Podatek u źródła (WHT) Sekurytyzacja pożyczek hipotecznych udzielonych przez bank (rzeczywista sprzedaż)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek u źródła (WHT) Sekurytyzacja pożyczek hipotecznych udzielonych przez bank (rzeczywista sprzedaż)"

Transkrypt

1 Podatek u źródła (WHT) Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) Inwestor krajowy Inwestor zagraniczny Inwestor krajowy Inwestor zagraniczny Inwestor krajowy Inwestor zagraniczny Sekurytyzacja pożyczek hipotecznych udzielonych przez bank (rzeczywista sprzedaż) 1. Czynność sekurytyzacji Słowacja Traktowanie zależne od sposobu przeniesienia portfela wierzytelności do podmiotu sekurytyzacyjnego. W przypadku transferu portfela (rozumianego jako przeniesienie portfela umów pożyczkowych z banku do podmiotu sekurytyzacyjnego) transakcja będzie opodatkowana. W przypadku przeniesienia wierzytelności w ramach przedsiębiorstwa lub jego części, transakcja byłaby poza. nie podlega WHT nie podlega WHT Luksemburg zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT Holandia zwolnione z zwolnione z Czechy Traktowanie zależne będzie od formy sekurytyzacji, np. sprzedaż portfela pożyczkowego w zamian za gotówkę będzie opodatkowana podczas gdy sekurytyzacja dokonana poprzez wyodrębnienie z banku podmiotu sekurytyzacyjnego będzie poza. nie podlega WHT nie podlega WHT Słowenia zwolnione z poza nie podlega WHT nie podlega WHT Węgry poza poza 2. Spłata pożyczek wraz z odsetkami do podmiotów sekurytyzacyjnych zwolnione z lub poza zwolnione z lub poza nie podlega WHT nie podlega WHT

2 Słowacja poza nie podlega WHT Odsetki wypłacone przez rezydenta podatkowego Słowacji lub zagraniczny zakład słowackiego rezydenta podatkowego będą opodatkowane według stawki 19% lub według stawki wynikającej z właściwej opodatkowania (spłata głównej kwoty pożyczki nie podlega opodatkowaniu) Jeśli odsetki zostałyby wypłacone w formie dywidendy, wówczas nie podlegałyby WHT (dywidendy są zwolnione dla celów CIT) Luksemburg zwolnione z zwolnione z zwolnione w przypadku osób prawnych / 10% w przypadku osób fizycznych zwolnione z WHT (w niektórych przypadkach zastosowanie może znaleźć stawka 15% gdy wysokość odsetek jest uzależniona od zysków pożyczkobiorcy lub 35% gdy zastosowanie znajdzie dyrektywa o dochodach z oszczędności w formie odsetek 2003/48/EC) Holandia zwolnione z zwolnione z Czechy spłata kwoty kapitału poza, spłata odsetek zwolnione z nie podlega WHT opodatkowane wypłaty odsetek stawką 15%, chyba że z umowy o unikaniu Słowenia poza poza nie podlega WHT o ile osoba prawna poda swój NIP 15%, chyba że z umowy o unikaniu Węgry poza poza zwolnione z lub poza 3. Usługi pomocnicze do sekurytyzacji świadczone przez banki na rzecz podmiotów sekurytyzacyjnych zwolnione z lub poza nie podlega WHT nie podlega WHT Słowacja usługi zarządzania pożyczką świadczone przez bank będą nie podlega WHT nie podlega WHT opodatkowane Luksemburg zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT

3 Holandia opodatkowane (możliwe zwolnienie pod pewnymi warunkami) opodatkowane (możliwe zwolnienie pod pewnymi warunkami) Czechy Traktowanie zależne będzie od charakteru świadczonych usług. W przypadku gdy nie będą miały charakteru usług pomocniczych do usług finansowych, wówczas będą podlegały opodatkowaniu. Natomiast usługi zarządzania pożyczką będą zwolnione z wyłącznie gdy będą świadczone przez pożyczkodawcę. W przypadku przekazania wierzytelności pożyczkowej do podmiotu sekurytyzacyjnego, pożyczkobiorcą nie będzie bank i przedmiotowe usługi nie będą zwolnione z. nie podlega WHT nie podlega WHT Słowenia Węgry 1. Podatkowe implikacje emisji listów zastawnych zależne od natury świadczenia brak szczególnych regulacji w tym zakresie opodatkowane opodatkowane stawką 20% zależne od natury świadczenia brak szczególnych regulacji w tym zakresie usługi świadczone na rzecz niepodatników zwolnione z, usługi świadczone na rzecz podatników poza opodatkowane stawką 20% nie podlega WHT nie podlega WHT nie podlega WHT nie podlega WHT Hipoteczne listy zastawne wyemitowane przez banki na wielostronnej platformie obrotu (MTF) w kraju lub zagranicą Słowacja poza poza nie podlega WHT nie podlega WHT Luksemburg zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT Holandia poza poza Czechy poza poza nie podlega WHT nie podlega WHT Słowenia zwolnione z poza nie podlega WHT nie podlega WHT Węgry poza poza

4 zwolnione z lub poza 2. Podatkowe implikacje handlu listami zastawnymi (sprzedaży pomiędzy inwestorami) zwolnione z lub poza nie podlega WHT nie podlega WHT Słowacja zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT podlega WHT jeśli list zastawny jest Luksemburg zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT Holandia zwolnione z zwolnione z Czechy zwolnione z (bez prawa do odliczenia) poza nie podlega WHT nie podlega WHT Słowenia zwolnione z poza nie podlega WHT nie podlega WHT Węgry zwolnione z zwolnione z lub poza 3. Podatkowe implikacje płatności odsetek od listów zastawnych (przed terminem płatności) usługi świadczone na rzecz niepodatników zwolnione z, usługi świadczone na rzecz podatników poza zwolnione z lub poza Słowacja zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT Luksemburg zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT zwolnione w przypadku osób prawnych / 10% w przypadku osób fizycznych podlega WHT jeśli odsetki wypłacane są przez rezydenta podatkowego Słowacji lub zagraniczny zakład słowackiego rezydenta podatkowego; 19% lub według stawki wynikającej z właściwej opodatkowania zwolnione z WHT (w niektórych przypadkach zastosowanie może znaleźć stawka 15% gdy wysokość odsetek jest uzależniona od zysków pożyczkobiorcy lub 35% gdy zastosowanie znajdzie dyrektywa o dochodach z oszczędności w formie odsetek 2003/48/EC) Holandia poza poza Czechy poza poza nie podlega WHT 15%, chyba że z umowy o unikaniu ; odsetki od listów zastawnych wyemitowanych do 2007 r. są zwolnione z WHT

5 Słowenia poza poza nie podlega WHT o ile osoba prawna poda swój NIP 15%, chyba że z umowy o unikaniu Węgry poza poza zwolnione z lub poza zwolnione z lub poza 20%, chyba że notowane na giełdzie papierów wartościowych 20%, chyba że notowane na giełdzie papierów wartościowych lub z

6 4. Podatkowe implikacje spłaty kapitału Słowacja poza poza nie podlega WHT nie podlega WHT Luksemburg zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT Holandia poza poza Czechy poza nie podlega WHT nie podlega WHT Słowenia poza poza nie podlega WHT nie podlega WHT Węgry poza poza zwolnione z lub poza zwolnione z lub poza nie podlega WHT nie podlega WHT Obligacje długoterminowe (wyemitowane dla finansowania pożyczek hipotecznych udzielonych przez banki emitujące te obligacje) wyemitowane na wielostronnej platformie obrotu (MTF) w kraju lub zagranicą 1. Podatkowe implikacje emisji obligacji długoterminowych Słowacja poza poza nie podlega WHT nie podlega WHT Luksemburg zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT Holandia poza poza Czechy poza poza nie podlega WHT nie podlega WHT Słowenia zwolnione z poza nie podlega WHT nie podlega WHT Węgry poza poza

7 2. Podatkowe implikacje handlu obligacjami długoterminowymi zwolnione z lub poza zwolnione z lub poza Słowacja zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT nie podlega WHT podlega WHT jeśli obligacja sprzedawana jest rezydentowi podatkowemu Słowacji lub zagranicznemu zakładowi słowackiego rezydenta podatkowego; 19% lub według stawki wynikającej z właściwej opodatkowania Luksemburg zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT Holandia zwolnione z zwolnione z Czechy zwolnione z (bez prawa do odliczenia) poza nie podlega WHT nie podlega WHT Słowenia zwolnione z poza nie podlega WHT nie podlega WHT Węgry zwolnione z usługi świadczone na rzecz niepodatników zwolnione z, usługi świadczone na rzecz podatników poza zwolnione z lub poza zwolnione z lub poza nie podlega WHT nie podlega WHT

8 3. Podatkowe implikacje płatności odsetek od obligacji długoterminowych Słowacja zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT Luksemburg zwolnione z zwolnione z zwolnione w przypadku osób prawnych / 10% w przypadku osób fizycznych podlega WHT jeśli odsetki wypłacane są przez rezydenta podatkowego Słowacji lub zagraniczny zakład słowackiego rezydenta podatkowego; 19% lub według stawki wynikającej z właściwej opodatkowania zwolnione z WHT (w niektórych przypadkach zastosowanie może znaleźć stawka 15% gdy wysokość odsetek jest uzależniona od zysków pożyczkobiorcy lub 35% gdy zastosowanie znajdzie dyrektywa o dochodach z oszczędności w formie odsetek 2003/48/EC) Holandia poza poza Czechy poza poza nie podlega WHT 15%, chyba że z umowy o unikaniu Słowenia poza poza nie podlega WHT o ile osoba prawna poda swój NIP 15%, chyba że z umowy o unikaniu Węgry poza poza zwolnione z lub poza zwolnione z lub poza 20%, chyba że notowane na giełdzie papierów wartościowych 20%, chyba że notowane na giełdzie papierów wartościowych lub z

9 4. Podatkowe implikacje spłaty kapitału Słowacja poza poza nie podlega WHT nie podlega WHT Luksemburg zwolnione z zwolnione z nie podlega WHT nie podlega WHT Holandia poza poza Czechy poza poza nie podlega WHT nie podlega WHT Słowenia poza poza nie podlega WHT nie podlega WHT Węgry poza poza zwolnione z lub poza zwolnione z lub poza nie podlega WHT nie podlega WHT PIT CIT Wysokość stawek podatkowych dla rezydentów Stawka podatku Zwolnienia Stawka podatku Zwolnienia Słowacja 19% Luksemburg Holandia wiele stawek progresywnych, przy czym maksymalna stawka wynosi 41,36% 33,1% w przypadku nieprzekraczającego 18,945 EUR, 41,95% w przypadku nieprzekraczającego EUR, 42% w przypadku nieprzekraczającego 56,491 EUR, 52% dla powyżej 56,492 ustawa o PIT przewiduje m.in. zwolnienie z obligacji, pod warunkiem, że nie przekracza on kwoty 500 EUR w jednym roku podatkowym; w przypadku przekroczenia tej kwoty, opodatkowaniu podlega wyłącznie nadwyżka 19% (najj od 1 stycznia 2013 r. stawka wynosić będzie 23%) 21%, jednak wraz z obowiązkową 5% opłatą na rzecz funduszu pracy efektywna stawka podatkowa wynosi 22,05%; całkowite obciążenie podatkiem CIT działających na terenie miasta Luksemburg (wraz z 6,75% podatkiem lokalnym) wynosi 28,80% 20% w przypadku nieprzekraczającego 200 tys. EUR, 25% powyżej tej kwoty

10 Czechy 15% ustawa o PIT w Czechach przewiduje szereg zwolnień w zakresie m.in. opieki zdrowotnej, szkolnictwa, pomocy socjalnej; dodatkowo przewidziane jest zwolnienie dla osób fizycznych uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych jeśli posiadają mniej niż 5% udziałów 19% ustawa o CIT przewiduje mniej zwolnień niż ustawa o PIT; większość zwolnień dotyczy transakcji pomiędzy spółką matką i spółką córką i odnosi się do dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych Słowenia 20% (od 1 stycznia 2013 r. stawka wynosić będzie 25%) 18% (od 1 stycznia 2013 r. stawka wynosić będzie 17%, natomiast od 1 stycznia 2014 r. 16%) Węgry 16% w przypadku nieprzekraczającego 2,424 tys. HUF, 20,32% powyżej tej kwoty 20% w przypadku nieprzekraczającego 34,370 GBF, 40% w przypadku nieprzekraczającego 150 tys. GBF, 50% w przypadku powyżej 150 tys. GBF 10% w przypadku nieprzekraczającego 500 mln HUF, 19% powyżej tej kwoty stawka podstawowa 26%, w przypadku nieprzekraczającego 300 tys. GBF 20%

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska

ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE. Ewa Opalińska ODSETKI I NALEŻNOŚCI LICENCYJNE MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PODATKOWE Ewa Opalińska ZASADNICZE AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( Ustawa o CIT ); Ustawa

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Ustawa o podatku dochodowym (znowelizowana) z 2005 r. Ustawa o specjalnej składce na rzecz obronności kraju (znowelizowana)

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r.

www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. www.pwc.com Seminarium podatkowe 29 listopada 2011 r. Agenda 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych pożyczki udzielone

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku

Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Raport w sprawie planowanych zmian w podatkach od 2012 roku Bułgaria, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina, Cypr 12 grudnia 2011 roku Przygotowane przez: Accace Spis treści Czechy...3

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie Najnowsze kontrowersje i zmiany umów 13 czerwca 2012 r., Warszawa Agenda Business Breakfast 1. Kwestie ogólne 2. Ostatnie zmiany w UOPO 3. Certyfikat rezydencji 4. Należności licencyjne

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych

Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych e-poradnik egazety Prawnej Rozliczenia podatkowe dochodów zagranicznych 128 stron komentarzy i porad Jak ustalić miejsce zamieszkania dla celów podatkowych Jak stosować zasadę 183 dni Jak w zeznaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie Subfunduszu UniEURIBOR wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

Cykl: Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie Seminarium IV: Fundacje i finanse Wyniki panelu eksperckiego

Cykl: Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie Seminarium IV: Fundacje i finanse Wyniki panelu eksperckiego Cykl: Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie Seminarium IV: Fundacje i finanse Wyniki panelu eksperckiego Wstęp Celem panelu eksperckiego przeprowadzonego w dniach 22 maja 2009-1 czerwca 2009 było

Bardziej szczegółowo

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski

Józef Banach Radca Prawny InCorpore Banach Iniewski Stradomski Podatek u źródła opodatkowanie płatności na rzecz nierezydentów z tytułu należności licencyjnych oraz usług o charakterze niematerialnym przepisy, doktryna, orzecznictwo Józef Banach Radca Prawny Należności

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY

ARTYKUŁ 1 ZAKRES OGÓLNY KONWENCJA MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA I ZAPOBIEGANIA UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo