Sztuczna Inteligencja i Systemy Doradcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sztuczna Inteligencja i Systemy Doradcze"

Transkrypt

1 Sztuczna Inteligencja i Systemy Doradcze Sieci bayessowskie Sieci bayessowskie 1

2 Niepewnosc Niech akcja A t = wyjedź na lotnisko t minut przed odlotem Czy A t pozwoli mi zdążyć na czas? Problemy: 1) informacja częściowa (stan ulic, plany innych kierowców, etc.) 2) niedokładne informacje (raport o korkach) 3) niepewność działania akcji (złapanie gumy, etc.) 4) ogromna złożoność modelowania i przewidywania ruchu Stąd czysto logiczne podejście albo 1) ryzykuje fałszywość: A 25 pozwoli mi zdążyć na czas albo 2) prowadzi do wniosków zbyt słabych do podjęcia decyzji: A 25 pozwoli mi zdążyć na czas jeśli nie będzie wypadku na moście i nie będzi padać i nie złapię gumy itd. (A 1440 mogłoby być uznane że rozsądnie zapewnia, że zdąże na czas, ale nie chcę czekać całą noc na lotnisku...) Sieci bayessowskie 2

3 Podstawy prawdopodobienstwa Ω przestrzeń próbek np. 6 możliwych wyników rzutu kostką. ω Ω jest punktem próbkowym/dopuszczalnym stanem świata/ zdarzeniem atomowym Przestrzeń prawdopobieństwa lub model prawdopodobieństwa to przestrzeń próbek z przypisaniem P(ω) dla każdego ω Ω spełniającego warunki 0 P(ω) 1 Σ ω P(ω) = 1 np. P(1) =P(2) =P(3) =P(4) =P(5) = P(6) = 1/6. Zdarzenie A jest podzbiorem Ω P(A) = Σ {ω A} P(ω) Np. P(rzut kostką < 4) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2 Sieci bayessowskie 3

4 Zmienne losowe Zmienna losowa jest funkcją z przestrzeni próbek w pewien zbiór wartości, np. rzeczywistych lub boolowskich np. Odd(1) = true. P indukuje rozkład prawdopodobieństwa dla dowolnej zm. los. X: P(X = x i ) = Σ {ω:x(ω) =xi }P(ω) np. P(Odd =true) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2 Sieci bayessowskie 4

5 Zdania Zdania reprezentują pewne zdarzenia (podzbiory przestrzeni próbek) w których są prawdziwe Boolowskie zmienne losowe np. Cavity (czy jestem osłabiony?) Dyskretne zmienne losowe (skończone lub nieskończone) np. Weather ma jedną wartość z sunny, rain, cloudy, snow W eather = rain jest zdaniem Wartości muszą być kompletne i wzajemnie się wykluczać Ciągłe zmienne losowe (ograniczone lub nieograniczone) np. emp = 21.6; można także emp < Dowolne kombinacje boolowskie prostych zdań Sieci bayessowskie 5

6 Prawdopodobienstwo bezwarunkowe Bezwarunkowe prawdopodobieństwo zdań np. P(Cavity =true) = 0.1 i P(Weather =sunny) = 0.72 odpowiada przekonaniom przed dostarczeniem jakiejkolwiek (nowej) przesłanki Rozkład prawdopodobieństwa daje wartości dla wszystkich przypisań: P(W eather) = 0.72, 0.1, 0.08, 0.1 (znormalizowana: sumuje się do 1) Łączny rozkład prawdopodobieństwa dla zbioru zm. los. daje prawdopodobieństwa każdego zdarzenia atomowego na tych zm. los. (tzn. każdy punkt próbkowy) P(Weather, Cavity) = macierz wartości 4 2: W eather = sunny rain cloudy snow Cavity = true Cavity = f alse Każde pytanie o dziedzinę może być odpowiedziane przez łączny rozkład ponieważ każde zdarzenie jest sumą punktów próbkowych Sieci bayessowskie 6

7 Prawdopodobienstwo warunkowe Prawdopodobieństwo warunkowe lub a posteriori np. P(cavity toothache) = 0.8 tzn. zakładając, że toothache to to, o czym wiem NIE jeśli toothache to 80% szans na cavity Notacja rozkładów warunkowych: P(Cavity oothache) = 2-elementowy wektor 2-elementowych wektorów Jeśli wiemy więcej, np. cavity też jest dane, wtedy mamy P(cavity toothache, cavity) = 1 Uwaga: mniej specyficzne przekonania pozostają prawdziwe po dojściu nowych przesłanek, ale nie zawsze są użyteczne Nowe przesłanki mogą być nieistotne, umożliwiając upraszczanie, np. P(cavity toothache, 49ersW in) = P(cavity toothache) = 0.8 en rodzaj wnioskowania, uwarunkowany wiedzą dziedzinową, jest kluczowy Sieci bayessowskie 7

8 Prawdopodobienstwo warunkowe Definicja prawdopobieństwa warunkowego: P(a b) = P(a b) P(b) if P(b) 0 Reguła produkcji daje sformułowanie alternatywne: P(a b) = P(a b)p(b) = p(b a)p(a) Ogólna wersja zachodzi dla całych rozkładów, np. P(W eather, Cavity) = P(W eather Cavity)P(Cavity) (jako zbiór 4 2 równań, nie mnożenie macierzy) Reguła łańcuchowa otrzymywana przez kolejne zastosowania reguły produkcji: P(X 1,..., X n ) = P(X 1,..., X n 1 ) P(X n X 1,..., X n 1 ) = P(X 1,..., X n 2 ) P(X n1 X 1,..., X n 2 ) P(X n X 1,..., X n 1 ) =... = Π n i = 1P(X i X 1,..., X i 1 ) Sieci bayessowskie 8

9 Wnioskowanie przez wyliczanie Zazwyczaj interesuje nas rozkład warunkowy zadanych zmiennych Y przy danych specyficznych wartościach e dla zmiennych-przesłanek E Zmienne ukryte H = X Y E Ogólny pomysł: ustalamy zmienne-przesłanki i sumujemy prawdopodobieństwa po wartościach zmiennych ukrytych: P(Y E =e) = αp(y,e=e) = ασ h P(Y,E=e,H=h) Wyrażenia w sumowania są wartościami łącznego rozkładu ponieważ Y, E i H razem wyczerpują cały zbiór zmiennych losowych Problemy: 1) Złożoność czasowa O(d n ) gdzie d jest maks. liczbą wartości zmiennej 2) Złożoność pamięciowa O(d n ), żeby pamiętać łączny rozkład 3) Jak zbudować słownik wartości prawdopodobieństw dla O(d n ) punktów próbkowych??? Sieci bayessowskie 9

10 Niezaleznosc A i B są niezależne wtw P(A B) = P(A) lub P(B A) = P(B) lub P(A, B) = P(A)P(B) oothache Cavity Weather Catch decomposes into P( oothache, Catch, Cavity, W eather) = P( oothache, Catch, Cavity)P(W eather) Cavity oothache Catch Weather 32 wartości prawdopodobieństw zredukowane do 12; dla n niezależnych rzutów monetą 2 n n Pełna niezależność zmiennych jest bardzo efektywna, ale bardzo rzadka Sieci bayessowskie 10

11 Niezaleznosc warunkowa P(oothache, Cavity, Catch) wymaga = 7 niezależnych wartości Jeśli mam osłabienie, prawdopodobieństwo, że złapię wtedy przeziębienie jest niezależne od tego, czy mam ból zęba: (1) P(catch toothache, cavity) = P(catch cavity) a sama niezależność pozostaje, jeśli nie mam osłabienia: (2) P(catch toothache, cavity) = P(catch cavity) Catch jest warunkowo niezależne od oothache przy danym Cavity: P(Catch oothache, Cavity) = P(Catch Cavity) Równoważne zdania: P( oothache Catch, Cavity) = P( oothache Cavity) P( oothache, Catch Cavity) = P( oothache Cavity)P(Catch Cavity) Sieci bayessowskie 11

12 Niezaleznosc warunkowa Używając pełnego łącznego rozkładu i reguły łańcuchowej: P( oothache, Catch, Cavity) = P( oothache Catch, Cavity)P(Catch, Cavity) = P( oothache Catch, Cavity)P(Catch Cavity)P(Cavity) = P( oothache Cavity)P(Catch Cavity)P(Cavity) zn = 5 niezależnych wartości (równania 1 i 2 usuwają 2) W większości przypadków użycie prawdopodobieństwa warunkowego redukuje rozmiar reprezentacji łącznego rozkładu z wykładniczego od n do linowego od n. Niezależność warunkowa jest najbardziej podstawową i efektywną formą wiedzy o niepewnym środowisku. Sieci bayessowskie 12

13 Regula Bayessa Reguła produkcytjna P(a b) = P(a b)p(b) = P(b a)p(a) reguła Bayessa P(a b) = P(b a)p(a) P(b) lub dla rozkładów P(Y X) = P(X Y )P(Y ) P(X) = αp(x Y )P(Y ) Użyteczne przy szacowaniu prawdopodobieństwa diagnostycznego na podstawie prawdopodobieństwa przyczynowego: P(Cause Effect) = P(Effect Cause)P(Cause) P(Effect) Np. M dolegliwość meningitis, S sztywnienie szyji: P(m s) = P(s m)p(m) P(s) = = Sieci bayessowskie 13

14 Regula Bayessa i niezaleznosc warunkowa P(Cavity toothache catch) = α P(toothache catch Cavity)P(Cavity) = α P(toothache Cavity)P(catch Cavity)P(Cavity) Model wnioskowania naiwny Bayessowski (zakłada niezależność obserwacji): P(Cause, Effect 1,..., Effect n ) = P(Cause)Π i P(Effect i Cause) Cavity Cause oothache Catch Effect 1 Effect n Całkowita liczba parametrów liniowa od n Sieci bayessowskie 14

15 Sieci bayessowskie Prosta, grafowa notacja do reprezentacji stwierdzeń o niezależności warunkowej i do zwartej specyfikacji pełnych rozkładów wielu zmiennych losowych Składnia: zbiór węzłów, jeden dla każdej zmiennej losowej skierowany graf acykliczny (strzałka bezpośrednio wpływa na ) dla każdego węzła rozkład warunkowy na podstawie rodziców: P(X i Parents(X i )) W najprostszym przypadku rozkład warunkowy reprezentowany jest jako tablica prawdopodobieństwa warunkowego (PW) dająca rozkład X i dla każdej kombinacji wartości rodziców Sieci bayessowskie 15

16 Sieci bayessowskie: przyklad opologia sieci koduje stwierdzenie o warunkowej niezależności: Weather Cavity oothache Catch Weather jest niezależna od innych zmiennnych oothache i Catch są warunkowo niezależne przy danym Cavity Sieci bayessowskie 16

17 Sieci bayessowskie: przyklad Jestem w pracy, sąsiad John dzwoni do mnie, mówiąc mi, że mój alarm domowy się włączył, ale sąsiadka Mary nie dzwoni. Czasami alarm włącza się przy drobnych trzęsieniach ziemi. Czy to jest włamanie? Zmienne: Burglar, Earthquake, Alarm, JohnCalls, MaryCalls opologia sieci odzwierciedla wiedzę przyczynowo-skutkową : Włamywacz może uruchomić alarm rzęsienie ziemi może uruchomić alarm Uruchomiony alarm może spowodować, że Mary zadzwoni Uruchomiony alarm może spowodować, że John zadzwoni Sieci bayessowskie 17

18 Sieci bayessowskie: przyklad Burglary P(B).001 Earthquake P(E).002 B E P(A B,E) Alarm JohnCalls A P(J A) MaryCalls A P(M A) Sieci bayessowskie 18

19 Zwartosc reprezentacji sieci z k boolowskimi zmiennymi-rodzicami B E PW dla boolowskiej zmiennej X i ma 2 k wierszy będących kombinacjami wartości zmiennych-rodziców A Każdy wiersz PW wymaga jednej wartości prawd. p dla X i = true (prawdopodobieństwo dla X i =false jest 1 p) J M Jeśli każda zmienna ma co najwyżej k rodziców, to pełna sieć wymaga O(n 2 k ) wartości prawdopodobieństw zn. rośnie liniowo z n, vs. O(2 n ) dla pełnego rozkładu łącznego Dla sieci z włamaniem, = 10 wartości prawdopodobieństw (vs = 31) Sieci bayessowskie 19

20 Globalna semantyka Globalna semantyka definiuje pełny rozkład łączny jako produkt lokalnych rozkładów warunkowych: P(X 1,..., X n ) = Π n i = 1P(X i Parents(X i )) np. P(j m a b e) = B J A E M Sieci bayessowskie 20

21 Globalna semantyka Globalna semantyka definiuje pełny rozkład łączny jako produkt lokalnych rozkładów warunkowych: P(X 1,..., X n ) = Π n i = 1P(X i Parents(X i )) np. P(j m a b e) = P(j a)p(m a)p(a b, e)p( b)p( e) B J A E M Sieci bayessowskie 21

22 Lokala semantyka Lokalna semantyka: każdy węzeł jest warunkowo niezależny przy danych rodzicach od pozostałych węzłów nie będących jego potomkami U 1... U m Z 1j X Z nj Y 1... Y n wierdzenie: Lokalna semantyka globalna semantyka Sieci bayessowskie 22

23 Konstruowanie sieci bayessowskiej Wymaga metody takiej, że ciąg lokalnie testowalnych zależności warunkowych nadaje znaczenie globalne 1. Wybierz uporządkowanie zmiennych los. X 1,..., X n 2. Dla każdego i = 1 do n dodaj X i do sieci wybierz rodziców X 1,..., X i 1 takich, że P(X i Parents(X i )) = P(X i X 1,..., X i 1 ) Wybór rodziców gwarantuje znaczenie globalne: P(X 1,..., X n ) = Π n i = 1P(X i X 1,..., X i 1 ) (reguła łańcuchowa) = Π n i = 1P(X i Parents(X i )) (przez konstrukcję) Sieci bayessowskie 23

24 Konstruowanie sieci bayessowskiej: przyklad Załóżmy, że wybieramy M, J, A, B, E MaryCalls JohnCalls P(J M) = P(J)? Sieci bayessowskie 24

25 Konstruowanie sieci bayessowskiej: przyklad Załóżmy, że wybieramy M, J, A, B, E MaryCalls JohnCalls Alarm P(J M) = P(J)? Nie P(A J, M) = P(A J)? P(A J, M) = P(A)? Sieci bayessowskie 25

26 Konstruowanie sieci bayessowskiej: przyklad Załóżmy, że wybieramy M, J, A, B, E MaryCalls JohnCalls Alarm Burglary P(J M) = P(J)? Nie P(A J, M) = P(A J)? P(A J, M) = P(A)? P(B A, J,M) = P(B A)? P(B A, J,M) = P(B)? Nie Sieci bayessowskie 26

27 Konstruowanie sieci bayessowskiej: przyklad Załóżmy, że wybieramy M, J, A, B, E MaryCalls JohnCalls Alarm Burglary Earthquake P(J M) = P(J)? Nie P(A J, M) = P(A J)? P(A J, M) = P(A)? P(B A, J,M) = P(B A)? ak P(B A, J,M) = P(B)? Nie P(E B,A, J,M) = P(E A)? P(E B,A, J,M) = P(E A, B)? Nie Sieci bayessowskie 27

28 Konstruowanie sieci bayessowskiej: przyklad Załóżmy, że wybieramy M, J, A, B, E MaryCalls JohnCalls Alarm Burglary Earthquake P(J M) = P(J)? Nie P(A J, M) = P(A J)? P(A J, M) = P(A)? P(B A, J,M) = P(B A)? ak P(B A, J,M) = P(B)? Nie P(E B,A, J,M) = P(E A)? Nie P(E B,A, J,M) = P(E A, B)? ak Nie Sieci bayessowskie 28

29 Konstruowanie sieci bayessowskiej: przyklad MaryCalls JohnCalls Alarm Burglary Earthquake Rozpoznawanie warunkowych niezależności i oszacowanie prawdopodobieństw warunkowych jest trudne dla ludzi w nie przyczynowo-skutkowych kierunkach Sieć jest mniej zwarta: = 13 wartości prawdopodobieństw jest potrzebne Sieci bayessowskie 29

30 Siec bayessowska: diagnoza samochodu Początkowa przesłanka: samochód nie zapala Zmienne testowalne (zielone), zmienne zepsute, napraw to (pomarańczowe), zmienne ukryte (szare) rozrzedzają strukturę, redukują parametry battery age alternator broken fanbelt broken battery dead no charging battery meter battery flat no oil no gas fuel line blocked starter broken lights oil light gas gauge car won t start dipstick Sieci bayessowskie 30

31 Siec bayessowska: ubezpieczenie samochodu Age GoodStudent RiskAversion Seniorrain SocioEcon Mileage VehicleYear ExtraCar DrivingSkill MakeModel DrivingHist Antilock DrivQuality Airbag CarValue HomeBase Antiheft Ruggedness Accident OwnDamage heft Cushioning OtherCost OwnCost MedicalCost LiabilityCost PropertyCost Sieci bayessowskie 31

32 Wnioskowanie w sieci bayesowskiej Wnioskowanie dokładne Przez wyliczanie wartości Przez eliminację zmiennych Wnioskowanie aproksymacyjne Przez symulację stochastyczną metodą Monte Carlo z łancucha Markowa Sieci bayessowskie 32

33 Wnioskowanie przez wyliczanie wartosci Sumowanie iloczynów z prawdopodobieństw brzegowych bez faktycznego konstruowania ich jawnej reprezentacji, przy użyciu prawdopodobieństw warunkowych z sieci bayessowskiej Proste zapytanie w sieci z alarmem domowym: P(B j, m) = P(B, j, m)/p(j, m) = αp(b, j, m) = ασ e Σ a P(B,e, a, j, m) B J A E M Przechodząc po zmiennych w kolejności zgodnej z siecią (np. B,E, A, J, M) wyciągamy sumowanie po kolejnych zmiennych na zewnąrz wyrażenia i używamy wartości prawdopodobieństw z tablic PW: P(B j, m) = ασ e Σ a P(B)P(e)P(a B,e)P(j a)p(m a) = αp(b)σ e P(e)Σ a P(a B,e)P(j a)p(m a) Sieci bayessowskie 33

34 Wyliczanie wartosci: algorytm function Enumeration-Ask(X,e,bn) returns a distribution over X inputs: X, the query variable e, observed values for variables E bn, a Bayesian network with variables {X} E Y Q(X ) a distribution over X, initially empty for each value x i of X do extend e with value x i for X Q(x i ) Enumerate-All(Vars[bn],e) return Normalize(Q(X)) function Enumerate-All(vars,e) returns a real number if Empty?(vars) then return 1.0 Y irst(vars) if Y has value y in e then return P(y P arent(y )) Enumerate-All(Rest(vars), e) else return Σ y P(y Parent(Y )) Enumerate-All(Rest(vars),e y ) where e y is e extended with Y = y Sieci bayessowskie 34

35 Wyliczanie wartosci: dzialanie P(b).001 P(e).002 P( e).998 P(a b,e) P( a b,e) P(a b, e) P( a b, e) P(j a).90 P(j a).05 P(j a).90 P(j a).05 P(m a) P(m a) P(m a) P(m a) Rekurencyjne wyliczanie zmiennych w głąb sieci: O(n) pamięci, O(d n ) czasu Sieci bayessowskie 35

36 Wyliczanie wartosci: dzialanie P(b).001 P(e).002 P( e).998 P(a b,e) P( a b,e) P(a b, e) P( a b, e) P(j a).90 P(j a).05 P(j a).90 P(j a).05 P(m a) P(m a) P(m a) P(m a) Wyliczanie jest nieefektywne: powtarza obliczenia np. liczy P(j a)p(m a) dla każdej wartości e Sieci bayessowskie 36

37 Wnioskowanie przez eliminacje zmiennych Eliminacja zmiennych: wykonuje sumowanie z prawej do lewej, pamięta wyniki pośrednie (czynniki) w celu uniknięcia powtórzeń P(B j, m) = αp(b) } {{ } B f M (A) = Σ e P(e) } {{ } E Σ a P(a B,e) } {{ } A P(j a) } {{ } J = αp(b)σ e P(e)Σ a P(a B, e)p(j a)f M (a) = αp(b)σ e P(e)Σ a P(a B, e)f JM (a) = αp(b)σ e P(e)f ĀJM (b, e) = αp(b)f ĒĀJM (b) = αf B (b) f ĒĀJM (b) P(m a) P(m a) P(m a) } {{ } M, f JM (A) = f J (A) f M (A) = f A (A, B,E) jest macierzą dla wszystkich wartości A, B, E f ĀJM (B, E) = f A (a, B, E) f JM (a) + f A ( a, B, E) f JM ( a) f ĒĀJM (B, E) = f E (e) f ĀJM (B, e) + f E ( e) f ĀJM (B, e) P(j a)p(m a) P(j a)p(m a) Sieci bayessowskie 37

38 Eliminacja zmiennych: algorytm function Elimination-Ask(X,e,bn) returns a distribution over X inputs: X, the query variable e, evidence specified as an event bn, a belief network specifying joint distribution P(X 1,..., X n ) factors [ ]; vars Reverse(Vars[bn]) for each var in vars do factors [Make-actor(var, e) factors] if var is a hidden variable then factors Sum-Out(var, factors) return Normalize(Pointwise-Product(factors)) Sieci bayessowskie 38

39 Eliminacja zmiennych: zmienne nieistotne Rozważmy zapytanie P(JohnCalls Burglary = true) P(J b) = αp(b)σ e P(e)Σ a P(a b,e)p(j a)σ m P(m a) Suma po m jest równa 1; M jest nieistotne dla zapytania Można pominąć sumowanie po zmiennych nieistotnych B J A E M w 1: Y jest nieistotne jeśli Y Ancestors({X} E) utaj X = JohnCalls, E = {Burglary}, i Ancestors({X} E) = {Alarm, Earthquake} więc M jest nieistotne Sieci bayessowskie 39

40 Eliminacja zmiennych: zmienne nieistotne Def: moralny graf sieci bayessowskiej (nieskierowany): zawiera krawędzie z oryginalnej sieci bez kierunku oraz krawędzie pomiędzy każdą parą rodziców mającą wspólne dziecko Def: A jest m-odseparowane od B przez C wtw gdy jest odseparowane przez C w grafie moralnym w 2: Y jest nieistotne jeśli jest m-odseparowane od X przez E B E Dla P(JohnCalls Alarm = true), obie Burglary i Earthquake są nieistotne J A M Sieci bayessowskie 40

41 L L L L Zlozonosc dokladnego wnioskowania Sieci pojedynczych połączeń (polidrzewa): każde dwa wierzchołki połączone są co najwyżej jedną ścieżką złożoność czasowa i pamięciowa algorytmu eliminacji zmiennych O(d k n) Sieci wielokrotnych połączeń: można zredukować 3SA do dokładnego wnioskowania NP-trudne równoważne zliczaniu modeli 3SA #P-zupełne A B C D 1. A v B v C 2. C v D v A B v C v D AND Sieci bayessowskie 41

42 Wnioskowanie przez symulacje stochastyczna Podstawowy pomysł: 1) Losuj N próbek z rozkładem próbkowym S 2) Oblicz aproksymacyjne prawdopodobieństwo wynikowe ˆP 3) Udowodnij zbieżność do prawdopodobieństwa faktycznego P Wnioskowanie stochastyczne bezwarunkowe (bez przesłanek): Próbkowanie bezpośrednie 0.5 Coin Wnioskowanie stochastyczne warunkowe (z przesłankami): Próbkowanie z odrzucaniem: odrzuca próbki niezgodne z przesłankami Ważenie prawdopodobieństwa próbek: używa przesłanek do ważenia prawdopodobieństwa próbek Monte Carlo z łancucha Markowa (MCMC): próbkuje z procesu stochastycznego, w którym proawdopodobieństo stacjonarne jest rzeczywistym prawdopodobieństwem warunkowym Sieci bayessowskie 42

43 Probkowanie bezposrednie function Direct-Sampling(X, bn, N) returns an estimate of P(X) local variables: N, a vector of counts over X, initially zero for j = 1 to N do x Prior-Sample(bn) N[x] N[x]+1 where x is the value of X in x return Normalize(N[X]) function Prior-Sample(bn) returns an event sampled from bn inputs: bn, a belief network specifying joint distribution P(X 1,..., X n ) x an event with n elements for i = 1 to n do x i a random sample from P(X i Parents(X i )) return x Sieci bayessowskie 43

44 Probkowanie bezposrednie: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) Sieci bayessowskie 44

45 Probkowanie bezposrednie: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) Sieci bayessowskie 45

46 Probkowanie bezposrednie: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) Sieci bayessowskie 46

47 Probkowanie bezposrednie: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) Sieci bayessowskie 47

48 Probkowanie bezposrednie: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) Sieci bayessowskie 48

49 Probkowanie bezposrednie: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) Sieci bayessowskie 49

50 Probkowanie bezposrednie: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) Sieci bayessowskie 50

51 Probkowanie bezposrednie: wlasnosci Prawdopodobieństwo, że PriorSample generuje dane zdarzenie S PS (x 1... x n ) = Π n i = 1P(x i Parents(X i )) = P(x 1... x n ) to odpowiada prawdopodobieństwu faktycznemu tego zdarzenia Np. S PS (t, f, t, t) = = = P(t, f, t, t) N PS (x 1... x n ) liczbą próbek wygenerowanych dla zdarzenia x 1,..., x n Wtedy lim N ˆP(x 1,..., x n ) = lim N N PS(x 1,..., x n )/N = S PS (x 1,..., x n ) = P(x 1... x n ) Powyższą własność algorytmu DirectSampling nazywamy spójnością Notacja: ˆP(x1,..., x n ) P(x 1... x n ) Sieci bayessowskie 51

52 Probkowanie z odrzucaniem ˆP(X e) szacowane z próbek zgodnych z przesłankami e function Rejection-Sampling(X, e, bn, N) returns an estimate of P(X e) local variables: N, a vector of counts over X, initially zero for j = 1 to N do x Prior-Sample(bn) if x is consistent with e then N[x] N[x]+1 where x is the value of X in x return Normalize(N[X]) Np. oszacowanie P(Rain Sprinkler = true) przy użyciu 100 próbek 27 próbek ma Sprinkler = true Z tego, 8 ma Rain =true i 19 ma Rain =false. ˆP(Rain Sprinkler = true) = Normalize( 8, 19 ) = 0.296, Sieci bayessowskie 52

53 Probkowanie z odrzucaniem: wlasnosci ˆP(X e) = αn PS (X,e) (wynik algorytmu RejectionSampling) = N PS (X,e)/N PS (e) (normalizowane przez N PS (e)) P(X, e)/p(e) (własność PriorSample) = P(X e) (prawdopodobieństwo faktyczne) Zatem próbkowanie z odrzucaniem ma własność spójności tzn. oszacowanie zbiega do faktycznego prawdopodobieństwa warunkowego Problem: bardzo kosztowne jeśli P(e) jest małe P(e) rozpada się wykładniczo wraz z liczbą zmiennych! Sieci bayessowskie 53

54 Wazenie prawdopodobienstwa probek Pomysł: ustala zmienne z przesłanek, próbkuje tylko zmienna spoza przesłanek, i waży prawdopodobieństwo każdej próbki stosownie do przesłanek function Likelihood-Weighting(X, e, bn, N) returns an estimate of P(X e) local variables: W, a vector of weighted counts over X, initially zero for j = 1 to N do x, w Weighted-Sample(bn) W[x] W[x] + w where x is the value of X in x return Normalize(W[X ]) function Weighted-Sample(bn,e) returns an event and a weight x an event with n elements; w 1 for i = 1 to n do if X i has a value x i in e then w w P(X i = x i Parents(X i )) else x i a random sample from P(X i Parents(X i )) return x, w Sieci bayessowskie 54

55 Wazenie prawdopodobienstwa probek: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) w = 1.0 Sieci bayessowskie 55

56 Wazenie prawdopodobienstwa probek: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) w = 1.0 Sieci bayessowskie 56

57 Wazenie prawdopodobienstwa probek: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) w = 1.0 Sieci bayessowskie 57

58 Wazenie prawdopodobienstwa probek: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) w = Sieci bayessowskie 58

59 Wazenie prawdopodobienstwa probek: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) w = Sieci bayessowskie 59

60 Wazenie prawdopodobienstwa probek: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) w = Sieci bayessowskie 60

61 Wazenie prawdopodobienstwa probek: przyklad P(C).50 Cloudy C P(S C) Sprinkler Rain C P(R C) S R Wet Grass P(W S,R) w = = Sieci bayessowskie 61

62 Wazenie prawdopodobienstwa probek: wlasnosci Prawdopodobieństwo próbki ważonej WeightedSample wynosi S WS (z,e) = Π l i = 1P(z i Parents(Z i )) Uwaga: S WS uwzględnia tylko przesłanki z przodków z i daje prawdopodobieństwo pośrednie pomiędzy prawdopodobieństwem a priori i a posteriori Sprinkler Cloudy Rain Waga dla danej próbki z,e wynosi w(z,e) = Π m i = 1P(e i Parents(E i )) Wet Grass Ważone prawdopodobieństwo próbkowe: S WS (z,e)w(z,e) = Π l i = 1P(z i Parents(Z i )) Π m i = 1P(e i Parents(E i )) = P(z,e) (ze standardowej, globalnej semantyki sieci) Stąd ważenie prawdopodobieństwa też ma własność spójności ale efektywność nadal maleje przy dużej liczbie przesłanek ponieważ bardzo mało próbek ma dużą wagę Sieci bayessowskie 62

63 Monte Carlo dla lancucha Markowa Stan sieci: bieżące przypisanie wszystkich zmiennych Łańcuch Markowa: ciąg stanów sieci, następny stan jest generowany poprzez próbkowanie jednej zmiennej nie będącej przesłanką na podstawie jej koca Markowa function MCMC-Ask(X, e, bn, N) returns an estimate of P(X e) local variables: N[X ], a vector of counts over X, initially zero Z, the nonevidence variables in bn x, the current state of the network, initially copied from e initialize x with random values for the variables in Y for j = 1 to N do N[x] N[x] + 1 where x is the value of X in x for each Z i in Z do sample the value of Z i in x from P(Z i MB(Z i )) given the values of MB(Z i ) in x return Normalize(N[X ]) Sieci bayessowskie 63

64 Koc Markowa Każdy węzeł jest warunkowo niezależny od wszystkich pozostałych przy danym jego kocu Markowa: rodzice + dzieci + inni rodzice dzieci U 1... U m Z 1j X Z nj Y 1... Y n Sieci bayessowskie 64

65 Koc Markowa: przyklad Koc Markowa dla Cloudy: Sprinkler i Rain Koc Markowa dla Rain: Cloudy, Sprinkler i WetGrass Sprinkler Cloudy Wet Grass Prawdopodobieństwo warunkowe przy danym kocu Markowa: P(x i MB(X i )) = P(x i Parents(X i ))Π Zj Children(X i )P(z j Parents(Z j )) Rain Sieci bayessowskie 65

66 Lancuch Markowa Przy przesłankach Sprinkler = true, W etgrass = true łancuch Markowa zawiera 4 stany: Cloudy Cloudy Sprinkler Rain Sprinkler Rain Wet Grass Wet Grass Cloudy Cloudy Sprinkler Rain Sprinkler Rain Wet Grass Wet Grass Sieci bayessowskie 66

67 Monte Carlo dla lancucha Markowa: przyklad Szacowanie P(Rain Sprinkler = true, W etgrass = true) Algorytm powtarza próbkowanie zmiennych Cloudy i Rain na podstawie ich koca Markowa. Zlicza, ile razy Rain było true i false w kolejnych stanach sieci. Np. odwiedza 100 stanów 31 ma Rain = true, 69 ma Rain =false ˆP(Rain Sprinkler = true, W etgrass = true) = Normalize( 31, 69 ) = 0.31, 0.69 Sieci bayessowskie 67

68 Monte Carlo dla lancucha Markowa: wlasnosci wierdzenie: łańcuch zbiega do rozkładu stacjonarnego ( spójność): proporcja czasu spędzonego w danym stanie w czasie długiego działania sieci jest dokładnie propocjonalna do faktycznego prawdopodobieństwa warunkowego Zalety Metoda nie jest wrażliwa na topologię sieci Można stosować do zmiennych dyskretnych i ciągłych Wady Zbieżność może być wolna rudno określić moment, w którym algorytm daje już bliskie rozwiązanie Może być czasowo rozrzutny, jeśli występują duże koce Markowa: P(X i MB(X i )) nie zmienia się dużo (Prawo Wielkich Liczb) a jest liczone za każdym razem Sieci bayessowskie 68

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Struktury bezskalowe w rekurencyjnych sieciach neuronowych

Struktury bezskalowe w rekurencyjnych sieciach neuronowych Struktury bezskalowe w rekurencyjnych sieciach neuronowych Wydział Matematyki i Informatyki UMK Prezentacja na Seminarium Probabilistyczne KTPiAS dostępna na http://www.mat.uni.torun.pl/~philip/sem_2007.pdf

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH

Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Wybrane zagadnienia modelowania zmienności na rynkach finansowych z wykorzystaniem kopuli i procesów GARCH Piotr Jaworski Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 13 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

SID Wykład 10 Systemy uczace się

SID Wykład 10 Systemy uczace się SID Wykład 10 Systemy uczace się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW slezak@mimuw.edu.pl Uczenie indukcyjne Obiekty: Decyzja: dane reprezentujace rzeczywisty stan lub obiekt, tworza przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański Programowanie w logice Prolog Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Krzysztof Drelczuk. Praca magisterska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Krzysztof Drelczuk Wyszukiwanie wzorców kupna-sprzedaży w finansowych szeregach czasowych za pomocą teorii falek i gazów

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marek Kiszkis Nr albumu: 262948 Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski

Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski NJ/A+SD/1 Algorytmy i struktury danych Norbert Jankowski norbert@is.umk.pl www.is.umk.pl/ norbert/asd Uwagi mile widziane! Literatura [1] A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ze statystyki. Jarosław Żygierewicz

Ćwiczenia ze statystyki. Jarosław Żygierewicz Ćwiczenia ze statystyki Jarosław Żygierewicz 10 listopada 2009 Spis treści 1 Programowanie w Matlabie 5 1.1 Wstęp... 5 1.2 Gdziejesthelp?... 5 1.3 Zmienne-wektory,macierze... 8 1.4 Funkcjeiskrypty... 15

Bardziej szczegółowo

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja Jan Palczewski Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Łukasza

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego

Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego Paweł Kliber Wyznaczanie zabezpieczenia kwantylowego opcji w modelu zmienności stochastycznej metodą programowania dynamicznego 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zadań nowoczesnej matematyki finansowej

Bardziej szczegółowo

Chaotyczne liniowe układy dynamiczne: teoria i zastosowania

Chaotyczne liniowe układy dynamiczne: teoria i zastosowania ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XLI(2005) Jacek Banasiak(Durban, Łódź) Chaotyczne liniowe układy dynamiczne: teoria i zastosowania 1. Wstęp. W potocznym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych

Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych Zeszyty Naukowe nr 724 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jacek Wo oszyn Katedra Informatyki Oprogramowanie wspomagajàce badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych Streszczenie: Analiza numeryczna

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej

Opracowanie narzędzia on-line do automatycznego przygotowania plików do dynamiki molekularnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Katedra Informatyki Stosowanej Krzysztof Wierzchowski nr albumu: 244683 Praca magisterska na kierunku Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MACIERZY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO WYZNACZANIA HIERARCHII WAŻNOŚCI INFROMACJI W INTERNECIE

ZASTOSOWANIE MACIERZY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO WYZNACZANIA HIERARCHII WAŻNOŚCI INFROMACJI W INTERNECIE B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 2009 Ireneusz KACZMAR* ZASTOSOWANIE MACIERZY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DO WYZNACZANIA HIERARCHII WAŻNOŚCI INFROMACJI W INTERNECIE Autor rozpatruje

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe: -rozwiązania w bazie funkcyjnej (porzucamy metodę różnic skończonych)

Równania różniczkowe: -rozwiązania w bazie funkcyjnej (porzucamy metodę różnic skończonych) Równania różniczkowe: -rozwiązania w bazie funkcyjnej (porzucamy metodę różnic skończonych) Plan: metoda kolokacji metoda najmniejszych kwadratów metoda Galerkina formalizm reszt ważonych do metody elementów

Bardziej szczegółowo