Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii"

Transkrypt

1 Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD... xix Jak zainstalować testy ćwiczeniowe... xx Jak korzystać z testów ćwiczeniowych... xx Jak odinstalować testy ćwiczeniowe... xxi Program Microsoft Certified Professional...xxii Wsparcie techniczne...xxii 1 Instalacja... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Instalowanie Usług Active Directory Domain Services... 3 Active Directory, toŝsamość i dostęp... 3 Więcej niŝ toŝsamość i dostęp... 8 Składniki infrastruktury Active Directory... 9 Przygotowanie do utworzenia nowego lasu Windows Server Dodawanie roli AD DS przy uŝyciu interfejsu Windows Tworzenie kontrolera domeny Zadanie: Tworzenie lasu Windows Server Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Usługi Active Directory Domain Services w instalacji Server Core24 Zrozumienie Server Core Instalowanie Server Core Wykonywanie zadań konfiguracji początkowej Dodawanie usług AD DS do instalacji Server Core Usuwanie kontrolerów domeny Zadanie: Instalowanie kontrolera domeny w systemie Server Core Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Tworzenie lasu Active Directory Test ćwiczeniowy... 34

2 2 Administracja Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Praca z przystawkami Active Directory Zrozumienie narzędzia Microsoft Management Console Narzędzia administracyjne Active Directory Odnajdowanie narzędzi administracyjnych Active Directory Dodawanie narzędzi administracyjnych do menu Start Uruchamianie narzędzi administracyjnych z alternatywnymi poświadczeniami Tworzenie niestandardowej konsoli z przystawkami Active Directory Zapisywanie i rozprowadzanie konsoli niestandardowej Zadanie: Tworzenie i zarządzanie niestandardową konsolą MMC Podsumowanie lekcji Pytanie do lekcji Lekcja 2: Tworzenie obiektów w Active Directory Tworzenie jednostki organizacyjnej Tworzenie obiektu uŝytkownika Tworzenie obiektu grupy Tworzenie obiektu komputera Odnajdowanie obiektów w Active Directory Odnajdowanie obiektów przy uŝyciu Dsquery Zrozumienie nazw DN, RDN i CN Zadanie: Tworzenie i odnajdowanie obiektów w Active Directory Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Delegowanie i zabezpieczenia obiektów Active Directory Zrozumienie delegowania Przeglądanie listy ACL dla obiektu Active Directory Prawa dostępu do obiektów i właściwości Przypisywanie uprawnienia przy uŝyciu okna dialogowego Advanced Security Settings (Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń)77 Zrozumienie i zarządzanie uprawnieniami z dziedziczeniem Delegowanie zadań administracyjnych przy uŝyciu narzędzia Delegation Of Control Wizard (Kreator delegowania kontroli) Raportowanie i przeglądanie uprawnień Usuwanie lub resetowanie uprawnień dla obiektu Zrozumienie czynnych uprawnień Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych do obsługi delegowania Zadanie: Delegowanie zadań administracyjnych Podsumowanie lekcji Pytanie do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy... 87

3 Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Jednostki organizacyjne i delegowanie Proponowane ćwiczenia praktyczne Utrzymywanie kont Active Directory Test ćwiczeniowy UŜytkownicy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Automatyzacja tworzenia kont uŝytkowników Tworzenie uŝytkowników na podstawie szablonów Korzystanie z narzędzi wiersza polecenia Active Directory Tworzenie uŝytkowników za pomocą Dsadd Importowanie uŝytkowników za pomocą CSVDE Importowanie uŝytkowników za pomocą LDIFDE Zadanie: Automatyzacja tworzenia kont uŝytkowników Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Tworzenie uŝytkowników za pomocą Windows PowerShell i VBScript Wprowadzenie do Windows PowerShell Zrozumienie składni, narzędzi cmdlet i obiektów Windows PowerShell. 105 Uzyskiwanie pomocy Korzystanie ze zmiennych Korzystanie z aliasów Przestrzenie nazw, dostawcy i napędy PS Tworzenie uŝytkownika za pomocą Windows PowerShell Importowanie uŝytkowników z bazy danych przy uŝyciu Windows PowerShell Wykonywanie skryptu Windows PowerShell Wprowadzenie do VBScript Tworzenie uŝytkownika za pomocą VBScript VBScript kontra Windows PowerShell Zadanie: Tworzenie uŝytkowników za pomocą Windows PowerShell i VBScript Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Obsługa obiektów i kont uŝytkowników Zarządzanie atrybutami uŝytkowników za pomocą przystawki Active Directory Users and Computers (UŜytkownicy i komputery usługi Active Directory) Zrozumienie atrybutów dla nazw i atrybutów konta Zarządzanie atrybutami uŝytkowników za pomocą Dsmod i Dsget Zarządzanie atrybutami uŝytkowników za pomocą Windows PowerShell i VBScript Administrowanie kontami uŝytkowników Zadanie: Obsługa obiektów i kont uŝytkowników

4 Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Importowanie kont uŝytkowników Proponowane ćwiczenia praktyczne Automatyzacja tworzenia kont uŝytkowników Utrzymywanie kont Active Directory Test ćwiczeniowy Grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Tworzenie i zarządzanie grupami Zarządzanie przedsiębiorstwem za pomocą grup Definiowanie konwencji nazewniczych dla grup Zrozumienie typów grup Zrozumienie zakresów grup Konwertowanie zakresu i typu grupy Zarządzanie członkostwem w grupach Opracowywanie strategii zarządzania grupami Zadanie: Tworzenie i zarządzanie grupami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Automatyzacja tworzenia i zarządzania grupami Tworzenie grup za pomocą Dsadd Importowanie grup za pomocą CSVDE Zarządzanie grupami za pomocą LDIFDE Wyszczególnianie członkostwa w grupie za pomocą Dsget Zmienianie członkostwa w grupie za pomocą Dsmod Przenoszenie i zmienianie nazw grup za pomocą Dsmove Usuwanie grup za pomocą Dsrm Zarządzanie członkostwem w grupie za pomocą Windows PowerShell i VBScript Zadanie: Automatyzacja tworzenia i zarządzania grupami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Administrowanie grupami w przedsiębiorstwie Najlepsze praktyki dla atrybutów grup Ochrona grup przed przypadkowym usunięciem Delegowanie zarządzania członkostwem w grupie Zrozumienie grup-cieni Grupy domyślne ToŜsamości specjalne Zadanie: Administrowanie grupami w przedsiębiorstwie

5 Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Implementowanie strategii dla grup Proponowane ćwiczenia praktyczne Automatyzacja członkostwa w grupie i grupy-cienie Test ćwiczeniowy Komputery Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Tworzenie komputerów i dołączanie do domeny Zrozumienie grup roboczych, domen i relacji zaufania Identyfikowanie wymagań dotyczących dołączania komputera do domeny Kontener Computers Tworzenie jednostek organizacyjnych dla komputerów Delegowanie uprawnienia do tworzenia komputerów Wstępne przygotowywanie konta komputera Przyłączanie komputera do domeny Znaczenie wstępnego przygotowywania obiektów komputerów Zadanie: Tworzenie komputerów i przyłączanie do domeny Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Automatyzacja tworzenia obiektów komputerów Importowanie komputerów za pomocą CSVDE Importowanie komputerów za pomocą LDIFDE Tworzenie komputerów za pomocą Dsadd Tworzenie komputerów za pomocą Netdom Tworzenie komputerów za pomocą Windows PowerShell Tworzenie komputerów za pomocą VBScript Zadanie: Automatyzacja tworzenia kont komputerów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Obsługa obiektów i kont komputerów Konfigurowanie właściwości komputera Przenoszenie komputera Zarządzanie komputerem z poziomu przystawki Active Directory Users and Computers Zrozumienie logowania i kanału zabezpieczeń dla komputera Rozpoznawanie problemów z kontem komputera Resetowanie konta komputera Zmienianie nazwy komputera Wyłączanie i włączanie kont komputerów

6 Usuwanie kont komputerów Recykling komputerów Zadanie: Obsługa obiektów i kont komputerów Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Tworzenie obiektów komputerów i przyłączanie do domeny Scenariusz przykładowy 2: Automatyzacja tworzenia obiektów komputerów Proponowane ćwiczenia praktyczne Tworzenie i utrzymywanie kont komputerów Test ćwiczeniowy Infrastruktura zasad grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Implementowanie zasad grupy Zarys i przegląd zasad grupy Obiekty zasad grupy Ustawienia zasad Węzeł Administrative Templates (Szablony administracyjne) Zadanie: Implementowanie zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie zakresem zasad grupy Łącza obiektów GPO Dziedziczenie i pierwszeństwo obiektu zasad grupy Korzystanie z filtrowania zabezpieczeń do modyfikowania zakresu obiektu GPO Filtry WMI Włączanie lub wyłączanie obiektów zasad grupy i węzłów obiektów zasad grupy Określanie celu preferencji Przetwarzanie zasad grupy Przetwarzanie zasad w sprzęŝeniu zwrotnym Zadanie: Konfigurowanie zakresu zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Obsługa zasad grupy Wynikowy zestaw zasad Badanie dzienników zdarzeń dla zasad Zadanie: Konfigurowanie zakresu zasad grupy Podsumowanie lekcji

7 Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Implementowanie zasad grupy Proponowane ćwiczenia praktyczne Tworzenie i stosowanie obiektów zasad grupy (GPO) Test ćwiczeniowy Ustawienia zasad grupy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Delegowanie obsługi komputerów Zrozumienie zasad grup z ograniczeniami Delegowanie administracji przy uŝyciu zasad grup z ograniczeniami z ustawieniem Członek grupy Zadanie: Delegowanie członkostwa przy uŝyciu zasad grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń Konfigurowanie zasad zabezpieczeń lokalnych Zarządzanie konfiguracją zabezpieczeń za pomocą szablonów zabezpieczeń Security Configuration Wizard (Kreator konfiguracji zabezpieczeń) Ustawienia, szablony, zasady i obiekty zasad grupy Zadanie: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą instalacji przez zasady grupy Zrozumienie instalowania oprogramowania przez zasady grupy Przygotowywanie punktu dystrybucji oprogramowania Tworzenie obiektu zasad grupy do wdraŝania oprogramowania Zarządzanie zakresem obiektu zasad grupy do wdraŝania oprogramowania Utrzymywanie aplikacji wdroŝonych za pomocą zasad grupy Instalowanie oprogramowania przy uŝyciu zasad grupy, a powolne łącza Zadanie: Zarządzanie oprogramowaniem a pomocą instalacji oprogramowania przez zasady grupy Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 4: Inspekcja Audit Policy (Zasady inspekcji) Inspekcja dostępu do plików i folderów

8 Inspekcja zmian w usługach katalogowych Zadanie: Inspekcja Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Instalowanie oprogramowania przez zasady grupy Scenariusz przykładowy 2: Konfigurowanie zabezpieczeń Proponowane ćwiczenia praktyczne Grupy z ograniczeniami Konfiguracja zabezpieczeń Test ćwiczeniowy Uwierzytelnianie Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie zasad haseł i zasad blokady konta Zrozumienie zasad haseł Zrozumienie zasad blokady konta Konfigurowanie domenowych zasad haseł i blokady konta Szczegółowe zasady haseł i blokady konta Zrozumienie obiektów ustawień haseł Pierwszeństwo obiektów PSO i wynikowy obiekt PSO Obiekty PSO a jednostki organizacyjne Zadanie: Konfigurowanie zasad haseł i zasad blokady konta Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Inspekcja uwierzytelniania Logowanie na koncie, a zdarzenia logowania Konfigurowanie zasad inspekcji związanych z uwierzytelnianiem Określanie zakresu zasad inspekcji Przeglądanie zdarzeń logowania Zadanie: Inspekcja uwierzytelniania Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Konfigurowanie kontrolerów domeny tylko do odczytu Uwierzytelnianie, a umieszczanie kontrolera domeny w biurze oddziału 398 Kontrolery domeny tylko do odczytu WdraŜanie kontrolera domeny tylko do odczytu Zasady replikacji haseł Administrowanie buforowaniem poświadczeń przez kontrolera domeny tylko do odczytu Oddzielanie roli administracyjnej Zadanie: Konfigurowanie kontrolerów domeny tylko do odczytu

9 Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Zwiększanie zabezpieczeń kont administracyjnych Scenariusz przykładowy 2: Zwiększanie zabezpieczeń i niezawodności uwierzytelniania w biurze oddziału Proponowane ćwiczenia praktyczne Konfigurowanie wielu obiektów ustawień haseł Przywracanie pierwotnego stanu po kradzieŝy kontrolera domeny tylko do odczytu Test ćwiczeniowy Integrowanie usługi DNS z usługami domenowymi DNS a IPv Protokół PNRP Struktury DNS Syndrom podzielonego mózgu Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zrozumienie i instalowanie usługi Domain Name System Zrozumienie DNS Funkcje DNS systemu Windows Server Integracja z usługami AD DS Zadanie: Instalowanie usługi DNS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie i korzystanie z usługi Domain Name System Konfigurowanie DNS Usługi przesyłania dalej, a wskazówki dotyczące serwerów głównych Zarządzanie nazwami o pojedynczych etykietach RozwaŜania dotyczące DNS i DHCP Praca z partycjami katalogu aplikacji Administrowanie serwerami DNS Zadanie: Finalizowanie konfiguracji serwera DNS w lesie Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Blokowanie określonych nazw DNS Proponowane ćwiczenia praktyczne Praca z DNS

10 Test ćwiczeniowy Tom II 10 Kontrolery domeny Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Instalowanie kontrolerów domeny Instalowanie kontrolera domeny za pomocą interfejsu Windows Opcje instalacji nienadzorowanej i pliki odpowiedzi Instalowanie nowego lasu Windows Server Instalowanie dodatkowych kontrolerów domeny w domenie Instalowanie nowej domeny podrzędnej Windows Server Instalowanie nowego drzewa domeny Przygotowywanie instalacji kontrolera domeny tylko do odczytu Instalowanie usług AD DS z nośnika Usuwanie kontrolera domeny Zadanie: Instalowanie kontrolerów domeny Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie wzorców operacji Zrozumienie operacji z pojedynczym wzorcem Role wzorców operacji dla całego lasu Role wzorców operacji dla domen Rozmieszczanie wzorców operacji Identyfikowanie wzorców operacji Transferowanie ról wzorców operacji Rozpoznawanie błędów wzorca operacji Przejmowanie ról wzorców operacji Przywracanie roli do jej pierwotnego posiadacza Zadanie: Transferowanie ról wzorców operacji Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Konfigurowanie replikacji DFS dla foldera SYSVOL Podnoszenie poziomu funkcjonalności domeny Zrozumienie etapów migracji Migrowanie replikacji SYSVOL do DFS-R Zadanie: Konfigurowanie replikacji DFS foldera SYSVOL Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Aktualizowanie domeny Proponowane ćwiczenia praktyczne Aktualizacja domeny Windows Server

11 Test ćwiczeniowy Lokacje i replikacja Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie lokacji i podsieci Zrozumienie lokacji Planowanie lokacji Definiowanie lokacji Zarządzanie kontrolerami domeny w lokacjach Zrozumienie lokalizacji kontrolera domeny Zadanie: Konfigurowanie lokacji i podsieci Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie wykazu globalnego i partycji katalogu aplikacji Przeglądanie partycji Active Directory Zrozumienie wykazu globalnego Rozmieszczanie serwerów wykazu globalnego Konfigurowanie serwera wykazu globalnego Buforowanie członkostwa grup uniwersalnych Zrozumienie partycji katalogu aplikacji Zadanie: Replikacja i partycje katalogu Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Konfigurowanie replikacji Zrozumienie replikacji Active Directory Obiekty połączeń Knowledge Consistency Checker (Narzędzie sprawdzania spójności informacji) Replikacja wewnątrzlokacyjna Łącza lokacji Serwery czołowe Konfigurowanie replikacji międzylokacyjnej Monitorowanie replikacji Zadanie: Konfigurowanie replikacji Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Konfigurowanie lokacji i podsieci Proponowane ćwiczenia praktyczne Monitorowanie i zarządzanie replikacją Test ćwiczeniowy

12 12 Domeny i lasy Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zrozumienie poziomów funkcjonalności lasu i domeny Zrozumienie poziomów funkcjonalności Poziomy funkcjonalności domeny Poziomy funkcjonalności lasu Zadanie: Podnoszenie poziomu funkcjonalności domeny i lasu Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Zarządzanie wieloma domenami i relacjami zaufania Definiowanie struktury lasu i domen Przenoszenie obiektów pomiędzy domenami i lasami Zrozumienie relacji zaufania Protokoły uwierzytelniania a relacje zaufania Ręczne relacje zaufania Administrowanie relacjami zaufania Zabezpieczanie relacji zaufania Zadanie: Administrowanie relacją zaufania Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Zarządzanie wieloma domenami i lasami Proponowane ćwiczenia praktyczne Konfigurowanie lasu lub domeny Test ćwiczeniowy Ciągłość biznesowa katalogu Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Proaktywne zarządzanie katalogiem i ochrona magazynu danych Dwanaście kategorii administrowania AD DS Wykonywanie konserwacji online Wykonywanie konserwacji offline Poleganie na wbudowanych środkach ochronnych katalogu Wykorzystywanie narzędzia Windows Server Backup (Kopia zapasowa systemu Windows Server) do ochrony katalogu Wykonywanie proaktywnego przywracania danych Ochrona kontrolerów domeny jako maszyn wirtualnych Zadanie: Praca z bazą danych AD DS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Proaktywne zarządzanie wydajnością katalogu Zarządzanie zasobami systemu

13 Praca z narzędziem Windows System Resource Manager (MenedŜer zasobów systemu Windows) Zadanie: Analiza wydajności usług AD DS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Praca z utraconymi i znalezionymi danymi Proponowane ćwiczenia praktyczne Proaktywne utrzymywanie katalogu Test ćwiczeniowy Usługi Lightweight Directory Services w usłudze Active Directory Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zrozumienie i instalowanie usług AD LDS Zrozumienie usług AD LDS Scenariusze wykorzystania AD LDS Instalowanie usług AD LDS Zadanie: Instalowanie usług AD LDS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie i wykorzystanie usług AD LDS Praca z narzędziami AD LDS Tworzenie wystąpień usług AD LDS Praca z wystąpieniami usług AD LDS Zadanie: Praca z wystąpieniami usług AD LDS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Określanie wstępnych wymagań wystąpienia usług AD LDS Proponowane ćwiczenia praktyczne Praca z wystąpieniami usług AD LDS Test ćwiczeniowy Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory i infrastruktury kluczy publicznych Przed rozpoczęciem

14 Lekcja 1: Zrozumienie i instalowanie usług Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory) Zrozumienie usług AD CS Instalowanie usług AD CS Zadanie: Instalowanie hierarchii urzędów certyfikacji Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie i korzystanie z usług Active Directory Certificate Services (Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory) Finalizowanie konfiguracji urzędu certyfikacji wydającego certyfikaty Finalizowanie konfiguracji obiektu Online Responder (Obiekt odpowiadający w trybie online) Uwarunkowania związane z wykorzystaniem i zarządzaniem usługami AD CS Praca z infrastrukturą PKI przedsiębiorstwa Ochrona naszej konfiguracji usług AD CS Zadanie: Konfigurowanie i wykorzystanie usług AD CS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Zarządzanie odwołaniem certyfikatu Proponowane ćwiczenia praktyczne Praca z usługami AD CS Test ćwiczeniowy Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zrozumienie i instalowanie usług Active Directory Rights Management Services (Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory) Zrozumienie usług AD RMS Instalowanie usług Active Directory Rights Management Services (Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory) Zadanie: Instalowanie usług AD RMS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie i korzystanie z usług Active Directory Rights Management Services (Usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory) Konfigurowanie usług AD RMS

15 Zadanie: Tworzenie szablonu zasad praw Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Przygotowania do pracy z zewnętrznym klastrem AD RMS Proponowane ćwiczenia praktyczne Praca z usługami AD RMS Test ćwiczeniowy Active Directory Federation Services Cel zapory Active Directory Federation Services Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zrozumienie usług Active Directory Federation Services Proces uwierzytelniania AD FS Praca z projektami usług AD FS Zrozumienie składników usług AD FS Instalowanie usług Active Directory Federation Services Zadanie: Przygotowywanie wdroŝenia usług AD FS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie i wykorzystywanie usług Active Directory Federation Services Finalizowanie konfiguracji usług AD FS Korzystanie z usług AD FS i zarządzanie nimi Zadanie: Finalizowanie konfiguracji usług AD FS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Wybieranie odpowiedniej technologii AD Proponowane ćwiczenia praktyczne Przygotowanie do usług AD FS Test ćwiczeniowy Odpowiedzi Indeks

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I

Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server 2008 Training Kit Tom I Dan Holme, Nelson Ruest i Danielle Ruest Egzamin MCTS 70-640: Konfigurowanie Active Directory w Windows Server

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Spis Treści O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Konwencje zastosowane w dokumencie... xxxi Wymagania systemu... xxxi Zawartość oparta na WWW... xxxii Dodatkowe treści online... xxxii Płyta

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Część I Wprowadzenie do zasad grupy

Część I Wprowadzenie do zasad grupy Spis treści Wprowadzenie... xiii Część I Wprowadzenie do zasad grupy 1 Przystawka Zasady grupy... 3 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zasad grupy... 3 Zasady grupy w przeszłości... 3 Zasady grupy

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3. Podziękowania... xix Wstęp...

Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3. Podziękowania... xix Wstęp... Spis treści tomu I Podziękowania... xix Wstęp... xxi Część I Przegląd cech Windows Vista 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3 Co nowego?... 3 Interakcje uŝytkowników... 5 Wydajność... 12 Funkcje związane

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Zasady gr dy upy Group Policy

Zasady gr dy upy Group Policy Zasady grupy Group Policy Przegląd zasad grupy Zasady grupy udostępniają możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracji dotyczącymi komputerów i użytkowników w środowisku usług Active Directory. Funkcje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 7 SP1 WERSJA 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści 1. Wstęp... 5 a. Streszczenie wykonawcze... 6 b. Zarządzanie bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ PRZEWODNIK ZABEZPIECZEŃ SYSTEMU WINDOWS 8 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeństwa Security Cooperation Program (SCP) Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz

Administrowanie bazami danych Microsoft. SQL Server Training Kit. Egzamin 70-462. Orin Thomas Peter Ward bob Taylor. Przekład: Marek Włodarz Orin Thomas Peter Ward bob Taylor Egzamin 70-462 Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server Training Kit 2012 Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2013 Egzamin 70-462: Administrowanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit

Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Egzamin MCITP 70-647: Administrowanie systemem Windows Server 2008 w skali przedsiębiorstwa Training Kit Orin Thomas, John Policelli, Ian McLean, J.C. Mackin, Paul Mancuso i David R. Miller przy współudziale

Bardziej szczegółowo