Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa"

Transkrypt

1 Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa

2 Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) Pełna odpowiedzialność prywatnym majątkiem za zobowiązania przedsiębiorstwa. Zobowiązania cywilnoprawne (zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania kredytowe, zobowiązania pracownicze, inne). Zobowiązania podatkowe. Ryzyko braku możliwości kontynuacji działalności w przypadku śmierci przedsiębiorcy. 1

3 Spółka komandytowa jako optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej Forma prawna Bezpieczeństwo właściciela Opodatkowanie Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka kapitałowa (spółka z o.o.) Spółka komandytowa Pełna odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania dotyczące prowadzonej działalności. Odpowiedzialność do wysokości wniesionych wkładów. Możliwość ograniczenia odpowiedzialności do wysokości wniesionych wkładów. Możliwość zastosowania liniowego opodatkowania wg stawki 19%. Brak opodatkowania wypłat do majątku prywatnego. Podatek od dochodów spółki w wysokości 19%. Opodatkowanie wypłat do majątku prywatnego (dywidenda) wg stawki 19%. Możliwość zastosowania liniowego opodatkowania wg stawki 19%. Brak opodatkowania wypłat do majątku prywatnego. 2

4 Spółka komandytowa kluczowe cechy Wspólnicy spółki komandytowej: Spółkę komandytową tworzą co najmniej dwaj wspólnicy. Nie ma więc możliwości utworzenia jednoosobowej spółki komandytowej. W spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników: komplementariusz, którego odpowiedzialność jest osobista, nieograniczona, solidarna z innymi komplementariuszami oraz subsydiarna ze spółką, oraz komandytariusz, którego odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Wspólnikiem może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawa, czyli np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i inna spółka osobowa. 3

5 Spółka komandytowa struktura zapewniająca bezpieczeństwo właścicielom Bezpieczeństwo wspólników będących osobami fizycznymi poprzez wyeliminowanie ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej można osiągnąć poprzez ustanowienie komplementariuszem specjalnie powołanej w tym celu spółki kapitałowej (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Struktura, w której komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka z o.o. kontrolowana przez osoby fizyczne będące komandytariuszami, zapewnia komandytariuszom pełną kontrolę nad spółką przy zachowaniu jednocześnie ochrony majątku prywatnego. Taka struktura jest bardzo powszechnie stosowana w polskiej praktyce gospodarczej. 4

6 Spółka komandytowa struktura zapewniająca bezpieczeństwo właścicielom Wzorcowa struktura zapewniająca bezpieczeństwo właścicielom: udziałowiec Wspólnik (osoba fizyczna) Spółka z o.o. komandytariusz komplementariusz Spółka komandytowa 5

7 Sposoby zmiany formy prawnej ROZWIĄZANIE 1 - Oparte o aport przedsiębiorstwa: Krok 1: założenie spółki z o.o. (przyszłego komplementariusza). Krok 2: założenie spółki komandytowej (komandytariusz: właściciel przedsiębiorstwa, komplementariusz: spółka z o.o.). Krok 3: aport przedsiębiorstwa do spółki komandytowej. Czas niezbędny na przygotowanie i wdrożenie: ok. 2 miesiące. ROZWIĄZANIE 2 Oparte o przekształcenie: Krok 1: przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Krok 2: założenie spółki z o.o. (przyszłego komplementariusza). Krok 3: zakup 1 udziału przekształconej spółki z o.o. przez spółkę z o.o. (przyszłego komplementariusza). Krok 4: przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową. Czas niezbędny na przygotowanie i wdrożenie: ok. 6-8 miesiące. 6

8 Aport przedsiębiorstwa kluczowe aspekty Sukcesja podatkowa w zakresie VAT (spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego). Brak sukcesji prawnej (konieczność cesji umów, uzyskania przez spółkę komandytową licencji/koncesji/zezwoleń). Brak obciążeń podatkowych w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego. Kontynuacja wyceny i amortyzacji środków trwałych (brak przeszacowania). Podatek od czynności cywilnoprawnych: 0,5% wartości przedsiębiorstwa. 7

9 Przekształcenie kluczowe aspekty Sukcesja podatkowa (zmiany Ordynacji Podatkowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku wypełnią aktualny brak regulacji w tym zakresie). Sukcesja prawna (automatyczne przejście praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, a także licencji, koncesji, zezwoleń na spółkę przekształconą). Potencjalne trudności na etapie przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową (np. uzyskanie przez spółkę numeru NIP po przekształceniu). Brak obciążeń podatkowych w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego. Kontynuacja wyceny i amortyzacji środków trwałych (brak przeszacowania). Podatek od czynności cywilnoprawnych: 0,5% wartości przedsiębiorstwa łączna wartość podatku dotycząca obydwu procesów przekształcenia. 8

10 Kryteria wyboru formy prawnej Kryterium Rekomendowana forma Krótki czas przygotowania i wdrożenia Aport Automatyczne przejście umów, licencji, koncesji, pozwoleń, zezwoleń (sukcesja prawna) Przekształcenie 9

11 Dodatkowe korzyści wynikające ze zmiany formy prawnej Forma prawna spółki komandytowej stwarza możliwości zastosowania rozwiązań optymalizacyjnych wykorzystujących korzystne zasady opodatkowania spółek komandytowoakcyjnych. Zgodnie z ogólną interpretacją wydaną przez Ministra Finansów dochody uzyskiwane w ramach spółek komandytowo-akcyjnych podlegają opodatkowaniu dopiero w związku z ich przeznaczeniem do wypłaty na rzecz akcjonariuszy. Wprowadzenie spółki komandytowo-akcyjnej jako komandytariusza do spółki komandytowej spowoduje, iż przypadające na rzez spółki komandytowo-akcyjnej zyski nie będą podlegały bieżącemu opodatkowaniu (zakładając brak wypłaty zysków na rzecz spółki komandytowoakcyjnej, dochody te nie będą podlegały opodatkowaniu). 10

12 Dodatkowe korzyści wynikające ze zmiany formy prawnej Wdrożenie rozwiązania optymalizacyjnego wymaga odpowiedniego zaprojektowania działań związanych z wprowadzeniem spółki komandytowo-akcyjnej do spółki komandytowej oraz jej wyjściem (ograniczeniem udziału w zyskach spółki komandytowej). Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowoakcyjnych. Pierwotnie, zmiany przepisów miały wejść w życie z początkiem 2013 roku. Zapowiedziane zmiany nie zostały jednak uchwalone, a ich wprowadzenia można oczekiwać z początkiem 2014 roku. Do końca 2013 roku (co najmniej) będą obowiązywały zatem korzystne zasady opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych. Jednocześnie prawdopodobna zmiana przepisów z początkiem roku 2014 wymaga zaplanowania i podjęcia w odpowiednim czasie działań w zakresie modyfikacji struktur stworzonych w celu optymalizacji podatkowej. 11

13 Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej w roku 2013 Zarys optymalizacji podatkowej przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz komandytowoakcyjnej: udziałowiec Wspólnik (osoba fizyczna) akcjonariusz Spółka z o.o. komplementariusz Spółka komandytowoakcyjna komplementariusz Spółka komandytowa komandytariusz 12

14 Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej Optymalizację podatkową można wykorzystać w celu: Obniżenia obciążeń podatkowych w roku 2013 (w szczególności związanych z planowanymi na rok 2013 transakcjami, które będą generowały wysokie dochody (np. sprzedaż nieruchomości)). Wykreowania dodatkowych tarcz podatkowych w postaci znaków towarowych, które będą konsumowane w kolejnych latach podatkowych (niezależnie od zmiany przepisów). 13

15 Optymalizacja podatkowa zakres wsparcia Grant Thornton Diagnoza działalności w celu wyboru optymalnego sposobu zmiany formy prawnej. Szczegółowe określenie skutków prawnych, podatkowych oraz księgowych całego procesu. Rozważenie możliwości wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych. Szczegółowe zaplanowanie procesu, określenie wszystkich parametrów działań. Kompleksowa obsługa w zakresie: formalno-prawnym (przygotowanie niezbędnych dokumentów, obsługa procesu rejestracyjnego w KRS, US, GUS, itd.), podatkowym (bieżące konsultacje, przygotowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji, jeżeli będzie to wskazane), księgowym (określenie sposobu ujęcia poszczególnych operacji w księgach rachunkowych). 14

16 Kontakt Grzegorz Szysz Doradca podatkowy Menedżer T M E Rafa Śmigórski Biegły Rewident Partner T M E 15

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa

Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej. Optymalizacja podatkowa Przeszacowanie aktywów przy wykorzystaniu spółki komandytowo-akcyjnej Optymalizacja podatkowa komandytowo-akcyjna jako narzędzie optymalizacyjne Wykładnia przepisów ustawy PIT i CIT potwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

Oszczędności podatkowe 2015 / 2016. www.kaminskimajewski.pl

Oszczędności podatkowe 2015 / 2016. www.kaminskimajewski.pl Oszczędności podatkowe 2015 / 2016 www.kaminskimajewski.pl Kiedy można oszczędzić na podatku? Jeśli Państwa firma osiąga wysokie bieżące dochody. Jeśli Państwa marka (logo) jest istotnym elementem w waszej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS

Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Bezpieczeństwo i optymalizacja 03/2013 PLUS Spis treści Bezpieczeństwo podatkowe w bieżącej działalności 04 Bezpieczne podatki każdego dnia 07 Zanim przyjdzie kontrola 10 Zaufany doradca w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

Nie boimy się myśleć... Newsletter. Styczeń 2013. www.ozog.pl

Nie boimy się myśleć... Newsletter. Styczeń 2013. www.ozog.pl Nie boimy się myśleć... Newsletter Styczeń 2013 Spis treści Podatek VAT Ulga na złe długi nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2013 r......3 Optymalizacja podatkowa Trendy w optymalizacji podatkowej AD

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIEGOWOSC DODATEK MAGAZYNU

FINANSE I KSIEGOWOSC DODATEK MAGAZYNU FINANSE I KSIEGOWOSC DODATEK MAGAZYNU 2015 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową wybrane zagadnienia prawne, rachunkowe i podatkowe Zmiana formy prawnej spółki prawa handlowego może być wynikiem

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Planowanie podatkowe Anna Kaźmierczak Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć jest podatek. Albert Einstein Program wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZĘŚĆ 1 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z tej części Przewodnika dowiesz się o: Zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dostępnych dla inwestorów, podstawowych formach prowadzenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI Obowiązujące regulacje i planowane zmiany Warszawa, wrzesień 2014 1 PODATKOWE ASPEKTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI - WPROWADZENIE Obowiązujące regulacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System ochrony inwestycji ze strony państwa str. 2-6 2. Warunki otrzymywania przez przedsiębiorców rosyjskich funduszy unijnych.. str.7-20 3. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A.

ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA FAKTORING S.A. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport roczny Pragma Faktoring S.A. z rok 2014 r., uważając

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO SPIS TREŚCI Andrzej JANDA: Aspekty prawne i podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego... 5 Dorota KAMUDA: Egzekucja z wynagrodzenia za pracę... 23 Andrzej KIEŁTYKA: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, 30.05.2014 r.

Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy. Warszawa, 30.05.2014 r. Fuzje i przejęcia jako operacje w których zarządzanie podatkami tworzy dodatkową wartość dla firmy Warszawa, 30.05.2014 r. Przebieg wykładu 2 Fuzje i przejęcia zarządzanie podatkami : 1. Fuzje i przejęcia:

Bardziej szczegółowo

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć.

PROWADZĄCY: Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną. Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć. Aspekty podatkowe i bilansowe przekształcenia w spółkę akcyjną Aspekty bilansowe i podatkowe w zakresie przejęć Michał Czerniak PROWADZĄCY: Łukasz Motała PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Kontynuacja działalności

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Przepisy prawne określają zarówno procedurę przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę, jak

Bardziej szczegółowo

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi.

Projekt powstał dzięki finansowaniu ze. Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. 1 Autorzy: Pod redakcją: Monika Joanna Swaczyna Rozdział I: Cyryl Szudra, Paulina Wołyniec Rozdział II: Anna Drozd Rozdział III: Joanna Siekiera Rozdział IV: Michał Wołangiewicz Rozdział V: Monika Joanna

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Evelina Moksecka Jak założyć działalność gospodarczą? Ludzie rozpoczynają swoją działalność gospodarczą z wielu powodów pragną większej swobody, przyszłość w ich obecnym miejscu pracy nie wygląda pewnie,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy

Planowanie podatkowe. Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Planowanie podatkowe Marcin Grześkowiak doradca podatkowy Istotą planowania podatkowego jest osiągnięcie założonego celu gospodarczego w sposób najbardziej efektywny podatkowo Na efektywność planowania

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo