Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu"

Transkrypt

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 16 czerwca 2014

2 Spis Treści SZKOLENIE: MS INSTALOWANIE I KONFIGUROWANIE WINDOWS SERVER SZKOLENIE: MS ADMINISTROWANIE WINDOWS SERVER SZKOLENIE: MS KONFIGUROWANIE ZAAWANSOWANYCH USŁUG WINDOWS SERVER SZKOLENIE: MS KONFIGUROWANIE WINDOWS SZKOLENIE: MS PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA W ŚRODOWISKU MICROSOFT EXCHANGE SZKOLENIE: MS PROJEKTOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH MVC 4 ZA POMOCĄ VISUAL STUDIO SZKOLENIE: MS ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH MICROSOFT SQL SERVER SZKOLENIE: MS WDRAŻANIE BAZ DANYCH MICROSOFT SQL SERVER Wysoką jakość szkoleń gwarantuje:

3 : MS Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 MS Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 Celem tego szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnej do wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Kurs koncentruje się na zagadnieniach początkowej implementacji i konfiguracji podstawowych usług serwerowych takich jak: Active Directory Domain Services (AD DS), usługi sieciowe oraz konfiguracją Hyper-V. Kurs jest dedykowany dla profesjonalistów IT, którzy posiadają odpowiednią wiedzę o systemach operacyjnych oraz doświadczenie i którzy chcą nabyć nową wiedzę i umiejętności w zakresie wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server Pożądana jest również wiedza w zakresie systemów klienckich: Windows Vista, Windows 7, lub Windows 8. Kurs jest dedykowany dla profesjonalistów IT, którzy posiadają odpowiednią wiedzę o systemach operacyjnych oraz doświadczenie i którzy chcą nabyć nową wiedzę i umiejętności w zakresie wdrożenia podstawowej infrastruktury Windows Server Pożądana jest również wiedza w zakresie systemów klienckich: Windows Vista, Windows 7, lub Windows 8. Instalacja i konfiguracja Windows Server Infrastruktura AD DS., instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny Zarządzanie obiektami AD DS. Automatyzacja administracji AD DS. Implemantacja adresacji IPv4. Instalacja i konfiguracja Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), oraz zarządzanie bazą danych DHCP. Implementacja rozwiązywania nazw w środowisku Windows Client i Windows Server. Implementacja adresacji IPv6. Implementacja opcji konfiguracyjnych magazynu w systemie Windows Server Włączenie i konfiguracja usług plikowych i wydruku w systemie Windows Server Implementacja zasad grupy. Zabezpieczanie infrastruktury w systemie Windows Server 2012 przy użyciu obiektów zasad grupy. Technologie wirtualizacyjne Microsoft zawarte w Hyper-V

4 : MS Administrowanie Windows Server 2012 MS Administrowanie Windows Server 2012 Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami administracji Windows Server Zdobycie umiejętności pozwalających na implementację i wykorzystanie zasad grupowych w utrzymaniu środowiska stacji roboczych oraz użytkowników infrastruktury scentralizowanej Active Directory. Nauczenie obsługi usług serwera DNS, serwera NAP, serwera NPS, funkcji FSRM w zarządzaniu plikami, serwera WDS oraz monitorowania Windows Server Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu szkolenia MS Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 Implementacja infrastruktury zasad grupowych Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą zasad grupowych Zarządzanie kontami użytkowników i usług Obsługa i utrzymywanie Active Directory Domain Services (AD DS) Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z Domain Name System (DNS) Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą serwera Network Policy Server (NPS) Implementacja Network Access Protection (NAP) Optymalizacja usług serwera plików Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk kontroli Monitorowanie Windows Server 2012 Wdrażanie i utrzymanie obrazów serwera Implementacja zarządzania aktualizacjami Monitorowanie serwera Windows Server 2012

5 : MS Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 MS Konfigurowanie zaawansowanych usług Windows Server 2012 Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami zaawansowanej administracji w środowisku Windows Server 2012 takimi usługami jak: usługi sieciowe, usługi plikowe, usługi dynamicznej kontroli dostępu, usługi klastrowe równoważenia obciążenia sieciowego i pracy awaryjnej, usługi federacji, certyfikatów czy RMS. Ponadto, szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania fundamentalnej infrastruktury Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. koncentruje się na zaawansowanych czynnościach konfiguracyjnych związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury Windows Server Podczas szkolenia uczestnicy nabywają wiadomości i umiejętności związane z identity management, network load balancing, business continuity, disaster recovery, fault tolerance i rights management. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu szkoleń MS Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 oraz MS Administrowanie Windows Server 2012 Implementacja zaawansowanych usług sieciowych Wdrażanie zaawansowanych usług plikowych Implementacja dynamicznej kontroli dostępu Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego Wdrażanie klastrów pracy awaryjnej Wdrażanie klastrów pracy awaryjnej z Hyper-V Implementacja odzyskiwania po awarii Implementacja rozproszonych wdrożeń usługi Active Directory Domain Services (AD DS) Implementacja lokalizacji i replikacji usługi Active Directory Domain Services (AD DS) Wdrożenie usług certyfikatów przy pomocy usługi Active Directory Certification Services (AD CS) Implementacja usług Active Directory Rights Management Services (AD RMS) Implementacja usług Active Directory Federation Services (AD FS)

6 : MS Konfigurowanie Windows 8 MS Konfigurowanie Windows 8 Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących konfiguracji systemu Windows 8. Kurs koncentruje się na zagadnieniach instalacji, aktualizacji i migracji do systemu Windows 8. Omawiana jest konfiguracja podsystemów dyskowych, ustawień sieciowych IPv4/IPv6, połączeń do sieci bezprzewodowych, zarządzania uprawnieniami do plików i zasobów sieciowych oraz drukarek, konfiguracja aplikacji, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, implementacja Hyper-V oraz wykorzystanie Windows PowerShell 3.0. Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT odpowiedzialnych za obsługę i konfigurację komputerów z systemem Windows 8, obsługę użytkowników wraz z zasobami sieciowymi ich zabezpieczeniami. Planowanie i wykonanie instalacji Windows 8. Instalacja Windows 8 na komputerach z istniejącym systemem operacyjnym. Konfiguracja dysków, partycji, woluminów i sterowników urządzeń w systemie Windows 8 system. Konfiguracja połączeń sieciowych. Instalacja, konfiguracja i utrzymywanie połączeń sieci bezprzewodowych. Wdrażanie technologii Windows 8, żeby zabezpieczyć połączenia sieciowe. Współdzielenie plików i drukarek. Implementacja narzędzi i technologii, które umożliwią zabezpieczenie pulpitu Windows 8. Konfiguracja i kontrola aplikacji w Windows 8. Optymalizacja i utrzymywanie komputerów Windows 8. Konfiguracja ustawień komputera mobilnego i umożliwienie zdalnego dostępu. Tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych w Hyper-V dla Windows 8 i wyjaśnienie jak używać oraz obsługiwać starsze aplikacje. Wyjaśnienie jak odzyskiwać Windows 8 w przypadku różnych awarii. Wykorzystanie Windows PowerShell do zarządzania Windows 8

7 : MS Podstawowe rozwiązania w środowisku Microsoft Exchange 2013 MS Podstawowe rozwiązania w środowisku Microsoft Exchange 2013 W trakcie tego kursu, uczestnicy będą uczyć się konfigurowania i zarządzania środowiskiem Microsoft Exchange Server Podczas szkolenia zostanie przekazanych wiele wskazówek, najlepszych praktyk i ustaleń, które pomogą optymalizować wdrożenie serwera Exchange. Kurs zapewnia wiedzę i umiejętności do planowania, instalowania i zarządzania rolami Mailbox, Client Access, Transport oraz infrastrukturą serwera Exchange. Podstawową grupą docelową są profesjonaliści IT, zajmujący się w przedsiębiorstwach administracją środowiskiem pocztowym. Kurs jest również dedykowany dla specjalistów IT oraz pracowników działu Help Desk, którzy chcą dowiedzieć się więcej o programie Exchange Server Uczestnicy powinni posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w branży IT, zazwyczaj w zakresie administrowania siecią, lub systemami. Nie jest wymagane doświadczenie z poprzednich wersji programu Exchange Server. Odbiorcami tego kursu są także specjaliści, którzy chcą przystąpić do egzaminu A: Microsoft Exchange Server 2013, Core Solutions. Mile widziane minimum 2-letnie doświadczenie w administrowaniu systemami Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 oraz w pracy z usługą katalogową Active Directory. Dodatkowo, zalecane jest posiadanie doświadczenia w pracy ze środowiskiem PKI oraz usługą DNS. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Wdrażanie i zarządzanie Exchange Server 2013 Planowanie i konfiguracja serwerów z rolą Mailbox Zarządzanie obiekty adresatów Planowanie i wdrażanie serwerów Client Access Planowanie i konfigurowanie połączenia klienta Planowanie i konfiguracja transportu wiadomości Planowanie i wdrażanie wysokiej dostępności Disaster Recovery Planowanie i konfigurowanie mechanizmów bezpiecznej poczty Planowanie i konfiguracja zarządzania bezpieczeństwem oraz inspekcją Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2013

8 : MS Projektowanie Aplikacji Webowych MVC 4 za pomocą Visual Studio 2012 MS Projektowanie Aplikacji Webowych MVC 4 za pomocą Visual Studio 2012 Uczestnicy szkolenia nauczą się tworzenia zaawansowanych aplikacji ASP.NET MVC z wykorzysaniem.net Framework 4.5. Nacisk na szkoleniu jest położony na tworzenie kodu w sposób zwiąkszający wydajności i skalowalność aplikacji Web. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość porównania ASP.NET MVC oraz Web Forms, tak by wiedzieli kiedy należy i można każdej z tych technologii użyć. dedykowane jest dla programistów pragnących nabyć umiejętności z zakresu projektowania aplikacji webowych opartych o podejście architektoniczne Model-Widok-Kontroler (ang. Model-View-Controller, MVC). Znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających Średnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem poprzednich wersji Microsoft Visual Studio Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów Wprowadzenie do ASP.NET MVC Projektowanie aplikacji przy użyciu ASP.NET MVC 4 Implementacja modeli Wdrażanie kontrolerów Projektowanie widoków Testowanie i debugowanie aplikacji ASP.NET MVC 4 Strukturyzacja aplikacji ASP.NET MVC 4 Stosowanie styli CSS w aplikacjach ASP.NET MVC 4 Optymalizacja wydajności przy użyciu AJAX Zwiększanie interaktywności witryny poprzez JavaScript oraz jquery Mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji Projektowanie elastycznych aplikacji webowych Wykorzystanie Windows Azure Web Services w aplikacjach ASP.NET MVC 4 Implementacja Web API Przechwytywanie żądań w ASP.NET MVC 4 Wdrażanie aplikacji webowych ASP.NET MVC 4

9 : MS Administracja bazami danych Microsoft SQL Server 2012 MS Administracja bazami danych Microsoft SQL Server 2012 Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnej do utrzymania bazy danych Microsoft SQL Server koncentruje się na nauczeniu użytkowników instalacji Microsoft SQL Server 2008, administracji i monitorowania serwera, importowania danych, a także korzystania z funkcjonalności i narzędzi związanych z utrzymaniem bazy danych. Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji Podstawowa znajomość języka Transact-SQL Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów Wprowadzenie do SQL Server 2012 i jego zestawu narzędzi Przygotowanie systemów do SQL Server 2012 Instalowanie i konfigurowanie serwera SQL Server 2012 Praca z bazami danych Modele odzyskiwania SQL Server 2012 Archiwizowanie baz danych SQL Server 2012 Odtwarzanie baz danych SQL Server 2012 Importowanie i eksportowanie danych Uwierzytelnianie i autoryzowanie użytkowników Przypisywanie ról serwerowych i bazodanowych Autoryzowanie użytkowników do dostępu do zasobów Wykonywanie inspekcji środowisk SQL Server Automatyzowanie zarządzania SQL Server 2012 Konfigurowanie bezpieczeństwa dla SQL Server Agent Monitorowanie SQL Server 2012 z alertami i powiadomieniami Wykonywanie bieżącej konserwacji bazy danych Śledzenie dostępu do SQL Server 2012 Monitorowanie SQL Server 2012 Zarządzanie wieloma serwerami Rozwiązywanie problemów administracyjnych SQL Server 2012

10 : MS Wdrażanie baz danych Microsoft SQL Server 2012 MS Wdrażanie baz danych Microsoft SQL Server 2012 Celem szkolenia jest wprowadzenie do programowania baz danych Microsoft SQL Server W szkoleniu zawarte są podstawowe informacje o tworzeniu, planowaniu i obsłudze obiektów bazy danych, takich jak tabele, widoki, indeksy, procedury czy funkcje. W szkoleniu zawarte są również inne aspekty kodowania takie jak transakcje, współbieżność, obsługa błędów, wyzwalacze oraz SQL CLR Podstawowa znajomość systemu operacyjnego Microsoft Windows i jego podstawowych funkcji Podstawowa znajomość języka Transact-SQL Podstawowa znajomość relacyjnych baz danych Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów Wstęp do SQL Server 2012 i narzędzi Praca z typami danych Projektowanie i implementacja tabel Zapewnianie integralności danych przez ograniczenia Planowanie indeksowania dla SQL Server 2012 Implementacja struktur tabeli w SQL Server 2012 Czytanie planów wykonania SQL Server 2012 Poprawa wydajności poprzez niezgrupowane indeksy Projektowanie i implementacja widoków Projektowanie i implementacja procedur składowanych Łączenie danych i zmienne tabelaryczne Projektowanie i implementacja funkcji zdefiniowanych przez użytkownika Tworzenie wysoce zbieżnych aplikacji SQL Server 2012 Obsługa błędów w kodzie T-SQL Obsługa zmiany danych poprzez wyzwalacze Implementacja kodu zarządzanego w SQL 2012 Przechowywanie danych XML w SQL Server 2012 Zapytania do danych XML w SQL Server Praca z danymi przestrzennymi SQL Server 2012 Praca z indeksami i zapytaniami pełnotekstowymi

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit 1 Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit Moc i wydajność gotowa na przetwarzanie w chmurze Obecnie firmy szukają czegoś więcej, niż może zapewnić wirtualizacja rozglądają się za nowymi

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: usługi zaplecza technicznego Kategoria obejmuje pozostałe usługi nie mające powiązania z poprzednimi kategoriami. Narzędzia pracy grupowej, usługi faksowe, monitoring

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo