Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014"

Transkrypt

1

2 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014

3 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3

4 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny partner w finansowaniu samorządów Magellan - najważniejszy partner szpitali w finansowaniu bieżącej działalności oraz dostawy artykułów i usług Magellan pionier nowoczesnych rozwiązań finansowych kreujących rynek Magellan - lider w wyznaczaniu trendów rynkowych dzięki unikalnym autorskim produktom finansowym Struktura Grupy Kapitałowej Magellan Grupa Magellan Magellan S.A. Magellan Česká republika s.r.o.(czechy) Magellan Slovakia s.r.o. (Słowacja) MEDFinance S.A. (finansowanie inwestycji) Kancelaria Prawnicza P. Pszczółkowski i Wspólnik Kancelaria Prawnicza Karnowski i Wspólnik spółki stowarzyszone 4

5 Kadra Menedżerska bogate doświadczenie + wysokie kwalifikacje Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu, CEO ponad 16 letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach zarządczych w Spółce od 2001 roku w latach Manager w IFFP Sp. z o.o. posiadacz tytułu MBA University of Maryland absolwent Politechniki Łódzkiej Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu, CFO ponad 16 letnie doświadczenie w pracy w obszarze finansów w Spółce od 2003 roku w latach konsultant w Dziale Audytu w Deloitte & Touche posiadacz tytułu MBA Nottingham Trent University biegły rewident absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Urban Kielichowski Członek Zarządu, COO ponad 17 letnie doświadczenie w pracy w obszarze finansów w Spółce od 2009 roku wcześniej w Banku Pocztowym (Dyr. Dep. Klientów Korpor.) i BRE Banku (Dyr. Oddz. Reg.) absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Kadra zarządzająca wysoko wykwalifikowana kadra menedżerska kluczowi pracownicy średnio ok lat w Spółce stale wzrastające zatrudnienie przy wysokiej stabilności zatrudnienia kluczowych pracowników 5

6 Magellan na GPW 2,5 letnia stopa zwrotu: Magellan +100%, WIG +37%, WIG50 +43% Rekomendacje 240% 230% 220% 210% 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% Data wydania Dom Maklerski Rekomendacja Cena docelowa Espirito Santo kupuj 89, BZ WBK kupuj 83, DM BPS kupuj 100, DM IDM kupuj 92, DM Trigon kupuj 82,7 Wskaźniki finansowe (wg stanu na ) P/E P/BV WIG 20,9 1,0 WIG-Banki 22,5 1,0 MWTrade 10,0 2,2 WIG WIG50 Magellan Magellan 10,9 1,8 6

7 Grupa Magellan w liczbach Magellan to niekwestionowany lider rynku finansowania ochrony zdrowia oraz ekspert w obszarze oceny kondycji finansowej szpitali umów zawartych w 2013 roku mln PLN wartość zawartych umów w 2013 roku Współpraca z 900 kontrahentami Ponad 22 tys. poręczonych faktur w 2013 roku Finansowa obsługa 346 SPZOZ-ów w 2013 roku 300 mln PLN wartość zawartych porozumień w 2013 roku *Giełdowa Spółka Roku to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking na rynku. Redakcja,,Pulsu Biznesu organizuje go z TNS Polska już od 15 lat. Analitycy, maklerzy i doradcy oceniają m.in. perspektywy rozwoju firm, kompetencje zarządu oraz ich relacje z inwestorami. Więcej informacji o rankingu na gsr.pb.pl Magellan zdobył 3. miejsce w kategorii kompetencje zarządu w rankingu Giełdowa Spółka Roku 2013*. Bardzo dobrze ocenione zostało przede wszystkim zarządzanie przepływami finansowymi i perspektywiczność zarządu. W ogólnej klasyfikacji rankingu Magellan zajął 7. miejsce. 7

8 Grupa Magellan model biznesu Dla samorządów Finansując zwiększamy możliwości. Dopasowujemy rozwiązania do potrzeb. Myślimy innowacyjnie. Dla szpitali Pomagamy zachować równowagę finansową. Rozumiemy potrzeby szpitali. Wspieramy bieżącą działalność. Dla dostawców do szpitali Wspieramy płynność finansową. Budujemy relacje. Zabezpieczamy terminowość. Dostarczamy kapitał obrotowy. 8

9 Magellan S.A. udział w rynku finansowania bieżącego sektora medycznego 10,3 MLD PLN Potencjał rynku (zobowiązania ogółem) 82% 13% Finansowanie udzielone przez podmioty finansujące sektor medyczny Finansowanie udzielone przez banki Potencjany rynek 5% Udział w rynku mierzony portfelem aktywów finansowych podmiotów finansujących sektor medyczny Banki 28% MW Trade 23% Pozostali 5% Rynek usług finansowych sektora ochrony zdrowia: Magellan jest liderem na polskim rynku. Zapewnia szpitalom dostęp do finansowania ich bieżącej działalności oraz wspiera płynność finansową dostawców rynku medycznego. Przez 15 lat działalności Magellan udzielił blisko 5,76 mld PLN finansowania dla sektora ochrony zdrowia. Oferta Magellana dla szpitali obejmuje m.in. pożyczki, zabezpieczenie płatności, faktoring oraz refinansowanie zobowiązań. Perspektywy rynku: Duży potencjał rynku w zakresie finansowania bieżącego i restrukturyzacji zadłużenia Zobowiązania ogółem wynoszą obecnie ponad 10 MLD PLN Kryzys finansów publicznych, w tym NFZ powoduje zwiększenie zapotrzebowania na finansowanie bieżące oraz restrukturyzacji zadłużenia jednostek ochrony zdrowia Magellan 44% Źródło danych: szacunki Spółki 9

10 Rynek Jednostek Samorządu Terytorialnego ~ 47 mld PLN Potencjał rynku 5% Liczba potencjalnych klientów JST o wysokim wskaźniku zadłużenia grupa docelowa 69 95% 321 Prognozowany poziom wydatków majątkowych w docelowej grupie Prognozowany poziom wydatków majątkowych realizowanych przez JST Powiat Gmina Rynek finansowania JST: Magellan oferuje usługi finansowe do samorządów o wysokich wskaźnikach zadłużenia. Magellan oferuje krótko i długoterminowe finansowanie bieżących inwestycji w samorządach, a także finansowanie spółek komunalnych. Magellan to również partner finansowy dla podmiotów współpracujących z samorządami w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych JST. Perspektywy rynku: Samorządy z grupy docelowej są to podmioty z wysokim wskaźnikiem zadłużenia (gminy powyżej 55%, powiaty powyżej 45%). Od 2014 roku obowiązują nowe, indywidualne wskaźniki zadłużenia. Część JST ma problemy z ich spełnieniem, część jest blisko limitów. Nowe zadania nakładane na gminy mogące niekorzystnie wpłynąć na ich sytuację finansową. Źródło danych: szacunki na podstawie sprawozdań samorządów 10

11 MEDFinance sytuacja rynkowa 1Q ,04 mld PLN Potencjał rynku 1% Liczba szpitali finansowanych przez MEDFinance wg stanu bilansowego 95% 4% Kontraktacja MEDFinance na rynku publicznym Pozostałe zakupy realizowane w formie finansowania dłużnego Potencjał rynku publicznego (rynek zakupów) SPZOZ NZOZ Liczba szpitali ogółem Rynek finansowania inwestycji w służbie zdrowa: MEDFinace, spółka z Grupy Magellan, jest partnerem finansowym dla szpitali publicznych oraz niepublicznych i pomaga w pozyskaniu finansowania inwestycji, w szczególności finansowania wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego. Perspektywy rynku: Wysokie potrzeby inwestycyjne szpitali związane z koniecznością dostosowania do wymogów NFZ oraz UE Rozwój produktów dedykowanych: MEDambulans osiągnięcie 30 % udziału rynkowego MEDdiagnostyka realizacja kilkunastu projektów budowy pracowni diagnostyki obrazowej z GE Healthcare MEDinfrastruktura stworzenie dedykowanego programu finansowania inwestycji infrastrukturalnych Źródło danych: MEDFinance 11

12 Wyniki finansowe i 1Q

13 Obszary wynikowe Magellan w 1Q 2014 r. GK Magellan Finansowanie sektora medycznego (Magellan SA) Finansowanie samorządów (Magellan SA) Finansowanie inwestycji jednostek medycznych (MEDFinance SA) Rynki zagraniczne (zagraniczne spółki zależne) Kontraktacja łączna (mln zł) udział w kontraktacji łącznej 83% 4% 4% 9% Kontraktacja bilansowa (mln zł) udział w kontraktacji bilansowej 72% 6% 7% 15% Portfel aktywów (mln zł) udział w portfelu 70% 9% 11% 10% Przychody ze sprzedaży (mln zł) udział w przychodach 83% 10% 7% Finansowanie obrotowe szpitali oraz finansowanie samorządów są prowadzone w spółce Magellan SA i raportowane łącznie. Wartości w tabeli za 1Q 2014 lub na dzień Stabilny rozwój core business (Magellan S.A.): wzrost kontraktacji bilansowej o 37 mln zł (+21% r/r) oraz wartości portfela o 94 mln zł (+14% r/r) Wzrost udziału pozostałych obszarów wynikowych w biznesie Grupy w 1Q 14: 28% udział w kontraktacji (23% w 2013) i 30% udział w portfelu (27% na koniec 2013) Wykorzystywanie bieżących trendów i praca nad rozwojem pozostałych obszarów biznesowych: Zwiększenie kontraktacji w obszarze JST (+170% r/r) efektem wzrostu zapotrzebowania na oferowane usługi oraz większej aktywności sprzedażowej w tym obszarze Rozwój kontraktacji w obszarze finansowania inwestycji (+25% r/r) Dynamiczny wzrost kontraktacji bilansowej na rynkach zagranicznych (+37% r/r) 13

14 Trwały i dynamiczny rozwój wyników finansowych od debiutu giełdowego Skala działalności (mln PLN) Wyniki finansowe (mln PLN) % 17% 19% 19% 18% 17% 16% kontraktacja bilansowa wartość portfela przychody ze sprzedaży usług zysk netto ROE w mln PLN / 12 CAGR Kontraktacja łączna 479, , ,4 27% 28% Kontraktacja bilansowa 343, , ,3 22% 25% Portfel aktywów 200,9 933, ,4 19% 33% w mln PLN / 12 CAGR Przychody ze sprz. usług (bez przychodów ze sprzedaży towarów) 32,5 118,0 133,6 13% 27% EBIT 16,4 46,6 54,8 18% 22% Wynik netto 13,2 37,2 43,4 17% 22% EPS 2,19 5,70 6,66 17% 20% Wzrost niezależnie od sytuacji w gospodarce oraz na rynkach finansowych 14

15 Dynamiczny wzrost sprzedaży 15

16 Kontraktacja bilansowa (mln PLN) 703 Kontraktacja bilansowa Kontraktacja bilansowa kwartalnie (mln PLN) % +46% +48% -3% Q 2Q 3Q 4Q Podpisanie w 2013 r. blisko 3,2 tys. umów w ramach kontraktacji bilansowej o łącznej wartości 2,1 mld zł (wzrost o 27% r/r) Współpraca z ponad 900 kontrahentami na rynku medycznym w Polsce i zagranicą oraz JST W 1Q 2014 aktywizacja działań nakierowanych na współpracę z samorządami podstawą wzrostu kontraktacji tego obszaru w kolejnych kwartałach 2014 r. (19 mln zł w 1Q 14 przy 46 mln zł w całym 2013 r.) 7% 6% 15% 7% 3% Struktura kontraktacji bilansowej wg obszarów działalności 13% 77% 72% IQ 2014 IQ 2013 finansowanie szpitali finansowanie samorządów finansowanie inwestycji jednostek medycznych rynki zagraniczne 16

17 Sprzedaż umów ramowych i warunkowych (mln PLN) Kontraktacja pozabilansowa Kontraktacja pozabilansowa kwartalnie (mln PLN) % +44% +103% +39% Q 2Q 3Q 4Q Dominujący udział Magellan SA (finansowanie bieżące szpitali) w kontraktacji pozabilansowej ponad 90% w 2013 i 2012 r. 37% r/r wzrost wartości umów podpisanych na rynku polskim efektem rozszerzenia oferty produktowej (wprowadzenie umów ramowych dotyczących finansowania dostaw oraz factoringu) oraz zwiększenia skali współpracy z dotychczasowymi jak pozyskiwania nowych kontrahentów Współpraca z największymi dostawcami do jednostek sektora medycznego Aktywne limity umów ramowych i warunkowych stanowią stabilną bazę do kontraktacji bilansowej kolejnych okresów 17

18 Źródła finansowania działalności 18

19 Finansowanie działalności 801 mln zł zobowiązań odsetkowych (wzrost o 23% r/r, bez znaczącej zmiany q/q) przy średnim stanie finansowania zewnętrznego na poziomie 799 mln zł (wzrost o 25% r/r) 2,9 dźwignia finansowa brak większych zmian w poziomie lewara finansowego w ostatnich kwartałach (3,0 na koniec 2013 r., 2,9 na koniec 1Q 13) 321 mln zł wolnych limitów zabezpieczeniem kapitału dla dalszego wzrostu wartości portfela Zwiększenie w 1Q 2014 r. przyznanych limitów finansowych kredytów o 10 mln PLN i 3 mln EUR oraz wydłużenie zapadalności (aneksy) kredytów o wartości 47 mln PLN i 4 mln EUR Emisja obligacji o wartości 47 mln PLN w 1Q 2014 r., oraz spłata obligacji o wartości 63 mln PLN Możliwość podwyższenia programów emisji obligacji o 150 mln PLN (uzyskana zgoda WZ), w tym obligacji średnioterminowych o 100 mln zł kredyty i pożyczki (472 mln zł) obligacje średnioterminowe (450 mln zł) obligacje krótkoterminowe (200 mln zł) Finansowanie odsetkowe (wg stanu na ) finansowanie wykorzystane 152 współpraca z 17 instytucjami finansowymi 41 mln zł na rynkach zagranicznych w walutach lokalnych obligacje o zapadalności do 5 lat możliwość emitowania w PLN i EUR dwa aktywne programy wolne limity 67 68% 85% 49% 19

20 Zarządzanie ryzykiem płynności (mln PLN)* Systematyczność w korzystaniu z programów obligacji korporacyjnych Magellan SA 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 Nadwyżka gotówkowa Magellan SA (bez uwzględnienia wpływów gotówkowych do spółek zależnych) (mln PLN) Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 obligacje wyemitowane spłata obligacji wpływy gotówkowe nadwyżka gotówkowa* * dla obligacji emitowanych w EUR przyjęto równowartość w PLN po średnim kursie NBP z dnia emisji * Nadwyżka gotówkowa = wpływy gotówkowe (koszt finansowania portfela + koszty bieżącej działalności amortyzacja + zapłacony podatek dochodowy) Wieloletnie doświadczenie w finansowaniu działalności kapitałem dłużnym oraz wysokie comiesięczne wpływy na rachunki spółki (średnie miesięczne wpływy gotówkowe na rachunki Magellan S.A. w 1Q 2014 na poziomie ok. 87 mln zł) podstawą bezpieczeństwa powierzonego kapitału 20

21 Dopasowanie finansowania do aktywów Dopasowanie finansowania działalności Zmiany w strukturze finansowania 51,2 4% zobowiązania handlowe 677,7 krt. aktywa 1,5x wyższe od zob. krt. 397,8 35% zobowiązania krótkoterminowe 44,6% 41,6% 39,1% aktywa krótkoterminowe 59% 420,2 aktywa długoterminowe 41% 470,5 dłg. pasywa 1,5x wyższe od akt. dłg. 279,1 37% zobowiązania długoterminowe 24% kapitały własne 55,4% 58,4% 60,9% Aktywa Pasywa kapitał stały pozostałe pasywa Zmiany w strukturze czasowej portfela odzwierciedlone w strukturze kapitałowej Grupy wzrost kapitału stałego o 180 mln zł r/r Struktura czasowa pozyskiwanego finansowania na bieżąco dostosowywana do struktury zapadalności aktywów utrzymanie wskaźnika 1,5 przewagi pasywów długoterminowych nad długoterminowymi aktywami pomimo zmiany struktury czasowej portfela 229 mln zł nadwyżki kapitału stałego nad aktywami trwałymi zabezpieczeniem finansowania portfela wierzytelności o zapadalności powyżej 1 roku Obsługa zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczona wysokim poziomem aktywów obrotowych oraz regularnymi wpływami gotówkowymi na konta Grupy 21

22 Perspektywy rozwoju Pozycja lidera na rynku usług finansowych dla sektora medycznego Wysoki potencjał wzrostu rynku finansowania inwestycji w służbie zdrowia oraz rynku finansowania jednostek samorządu terytorialnego Rosnące znaczenie i rozpoznawalność oferty dla rynku JST i dostawców dla samorządów Solidna baza wyników na kolejne kwartały - 1,12 mld PLN portfela aktywów finansowych na r. Rosnąca sprzedaż i rekordowe kwartalnie wyniki - efekt stałego rozwoju operacyjnego Grupy i obniżenia kosztów finansowania dłużnego Wysoki poziom wpływów potwierdza skuteczność modelu biznesowego mln PLN wpływów na konta Grupy w 1Q wzrost o 24% rdr Polityka dywidendowa - rekomendacja wypłaty dywidendy do 50% zysku jednostkowego od wyników za 2014 rok Zaawansowane prace nad wejściem na nowy, atrakcyjny i duży rynek zagraniczny Dywersyfikacja przychodów i niezależność od wydarzeń na rynku udział w projekcie FIZ zarządzanie portfelem wierzytelności szpitalnych oraz inwestor funduszu FIZ 22

23 Dane rynkowe Spółka: Liczba akcji MAGELLAN S.A sztuk Struktura akcjonariatu Kapitalizacja Free float: 100% 508 mln PLN (kurs 77,10 PLN za akcję na dzień ) 10,7% 12,8% 13,2% Index Rynek: WIG, WIG50 Podstawowy 16,6% Ticker: Zarząd Spółki: MAG Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu, Dyr. Generalny Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy Urban Kielichowski Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny 36,7% Aviva OFE Amplico OFE 5,1% 5,0% Strona internetowa: AEGON OFE ING OFE Kontakt IR: Michał Wierzchowski tel Generali OFE Pioneer Pekao IM pozostali 23

24 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Magellan S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Magellan S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Magellan S.A. 24

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo