2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory Przed rozpoczęciem... 77

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77"

Transkrypt

1 Spis treści

2 Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Vista... xvi Korzystanie z dysku CD... xvii Instalowanie testów z zadaniami praktycznymi... xvii Korzystanie z zadań... xviii Odinstalowywanie testów z zadaniami praktycznymi... xix Program MCCP (Microsoft Certified Professional Program)... xix Pomoc techniczna... xx 1 Planowanie rozpoznawania nazw i adresowania IP... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Planowanie rozpoznawania nazw... 3 Planowanie serwera DNS w Windows Server UŜywanie nowych funkcji i rozszerzeń DNS Planowanie infrastruktury DNS Zadanie: Konfigurowanie DNS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Planowanie adresowania IP Analizowanie struktury adresu IPv Analiza przewag IPv Implementowanie kompatybilności IPv4 z IPv Planowanie strategii przejścia z IPv4 na IPv UŜywanie narzędzi IPv Konfigurowanie klientów za pomocą DHCPv Planowanie sieci IPv Zadanie: Konfigurowanie łączności IPv Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Konfigurowanie usługi DNS Scenariusz przykładowy 2: Implementacja połączenia IPv Proponowane zadania praktyczne Skonfiguruj usługę DNS Skonfiguruj połączenie IPv Test ćwiczeniowy Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory Przed rozpoczęciem... 77

3 Lekcja 1: Projektowanie lasów i domen usług AD DS Projektowanie struktury lasów Projektowanie struktury domen Projektowanie poziomów funkcjonalności Projektowanie schematu Projektowanie relacji zaufania w celu optymalizacji uwierzytelniania wewnątrz lasów Zadanie: Projektowanie lasów i domen usług AD DS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Projektowanie fizycznej topologii usług AD DS Projektowanie struktury lokacji Projektowanie replikacji Projektowanie rozmieszczenia kontrolerów domen Projektowanie zasad lokalizacji drukarek Zadanie: Projektowanie fizycznej topologii usług domenowych Active Directory124 Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Projektowanie lasu AD DS Scenariusz przykładowy 2: Projektowanie lokacji AD DS Scenariusz przykładowy 3: Projektowanie rozmieszczenia kontrolerów domeny Proponowane zadania praktyczne Zaimplementuj lasy, domeny i fizyczną topologię Webcasty do obejrzenia Dokumenty do przeczytania Test ćwiczeniowy Planowanie migracji, relacji zaufania i współdziałania Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Planowanie migracji, aktualizacji i restrukturyzacji Drogi migracji Aktualizowanie istniejącej domeny do systemu Windows Server Uwierzytelnianie między lasami Zadanie: Planowanie migracji lasu do Windows Server Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Planowanie współdziałania Planowanie usług AD FS Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007 Feature Pack Planowanie współpracy z systemem UNIX Zadanie: Planowanie współdziałania Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

4 Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy: Wycofywanie komputerów opartych na systemie UNIX z firmy Tailspin Toys Proponowane zadania praktyczne Plan migracji, aktualizacji i restrukturyzacji lasu lub domeny Plan współdziałania Test ćwiczeniowy Projektowanie administracji usług Active Directory i strategii zasad grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Projektowanie modelu administracyjnego usługi Active Directory Delegowanie administracji usług Active Directory UŜywanie strategii grup do delegowania zadań zarządzania Planowanie śledzenia zgodności AD DS i zasad grupy Planowanie struktury organizacyjnej Zadanie: Tworzenie relacji zaufania między lasami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Projektowanie strategii zasad grupy na poziomie przedsiębiorstwa Planowanie hierarchii zasad grupy Kontrolowanie instalowania urządzeń Planowanie uwierzytelniania i autoryzacji Zadanie: Implementowanie precyzyjnych zasad hasła Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Projektowanie strategii delegowania Scenariusz przykładowy 2: Planowanie uwierzytelniania i autoryzacji Proponowane zadania praktyczne Projektowanie modelu administracyjnego usługi Active Directory Projektowanie strategii zasad grupy na poziomie przedsiębiorstwa Test ćwiczeniowy Projektowanie strategii dostępu do sieci Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Sieci graniczne i strategie dostępu zdalnego Projektowanie sieci granicznej WdraŜanie strategicznych usług w sieci granicznej Projektowanie strategii dostępu zdalnego Projektowanie rozwiązania RADIUS dla dostępu zdalnego

5 Zadanie: Projektowanie rozwiązania RADIUS dla przedsiębiorstwa średniej wielkości Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zasady dostępu do sieci oraz izolacja serwera i domeny Przegląd ochrony dostępu do sieci RozwaŜania na temat metod wymuszania NAP Planowanie wymuszania IPsec w NAP Planowanie wymuszania VPN w NAP Planowanie wymuszania 802.1x w NAP Planowanie wymuszania DHCP w NAP Izolacja domen i serwerów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Projektowanie rozwiązania NAP dla duŝego przedsiębiorstwa Proponowane zadania praktyczne Zaimplementuj połączenia VPN, rozwiązanie RADIUS i wymuszanie NAP Webcasty do obejrzenia Test ćwiczeniowy Projektowanie wdroŝenia oddziału firmy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: WdraŜanie oddziału firmy Usługi oddziałowe RozwaŜania na temat komunikacji oddziałowej Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Bezpieczeństwo serwera oddziałowego Przegląd bezpieczeństwa w oddziale Zabezpieczanie Windows Server 2008 w oddziale Przegląd zabezpieczeń systemu informacyjnego w oddziale Zabezpieczanie systemu Windows Server 2008 w oddziale Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Contoso Trucking Scenariusz przykładowy 2: Contoso Trucking, część Scenariusz przykładowy 3: Contoso Trucking, część Proponowane zadania praktyczne

6 WdroŜenie oddziału Dokumenty do przeczytania Test ćwiczeniowy Planowanie wdroŝenia Usług terminalowych i aplikacji Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Planowanie wdroŝenia Usług terminalowych Planowanie wdroŝenia Usług terminalowych Licencjonowanie usług terminalowych WdraŜanie aplikacji za pomocą usługi Terminal Services Web Access Planowanie wdraŝania aplikacji za pomocą narzędzia RemoteApp Planowanie wdraŝania farm serwerów terminali Planowanie wdraŝania serwerów Terminal Services Gateway Zadanie: Planowanie Usług terminalowych Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Planowanie wdroŝenia aplikacji Planowanie wdroŝenia aplikacji przy uŝyciu zasad grupy Planowanie wdroŝenia aplikacji za pomocą System Center Essentials Planowanie wdraŝania aplikacji za pomocą narzędzia SCCM Zadanie: Planowanie wdroŝenia aplikacji Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy: Planowanie strategii Usług terminalowych dla Wingtip Toys Proponowane zadania praktyczne Dostarczanie aplikacji Test ćwiczeniowy Wirtualizacja serwerów i aplikacji Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Planowanie wirtualizacji systemu operacyjnego Virtual Server 2005 R Hyper-V Zarządzanie wirtualnymi serwerami Kandydaci do wirtualizacji Planowanie konsolidacji serwerów Zadanie: Projektowanie wdroŝenia serwera wirtualnego Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Planowanie wirtualizacji aplikacji Microsoft SoftGrid Application Virtualization Zadanie: Planowanie wirtualizacji aplikacji

7 Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy: Tailspin Toys Server Consolidation Proponowane zadania praktyczne Wirtualizacja serwera Windows Zaplanuj wirtualizację aplikacji Test ćwiczeniowy Planowanie i projektowanie infrastruktury klucza publicznego Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Ustalanie wymagań PKI Przegląd koncepcji PKI Ustalanie aplikacji wykorzystujących PKI Ustalanie wymagań certyfikatów Przegląd zasad bezpieczeństwa firmy Ocena wymagań biznesowych Ocena wymagań zewnętrznych Ocena wymagań usługi Active Directory Ocena wymagań szablonu certyfikatów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Projektowanie hierarchii CA Planowanie infrastruktury CA Zadanie: Planowanie infrastruktury urzędów CA Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Tworzenie planu zarządzania certyfikatami Wybieranie metody rejestracji certyfikatu Tworzenie strategii odnawiania certyfikatu Definiowanie zasad odwoływania Zadanie: Planowanie strategii zarządzania PKI Podsumowanie lekcji Pytanie do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Planowanie PKI Proponowane zadania praktyczne Obejrzyj webcasty Przeczytaj dokument Test ćwiczeniowy

8 10 Projektowanie rozwiązań w zakresie udostępniania danych, ich bezpieczeństwa i ciągłości pracy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Planowanie udostępniania danych i współpracy Planowanie wdroŝenia systemu DFS Zaawansowane ustawienia i funkcje DFS Namespaces Zaawansowane ustawienia i funkcje usługi DFS Replication Przegląd procesu projektowania DFS Planowanie infrastruktury SharePoint Zadanie: Projektowanie systemu udostępniania danych Podsumowanie lekcji Pytanie do lekcji Lekcja 2: Wybieranie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych Ochrona danych woluminu za pomocą funkcji BitLocker Wybór trybu uwierzytelniania funkcji BitLocker Uwagi na temat projektowania bezpieczeństwa z uŝyciem funkcji BitLocker Planowanie EFS Korzystanie z AD RMS Zadanie: Projektowanie bezpieczeństwa magazynu danych Podsumowanie lekcji Pytanie do lekcji Lekcja 3: Planowanie odzyskiwania systemu i zapewnianie jego dostępności Planowanie procedur konserwacji i odzyskiwania AD DS Przejmowanie ról wzorców operacji Maksymalne wykorzystanie serwerów za pomocą Network Load Balancing Utrzymywanie wysokiej dostępności za pomocą klastrów pracy awaryjnej Podsumowanie lekcji Pytanie do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Projektowanie rozwiązań dotyczących współdzielonego dostępu, bezpieczeństwa i dostępności Proponowane zadania praktyczne Obejrzyj webcasty Przeczytaj dokumentację Test ćwiczeniowy Projektowanie infrastruktury aktualizacji oprogramowania i zarządzania zgodnością Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Projektowanie infrastruktury aktualizacji oprogramowania Aktualizacja oprogramowania za pomocą usługi Microsoft Update Aktualizacja oprogramowania za pomocą Windows Server Update Services System Center Essentials (SCE)

9 System Center Configuration Manager Zadanie: Infrastruktura aktualizacji oprogramowania dla Windows Server Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie zgodnością aktualizacji oprogramowania Microsoft Baseline Security Analyzer Zgodność i raporty w SCCM Planowanie i wdraŝanie wzorcowych konfiguracji zabezpieczeń Zadanie: Zabezpieczenia oparte na roli i raporty SCE Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: WdraŜanie WSUS 3.0 SP1 w Fabrikam, Inc Scenariusz przykładowy 2: Zasady bezpieczeństwa w Coho Vineyard i Coho Winery Proponowane zadania praktyczne Projektowanie zarządzania aktualizacjami oprogramowania i zgodnością Test ćwiczeniowy Odpowiedzi Słowniczek Indeks

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie

Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT... 10 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Lp. Nazwa 3 Administracja systemem Windows Serwer 2012 5 dni 5 1.1 WdraŜanie infrastruktury Group Policy

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 06.07.2012r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo