Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku"

Transkrypt

1 Patrick LeBlanc Microsoft SQL Server 2012 Krok po kroku Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise, Warszawa 2013

2 Spis treści Wprowadzenie xv Część I: Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft SQL Server Wprowadzenie do programu Microsoft SQL Server Funkcje analizy biznesowej Aparat bazy danych Interfejs programowania w języku T-SQL Podrzędny system zabezpieczeń Replikacja SQL Server Agent Narzędzia do zapewniania wysokiej dostępności oraz odzyskiwania awaryjnego Usługa SQL Server Integration Services Narzędzia do zarządzania programem SQL Server Podsumowanie Instalacja, konfiguracja oraz uaktualnianie programu Microsoft SQL Server Edycje programu SQL Server Dostosowywanie sprzętu do wymagań programu SQL Server Wymagania programowe Przed instalacją Instancje programu SQL Server Konta usług Sekwencje sortowania Tryby uwierzytelniania Instalacja programu SQL Server Instalowanie programu SQL Server przy użyciu kreatora Po instalacji Przypisanie numeru portu TCP/IP usłudze SQL Server Database Engine Otwieranie portu instancji programu SQL Server w ustawieniach zapory sieciowej systemu Windows Metody uaktualniania do wersji SQL Server Uaktualnianie w miejscu Uaktualnianie równoległe Podsumowanie v

3 vi Spis treści 3 Narzędzia administracyjne i programistyczne w programie SQL Server Korzystanie z dokumentacji SQL Server Books Online Korzystanie z programu SQL Server Management Studio Tworzenie rozwiązań i projektów w programie SQL Server Management Studio. 30 Korzystanie z narzędzi SQL Server Data Tools Korzystanie z programu SQL Server Configuration Manager Podsumowanie Część II: Projektowanie baz danych 4 Projektowanie baz danych programu SQL Server Wprowadzenie do systemowych baz danych programu SQL Server Baza danych master Baza danych tempdb Baza danych model Baza danych msdb Baza danych resource Baza danych distribution Struktura baz danych programu SQL Server Tworzenie bazy danych Wprowadzenie do argumentów Dodawanie plików i grup plików Odłączanie i dołączanie baz danych programu SQL Server Modele odzyskiwania baz danych wprowadzenie Model odzyskiwania prostego Model odzyskiwania pełnego Model odzyskiwania z niepełnym dziennikiem Podsumowanie Tworzenie pierwszej tabeli Opracowywanie standardu nazewnictwa Wprowadzenie do schematów Wprowadzenie do typów danych w programie SQL Server Liczbowe typy danych Ciągowe typy danych Typy danych daty i godziny Inne typy danych Wprowadzenie do właściwości kolumn Tworzenie tabel Modyfikowanie tabel Wprowadzenie do kolumn obliczanych Dodawanie ograniczeń do tabeli

4 Spis treści vii Ograniczenia klucza głównego Ograniczenia DEFAULT Ograniczenia UNIQUE Ograniczenia CHECK Ograniczenia klucza obcego Wprowadzenie do typu tabel FileTable Tworzenie diagramów baz danych Podsumowanie Budowanie i konserwacja indeksów Wprowadzenie do struktury indeksu Struktura indeksu klastrowanego Struktura indeksu nieklastrowanego Struktura indeksu magazynu kolumn Dodawanie opcji indeksu Dodawanie uwzględnionych kolumn Dodawanie filtrów do indeksu Określanie lokalizacji indeksów Wyłączanie i usuwanie indeksów Podsumowanie Część III: Zaawansowane aspekty projektowania baz danych 7 Kompresowanie tabel Wprowadzenie do kompresji wierszy Kompresowanie wierszy przy użyciu kodu T-SQL Wprowadzenie do kompresji stron Kompresowanie stron przy użyciu kodu T-SQL Szacowanie wyniku kompresji Wybór typu kompresji Podsumowanie Partycjonowanie tabel Stworzenie funkcji partycji Stosowanie argumentów funkcji partycji Tworzenie schematu partycji Definiowanie argumentów schematu partycji Partycjonowanie tabel i indeksów Podsumowanie Migawki baz danych Wprowadzenie do wymagań wstępnych i ograniczeń związanych z migawkami baz danych

5 viii Spis treści Tworzenie i wyświetlanie migawek baz danych Usuwanie migawek baz danych Przywracanie stanu bazy danych na podstawie migawki Podsumowanie Instrukcja SELECT Pisanie instrukcji SELECT Sortowanie wyników Filtrowanie danych za pomocą klauzuli WHERE Stosowanie operatorów porównania Stosowanie operatora BETWEEN Stosowanie klauzuli WHERE z wieloma warunkami Wyszukiwanie listy wartości Wyszukiwanie z wykorzystaniem symboli wieloznacznych Tworzenie aliasów Stosowanie operatora JOIN do pobierania danych z wielu tabel Stosowanie operatora INNER JOIN Stosowanie operatorów OUTER JOIN Ograniczanie danych zwróconych w zbiorze wyników Stosowanie klauzuli TOP Stosowanie słów kluczowych DISTINCT oraz NULL Łączenie zbiorów wyników za pomocą operacji UNION Podsumowanie Część IV: Korzystanie z języka Transact-SQL (T-SQL) 11 Zaawansowane metody pobierania danych Przestawianie danych Stosowanie operatora PIVOT Stosowanie operatora UNPIVOT Stronicowanie danych Pisanie wyrażeń Stosowanie zmiennych Podsumowanie Modyfikowanie danych Wstawianie danych do tabel programu SQL Server Wykorzystywanie instrukcji INSERT INTO Wykorzystywanie sekwencji Stosowanie instrukcji SELECT INTO Aktualizowanie danych w tabelach Aktualizowanie wierszy w instrukcjach odwołujących się do wielu tabel Usuwanie danych z tabel

6 Spis treści ix Scalanie danych Zwracanie danych za pomocą klauzuli OUTPUT Podsumowanie Wbudowane funkcje skalarne Stosowanie funkcji daty i godziny Budowanie dat na podstawie części dat Odejmowanie, modyfikowanie i sprawdzanie poprawności dat Stosowanie funkcji konwersji Nowe funkcje konwersji w programie SQL Server Stosowanie funkcji ciągowych Stosowanie funkcji logicznych Podsumowanie Część V: Tworzenie innych obiektów baz danych 14 Zaawansowane funkcje języka T-SQL Agregacje, funkcje okna i grupowanie danych Realizowanie agregacji Realizowanie agregacji z wykorzystaniem grupowania Funkcje okna Nowe funkcje okna w języku T-SQL Stosowanie klauzuli HAVING Stosowanie obiektów tymczasowych w programie SQL Server Wspólne wyrażenia tabeli Zmienna tabeli Tabele tymczasowe Obsługa błędów w języku T-SQL Słowa kluczowe kontrolujące przepływ sterowania BEGIN END IF ELSE WHILE Podsumowanie Widoki Czym są widoki? Tworzenie widoków indeksowanych Wymagania dotyczące tabel bazowych Wymagania dotyczące widoków indeksowanych Podsumowanie Funkcje definiowane przez użytkownika Wprowadzenie do definiowanych przez użytkownika funkcji skalarnych

7 x Spis treści Parametryzowanie funkcji Wykonywanie funkcji skalarnych Wprowadzenie do funkcji o wartościach tabelarycznych Stosowanie funkcji zwracających tabelę Ograniczenia funkcji Podsumowanie Procedury składowane Korzystanie z procedur składowanych Korzystanie ze słowa kluczowego EXECUTE Parametryzowanie procedur składowanych Usuwanie procedur składowanych Podsumowanie Wyzwalacze DML Typy wyzwalaczy Tworzenie wyzwalaczy Modyfikowanie wyzwalaczy Usuwanie wyzwalaczy Włączanie i wyłączanie wyzwalaczy Podsumowanie Część VI: Replikacja w programie SQL Server 19 Replikacja Typy replikacji Replikacja migawkowa Replikacja transakcyjna Replikacja scalania Agenci replikacji Agent migawki Agent dystrybucji Agent odczytywania dziennika Agent scalania Konfigurowanie replikacji Monitorowanie replikacji Podsumowanie Część VII: Konserwacja baz danych 20 Kopie zapasowe Wprowadzenie do urządzeń kopii zapasowych Pełne kopie zapasowe baz danych

8 Spis treści xi Różnicowe kopie zapasowe baz danych Kopie zapasowe dziennika transakcji Przywracanie baz danych Podsumowanie Zarządzanie i konserwacja indeksów oraz statystyk Sprawdzanie stopnia fragmentacji indeksu Defragmentowanie indeksów Reorganizowanie indeksów Odbudowywanie indeksów Sprawdzanie statystyk użycia indeksów Tworzenie i aktualizowanie statystyk baz danych Wyświetlanie opcji konserwacji statystyk bazy danych Aktualizowanie statystyk baz danych Podsumowanie Plany konserwacji Przeprowadzanie testów spójności baz danych Tworzenie planów konserwacji Korzystanie z kreatora planu konserwacji Podsumowanie Część VIII: Zarządzanie bazami danych 23 SQL Server Profiler Wprowadzenie do narzędzia SQL Server Profiler Najpopularniejsze zastosowania narzędzia SQL Server Profiler Tworzenie śledzenia Filtrowanie śledzenia Tworzenie szablonów śledzenia Uruchamianie śledzenia po stronie serwera Podsumowanie Zdarzenia rozszerzone Wprowadzenie do architektury zdarzeń rozszerzonych Tworzenie i konfigurowanie sesji zdarzeń rozszerzonych Wykorzystywanie sesji zdarzeń rozszerzonych do monitorowania wydajności systemu Podsumowanie Zabezpieczenia w programie SQL Server Wprowadzenie do podmiotów zabezpieczeń Tworzenie kont logowania na serwerze

9 xii Spis treści Tworzenie ról serwerowych definiowanych przez użytkownika Tworzenie użytkowników bazy danych Tworzenie wbudowanych ról bazy danych Konfigurowanie zawartych baz danych Tworzenie zawartego użytkownika Zalety i wady zawartych baz danych Podsumowanie Zarządca zasobów Włączanie i wyłączanie funkcji Resource Governor Tworzenie puli zasobów Tworzenie grup obciążenia Korzystanie z funkcji klasyfikatora Testowanie funkcji klasyfikatora Modyfikowanie konfiguracji Zarządcy zasobów Podsumowanie SQL Server Agent Komponenty usługi SQL Server Agent Przeglądanie opcji usługi SQL Server Agent w programie SQL Server Configuration Manager Konfigurowanie właściwości usługi SQL Server Agent Tworzenie operatorów Konfigurowanie alertów Konfigurowanie zadań Tworzenie kont proxy Podsumowanie Poczta bazy danych Komponenty poczty bazy danych Konfigurowanie poczty bazy danych Wysyłanie wiadomości przy użyciu poczty bazy danych Monitorowanie poczty bazy danych Podsumowanie Wyzwalacze DDL Typy wyzwalaczy Tworzenie wyzwalaczy Modyfikowanie wyzwalaczy Wyłączanie i włączanie wyzwalaczy Usuwanie wyzwalaczy Podsumowanie

10 Spis treści xiii 30 Dynamiczne obiekty zarządzania Pobieranie metadanych programu SQL Server z obiektów DMO Wykonywanie zapytań na statystykach dotyczących wydajności serwera Pobieranie informacji o serwerze sys.dm_server_services sys.dm_os_volume_stats sys.dm_os_sys_memory sys.dm_exec_requests oraz sys.dm_exec_sessions sys.dm_exec_sql_text Pobieranie informacji o wydajności sys.dm_exec_query_stats Wykonywanie zapytań na statystykach dotyczących indeksowania sys.dm_db_index_usage_stats sys.dm_db_index_physical_stats Podsumowanie Część IX: Rozwiązania zapewniające wysoką dostępność 31 Funkcja AlwaysOn Nowe możliwości instancji klastra pracy awaryjnej Klastry obejmujące wiele podsieci Niezawodny mechanizm wykrywania awarii Możliwość umieszczania bazy tempdb na lokalnym dysku Tworzenie zawsze włączonych grup dostępności Usługa Windows Server Failover Clustering Włączanie funkcji AlwaysOn Tworzenie grup dostępności Administrowanie grupą dostępności AlwaysOn Odczytywanie pomocniczych kopii baz danych Podsumowanie Wysyłanie dziennika Komponenty architektury wysyłania dziennika Wymagania wstępne funkcji wysyłania dziennika Konfigurowanie funkcji wysyłania dziennika Podsumowanie Indeks O autorze

Microsoft SQL Server Reporting Services

Microsoft SQL Server Reporting Services Stacia Misner Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Przekład: Natalia Chounlamany, Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Skrócony spis treści Tom 1 Część I Usługi raportowania podstawy 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010...

Skrócony spis treści. Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010... 3 2 Architektura SharePoint 2010... Skrócony spis treści Tom 1: Część I Podstawy 1 Najważniejsze reguły współpracy w SharePoint 2010............ 3 2 Architektura SharePoint 2010................................. 61 Część II Instalacja i implementacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Programowanie Microsoft SQL Server

Programowanie Microsoft SQL Server Leonard Lobel Andrew Brust Programowanie Microsoft SQL Server 2012 Przekład: Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa 2012 Skrócony spis treści Wprowadzenie.... xv Podziękowania....xxxiii Część I: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

Spis treści. Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007 Spis treści TOM 1 Wprowadzenie... xix Wymagania systemowe... xxiv O płycie CD dołączonej do ksiąŝki... xxv Pomoc techniczna... xxv Część I... Planowanie wdroŝenia i instalacji Microsoft Office SharePoint

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45

Spis treści CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49. O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 Spis treści O autorach... 41 Podziękowania... 43 Wstęp... 45 CZĘŚĆ I PRZEDSTAWIAMY MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007...49 Rozdział 1. Podstawy technologii Exchange Server 2007... 51 Czym jest Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Dolnośląskich MMŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-7/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY CIS-7/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 I. Informacje

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv

Spis treści. Podziękowania... xiii Wstęp... xv Spis treści Podziękowania.................................... xiii Wstęp.......................................... xv 1 Exchange Server 2010 przegląd administracji................ 1 Exchange Server 2010

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie

Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie Autor: Danuta Mendrala, Pawe³ Potasiñski, Marcin Szeliga, Damian Widera ISBN: 978-83-246-2033-3 Format: 158x235, stron: 488 Poznaj nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services

Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services Spis treści Część I Istota analizy biznesowej a Analysis Services 1 Analiza biznesowa: podstawy analizy danych... 3 Wprowadzenie do analizy biznesowej... 3 Wielowymiarowa analiza danych... 5 Atrybuty w

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń

Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń Spis treści Przedmowa... xv Podziękowania... xv Wprowadzenie... xvi Część I. Stosowanie podstawowych zasad zabezpieczeń 1. Podstawowe zasady zabezpieczeń... 3 Omówienie zarządzania ryzykiem... 4 Jak zarządzać

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 06.07.2012r. Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 2. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo