Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit"

Transkrypt

1 Windows Server 2008 R2: Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson i Kristin L. Griffin przy współpracy Remote Desktop Virtualization Team Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2011

2 Spis treści Podziękowania xi Wprowadzenie xiii 1 Wprowadzenie do RDS Skąd wziął się RDS? Citrix MultiWin Windows NT, Terminal Server Edition Windows 2000 Server Windows Server Windows Server Windows Server 2008 R2 i RDS Ewolucja funkcjonalności klienta dostępu zdalnego Co możemy zrobić przy użyciu RDS? Zwiększone zabezpieczenia użytkowników zdalnych Szybkie wyposażanie nowych użytkowników Umożliwianie pracy zdalnej Wprowadzanie Windows do nieprzyjaznych środowisk Ciągłość biznesu i odtwarzanie po awariach Wsparcie dla Green Computing Ulepszone wsparcie dla trybu wiersza polecenia RDS w Windows Server 2008 R2: nowe funkcje Zmienny charakter wykorzystania hosta sesji Nowe rozwiązania RDS w Windows Server 2008 R Role RDS w Windows Server 2008 R Jak inne usługi współpracują z RDS Połączenie klienckie Hostowanie maszyn wirtualnych Uwierzytelnianie serwerów przy użyciu certyfikatów Włączanie dostępu do sieci rozległej i wyświetlanie zasobów zdalnych Aktualizowanie ustawień użytkowników i komputerów Funkcjonalność dla twórców skryptów i programistów Podsumowanie Dodatkowe zasoby iii

3 2 Kluczowe koncepcje architektury RDS Poznawanie systemu dostarczania aplikacji Serwery RD Session Host Serwery RDVH Powiązane cechy Windows Server 2008 R Windows Server 2008 R2 istnieje tylko w wersji 64-bitowej Oszczędna gospodarka cyklami procesora Wydajne wykorzystanie pamięci Wpływ dysku na dostarczanie aplikacji Jak wirtualizacja wpływa na użycie zasobów? Ustalanie wymagań systemowych dla serwerów RD Session Host Projektowanie testu na żywo Wykonywanie testów Alternatywa dla pełnego testu: ekstrapolacja Inne zagadnienia wymiarowania Wspierane profile klientów Sprzęt kliencki: PC czy ubogi klient? Wybór modelu licencjonowania Jakie aplikacje można uruchamiać na serwerze RDSH? Jakiej wersji klienta RDC potrzebujemy? Jakich ról i usług potrzebujemy do wsparcia naszego biznesu? Podsumowanie Dodatkowe zasoby Wdrażanie pojedynczego serwera Remote Desktop Session Host Jak działają serwery RDSH Usługi obsługujące RDSH Tworzenie i obsługa sesji Instalowanie serwera RDSH Instalowanie serwera RDSH za pośrednictwem interfejsu graficznego Instalowanie serwera RDSH w trybie tekstowym Podstawowa konfiguracja RDSH Alokowanie czasu procesora Włączanie przekierowania urządzeń PnP przy użyciu środowiska pulpitu Dostosowywanie ustawień serwera przy użyciu narzędzia Remote Desktop Configuration Instalowanie aplikacji na serwerze RDSH Jakie aplikacje będą działać? Przechowywanie danych specyficznych dla aplikacji Unikanie zamazywania danych profili użytkowników Wypełnianie klucza w tle Podsumowanie Dodatkowe zasoby iv Spis treści

4 4 Wdrażanie pojedynczego serwera RD Virtualization Host Czym jest VDI? Jak działa Microsoft VDI Centralna pozycja RD Connection Broker Odnajdywanie maszyn wirtualnych Zestawianie połączenia Instrumentacja VM Łączenie z pulą VM Łączenie z rozłączoną sesją Przywracanie maszyny wirtualnej Łączenie się z osobistym pulpitem Instalowanie pomocniczych ról VDI Instalowanie RDVH Instalowanie usługi roli RDVH za pośrednictwem Windows PowerShell Instalowanie RD Connection Broker Konfigurowanie RD Web Access Konfigurowanie serwera RD Connection Broker Konfigurowanie maszyn wirtualnych Tworzenie pul zbiorczych Przypisywanie pulpitów osobistych Konfigurowanie właściwości osobistych i zbiorczych maszyn wirtualnych Korzystanie z mechanizmu RemoteApp on Hyper-V Konfigurowanie RemoteApp on Hyper-V Czy można użyć RemoteApp on Hyper-V bez RDS? Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie danymi użytkowników we wdrożeniu RDS Jak działają profile Jak tworzone są profile Zawartość profilu wykraczająca poza rejestr Przechowywanie profili Zapewnianie jednolitego środowiska Wskazówki projektowe dotyczące profili użytkowników Balansowanie pomiędzy elastycznością a blokowaniem Korzystanie z przekierowywania folderów Dzielenie w razie potrzeby Zapobieganie traceniu plików przez użytkowników Ładowanie ustawień rejestru profilu w tle Przyśpieszanie logowania Wdrażanie profili mobilnych dla usług pulpitu zdalnego Tworzenie nowego profilu mobilnego Konwertowanie istniejącego profilu lokalnego na profil mobilny v

5 Dostosowywanie profilu domyślnego Wykorzystanie zasad grupy do zarządzania profilami mobilnymi Wykorzystanie zasad grupy do definiowania udziału profili mobilnych Przyśpieszanie logowania Centralizowanie danych osobistych przy użyciu przekierowywania folderów 271 Współużytkowanie folderów osobistych w środowisku lokalnym i zdalnym.275 Współużytkowanie folderów osobistych pomiędzy systemami Windows Server 2003 i Windows Server 2008 R Ustanawianie standardów przy użyciu profili obowiązkowych Konwertowanie istniejącego profilu mobilnego na profil obowiązkowy Tworzenie pojedynczego profilu obowiązkowego Tworzenie bezpiecznego pulpitu tylko do odczytu Zmniejszanie czasu potrzebnego na logowanie dzięki lokalnemu profilowi obowiązkowemu Wskazówki rozwiązywania problemów dotyczących profili i przekierowywania folderów Podsumowanie Dodatkowe zasoby Konfigurowanie środowiska użytkowników Jak działa praca zdalna Co definiuje zdalne środowisko klienta? Fundament RDP: kanały wirtualne i PDU Podstawowe uzdalnianie środowiska graficznego Zaawansowane uzdalnianie grafiki Przenoszenie środowiska klienta do sesji zdalnej Jakie urządzenia klienckie można dodać do sesji zdalnej? Zalety i wady przekierowywania zasobów Przekierowywanie urządzeń i systemu plików Odtwarzanie dźwięku Jak wersja RDC wpływa na wrażenia użytkownika albo nie wpływa Drukowanie przy użyciu RDP Drukowanie na bezpośrednio podłączoną drukarkę Drukowanie na przekierowanych drukarkach Drukowanie z Remote Desktop Services Gdy nie możemy użyć RD Easy Print Kontrolowanie przekierowywania drukarek Rozwiązywanie problemów z drukowaniem Podsumowanie Dodatkowe zasoby Formowanie i zabezpieczanie środowiska użytkownika Zabezpieczanie serwera vi Spis treści

6 Ograniczanie możliwości przekierowywania urządzeń i zasobów Powstrzymywanie prób rekonfigurowania serwera przez użytkowników Powstrzymywanie dostępu do rejestru Zamykanie bocznych furtek na serwerach RDSH Kontrolowanie bibliotek Powstrzymywanie użytkowników przed uruchamianiem niepożądanych aplikacji Korzystanie z Software Restriction Policies Korzystanie z AppLocker Tworzenie menu Start tylko do odczytu Utrzymywanie dostępności serwerów RDSH Zezwalanie lub odmawianie dostępu do serwera terminali Ograniczanie liczby połączeń do serwera Ustawianie ograniczeń czasowych sesji Przejmowanie zdalnej kontroli nad sesjami użytkowników Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zabezpieczanie połączeń RDP Podstawowe techniki zabezpieczeń Transport Layer Security Credential Security Service Provider Korzystanie z szyfrowania RDP Ustawienia szyfrowania Dobieranie ustawień szyfrowania Weryfikowanie tożsamości serwera uwierzytelnianie serwera Ustanawianie tożsamości farmy dla protokołu Kerberos Tworzenie testowych certyfikatów dla farmy serwerów Sprawdzanie tożsamości klienta przy użyciu Network Level Authentication (NLA) Przyśpieszanie logowania dzięki SSO Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń na serwerze RDSH Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń za pomocą RD Session Host Configuration Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń przy użyciu zasad grupy Podsumowanie Dodatkowe zasoby Wdrożenia wieloserwerowe Kluczowe koncepcje związane z wdrożeniami wieloserwerowymi Farmy RDSH Wewnętrzna budowa programów RemoteApp Komponenty serwerowe vii

7 Komponenty po stronie klienta Programy RemoteApp i wiele monitorów Tworzenie i wyposażanie farmy Rozdzielanie wstępnych połączeń do farmy Kierowanie połączeń w scenariuszu farmy Kierowanie połączeń do farmy RDS w działaniu Wdrażanie farm RDSH Dołączanie serwerów RDSH do farmy Publikowanie i przypisywanie aplikacji przy użyciu RemoteApp Manager Dodawanie aplikacji do listy zezwoleń Konfigurowanie globalnych ustawień RemoteApp Edytowanie właściwości programu RemoteApp Utrzymywanie jednolitości list zezwoleń w całej farmie Konfigurowanie czasów wygaśnięcia sesji RemoteApp Podpisywanie wcześniej utworzonych plików RDP Definiowanie zasad podpisu Dystrybuowanie programów RemoteApp Rozpowszechnianie plików RDP Rozpowszechnianie plików MSI Dostarczanie programów RemoteApp i maszyn wirtualnych poprzez witryny RD Web Access Źródła RD Web Access Instalowanie usługi roli RD Web Access Konfigurowanie RD Web Access Dostosowywanie RD Web Access Rozwiązywanie problemów z uprawnieniami witryny RD Web Access Korzystanie z witryny RD Web Access Korzystanie z RemoteApp And Desktop Connections Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zapewnianie dostępności RDS z Internetu Jak działa RD Gateway Istota zasad autoryzacji RD Gateway Wymagania RD Gateway Instalowanie RD Gateway Instalowanie RD Gateway przy użyciu Windows PowerShell Tworzenie i obsługa zasad autoryzacji RD Gateway Tworzenie zasad RD CAP Tworzenie zasad RD RAP Modyfikowanie istniejącej zasady autoryzacji Konfigurowanie opcji RD Gateway Dostrajanie właściwości RD Gateway viii Spis treści

8 Wykorzystanie grup komputerów RD Gateway do zapewniania dostępu do farmy serwerów Pomijanie RD Gateway dla połączeń wewnętrznych Wykorzystanie zasad grupy do kontrolowania ustawień uwierzytelniania RD Gateway Monitorowanie i zarządzanie aktywnymi połączeniami RD Gateway Tworzenie nadmiarowej konfiguracji RD Gateway Wykorzystanie NLB do równoważenia obciążeń na serwerach RD Gateway.526 Unikanie rozdzielania połączeń SSL na serwerach RD Gateway Utrzymywanie identycznych ustawień na poszczególnych składnikach farmy RD Gateway Stosowanie NAP w powiązaniu z RD Gateway Rozwiązywanie problemów z odrzuconymi połączeniami Rozmieszczanie serwerów RD Web Access i RD Gateway RD Web Access dla dostępu z zewnątrz Serwer RD Gateway umieszczony wewnątrz sieci prywatnej RD Gateway w sieci brzegowej Mostkowany RD Gateway w sieci wewnętrznej Podsumowanie Dodatkowe zasoby Zarządzanie sesjami pulpitu zdalnego Wprowadzenie do narzędzi zarządzania RDSH Konsola Remote Desktop Services Manager Narzędzia wiersza polecenia Połączenia zdalne dla celów administracyjnych Zarządzanie serwerami RDSH z Windows Porządkowanie serwerów i VM w konsoli Remote Desktop Services Manager.586 Monitorowanie i kończenie procesów Monitorowanie wykorzystania aplikacji Zamykanie aplikacji Monitorowanie i kończenie sesji użytkowników Przełączanie się pomiędzy sesjami Zamykanie osieroconych sesji Zapewnianie pomocy przy użyciu zdalnego sterowania Włączanie zdalnego sterowania poprzez zasady grupy Włączanie zdalnego sterowania w konsoli RD Session Host Configuration. 599 Śledzenie sesji użytkownika Rozwiązywanie problemów ze śledzeniem sesji Przygotowania do konserwacji serwera Wyłączanie nowych logowań Wysyłanie komunikatów do użytkowników Zamykanie i ponowne uruchamianie serwerów RDSH ix

9 Stosowanie narzędzi zarządzania RDS Rozróżnianie sesji RemoteApp od sesji pełnego pulpitu Prowadzenie inspekcji wykorzystania aplikacji Prowadzenie inspekcji logowań użytkowników Zamykanie nieodpowiadających aplikacji Podsumowanie Zasoby dodatkowe Licencjonowanie usług pulpitu zdalnego Model licencjonowania RDS Licencjonowanie RDS Licencjonowanie VDI Śledzenie i wymuszanie licencji Jak serwery RD Licensing przydzielają RDS CAL Tworzenie infrastruktury RDS Licensing Instalowanie serwera RD Licensing Metody łączenia się serwera RD Licensing Aktywowanie serwera licencji Podstawy: Jak licencje RDS CAL są powiązane z serwerem licencji Dodawanie serwerów licencji do AD DS Instalowanie licencji RDS CAL Konfigurowanie serwerów RDSH Servers do korzystania z serwerów RD Licensing Konfigurowanie serwerów RD Licensing, aby zezwalały na komunikację z serwerami RDSH Migrowanie licencji RDS CAL z jednego serwera licencji na inny Odbudowywanie bazy danych serwera RD Licensing Tworzenie kopii zapasowych serwera licencji i zapewnianie nadmiarowości Zarządzanie i raportowanie użycia licencji Odwoływanie licencji RDS CAL Ograniczanie dostępu do RDS CALs Zapobieganie aktualizacjom licencji Korzystanie z diagnostyki licencjonowania Podsumowanie Dodatkowe zasoby x Spis treści

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen

Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Pełne informacje na temat licencjonowania i cen Przewodnik po licencjonowaniu systemu Uwaga: niniejszy przewodnik pomaga zrozumieć zasady licencjonowania, ale nie zastępuje dokumentów licencyjnych, których

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo