Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja Profesjonalny Inwestor. Zakopane, listopad 2014"

Transkrypt

1

2 Konferencja Profesjonalny Inwestor Zakopane, listopad 2014

3 Agenda Grupa Magellan Spółka Magellan na GPW Wyniki finansowe Hiszpania nowy rynek Magellana Perspektywy rozwoju 3

4 Grupa Magellan - lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan - najważniejszy partner szpitali w finansowaniu bieżącej działalności oraz dostawy artykułów i usług Magellan innowacyjny partner w finansowaniu samorządów Magellan pionier nowoczesnych rozwiązań finansowych kreujących rynek Magellan - lider w wyznaczaniu trendów rynkowych dzięki unikalnym autorskim produktom finansowym Magellan działalność na czterech rynkach europejskich: Polska, Czechy, Słowacja i od w Hiszpanii Struktura Grupy Kapitałowej Magellan Grupa Magellan Magellan S.A. Magellan Česká republika s.r.o.(czechy) Magellan Slovakia s.r.o. (Słowacja) MEDFinance S.A. (finansowanie inwestycji) Kancelaria Prawnicza P. Pszczółkowski i Wspólnik Kancelaria Prawnicza Karnowski i Wspólnik spółki stowarzyszone 4

5 Grupa Magellan w liczbach Magellan to niekwestionowany lider rynku finansowania ochrony zdrowia oraz ekspert w obszarze oceny kondycji finansowej szpitali umów zawartych w 1-3Q mln PLN wartość umów zawartych w 1-3Q 14 Współpraca z 435 kontrahentami; obsługa ponad 600 podmiotów medycznych mln PLN portfel aktywów finansowych na mln PLN dostępnego finansowania zewnętrznego 306 mln PLN wartość kapitałów własnych na *Giełdowa Spółka Roku to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking na rynku. Redakcja,,Pulsu Biznesu organizuje go z TNS Polska już od 15 lat. Analitycy, maklerzy i doradcy oceniają m.in. perspektywy rozwoju firm, kompetencje zarządu oraz ich relacje z inwestorami. Więcej informacji o rankingu na gsr.pb.pl Magellan zdobył 3. miejsce w kategorii kompetencje zarządu w rankingu Giełdowa Spółka Roku 2013*. Bardzo dobrze ocenione zostało przede wszystkim zarządzanie przepływami finansowymi i perspektywiczność zarządu. W ogólnej klasyfikacji rankingu Magellan zajął 7. miejsce. 5

6 Grupa Magellan sprawdzony model biznesu Dla samorządów Finansując zwiększamy możliwości. Dopasowujemy rozwiązania do potrzeb. Myślimy innowacyjnie. Dla szpitali Pomagamy zachować równowagę finansową. Rozumiemy potrzeby szpitali. Wspieramy bieżącą działalność. Dla dostawców do szpitali Wspieramy płynność finansową. Zabezpieczamy terminowość. Dostarczamy kapitał obrotowy. 6

7 Spółka Magellan lider wzrostu na GPW Magellan - atrakcyjne stopy zwrotu na akcjach spółki WIG+39%, WIG50+41% Magellan+108% 240% 230% 220% 210% 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% Kurs akcji Magellan vs. indeksy WIG i WIG50 od stycznia 2012 do listopada 2014 roku WIG WIG50 Magellan 7

8 Pozytywne rekomendacje analityków dla akcji spółki Magellan Rekomendacje analityków domów maklerskich dla akcji spółki Magellan Data wydania Dom maklerski Rekomendacja Cena docelowa DM Trigon kupuj 87, DM BOŚ kupuj 88, Espirito Santo kupuj 89, DM BZ WBK kupuj 83, DM BPS kupuj 100,3 8

9 Wyniki finansowe i 1-3Q

10 Trwały i dynamiczny rozwój wyników finansowych od debiutu giełdowego Skala działalności (mln PLN) Wyniki finansowe (mln PLN) % 17% 19% 19% 18% 17% 16% kontraktacja bilansowa wartość portfela przychody ze sprzedaży usług zysk netto ROE w mln PLN / 12 CAGR w mln PLN / 12 CAGR Kontraktacja łączna 479, , ,4 27% 28% Kontraktacja bilansowa 343, , ,3 22% 25% Przychody ze sprz. usług (bez przychodów ze sprzedaży towarów) 32,5 118,0 133,6 13% 27% Portfel aktywów 200,9 933, ,4 19% 33% EBIT 16,4 46,6 54,8 18% 22% Wynik netto 13,2 37,2 43,4 17% 22% EPS 2,19 5,70 6,66 17% 20% Wzrost niezależnie od sytuacji w gospodarce oraz na rynkach finansowych 10

11 Bardzo dobre wyniki po trzech kwartałach 2014 Przychody ze sprzedaży usług (mln PLN) (bez przychodów ze sprzedaży towarów) Zysk netto (mln PLN) 98,0 110,1 31,5 38,9 1-3Q Q Q Q ,9 mln zł zysku netto (wzrost o 23% r/r) dynamiczny wzrost wyniku netto na skutek wzrostu skali działalności Grupy oraz obniżenia średniego kosztu finansowania zewnętrznego 13,8 mln PLN zysk netto 3Q 14 (wzrost o 20% r/r) rekordowy poziom kwartalnego zysku netto 1,29 mld zł portfela aktywów finansowych na r. (wzrost o 18% r/r), przy systematycznym wzroście udziału aktywów z nowych obszarów działalności Grupy 927 mln zł przychodów i wpływów na konta Grupy (wzrost o 11% r/r) dostęp do 1,23 mld zł finansowania zewnętrznego oraz pozyskanie po dniu bilansowym dodatkowych limitów pożyczki w kwocie 100 mln zł od niebankowej instytucji finansowej oraz 10 mln zł dodatkowego limitu kredytu odnawialnego 11

12 Rosnąca sprzedaż perspektywa wzrostu w kolejnych kwartałach (mln PLN) 703 Kontraktacja bilansowa Kontraktacja bilansowa kwartalnie (mln PLN) % +10% Q 2Q 3Q 4Q wysoki poziom kontraktacji bilansowej 3Q 14 (+30% q/q, +10% r/r) zrealizowany w dużym stopniu dzięki nowym obszarom wynikowym oraz poprawie sprzedaży na rynku finansowania bieżącego szpitali poprawa sprzedaży w segmencie finansowania szpitali w 3Q 14 efektem wygrania kilku dużych postępowań przetargowych na udzielenie bezpośredniego finansowania szpitalom publicznym 30 mln PLN wygrany przetarg o najwyższej wartości malejący udział wierzytelności z tyt. finansowania bieżącego szpitali w portfelu Grupy efekt systematycznego rozwoju pozostałych segmentów w 1-3Q 2014 Grupa Magellan zawarła umowy z 435 kontrahentami; w ramach posiadanego portfela Grupa Magellan współpracuje z ponad 600 aktywnymi dłużnikami (szpitalami, jednostkami samorządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rynku medycznym) struktura kontraktacji bilansowej wg obszarów działalności 13% 12% 2% 78% 1-3Q % 10% 1-3Q % 65% finansowanie szpitali finansowanie samorządów finansowanie inwestycji jednostek medycznych rynki zagraniczne 12

13 Finansowanie aktywów Finansowanie odsetkowe na koniec okresu (mln PLN) Koszty finansowania portfela (mln PLN) % 39,3 40, Q Q 2014 koszt finansowania w ujęciu % maleje w efekcie obniżenia bazowych stóp procentowych oraz renegocjacji umów kredytowych oraz warunków emisji obligacji i w efekcie obniżenia płaconych marży 971 mln zł zobowiązań odsetkowych (wzrost o 21% r/r, +11% q/q) przy średnim stanie finansowania zewnętrznego na poziomie 848 mln zł (wzrost o 22% r/r) dostępne limity finansowania: mln zł wolnych limitów na (w tym zwiększenie programu emisji obligacji średnioterminowych do 550 mln zł) mln zł pożyczek i kredytów pozyskanych po dniu bilansowym (100 mln zł pożyczki od niebankowej instytucji finansowej; 10 mln PLN limit kredytu odnawialnego) emisja w 3Q 2014 r. obligacji o wartości 156 mln PLN i 1,2 mln EUR (w tym pierwsza emisja obligacji o zapadalności 5 lat 11 mln zł) oraz spłata obligacji o wartości 104 mln PLN 17,6 mln zł finansowania pozabilansowego w ramach utworzonego FIZAN Zdrowia 13

14 Hiszpania wejście na nowy rynek 14

15 Hiszpania atrakcyjny rynek dla Magellana organizacja i finansowanie rynku medycznego finansowanie służby zdrowia poprzez system podatkowy (system jednego płatnika) środki są przekazywane z budżetu centralnego do władz regionów regiony samodzielnie organizują służbę zdrowia na podległym terenie szpitale funkcjonują w formie: - zakładów budżetowych (zdecydowana większość) za zobowiązania szpitali odpowiada bezpośrednio region - spółki prawa handlowego kontrakt z regionem nie ma ograniczeń w obrocie wierzytelnościami wielkość rynku Hiszpania Polska całkowite wydatki na zdrowie 100 mld EUR 100 mld PLN jako % PKB >9,0% ~6,0% dług wymagalny 2,6 mld EUR 2 mld PLN średnia rotacja zobowiązań (dni) 175* 90 * dane FENIN stowarzyszenie dostawców z sektora farmaceutycznego monitorujące skalę i poziom zadłużenia z tytułu dostaw do szpitali w poszczególnych regionach główne wnioski na temat rynku rynek ochrony zdrowia w Hiszpanii jest ok. 4x większy niż w Polsce, podobnie jest z wielkością zobowiązań wymagalnych prowadzone działania korygujące (oddłużenie i programy oszczędnościowe) nie są w stanie zbilansować systemu odbudowuje się zadłużenie szpitali u dostawców sprzedaż wierzytelności nie wpływa na relacje biznesowe pomiędzy dostawcą a szpitalem z powodu ograniczeń w zakresie dostępności do funding u konkurencja na rynku finansowania szpitali czasowo jest niewielka 15

16 Hiszpania perspektywy sukcesu Czym się różnimy (nasze przewagi i szanse) Podejście do transakcji - doświadczenie w obsłudze zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Hiszpańscy partnerzy obsługiwali dotąd jedynie jedną stronę albo dłużnika (banki) albo wierzyciela (firmy faktoringowe) Oferta produktowa - szersza oferta produktowa (gwarancja, subrogacja) w porównaniu do cesji bez regresu głównego produktu oferowanego przez firmy w Hiszpanii Dlaczego ma nam się udać Doświadczenie Magellana w implementacji modelu biznesowego na rynkach zagranicznych Czechy i Słowacja Szeroka oferta produktowa adresowana zarówno dla dostawcy jak i rynku publicznego Potencjał rynku - możliwość stabilnego i selektywnego budowania portfela aktywów 16

17 Magellan rosnąca spółka z ekspozycją na perspektywiczny rynek usług finansowych Pozycja lidera na rynku usług finansowych dla sektora medycznego Wysoki potencjał wzrostu rynku finansowania inwestycji w służbie zdrowia oraz rynku finansowania jednostek samorządu terytorialnego Rosnące znaczenie i rozpoznawalność oferty dla rynku JST i dostawców dla samorządów 1,29 mld PLN portfela aktywów finansowych na r. - solidna baza wyników na kolejne kwartały Rosnąca sprzedaż i rekordowe kwartalnie wyniki - efekt stałego rozwoju operacyjnego Grupy i obniżenia kosztów finansowania dłużnego Polityka dywidendowa - rekomendacja wypłaty dywidendy do 50% zysku jednostkowego od wyników za 2014 rok Hiszpania - wejście na nowy, atrakcyjny i duży rynek zagraniczny Dywersyfikacja przychodów i możliwość ograniczenia ryzyka płynnościowego oraz lewara finansowego poprzez budowania aktywności poza bilansem Grupy udział w projekcie FIZ zarządzanie portfelem wierzytelności szpitalnych oraz inwestor funduszu FIZ 17

18 Dane rynkowe Spółka: MAGELLAN S.A. Struktura akcjonariatu Liczba akcji Kapitalizacja Free float: 100% sztuk 509 mln PLN (kurs 76,99 PLN za akcję na dzień ) Aviva OFE 10,6% MetLife OFE (dawniej Amplico) 12,7% AEGON OFE 14,6% Index Rynek: WIG, WIG50 Podstawowy ING OFE 16,5% Ticker: Zarząd Spółki: MAG Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy Urban Kielichowski Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny pozostali 40,4% Pioneer Pekao IM 5,1% Strona internetowa: Kontakt IR: Michał Wierzchowski tel

19 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Magellan S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Magellan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Magellan S.A. 19

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł

Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł 1-1-1 1-11-1 1-12-1 1-1-11 1-2-11 1-3-11 1-4-11 1-5-11 1-6-11 1-7-11 1-8-11 1-9-11 211-1-3 Magellan Kupuj, cena docelowa 45,5 zł Zdrowy portfel aktywów, którego pięcioletni CAGR wynosi 36,7% przy odpisach

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN

Usługi finansowe. Kupuj, cena docelowa 82,7 PLN MW Trade, Kupuj, cena docelowa 22,8 PLN 11-7-12 26-7-12 1-8-12 28-8-12 12-9-12 27-9-12 12-1-12 29-1-12 14-11-12 29-11-12 14-12-12 7-1-13 22-1-13 6-2-13 21-2-13 8-3-13 25-3-13 11-4-13 29-4-13 16-5-13 3-6-13 18-6-13 3-7-13 213-7-16 Usługi finansowe

Bardziej szczegółowo

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014

Zdrowe momentum. MAGELLAN KUPUJ (100,3 PLN) MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 13 lutego 2014 MW TRADE KUPUJ (23,6 PLN) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Zdrowe momentum MAGELLAN Wycena Cena bieżąca [PLN] 80,5 Wycena końcowa [PLN] 100,3 Potencjał 24,6% Rekomendacja Podstawowe dane MAGELLAN (YTD = 2,3%) MW TRADE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrocław, marzec 2012 Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2015 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 Grupa KRUK lider na atrakcyjnym rynku zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Sierpień 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 2 KRUK lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję

Oczekujemy 18% r/r wzrostu inwestycji w 2015 r. do PLN 45m Wycena PLN 6.1 za akcję EQUITY RESEARCH PARTNER Raport inicjujący DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Oczekujemy wzrostu zysku netto w 2015 r. o 15% r/r (do PLN 29m) Niski poziom zadłużenia (0.2x

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki. Pragma Inkaso S.A. Warszawa, luty 2008. Podmiot Oferujący

Prezentacja Spółki. Pragma Inkaso S.A. Warszawa, luty 2008. Podmiot Oferujący Prezentacja Spółki Pragma Inkaso S.A. Warszawa, luty 2008 Podmiot Oferujący Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo