Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz"

Transkrypt

1 Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013

2 Egzamin : Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server 2012 Zagadnienie Rozdział Lekcja Instalacja i konfiguracja (19 procent) Planowanie instalacji 1 1 Instalowanie SQL Server i powiązanych usług 1 2 Implementowanie strategii migracji 4 1 Konfigurowanie dodatkowych komponentów SQL Server 3 1 Zarządzanie składnikiem SQL Server Agent 11 1 Konserwacja instancji i baz danych (17 procent) Zarządzanie i konfigurowanie baz danych 3 2 Konfigurowanie instancji SQL Server 2 1 Wdrażanie klastrowanej instancji SQL Server 8 1 Zarządzanie instancjami SQL Server 2 2 Optymalizacja i rozwiązywanie problemów (14 procent) Identyfikowanie i eliminowanie problemów współbieżności 10 2 Gromadzenie i analizowanie danych wymaganych do rozwiązywania problemów Prowadzenie inspekcji instancji SQL Server 6 3 Zarządzanie danymi (20 procent) Konfigurowanie i utrzymywanie strategii kopii zapasowych 11 2 Przywracanie baz danych 11 3 Implementacja i utrzymywanie indeksów 10 1 Importowanie i eksportowanie danych 4 2 Wdrażanie zabezpieczeń (18 procent) Zarządzanie loginami i rolami serwera 5 1 Zarządzanie uprawnieniami bazy danych 6 1 Zarządzanie użytkownikami i rolami bazy danych 5 2 Rozwiązywanie problemów dotyczących zabezpieczeń 6 2 Implementacja mechanizmów wysokiej dostępności (12 procent) Implementacja mechanizmu AlwaysOn 8 2 Wdrażanie dublowania bazy danych 7 1 Wdrażanie replikacji 7 2 Cele i zagadnienia egzaminacyjne wymienione w tym miejscu były aktualne w chwili publikacji książki. Zagadnienia egzaminacyjne mogą być zmieniane bez wcześniejszej zapowiedzi na podstawie wyłącznej decyzji firmy Microsoft. Aktualną listę zagadnień egzaminacyjnych można znaleźć w witrynie Microsoft Learning pod adresem:

3 Spis treści Wprowadzenie xiii Przygotowanie do egzaminu xxii O autorach xxiii 1 Planowanie i wykonywanie instalacji SQL Server Lekcja 1: Planowanie instalacji Szacowanie wymagań instalacji Projektowanie instalacji Planowanie skalowania i rozszerzania podstawy Zmniejszanie i rozszerzanie baz danych Projektowanie magazynowania dla nowych baz danych Pamiętajmy o ograniczeniach pojemności Identyfikowanie rezerwowych baz danych na potrzeby raportowania Identyfikowanie zabezpieczeń poziomu Windows i poziomu usługi Wykonywanie instalacji w trybie Server Core Ocena wydajności serwera Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Instalowanie SQL Server i usług powiązanych Konfigurowanie dysku systemu operacyjnego Instalowanie komponentu SQL Server Database Engine Instalowanie SQL Server 2012 w trybie wiersza polecenia Instalowanie komponentu SQL Server Integration Services Włączanie i wyłączanie funkcji Instalowanie SQL Server 2012 przy użyciu pliku konfiguracyjnego Testowanie łączności Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi v

4 vi Spis treści 2 Konfigurowanie i zarządzanie instancjami SQL Server Lekcja 1: Konfigurowanie instancji SQL Server Ustawienia na poziomie instancji Konfiguracja i standaryzacja baz danych Distributed Transaction Coordinator Konfigurowanie Database Mail Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie instancjami SQL Server Instalowanie dodatkowych instancji Rozpowszechnianie aktualizacji oprogramowania i zarządzanie poprawkami. 88 Konfigurowanie narzędzia Resource Governor Wykorzystanie WSRM przy wielu instancjach Database Engine Rotacja dzienników błędów SQL Server Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi Konfigurowanie komponentów SQL Server Lekcja 1: Konfigurowanie dodatkowych komponentów SQL Server Instalowanie i konfigurowanie Analysis Services Instalowanie i konfigurowanie Reporting Services Wdrażanie i konfigurowanie integracji z SharePoint Konfigurowanie zabezpieczeń SQL Server Integration Services Zarządzanie indeksowaniem pełnotekstowym Konfigurowanie FILESTREAM Konfigurowanie mechanizmu FileTable Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie i konfigurowanie baz danych Projektowanie i zarządzanie grupami plików Standaryzowanie baz danych Istota zawartych baz danych Korzystanie z kompresji danych Szyfrowanie baz danych przy użyciu Transparent Data Encryption Partycjonowanie indeksów i tabel Zarządzanie plikami dzienników Korzystanie z poleceń DBCC Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

5 Spis treści vii Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi Migracja, importowanie i eksportowanie Lekcja 1: Migracja do wersji SQL Server Wykonywanie uaktualnienia instancji do SQL Server Migracja bazy danych do instancji SQL Server Kopiowanie baz danych na inne serwery Migrowanie loginów SQL Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Importowanie i eksportowanie danych Kopiowanie i eksportowanie danych Korzystanie z SQL Server Import and Export Wizard Wykorzystanie BCP do importowania i eksportowania danych Importowanie danych przy użyciu BULK INSERT Importowanie danych przy użyciu OPENROWSET(BULK) Korzystanie z plików formatu Przygotowywanie danych do operacji masowych SELECT INTO Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi Loginy, role i użytkownicy SQL Server Lekcja 1: Zarządzanie loginami i rolami serwerowymi Loginy SQL Server Role serwerowe Role serwerowe zdefiniowane przez użytkownika Poświadczenia Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie użytkownikami i rolami bazodanowymi Użytkownicy bazy danych Role bazodanowe Zawarci użytkownicy Najmniejsze przywileje Role aplikacji Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

6 viii Spis treści Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi Zabezpieczanie SQL Server Lekcja 1: Zarządzanie uprawnieniami bazy danych Istota przedmiotów zabezpieczeń Przypisywanie uprawnień do obiektu Zarządzanie uprawnieniami za pośrednictwem ról bazodanowych Ochrona obiektów przed modyfikowaniem Korzystanie ze schematów Ustalanie uprawnień efektywnych Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami Rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem Rozwiązywanie problemów dotyczących certyfikatów i kluczy Rozwiązywanie problemów dotyczących punktów końcowych Korzystanie z widoków katalogowych zabezpieczeń Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Inspekcja instancji SQL Server Korzystanie z inspekcji SQL Server Konfigurowanie inspekcji logowania Korzystanie z trybu inspekcji C Zgodność ze standardem Common Criteria Zarządzanie oparte na zasadach Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi Dublowanie i replikacja Lekcja 1: Dublowanie baz danych Dublowanie baz danych Uwarunkowania wstępne dublowania Konfigurowanie dublowania z uwierzytelnianiem Windows Konfigurowanie dublowania z uwierzytelnianiem przy użyciu certyfikatów Zmienianie trybu operacyjnego Przełączanie ról i praca awaryjna Monitorowanie dublowanych baz danych

7 Spis treści ix Aktualizowanie dublowania bazy danych Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Replikacja bazy danych Architektura replikacji Typy replikacji Replikacja migawkowa Replikacja transakcyjna Replikacja transakcyjna peer-to-peer Replikacja scalająca Replication Monitor Kontrolowanie replikacji ograniczeń, kolumn i wyzwalaczy Replikacje heterogeniczne Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi Klastrowanie i AlwaysOn Lekcja 1: Klastrowanie SQL Server Wymagania dotyczące wydania Tworzenie klastra pracy awaryjnej Windows Server 2008 R Instalowanie klastra pracy awaryjnej SQL Server Wielosieciowe klastry pracy awaryjnej Wykonywanie ręcznego przełączania awaryjnego Rozwiązywanie problemów dotyczących klastrów pracy awaryjnej Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Grupy dostępności AlwaysOn Czym są grupy dostępności AlwaysOn? Spełnianie warunków wstępnych Konfigurowanie trybów dostępności Wybieranie trybu przełączania awaryjnego Konfigurowanie odczytywalnych replik podrzędnych Wdrażanie grup dostępności AlwaysOn Korzystanie z grup dostępności w instancjach klastrowych Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi

8 x Spis treści 9 Rozwiązywanie problemów w SQL Server Lekcja 1: Korzystanie z Performance Monitor Wprowadzenie do Performance Monitor Przechwytywanie danych wydajności Tworzenie zbiorów modułów zbierających dane Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Korzystanie z SQL Server Profiler Rejestrowanie aktywności za pomocą SQL Server Profiler Istota SQL Trace Przeglądanie wyjścia śledzenia Przechwytywanie aktywności przy użyciu Extended Events Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Monitorowanie SQL Server Monitorowanie aktywności Korzystanie z narzędzia Activity Monitor Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 4: Korzystanie z modułów zbierających dane Przechwytywanie i zarządzanie danymi wydajności Analizowanie zgromadzonych danych wydajności Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 5: Identyfikowanie wąskich gardeł Monitorowanie wykorzystania dysku Monitorowanie wykorzystania pamięci Monitorowanie wykorzystania procesora Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi Indeksy i współbieżność Lekcja 1: Implementacja i utrzymywanie indeksów Anatomia zrównoważonego drzewa (B-drzewa) Typy indeksów i struktury Projektowanie indeksów pod kątem wydajnego odczytywania danych Statystyki Tworzenie i modyfikowanie indeksów

9 Spis treści xi Śledzenie brakujących indeksów Przeglądanie nieużywanych indeksów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących współbieżności Definicja transakcji i zakresu transakcyjnego Zarządzanie blokadami w SQL Server Wykorzystanie replik AlwaysOn do zwiększania współbieżności Wykrywanie i korygowanie zakleszczeń Korzystanie z Activity Monitor Diagnozowanie wąskich gardeł Wykorzystanie raportów do analizy wydajności Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi SQL Server Agent, kopie zapasowe i przywracanie Lekcja 1: Zarządzanie SQL Server Agent Wykonywanie zadań przy użyciu SQL Server Agent Zarządzanie alertami Zarządzanie zadaniami Monitorowanie środowisk wieloserwerowych Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Strategia konfigurowania i utrzymywania kopii zapasowych Rozróżnianie typów kopii zapasowych Kopie zapasowe baz systemowych Kopie zapasowe replikowanych baz danych Kopie zapasowe dublowanych baz danych Kopie zapasowe replik AlwaysOn Korzystanie z punktów kontrolnych baz danych Korzystanie z urządzeń kopii zapasowych Zestawy nośników kopii zapasowych Wykonywanie kopii zapasowych Przeglądanie historii kopii zapasowych Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Przywracanie baz danych SQL Server Przywracanie baz danych

10 xii Spis treści Wykonywanie przywracania plików Wykonywanie przywracania stron Przywracanie bazy danych chronionej przez Transparent Data Encryption Przywracanie systemowych baz danych Przywracanie replikowanych baz danych Sprawdzanie statusu bazy danych Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Scenariusze przykładowe Zalecane ćwiczenia praktyczne Odpowiedzi Przykłady kodu: analizy przypadków Studium przypadku Studium przypadku Studium przypadku Studium przypadku Odpowiedzi Indeks

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Programowanie Microsoft SQL Server

Programowanie Microsoft SQL Server Leonard Lobel Andrew Brust Programowanie Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa 2012 Skrócony spis treści Wprowadzenie.... xv Podziękowania....xxxiii Część I: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo