania zysków z działalności handlowej. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 25

41 Podatek od towarów i usług Cypryjski system podatku VAT jest w pełni zgodny z zasadami dyrektywy 2006/112/UE Kwota zwolnienia podmiotowego wynosi EUR Podstawowa stawka VAT na Cyprze wynosi 17%. Stawka obniżona w wysokości 5% ma zastosowanie wyłącznie do określonych typów działalności Stawka 0% - dostawy wewnątrzwspólnotowe, świadczenie usług w ramach UE,eksporttowarówiusługpozaUE. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 26

42 Podatek dochodowy od osób fizycznych Progresywna skala podatkowa Zarobkidokwoty19500EURsąwolneodpodatku Zarobki w przedziale powyżej EUR do EUR podlegają opodatkowaniu wg. progresywnej skali wynoszącej od 20 do 30%. Zarobki wynoszące powyżej EUR rocznie są opodatkowane stawką wynoszącą 35% Osoby fizyczne niebędące rezydentami cypryjskimi, które rozpoczną zatrudnione na Cyprze po 1 stycznia 2012 r. są uprawnione do korzystania przez pierwsze 5 lat zatrudnienia z 50% ulgi w podatku dochodowym, pod warunkiem że ich dochód przekracza EUR rocznie. Poznań, 6 grudnia 2012 Page 27

43 PYTANIA? Poznań, 6 grudnia 2012 Page 28

44 Dziękuję za uwagę Poznań, 6 grudnia 2012 Page 29

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Perspektywa międzynarodowa struktury holdingowe i finansowe vs tzw. raje podatkowe. Przegląd podstawowych zasad podatkowych w wybranych krajach (Luksemburg, Holandia, Cypr) Wykład 10 Warszawa, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Ustawa o podatku dochodowym (znowelizowana) z 2005 r. Ustawa o specjalnej składce na rzecz obronności kraju (znowelizowana)

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard

Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro. Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Optymalizacja przez Luxemburg : Dziś i jutro Październik 2012 BDO Polska Katarzyna Ardytskaya BDO Luxemburg Philippe Ponsard Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja została przygotowana przez BDO. Treść prezentacji

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje

Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje Perspektywa międzynarodowa podstawowe regulacje Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 9) Warszawa, 5 grudnia 2014 r. Plan wykładu Zasady opodatkowania w Polsce przychodów

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła (WHT) Sekurytyzacja pożyczek hipotecznych udzielonych przez bank (rzeczywista sprzedaż)

Podatek u źródła (WHT) Sekurytyzacja pożyczek hipotecznych udzielonych przez bank (rzeczywista sprzedaż) Podatek u źródła (WHT) Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) Inwestor krajowy Inwestor zagraniczny Inwestor krajowy Inwestor zagraniczny Inwestor krajowy Inwestor zagraniczny Sekurytyzacja pożyczek

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15

Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 Podatek dochodowy od spółek 2015-06-10 16:56:15 2 Podatek dochodowy od spółek (Impôt sur les sociétes - IS) jest zbliżony do polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. To podatek bezpośredni, któremu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r.

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Opodatkowanie dywidend Sposób opodatkowania dystrybucji dywidend przez polskie spółki

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej

Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Zachęty podatkowe i możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i Rosji oraz prawne aspekty wymiany handlowej Veronika Konyaeva, prawnik, Russian Desk Hanna Juzyszyn, doradca podatkowy, Departament Podatkowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Formy prowadzenia działalności w Polsce Proces założenia spółki z o.o. w Polsce System podatkowy w Polsce Zmiany w UOPO Polska - Czechy

Agenda. Formy prowadzenia działalności w Polsce Proces założenia spółki z o.o. w Polsce System podatkowy w Polsce Zmiany w UOPO Polska - Czechy Agenda Formy prowadzenia działalności w Polsce Proces założenia spółki z o.o. w Polsce System podatkowy w Polsce Zmiany w UOPO Polska - Czechy Formy działalności w Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA HOLDINGOWA JAKO WEHIKUŁ RE-INWESTYCYJNY DLA TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH LUKSEMBURG I CYPR

SPÓŁKA HOLDINGOWA JAKO WEHIKUŁ RE-INWESTYCYJNY DLA TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH LUKSEMBURG I CYPR 27 28 luty 2012 r. SPÓŁKA HOLDINGOWA JAKO WEHIKUŁ RE-INWESTYCYJNY DLA TRANSAKCJI KAPITAŁOWYCH LUKSEMBURG I CYPR Janusz Gronowski Plan prezentacji Prezentacja Grupy Totalserve Podstawowe zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa

Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa Tytuł: PARKIET Data: 28.10.2009 Autor: Paweł Tomczykowski Inwestycje w FIZ a kwestie podatkowe. Optymalizacja podatkowa Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner Ożóg i Wspólnicy sp. z o.o. W okresie

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki

OPTYMALIZACJA PODATKOWA. Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki Doradca Podatkowy Przemysław Rosicki UCHYLANIE SIĘ OD OPODATKOWANIA UNIKANIE OPODATKOWANIA wybór formy działalności samodzielna działalność gospodarcza spółki osobowe spółki prawa handlowego SPÓŁKI OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

OPTYMALIZACJA PODATKOWA OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spółka transparentna"

Spółka transparentna Spółka komandytowa jest korzystnym rozwiązaniem, jeżeli zyski w spółce mają przypadać osobom fizycznym, ponieważ poprzez udział w spółce osobowej unikają one podwójnego opodatkowania dochodu. Założenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37

Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 Szwajcarski system podatkowy: Opodatkowanie przedsiębiorstw 2015-12-27 20:38:37 2 Podatnicy W Szwajcarii osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH

ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK KONTROLOWANYCH Już 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC controlled foreign

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH [Wnioskodawca] [NIP] [miejscowość, data] Naczelnik [nazwa i adres urzędu skarbowego] WNIOSEK O STWIERDZENIE NADPŁATY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Na podstawie art. 75 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa. dla spółek osobowych. Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa. dla spółek osobowych. Optymalizacja podatkowa Optymalizacja podatkowa dla spółek osobowych Optymalizacja podatkowa Spółka komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez interpretację ogólną

Bardziej szczegółowo

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE Ewa Opalińska ZASADNICZE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Ustawa o CIT ); Ustawa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r.

Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu. 25 września 2014 r. Praktyczne wskazówki dla polskich spółek działających w Hong Kongu 25 września 2014 r. Hong Kong specjalne miejsce dla biznesu Hong Kong: Specjalny region administracyjny Chin co roku pierwsze miejsce

Bardziej szczegółowo

(Liban, ZEA, Syria). Z pozaunijnych krajów europejskich głównymi odbiorcami cypryjskich produktów jest Rosja, Serbia, Ukraina i Szwajcaria.

(Liban, ZEA, Syria). Z pozaunijnych krajów europejskich głównymi odbiorcami cypryjskich produktów jest Rosja, Serbia, Ukraina i Szwajcaria. UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel zawarcia Protokołu Obowiązująca obecnie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta została przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Republiki Cypru w dniu 4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych. Marcin Żuk Międzynarodowa optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem transgranicznych operacji restrukturyzacyjnych Marcin Żuk Źródła prawa Dyrektywa Rady 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A.

Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. KOMUNIKAT OBOWIĄZKOWY Zasady dotyczące podatku u źródła pobieranego w Luksemburgu, mające zastosowanie do dywidendy wypłacanej akcjonariuszom PEGAS NONWOVENS S.A. LUKSEMBURG / ZNOJMO (11 października 2013

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Spółki komandytowo akcyjne (SKA) zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r. Filip

Bardziej szczegółowo

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja

Debiut giełdowy. Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Debiut giełdowy Zarządzanie kosztem i ryzykiem podatkowym identyfikacja, rozwiązania, optymalizacja Joanna Wierzejska Doradca Podatkowy, Tax Partner Praktyka Podatkowa Domański Zakrzewski Palinka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA I. POBÓR PODATKU PRZEZ PŁATNIKA - art. 30a updof (dodany z dniem 01.01.2004 r.) ZEZNANIE PODATKOWE Dochodów opodatkowanych zgodnie z art. 30a nie wykazuje się w zeznaniu podatkowym (za wyjątkiem należności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport półroczny SAFP NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH) NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH półrocze / 2003 2002 półrocze

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU

PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU PROTOKÓŁ MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A RZĄDEM REPUBLIKI CYPRU o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

ZMIANY W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA ZMIANY W UMOWACH O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Podpisanie umowy międzynarodowej nie kończy procedury jej zawierania Niezbędna jest jeszcze jej ratyfikacja Ratyfikacja to zatwierdzenie umowy przez

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer)

Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer) Podatek dochodowy od osób prawnych (Körperschaftsteuer) 1.Podstawa prawna 2.Podmiot i przedmiot opodatkowania 3.Zwolnienia podmiotowe 4.Podstawa opodatkowania 5.Stawka podatku 6.Metoda obliczenia podatku

Bardziej szczegółowo

NOWA UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z USA

NOWA UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z USA Tax Alert 6/2013 NOWA UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z USA Szanowni Państwo, dnia 13 lutego 2013 r. w Warszawie podpisana została Konwencja pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26

Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 Czego wymaga fiskus 2015-06-15 11:36:26 2 System podatkowy w Niderlandach jest mało przejrzysty i skomplikowany. Rodzaje podatków: dochodowy - inkomstenbelasting obrotowy - omzetbelasting od zysków podatek

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52

Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 Szwajcarski system podatkowy: Podatek VAT 2015-12-27 20:40:52 2 Osoby objęte obowiązkiem płacenia podatku VAT. Każda osoba (prawna), instytucja, urząd, wspólnota prawna niemająca zdolności prawnej prowadząca

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW

PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW PODSTAWY OPTYMALIZACJI PODATKOWYCH DLA MENADŻERÓW I FINANSISTÓW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/11/8058/961 Cena netto 799,00 zł Cena brutto 799,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo