Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu"

Transkrypt

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 25 maja 2014

2 Spis Treści SZKOLENIE: MS INSTALOWANIE I KONFIGUROWANIE WINDOWS SERVER SZKOLENIE: MS WIRTUALIZACJA SERWERA PRZY UŻYCIU WINDOWS SERVER HYPER-V I SYSTEM CENTER... 4 SZKOLENIE: MS KONFIGUROWANIE ZAAWANSOWANYCH USŁUG WINDOWS SERVER SZKOLENIE: MS KONFIGUROWANIE WINDOWS SZKOLENIE: MS ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH MICROSOFT SQL SERVER SZKOLENIE: MS WDRAŻANIE BAZ DANYCH MICROSOFT SQL SERVER SZKOLENIE: MS ADMINISTROWANIE WINDOWS SERVER SZKOLENIE: MS PROJEKTOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH ZA POMOCĄ HTML5, JAVASCRIPT I CSS SZKOLENIE: MS PROJEKTOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH MVC 4 ZA POMOCĄ VISUAL STUDIO SZKOLENIE: MS HTML5 PROGRAMMING Wysoką jakość szkoleń gwarantuje:

3 : MS Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 MS Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnej do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Kurs koncentruje się na zagadnieniach początkowej implementacji i konfiguracji podstawowych usług serwerowych takich jak: Active Directory Domain Services (AD DS), usługi sieciowe oraz konfiguracją Hyper-V. Kurs jest dedykowany dla profesjonalistów IT, którzy posiadają odpowiednią wiedzę o systemach operacyjnych oraz doświadczenie i którzy chcą nabyć nową wiedzę i umiejętności w zakresie wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server Pożądana jest również wiedza w zakresie systemów klienckich: Windows Vista, Windows 7, lub Windows 8. Kurs jest dedykowany dla profesjonalistów IT, którzy posiadają odpowiednią wiedzę o systemach operacyjnych oraz doświadczenie i którzy chcą nabyć nową wiedzę i umiejętności w zakresie wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server Pożądana jest również wiedza w zakresie systemów klienckich: Windows Vista, Windows 7, lub Windows 8. Instalacja i konfiguracja Windows Server Infrastruktura AD DS., instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny Zarządzanie obiektami AD DS. Automatyzacja administracji AD DS. Implemantacja adresacji IPv4. Instalacja i konfiguracja Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), oraz zarządzanie bazą danych DHCP. Implementacja rozwiązywania nazw w środowisku Windows Client i Windows Server. Implementacja adresacji IPv6. Implementacja opcji konfiguracyjnych magazynu w systemie Windows Server Włączenie i konfiguracja usług plikowych i wydruku w systemie Windows Server Implementacja zasad grupy. Zabezpieczanie infrastruktury w systemie Windows Server 2012 przy użyciu obiektów zasad grupy. Technologie wirtualizacyjne Microsoft zawarte w Hyper-V

4 : MS Wirtualizacja serwera przy użyciu Windows Server Hyper-V i System Center MS Wirtualizacja serwera przy użyciu Windows Server Hyper-V i System Center Kurs umożliwia uczestnikom nabycie umiejętności potrzebnych do wdrożenia i zarządzania infrastrukturą Microsoft Server Virtualization w środowisku przedsiębiorstwa. Uczestnicy uczą się jak jak skonfigurować, zarządzać i utrzymywać systemy Windows Server 2012 R2 Hyper-V i System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, włączając w to sieci i usługi magazynowania danych. Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy odpowiadają za projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie wirtualnej infrastruktury lub zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat obecnych technologii wirtualizacyjnych Microsoft. Uczestnicy szkolenia powinni znać interfejs Windows Znajomość TCP/IP i zagadnień sieciowych Wiedza na temat różnych technologii przechowywania danych Zdolność do pracy w grupie lub grupie wirtualnej Zrozumienie zagadnień Windows PowerShell Maszyny wirtualne drugiej generacji, Rozszerzenie replikacji, Online Export, Cross-Version Live Migration, Online VHDX Resizing, Live Migration Performance tuning, Dynamic Virtual Switch Load Balancing i Receive Side Scaling (vrss).

5 : MS Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 MS Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami zaawansowanej administracji w środowisku Windows Server 2012 takimi usługami jak: usługi sieciowe, usługi plikowe, usługi dynamicznej kontroli dostępu, usługi klastrowe równoważenia obciążenia sieciowego i pracy awaryjnej, usługi federacji, certyfikatów czy RMS. Ponadto, szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania fundamentalnej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. koncentruje się na zaawansowanych czynnościach konfiguracyjnych związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury Windows Server Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiadomości i umiejętności związane z identity management, network load balancing, business continuity, disaster recovery, fault tolerance i rights management. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu szkoleń MS Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 oraz MS Administrowanie Windows Server 2012 Implementacja zaawansowanych usług sieciowych Wdrażanie zaawansowanych usług plikowych Implementacja dynamicznej kontroli dostępu Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego Wdrażanie klastrów pracy awaryjnej Wdrażanie klastrów pracy awaryjnej z Hyper-V Implementacja odzyskiwania po awarii Implementacja rozproszonych wdrożeń usługi Active Directory Domain Services (AD DS) Implementacja lokalizacji i replikacji usługi Active Directory Domain Services (AD DS) Wdrożenie usług certyfikatów przy pomocy usługi Active Directory Certification Services (AD CS) Implementacja usług Active Directory Rights Management Services (AD RMS) Implementacja usług Active Directory Federation Services (AD FS)

6 : MS Konfigurowanie Windows 8 MS Konfigurowanie Windows 8 Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących konfiguracji systemu Windows 8. Kurs koncentruje się na zagadnieniach instalacji, aktualizacji i migracji do systemu Windows 8. Omawiana jest konfiguracja podsystemów dyskowych, ustawień sieciowych IPv4/IPv6, połączeń do sieci bezprzewodowych, zarządzania uprawnieniami do plików i zasobów sieciowych oraz drukarek, konfiguracja aplikacji, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, implementacja Hyper-V oraz wykorzystanie Windows PowerShell 3.0. Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT odpowiedzialnych za obsługę i konfigurację komputerów z systemem Windows 8, obsługę użytkowników wraz z zasobami sieciowymi ich zabezpieczeniami. Planowanie i wykonanie instalacji Windows 8. Instalacja Windows 8 na komputerach z istniejącym systemem operacyjnym. Konfiguracja dysków, partycji, woluminów i sterowników urządzeń w systemie Windows 8 system. Konfiguracja połączeń sieciowych. Instalacja, konfiguracja i utrzymywanie połączeń sieci bezprzewodowych. Wdrażanie technologii Windows 8, żeby zabezpieczyć połączenia sieciowe. Współdzielenie plików i drukarek. Implementacja narzędzi i technologii, które umożliwią zabezpieczenie pulpitu Windows 8. Konfiguracja i kontrola aplikacji w Windows 8. Optymalizacja i utrzymywanie komputerów Windows 8. Konfiguracja ustawień komputera mobilnego i umożliwienie zdalnego dostępu. Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych w Hyper-V dla Windows 8 i wyjaśnienie jak używać oraz obsługiwać starsze aplikacje. Wyjaśnienie jak odzyskiwać Windows 8 w przypadku różnych awarii. Wykorzystanie Windows PowerShell do zarządzania Windows 8

7 : MS Administracja bazami danych Microsoft SQL Server 2012 MS Administracja bazami danych Microsoft SQL Server 2012 Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnej do utrzymania bazy danych Microsoft SQL Server koncentruje się na nauczeniu użytkowników instalacji Microsoft SQL Server 2008, administracji i monitorowania serwera, importowania danych, a także korzystania z funkcjonalności i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych. Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji Podstawowa znajomość języka Transact-SQL Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów Wprowadzenie do SQL Server 2012 i jego zestawu narzędzi Przygotowanie systemów do SQL Server 2012 Instalowanie i konfigurowanie serwera SQL Server 2012 Praca z bazami danych Modele odzyskiwania SQL Server 2012 Archiwizowanie baz danych SQL Server 2012 Odtwarzanie baz danych SQL Server 2012 Importowanie i eksportowanie danych Uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników Przypisywanie ról serwerowych i bazodanowych Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów Wykonywanie inspekcji środowisk SQL Server Automatyzowanie zarządzania SQL Server 2012 Konfigurowanie bezpieczeństwa dla SQL Server Agent Monitorowanie SQL Server 2012 z alertami i powiadomieniami Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych Śledzenie dostępu do SQL Server 2012 Monitorowanie SQL Server 2012 Zarządzanie wieloma serwerami Rozwiązywanie problemów administracyjnych SQL Server 2012

8 : MS Wdrażanie baz danych Microsoft SQL Server 2012 MS Wdrażanie baz danych Microsoft SQL Server 2012 Celem szkolenia jest wprowadzenie do programowania baz danych Microsoft SQL Server W szkoleniu zawarte są podstawowe informacje o tworzeniu, planowaniu i obsłudze obiektów bazy danych, takich jak tabele, widoki, indeksy, procedury czy funkcje. W szkoleniu zawarte są również inne aspekty kodowania takie jak transakcje, współbieżność, obsługa błędów, wyzwalacze oraz SQL CLR Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji Podstawowa znajomość języka Transact-SQL Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów Wstęp do SQL Server 2012 i narzędzi Praca z typami danych Projektowanie i implementacja tabel Zapewnianie integralności danych przez ograniczenia Planowanie indeksowania dla SQL Server 2012 Implementacja struktur tabeli w SQL Server 2012 Czytanie planów wykonania SQL Server 2012 Poprawa wydajności poprzez niezgrupowane indeksy Projektowanie i implementacja widoków Projektowanie i implementacja procedur składowanych Łączenie danych i zmienne tabelaryczne Projektowanie i implementacja funkcji zdefiniowanych przez użytkownika Tworzenie wysoce zbieżnych aplikacji SQL Server 2012 Obsługa błędów w kodzie T-SQL Obsługa zmiany danych poprzez wyzwalacze Implementacja kodu zarządzanego w SQL 2012 Przechowywanie danych XML w SQL Server 2012 Zapytania do danych XML w SQL Server Praca z danymi przestrzennymi SQL Server 2012 Praca z indeksami i zapytaniami pełnotekstowymi

9 : MS Administrowanie Windows Server 2012 MS Administrowanie Windows Server 2012 Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami administracji Windows Server Zdobycie umiejętności pozwalających na implementację i wykorzystanie zasad grupowych w utrzymaniu środowiska stacji roboczych oraz użytkowników infrastruktury scentralizowanej Active Directory. Nauczenie obsługi usług serwera DNS, serwera NAP, serwera NPS, funkcji FSRM w zarządzaniu plikami, serwera WDS oraz monitorowania Windows Server Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu szkolenia MS Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 Implementacja infrastruktury zasad grupowych Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych Zarządzanie kontami użytkowników i usług Obsługa i utrzymywanie Active Directory Domain Services (AD DS) Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z Domain Name System (DNS) Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera Network Policy Server (NPS) Implementacja Network Access Protection (NAP) Optymalizacja usług serwera plików Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk kontroli Monitorowanie Windows Server 2012 Wdrażanie i utrzymanie obrazów serwera Implementacja zarządzania aktualizacjami Monitorowanie serwera Windows Server 2012

10 : MS Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3 MS Projektowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5, JavaScript i CSS3 Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zagadnień pozwalających na programowanie w HTML5, CSS3 oraz JavaScript dla tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych zgodnych z aktualnymi standardami. Podstawowa znajomość programowania strukturalnego i obiektowego oraz HTML i CSS przeznaczone dla programistów pragnących nabyć umiejętności z zakresu projektowania aplikacji webowych opartych o HTML5, CSS3 oraz JavaScript. Wprowadzenie do HTML i CSS Tworzenie i style dla stron HTML5 Wprowadzenie do JavaScript Tworzenie formularzy zbierania oraz weryfikacji danych JQuery oraz Ajax Stylowanie HTML5 za pomocą CSS3 Tworzenie obiektów i metod za pomocą JavaScript Tworzenie interaktywnych stron za pomocą API HTML5 Dodawanie wsparcia offline do aplikacji Web Wdrażanie adaptujących interfejsów użytkownika Projektowanie zaawansowanej grafiki Animowanie interfejsu użytkownika Implementacja komunikacji za pomocą Web Sockets Tworzenie Web Worker Process

11 : MS Projektowanie Aplikacji Webowych MVC 4 za pomocą Visual Studio 2012 MS Projektowanie Aplikacji Webowych MVC 4 za pomocą Visual Studio 2012 Uczestnicy szkolenia nauczą się tworzenia zaawansowanych aplikacji ASP.NET MVC z wykorzysaniem.net Framework 4.5. Nacisk na szkoleniu jest położony na tworzenie kodu w sposób zwiąkszający wydajności i skalowalność aplikacji Web. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość porównania ASP.NET MVC oraz Web Forms, tak by wiedzieli kiedy należy i można każdej z tych technologii użyć. dedykowane jest dla programistów pragnących nabyć umiejętności z zakresu projektowania aplikacji webowych opartych o podejście architektoniczne Model-Widok-Kontroler (ang. Model-View-Controller, MVC). Znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających Średnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem poprzednich wersji Microsoft Visual Studio Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów Wprowadzenie do ASP.NET MVC Projektowanie aplikacji przy użyciu ASP.NET MVC 4 Implementacja modeli Wdrażanie kontrolerów Projektowanie widoków Testowanie i debugowanie aplikacji ASP.NET MVC 4 Strukturyzacja aplikacji ASP.NET MVC 4 Stosowanie styli CSS w aplikacjach ASP.NET MVC 4 Optymalizacja wydajności przy użyciu AJAX Zwiększanie interaktywności witryny poprzez JavaScript oraz jquery Mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji Projektowanie elastycznych aplikacji webowych Wykorzystanie Windows Azure Web Services w aplikacjach ASP.NET MVC 4 Implementacja Web API Przechwytywanie żądań w ASP.NET MVC 4 Wdrażanie aplikacji webowych ASP.NET MVC 4

12 : MS HTML5 Programming MS HTML5 Programming 3 dni Nabycie umiejętności z zakresu tworzenia aplikacji webowych w HTML5 przy zastosowaniu Microsoft Visual Studio Kurs jest przeznaczony dla programistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu języka HTML Zainteresowania poznaniem kluczowych elementów programowania w HTML5 i JavaScript oraz stosowaniem arkuszy stylów CSS, wymaganych dla przygotowania aplikacji internetowych dla nowej przeglądarki Internet Explorer 10 i kolejnych wersji systemów operacyjnych Microsoft Windows. Wprowadzenie do HTML5 Projektowanie struktury stron i elementów nawigacji Tworzenie pól formularza i mechanizmów walidacji Definiowanie układów i stylów stron internetowych za pomocą CSS3 Rozpoczęcie pracy z grafiką i elementami multimedialnymi Projektowanie zaawansowanej grafiki Przechowywanie danych po stronie klienta Wykorzystanie zaawansowanych funkcji API HMTL5 i JavaScript Zastosowanie WebMatrix i innych narzędzi programistycznych

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, styczeń 2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo