SQL Server Analysis Services Model tabelaryczny BISM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SQL Server. 2012 Analysis Services Model tabelaryczny BISM"

Transkrypt

1 Marco Russo Alberto Ferrari Chris Webb Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services Model tabelaryczny BISM Przekład: Jakub Niedźwiedź, Witold Sikorski APN Promise, Warszawa 2012

2 Skrócony spis treści Przedmowa.... xv Wprowadzenie... xvi 1 Wprowadzenie do modelu tabelarycznego Rozpoczęcie pracy w modelu tabelarycznym Ładowanie danych w modelu tabelarycznym Podstawy języka DAX Pojęcie kontekstu wyznaczania wartości Zapytania w modelu tabelarycznym Zaawansowane funkcje DAX Analiza czasowa w języku DAX Narzędzia xvelocity i DirectQuery Tworzenie hierarchii Modelowanie danych w modelu tabelarycznym Korzystanie z zaawansowanych relacji w modelu tabelarycznym Warstwa prezentacji w modelu tabelarycznym Model tabelaryczny i narzędzie PowerPivot Bezpieczeństwo Interfejs modelu tabelarycznego Wdrażanie modelu tabelarycznego Optymalizacja i monitorowanie Dodatek: Opis funkcji DAX Indeks O autorach iii

3 Spis treści Przedmowa.... xv Wprowadzenie... xvi 1 Wprowadzenie do modelu tabelarycznego....1 Ekosystem Microsoft BI...1 Czym jest usługa Analysis Services i dlaczego należy jej używać? Krótka historia Analysis Services....3 Obecny zestaw BI firmy Microsoft....3 Samoobsługowa i korporacyjna analiza biznesowa ( BI) Architektura Analysis Services 2012: jeden produkt, dwa modele Model tabelaryczny....8 Model wielowymiarowy...10 Po co są dwa modele? Przyszłość Analysis Services Wybór odpowiedniego modelu dla naszego projektu Licencje...14 Aktualizacja poprzednich wersji Analysis Services Prostota korzystania Kompatybilność z PowerPivot Cechy wydajności zapytań Cechy wydajności przetwarzania Uwarunkowania sprzętowe BI czasu rzeczywistego...17 Narzędzia klienckie...18 Porównanie funkcji Podsumowanie Rozpoczęcie pracy w modelu tabelarycznym...21 Określenie środowiska deweloperskiego Komponenty środowiska deweloperskiego Licencje...23 Proces instalacji Praca z narzędziami danych SQL Server Tworzenie nowego projektu v

4 vi Spis treści Konfiguracja nowego projektu Import z PowerPivot...39 Import wdrożonego projektu z Analysis Services Zawartość projektu tabelarycznego Budowa prostego modelu tabelarycznego Ładowanie danych do tabeli...43 Praca w widoku diagramu...51 Wdrożenie Zapytania w modelu tabelarycznym w Excelu Połączenie z modelem tabelarycznym Zapytania w modelu tabelarycznym w widoku Power View Tworzenie połączenia z modelem tabelarycznym Budowa podstawowego raportu Power View Dodawanie wykresów i fragmentatorów Interakcja z raportem...71 Praca w SQL Server Management Studio Podsumowanie Ładowanie danych w modelu tabelarycznym Dostępne źródła danych Personifikacja Poświadczenia po stronie serwera i po stronie klienta Praca z dużymi plikami...82 Ładowanie z serwera SQL Server Ładowanie z listy tabel...85 Ładowanie relacji Ładowanie z zapytania SQL Ładowanie z widoków Otwieranie istniejących połączeń Ładowanie z programu Access Ładowanie z usług Analysis Services Korzystanie z edytora MDX...94 Ładowanie z tabelarycznej bazy danych Ładowanie z pliku Excela Ładowanie z pliku tekstowego Ładowanie ze schowka Ładowanie z raportu usług Reporting Services Ładowanie raportów przy użyciu strumieniowych źródeł danych

5 Spis treści vii Ładowanie ze strumieniowych źródeł danych Ładowanie z SharePoint Ładowanie z Windows Azure DataMarket Wybór właściwej metody ładowania danych Dlaczego sortowanie danych jest ważne Podsumowanie Podstawy języka DAX Obliczenia w języku DAX Składnia DAX Typy danych języka DAX Operatory DAX Wartości DAX Wyliczane kolumny i miary Wyliczane kolumny Miary Edycja miar przy użyciu edytora DAX Wybór między wyliczanymi kolumnami a miarami Obsługa błędów w wyrażeniach DAX Błędy konwersji Błędy działań arytmetycznych Puste lub brakujące wartości Przechwytywanie błędów Popularne funkcje DAX Funkcje agregacji Funkcje logiczne Funkcje informacyjne Funkcje matematyczne Funkcje tekstowe Funkcje konwersji Funkcje daty i czasu Funkcje relacyjne Stosowanie podstawowych funkcji DAX Podsumowanie Pojęcie kontekstu wyznaczania wartości Kontekst wyznaczania wartości w pojedynczej tabeli Kontekst filtru w pojedynczej tabeli

6 viii Spis treści Kontekst wiersza w pojedynczej tabeli Praca z kontekstem wyznaczania wartości dla pojedynczej tabeli Funkcja EARLIER Kontekst wyznaczania wartości w wielu tabelach Kontekst wiersza z wieloma tabelami Kontekst wiersza i łańcuch relacji Użycie kontekstu filtru z wieloma tabelami Interakcje kontekstów wiersza i filtru Modyfikowanie kontekstu filtru dla wielu tabel Końcowe rozważania dla kontekstu wyznaczania wartości Podsumowanie Zapytania w modelu tabelarycznym Narzędzia do tworzenia zapytań w modelu tabelarycznym Składnia zapytania DAX Zastosowanie funkcji CALCULATETABLE i FILTER Zastosowanie funkcji ADDCOLUMNS Zastosowanie SUMMARIZE Zastosowanie CROSSJOIN, GENERATE oraz GENERATEALL Zastosowanie funkcji ROW Zastosowanie funkcji CONTAINS Zastosowanie funkcji LOOKUPVALUE Definiowanie miar w zapytaniu Testowanie miar za pomocą zapytania Parametry w zapytaniu DAX Zastosowanie zapytania DAX w SQL Server Reporting Services Wykonywanie zapytań za pomocą języka MDX Zastosowanie lokalnych miar DAX w zapytaniach MDX Szczegółowe przeglądanie w MDX Wybór pomiędzy DAX i MDX Podsumowanie Zaawansowane funkcje DAX Funkcje CALCULATE i CALCULATETABLE Kontekst wyznaczania wartości w zapytaniach DAX Modyfikowanie kontekstu filtru za pomocą funkcji CALCULATETABLE Zastosowanie FILTER w argumentach CALCULATE i CALCULATETABLE...253

7 Spis treści ix Podsumowanie działania funkcji CALCULATE i CALCULATETABLE Sterowanie filtrami i wyborami Zastosowanie funkcji ALLSELECTED do sum wizualnych Filtry i filtry krzyżowe Utrzymywanie złożonych filtrów za pomocą KEEPFILTERS Funkcje sortowania Zastosowanie TOPN Stosowanie funkcji RANKX Zastosowanie funkcji RANK.EQ Funkcje statystyczne Odchylenie standardowe i wariancja z użyciem funkcji STDEV i VAR Pobieranie próbek za pomocą funkcji SAMPLE Podsumowanie Analiza czasowa w języku DAX Modelowanie tabelaryczne z tabelą dat Tworzenie tabeli Date Definiowanie relacji z tabelami Date Dublowanie tabeli Date Ustawienie metadanych dla tabeli Date Funkcje analizy czasowej w języku DAX Agregowanie i porównywanie w czasie Miary semiaddytywne Podsumowanie Narzędzia xvelocity i DirectQuery Architektura modelu tabelarycznego w Analysis Services Tryb In-Memory i xvelocity Wykonywanie zapytania w trybie In-Memory Bazy danych zorientowane wierszowo i kolumnowo Magazyn xvelocity (VertiPaq) Wykorzystanie pamięci w xvelocity (VertiPaq) Optymalizowanie wydajności przez ograniczanie wykorzystania pamięci Zrozumienie opcji przetwarzania Korzystanie z DirectQuery i trybów hybrydowych Tryb DirectQuery Analizowanie zdarzeń trybu DirectQuery przy użyciu narzędzia SQL Profiler

8 x Spis treści Ustawienia DirectQuery Wdrażanie przy użyciu DirectQuery Podsumowanie Tworzenie hierarchii Hierarchie podstawowe Czym są hierarchie? Kiedy budować hierarchie Tworzenie hierarchii Najlepsze praktyki projektowania hierarchii Hierarchie obejmujące wiele tabel Hierarchie pomiędzy elementami nadrzędnymi i podrzędnymi Czym są hierarchie pomiędzy elementami nadrzędnymi i podrzędnymi? Konfigurowanie hierarchii pomiędzy elementami nadrzędnymi i podrzędnymi Operatory jednoargumentowe Podsumowanie Modelowanie danych w modelu tabelarycznym Zrozumienie różnych technik modelowania danych Korzystanie z bazy danych OLTP Praca z modelami wymiarowymi Praca z powoli zmieniającymi się wymiarami Praca ze zdegenerowanymi wymiarami Korzystanie z migawkowych tabel faktów Obliczanie agregacji ważonych Zrozumienie zależności cyklicznych Zrozumienie możliwości kolumn obliczeniowych: analiza ABC Modelowanie przy włączonym silniku DirectQuery Korzystanie z widoków do odseparowania się od bazy danych Podsumowanie Korzystanie z zaawansowanych relacji w modelu tabelarycznym Korzystanie z relacji wielokolumnowych Grupowanie w modelu tabelarycznym Korzystanie z relacji wiele do wielu Implementowanie analizy koszykowej

9 Spis treści xi Zapytania do modeli danych z zaawansowanymi relacjami Implementowanie konwersji walut Podsumowanie Warstwa prezentacji w modelu tabelarycznym Nazwy, sortowanie i formatowanie Nadawanie nazw obiektom Ukrywanie kolumn Organizowanie miar Sortowanie danych w kolumnie Formatowanie Perspektywy Właściwości związane z Power View Default Field Set Właściwości Table Behavior Zgłębianie danych Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) Podsumowanie Model tabelaryczny i narzędzie PowerPivot PowerPivot for Microsoft Excel Korzystanie z listy pól PowerPivot Zrozumienie tabel połączonych PowerPivot for Microsoft SharePoint Korzystanie z odpowiedniego narzędzia do danego zadania Prototyp w PowerPivot, wdrażanie w modelu tabelarycznym Podsumowanie Bezpieczeństwo Role Tworzenie ról bazodanowych Członkostwo w wielu rolach Zabezpieczenia administracyjne Rola Server Administrator Role bazodanowe i uprawnienia administracyjne Zabezpieczenia danych Podstawowe zabezpieczenia danych Testowanie zabezpieczeń danych Zaawansowane wyrażenia filtra wierszy

10 xii Spis treści Zabezpieczenia dynamiczne Funkcje DAX związane z zabezpieczeniami dynamicznymi Implementowanie zabezpieczeń dynamicznych przy użyciu CUSTOMDATA Implementowanie zabezpieczeń dynamicznych przy użyciu USERNAME Zaawansowane scenariusze uwierzytelniania Łączenie się z usługami Analysis Services spoza domeny Kerberos i problem podwójnego przeskoku Monitorowanie zabezpieczeń Podsumowanie Interfejs modelu tabelarycznego Zrozumienie różnych interfejsów modelu tabelarycznego Zrozumienie konwersji pomiędzy modelem tabelarycznym a wielowymiarowym Korzystanie z AMO z poziomu.net Pisanie kompletnej aplikacji AMO Tworzenie widoków źródeł danych Tworzenie kostki Ładowanie tabeli SQL Server Tworzenie miary Tworzenie kolumny obliczeniowej Tworzenie relacji Wyciąganie wniosków Przeprowadzanie typowych operacji w AMO przy użyciu.net Przetwarzanie obiektu Praca z partycjami Korzystanie z AMO przy pomocy PowerShell Korzystanie z poleceń XMLA Rozszerzenia CSDL Podsumowanie Wdrażanie modelu tabelarycznego Odpowiedni rozmiar serwera Wymagania dla xvelocity Wymagania odnośnie DirectQuery Automatyzacja wdrażania na serwerze produkcyjnym Partycjonowanie tabel

11 Spis treści xiii Definiowanie strategii partycjonowania Definiowanie partycji dla tabeli w modelu tabelarycznym Zarządzanie partycjami tabeli Opcje przetwarzania Dostępne opcje przetwarzania Definiowanie strategii przetwarzania Uruchamianie przetwarzania Automatyzacja przetwarzania Korzystanie z XMLA Korzystanie z AMO Korzystanie z PowerShell Korzystanie z usług SSIS Wdrażanie DirectQuery Definiowanie strategii partycjonowania DirectQuery Implementowanie partycji dla DirectQuery i trybów hybrydowych Zabezpieczenia i personifikacja w DirectQuery Podsumowanie Optymalizacja i monitorowanie Znajdowanie procesu usług Analysis Services Zrozumienie konfiguracji pamięci Korzystanie z liczników wydajnościowych związanych z pamięcią Zrozumienie planów zapytań Zrozumienie funkcji SUMX Zbieranie informacji czasowych z narzędzia Profiler Typowe techniki optymalizacyjne Wymiana walut Stosowanie filtrów w odpowiednim miejscu Korzystanie z relacji, kiedy to możliwe Monitorowanie zapytań MDX Monitorowanie DirectQuery Zbieranie informacji przy wykorzystaniu dynamicznych widoków zarządzających Podsumowanie Dodatek Opis funkcji DAX Funkcje statystyczne Funkcje przekształcania tabeli...633

12 xiv Spis treści Funkcje logiczne Funkcje informacyjne Funkcje matematyczne Funkcje tekstowe Funkcje daty i czasu Funkcje filtrowania i wartości Funkcje analizy czasowej Indeks O autorach

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Alberto Ferrari i Marco Russo Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie............................................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE

CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Spis treści O autorach Wprowadzenie CZĘŚĆ I ZASTOSOWANIE PROGRAMU EXCEL DO ANALIZ BUSINESS INTELLIGENCE Rozdział 1. Istotne zagadnienia bazodanowe Bazy danych jako remedium na standardowe ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku

Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Patrick LeBlanc Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xv Część

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie Microsoft SQL Server

Programowanie Microsoft SQL Server Leonard Lobel Andrew Brust Programowanie Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa 2012 Skrócony spis treści Wprowadzenie.... xv Podziękowania....xxxiii Część I: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

business intelligence

business intelligence business intelligence enterprise guide Szkolenia z tej grupy dedykowane są dla osób pragnących pracować z SAS Enterpriese Guide wykorzystując przy tym mnogość kreatorów graficznych pozwalających na budowanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Integration Services

Microsoft SQL Server Integration Services Wee-Hyong Tok Rakesh Parida Matt Masson Xiaoning Ding Kaarthik Sivashanmugam Microsoft SQL Server Integration Services 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa....xiii

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE

COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl C O G N I T Y KATALOG 2015 PAKIET OFFICE O FIRMIE Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Spis Treści O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Konwencje zastosowane w dokumencie... xxxi Wymagania systemu... xxxi Zawartość oparta na WWW... xxxii Dodatkowe treści online... xxxii Płyta

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008

Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Wydajność i skalowalność SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Optymalizacja wydajności SQL Server 2008 3 Wydajność relacyjnych baz danych 3 Mierzalna, rzeczywista wydajność 3 Wysokowydajny silnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager

IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0. Przegląd produktu IBM Business Process Manager IBM Business Process Manager Wersja 8 Wydanie 0 Przegląd produktu IBM Business Process Manager ii Przegląd Podręczniki w formacie PDF oraz Centrum informacyjne Podręczniki w formacie PDF zostały udostępnione

Bardziej szczegółowo