AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)"

Transkrypt

1 AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość pojedynczej reakcji: 20 µl Limit detekcji: 6 kopii bakteryjnego DNA Przed użyciem zestawu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Amplicon sp. z o. o. ul. Duńska Wrocław Polska, NIP: , KRS: tel , fax

2 ZASTOSOWANIE Zestaw AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) jest przeznaczony do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella w próbkach uzyskanych z żywności lub tkanek zakażonego zwierzęcia. W celu uniknięcia problemów z wydajnością reakcji Real Time PCR próbki DNA powinny być przygotowane przy użyciu metod pozwalających otrzymać wysokiej jakości DNA pozbawiony inhibitorów reakcji PCR. Zalecane są zestawy do izolacji DNA oparte o złoża krzemionkowe (tzw. zestawy kolumienkowe). ZAKRES STOSOWANIA Diagnostyka weterynaryjna in vitro Badania i rozwój (B+R) Badania żywności na obecność zanieczyszczeń mikrobiologicznych SKŁADNIKI ZESTAWU Nazwa Opis Ilość Kolor wieczka RM Mieszanina reakcyjna µl Zielony PC Kontrola pozytywna 2 50 µl Czerwony NC Kontrola negatywna 2 50 µl Niebieski Woda Woda µl Biały TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE Transport odbywa się w suchym lodzie. Po otrzymaniu przesyłki należy ją natychmiast rozpakować. Składniki testu przechowywać -20 C. UNIKAĆ EKSPOZYCJI SKŁADNIKA RM NA ŚWIATŁO; Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania składników testu w szczególności składnika RM. Trzy cykle zamrożenia i rozmrożenia składnika RM nie wpływają znacząco na jakość wyników. WSKAZÓWKA: na etykietach probówek zawierających składnik RM znajdują się pola, w których można zaznaczać ilość rozmrożeń danej porcji. Nie używać składników testu po upływie daty przydatności do użycia. 2

3 ZASADA DZIAŁANIA Zestaw AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) zawiera startery namnażające fragment genomu bakterii z rodzaju Salmonella. Detekcja obecności bakteryjnego DNA następuje dzięki specyficznej sondzie typu TaqMan, która przyłączając się do powstającego amplikonu (powielanego fragmentu bakteryjnego DNA) ulega hydrolizie. Podczas hydrolizy z sondy jest uwalniany barwnik fluorescencyjny FAM, który jest następnie wykrywany przez układ optyczny aparatu do Real Time PCR. Odpowiednio dobrane sekwencje starterów i sondy zapewniają wysoką specyficzność reakcji. W celu zwiększenia wiarygodności wyników Zestaw AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) zawiera kontrolę wewnętrzną (egzogenny fragment DNA) oraz układ starterów i sondy do jej namnożenia i detekcji. Detekcja kontroli wewnętrznej odbywa się dzięki uwalnianiu przez sondę barwnika fluorescencyjnego HEX. Obecność kontroli wewnętrznej pozwala na monitorowanie prawidłowego przebiegu reakcji Real Time PCR. Amplifikacja kontroli wewnętrznej nie wpływa na wydajność wykrywania sekwencji specyficznej dla bakterii z rodzaju Salmonella. Pozytywny wynik kontroli wewnętrznej stanowi potwierdzenie prawidłowego przebiegu reakcji Real Time PCR. 3

4 POTRZEBNY SPRZĘT I DODATKOWE MATERIAŁY Aparat do Real Time PCR: LightCycler 480 (Roche) LightCycler 96 (Roche) LightCycler 2.0 (Roche) RotorGene 3000/6000 (Qiagen) Inne urządzenia umożliwiające detekcję barwników fluorescencyjnych FAM i HEX. Zestaw AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) nie zawiera barwnika normalizacyjnego ROX. W przypadku urządzeń wymagających takiej normalizacji należy do mieszaniny reakcyjnej dodać barwnik ROX do odpowiedniego stężenia. Barwnik ROX nie jest dołączony do zestawu. Probówki reakcyjne (próbówki PCR, płytki PCR, kapilary w zależności od posiadanego urządzenia do Real Time PCR) Wirówka do probówek reakcyjnych Wirówka stołowa Pipety automatyczne w zakresie µl Sterylne końcówki z filtrami do pipet automatycznych Zestaw do izolacji DNA W zależności od użytego zestawu do izolacji DNA może być potrzeby dodatkowy sprzęt i materiały. IZOLACJA DNA Z poszczególnych osobników pobrać fragmenty tkanek, a następnie wyizolować DNA. Ilość potrzebnego materiału zależy od użytej metody izolacji DNA. Do izolacji DNA zaleca się stosowanie zestawów opartych o złoża krzemionkowe (tzw. zestawów kolumienkowych), gdyż zapewniają one uzyskanie próbek DNA o odpowiedniej jakości pozbawionych inhibitorów reakcji PCR. W przypadku innych metod izolacji preparat DNA może zawierać związki, które istotnie zmniejszają wydajność reakcji PCR. Prowadzi to do obniżenia czułości testu, a w skrajnych przypadkach do braku amplifikacji DNA. Próbki DNA należy przechowywać w +4 C (krótki okres przechowywania) lub w -20 C (długi okres przechowywania). 4

5 REAKCJA REAL TIME PCR 1. Określić liczbę próbek DNA poddawanych analizie (n). 2. Rozmrozić składniki testu. Po rozmrożeniu składników dokładnie wymieszać zawartość probówek i krótko je zwirować. Składniki po rozmrożeniu przechowywać w +4 C lub na lodzie. UNIKAĆ EKSPOZYCJI składnika RM NA ŚWIATŁO; 3. Określić ilość DNA dodawanego do reakcji (x µl). Optymalna ilość DNA w reakcji wynosi ng. Ilość DNA dodawanego do reakcji nie powinna przekroczyć 500 ng. Duże ilości DNA dodanego do reakcji PCR hamują aktywność polimerazy DNA i obniżają czułość testu. Typowo ng DNA jest zawarte w 1-5 µl próbki DNA uzyskanej przy użyciu zestawu kolumienkowego. 4. Dokładnie wymieszać ze sobą (n + 3) 12 µl mieszaniny reakcyjnej RM oraz (n + 3) (8 - x) µl wody. 5. Do n + 2 probówek reakcyjnych (probówek PCR, kapilar, studzienek na płytce) nanieść po (20 x) µl przygotowanej mieszaniny. 6. Do n probówek reakcyjnych dodać po x µl przygotowanych próbek DNA. Do jednej z pozostałych dwóch próbówek reakcyjnych dodać kontrolę negatywną NC, a do drugiej kontrolę pozytywną PC. UWAGA: kontrolę pozytywną należy dodać jako ostatnią. 7. Zamknąć probówki reakcyjne, a następnie krótko je zwirować. 8. Probówki reakcyjne umieścić w aparacie do Real Time PCR i wykonać reakcję według następującego protokołu: Denaturacja wstępna Amplifikacja (45 cykli) Schłodzenie aparatu 95 C 5 min 95 C 10 s 58 C 25 s* C 30s (zależnie od typu aparatu) *Na końcu tego etapu ustawić odczyt fluorescencji w kanałach dla FAM i HEX. Kanał dla FAM służy do wykrywania sekwencji specyficznej dla bakterii z rodzaju Salmonella. Kanał dla HEX służy do wykrywania kontroli wewnętrznej. 5

6 INTERPRETACJA WYNIKÓW L.p. Rodzaj próbki FAM HEX Wynik 1 Kontrola pozytywna + + Prawidłowy 2 Kontrola negatywna - + Prawidłowy 3 Oznaczenie Dodatni 4 Oznaczenie Ujemny Brak odczytu w kanale dla HEX* oznacza, że reakcja Real Time PCR nie przebiegła w sposób prawidłowy. Jednoczesny brak pozytywnego odczytu fluorescencji w kanale dla HEX w przypadku kontroli pozytywnej i negatywnej wskazuje na złą jakość Zestawu AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) (niewłaściwe przechowywanie, transport, wygaśnięcie terminu przydatności do użycia itp.) Pozytywny odczyt fluorescencji w kanale dla HEX w przypadku kontroli pozytywnej i negatywnej i brak pozytywnego odczytu dla badanych próbek DNA oznacza złą jakość próbek DNA (obecność związków hamujących reakcję PCR) lub zbyt dużą ilość DNA użytego w reakcji. W tym przypadku należy do reakcji dodać mniejszą objętość próbki DNA, jednocześnie dodając taką objętość wody, aby końcowa objętość reakcji wynosiła 20 µl. *Przy bardzo wysokim mianie bakterii może wystąpić brak odczytu w kanale HEX przy jednoczesnym odczycie w kanale FAM. Zaleca się wtedy powtórzenie reakcji z zmniejszoną ( krotnie) ilością DNA dodanego do reakcji. UWAGI DODATKOWE Zastosowane sondy TaqMan posiadają wygaszacze (Quenchers) typu BHQ (Black Hole Quencher ), które nie generują dodatkowych sygnałów fluorescencyjnych. W aparatach, które tego wymagają (np. RotorGene 6000), jako typ wygaszacza należy wybrać opcję none. Przygotowany test wykrywa powyżej 6 kopii bakteryjnego DNA obecnych w dodawanej próbce. Próbki DNA uzyskane z pojedynczych osobników można ze sobą pulować i wykorzystywać w pojedynczym oznaczeniu. W tym celu równe objętości próbek DNA (np. 10 µl) przeznaczonych do pulowania należy ze sobą dokładnie wymieszać i użyć jako matrycy w reakcji Real Time PCR. Należy jednak pamiętać, że pulowanie próbek DNA zmniejsza możliwość 6

7 uzyskania pozytywnego wyniku w przypadku próbek zawierających niewielką ilość bakterii. Nie stosować objętości reakcji mniejszych niż 20 µl. Zmniejszenie objętości reakcji powoduje znaczące zmniejszenie czułości testu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas izolacji DNA, a materiał biologiczny uzyskany od chorych zwierząt traktować jako potencjalnie zakażony. Izolację DNA oraz detekcję obecności bakterii z rodzaju Salmonella powinien wykonać odpowiednio przeszkolony personel w laboratorium spełniającym odpowiednie wymogi i dopuszczonym do pracy z zakażonym materiałem biologicznym. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas izolacji DNA nie doszło do krzyżowego zanieczyszczenia próbek DNA izolowanych równolegle. W celu maksymalnego wyeliminowania fałszywych wyników powinno się przestrzegać następujących zasad: - w miarę możliwości wyznaczyć osobne stanowiska do izolacji DNA, przygotowania reakcji Real Time PCR oraz jej wykonania/analizy. - pomiędzy etapami izolacji DNA, przygotowania reakcji Real Time PCR należy dokonać zmiany odzieży laboratoryjnej (fartucha) oraz zmiany rękawiczek jednorazowych. - powierzchnię stanowisk do izolacji DNA i przygotowania reakcji Real Time PCR należy przemywać środkami usuwającymi/niszczącymi DNA. - do pipet automatycznych należy stosować wyłącznie sterylne końcówki z filtrem. - podczas przygotowywania reakcji Real Time PCR kontrolę pozytywną PC należy dodać jako ostatnią. Przed jej dodaniem, w miarę możliwości, należy zamknąć probówki z dodanymi próbkami DNA i kontrolą negatywną NC. TaqMan jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla Applied Biosystems, Inc. LightCycler jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla Roche Diagnostics GmbH. Black Hole Quencher jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla Biosearch Technologies, Inc. 7

4. Protokoły amplifikacji DNA przy użyciu systemu PowerPlex ESX 17

4. Protokoły amplifikacji DNA przy użyciu systemu PowerPlex ESX 17 4. Protokoły amplifikacji DNA przy użyciu systemu PowerPlex ESX 17 Materiały dostarczane przez użytkownika termocykler GeneAmp PCR System 9700 lub 2720 (Applied Biosystems) mikrowirówka probówki reakcyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR spis treści Spis treści Polimerazy PCR i real-time PCR 6 Klasyczny PCR Hot Start PCR Real-time PCR i analiza HRM Polimerazy specjalne (long range, proofreading) 6 8 10 13 Odwrotna transkrypcja 15 Izolacja

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI

MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI MEDYCZNE ZASADY POBIERANIA KRWI, ODDZIELANIA JEJ SKŁADNIKÓW I WYDAWANIA, OBOWIĄZUJĄCE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI Diagnostyka czynników zakaźnych przenoszonych przez krew 1.1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka

QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka QUANTA Lite Ribosome P ELISA 708600 Do diagnostyki in vitro Złożoność CLIA: Wysoka Przeznaczenie QUANTA Lite TM Ribosome P jest to immunoenzymatyczny test (ELISA) do półilościowego oznaczania przeciwciał

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek

Life Science, Biotechnologia Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Rozwój projektu leku / Stacje przygotowania próbek Stacje przygotowania próbek, Zephyr Zephyr są nastołowymi, 96- kanałowymi lub 384-kanałowymi stacjami przygotowania próbek, sterowanymi przez oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 Katalog produktów BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 1 2 Każdego dnia w szpitalach na całym świecie wykorzystuje się do pobierania krwi miliony probówek BD Vacutainer. BD jest wiodącą, globalną,

Bardziej szczegółowo

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785

PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 PLATELIA CANDIDA Ab Plus 96 TESTÓW 62785 TEST IMMUNOENZYMATYCZNY DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ ANTY- MANNANOWYCH CANDIDA W LUDZKIEJ SUROWICY LUB OSOCZU 1- PRZEZNACZENIE TESTU Platelia Candida Ab Plus jest

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu:

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Badamy DNA Agata Rogowska, Jakub Urbański Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Agata Rogowska, Jakub Urbański Ilustracje: Dean Madden Korekta: Joanna Lilpop Zestaw opracowany w ramach projektu Science

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi

ROZDZIAŁ 1. System jakości w służbie krwi ROZDZIAŁ 1 System jakości w służbie krwi 1. Dobra Praktyka Wytwarzania Nowoczesne podejście do problemu jakości krwi i jej składników (zgodne z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej i zaleceniami Rady

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej

MDS100. Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 PL Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej 3 Data wydania: 11.2011 Instrukcja obsługi Systemu do diagnostyki molekularnej MDS100 Spis treści Spis treści Spis treści...1 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH PPRRZZEEWODNIKK DO ZZAJ JĘĘĆĆ LLABBORRATTORRYYJ JNYYCCH DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, DR INŻ. SYLWESTER CZAPLICKI, DR INŻ. JUSTYNA BOJARSKA, MGR INŻ.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny

Wytyczne PL 1003 09, 2009. Wytyczne oceny Wytyczne PL 1003 09, 2009 Wytyczne oceny przy certyfikacji wyrobów na znak jakości IGWP uszczelek z gumy do połączeń rur przeznaczonych do kanalizacji i instalacji zimnej wody pitnej Zatwierdzone do ankiety

Bardziej szczegółowo

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro

HIV combo REF A59428. Podsumowanie i objaśnienie. Do diagnostyki in vitro HIV combo REF A59428 Zastosowanie Test Access HIV combo jest chemiluminescencyjnym testem immunoenzymatycznym, wykorzystującym cząstki paramagnetyczne do wykrywania metodą jakościową antygenu HIV-1 p24

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r.

Sprawozdanie z badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w roku 2011. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Lublin, dnia, 14.11.2011 r. Ekologiczne metody przetwórstwa mięsa i wyrobu produktów mięsnych bez stosowania dodatków azotanów i azotynów z uwzględnieniem wydłużania trwałości przechowalniczej tych produktów

Bardziej szczegółowo

aktualności biomérieux k K

aktualności biomérieux k K 63 grudzień 2012 aktualności biomérieux k K K Pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia, zdrowia, dużo radości, sukcesów w pracy i życiu osobistym w Nowym Roku 2013 życzą pracownicy

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski P R A C A O R Y G I N A L N A Andrzej Tysarowski 1, Anna Fabisiewicz 1, Iwona Kolasa 2, Jolanta Kupryjańczyk 2, Dorota Ścieglińska 3, Marek Rusin 3, Zdzisław Krawczyk 3, Agnieszka Woźniak 4, Lucyna Morzuch

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room

dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room Wymogi higieny dla apteki szpitalnej w zakresie pomieszczeń clean room Materiały szkoleniowe dla personelu pracującego w pomieszczeniach czystych apteki szpitalnej opracowane na podstawie wytycznych GMP

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Pompa insulinowa Swiss made Termin handlowy oraz logotyp Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich wykorzystanie przez firmę Roche jest objęte licencją. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE 21.5.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/75 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo