Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podziękowania... xv. Wstęp... xvii"

Transkrypt

1 Spis treści

2 Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych... xviii Jak korzysta ć z testów ćwiczeniowych?... xix Odinstalowywanie testów ćwiczeniowych... xx Wsparcie technicznie... xx 1 Działanie i konfiguracja protokołu IP... 1 Przed rozpoczęciem... 1 Lekcja 1: Działanie i konfiguracja połączeń sieciowych... 3 Pojęcie warstw sieci... 3 Warstwy modelu sieciowego TCP/IP... 5 Konfigurowanie właściwości sieciowych klienta Windows Vista lub Windows Server Zadanie: Konfigurowanie adresów TCP/IP Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Adresowanie IPv Struktura adresów IPv Działanie routingu i bram domyślnych Zakresy adresów IPv Co to jest dzielenie na podsieci? Zalety dzielenia na podsieci Identyfikator podsieci Ustalanie liczby podsieci Korzystanie z masek VLSM (Variable-Length Subnet Masks) Zadanie: Nauka pracy z blokami adresowymi Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Adresowanie IPv Wprowadzenie do adresów IPv Typy adresów IPv Przejściowe technologie IPv Zadanie: Testowanie łączności IPv Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Praca z blokami adresów IPv Proponowane zadania praktyczne... 76

3 Konfigurowanie adresowania IP Test ćwiczeniowy Konfigurowanie rozpoznawania nazw Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Rozpoznawanie nazw w sieciach Windows Server Metody rozpoznawania nazw w systemie Windows Co to jest Link Local Multicast Name Resolution (LLMNR)? Co to jest NetBIOS Name Resolution? Co to jest rozpoznawanie nazw DNS? Komponenty DNS Sposób działania kwerend DNS Sposób działania buforowania Zadanie: Poznawanie automatycznego rozpoznawania nazw w sieciach lokalnych98 Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: WdraŜanie serwera DNS WdroŜenie serwera DNS na kontrolerze domeny WdroŜenie DNS Server na samodzielnym komputerze lub na serwerze członkowskim WdroŜenie DNS Server na instalacji Server Core systemu Windows Server Konfigurowanie tylko buforującego serwera DNS Konfigurowanie właściwości serwera Zadanie: Eksplorowanie DNS w środowisku Active Directory Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Konfigurowanie ustawień klienta DNS Określanie serwerów DNS Określanie nazwy komputera i sufiksów DNS Konfigurowanie listy sufiksów wyszukiwania Konfigurowanie ustawień aktualizacji dynamicznych Wyświetlanie i czyszczenie bufora klienta DNS Zadanie: Zarządzanie buforem klienta DNS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Rozwiązywanie problemów z klientami DNS Scenariusz przykładowy 2: WdroŜenie Windows Server Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie serwera DNS Konfigurowanie rozpoznawania nazw dla klientów Test ćwiczeniowy

4 3 Konfigurowanie infrastruktury stref DNS Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Tworzenie i konfigurowanie stref Tworzenie stref Sprawdzanie wbudowanych rekordów zasobów Tworzenie rekordów zasobów Włączanie rozpoznawania nazw WINS przez usługę DNS Przedawnianie i oczyszczanie Korzystanie ze strefy GlobalNames Zadanie: WdraŜanie strefy GlobalNames Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie replikacji i transferów strefy Konfiguracja replikacji strefy dla stref zintegrowanych z Active Directory UŜywanie transferów stref Implementacja stref skrótowych Zadanie: Tworzenie partycji katalogu aplikacji dla DNS Zadanie: WdraŜanie strefy pomocniczej Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Zarządzanie przestarzałymi danymi strefy Scenariusz przykładowy 2: Konfigurowanie transferów stref Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie infrastruktury DNS Test ćwiczeniowy Tworzenie infrastruktury DHCP Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Instalacja serwera DHCP Przyznawanie adresów DHCP Dodawanie roli serwera DHCP Zadanie: WdroŜenie serwera DHCP Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfiguracja serwera DHCP Wykonywanie zadań poinstalacyjnych Klasy opcji DHCP Instalacja i konfiguracja DHCP na instalacji Server Core Zadanie: Tworzenie zakresu wykluczania Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

5 Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scanariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: WdroŜenie nowego serwera DHCP Scenariusz przykładowy 2: Konfigurowanie opcji DHCP Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie DHCP Test ćwiczeniowy Konfigurowanie routingu IP Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Routing Omówienie doboru tras Badanie tras w sieci Protokoły routingu Routing statyczny Zadanie: Analizowanie i konfigurowanie routingu Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Dodawanie drugiej bramy domyślnej Scenariusz przykładowy 2: Dodawanie nowej podsieci Proponowane zadania praktyczne Test ćwiczeniowy Ochrona ruchu sieciowego za pomocą IPSec Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie IPSec Co to jest IPSec? Stosowanie IPSec w trybie tunelu Metody uwierzytelniania w IPSec Przypisywanie predefiniowanej zasady IPSec Tworzenie nowej zasady IPSec Tworzenie i konfigurowanie reguły zabezpieczeń połączeń Zadanie: WdraŜanie IPSec przez zasady IPSec i reguły zabezpieczeń połączeń Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Kluczowe terminy Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Implementacja IPSec

6 Proponowane zadania praktyczne WdroŜenie IPSec Webcast Test ćwiczeniowy Przyłączanie się do sieci Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie NAT Koncepcje translacji adresów sieciowych Konfigurowanie Internet Connection Sharing Konfigurowanie NAT za pomocą Routing And Remote Access Rozwiązywanie problemów z NAT Zadanie: Konfigurowanie NAT Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie sieci bezprzewodowych Koncepcje działania sieci bezprzewodowych Standardy sieci bezprzewodowych Standardy bezpieczeństwa bezprzewodowego Sieci bezprzewodowe infrastrukturalne i ad hoc Konfigurowanie infrastruktury klucza publicznego Uwierzytelnianie sieci bezprzewodowych za pomocą Windows Server Łączenie z sieciami bezprzewodowymi WdroŜenie sieci bezprzewodowych z WPA-EAP Zalecane postępowanie dla sieci bezprzewodowych Zadanie: Konfigurowanie uwierzytelniania WPA-EAP dla bezprzewodowego punktu dostępowego Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Łączenie ze zdalnymi sieciami Opis ogólny dostępu zdalnego Konfigurowanie połączeń telefonicznych Konfigurowanie połączeń VPN Rozwiązywanie problemów z połączeniami VPN Konfigurowanie ograniczeń połączeń Testowanie łączności Zadanie: Ustanowienie połączenia z dalnego dostępu VPN Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Terminy kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Łączenie biura oddziału z Internetem Scenariusz przykładowy 2: Planowanie dostępu zdalnego Proponowane zadania praktyczne

7 Konfigurowanie dostępu bezprzewodowego Konfigurowanie dostępu zdalnego Konfigurowanie uwierzytelniania sieci Test ćwiczeniowy Konfigurowanie zapory Windows i mechanizmu NAP Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Konfigurowanie Windows Firewall Dlaczego zapory są waŝne Profile zapory Filtrowanie ruchu przychodzącego Filtrowanie ruchu wychodzącego Konfigurowanie zakresu Autoryzowanie połączeń Konfigurowanie ustawień zapory za pomocą zasad grupy Włączanie rejestrowania dla Windows Firewall Identyfikacja komunikacji sieciowej Zadanie: Konfiguracja Windows Firewall Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Konfigurowanie NAP Koncepcje NAP Planowanie wdroŝenia NAP Instalowanie i konfigurowanie Network Policy Server Konfigurowanie wymuszania NAP Konfigurowanie komponentów NAP Rejestrowanie NAP Zadanie: Konfigurowanie wymuszania DHCP NAP Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Badanie ustawień zapory Scenariusz przykładowy 2: Planowanie NAP Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie ustawień zapory Konfigurowanie NAP (Network Access Protection) Test ćwiczeniowy Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Działanie Windows Server Update Services Przegląd WSUS Klient Windows Update

8 Architektura WSUS Wymagania WSUS Planowanie instalacji WSUS Audyt aktualizacji Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Korzystanie z WSUS (Windows Server Update Services) Instalacja Windows Server Update Services Konfigurowanie Windows Server Update Services Rozwiązywanie problemów z instalacją aktualizacji Jak usuwać aktualizacje Zadanie: WdraŜanie aktualizacji z WSUS Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Planowanie podstawowej infrastruktury WSUS Scenariusz przykładowy 2: Planowanie złoŝonej infrastruktury WSUS Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie ustawień serwera WSUS (Windows Server Update Services) Test ćwiczeniowy Monitorowanie komputerów Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Monitorowanie dzienników zdarzeń Koncepcje przekazywania zdarzeń Konfigurowanie przekazywania zdarzeń Zadanie: Zbieranie zdarzeń Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Monitorowanie wydajności i niezawodności Performance Monitor Reliability Monitor Data Collector Sets Zadanie: Uruchamianie Data Collector Set i analiza wyników Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Korzystanie z Network Monitor Instalacja Network Monitor Przechwytywanie i analiza komunikacji sieciowej Zadanie: Przechwytywanie i analiza ruchu sieciowego Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji

9 Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Rozwiązywanie problemu z wydajnością sieci Scenariusz przykładowy 2: Monitorowanie komputerów w celu wykrycia niskiej pojemności dysku Proponowane zadania praktyczne Monitorowanie dzienników zdarzeń Przechwytywanie danych wydajnościowych Zbieranie danych sieciowych Test ćwiczeniowy Zarządzanie plikami Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zarządzanie bezpieczeństwem plików Uprawnienia plików NTFS Encrypting File System Zadanie: Szyfrowanie i odzyskiwanie plików Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 2: Współdzielenie folderów Instalowanie roli serwera File Services Stosowanie limitów przydziału Udostępnianie folderów Przegląd DFS Pliki trybu offline Zadanie: Praca z udostępnianymi folderami Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Lekcja 3: Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików Kopie w tle Windows Server Backup Zadanie: Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie plików Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusze przykładowe Scenariusz przykładowy 1: Planowanie usług plików Scenariusz przykładowy 2: Planowanie odzyskiwania awaryjnego Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie serwera plików Konfigurowanie systemu DFS Konfigurowanie usług kopiowania w tle

10 Konfigurowanie tworzenia i przywracania kopii zapasowej Konfigurowanie limitów przydziału dysku Test ćwiczeniowy Zarządzanie drukarkami Przed rozpoczęciem Lekcja 1: Zarządzanie drukarkami Instalacja roli serwera Print Services Instalacja drukarek Udostępnianie drukarek Konfigurowanie uprawnień dla drukarki Dodawanie sterowników drukarek Konfigurowanie puli drukarek Konfigurowanie priorytetów drukarek Zarządzanie drukowaniem internetowym Generowanie powiadomień WdraŜanie drukarek przy pomocy zasad grupy Zarządzanie drukarkami Zarządzanie drukarkami z wiersza polecenia lub skryptu Monitorowanie drukarek Zadanie: Instalowanie i udostępnianie drukarki Podsumowanie lekcji Pytania do lekcji Przegląd rozdziału Podsumowanie rozdziału Określenia kluczowe Scenariusz przykładowy Scenariusz przykładowy: Zarządzanie drukarkami sieciowymi Proponowane zadania praktyczne Konfigurowanie i monitorowanie usług drukowania Test ćwiczeniowy Odpowiedzi Słowniczek Indeks

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit

Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit J. C. Mackin Tony Northrup Egzamin MCTS 70-642: Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit Wydanie 2 Przekład: Maria Chaniewska, Janusz Machowski APN Promise Warszawa 2011

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3. Podziękowania... xix Wstęp...

Spis treści tomu I. Część I Przegląd cech Windows Vista. 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3. Podziękowania... xix Wstęp... Spis treści tomu I Podziękowania... xix Wstęp... xxi Część I Przegląd cech Windows Vista 1 Ulepszenia systemu Windows Vista... 3 Co nowego?... 3 Interakcje uŝytkowników... 5 Wydajność... 12 Funkcje związane

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii

Spis treści. Tom I. Wstęp...xvii Spis treści Tom I Wstęp...xvii Maksymalne wykorzystanie tego zestawu szkoleniowego... xviii Instalacja i wymagania sprzętowe... xviii Wymagania programowe i instalacja... xix Korzystanie z płyty CD...

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7...

Skrócony spis treści. Tom 1 Wstęp xxi. Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... Skrócony spis treści Tom 1 Wstęp xxi Część I Wprowadzenie 1 Przegląd usprawnień w systemie Windows 7...3 2 Bezpieczeństwo w systemie Windows 7... 37 Część II Wdrażanie 3 Platforma wdrożeniowa.... 87 4

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1

Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 Spis treści Podziękowania... xiii Wstęp... xv 1 Przegląd funkcji administracyjnych programu Microsoft ISA Server 2004... 1 MoŜliwości ISA Server... 1 Działanie ISA Server jako serwera zapory i bufora...

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta

Windows Server 2003. Ksiêga eksperta IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS... 64 Działanie witryny sieci Web... 64 Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów Spis treści Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Dla kogo przeznaczona jest ta ksiąŝka?... xvi Struktura ksiąŝki... xvii Konwencje stosowane w ksiąŝce... xviii Dodatkowe zasoby... xviii Wsparcie techniczne...

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Program nauczania Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi technik informatyk 35203 Treści nauczania Lp. Temat Liczba godzin Efekty kształcenia. Korzystanie z wybranych usług oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Microsoft Exchange Server 2007. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Andrew Abbate, Chris Amaris, Mark Weinhardt T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Adam Jarczyk, Ma³gorzata D¹bkowska-Kowalik ISBN:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl.

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27

Spis treści. Część I Podstawy. 1 Wprowadzenie do IIS 7.0... 3. 2 Architektura IIS 7.0... 27 Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Co nowego w IIS 7.0?... xvii Przegląd ksiąŝki... xviii Konwencje uŝywane w ksiąŝce... xix Pomoc dla Czytelnika... xix Uwagi... xix Przykłady wiersza polecenia...

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń certyfikowanych

Tematyka szkoleń certyfikowanych certyfikowanych Ścieżki i tytuły szkoleń ŚCIEŻKA CISCO CCNA... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 1 (ICND1)(MIN. 40 GODZ.)... 2 INTERCONNECTING CISCO NETWORK DEVICES PART 2 (ICND2)(MIN. 40 GODZ.)...

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Spis treúci Informacje o autorze... 17 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 17 Dedykacje...

Bardziej szczegółowo

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56

Lekcja 3: Organizacja plików i folderów 56 Spis treści Lekcja 1: Wprowadzenie 1 Umiejętności do zdobycia podczas lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Wprowadzenie do systemu Windows Vista 2 Uruchamianie komputera 2 Logowanie 3 Posługiwanie się myszą do

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia

Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Załącznik nr 2 do umowy nr 18/DI/PN/2013 Szczegółowy zakres szkoleń dotyczy części nr II zamówienia Lp. Nazwa 3 Administracja systemem Windows Serwer 2012 5 dni 5 1.1 WdraŜanie infrastruktury Group Policy

Bardziej szczegółowo

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix

O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Spis Treści O autorze... v Podziękowania... vi Wstęp... xxix Konwencje zastosowane w dokumencie... xxxi Wymagania systemu... xxxi Zawartość oparta na WWW... xxxii Dodatkowe treści online... xxxii Płyta

Bardziej szczegółowo