Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych"

Transkrypt

1 Spis treści

2 Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition... xiii Uzupełnienia do ksiąŝki... xiv Podziękowania... xiv Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych 1 Wybieranie danych aplikacji do przechowywania w bazie danych. 3 Gdzie przechowywać ustawienia aplikacji... 3 Gdzie przechowywać ustawienia uŝytkownika... 5 Gdzie przechowywać dokumenty XML... 7 Korzystanie z typu danych XML... 8 Korzystanie z systemu plików wraz z danymi XML Gdzie przechowywać zewnętrzne pliki aplikacji Podsumowanie Podstawowe zasady bezpieczeństwa bazy danych Projektowanie zabezpieczeń sieciowych w celu ochrony systemu bazy danych Uzyskiwanie zdalnego dostępu Zabezpieczanie dostępu zewnętrznego Zarządzanie dostępem do wystąpień SQL Server Wybieranie trybu uwierzytelniania Łączenie się z instancją SQL Server Zarządzanie dostępem do baz danych SQL Server Nadawanie praw dostępu do baz danych Przyznawanie uprawnień do bazy danych Zarządzanie rolami aplikacji Zarządzanie dostępem do schematów Wprowadzenie do schematów Zarządzanie dostępem do tabel i kolumn Modyfikowanie dostępu do tabeli Zapewnianie dostępu do pojedynczych kolumn Zarządzanie dostępem do obiektów programowalnych Zarządzanie zabezpieczaniem procedur składowanych Zarządzanie zabezpieczeniami funkcji zdefiniowanych przez uŝytkownika37 Zarządzanie bezpieczeństwem asemblacji Zarządzanie łańcuchami praw własności Zarządzaniem kontekstem wykonania Podsumowanie... 41

3 3 Zabezpieczanie bazy danych za pomocą odzyskiwania awaryjnego Pełna kopia zapasowa bazy danych Prosty model odzyskiwania Urządzenia do składowania kopii zapasowych Wykonywanie pełnych kopii zapasowych bazy danych Korzystanie z róŝnicowych kopii zapasowych Wykonywanie róŝnicowych kopii zapasowych Korzystanie z kopii zapasowych dziennika transakcji Model odzyskiwania pełnego Wykonywanie kopii zapasowych dziennika transakcji Przywracanie bazy danych Pobieranie informacji o kopii zapasowej Przywracanie bazy danych za pomocą programu SQL Server Management Studio Przywracanie bazy danych z prostej kopii zapasowej za pomocą języka T-SQL Przywracanie bazy danych z pełnej kopii zapasowej za pomocą języka T-SQL Przywracanie systemowych baz danych Planowanie wykonania kopii zapasowych za pomocą narzędzia SQL Maintenance Plan Wizard Podsumowanie Przenoszenie bazy danych na inne systemy Przenoszenie danych za pomocą kopii zapasowych i przywracania Tylko pełna kopia zapasowa Wykonywanie pełnych i róŝnicowych kopii zapasowych wraz kopiami dziennika transakcji Przenoszenie danych za pomocą odłączania i przyłączania Przenoszenie danych za pomocą replikacji Przenoszenie danych za pomocą usług SSIS Automatyzacja oraz planowanie przenoszenia danych Podsumowanie Część II Pobieranie danych z instancji SQL Server 5 Wyznaczanie agregacji Zliczanie wierszy Określanie liczby rekordów za pomocą funkcji T-SQL Filtrowanie wyników Obliczanie sum całkowitych oraz częściowych Obliczanie sum całkowitych Obliczanie podsumowań bieŝących Obliczanie wartości statystycznych Funkcja AVG

4 Funkcje MIN oraz MAX ZłoŜone funkcje statystyczne Słowo kluczowe DISTINCT Projektowanie własnych funkcji agregujących w środowisku CLR Podsumowanie Poprawa wydajności kwerend Plany kwerend Tworzenie indeksów w celu szybszego wykonywania kwerend Struktury typu sterty Indeksy tabel Indeksy widoków Indeksy przyspieszające operacje złączenia Rozkład danych i statystyki Fragmentacja indeksu Dostrajanie kwerend za pomocą narzędzia Database Engine Tuning Advisor146 Podsumowanie Dynamiczne tworzenie kwerend Interfejs uŝytkownika do budowania kwerend Pobieranie informacji o tabelach znajdujących się w bazie danych Stosowanie schematu INFORMATION_SCHEMA Dynamiczne sortowanie i filtrowanie Określanie kolejności sortowania w kwerendzie dynamicznej Filtrowanie kwerendy dynamicznej W pełni funkcjonalny przykład aplikacji z uŝyciem kwerendy dynamicznej163 W jaki sposób przykładowa aplikacja tworzy ciąg znaków filtra Uwagi do formatowania ciągu znaków filtra Parametry a bezpieczeństwo w kwerendach dynamicznych Jak przebiegają ataki typu wstrzykiwanie SQL Jak zapobiegać atakom przez wstrzykiwanie SQL Jako korzystać z procedury sp_executesql Podsumowanie Praca z danymi ze zdalnych źródeł danych Odczyt danych ze zdalnych źródeł w warstwie środkowej Odczyt danych ze zdalnych źródeł w warstwie środkowej z wykorzystaniem ADO.NET Odczyt danych ze zdalnych źródeł w programie SQL Server Odczyt danych ze zdalnego źródła danych za pomocą kwerend ad hoc 178 Odczyt danych ze zdalnego źródła danych za pomocą serwerów dołączanych Odczyt danych za pomocą serwera dołączanego Wstawianie, aktualizacja oraz usuwanie danych ze zdalnych źródeł danych w SQL Server Stosowanie kwerend ad hoc do wstawiania, aktualizacji i usuwania danych

5 Stosowanie serwerów dołączanych do wstawiania, aktualizacji i usuwania danych Podsumowanie Odczyt danych SQL Server za pośrednictwem Internetu Bezpośredni dostęp do SQL Server Łączenie za pośrednictwem TCP/IP Łączenie przez punkty końcowe HTTP Współpraca z innymi systemami za pośrednictwem punktów końcowych HTTP Dostęp do SQL Server przez dodatkową warstwę ASP.NET Web Services Architektura Microsoft.NET Remoting Podsumowanie Część III... Modyfikowanie danych w instancji SQL Server 10 Stosowanie transakcji w celu zapewnienia bezpiecznej współbieŝności bazy danych Transakcje biznesowe a transakcje SQL Server Definiowanie transakcji w programie SQL Server Tryb zatwierdzania automatycznego Transakcje jawne Transakcje niejawne ZagnieŜdŜanie transakcji Zarządzanie odseparowaniem transakcji Poziomy odseparowania transakcji Blokowanie a zakleszczenia Transakcje w ADO.NET Podsumowanie Przechowywanie danych historycznych Tworzenie migawki bazy danych Tworzenie migawki bazy danych Powrót bazy danych do stanu migawki Usuwanie migawki bazy danych Podsumowywanie danych w tabelach historycznych Podsumowywanie danych w widokach indeksowanych Śledzenie zmian za pomocą kolumn oraz tabel inspekcji Inspekcja za pomocą kolumn Inspekcja za pomocą tabel Przywracanie danych z tabel inspekcji Podsumowanie Wprowadzenie do usług raportowania Wymagania wobec usług raportowania Tworzenie raportów

6 Udostępnianie raportów Uzyskiwanie dostępu do raportów Dostarczanie raportów Rozszerzanie usług raportowania Zarządzanie usługami raportowania Uwarunkowania projektowe Architektura usług raportowania Składniki serwera Składniki klienckie Skalowalność Tworzenie prostego raportu Konfigurowanie raportu Formatowanie, testowanie i udoskonalanie raportu Filtrowanie danych Dodawanie kodu do raportu Podsumowanie Wprowadzenie do usług powiadamiania Scenariusz zastosowania usług powiadamiania Wymogi dotyczące gromadzenia danych Wymogi wstępne Dodatkowe wymagania Informacje historyczne RóŜnorodność urządzeń Informacja o powiadomieniu Tworzenie aplikacji Składniki aplikacji powiadamiającej Odwzorowanie wymogów projektowych na elementy usług powiadamiania Infrastruktura projektowa Podstawy aplikacji usług powiadamiania Wstępny rozwój aplikacji Uruchamianie aplikacji Dodawanie do aplikacji subskrybentów, urządzeń i subskrypcji Wyznaczanie subskrybentów do powiadomienia Konstruowanie wiadomości powiadomienia Dostarczanie powiadomień Podsumowanie

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Patrick LeBlanc Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xv Część

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Integration Services

Microsoft SQL Server Integration Services Wee-Hyong Tok Rakesh Parida Matt Masson Xiaoning Ding Kaarthik Sivashanmugam Microsoft SQL Server Integration Services 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa....xiii

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Programowanie Microsoft SQL Server

Programowanie Microsoft SQL Server Leonard Lobel Andrew Brust Programowanie Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa 2012 Skrócony spis treści Wprowadzenie.... xv Podziękowania....xxxiii Część I: Podstawy

Bardziej szczegółowo

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Spis Treści O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Konwencje zastosowane w dokumencie... xxxi Wymagania systemu... xxxi Zawartość oparta na WWW... xxxii Dodatkowe treści online... xxxii Płyta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Spis treści O autorach Wprowadzenie CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Rozdział 1. Istotne zagadnienia bazodanowe Bazy danych jako remedium na standardowe ograniczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Architektura bazy danych... 21. O autorach...15 Podziękowania...17 Wstęp...19

Spis treści. Część I Architektura bazy danych... 21. O autorach...15 Podziękowania...17 Wstęp...19 Spis treści O autorach...15 Podziękowania...17 Wstęp...19 Część I Architektura bazy danych... 21 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury systemu Oracle...23 Bazy danych i instancje...24 Bazy danych...24

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-7/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkoleń

Szczegółowy zakres szkoleń Załącznik nr 2 do umowy nr 4/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń Lp. Nazwa 1 Wprowadzenie do SOA biznes i technologia 2 Administracja bazą danych w wersji 11g prze 2 dni 7 1.1 Wprowadzenie do SOA 6 dni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo