Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit"

Transkrypt

1 Ian McLean Orin Thomas Egzamin MCTS : Administrowanie Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Alicja Kahn, Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2012

2 Exam : Pro: Windows Server 2008 Server Administrator (2nd Edition) Zagadnienie Rozdział Lekcja Planowanie wdrożenia serwera Planowanie instalacji i aktualizacji serwerów 1 1 Planowanie zautomatyzowanego wdrożenia 1 2 Planowanie ról serwerów usług infrastruktury Planowanie serwerów aplikacji i usług 6 1 Planowanie ról serwerów plików i wydruku 7 Planowanie zarządzania serwerami Planowanie strategii zarządzania serwerami 5 1 Delegowanie administracji 5 2 Planowanie i implementacja strategii zasad grupy 4 Monitorowanie i zarządzanie serwerami Implementacja strategii zarządzania poprawkami i aktualizacjami 8 2 Monitorowanie serwerów w celu oceny i optymalizacji wydajności 12 Monitorowanie i konserwacja zabezpieczeń i zasad organizacyjnych Planowanie rozmieszczania aplikacji i udostępniania danych Rozmieszczanie aplikacji 6 2 Udostępnianie danych 10 1 Planowanie na potrzeby ciągłości funkcjonowania i wysokiej dostępności Planowanie rozwiązań magazynowych odpornych na awarie 10 2 Planowanie wysokiej dostępności 11 Planowanie tworzenia kopii zapasowych i przywracania po awarii 13 Uwaga: Przedstawione tu cele egzaminu są obowiązujące w momencie publikacji tej książki. Mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Najbardziej aktualna lista zagadnień egzaminacyjnych znajduje się w witrynie Web Microsoft Learning Certification (www.microsoft.com/learning/mcp/).

3 Spis treści Wprowadzenie... xv Wymagania systemowe... xv Instrukcje instalacyjne dla ćwiczeń... xvi Korzystanie z dołączonej płyty CD...xvii Instalowanie testów ćwiczeniowych...xvii Jak korzystać z testów ćwiczeniowych...xvii Jak odinstalować testy ćwiczeniowe... xix Errata... xix Przygotowanie do egzaminu... xx 1 Instalacja, uaktualnianie i wdrażanie systemu Windows Server 2008 R Przed rozpoczęciem... 1 Lekcja 1: Planowanie instalacji i uaktualniania...3 Różnice pomiędzy systemami Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.. 3 Wybór właściwego wydania... 4 Wydanie Foundation... 7 HCP Server... 7 Wersja instalacyjna Server Core... 7 Wdrażanie fizyczne a wirtualne...11 Instalacja systemu Windows Server 2008 R Uaktualnienie z systemu Windows Server Podsumowanie lekcji...15 Pytania do lekcji...15 Lekcja 2: Automatyczne wdrażanie serwera Pliki odpowiedzi systemu Windows Server 2008 R Usługi Windows Deployment Services...19 Wdrażanie automatyczne, zaplanowane i multiemisyjne...22 Przygotowanie do wycofania zmian...25 Podsumowanie lekcji...26 Pytania do lekcji...26 Zadanie: Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server 2008 R2 i roli Windows Deployment Services (WDS)...28 Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału...34 Kluczowe terminy...34 Scenariusze przykładowe...35 Scenariusz przykładowy 1: Migracja firmy Contoso do systemu Windows Server v

4 vi Scenariusz przykładowy 2: Automatyczne wdrażanie systemu Windows Server 2008 dla firmy Tailspin Toys...35 Proponowane zadania praktyczne...36 Planowanie instalacji i uaktualniania serwera...36 Planowanie automatycznego wdrażania serwera...36 Test ćwiczeniowy Planowanie usług infrastruktury...37 Przed rozpoczęciem...37 Lekcja 1: Planowanie IPv Analiza struktury adresowej IPv Kompatybilność i przejście z IPv4 do IPv Korzystanie z narzędzi IPv Konfigurowanie klientów za pomocą DHCPv Planowanie sieci IPv Podsumowanie lekcji...66 Pytania do lekcji...67 Lekcja 2: Planowanie DNS Planowanie serwera DNS w systemie Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R Nowe funkcje i udoskonalenia DNS...78 Planowanie infrastruktury DNS...85 Podsumowanie lekcji...93 Pytania do lekcji...93 Zadanie: Konfigurowanie protokołu IPv Zadanie: Konfigurowanie DNS...97 Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Implementowanie łączności Ipv Scenariusz przykładowy 2: Konfigurowanie DNS Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie łączności IPv Konfiguracja DNS Test ćwiczeniowy Planowanie podstawowej infrastruktury Active Directory Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Usługa katalogowa Active Directory Planowanie roli serwera AD DS Planowanie poziomu funkcjonalności lasu i domeny Planowanie relacji zaufania na poziomie lasu Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

5 vii Lekcja 2: Usługi AD CS Rodzaje urzędów certyfikacji Administracja usług certyfikacji w oparciu o role Udoskonalenia w systemie Windows Server 2008 R Konfigurowanie mobilnego dostępu do poświadczeń Konfigurowanie automatycznego rejestrowania Konfigurowanie obsługi rejestrowania w sieci Web Konfigurowanie list odwołań certyfikatów Konfigurowanie obiektu Online Responder dla usług certyfikatów Usługa rejestrowania urządzeń sieciowych PKI przedsiębiorstwa i monitorowanie kondycji urzędu CA Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Podnoszenie poziomów funkcjonalności lasu i domeny oraz konfiguracja szczegółowych zasad dotyczących haseł Zadanie: Wdrażanie usług certyfikatów w usługach Active Directory oraz obiektu Online Responder Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Planowanie uaktualnienia serwera Windows Server 2003 do Windows Server 2008 R Scenariusz przykładowy: Wdrażanie usług certyfikatów w firmie Coho Vineyard Proponowane zadania praktyczne Konfiguracja obiektów PSO Więcej informacji o kontrolerach RODC Konfiguracja inspekcji Konfigurowanie rejestrowania w sieci Web Test ćwiczeniowy Strategie zasad grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Planowanie obiektów zasad grupy Praca z obiektem Starter GPO Planowanie szablonów administracyjnych Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Strategie GPO Planowanie zasad grupy Rozwiązywanie problemów związanych z zasadami grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

6 viii Zadanie: Instalowanie konsoli GPMC i tworzenie centralnego magazynu na pliki zasad grupy Zadanie: Tworzenie i konfigurowanie obiektu GPO i tworzenie raportu Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Wykorzystanie obiektów Starter GPO Scenariusz przykładowy 2: Planowanie i dokumentowanie procedur rozwiązywania problemów Proponowane zadania praktyczne Praca z konsolą GPMC i edytorem GPM Badanie plików ADMX Badanie raportów obiektów GPO Badanie programów RemoteApp Test ćwiczeniowy Planowanie administracji serwera Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Technologie zarządzania serwerem Narzędzia do administracji dla systemów Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R Mechanizmy administracji zdalnej Zarządzanie dziennikami zdarzeń Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Delegowanie uprawnień Zasady delegowania Procedury delegowania Delegacja poświadczeń Delegowanie zarządzania aplikacjami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Zarządzanie zdalne i delegacja uprawnień Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Zarządzanie zdarzeniami w firmie Fabrikam Scenariusz przykładowy 2: Oddelegowywanie praw do zaufanych użytkowników w firmie Wingtip Toys Proponowane zadania praktyczne Planowanie strategii zarządzania serwerem Planowanie oddelegowanej administracji Test ćwiczeniowy

7 ix 6 Wirtualizacja prezentacji aplikacji Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Wirtualizacja prezentacji Projektowanie infrastruktury pulpitu zdalnego Planowanie oprogramowania serwera RD Session Host Licencje dla usług RDS Konfigurowanie serwerów RD Session Host Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego Broker połączeń usług pulpitu zdalnego Serwer bramy usług pulpitu zdalnego Host wirtualizacji pulpitu zdalnego Monitorowanie usług RDS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Wdrażanie i wirtualizacja aplikacji Tradycyjne wdrażanie aplikacji Wdrażanie aplikacji sieci Web Funkcja RemoteApp w usługach pulpitu zdalnego App V Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Instalacja i konfiguracja RDS i RemoteAPP Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Planowanie strategii DRS dla Wingtip Toys Scenariusz przykładowy 2: Funkcja App V w firmie Contoso Proponowane zadania praktyczne Aplikacje warunkowe Serwery aplikacji i usługi Test ćwiczeniowy Serwery plików i wydruku Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zarządzanie usługami wydruku Planowanie roli serwera usługi wydruku i zarządzania dokumentami Wykorzystanie udoskonaleń drukowania Windows Server 2008 R Zarządzanie drukarkami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Planowanie serwerów plików Planowanie serwera plików Usprawnienia usług plików w Windows Server 2008 R Zarządzanie kontrolą dostępu

8 x Konfigurowanie przydziałów i zasad osłon plików za pomocą Menedżera FSRM Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Dodawanie usług roli do roli serwera Usługi plików i dodawanie roli serwera Usługi drukowania Zadanie: Dodawanie usług ról do roli File Services i konfigurowanie przydziału.352 Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Planowanie uaktualnienia do systemu Windows Server 2008 R Proponowane zadania praktyczne Korzystanie z ulepszonej konsoli Print Management Korzystanie z konsoli FSRM Dowiedz się więcej o Windows Storage Server 2008 R Dowiedz się więcej o BranchCache For Network Files Test ćwiczeniowy Planowanie zasad zabezpieczeń Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Budowanie zasad zabezpieczeń Planowanie zabezpieczeń serwera Wdrażanie zasad zabezpieczeń w celu implentacji rozwiązania Monitorowanie zabezpieczeń serwera Szyfrowany system plików Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie bezpieczeństwem serwera Wdrażanie aktualizacji za pomocą usług WSUS Nowe funkcje WSUS 3.0 SP Tryby Replica i Autonomous Grupy komputerów Konfiguracja klienta WSUS Aktualizacje i strategie synchronizacji Zarządzanie aktualizacjami i zgodność Inne narzędzia zarządzania poprawkami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Monitorowanie tworzenia haseł przez niedoświadczonego administratora Zadanie: Instalowanie WSUS 3.0 SP2 w systemie Windows Server 2008 R2 (opcjonalne)

9 xi Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Implementacja planu zabezpieczeń dla Adatum Corporation Scenariusz przykładowy: Wdrażanie WSUS 3.0 SP2 w Fabrikam Proponowane zadania praktyczne Monitorowanie zabezpieczeń serwera Wdrażanie strategii zarządzania poprawkami Test ćwiczeniowy Dostęp zdalny i ochrona dostępu do sieci Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zarządzanie dostępem zdalnym Protokoły VPN i uwierzytelnianie Protokoły VPN DirectAccess Serwer zasad sieciowych Księgowanie dostępu zdalnego Serwery bramy usług pulpitu zdalnego Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zapory i ochrona dostępu do sieci Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi Forefront Threat Management Gateway Ochrona dostępu do sieci Metody wymuszania usługi NAP Wymuszanie DirectAccess Serwery naprawcze Tryb monitorowania Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Konfigurowanie usługi NAP z wymuszaniem DHCP Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Dostęp zdalny w Wingtip Toys Scenariusz przykładowy 2: NAP w firmie Coho Vineyard Proponowane zadania praktyczne Monitorowanie i obsługa zasad zabezpieczeń Planowanie ról serwerów infrastruktury Test ćwiczeniowy

10 xii 10 Udostępnianie danych i planowanie magazynowania Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zapewnianie dostępności danych Planowanie dostępności danych Rozproszony system plików (DFS) Konfigurowanie dostępu do danych w trybie offline Konfigurowanie indeksowania dla usługi wyszukiwania systemu Windows Współpraca przy użyciu SharePoint Foundation Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Planowanie magazynu w systemie Windows Server 2008 R Numery jednostek logicznych (LUN) Virtual Disk Service (VDS) Menedżer magazynowania dla sieci SAN MPIO Eksplorator magazynu Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Instalacja i konfiguracja DFS Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: DFS w Wingtip Toys Scenariusz przykładowy 2: Udostępnianie danych w firmie Contoso Proponowane zadania praktyczne Udostępnianie danych Konfigurowanie magazynu Test ćwiczeniowy Klastry i wysoka dostępność Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Karuzela DNS i Network Load Balancing Proste strategie wysokiej dostępności Karuzela DNS Równoważenie obciążenia sieciowego Zarządzanie klastrami NLB Reguły portów NLB Porównanie karuzeli DNS i równoważenia obciążenia sieciowego Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Klastry pracy awaryjnej Istota koncepcji klastrów Instalowanie funkcji Failover Clustering

11 xiii Sprawdzanie konfiguracji klastra pracy awaryjnej Tworzenie klastra pracy awaryjnej Konfigurowanie usług w celu uzyskania wysokiej dostępności Zarządzanie klastrem pracy awaryjnej Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Instalacja i konfigurowanie równoważenia obciążenia sieciowego Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy: Wybieranie strategii zapewniania dostępności Proponowane zadania praktyczne Planowanie wysokiej dostępności Test ćwiczeniowy Ocena i optymalizacja wydajności Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Monitorowanie danych Monitorowanie i raportowanie wydajności Śledzenie niezawodności, stabilności i ogólnej wydajności systemu Korzystanie z Action Center Wykorzystanie narzędzi systemowych do badania procesów i usług Rejestrowanie i przekazywanie zdarzeń oraz subskrypcje zdarzeń Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Generowanie migawki danych wydajności dysku Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Korzystanie z zestawów modułów gromadzących dane i przekazywania zdarzeń Scenariusz przykładowy 2: Planowanie monitorowania serwerów Proponowane zadania praktyczne Korzystanie z narzędzi monitorowania wydajności Zarządzanie rejestrowaniem zdarzeń Zapoznawanie się z narzędziem Process Explorer Test ćwiczeniowy Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Kopie zapasowe danych Kopie w tle folderów udostępnionych Kopia zapasowa systemu Windows Server

12 xiv Narzędzie wiersza poleceń wbadmin Kopie zapasowe ról serwera i aplikacji Zdalne tworzenie kopii zapasowych komputerów Inne kwestie związane z planowaniem kopii zapasowych Narzędzie System Center Data Protection Manager Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Odzyskiwanie po katastrofie Tryby odzyskiwania kopii zapasowej systemu Windows Server Odzyskiwanie usługi Active Directory Funkcja Hyper-V i odzyskiwanie po katastrofie Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Zadanie: Kopia zapasowa systemu Windows Server 2008 R Zadanie: Odzyskiwanie systemu Windows Server 2008 R Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Infrastruktura kopii zapasowych w Wingtip Toys Scenariusz przykładowy 2: Odzyskiwanie po katastrofie w Fabrikam Proponowane zadania praktyczne Planowanie kopii zapasowych Planowanie odzyskiwania Test ćwiczeniowy Dodatek: Instrukcje instalacyjne laboratorium ćwiczeniowego Odpowiedzi Indeks

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit

Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson i Kristin L. Griffin przy współpracy Remote Desktop Virtualization Team Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Szkolenia autoryzowane BETACOM

Szkolenia autoryzowane BETACOM CENTRUM EDUKACYJNE Szkolenia autoryzowane BETACOM Opis szkoleo Microsoft oferowanych przez Betacom S.A. Warszawa/Gdaosk, 21 lipiec 2009 Spis treści Szkolenia autoryzowane przez Microsoft... 8 Platforma

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3. Podziękowania... xix Wstęp...

Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3. Podziękowania... xix Wstęp... Spis treści tomu I Podziękowania... xix Wstęp... xxi Część I Przegląd cech Windows Vista 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3 Co nowego?... 3 Interakcje uŝytkowników... 5 Wydajność... 12 Funkcje związane

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Spis Treści O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Konwencje zastosowane w dokumencie... xxxi Wymagania systemu... xxxi Zawartość oparta na WWW... xxxii Dodatkowe treści online... xxxii Płyta

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Microsoft Exchange Server 2007. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Andrew Abbate, Chris Amaris, Mark Weinhardt T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Adam Jarczyk, Ma³gorzata D¹bkowska-Kowalik ISBN:

Bardziej szczegółowo