Katarzyna Guz. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katarzyna Guz. Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie"

Transkrypt

1 Katarzyna Guz Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

2 Nieinwazyjne badania molekularne antygenów komórek krwi Dlaczego są ważne? Dzięki czemu są możliwe? Jakimi metodami prowadzimy je w Polsce i na świecie? Dlaczego nie są proste? Jakie są nasze wyniki i wyniki innych laboratoriów? Co wymaga ulepszenia?

3 Dlaczego są ważne? Antygeny komórek krwi mogą być immunogenne: erytrocyty: najważniejsze RhD, ale też K, Rhc, RhE i inne płytki: najważniejsze HPA-1a, ale też HPA-5b i inne HPA Matczyne alloprzeciwciała mogą powodować chorobę hemolityczną (ChHPN) lub alloimmunologiczną małopłytkowość (AIMP/N) płodu/noworodka, gdy dany antygen jest obecny na komórkach płodu nie są groźne, gdy płód nie ma antygenu do którego są przeciwciała nie trzeba monitorować ciąży metodami inwazyjnymi (kordocenteza, amniopunkacja - ryzyko utraty płodu 1%, pogłębienia alloimmunizacji Immunoprofilaktyka konfliktu RhD nie potrzebna jak płód Rh-

4 Konflikt RhD przed immunoprofilaktyką ~20% immunizacja immunoprofilaktyka po porodzie, poronieniu 1,6% immunizacja (Lenkiewicz 2000), 0,49% w latach (Żupańska 2009) ~1000 rocznie w Polsce 90% skuteczność (zaniedbania podania immunoglobuliny anty-d, za mała dawka, przeciek i alloimmunizacja już w trakcie ciąży, u 1% ciężarnych w pierwszej ciąży, błędy w oznaczeniu RhD dziecka) immunoprofilaktyka w 28 lub 34 tyg ciąży (rutynowo stosowana w wielu krajach) Obniżenie ryzyka immunizacji do 0,3% (van der Schoot 2009) wysokie koszty, a nie jest potrzebna gdy płód RhD ujemny (40%) w Wielkiej Brytanii kobiet na porodów rocznie niepotrzebnie dostanie immunoglobulinę anty-d (Wright 2009)

5 Konflikty inne niż RhD brak immunoprofilaktyki obowiązek skriningu przeciwciał czerwonokrwinkowych u wszystkich ciężarnych w 12 i 28 tyg ciąży od roku 1996 zagwarantowany ustawowo: ocena stosowania tego prawa w latach (Żupańska 2009): niespełna 48% ciężarnych objęto badaniami skriningowymi (prawie 100% w Holandii) jedynie 50% z nich to ciężarne RhD dodatnie (ich liczba powinna być 5-krotnie wyższa) przeciwciała nie anty-d u 0,37% ciężarnych RhD+ (anty-e, -K, - c, -Jk a,-jk b, -Fy a, -C, MNS, anty-co a ) szacunkowo ~2000 przypadków rocznie w Polsce aż 4/5 niedodiagnozowane

6 Klinicznie istotne przeciwciała nie anty-d Anty-K: ciężka ChHP/N Anty-c: ciężka ChHPN nawet przy niskim mianie przeciwciał przeciwciała mogą wytworzyć się w późniejszym etapie ciąży Anty-E: często wykrywane u ciężarnych na ogół nie reagują one w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA) albo miano ich jest bardzo niskie rzadko są przyczyną choroby hemolitycznej płodów/noworodków (ChHP/N) zdarzają się przypadki ChHP/N o bardzo ciężkim przebiegu

7 Dzięki czemu są możliwe? badania antygenów Diagnostyka prenatalna Inwazyjna na komórkach pobranych w trakcie kordocentezy DNA z amniocytów zbyt mało materiału u około 2% kobiet; ryzyko utraty płodu 1% (Mujezinovic, 2007) z kosmków łożyska zbyt mało materiału u około 8%; ryzyko utraty płodu u około 1% (Mujezinovic, 2007) W Wielkiej Brytanii rocznie ~ amniocentez i CVS - około przypadków 250 utraty płodu Nieinwazyjna badania komórek płodu we krwi matki zarzucona bo komórki te mogą przetrwać >20 lat wolnokrążącego DNA płodu (cell free fetal - cff-dna) w osoczu kobiety ciężarnej

8 cff-dna w osoczu ciężarnych (Lo 1997) DNA matki cff-dna Izolacja DNA Z wykładu Non invasive Prenatal Diagnosis Technical Challenges and Advances, Helen White, PhD, 2009

9 Charakterystyka cff-dna możliwe do wykrycia już w 5/7 tygodniu ciąży stężenie początkowo bardzo niskie, wzrasta z wiekiem ciąży, ale zawsze konieczne czułe metody by je wykryć stanowi tylko 3-6% DNA w osoczu reszta to DNA matki ulega degradacji w kilka godzin po porodzie (źródłem cff-dna komórki trofoblastu)

10 Kierunki intensywnych badań cff-dna w osoczu Choroby uwarunkowane genetycznie sprzężone z płcią jednogenowe aneuploidia Konflikty serologiczne (od 10 lat w IHiT): RhD, Rhc, RhE K w standaryzacji

11 Jakimi metodami badamy cff-dna? Efektywna metoda izolowania DNA: z dużych objętości (1 ml) odczynnikami dedykowanymi do izolowania kwasów nukleinowych wirusów Bardzo czuła i specyficzna detekcja DNA: real-time PCR spektrometria mas MALDI-TOF digital PCR Ograniczenie ryzyka kontaminacji na etapie przedanalitycznym i analitycznym

12 Dlaczego nie jest to proste? śladowa ilość cff-dna w osoczu wobec wysokiej proporcji DNA matki tylko połowa genów w cff-dna pochodzi od ojca różna skala trudności badania w zależności jakie jest podłoże genetyczne determinujące antygen, którego szukamy u płodu ryzyko kontaminacji próbki DNA w fazie przedanalitycznej genem powszechnym w populacji konieczność udowodnienia, że badamy DNA płodu, a nie tylko DNA matki - trudności w opracowaniu taniej, uniwersalnej kontroli cff-dna > niedopuszczalny wynik fałszywie ujemny!

13 Skale trudności nieinwazyjnych badań prenatalnych Najłatwiej szukać genu, którego nie ma u matki SRY - nie ma go u kobiet RHD nie ma go u kobiet RhD-, a jest u osób RhD+ ale skomplikowane i różnorodne podłoże fenotypów RhD+ i RhD stwarza dodatkowe trudności

14 Podłoża genetyczne fenotypu RhD(-) Delecja (brak) genu RHD (99% w rasie białej*) pseudogen RHD ψ (67% w rasie negroidalnej) RHD-CE(3-9)-D (4-6% w rasie żółtej) RHDel (20-30% w rasie żółtej) inne nieznane dotąd mutacje * u 1% osób RhD- rasy kaukaskiej gen RHD jest obecny, różne warianty RHD niemego

15 Warianty białka RhD o zmienionej ekspresji lub/i zmienionych epitopach Słabe D - mała ilość antygenu D na krwinkach mutacje punktowe w regionach przezbłonowych lub wewnątrzkomórkowych białka RhD i niektóre hybrydy RHD-CE-D Częściowy D - utrata jakiegoś epitopu D hybrydy RHD-CE-D lub mutacje punktowe w zewnątrzkomórkowych fragmentach białka RhD DEL - szczególnie słaby D możliwe do wykrycia serologicznie tylko techniką adsorpcji elucji mutacje nonsensowne lub delecja eksonu 9 lub 8 RHD

16 Konsekwencje skomplikowanego podłoża genetycznego antygenu RhD dla nieinwazyjnej diagnostyki Niektóre osoby RhDmają gen RHD lub jego fragmenty Niektóre osoby RhD+ mogą nie mieć pewnych fragmentów genu RHD Jeśli kobieta Rh ujemna ma niemy gen RHD nie można u niej wykonać nieinwazyjnej diagnostyki RHD płodu Analiza poziomu genu RHD względem genu kontrolnego na poziomie ilości DNA matczynego a nie cff-dna RhD dodatni płód może nie mieć wszystkich eksonów/intronów genu RHD Konieczne badanie więcej niż jednego fragmentu RHD

17 fluorescencja Ilościowe wyniki wykrywania RHD pozwalają odróżnić czy to gen płodu czy matki Sygnał tła (fluorescencja z pierwszych 15 cykli) RhD dodatnia kobieta Ct=28 RhD ujemna kobieta z RhD dodatnim płodem Ct=35 Osoba RhD ujemna Ct=40

18 Przypadki w których niemożliwe było nieinwazyjne ustalenie czy płód jest RhD+ IHiT, Warszawa 4 matki z RHD słabe 1 matka z wariantem RHDel (IVS3 +1G>A) 5/353 Amsterdam 16/ RHD 1 RHDel (IVS3 + 1 G>A) RHD częściowe (3 DVI typ 2, 1 DVI typ 1; 1 DV typ 4) 3 RHD słabe (typ 1, 11, 17)

19 Jeśli w osoczu kobiety ciężarnej Rhnie wykryto genu RHD najprawdopodobniej płód jest RHD ujemny lecz trzeba potwierdzić, że w próbce było: wystarczająco dużo DNA płodu dobra jakość DNA płodu Badamy geny kontrolne odziedziczone po ojcu, a nie obecne u matki dla chłopców : gen SRY dla dziewczynek: polimorfizmy typu delecja genu: GSTM1, GSTT1, S03, S06, S 15 lub bialleliczne polimorfizmy typu insercja/delecja w obrębie genu: S01a/b, S04a/b, S05a/b, S07a/b, S08a/b, S09a/b, S10a/b, S11a/b, S14a/b, S 18a/b RHCE, ACEdel/ins TRUDNE, ŻMUDNE, DROGIE Transfusion, 2005, 45, 9 Gin.Pol, 2004, 75, 12 Gin.Pol, 2004, 75, 1

20 Wykrywanie genu kodującego RhD w osoczu RhD ujemnej ciężarnej WYNIKI POWTARZALNE > dla 3 reakcji realtime PCR (3 fragmentów genu RHD) Gen RHD + Gen RHD- Gen SRY+ Gen RHD- Gen SRY- WYNIKI ROZBIEŻNE GEN RHD+/- POWTÓRZYĆ BADANIE RhD (+) dziecko RhD (-) chłopiec prawdopodobnie RHD (-) dziewczynka ALE trzeba potwierdzić obecność DNA płodu z drugiej probówki wykryciem polimorfizmu ins/del odziedziczonego po ojcu

21 Przykład wyniku Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa, ul. Chocimska 5 Warszawa dn Wynik Metodą real-time PCR w osoczu pani XY (RhD-) z 16 tygodnia ciąży nie wykryto genu RHD pochodzącego od płodu. Osocze zawierało DNA płodu, co potwierdzono wykrywając w nim polimorfizmy S08a i ACEdel, nieobecne u matki, a obecne u ojca (pana Z Y). Komentarz: Wyniki badania wskazują, że płód jest Rh ujemny.

22 Konsekwencje kliniczne fałszywych wyników Fałszywie dodatni = wykrywamy antygen, którego płód nie ma Fałszywie ujemny = nie wykrywamy antygenu, który jest groźny Płód jest traktowany jako mogący zimmunizować matkę i zagrożony ChHPN niepotrzebnie zastosowana immunoprofilaktyka anty-d (dotyczy tylko konfliktu Rh) monitorowanie hemolizy u płodu co byłoby i tak stosowane gdyby badania cff-dna nie wykonać Płód jest traktowany jako nie zagrożony, a: matka powinna dostać immunoglobuliną anty-d (dotyczy tylko konfliktu Rh) płód powinien być monitorowany i ewentualnie leczony

23 Potencjalne źródła wyniku fałszywie dodatniego, sposoby przeciwdziałania Kontaminacja próbki materiałem zawierającym DNA od osoby RhD dodatniej >> odpowiedni sposób pobierania, przesyłania materiału, izolacji DNA, wykonania badania Obecność niemego genu RHD u płodu w populacji kaukaskiej ryzyko około 0,2-1% jeśli ojciec innej rasy niż kaukaska ryzyko większe konieczność analizy wykrywania różnych fragmentów RHD należy podać na skierowaniu pochodzenie etniczne (rasa czarna, żółta)

24 Potencjalne źródła wyniku fałszywie ujemnego, sposoby przeciwdziałania Brak lub zbyt mała koncentracja DNA płodowego w próbce Konieczne udowodnienie obecności cff-dna: dla płodów płci męskiej wykrycie genów z chromosomu Y dla płodów płci żeńskiej wykrycie genu/polimorfizmu ins/del odziedziczonego po ojcu, a nie obecnego u matki (wieloetapowe i skomplikowane badania) Powtórzenie badania w późniejszym etapie ciąży Dalsze badania nad sposobami udowodnienia dobrej jakości cff-dna w próbce badanej analiza metylacji DNA

25 Skala trudności diagnostyki nieinwazyjnej w konfliktach innych niż RhD znacznie trudniejsza, bo podłożem różnicy antygenów u matki i płodu są tzw. SNP wysoki poziom niespecyficznej amplifikacji, powstający z przeważającej ilości DNA matczynego zadawalające wyniki jedynie dla badania: alleli RHCE*c, RHCE*E genu RHCE ze względu na to że, użyte startery zawierają dodatkowe polimorfizmy SNP, prócz tych warunkujących antygeny Rhc czy RhE allelu KEL*1 ze względu na modyfikację startera - wstawienie tzw. LNA (z ang. locked nucleic acids) przed specyficznym nukleotydem na końcu 3

26 Jakie są wyniki nasze i innych laboratoriów? Czułość i swoistość kliniczna wykrywania genów płodu w cff-dna według publikowanych danych Wykry wany gen SRY Publikacja/ Liczba przypadków Metaanaliza 57 publikacji / Czułość % (przedział ufności dla 95%) 99.9 ( %) Swoistość (przedział ufności 95%) 94.9% ( ) RHD Wielka Brytania/ Francja / Belgia / Polska / * * u jednej ciężarnej z płodem RhD- nie wykryliśmy genu RHD, ale nie potwierdziliśmy obecności cff-dna, gdyż nie znaleźliśmy markera obecnego u ojca, a nieobecnego u matki

27 Rutynowo przeprowadzana diagnostyka nieinwazyjna w konfliktach serologicznych w IHiT RhD u 348/348 kobiet prawidłowo oznaczono RhD płodu: Rhc u 260 płód RHD(+) u 88 płód RHD(-): u 51 gen SRY (chłopcy), u 36 marker ins/del po ojcu, w 1 przypadku brak markera od ojca (87/88 wydano wynik) u 22/22 kobiet prawidłowo oznaczono Rhc płodu: RhE u 16 płód RHCE*c (+) u 6 płód RHCE*c (-) u 21/21 kobiet prawidłowo oznaczono RhE płodu: u 14 płód RHCE*E (+) u 7 płód RHCE*E (-)

28 Badania nieinwazyjne allelu KEL*1 minimalizacja ryzyka fałszywej amplifikacji przez stosowanie zmodyfikowanych starterów o podwyższonej swoistości, tzw. LNA (locked nucleic acids) Finning i wsp. 2008: prawidłowe wyniki u 43 kobiet, które urodziły dzieci K- 1/27 wynik fałszywie ujemny u kobiet z przeciwciałami anty-k, które urodziły dziecko K+ IHiT pilotażowe badania DNA z osocza 11ciężarnych K- u 5 potwierdzone prawidłowe wyniki: u 3 urodziły się K+ dzieci, u 2 K- poziom wykrywanego allelu KEL*1 o 3-4- krotnie niższy od genu RHD

29 Projekt masowych badań RHD płodu do kwalifikacji do podania anty-d Przy masowych badaniach automatyzacja zmniejszenie kosztów

30 Koszty immunoprofilaktyki w czasie ciąży i ich organiczenie po wprowadzeniu oznaczania RHD płodu w Holandii Obecnie stosowany schemat: Ig dla kobiet Rh ujemnych, które nie maja dzieci ( ) koszt 3.1mln Euro Wprowadzenie badań RHD w ciąży i podawanie Ig tylko gdy płód jest Rh+ koszt razem z badaniami 3 mln Euro Objęcie wszystkich kobiet podawaniem Ig w ciąży (34 000) koszt 6.6 mln Euro Po włączeniu nieinwazyjnych badań RHD płodu 3.9 mln Euro Van der Schoot, 2009

31 Co wymaga ulepszenia? Potencjalne metody udoskonalenia nieinwazyjnych badań prenatalnych Rozdzielenie cff-dna od DNA matki na podstawie: wielkości cff-dna <300bp DNA matczyne >500bp różnic w budowie białek histonowych (cff-dna z H3.1, DNA matczyne z H3.3) Opracowanie uniwersalnej kontroli cff-dna różnice w metyzacji cff-dna

32 Podziękowania Wszystkim lekarzom i diagnostom laboratoryjnym, którzy współpracują z IHiT dla udoskonalania nieinwazyjnej diagnostyki płodu i kobietom ciężarnym, które wyrażają zgodę na pobranie krwi i udostępniają dane o grupie krwi urodzonego noworodka składa zespół Pracowni Biologii Molekularnej Zakładu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej w składzie: dr Katarzyna Guz, dr Agnieszka Orzińska, mgr Justyna Smolarczyk-Wodzyńska, mgr Magdalena Łakomy, prof. Ewa Brojer, prof. Barbara Żupańska Tylko z Państwa pomocą możemy kontynuować badania!

33 Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej IHiT Kierownik: Prof. dr hab. Ewa Brojer tel. (22) Pracownia Biologii Molekularnej: dr Katarzyna Guz dr Agnieszka Orzińska tel wew. 144, 154

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności biomérieux wrzesień 2009 Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 50 wrzesień 2009 aktualności biomérieux Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego 8 Identyfikacja mrna genów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka dla ginekologów

Diagnostyka dla ginekologów Diagnostyka dla ginekologów Szanowni Państwo Oddajemy w Państwa ręce opracowanie zawierające wybór badań diagnostycznych, oferowanych w ogólnopolskiej sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA, przydatnych

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Zakażenia podczas ciąży

Zakażenia podczas ciąży Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 5, zeszyt 2, 65-84, 2012 PRACA PRZEGL DOWA Zakażenia podczas ciąży PIOTR SIEROSZEWSKI, ŁUKASZ BOBER, WITOLD KŁOSIŃSKI Streszczenie Zakażenia bakteriami i

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wirus HIV, diagnostyka serologiczna (diagnostyka serologiczna AIDS, Rodzaj badania Badanie krwi

Wirus HIV, diagnostyka serologiczna (diagnostyka serologiczna AIDS, Rodzaj badania Badanie krwi irus HIV, diagnostyka serologiczna 915 irus HIV, diagnostyka serologiczna (diagnostyka serologiczna AIDS, zespół nabytego niedoboru odporności, badanie przesiewowe w kierunku AIDS, test na obecność przeciwciał

Bardziej szczegółowo

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE

BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE BORELIOZA I WSPÓŁINFEKCJE FAQ (Frequently Asked Questions) czyli Najczęściej Zadawane Pytania Praca zbiorowa pod redakcją lek. med. Artura Klimaszewskiego Opracowano na podstawie wiedzy i doświadczenia

Bardziej szczegółowo

zdrowia na HBV, HCV i HIV

zdrowia na HBV, HCV i HIV Postępowanie w przypadku ekspozycji pracowników służby zdrowia na HBV, HCV i HIV Aktualne wytyczne Centers for Disease Control and Prevention wg Updated U.S. Public Health Service guidelines for the management

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Wydawnictwo sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku ROK IX NR 4 (25) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 2084-1663 BEZPŁ ATNA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Idealne rozwiązanie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-8162 NR 33/3 lipiec grudzień 2011. Zostań dawcą szpiku

ISSN 1644-8162 NR 33/3 lipiec grudzień 2011. Zostań dawcą szpiku ISSN 1644-8162 NR 33/3 lipiec grudzień 2011 Zostań dawcą szpiku Drodzy czytelnicy Po małych zawirowaniach i dłuższej przerwie wracamy do Państwa z nową energią. Chociaż z powodu oszczędności jesteśmy liczbowo

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy

Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy Zalecenia Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy 2009 Poznań Warszawa Rzeszów Jarosław Walkowiak, Andrzej Pogorzelski, Dorota Sands, Wojciech Skorupa, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania. Projekt 3 - Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV. Państwowy Zakład Higieny

Procedura postępowania. Projekt 3 - Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV. Państwowy Zakład Higieny Znak sprawy:a-atz-221-33/14 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie procedura postępowania Procedura postępowania wersja po konsultacji z Ekspertami ds. klinicznych Projekt 3 - Pilotażowy Program badania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org

Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Jaki Jest MÓJ PCR? Kampania Jaki jest MÓJ PCR? www.whatismypcr.org Często zadawane pytania na temat PCR Autor: Dr. Michael Mauro, Profesor n. med. na Oddziale Hematologii i Onkologii Medycznej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wpływ zakażenia wirusem PCV2 na rozród świń. Thaïs Vila, EMEA, MERIAL SAS, Francja 1

Wpływ zakażenia wirusem PCV2 na rozród świń. Thaïs Vila, EMEA, MERIAL SAS, Francja 1 Wpływ zakażenia wirusem PCV2 na rozród świń Thaïs Vila, EMEA, MERIAL SAS, Francja 1 Wstęp Poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający (PMWS) zaobserwowano po raz pierwszy w stadach w Kanadzie i

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Text Copyright by Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, Warszawa 2012 This edition Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA

WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA 1 WSZYSTKO O CHOROBIE VON WILLEBRANDA Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Tytuł oryginału: All About von Willebrand Disease......for people with von Willebrand

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a) testy przesiewowe

Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a) testy przesiewowe Diagnostyka HIV 1. Na czym polegają testy HIV? a. testy przesiewowe b. test Western blot 2. Kto powinien zrobić sobie test na HIV? 3. Kiedy wykonywać testy HIV? 4. Dzieci kobiet zakażonych HIV 5. Gdzie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MEDYCZNY Nr 2/2014

BIULETYN MEDYCZNY Nr 2/2014 wydanie bezpłatne z dnia 15.01.2014 r. BIULETYN MEDYCZNY Nr 2/2014 Laboratorium Badawcze ANCHEM zlokalizowane jest w Brodnicy przy ul. Korczaka 2. Stanowi zespół Pracowni Diagnostyki Medycznej, Serologii,

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i monitorowanie zakażeń. wirusem HIV

Diagnostyka i monitorowanie zakażeń. wirusem HIV Diagnostyka i monitorowanie zakażeń wirusem HIV Niniejsza broszura powstała przy współpracy z Profesorem F. Barin Virology Laboratory and HIV National Reference Center Tours University Hospital Center

Bardziej szczegółowo

Akademia Wiedzy Synevo Polska i Roche Diagnostics Polska. zapraszają na szkolenie online

Akademia Wiedzy Synevo Polska i Roche Diagnostics Polska. zapraszają na szkolenie online Akademia Wiedzy Synevo Polska i Roche Diagnostics Polska zapraszają na szkolenie online 1 Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C dr hab. P.Grabarczyk prof IHiT Zakład Wirusologii

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA. Mirosław Wielgoś NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I TERAPIA CHOROBY HEMOLITYCZNEJ PŁODU REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA Mirosław Wielgoś I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawski Uniwersytet Medyczny KONFLIKT SEROLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C

ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C ANALIZA KLINICZNA SOFOSBUWIR (SOVALDI ) W TERAPII PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C Wersja 1.0 Kraków czerwiec 2015 HTA Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Starowiślna

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo