Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?"

Transkrypt

1 Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013 r., Warszawa

2 Agenda 1. Co się zmieni od 2014 r. planowane zmiany w ustawach podatkowych SKA i sp. k. cienka kapitalizacja dywidenda w naturze transakcje z podmiotami powiązanymi 2. Co warto przeprowadzić w roku 2013? 2

3 Co się zmieni od 2014 r. planowane zmiany 3

4 CEL ZMIAN Planowane zmiany w ustawach podatkowych Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 14 lutego 2013 r., Projekt ). Przywrócenie równego traktowania na gruncie podatków dochodowych wspólników spółek osobowych poprzez zmianę zasad opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej ( SKA ) i spółki komandytowej ( sp. k. ) Uszczelnienie systemu podatkowego poprzez eliminację lub poprawę redakcji przepisów umożliwiających optymalizacje podatkowe. Korekta niektórych obowiązujących przepisów celem usunięcia dotyczących ich wątpliwości interpretacyjnych. 4

5 ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA SKA Planowane zmiany w ustawach podatkowych - SKA i sp. k. JEST BĘDZIE Komplementariusz podatek podatek Komplementariusz podatek podatek SKA/ Sp.k. Maj 2012 ogólna interpretacja MF; jednokrotne opodatkowanie komplementariusza SKA jest podmiotem transparentnym podatkowo Jednokrotne opodatkowanie akcjonariusza, odroczone aż do momentu faktycznej wypłaty środków SKA/ Sp.k podatek Nadanie SKA podmiotowości na gruncie podatku dochodowego, tzn. wprowadzenie identycznych zasad opodatkowania SKA jak w przypadku spółek kapitałowych Opodatkowanie na poziomie SKA (od zysku wypracowanego przez SKA) Opodatkowanie wypłaty środków z SKA do komplementariusza oraz do akcjonariusza 5

6 ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA SKA Planowane zmiany w ustawach podatkowych - SKA i sp. k. Spółka komandytowo-akcyjna i spółka komandytowa podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych Podwójne opodatkowanie dochodu komandytariuszy i akcjonariuszy Jednokrotne opodatkowanie dochodu komplementariusza Opodatkowaniu będą podlegać: wnoszenie wkładów wypłata zysku zmniejszenie wkładu w spółce występowanie ze spółek likwidacja spółek 6

7 CIENKA Planowane zmiany w ustawach podatkowych KAPITALIZACJA cienka kapitalizacja Rozszerzenie katalogu podmiotów kwalifikowanych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez: podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w obu spółkach, tj. spółce której udziela pożyczki i spółce udzielającej pożyczki 7

8 CIENKA KAPITALIZACJA Planowane zmiany w ustawach podatkowych cienka kapitalizacja A A C D A >25% >10% >15% >5% >25% >25% B B C B Nie stanowią koszu uzyskania przychodu odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez podmiot powiązany jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów powiązanych osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek. 8

9 CIENKA KAPITALIZACJA Planowane zmiany w ustawach podatkowych cienka kapitalizacja BĘDZIE A B c D Projektowana zmiana przepisów prowadzi do: objęcia zakresem regulacji ograniczenia uznania odsetek za koszt uzyskania przychodu także pożyczek i kredytów udzielonych przez pośrednich udziałowców (akcjonariuszy) 9

10 CIENKA KAPITALIZACJA Planowane zmiany w ustawach podatkowych cienka kapitalizacja Dla określenia udziału pośredniego zastosowanie przepisów o cenach transferowych Wskaźnik procentowy spełniony bez względu na wielkość udziału komplementariuszy w sp. k. i w S.K.A. Doprecyzowanie pojęcia wartość zadłużenia suma wartości zobowiązań pieniężnych wobec kwalifikowanych podmiotów, niezależnie od tytułu prawnego, z którego zobowiązania wynikają Rozszerzenie definicji zadłużenia na zobowiązania handlowe. Metoda 5% aktywów 10

11 DYWIDENDA W NATURZE Planowane zmiany w ustawach podatkowych dywidenda w naturze Przychodem jest wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze W przypadku odpłatnego zbycia świadczeń w naturze koszt uzyskania przychodów określa się w wysokości równowartości wierzytelności uregulowanej poprzez wykonanie świadczeń niepieniężnych (w naturze) 11

12 DYWIDENDA W NATURZE Planowane zmiany w ustawach podatkowych dywidenda w naturze JEST BĘDZIE Spółka Spółka dywidenda Spółka Spółka podatek Wypłata wynagrodzenia (dywidendy, wynagrodzenia z umarzane udziały etc.) w formie rzeczowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zarówno po stronie spółki wypłacającej, po stronie udziałowców pozostających w spółce jak i po stronie wspólników otrzymujących Wypłata wynagrodzenia (dywidendy, wynagrodzenia za umarzane udziały etc.) w formie rzeczowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zarówno po stronie spółki wypłacającej, po stronie udziałowców pozostających w spółce jak i po stronie wspólników otrzymujących 12

13 DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH Planowane zmiany w ustawach podatkowych transakcje z podmiotami powiązanymi dokumentacja TP Komplementariusz 67% 23% Do sporządzania dokumentacji cen transferowych będą zobowiązane również podmioty niepowiązane zawierające umowę spółki niemającą osobowości prawnej, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze. W praktyce, oznacza to, iż po stronie wspólników spółek osobowych, spółek cywilnych, uczestników konsorcjów, etc. którzy są podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych, powstanie ryzyko badania umów dotyczących różnych form kooperacji gospodarczej i zawartych przez tych podatników nie tylko po wejściu w życie planowanych zmian, ale również w okresie poprzedzającym dzień 1 stycznia 2014 r. 13

14 Co można zrobić w roku 2013? 14

15 Co można zrobić w 2013 r.? Rewizja polityki w zakresie cen transferowych Przeprowadzenie restrukturyzacji z wykorzystaniem spółek osobowych Przeszacowanie aktywów/udziałów Rozważenie opcji wyjścia z FIZu 15

16 Dziękujemy za uwagę Joanna Wierzejska Tax Partner Tel: Fax: Anna Turska Senior Tax Consultant Tel: Fax:

17 Warszawa Rondo ONZ Warszawa T: F: Wrocław ul. Powstańców Śląskich Wrocław T: F: Poznań ul. Paderewskiego Poznań T: F: Łódź ul. Traugutta Łódź T: F:

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI Obowiązujące regulacje i planowane zmiany Warszawa, wrzesień 2014 1 PODATKOWE ASPEKTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI - WPROWADZENIE Obowiązujące regulacje

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki

Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie:

Propozycja zapisu: 1. w art. 1 pkt 12 ustawy, w projektowanym art. 15c: a) ust 5 otrzymuje brzmienie: Uwagi i propozycje poprawek do ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką

1. W dobie wszechpanującego kryzysu gospodarczego coraz częstszą praktyką Krystian Szymaniak Instytucja datio in solutum w kontekście wynagrodzenia wspólnika z tytułu umorzenia udziałów w spółce z o.o. jako przedmiot sporów pomiędzy podatnikiem-przedsiębiorcą a organem podatkowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 09/2013. Zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w sierpniu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 17 luty 2014 r.

Newsletter / 17 luty 2014 r. Newsletter / 17 luty 2014 r. Str.2. Nowe regulacje na GPW dotyczące spółek z akcjami groszowymi Str.5. Str.7. Zmiany w kodeksie pracy praca w niedziele i święta na rzecz zagranicznych przedsiębiorców Już

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody Zespół Usług Finansowych Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody 30 października 2014 r. Związek Polskiego Leasingu Witold Adamowicz Starszy Menedżer Monika Gronowska

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu Michał

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Webinarium PwC Zmiany zasad tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT

Webinarium PwC Zmiany zasad tzw. niedostatecznej kapitalizacji wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT www.pwc.com Webinarium Zmiany zasad tzw. "niedostatecznej kapitalizacji" wynikające z projektu nowelizacji ustawy o CIT Dr Sławomir Krempa Mieczysław Gonta Marcin Jaworski Business Tax Consulting Team

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo