Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit"

Transkrypt

1 J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS : Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

2 Egzamin : MCTS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring Zagadnienie Rozdział Lekcja 1. Konfigurowanie adresowania i usług IP 1.1 Konfigurowanie adresowania IPv4 i IPv6 1 2, Konfigurowanie DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 4 1, Konfigurowanie routingu Konfigurowanie IPsec Konfigurowanie rozpoznawania nazw 2.1 Konfigurowanie serwera DNS (Domain Name System) Konfigurowanie stref DNS 3 1, Konfigurowanie rekordów DNS Konfigurowanie replikacji DNS Konfigurowanie rozpoznawania nazw dla komputerów klienckich Konfigurowanie dostępu sieciowego 3.1 Konfigurowanie zdalnego dostępu 7 2, Konfigurowanie NAP (Network Access Protection) Konfigurowanie DirectAccess Konfigurowanie Network Policy Server (NPS) Konfigurowanie usług plików i drukowania 4.1 Konfigurowanie serwera plików 11 1, Konfigurowanie DFS (Distributed File System) Konfigurowanie tworzenia i przywracania kopii zapasowych Zarządzanie zasobami serwera plików Konfigurowanie i monitorowanie usług drukowania Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą sieci 5.1 Konfigurowanie ustawień serwera WSUS (Windows Server Update Services) 9 1, Konfigurowanie monitorowania wydajności 10 1, Monitorowanie dzienników zdarzeń Zbieranie danych sieciowych , 2, 3 1 Uwaga: Przedstawione tu cele egzaminu są obowiązujące w momencie publikacji tej książki. Mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Najbardziej aktualna lista zagadnień egzaminacyjnych znajduje się na witrynie Web Microsoft Learning Certification (www.microsoft.com/learning/mcp/).

3 Spis treści Wstęp... xv Przygotowanie do egzaminu... xxi 1 Działanie i konfiguracja TCP/IP... 1 Przed rozpoczęciem... 1 Lekcja 1: Wprowadzenie do działania sieci w systemie Windows...3 Pojęcie warstw sieci... 3 Warstwy modelu sieciowego TCP/IP... 5 Konfigurowanie właściwości w systemie Windows Server 2008 R Zadanie: Konfigurowanie adresów TCP/IP...34 Podsumowanie lekcji...37 Pytania do lekcji...37 Lekcja 2: Adresowanie IPv Struktura adresów IPv Działanie routingu i bram domyślnych...48 Zakresy adresów IPv Co to jest dzielenie na podsieci?...58 Zalety dzielenia na podsieci...60 Identyfikator podsieci...61 Tworzenie podsieci tego samego rozmiaru...62 Korzystanie z masek VLSM (Variable-Length Subnet Masks)...64 Wyznaczanie parametrów podsieci w przestrzeni adresów...65 Sprawdzanie poprawności konfiguracji podsieci i przynależności adresów...72 Zadanie: Nauka pracy z blokami adresowymi...73 Podsumowanie lekcji...79 Pytania do lekcji...80 Lekcja 3: Adresowanie IPv Wprowadzenie do adresów IPv Typy adresów IPv Przejściowe technologie IPv Stosowanie podsieci IPv Zadanie: Testowanie łączności IPv Podsumowanie lekcji...97 Pytania do lekcji...98 Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scenariusz przykładowy v

4 vi Spis treści Scenariusz przykładowy: Praca z blokami adresów IPv Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie adresowania IP Test ćwiczeniowy Konfigurowanie rozpoznawania nazw Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Rozpoznawanie nazw w sieciach Windows Server Metody rozpoznawania nazw w systemie Windows Co to jest Link Local Multicast Name Resolution (LLMNR)? Co to jest NetBIOS Name Resolution? Co to jest rozpoznawanie nazw DNS? Komponenty DNS Sposób działania kwerend DNS Sposób działania buforowania Zadanie: Poznawanie automatycznego rozpoznawania nazw w sieciach lokalnych Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Wdrażanie serwera DNS Wdrożenie serwera DNS na kontrolerze domeny Wdrożenie DNS Server na samodzielnym komputerze lub na serwerze członkowskim Wdrożenie DNS Server na instalacji Server Core systemu Windows Server 2008 R Konfigurowanie tylko buforującego serwera DNS Konfigurowanie właściwości serwera Konfigurowanie puli gniazd DNS Konfigurowanie blokady pamięci podręcznej DNS Zadanie: Eksplorowanie DNS w środowisku Active Directory Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Konfigurowanie ustawień klienta DNS Określanie serwerów DNS Określanie nazwy komputera i sufiksów DNS Konfigurowanie listy sufiksów wyszukiwania Konfigurowanie ustawień aktualizacji dynamicznych Wyświetlanie i czyszczenie bufora klienta DNS Zadanie: Zarządzanie buforem klienta DNS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe

5 Spis treści vii Scenariusz przykładowy 1: Rozwiązywanie problemów z klientami DNS Scenariusz przykładowy 2: Wdrożenie serwera DNS Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie serwera DNS Konfigurowanie rozpoznawania nazw dla komputerów klienckich Test ćwiczeniowy Konfigurowanie infrastruktury stref DNS Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Tworzenie i konfigurowanie stref Tworzenie stref Sprawdzanie wbudowanych rekordów zasobów Tworzenie rekordów zasobów Włączanie rozpoznawania nazw WINS przez usługę DNS Przedawnianie i oczyszczanie Korzystanie ze strefy GlobalNames Zadanie: Wdrażanie strefy GlobalNames Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie replikacji, transferów i delegowania stref Konfiguracja replikacji strefy dla stref zintegrowanych z Active Directory Używanie transferów stref Delegowanie stref Implementacja stref skrótowych Zadanie: Tworzenie partycji katalogu aplikacji dla DNS Zadanie: Wdrażanie strefy pomocniczej Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Implementowanie DNSSEC Szyfrowanie z użyciem klucza publicznego w DNSSEC Rozpoznawanie nazw DNSSEC Konfigurowanie DNSSEC Zadanie: Konfigurowanie DNSSEC Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Zarządzanie przestarzałymi danymi strefy Scenariusz przykładowy 2: Konfigurowanie transferów stref Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie infrastruktury DNS Test ćwiczeniowy

6 viii Spis treści 4 Tworzenie infrastruktury DHCP Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Instalacja serwera DHCP Przyznawanie adresów DHCP Dodawanie roli serwera DHCP Zadanie: Wdrożenie serwera DHCP Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfiguracja serwera DHCP Wykonywanie zadań poinstalacyjnych Klasy opcji DHCP Kontrola dostępu do DHCP za pomocą filtrowania adresów MAC Konfigurowanie opóźnienia usługi DHCP Używanie kreatora konfiguracji podziału zakresu DHCP Konfigurowanie wykonywania aktualizacji dynamicznych DNS przez DHCP dla klientów Instalacja i konfiguracja DHCP na instalacji Server Core Zadanie: Tworzenie zakresu wykluczania Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scanariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Wdrożenie nowego serwera DHCP Scenariusz przykładowy 2: Konfigurowanie opcji DHCP Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie DHCP Test ćwiczeniowy Konfigurowanie routingu IP Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Routing Omówienie doboru tras Badanie tras w sieci Protokoły routingu Routing statyczny Zadanie: Analizowanie i konfigurowanie routingu Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scenariusze przykładowe

7 Spis treści ix Scenariusz przykładowy 1: Dodawanie drugiej bramy domyślnej Scenariusz przykładowy 2: Dodawanie nowej podsieci Proponowane zadania praktyczne Test ćwiczeniowy Ochrona ruchu sieciowego za pomocą IPsec Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie IPsec Co to jest IPsec? Stosowanie IPsec w trybie tunelu Metody uwierzytelniania w IPsec Przypisywanie predefiniowanej zasady IPsec Tworzenie nowej zasady IPsec Tworzenie i konfigurowanie reguły zabezpieczeń połączeń Zadanie: Wdrażanie IPsec za pomocą zasad IPsec i reguły zabezpieczeń połączeń Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Implementacja IPsec Proponowane zadania praktyczne Wdrożenie IPsec Webcast Test ćwiczeniowy Przyłączanie się do sieci Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie serwera NPS Standardy bezpieczeństwa bezprzewodowego Sieci bezprzewodowe infrastrukturalne i ad hoc Konfigurowanie infrastruktury klucza publicznego Uwierzytelnianie sieci bezprzewodowych za pomocą Windows Server 2008 R2 342 Łączenie z sieciami bezprzewodowymi Wdrożenie sieci bezprzewodowych z WPA-EAP Zabezpieczenia sieci przewodowej Zadanie: Konfigurowanie uwierzytelniania WPA-EAP dla bezprzewodowego punktu dostępowego Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie NAT Koncepcje translacji adresów sieciowych Konfigurowanie Internet Connection Sharing

8 x Spis treści Konfigurowanie NAT za pomocą Routing And Remote Access Rozwiązywanie problemów z NAT Zadanie: Konfigurowanie NAT Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Łączenie ze zdalnymi sieciami Opis ogólny dostępu zdalnego Konfigurowanie połączeń telefonicznych Konfigurowanie połączeń VPN Rozwiązywanie problemów z połączeniami VPN Konfigurowanie ograniczeń połączeń Testowanie łączności Zadanie: Ustanowienie połączenia zdalnego dostępu VPN Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 4: Konfigurowanie DirectAccess Typy połączeń DirectAccess Używanie DirectAccess w sieciach IPv DirectAccess i rozpoznawanie nazw Serwer NLS (Network Location Server) Wymagania DirectAccess Ograniczenia DirectAccess Konfiguracja zapory systemu Uruchamianie kreatora instalacji DirectAccess Zadanie: Konfigurowanie DirectAccess Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Łączenie biura oddziału z Internetem Scenariusz przykładowy 2: Planowanie dostępu zdalnego Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie dostępu bezprzewodowego Konfigurowanie dostępu zdalnego Konfigurowanie uwierzytelniania sieci Konfigurowanie DirectAccess Test ćwiczeniowy Konfigurowanie zapory Windows i mechanizmu NAP Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie Windows Firewall Dlaczego zapory są ważne Profile zapory

9 Spis treści xi Filtrowanie ruchu przychodzącego Filtrowanie ruchu wychodzącego Konfigurowanie zakresu Autoryzowanie połączeń Konfigurowanie ustawień zapory za pomocą zasad grupy Włączanie rejestrowania dla Windows Firewall Identyfikacja komunikacji sieciowej Zadanie: Konfiguracja Windows Firewall Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie NAP Koncepcje NAP Planowanie wdrożenia NAP Instalowanie i konfigurowanie Network Policy Server Konfigurowanie wymuszania NAP Konfigurowanie komponentów NAP Rejestrowanie NAP Zadanie: Konfigurowanie wymuszania DHCP NAP Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Badanie ustawień zapory Scenariusz przykładowy 2: Planowanie NAP Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie ustawień zapory Konfigurowanie NAP (Network Access Protection) Test ćwiczeniowy Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Działanie Windows Server Update Services Przegląd WSUS Klient Windows Update Architektura WSUS Wymagania WSUS Planowanie instalacji WSUS Audyt aktualizacji Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Korzystanie z WSUS Instalacja Windows Server Update Services Konfigurowanie Windows Server Update Services

10 xii Spis treści Rozwiązywanie problemów z instalacją aktualizacji Usuwanie aktualizacji Zadanie: Wdrażanie aktualizacji z WSUS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Planowanie podstawowej infrastruktury WSUS Scenariusz przykładowy 2: Planowanie złożonej infrastruktury WSUS Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie ustawień serwera WSUS (Windows Server Update Services) Test ćwiczeniowy Monitorowanie komputerów Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Monitorowanie zdarzeń Używanie Podglądu zdarzeń Automatyczne reagowanie na zdarzenia Konfigurowanie przekazywania zdarzeń Rozwiązywanie problemów z przekazywaniem zdarzeń Zadanie: Zbieranie zdarzeń i reagowanie na nie Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Monitorowanie wydajności i niezawodności Używanie monitora wydajności Używanie monitora niezawodności Używanie zestawów modułów zbierających dane Konfigurowanie pamięci wirtualnej Zadanie: Uruchamianie Data Collector Set i analiza wyników Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Używanie monitora sieci i protokołu SNMP Instalacja Network Monitor Przechwytywanie i analiza komunikacji sieciowej Zadanie: Przechwytywanie i analiza ruchu sieciowego Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Rozwiązywanie problemu z wydajnością sieci

11 Spis treści xiii Scenariusz przykładowy 2: Monitorowanie komputerów w celu wykrycia niskiej pojemności dysku Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie dzienników zdarzeń Konfigurowanie monitorowania wydajności Zbieranie danych sieciowych Test ćwiczeniowy Zarządzanie plikami Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zarządzanie bezpieczeństwem plików Uprawnienia plików NTFS System szyfrowania plików EFS Zadanie: Szyfrowanie i odzyskiwanie plików Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Współdzielenie folderów Instalowanie roli serwera File Services Stosowanie limitów przydziału Udostępnianie folderów Zarządzanie klasyfikacją Rozproszony system plików (DFS) Pliki trybu offline BranchCache Zadanie: Praca z udostępnianymi folderami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików Kopie w tle Windows Server Backup Zadanie: Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie plików Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Planowanie usług plików Scenariusz przykładowy 2: Planowanie odzyskiwania awaryjnego Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie serwera plików Konfigurowanie systemu DFS Konfigurowanie usług kopiowania w tle Konfigurowanie tworzenia i przywracania kopii zapasowej Zarządzanie zasobami serwera plików

12 xiv Spis treści Test ćwiczeniowy Zarządzanie drukarkami Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zarządzanie drukarkami Instalacja roli serwera Print And Document Services Instalowanie drukarek Udostępnianie drukarek Konfigurowanie uprawnień dla serwera wydruku i drukarki Dodawanie sterowników drukarek Konfigurowanie puli drukarek Konfigurowanie priorytetów drukarek Zarządzanie drukowaniem internetowym Generowanie powiadomień Wdrażanie drukarek przy użyciu zasad grupy Zarządzanie drukarkami Zarządzanie drukarkami z wiersza polecenia lub skryptu Monitorowanie drukarek Zadanie: Instalowanie i udostępnianie drukarki Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Zarządzanie drukarkami sieciowymi Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie i monitorowanie usług drukowania Test ćwiczeniowy Odpowiedzi Słowniczek Indeks

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Program nauczania Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi technik informatyk 35203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia. Korzystanie z wybranych usług oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Załącznik nr 1. Zakres merytoryczny szkoleń Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl.

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Lp. Nazwa 3 Administracja systemem Windows Serwer 2012 5 dni 5 1.1 WdraŜanie infrastruktury Group Policy

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Zakres merytoryczny szkoleo Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem

Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługi systemu Windows 7 Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem Usługa (serwis) to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo