Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint Architektura SharePoint

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010..."

Transkrypt

1 Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint Architektura SharePoint Część II Instalacja i implementacja 3 Optymalizacja SQL Server pod kątem implementacji SharePoint Instalowanie SharePoint Część III Zarządzanie farmą systemu SharePoint 5 Wykorzystywanie Windows PowerShell do automatyzacji zadań administracyjnych farmy Zarządzanie SharePoint 2010 przy użyciu witryny Central Administration Skalowanie farmy SharePoint Zasady zarządzania informacjami Tom 2: Część IV Porządkowanie, publikowanie i wyszukiwanie informacji 9 Porządkowanie informacji Współpraca i portale Aplikacje Search Server 2010 i FAST Search: architektura i administracja Korzystanie z Windows PowerShell do zarządzania Search Services i FAST Search Dostosowywanie wyników wyszukiwania i witryny Search Center Administrowanie funkcją ECM (Enterprise Content Management) Publikowanie i administrowanie funkcją WCM (Web Content Management) Zabezpieczanie informacji Spis treści iii

2 17 Ochrona danych, możliwości odzyskiwania danych i ich dostępność Część V Tematyka zaawansowana Rozdział Agregacja zewnętrznych źródeł danych Składniki Web Part i ich funkcjonalność w SharePoint Publikowanie zawartości programu SharePoint 2010 na urządzeniach mobilnych Analiza biznesowa, usługi Reporting Services i usługi programu PerformancePoint Uaktualnianie do wersji SharePoint Tworzenie przepływów pracy i zarządzanie nimi Indeks iv Spis treści

3 Spis treści tomu 1 Podziękowania xi Wprowadzenie xv Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint Omówienie funkcji platformy SharePoint Wykorzystywanie szablonów i witryn SharePoint Komunikowanie się z witrynami SharePoint Tworzenie witryny na platformie SharePoint Funkcje edycyjne platformy SharePoint Edycja tekstu Wstążki w programie SharePoint Okna dialogowe SharePoint Tworzenie motywów Zastosowanie zaktualizowanego interfejsu użytkownika 2010 do wszystkich witryn Dołączenie obsługi technologii Rich Media Korzystanie z list i bibliotek Ulepszenia list Formularz wprowadzania danych listy Szablony list Tworzenie listy Zarządzanie kolumnami listy Zaawansowane rozwiązania mechanizmu list Obsługa dużych list Kolumny witryny Edytowanie formularzy wprowadzania danych do list Integracja z pakietem Microsoft Office SharePoint Workspace Microsoft Word Obsługa innych produktów Microsoft Office Architektura SharePoint Architektura przedsiębiorstwa Modularność Rozszerzalność Skalowalność Logiczne składniki architektury Architektura usługi Usługi systemu operacyjnego v

4 Usługi baz danych Usługi przepływu pracy Usługi wspomagania Niezbędne usługi Możliwości funkcjonalne Witryny Zawartość Społeczności Wyszukiwanie Możliwości połączeń Podpowiedzi Wdrożenia Role serwera Topologie wdrażania Środowiska projektowe i testowe Pule aplikacji Działanie pul aplikacji Domyślne pule aplikacji programu SharePoint Część II Instalacja i implementacja 3 Optymalizacja SQL Server pod kątem implementacji SharePoint SQL Server Wersje systemu SQL Server Instancje oprogramowania SQL Server Typy baz danych SQL Server Management Studio Systemowe procedury składowane i polecenia Transact -SQL (T -SQL) 112 Narzędzie Windows PowerShell dla oprogramowania SQL Server Instalowanie i konfigurowanie systemu SQL Server 2008 dla aplikacji SharePoint Wersje systemu SQL Server Wymagania sprzętowe dla systemu SQL Server Wymagania oprogramowania dla systemu SQL Server Optymalizowanie systemu SQL Server pod kątem platformy SharePoint Ustawienia pamięci systemu SQL Server Pliki baz danych i ich lokalizacje Ustawienia bazy danych Model Wstępne utworzenie baz danych zawartości Ustawienia bazy danych Tempdb Model przywracania baz danych zawartości SharePoint vi Spis treści

5 Weryfikacja integralności danych przy użyciu poleceń DBCC CHECKDB Optymalizacje przeprowadzane poza systemem SQL Server Instalowanie SharePoint Omówienie typów instalacji produktu SharePoint Wersje SharePoint, dotyczące sieci intranet Wersje SharePoint dotyczące sieci Internet Role serwera SharePoint Przygotowanie do instalacji platformy SharePoint Wymagania sprzętu Wymagania oprogramowania Usługa Active Directory Program SharePoint 2010 Preparation Tool Instalowanie programu SharePoint Instalacje programu SharePoint 2010 za pomocą graficznego interfejsu użytkownika Przeprowadzanie instalacji programu SharePoint przy użyciu wiersza poleceń Konfigurowanie instalacji programu SharePoint Uruchamianie kreatora konfiguracji farmy Zmiana nazwy bazy danych witryny Central Administration Odinstalowanie programu SharePoint Część III Zarządzanie farmą systemu SharePoint 5 Wykorzystywanie Windows PowerShell do automatyzacji zadań administracyjnych farmy Korzystanie z narzędzia Windows PowerShell: Podstawy Nowości wprowadzone w wersji Windows PowerShell Architektura programu Windows PowerShell Instalowanie programu Windows PowerShell Zdalne zarządzanie systemami za pomocą usługi WinRM Korzystanie z programu SharePoint 2010 Management Shell Omówienie poleceń typu cmdlet Uzyskiwanie pomocy Polecenia cmdlets dla serwera SharePoint Foundation Polecenia cmdlets dla serwera SharePoint Wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych Przykładowe zadania administracyjne dla serwera SharePoint Wdrażanie oprogramowania SharePoint 2010 za pomocą skryptów Windows PowerShell Zarządzanie usługami SharePoint Używanie narzędzia Windows PowerShell do aktualizacji Spis treści vii

6 6 Zarządzanie SharePoint 2010 przy użyciu witryny Central Administration Omówienie witryny Central Administration Nawigowanie po stronie domowej witryny Central Administration Menu akcji dla witryny Central Administration Ikona ścieżki nawigacji dla witryny Central Administration Opcja Browse dla witryny Central Administration Opcja Page dla witryny Central Administration Wykonywanie zadań administracyjnych przy użyciu witryny Central Administration Kategoria funkcjonalna Application Management (Zarządzanie aplikacją) Kategoria funkcjonalna System Settings (ustawienia systemowe) Kategoria funkcjonalna Monitoring (Monitorowanie) Kategoria funkcjonalna Backup and Restore (Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych) Kategoria funkcjonalna Security (Bezpieczeństwo) Kategoria funkcjonalna Upgrade and Migration (Aktualizacja i migracja) Kategoria funkcjonalna General Application Settings (Ogólne ustawienia aplikacji) Kategoria funkcjonalna Configuration Wizards (Kreatorzy konfiguracji) Skalowanie farmy SharePoint Historia farm SharePoint Federacja usług Usługi przeznaczone do użytku na pojedynczej farmie oraz pomiędzy farmami serwerów Logiczna architektura usług aplikacji Grupy pośrednika usługi aplikacji Publikowanie usług aplikacji Skalowanie architektury usług aplikacji Warstwa Web Warstwa aplikacji Warstwa bazodanowa Określanie logicznego położenia usług na serwerach Planowanie architektury usług aplikacji Planowanie topologii architektury Konfigurowanie usług aplikacji Uruchamianie i zatrzymywanie usługi Wdrażanie usług aplikacji w istniejącej aplikacji Web Tworzenie niestandardowej grupy pośrednika dla aplikacji Web Tworzenie nowej instancji usługi aplikacji Modyfikowanie puli aplikacji dla wdrożonej usługi aplikacji viii Spis treści

7 Modyfikowanie usług aplikacji należących do domyślnej grupy pośrednika aplikacji Publikowanie usług aplikacji Publikowanie usług aplikacji dla farm zdalnych Krok 1: Wymiana certyfikatów zaufania ze zdalną farmą Krok 2: Jawne publikowanie usługi aplikacji Krok 3: Jawne podłączanie usługi aplikacji Topologie środowiska SharePoint Role serwera Skalowanie farmy z grupami serwerów Zasady zarządzania informacjami Omówienie zarządzania rekordami oraz zasad zarządzania informacjami Na czym polega zarządzanie rekordami? Dokument wymagań w zakresie zgodności Role procesu zarządzania rekordami Plan ewidencji Co to są zasady zarządzania informacjami? Planowanie zasad dokumentów Metadane zasad Implementowanie i konfigurowanie zasad zarządzania informacjami Definiowanie zasady zachowywania Generowanie raportów użycia zasad zarządzania informacjami Przeglądanie raportów użycia zasad zarządzania informacjami Implementowanie i konfigurowanie centrum rekordów Tworzenie i zarządzanie typami zawartości Tworzenie centrum rekordów Tworzenie bibliotek rekordów Definiowanie wymaganych metadanych Stosowanie zasad zarządzania informacjami Tworzenie reguł organizatora zawartości Tworzenie opcji Send To na poziomie farmy Nakładanie wstrzymania na rekordy Generowanie raportu planu ewidencji Generowanie raportu inspekcji Implementowanie i zarządzanie rekordami w miejscu Implementacja funkcji rekordów w miejscu dla kolekcji witryn Konfigurowanie funkcji rekordów w miejscu dla listy lub biblioteki Spis treści ix

8 Spis treści tomu 2 Część IV Porządkowanie, publikowanie i wyszukiwanie informacji 9 Porządkowanie informacji Projektowanie architektury informacji w oparciu o platformę SharePoint Wartość informacji Czym są możliwości wprowadzania informacji? Czym są możliwości wyszukania informacji? Możliwości wprowadzania i znajdowania informacji w produkcie SharePoint Możliwości wprowadzania informacji a usługa zarządzanych metadanych Tworzenie architektury informacji Taksonomia przedsiębiorstwa Architektura informacji, zarządzanie i wymagania Możliwości wprowadzania informacji a taksonomie operacyjne Możliwości wykorzystywania i projektowanie odpowiednich narzędzi. 29 Wykorzystywanie systemu SharePoint a konserwacja Projekt organizacji informacji Faza 0: Ocena organizacji informacji Faza 1: Zaplanowanie wymagań biznesowych Faza 2: Wymagania techniczne i schemat projektu Faza 3: Audyt i analiza Faza 4: Zaprojektowanie możliwości wprowadzania i znajdowania informacji Faza 5: Zarządzanie i konserwacja Narzędzia programu SharePoint 2010 dotyczące porządkowania informacji Współpraca i portale Korzystanie z witryn współpracy Szablony witryn współpracy Szablony witryn obszaru roboczego spotkania Włączanie funkcji współpracy Planowanie współpracy Integracja z programem SharePoint Workspace Wybór witryn portalu Scenariusze witryn portali Funkcje portali publikowania Zalety stron wiki w przedsiębiorstwie v

9 Udostępnianie wiedzy: funkcje społecznościowe Funkcje społecznościowe Integracja z dodatkiem Outlook Social Connector Tworzenie repozytorium informacji za pomocą usługi profilu użytkownika Stosowanie i korzyści usługi profilu użytkownika Architektura usługi profilu użytkownika Konfigurowanie usługi profilu użytkownika Synchronizacja profilu Konfigurowanie Mojej witryny Aplikacje Search Server 2010 i FAST Search: architektura i administracja Omówienie mechanizmów wyszukiwania w przedsiębiorstwie Architektura wyszukiwania Narzędzia przeszukiwania Składniki i procesy przeszukiwania Konfiguracja farmy i aplikacji Zespół obsługujący funkcje wyszukiwania Ustawienia wyszukiwania dla całej farmy Zarządzanie regułami wpływu przeszukiwarki Tworzenie aplikacji wyszukiwania Konfigurowanie aplikacji wyszukiwania Konfigurowanie przeszukiwania Tworzenie i zarządzanie źródłami zawartości Tworzenie i zarządzanie regułami przeszukiwania Używanie mapowania nazwy serwera Kontrola dystrybucji hostów Zarządzanie typami plików Resetowanie indeksu Zarządzanie przeszukiwaniem Globalne zarządzanie przeszukiwaniem Zarządzanie przeszukiwaniem źródła zawartości Zarządzanie przeszukiwaniem przez użytkownika Określanie harmonogramu przeszukiwania Przeglądanie i rozwiązywanie problemów przeszukiwania Korzystanie z dzienników przeszukiwania Korzystanie z raportów przeszukiwania Rejestrowanie diagnostyczne Zarządzanie topologią usługi wyszukiwania Analizy dotyczące skalowania Modyfikowanie topologii Bazy danych przeszukiwania Składniki przeszukiwania Bazy danych właściwości Partycje indeksu i składniki kwerendy FAST Search Server 2010 dla SharePoint vi Spis treści

10 FAST Search Server Architektura i topologia Korzystanie z Windows PowerShell do zarządzania Search Services i FAST Search Wyszukiwanie podstawowe Stosowanie funkcji wyszukiwania w przedsiębiorstwie Tworzenie i zarządzanie topologią aplikacji usługi wyszukiwania Administrowanie źródłami zawartości Modyfikowanie stron autorytatywnych i metadanych wyszukiwania. 172 Instalowanie i zarządzanie usługą FAST Search za pomocą Windows PowerShell Używanie powłoki dla usługi FAST Search Server 2010 For SharePoint Polecenia cmdlet dla usługi FAST Search Server 2010 For SharePoint 185 Dodawanie usługi FAST Search Server 2010 For SharePoint do instalacji SharePoint Dostosowywanie wyników wyszukiwania i witryny Search Center Zalety funkcji wyszukiwania Omówienie funkcji SharePoint Search Poprawianie skuteczności wyszukiwania Promowanie kontekstowe Dostosowywanie interfejsu użytkownika Tworzenie nowych stron wyszukiwania Dostosowywanie stron wyszukiwania Strony zapytań Składnik Web Part typu Search Box Strony zaawansowanego wyszukiwania Dostosowywanie sposobu prezentowania wyników Dostosowywanie metadanych wyników wyszukiwania Podnoszenie jakości wyszukiwania Lingwistyka Tworzenie reguł wyszukiwania Profil szeregowania XRANK Podsumowanie dotyczące jakości wyszukiwania Poprawianie jakości kolekcji Zapobieganie błędom treści Diagnozowanie problemów związanych z zawartością Administrowanie funkcją ECM (Enterprise Content Management) Zarządzanie dokumentami Biblioteki dokumentów Wersjonowanie Zasady zarządzania informacjami Spis treści vii

11 Otwieranie i zapisywanie dokumentów w bibliotece dokumentów Nawigowanie po metadanych i ich filtrowanie Organizator zawartości Zestawy dokumentów Domyślne wartości metadanych zależne od lokalizacji Szablon centrum dokumentów Zarządzanie metadanymi przedsiębiorstwa Typy zawartości i kolumny Pola zarządzanych metadanych Magazyn terminów i zestawy terminów Zespalanie typów zawartości Zarządzanie rekordami Zarządzanie rekordami i wstępne przygotowanie Funkcje związane z zarządzaniem rekordami Udoskonalona witryna Centrum rekordów Zarządzanie rekordami w miejscu Blokady i zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych Zachowywanie Skalowalność Zarządzanie zawartością Web Dostępność i znaczniki Zapytania o zawartość Rankingi Foldery Tworzenie i edytowanie strony Tematy i znakowanie Zarządzanie elementami zawartości cyfrowej Nowe typy zawartości Infrastruktura strumieniowego przesyłania obrazu wideo Interfejs użytkownika Publikowanie i administrowanie funkcją WCM (Web Content Management) Typy i cechy witryn publikowania Wybór właściwego typu witryny Włączanie funkcji publikowania Publikowanie przepływów pracy Oznaczenia marki Stosowanie różnych odmian witryn Usprawnienia platformy SharePoint Administrowanie witrynami publikowania Zabezpieczenia i uprawnienia Struktura i nawigacja witryny Model strony programu SharePoint Ustawienia programu SharePoint Designer Kontrola i wskazówki wynikające z analiz Tworzenie i publikowanie zawartości Web viii Spis treści

12 Tworzenie zawartości w oparciu o sieć Web Technologia Smart Client Authoring Składniki Web Part na stronach publikowania Biblioteki cyfrowych składników majątku i multimediów Możliwości ponownego użycia zawartości Konfigurowanie buforowania zawartości Omówienie buforowania zawartości Pamięć podręczna BLOB Bufor stron wyjściowych Pamięć podręczna obiektów Zarządzanie rozmieszczaniem zawartości Koncepcje związane z rozmieszczaniem zawartości Analiza procesu rozmieszczania zawartości Konfigurowanie rozmieszczania zawartości Zabezpieczanie informacji Bezpieczeństwo platformy SharePoint Zabezpieczenie farmy SharePoint Grupa administratorów farmy Konfiguracje kont usług Zatwierdzanie lub usuwanie grup dystrybucji Konfigurowanie funkcji IRM Konfigurowanie zasad zarządzania informacjami Zabezpieczanie aplikacji Web Strefy Dostawcy uwierzytelniania Współdziałanie stref, aplikacji Web i zabezpieczeń w celu udostępnienia bezpiecznych rozwiązań Zmiana dostawców uwierzytelniania dla aplikacji sieci Zarządzanie zabezpieczeniami składnika Web Part Samoobsługowe tworzenie witryn Zabezpieczanie zbiorów witryn Niestandardowe zasady zbioru witryn Czynności związane z przeprowadzaniem inspekcji w zbiorze witryn. 403 Dostosowywanie zabezpieczeń dla nawigacji Administratorzy zbioru witryn Zabezpieczanie witryn Indeksowanie witryn i list zawartości Uprawnienia witryny i dziedziczenie uprawnień Zabezpieczanie list Zatwierdzanie zawartości Ustawienia funkcji kontroli wersji Zabezpieczanie elementów roboczych Zabezpieczenia programu Windows PowerShell Uprawnienia aplikacji usługi Spis treści ix

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Odkryj pracę bez ograniczeń

Odkryj pracę bez ograniczeń Odkryj pracę bez ograniczeń z Microsoft Office 2010 Twój przewodnik po nowościach w pakietach Office 2010 dostępnych w ramach licencji grupowych 2010 I Dlaczego 2010? Ponieważ powodzenie Twojej firmy zależy

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE Coraz częściej pracownicy do obsługi kluczowych potrzeb komunikacyjnych wykorzystują pocztę e-mail. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje

Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Poznaj środowisko Visual Studio 2010 Professional i naucz się tworzyć mistrzowskie aplikacje Jak wykorzystać technologię ASP.NET do tworzenia profesjonalnych witryn internetowych? Jak tworzyć aplikacje

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej

Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Office 365 dla szkół Lepsza współpraca dzięki wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniom opartym na chmurze obliczeniowej Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych oferuje szkołom rozbudowane usługi do

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo