Spis treści: Wstęp. xiii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Wstęp. xiii"

Transkrypt

1 Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server Microsoft Exchange Server Integracja Exchange Server i systemu Windows 5 Wymagania Exchange Server w zakresie sprzętu i składników systemu 8 Narzędzia administracyjne Exchange Server 11 2 Zarządzanie klientami Microsoft Exchange Server Konfigurowanie obsługi poczty w Outlook 2003 i Outlook Express 16 Konfigurowanie po raz pierwszy programu Outlook Konfigurowanie programu Outlook Express po raz pierwszy 20 Konfigurowanie programu Outlook 2003 do pracy z serwerem Exchange22 Dodawanie internetowych kont pocztowych do programów Outlook 2003 i Outlook Express 23 Rekonfiguracja obsługi poczty w programie Outlook Pozostawianie poczty na serwerze POP3 24 Pozostawianie poczty na serwerze: Outlook Pozostawianie poczty na serwerze: Outlook Express 26 Sprawdzanie prywatnych i publicznych folderów na serwerach pocztowych typu IMAP i UNIX 26 Sprawdzanie folderów: Outlook Sprawdzanie folderów: Outlook Express 27 Zarządzanie usługą Serwer Exchange w programie Outlook Zarządzanie dostarczaniem i przetwarzaniem wiadomości e mail 28 Korzystanie z wielu skrzynek pocztowych serwera Exchange 33 Przyznawanie uprawnień dostępu do folderów bez przyznawania pełnomocnictwa 35 Dostosowywanie środowiska poczty za pomocą profili 37 Tworzenie, kopiowanie i usuwanie profili poczty 38 Wybór profilu używanego podczas uruchamiania programu Outlook 39 3 Zarządzanie mobilnymi użytkownikami programu Outlook z dostępem bezprzewodowym, telefonicznym i WWW 41 Podstawy Outlook Web Access 41 Korzystanie z Outlook Web Access 41 Włączanie i wyłączanie dostępu użytkowników poprzez sieć Web 44 Łączenie się ze skrzynkami pocztowymi i folderami publicznymi za pośrednictwem sieci Web 45 Zgłębianie podstaw urządzeń mobilnych i dostępu bezprzewodowego 45 Korzystanie z Outlook Mobile Access 46 Udoskonalenia w mobilnej wymianie poczty 46 Konfigurowanie serwera Exchange dla operatorów usług mobilnych 47 Zarządzanie synchronizacją bezprzewodową oraz Exchange Server ActiveSync 49 Zarządzanie bezprzewodowym przeglądaniem 51 Konfigurowanie urządzeń dla mobilnego dostępu i bezprzewodowego przeglądania 52 Włączanie i wyłączanie opcji mobilnego dostępu dla poszczególnych użytkowników 53 Tworzenie mobilnych profili Outlook dla zdalnej poczty i RPC poprzez HTTP53 Tworzenie profili Outlook dla połączeń telefonicznych z sieciami korporacyjnymi 54 Tworzenie profili Outlook dla RPC poprzez HTTP 57 Część II Usługi Active Directory i Microsoft Exchange Server Najważniejsze elementy administracji Microsoft Exchange Server Czym są organizacje w Exchange Server? 61 Ustawienia globalne 62 Odbiorcy 63 Grupy administracyjne 64 Grupy routingu 66 Przechowywanie danych w Exchange Server 67 Praca z magazynem danych Active Directory 67 Praca z magazynem informacji Exchange Server 68 Korzystanie z usług Exchange Server i zarządzanie nimi 71 Najważniejsze usługi Exchange Server 72

2 Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług Exchange Server 73 Konfigurowanie uruchamiania usług 74 Konfigurowanie przywracania usługi 75 5 Administrowanie użytkownikami i kontaktami 77 Użytkownicy i kontakty 77 Podstawy routingu poczty 78 Praca z konsolą Użytkownicy i komputery Active Directory 79 Uruchamianie konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory79 Używanie konsoli Użytkownicy i komputery Active Directory 79 Podłączanie się do kontrolera domeny 81 Podłączanie się do innej domeny 82 Wyszukiwanie użytkowników i kontaktów 82 Zarządzanie kontami użytkowników i właściwościami poczty 84 Tworzenie kont użytkowników korzystających ze skrzynek pocztowych oraz korzystających z poczty 84 Ustawianie informacji kontaktowych dla kont użytkowników 88 Zmiana aliasu Exchange Server i nazwy wyświetlanej użytkownika 90 Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie adresów 90 Ustawianie domyślnego adresu zwrotnego 91 Włączanie i wyłączanie Exchange Server Mail 91 Tworzenie konta użytkownika do odbierania i przekazywania poczty zewnętrznej 92 Modyfikowanie opcji protokołu i usługi bezprzewodowej użytkownika 93 Modyfikowanie nazw kont użytkowników 94 Usuwanie kont użytkowników i kontaktów 94 Zarządzanie kontaktami 95 Tworzenie kontaktów standardowych i korzystających z poczty 95 Ustawianie dodatkowych informacji katalogowych dla kontaktów 97 Modyfikowanie adresów skojarzonych z kontaktami 97 6 Administrowanie skrzynkami pocztowymi 99 Zarządzanie skrzynkami pocztowymi: podstawy 99 Dodawanie skrzynek pocztowych do istniejących kont użytkowników 99 Sprawdzanie aktualnego rozmiaru skrzynki pocztowej i liczby wiadomości 101 Przenoszenie skrzynek pocztowych na inny serwer lub do innej grupy składowania 101 Usuwanie skrzynek pocztowych z kont użytkowników 102 Konfigurowanie ograniczeń dotyczących dostarczania, uprawnień i limitów pamięci dla skrzynek pocztowych 103 Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dla poszczególnych skrzynek pocztowych 103 Ustawianie ograniczeń rozmiaru wiadomości dla kontaktów 104 Ustawianie ograniczeń akceptacji wiadomości dla indywidualnych skrzynek pocztowych 104 Ustawianie ograniczeń akceptacji wiadomości dla kontaktów 105 Zezwalanie innym użytkownikom na dostęp do skrzynki pocztowej 106 Przekazywanie poczty na nowy adres 106 Ustawianie ograniczeń pamięci dla indywidualnych skrzynek pocztowych107 Ustawianie czasu przetrzymywania elementów usuniętych dla indywidualnych skrzynek pocztowych 109 Zarządzanie zaawansowanymi ustawieniami skrzynek pocztowych 110 Ustawianie alternatywnych nazw wyświetlanych skrzynki pocztowej w środowisku wielojęzycznym 110 Ukrywanie skrzynek pocztowych na listach adresowych 111 Definiowanie niestandardowych atrybutów skrzynki pocztowej dla list adresowych 111 Konfigurowanie ustawień ILS dla NetMeeting 112 Ustawianie zaawansowanych praw i uprawnień skrzynki pocztowej Praca z grupami, listami i szablonami 115 Korzystanie z grup zabezpieczeń i grup dystrybucyjnych 115 Typy, zakresy i identyfikatory grup 115 Kiedy stosować grupy zabezpieczeń, a kiedy standardowe grupy dystrybucyjne 117 Kiedy używać lokalnych grup domeny, grup globalnych i grup uniwersalnych? 118 Kiedy używać grup dystrybucyjnych opartych na zapytaniu? 118 Praca z grupami zabezpieczeń i standardowymi grupami dystrybucyjnymi119 Tworzenie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych 120 Przyznawanie i odbieranie członkostwa poszczególnym użytkownikom, grupom i kontaktom 122 Dodawanie i usuwanie członków grupy 122 Włączanie i wyłączanie poczty Exchange Server dla grupy 122 Praca z grupami dystrybucyjnymi opartymi na zapytaniu 123 Tworzenie grup dystrybucyjnych opartych na zapytaniu 123 Podgląd przynależności do grupy dystrybucyjnej opartej na zapytaniu 125 Modyfikowanie filtrów zapytania 126

3 Inne ważne operacje zarządzania grupami 127 Zmiana aliasu serwera Exchange dla grupy 127 Zmienianie, dodawanie i usuwanie adresów grupy 127 Ukrywanie grup na listach adresowych Exchange 128 Ukrywanie i wyświetlanie przynależności do grupy 128 Nakładanie ograniczeń na korzystanie z grup 129 Ustawianie opcji grup dotyczących nieobecności i potwierdzenia dostarczenia 130 Modyfikowanie nazw grup 131 Usuwanie grup 131 Zarządzanie listami adresowymi trybu online 131 Korzystanie ze standardowych list adresowych 132 Tworzenie nowych list adresowych 132 Konfigurowanie klientów korzystających z list adresowych 133 Aktualizowanie konfiguracji list adresowych i przynależności do nich w ramach domeny 134 Odbudowa zawartości i konfiguracji listy adresowej 134 Edytowanie list adresowych 135 Modyfikowanie nazw i usuwanie list adresowych 135 Zarządzanie listami adresowymi trybu offline 136 Konfigurowanie klientów korzystających z list adresowych trybu offline136 Wyznaczanie momentu odbudowy listy adresowej trybu offline 136 Ręczna odbudowa listy adresowej trybu offline 137 Ustalanie domyślnej listy adresowej trybu offline 137 Modyfikowanie właściwości listy adresowej trybu offline 138 Zmiana serwera listy adresowej trybu offline 138 Dostosowywanie szablonów adresów 138 Korzystanie z szablonów adresów 139 Modyfikowanie szablonów książek adresowych 140 Przywracanie oryginalnego szablonu książki adresowej Implementowanie zabezpieczeń katalogowych i zasad Microsoft Exchange Server Kontrolowanie administracji i wykorzystania serwera Exchange 143 Przypisywanie uprawnień serwera Exchange użytkownikom i grupom 144 Przeglądanie uprawnień Exchange Server 146 Ustawianie uprawnień Exchange Server 147 Przesłanianie i przywracanie dziedziczenia 149 Delegowanie uprawnień Exchange Server 149 Praca z kreatorem delegowania administracji Exchange 149 Korzystanie z kreatora delegowania administracji Exchange 151 Inspekcja wykorzystania Exchange Server 152 Włączanie inspekcji w domenie 152 Rozpoczęcie rejestracji inspekcjonowanych zdarzeń 154 Zasady odbiorców Exchange Server 156 Zrozumienie zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 156 Tworzenie zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 157 Modyfikowanie zasad odbiorców dotyczących adresu poczty i generowanie nowych adresów 158 Tworzenie wyjątków od zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 159 Ustalanie harmonogramu zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 160 Wymuszanie aktualizacji zasad odbiorców dotyczących adresów poczty 161 Odbudowywanie domyślnych adresów poczty 162 Zrozumienie zasad odbiorców dotyczących Mailbox Manager 162 Tworzenie zasad odbiorców dotyczących Mailbox Manager 163 Konfigurowanie raportów i zarządzanie skrzynkami pocztowymi 166 Ręczne uruchamianie Mailbox Manager 167 Ustawianie priorytetu zasad odbiorców 167 Usuwanie zasad odbiorców 168 Zasady systemowe Exchange Server 168 Używanie zasad systemowych 168 Tworzenie zasad dotyczących serwerów 169 Tworzenie zasad dotyczących magazynów skrzynek pocztowych 171 Tworzenie zasad dotyczących magazynów publicznych 174 Implementowanie zasad systemowych 177 Część III Administrowanie magazynem danych Microsoft Exchange Server Zarządzanie danymi i grupami składowania Microsoft Exchange Server

4 Sprawowanie kontroli nad magazynem informacji 181 Korzystanie z grup składowania i baz danych 181 Tworzenie grup składowania 184 Zmiana lokalizacji dziennika transakcji i ścieżki systemowej 186 Zerowanie zwolnionych stron bazy danych 187 Włączanie i wyłączanie cyklicznego rejestrowania 187 Zmiana nazwy grupy składowania 188 Usuwanie grupy składowania 188 Indeksowanie zawartości 188 Jak działa indeksowanie? 188 Ustawianie priorytetu indeksowania dla magazynu informacji 189 Tworzenie indeksów pełnotekstowych 190 Ręczne aktualizowanie i odbudowywanie indeksów 191 Pauzowanie, wznawianie i zatrzymywanie indeksowania 192 Planowanie aktualizacji indeksowania i zezwalanie na przeszukiwanie indeksu 192 Włączanie i wyłączanie dostępu klienta do indeksów 193 Sprawdzanie statystyki indeksowania 194 Zmiana lokalizacji pliku indeksu 194 Usuwanie indeksów i całkowite zatrzymywanie indeksowania Administrowanie magazynami skrzynek pocztowych i folderów publicznych 197 Korzystanie z magazynów skrzynek pocztowych 197 Czym są magazyny skrzynek pocztowych? 197 Tworzenie magazynów skrzynek pocztowych 198 Ustawianie domyślnego magazynu publicznego, listy adresowej trybu offline i innych opcji wymiany wiadomości 201 Ustawianie limitów pamięci dla skrzynek pocztowych 202 Ustawianie czasu przetrzymywania elementów usuniętych 203 Odzyskiwanie usuniętych skrzynek pocztowych 203 Bezpowrotne usuwanie skrzynki pocztowej użytkownika 204 Odzyskiwanie elementów usuniętych z magazynów skrzynek odbiorczych204 Korzystanie z magazynów folderów publicznych 205 Jak działają magazyny folderów publicznych? 205 Tworzenie magazynów folderów publicznych 206 Nakładanie ograniczeń na magazyny publiczne 209 Ustawianie limitu wieku i czasu przechowywania elementów usuniętych209 Odzyskiwanie elementów usuniętych z magazynów folderów publicznych210 Zarządzanie magazynami danych 210 Czym są logowania i jak je obejrzeć? 210 Ogólne informacje o skrzynkach pocztowych i ich wyświetlanie 213 Montowanie i odmontowywanie magazynów danych 215 Sprawdzanie stanu zamontowania magazynów danych 215 Odmontowywanie magazynów danych 216 Montowanie magazynów danych 216 Włączanie i wyłączanie automatycznego montowania magazynów 216 Ustawianie częstotliwości konserwacji 217 Sprawdzanie i usuwanie zastosowanych zasad 217 Modyfikowanie nazw magazynów danych 218 Usuwanie magazynów danych 218 Korzystanie z Mailbox Recovery Center 218 Dodawanie magazynów skrzynek pocztowych do Mailbox Recovery Center 219 Korzystanie z Mailbox Recovery Center 220 Eksportowanie danych odzyskanych ze skrzynek pocztowych 221 Kojarzenie użytkowników i ponowne przyłączanie skrzynek pocztowych222 Rozwiązywanie konfliktów związanych z dopasowywaniem i ponownym przyłączaniem 223 Usuwanie magazynów skrzynek pocztowych z Mailbox Recovery Center Wykorzystywanie i replikowanie folderów publicznych 225 Zastosowania folderów publicznych i drzew folderów publicznych 225 Dostęp do folderów publicznych 226 Dostęp do folderów publicznych w klientach poczty 226 Dostęp do folderów publicznych z sieci Web 227 Dostęp do folderów publicznych za pośrednictwem magazynu informacji228 Tworzenie drzew folderów publicznych i zarządzanie nimi 229 Tworzenie drzew folderów publicznych 229 Wyznaczanie użytkowników uprawnionych do modyfikowania drzew folderów publicznych 230

5 Modyfikowanie nazw, kopiowanie i przenoszenie drzew folderów publicznych 230 Usuwanie drzew folderów publicznych i ich zawartości 231 Tworzenie i wykorzystywanie folderów publicznych 232 Tworzenie folderów publicznych w konsoli System Manager 232 Tworzenie folderów publicznych w Microsoft Outlook 233 Tworzenie folderów publicznych w Internet Explorer 234 Przeglądanie i kontrolowanie folderów publicznych 234 Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą System Manager 235 Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą programów Outlook i Internet Explorer 236 Przeszukiwanie folderów publicznych 237 Zarządzanie ustawieniami folderów publicznych 239 Nadzorowanie replikacji folderów 240 Nakładanie ograniczeń na poszczególne foldery 240 Ustawianie uprawnień klienta 241 Ustawianie praw Active Directory i wyznaczanie administratorów 243 Propagowanie ustawień folderów publicznych 243 Przeglądanie i modyfikowanie ustawień adresów folderów publicznych244 Operowanie folderami publicznymi, odzyskiwanie ich i przemianowywanie 245 Praca z replikami folderów publicznych 246 Sprawdzanie stanu replikacji Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie Exchange Server Zasadnicze elementy wykonywania kopii zapasowej i odzyskiwania Exchange Server 249 Tworzenie kopii zapasowej Exchange Server: podstawy 249 Opracowywanie planu wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania Exchange Server 251 Wybieranie opcji tworzenia kopii zapasowej 253 Wykonywanie kopii zapasowej Exchange Server 254 Uruchamianie programu Kopia zapasowa 255 Wykonywanie kopii zapasowej Exchange Server przy użyciu kreatora kopii zapasowych 256 Ręczne wykonywanie kopii zapasowej Exchange Server 259 Odzyskiwanie Exchange Server 262 Odzyskiwanie Exchange Server przy użyciu kreatora przywracania 263 Ręczne odzyskiwanie Exchange Server 265 Selektywne przywracanie skrzynek pocztowych z kopii zapasowej 267 Krok 1: Tworzenie i wykorzystywanie ratowniczych grup składowania 268 Krok 2: Dodawanie baz danych do odzyskania 270 Krok 3: Przywracanie i montowanie ratowniczych baz danych 271 Krok 4: Wybieranie i odzyskiwanie skrzynek pocztowych 271 Krok 5: Odmontowywanie ratowniczych baz danych 274 Część IV Administrowanie grupami Microsoft Exchange Server Zarządzanie organizacjami Exchange Server Konfigurowanie ustawień globalnych organizacji 277 Ustawianie formatów wiadomości internetowych 277 Ustawianie opcji dostarczania wiadomości 284 Konfigurowanie antyspamu i opcji filtrowania wiadomości 286 Filtrowanie spamów i innych niechcianych wiadomości na podstawie nadawcy 287 Filtrowanie spamów i innych niechcianych wiadomości na podstawie odbiorcy 288 Korzystanie z filtrowania połączeń i list blokowania czasu rzeczywistego290 Tworzenie reguł filtrowania połączeń 290 Ustawianie priorytetów filtrowania połączeń i włączanie reguł filtrowania292 Definiowanie wyjątków od filtrów połączeń i globalnych list akceptacji/odmowy 294 Stosowanie filtrów wiadomości w serwerach wirtualnych SMTP 296 Zasady działania technologii Sender ID 297 Administracja funkcją Sender ID 300 Mechanizm Intelligent Message Filter 300 Zarządzanie grupami administracyjnymi 302 Tworzenie grup administracyjnych 302 Dodawanie kontenerów do grup administracyjnych 302 Kontrolowanie dostępu do grup administracyjnych 303 Modyfikowania nazw i usuwanie grup administracyjnych 303 Przenoszenie i kopiowanie między grupami administracyjnymi 304 Zarządzanie grupami routingu 304 Tworzenie kontenerów grup routingu 305

6 Tworzenie grup routingu 305 Przenoszenie serwerów Exchange między grupami routingu 305 Łączenie grup routingu 306 Wyznaczanie nadzorców grup routingu 306 Modyfikowanie nazw i usuwanie grup routingu Zarządzanie transferem i routingiem wiadomości wewnątrz organizacji 309 Konfigurowanie agenta transferuwiadomości X Ustawianie lokalnych danych dotyczących tożsamości agenta MTA 310 Rozwijanie zdalnych list dystrybucji i konwertowanie wiadomości 311 Ustawianie wartości ponawiania prób połączenia dla X Ustawianie wartości usługi RTS dla X Ustawianie parametrów powiązań dla X Ustawianie limitu czasu transferu dla X Używanie łączników grup routingu 316 Działanie łączników grup routingu 316 Instalowanie łączników grup routingu 317 Konfigurowanie opcji dostarczania w łącznikach grup routingu 318 Wykonywanie innych zadań związanych z łącznikami grup routingu 319 Używanie łączników SMTP 319 Działanie łączników SMTP 319 Instalowanie łączników SMTP 320 Konfigurowanie opcji dostarczania dla łączników SMTP 322 Konfigurowanie wyjściowych zabezpieczeń łączników SMTP 323 Ustawianie zaawansowanych opcji kontrolnych łączników SMTP 324 Wykonywanie pozostałych zadań na łącznikach SMTP 326 Używanie łączników X Działanie łączników X Instalowanie stosów X Instalowanie łączników X Ustawianie harmonogramów połączeń 334 Przesłanianie właściwości agenta MTA protokołu X Ustawianie zawijania tekstu i obsługi zdalnego klienta w łącznikach X Wykonywanie innych zadań na łącznikach X Wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych dotyczących łączników 335 Wyznaczanie lokalnych i zdalnych serwerów przyczółkowych 335 Ustawianie ograniczeń dostarczania 336 Ustawianie ograniczeń zawartości 337 Ustawianie kosztów routingu dla łączników 338 Ustawianie odsyłaczy do folderów publicznych 338 Wyłączanie i usuwanie łączników Administrowanie protokołami SMTP, IMAP4 i POP3 341 Praca z serwerami wirtualnymi SMTP, IMAP4 i POP3 341 Podstawy administracji SMTP, IMAP4 i POP3 343 Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie serwerów wirtualnych343 Konfigurowanie portów i adresów IP używanych przez serwery wirtualne344 Kontrolowanie połączeń przychodzących do serwerów wirtualnych 346 Sprawdzanie i przerywanie sesji użytkowników 350 Zarządzanie serwerami wirtualnymi SMTP 351 Tworzenie serwerów wirtualnych SMTP 351 Zarządzanie dostarczaniem wiadomości przez SMTP i w ramach organizacji Exchange Server 352 Kontrolowanie uwierzytelniania przychodzących połączeń SMTP 358 Konfigurowanie zabezpieczeń połączeń wychodzących 359 Konfigurowanie połączeń wychodzących 360 Zarządzanie ograniczeniami SMTP dotyczącymi obsługi wiadomości 361 Obsługa przypadków niedostarczenia wiadomości, złej poczty lub nieodnalezionych odbiorców 363 Ustawianie i usuwanie ograniczeń na przekazywanie wiadomości 364 Zarządzanie IMAP4 366 Tworzenie serwerów wirtualnych IMAP4 366 Kontrolowanie uwierzytelniania połączeń przychodzących IMAP4 367 Zezwalanie na dostęp do folderów publicznych i szybkie pobieranie wiadomości 369 Ustawianie formatów wiadomości 370 Zarządzanie POP3 372 Tworzenie serwerów wirtualnych POP3 372 Kontrolowanie uwierzytelniania połączeń przychodzących POP3 373

7 Ustawianie formatów wiadomości Zarządzanie serwerami wirtualnymi HTTP pod kątem użytkowników technologii Outlook Web Access oraz Outlook Mobile Access 377 Konfigurowanie serwera czołowego i serwera zaplecza dla OWA i OMA 377 Współpraca OWA i OMA z serwerami wirtualnymi HTTP 377 Konfigurowanie serwerów czołowych i zaplecza w organizacjach wieloserwerowych 378 Korzystanie z Outlook Web Access i Outlook Mobile Access z zaporami ogniowymi 380 Tworzenie dodatkowych serwerów wirtualnych HTTP 381 Zarządzanie serwerami wirtualnymi HTTP 383 Konfigurowanie portów, adresów IP i nazw hostów używanych przez serwery wirtualne HTTP 384 Włączanie protokołu SSL w serwerach wirtualnych HTTP 386 Ograniczanie liczby połączeń przychodzących i ustawianie limitów czasowych 386 Kontrolowanie dostępu do serwera HTTP 388 Konfigurowanie dostępu do skrzynek pocztowych i folderów publicznych na serwerze wirtualnym 391 Tworzenie katalogów wirtualnych dla dodatkowych skrzynek pocztowych i folderów publicznych 393 Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie serwerów wirtualnych HTTP 394 Technologia Exchange Direct Push Obsługa i monitorowanie Microsoft Exchange Server 2003 oraz śledzenie kolejek 397 Śledzenie i rejestrowanie aktywności w organizacji 397 Stosowanie śledzenia wiadomości 397 Korzystanie z dzienników działania protokołów 402 Stosowanie rejestrowania dla celów diagnostycznych 406 Monitorowanie połączeń, usług, serwerów i wykorzystania zasobów 411 Sprawdzanie stanu serwera i łącznika 411 Monitorowanie usług i wydajności serwera 412 Usuwanie monitorów 418 Wyłączanie monitorowania 418 Konfigurowanie powiadamiania 418 Praca z kolejkami 423 Działanie kolejek systemowych i łączących 423 Dostęp do podglądu kolejek 424 Zmiana katalogu kolejek SMTP 425 Zarządzanie kolejkami 425 Znaczenie informacji ogólnych i stanów kolejek 426 Odświeżanie widoku kolejek 427 Wyszukiwanie wiadomości w kolejkach 427 Włączanie i wyłączanie poczty wychodzącej z kolejek 428 Wymuszanie połączeń z kolejkami 428 Blokowanie i odblokowywanie kolejek 429 Usuwanie wiadomości z kolejek 429 Indeks 431

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2

Szkolenie autoryzowane. MS Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Szkolenie autoryzowane MS 10135 Konfiguracja, zarządzanie i rozwiązywanie problemów Microsoft Exchange Server 2010 SP2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIENTA POCZTY WWW 1. Parametry... 2 2. Zabezpieczenie antywłamaniowe.....2 3. Wymagania hasła... 2 4. Opis... 2 5. Zatwierdzanie operacji... 2 6. Zmiana hasła... 3 7. Ustawienie opcji

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści

Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, Spis treści Microsoft SharePoint 2016 : krok po kroku / Olga Londer, Penelope Coventry. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie ix 1 Wprowadzenie do programu SharePoint 2016 1 Rozpoczynanie pracy w programie SharePoint

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora. Microsoft 2012 R2. Windows Server. Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Windows Server Przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek

William R. Stanek. Vademecum administratora. Microsoft. SQL Server 2012. Przekład: Krzysztof Szkudlarek William R. Stanek Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise 2012 Spis treści Wprowadzenie................................... xiii Część I Podstawy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo

Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Instrukcja konfiguracji programu Microsoft Outlook do współpracy z serwerami hostingowymi obsługiwanymi przez Ideo Ideo Sp. z o.o. www.ideo.pl Al. Niepodległości 124/2 ul. Nad Przyrwą 13 02-577 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku

Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Olga M. Londer Penelope Coventry Microsoft SharePoint 2013 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie...ix O autorkach...xvii Podziękowania...xviii

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz

Ed Wilson. Windows PowerShell Krok po kroku 3.0. Przekład: Marek Włodarz Ed Wilson Windows PowerShell Krok po kroku 3.0 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Przedmowa....xi Wprowadzenie....xiii 1 Przegląd cech Windows PowerShell 3.0.... 1 Istota Windows

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1

1 Administrowanie systemem Microsoft Windows Server 2003... 1 Spis treści Wprowadzenie... xv O czym jest ta ksiąŝka?... xv Struktura ksiąŝki... xvi Konwencje stosowane w ksiąŝce... xvii Pomoc i wsparcie techniczne... xviii 1 Administrowanie systemem Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft SQL Server 2012 : vademecum administratora / William R. Stanek. Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie xiii Część 1 Podstawy Microsoft SQL Server 2012 1 Zarządzanie serwerami SQL Server З Korzystanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Active Directory Jarosław Kuchta Active Directory Usługa katalogowa Użytkownicy Konta Przywileje Profile Inne katalogi Białe strony E - Biznes Klienci Windows Profile zarządzania Informacja sieciowa Active Directory Serwery

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii Spis treści Wprowadzenie... xvii 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Określanie wymagań sprzętowych... 3 Szacowanie wymagań sprzętowych... 3 Porównanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści

Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, Spis treści Microsoft Windows Server 2012 R2 : przechowywanie danych, bezpieczeństwo i sieci / William R. Stanek. Warszawa, 2014 Spis treści Wprowadzenie xi 1 Zarządzanie systemami plików i dyskami 1 Zarządzanie rolą

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin

Tomasz Greszata - Koszalin T: Kontroler domeny. Zadanie1: Wykorzystując serwis internetowy Wikipedii odszukaj informacje na temat następujących haseł: kontroler domeny, domena Windows, Active Directory. Zadanie2: Odszukaj nazwę

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7

AM 331/TOPKATIT Wsparcie techniczne użytkowników i aplikacji w Windows 7 Szkolenie skierowane do: Techników wsparcia użytkowników oraz pracowników helpdesk, zajmujących się rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7 na pierwszym i drugim poziomie wsparcia oraz osób zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik

Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik Migracja serwera Exchange 2003 do wersji Exchange 2010 poradnik dcs.pl Sp. z o.o. 02-785 Warszawa, Puławska 303, tel. +48 (22) 548 6000, fax +48 (22) 548 6001, info@dcs.pl, www.dcs.pl Za r e j es t r o

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja kont w salonach

Konfiguracja kont  w salonach Konfiguracja kont e-mail w salonach Wersja: 3.1 Data wydania: 2015-07-03 Autor: Kamil Kurek, Sławomir Szablowski Status: Finalny Zastrzeżenia Ten dokument jest własnością firmy Orange Retail S.A. Użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Wersja 0.2 1/7 Spis treści Parametry procedury... 3 2. Tworzenie konta (Rysunek 1)... 4 3. Konfiguracja konta (Rysunek 2)...

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze spamem

Jak radzić sobie ze spamem str. 1 W tym dokumencie znajdziesz: Jak działa system antyspamowy HostedExchange.pl... 1 Konfiguracja w panelu zarządzania... 3 Ustawianie poziomu agresywności filtrów wbudowanych w Outlooka... 5 Włączanie

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2

1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 1. Przygotowanie konfiguracji wstępnej Windows Serwer 2008 R2 Po instalacji systemu operacyjnego Windows Serwer 2008R2 przystępujemy do konfiguracji wstępnej. Operacje, które należy wykonać: a) Zmienić

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programów pocztowych do obsługi poczty e-mail

Instrukcja konfiguracji programów pocztowych do obsługi poczty e-mail AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.)

Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) Zajęcia specjalizacyjne Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (360 godz.) I. WPROWADZENIE DO SIECI WINDOWS (16 godz.) 1. Charakterystyka systemów operacyjnych opartych na technologii NT 2.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 13

1. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wstęp... 11 1. Wprowadzenie................... 13 1.1. Historia Microsoft Exchange.......... 15 1.2. Bieżące wersje systemu... 21 1.3. Integracja z Microsoft Exchange... 23 1.4. Co nowego w

Bardziej szczegółowo

Exchange Server 2010

Exchange Server 2010 William R. Stanek Vademecum administratora Exchange Server 2010 Przekład: Janusz Machowski APN Promise 2010 Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2010 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Część I Wprowadzenie do zasad grupy Spis treści Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Android poradnik programisty

Android poradnik programisty Android poradnik programisty 93 PRZEPISY TWORZENIA DOBRYCH APLIKACJI Wei-Meng Lee APN Promise SA Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xi 1 Podstawy systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie. IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie IBM Lotus - Administracja systemem IBM Lotus Domino 8.5 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, które zawiera tematy ze wszystkich kursów

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo