MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE"

Transkrypt

1 MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

2 SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata z SAP-em 14 Diament na czteech kółkach 18 AKTUALNOŚCI WYDARZENIA SPÓŁKI W NASZEJ GRUPIE 4 Podejzyj budowę w Opolu 4 Skup akcji GiEK pzedłużony 4 Wyższy od kominów 4 Zgabna i elegancka 4 Tuów i Bełchatów gospodaczymi filaami 5 Tzy pytania do Jana Kosa TEMAT NUMERU 6 Cele stategii INWESTYCJE 12 Wspólny intanet GiEK nowe medium 12 Innowacyjne ozwiązania w oddziałach 13 Wolontaiusze z PGE GiEK pomogą dzieciom i zwiezętom 13 Poozumienie o współpacy WIEDZIEĆ WIĘCEJ 14 Goące lato z SAP-em 16 Łagodna ewolucja czy dość szybka ewolucja 17 Zespół od zaządzania zmianą 18 Diament na czteech kółkach LUDZIE 22 Jednośladem w nieznane SPORT 23 Pobiegli ulicami Łodzi 23 Do sześciu azy sztuka! 23 Jachtowi stenicy moscy 23 Enegetycy na kotach BEZ NAPIĘCIA 24 Woda zdowia doda! 10 Wspólna Kawka w Gozowie 24 motyla noga! EKSPRESS Pismo Pacowników PGE GiEK SA Wydawca: PGE Gónictwo i Enegetyka Konwencjonalna SA, Bełchatów, ul. Węglowa 5 Ades edakcji: Bełchatów, ul. Węglowa 5, pok. 208 Redakto naczelny: Daiusz Tocha, tel. kom Redakto powadząca: Anna Woźna, tel. kom Opacowanie gaficzne i skład: Jacek Wiażka, Adam Tułecki Duk: Dukania Tęcza, Łódź, ul. Łąkowa 3/5 Na okładce: Podpisanie umowy dotyczącej pojektu Centum. Na zdjęciu (od lewej): Tadeusz Jędzejczak, pezydent Gozowa i Jan Kos, dyekto Elektociepłowni Gozów Redakcja zastzega sobie pawo do skótów i edakcyjnego opacowania tekstów pzyjętych do duku Wszystkich czytelników zachęcamy do współpacy pzy twozeniu naszego wydawnictwa. Mateiały i infomacje można zgłaszać na ades owy: lub bezpośednio do edaktoów Redakcja: Gzegoz Batczak Józef Bukowski Mata Czyżewska Paweł Dusza Aldona Fydych Anna Gabowska Anna Kaciupa Janusz Kalinowski Ewa Maciaszek Rafał Piek Wojciech Stachowicz koekta: Dominik Gześkowiak Ten nume twozyli z nami: Agnieszka Bubczyk Elektociepłownia Lublin Wotków Miosław Kaczeewski KWB Tuów Anna Litwin Elektociepłownia Rzeszów Kystyna Sobańska Zespół Elektociepłowni Bydgoszcz Joanna Sieżysko Elektociepłownia Gozów Ewa Bzezińska Elektociepłownia Kielce Kaol Zajączkowski Elektociepłownia Zgiez Magdalena Kula, Leszek Tlałka, Maek Kapella, Maek Wdowiak, Rafał Góniak, Miosław Henc, Maek Tekiewicz PGE GiEK 2 EKspess n 6 (47) magazyn pacowników PGE GiEK SA

3 Szanowni Państwo! Najważniejszym wydazeniem dla Gupy Kapitałowej PGE w ubiegłym miesiącu było ogłoszenie aktualizacji jej stategii na lata W pzypadku banży góniczej i enegetycznej nie jest to długa pespektywa, zwłaszcza gdy te 6 lat zestawimy z czasem niezbędnym do pzygotowania i ealizacji każdej znaczącej inwestycji. Jednak w chwili obecnej, w okesie wielu petubacji w sfeze gospodaki, a zwłaszcza w kontekście wielu niewiadomych w zakesie egulacji, któe definiują waunki powadzenia biznesu na ynku enegii elektycznej i ciepła, taki właśnie okes jest ealny dla deklaacji, co będziemy obili i dokąd pzez te 6 lat chcemy dojść. Nie oznacza to, że nie myślimy o tym co dalej. Jako gónicy, ozpoczynając budowę nowej odkywki, mamy już zaysowaną wizję końca jej eksploatacji po wyczepaniu złoża. Jako enegetycy nieustannie myślimy o tym, by nasze bloki utzymać w jak najlepszej kondycji, a gdy zaistnieje taka konieczność, zastąpić je nowymi, tak aby ciągłość dostaw ciepła i enegii dla naszych odbioców nie była zagożona. Zaktualizowana stategia GK PGE nie definiuje zamkniętego zbiou zadań dla poszczególnych spółek Gupy Kapitałowej, a zwłaszcza nie jest szczegółowym planem inwestycyjnym. Okeśla natomiast Kluczowe znaczenie dla naszej spółki ma kontynuacja pogamów popawiających efektywność funkcjonowania pefeowane kieunki inwestowania i wymienia te pojekty, któe już zostały zidentyfikowane lub ozpoczęte i któych opłacalność ekonomiczna została potwiedzona. W nowej stategii Gupy, poza zadaniami związanymi z pzygotowaniem i powadzeniem inwestycji odtwozeniowych i ozwojowych, kluczowe znaczenie dla naszej spółki ma kontynuacja pogamów, któych celem jest popawa efektywności funkcjonowania. Racjonalizacja naszych kosztów ma bowiem bezpośednie pzełożenie na możliwości spółki w zakesie finansowania ozwoju naszych poszczególnych lokalizacji. Rozwój ten jest z kolei gwaantem naszej bezpiecznej pzyszłości i stabilizacji zawodowej. Stategia Gupy na pewno będzie podlegać cyklicznej aktualizacji ze względu na zmieniające się waunki ynkowe, pognozy zapotzebowania na enegię, ceny upawnień do emisji CO 2 i paliw oaz zasady funkcjonowania systemów wspacia. Wszystkie te czynniki mają bowiem wpływ na ocenę entowności poszczególnych pojektów, co może skutkować zmianą zamiezeń inwestycyjnych GK PGE. Każdy z nas odpowiedzialnie i z zaangażowaniem wypełniając swoje obowiązki będzie się pzyczyniał do skutecznej ealizacji stategicznych celów Gupy Kapitałowej PGE. Pamiętajmy, że to dzięki nam wszystkim będziemy nadal wiodącym wytwócą enegii, a jednocześnie najbadziej efektywną gupą enegetyczną w Polsce. Także od nas zależeć będzie to, czy uda się nam być fimą jeszcze badziej innowacyjną. Okes wakacyjny spzyja odpoczynkowi i efleksji. Nabiezmy zatem sił i enegii, by móc skutecznie zmiezać do wyznaczonych nam celów! pezes zaządu PGE Gónictwo i Enegetyka Konwencjonalna SA czewiec 2014 EKspess n 6 (47) 3

4 AKTUALNOŚCI Zgabna i elegancka Podejzyj budowę w Opolu Na stonie wszyscy zainteesowani mogą na żywo śledzić postępy na budowie bloków enegetycznych w Opolu. Obaz jest pzekazywany z tzech kame umieszczonych na óżnych wysokościach 30 m, 100 m i 250 m. Janusz Kalinowski Skup akcji GiEK pzedłużony Akcjonaiusze zainteesowani dobowolnym zbyciem akcji PGE GiEK na zecz PGE, po cenie 25,19 złotych za 1 akcję, mają możliwość złożenia ofety ich spzedaży do 31 siepnia. Mogą to zobić we wszystkich placówkach Centalnego Domu Makleskiego Pekao SA (CDM) w kaju. Ofety spzedaży akcji PGE GiEK placówki CDM pzyjmowały od 2 stycznia do 31 maca b. Z uwagi na to, że nie wszyscy zainteesowani zdążyli w wymienionym teminie dopełnić fomalności związanych ze spzedażą akcji i pojawiające się pytania o możliwość zbycia akcji w późniejszym teminie, współpaca z CDM została pzedłużona. ed Wyższy od kominów Elektownia Tuów 22 maja podpisała umowę na odbudowę zapoy na zece Witka w Niedowie. Zapoę odbuduje Pzedsiębiostwo Budownictwa Góniczego i Enegetycznego EGBUD sp. z o.o. Watość umowy netto to zł. Jest to podstawowe źódło zasilania elektowni w wodę mówi Atu Kin dyekto Elektowni Tuów. Woda, tak jak węgiel jest potzebna w pocesie podukcji enegii. Tymczasowa zapoa nie zabezpiecza potzebnego poziomu wody. Nowa zapoa umożliwi jej spiętzenie czteokotnie. Dodaje też, że zbionik na Witce pełni ównież ważną olę dla mieszkańców Bogatyni jest dla niej podstawowym źódłem wody. Jak mówi Andzej Kaasiński, pezes EGBUDU, odbudowa zapoy jest zada- Tuów i Bełchatów gospodaczymi filaami Oddziały PGE GiEK SA Elektownia Bełchatów i Kopalnia Węgla Bunatnego Tuów otzymały tytuły Fila Polskiej Gospodaki W Elektowni Tuów na blokach 4, 5 i 6 montowana będzie instalacja odsiaczania spalin. Na jej potzeby postawiono największy dźwig na świecie Wilbet. Do 125 meta montował go dźwig Teex. Powyżej Wilbet montował i uzupełniał się sam hydaulicznie. Elementy tego kolosa dostaczało 37 tiów. Opeato, aby obsłużyć dźwig musi pokonać 650 stopni i będzie pacował pzez 10 godzin. Pomoże mu w tym zaplecze socjalne wyposażone w lodówkę, czajnik, toaletę chemiczną i klimatyzację. Wilbet ma 180 metów, co oznacza, że jest wyższy od kominów. Ewa Maciaszek Oddziały znalazły się w ścisłej czołówce IX edycji ankingu KWB Tuów zajęła 2. miejsce w województwie dolnośląskim, a Elektownia Bełchatów 3. lokatę w województwie łódzkim. Oddziały doceniono za wspieanie i pomowanie zatudnienia w egionie, ozwój pzedsiębioczości, a także za zaangażowanie w działania na zecz ozwoju społeczności lokalnej. Ranking pzygotowany został pzez edakcję dziennika Puls Biznesu i fimę badawczą ARC Rynek i Opinia. W uoczystej gali węczenia nagód, któa odbyła się 23 maja w Waszawie, wzięli udział dyektozy nagodzonych oddziałów Maek Ciapała (Elektownia Bełchatów) oaz Cezay Bujak (KWB Tuów). Cieszy nas fakt, że kopalnia Tuów została zauważona i obdazona tak dużym zaufaniem pzez włodazy naszego województwa mówi dyekto Cezay Bujak. Dugie miejsce wśód nominowanych fim naszego egionu do tytułu Fila Polskiej Gospodaki świadczy o dobych elacjach z samoządami i mieszkańcami. To świetny pognostyk na pzyszłe lata ozwoju naszej fimy. Badzo ważne i cenne jest pozytywne postzeganie Elektowni Bełchatów pzez miesz- 4

5 AKTUALNOŚCI Tzy pytania do Jana Kosa Dyektoa Elektociepłowni Gozów Dlaczego Elektociepłownia zaangażowała się w pojekt edukcji zanieczyszczenia powietza w śódmieściu Gozowa? Pzede wszystkim zaówno miastu, jak i nam chodzi o popawę jakości powietza w mieście szczególnie w centum Gozowa, gdzie głównymi mieszkańcami są stasi ludzie, posiadający jeszcze piece kaflowe. Te działania wpisują się także doskonale w naszą stategię. Realizacja pojektu wiąże się bowiem z ozszezeniem naszego ynku ciepła, i tym samym potwiedza także celowość ozpoczętej budowy nowego bloku gazowo-paowego, któy zapewni wzost zdolności wytwóczych elektociepłowni. niem tudnym, choćby ze względu na czas i niepzewidywalność pogodową, któa może wystąpić zimą. Ze względu na wyposażenie, wygląd i wystój, zapoa będzie zgabna i elegancka zapewnia A. Kaasiński. Odbió końcowy zapoy nastąpi w listopadzie 2016 oku. Ewa Maciaszek W jakim zakesie inwestycja wpłynie na ynek ciepła w mieście i o jakich kozyściach może mówić oddział? Podłączenie 380 budynków wieloodzinnych do systemu ciepłowniczego zasilanego pzez elektociepłownię daje nam możliwość wzostu zamówionej mocy cieplnej o ok. 26 MWt. Obszaowo oddział pzejmie cały ynek ciepła w mieście, a szacunkowo będziemy spzedawać o 200 tys. GJ więcej ciepła ocznie. Realizacja pojektu oznacza zatem, wspomniane już wcześniej, ozszezenie naszego ynku ciepła. Poza tym, dzięki takiemu zaangażowaniu w ochonę powietza wzasta nasza wiaygodność, stajemy się zaufanym patneem nie tylko dla władz miasta, ale także dla fim i mieszkańców. kańców miasta, powiatu i województwa podkeśla dyekto Maek Ciapała. Świadczy to o tym, że jesteśmy fimą, któa odcisnęła pozytywne piętno na lokalnej społeczności. Tym badziej, że wyóżnieni zostaliśmy już po az tzeci. Pzedsiębiostwa wyóżnione jako Filay Polskiej Gospodaki cechują się stabilnością i mają znaczący udział w ozwoju egionów. Wyóżnienie jest tym cenniejsze, że jest efektem oceny pzedstawicieli władz samoządowych z województwa łódzkiego i dolnośląskiego pezydentów i bumistzów miast, wójtów gmin oaz staostów powiatów. W ich oczach Elektownia Bełchatów i Kopalnia Tuów zostały uznane za lideów w egionie i wzó do naśladowania. To już dugie takie wyóżnienie dla KWB Tuów, a tzecie dla Elektowni Bełchatów. Iwona Paziak, ed Jakie jeszcze inwestycje popawiające komfot życia mieszkańców Gozowa ealizowała elektociepłownia lub zamieza ealizować? Do tej poy zealizowaliśmy wiele inwestycji poekologicznych, mających wpływ na komfot życia mieszkańców Gozowa Wlkp. Najważniejsze z nich to: wybudowanie pod koniec lat 90. bloku gazowo-paowego, co pozwoliło wyłączyć z eksploatacji stae kotły węglowe, ozbudowa w latach systemu ciepłowniczego, dzięki wcześniejszemu odkupieniu od miasta udziałów Pzedsiębiostwa Enegetyki Cieplnej. Zealizowanie tej inwestycji pozwoliło na wycofanie lokalnych kotłowni. W wybudowaliśmy elektofilt na obecnym bloku węglowym. Te inwestycje pozwoliły zmniejszyć emisję pyłów emitowanych do atmosfey blisko 200-kotnie. Obecnie w Ministestwie Infastuktuy wspólnie z miastem złożyliśmy 4 pojekty: na modenizację i ozbudowę istniejącego systemu ciepłowniczego, likwidację staych kotłowni na pzykład gazowych i budowę akumulatoa. Jeśli nasze wnioski zostaną pozytywnie ozpatzone, to z ozdania unijnych funduszy ( ) mamy szansę pozyskania dodatkowych dotacji na ok. 50 mln zł. Więcej o pojekcie na s. 6-7 czewiec 2014 EKspess n 6 (47) 5

6 TEmAT NUmERU Cele stategii Wzmocnienie pozycji lidea na polskim ynku enegii i budowanie watości dla akcjonaiuszy to nadal główne cele według ogłoszonej w maju stategii Gupy Kapitałowej PGE na lata Jaką olę w jej ealizacji ma nasza spółka? O to zapytaliśmy pezesa PGE GiEK SA Jacka Kaczoowskiego. Jak widzi Pan olę naszej spółki w ealizacji stategii GK PGE? Jakie są główne wyzwania i jakie elementy stategii mają dla spółki kluczowe znaczenie? Aby odpowiedzieć na te pytania, należy pzede wszystkim zwócić uwagę na pozycję, jaką linia biznesowa Gónictwo i Enegetyka Konwencjonalna pełni w Polskiej Gupie Enegetycznej. Jeżeli spojzymy wyłącznie na dwa wskaźniki: blisko 50% udział naszego obszau w zysku EBITDA [zysk pzedsiębiostwa pzed potąceniem odsetek od zaciągniętych kedytów, podatków oaz amotyzacji pzyp. ed] wypacowanym w pzez GK PGE, jak ównież wielkość nakładów planowanych w latach , za któych wydanie w 60% będzie odpowiedzialna PGE GiEK, to bez wątpienia olę tę należy okeślić jako kluczową. Można to ująć ównież tak: jeżeli nie zapewnimy wspomnianego poziomu wyniku finansowego, to ealizacja naszych zamiezeń inwestycyjnych zostanie poważnie zagożona. Oznaczać to będzie nie tylko yzyko niekozystnych eakcji inwestoów posiadaczy akcji PGE SA, ale co uważam za ównie ważne zwolnienie tempa ozwoju całej GK PGE. Patząc na jeszcze jeden paamet nasz 40% udział w podukcji enegii elektycznej w Polsce, widać wyaźnie, że ealizacja stategii GK PGE zależeć będzie bezpośednio od tego, czy uda nam się nie tylko utzymać ale też wzmocnić pozycję lidea w kajowym wytwazaniu. I tutaj pojawia się potzeba zidentyfikowania wyzwań stojących pzed PGE GiEK, bo spostanie im jest waunkiem niezbędnym dla osiągnięcia stategicznych celów Gupy. Jednak okeślenie, któe z tych wyzwań są ważniejsze, a któe mniej ważne, wbew pozoom nie jest łatwe. Na co dzień miezymy się z wieloma tudnymi zagadnieniami, choćby z popawą efektywności, ealizacją dużych pojektów inwestycyjnych i modenizacyjnych naszych aktywów wytwóczych. Zaktualizowana stategia okeśla zaówno główne cele, jak i najważniejsze pzedsięwzięcia do ealizacji. Musimy jednak cały czas pamiętać, że najważniejszym elementem każdej stategii są ludzie. Bez kompetentnych i skutecznych wykonawców nie uda się osiągnąć wyników, któe zapewnią wzost watości PGE. Musimy zadbać nie tylko o właściwą obsadę na szczeblu menedżeów, o odpowiednią liczbę specjalistów z óżnych banż, ale ównież o możliwie najlepsze sfomułowanie zadań i pojektów, któe im powiezamy. Niezbędne jest ównież zapewnienie pacownikom waunków do ozwoju swoich kompetencji, odpowiedniej motywacji, szczególnie na zecz kluczowych uczestników tego wyzwania. Wdażanie stategii GK PGE wymaga zbioowego wysiłku wszystkich pacowników, ponieważ nie jest to zadanie łatwe. 6 EKspess n 6 (47) magazyn pacowników PGE GiEK SA

7 Temat numeu Stategia GK PGE na lata Wzmocnienie pozycji lidea w wytwazaniu enegii elektycznej z najbadziej efektywnym, zdywesyfikowanym potfelem aktywów zapewniającym długoteminową pzewagę konkuencyjną Wiodący wytwóca enegii elektycznej w Polsce Aktywne działania w celu identyfikacji i ealizacji nowych inicjatyw ozwojowych ukieunkowanych na budowę Gupa aktywnie ozwijająca nowe obszay biznesu Innowacyjność Pefeowany i niezawodny dostawca enegii Niezawodność dostaw oaz optymalny poces spzedaży i obsługi klienta watości gupy Najbadziej efektywna gupa enegetyczna w Polsce Popawa efektywności działania gupy w kluczowych obszaach zgodnie z najlepszymi banżowymi standadami Realizacja stategii GK PGE zależeć będzie bezpośednio od tego, czy uda nam się nie tylko utzymać, ale też wzmocnić pozycję lidea w kajowym wytwazaniu uważa pezes Jacek Kaczoowski Istotnym elementem stategii jest spawa popawy efektywności opeacyjnej. Nasza spółka od pewnego czasu kładzie na to badzo duży nacisk To pawda, w pzypadku naszej spółki powinniśmy mówić nie tyle o inicjatywach, lecz o pogamach i pojektach, któe zaczęliśmy powadzić już kilka miesięcy po konsolidacji PGE GiEK SA. Nie można też pominąć działań estuktuyzacyjnych i optymalizacyjnych ealizowanych od pzez samodzielnie funkcjonujące podmioty gospodacze, któe 1 wześnia weszły w stuktuę PGE Gónictwo i Enegetyka Konwencjonalna. Efektywność opeacyjna była pzedmiotem najważniejszego pojektu, jaki spółka uuchomiła w i ealizowała do połowy pod nazwą Pogamu Popawy Efektywności (PPE). W amach PPE zoganizowaliśmy kilkanaście zespołów kieowanych bezpośednio pzez kluczowych menedżeów spółki, któzy odpowiadali za ealizację inicjatyw kosztowych, pzychodowych oaz wspieających. Skupiliśmy się wtedy na v czewiec 2014 EKspess n 6 (47) 7

8 TEmAT NUmERU Innowacyjność Realizacja stategii pzez PGE GiEK SA W ealizację stategii wpisują się działania powadzone od dłuższego czasu w naszej spółce. Wśód nich należy wymienić działania efektywnościowe i optymalizacyjne, ealizowane w amach dwóch dużych pogamów PPE i Pogamu Kamieńsk, następnie działania w zakesie ozwoju, badań i innowacyjności. Innowacyjność: aktywność innowacyjna pacowników jednolite egulacje i poceduy w całej spółce, Baza Wiedzy zapewniająca wewnętzną komunikację między oddziałami na temat zgłaszanych oaz wdażanych pomysłów innowacyjnych Pace badawczo ozwojowe: zwiększenie nakładów, wymiene kozyści Najważniejsze pojekty: Pogam Rtęciowy dla PGE GiEK SA innowacyjne technologie oganiczenia emisji tęci do atmosfey uwalnianej w pocesie spalania węgla bunatnego (ealizowany z Politechniką Łódzką oaz pzy finansowym wspaciu Naodowego Centum Badań i Rozwoju Zastosowanie w Elektowni Bełchatów pocesu odzysku enegii z paliw wytwozonych na bazie odpadów komunalnych, osadów ściekowych i innych mateiałów wysokoenegetycznych (ealizowany z Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Waszawskiej) Okeślenie stanu faktycznego i pognozy w zakesie emisji pyłu PM 2,5 i PM 10 emitowanych pzez Instalacje/ Oddziały PGE GiEK SA (pzygotowywany do ealizacji z Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Waszawskiej) Redukcja koozji i emisji w kotłach enegetycznych za pomocą systemów inteligentnych akonim: CERUBIS (ealizowany w amach pogamu badawczego UE Fundusz Badawczy Węgla i Stali, lideem konsocjum jest Instytut Enegetyki Waszawa) 8 EKspess n 6 (47) magazyn pacowników PGE GiEK SA Pojekty optymalizacyjne W Pogamie Kamieńsk ealizowanych jest 21 pojektów optymalizacyjnych w dwóch odębnych potfelach: Potfel GIEKSA, w skład któego wchodzi 13 pojektów (ealizowanych we wszystkich oddziałach i centali spółki) Potfel SPÓŁKI, w skład któego wchodzi 8 pojektów (ealizowanych w spółkach zależnych PGE GiEK) 700 uuchomionych inicjatyw TOP 30 inicjatywy o największym potencjale efektów Inwestycje Kluczowe pojekty ozwojowe: budowa bloków 5 i 6 w Elektowni Opole budowa bloku 11 w Elektowni Tuów budowa bloku gazowo paowego w Elektociepłowni Gozów budowa kogeneacyjnego bloku silnikowego na gaz w Elektociepłowni Rzeszów budowa instalacji odsiaczania spalin (IOS) na blokach 4 6 w Elektowni Tuów budowa IOS w Elektociepłowni Bydgoszcz uzyskanie koncesji na wydobycie węgla ze złóż Złoczew i Gubin.

9 TEmAT NUmERU v efektywności stuktu oganizacyjnych, optymalizacji pocesów działalności podstawowej oaz obszau emontowego, centalizacji pocesu zakupów, właściwym zagospodaowaniu aktywów pozapodukcyjnych, popawie współpacy między obszaami wydobycia i wytwazania. Równie ważne dla nas były pace zespołów, któe pzygotowały system mieników efektywnościowych, egulacje dla wdożenia systemu zaządzania pzez cele oaz ozwiązania wspieające ozwój innowacyjności, tak mocno dzisiaj akcentowanej w nowej stategii. W ubiegłym oku dokonaliśmy zmian w sposobie powadzenia działań poefektywnościowych. Wykozystując doświadczenia oganizacyjne i pojektowe, jak ównież utzymując pace nad ozpoczętymi zadaniami PPE, powołaliśmy zespoły pojektów optymalizacyjnych na poziomie każdego z naszych oddziałów oaz centali. Do tych pojektów dołączyło kolejnych 7, uuchomionych w naszych spółkach zależnych, co łącznie, pzy zapewnieniu jednolitej metodyki pac, ukształtowało ealizowany obecnie pogam działań optymalizacyjnych. Od jesieni ubiegłego oku ma on status pojektu stategicznego GK PGE z pzyjętą skótowo nazwą Kamieńsk. Nie chcę wskazywać konketnych inicjatyw, bo ich łączna liczba to ponad 700, jednak mając na względzie postawione w Pogamie Kamieńsk cele, tak wyaźnie podkeślone w ogłoszonej w maju stategii GK PGE, zwacamy szczególną uwagę na inicjatywy o największym potencjale efektów gupę takich pzedsięwzięć nazywamy potocznie TOP 30. Zaktualizowana stategia kładzie ogomny nacisk na innowacyjność. Jakie pojekty ealizowane są obecnie w tym obszaze? Stawiamy na dwa stumienie ównolegle powadzonych działań. Piewszy z nich to kontynuacja inicjatywy PPE, któa miała na celu pobudzenie aktywności innowacyjnej pacowników PGE GiEK SA. Po pzepowadzeniu w tzech oddziałach pilotażowego wdożenia Metodyki zaządzania innowacyjnością wpowadziliśmy jednolite egulacje i poceduy na obszaze całej spółki. Ponadto, wykozystując wiedzę lideów innowacyjności pzeszkolonych w okesie pilotażowym, jesteśmy w takcie ealizacji szkoleń w pozostałych oddziałach. Podjęte dotychczas działania dają moim zdaniem solidne podstawy dla ozwoju oddolnej innowacyjności. Dla zapewnienia wewnętznej komunikacji między oddziałami, nt. zgłaszanych oaz wdażanych pomysłów innowacyjnych, uuchomiliśmy tzw. bazę wiedzy, za funkcjonowanie któej odpowiada Depatament Rozwoju. Dugim stumieniem działań w obszaze innowacyjności są pace badawczo ozwojowe. Ich celem jest poszukiwanie najlepszych ozwiązań technicznych i technologicznych, ozumianych w kategoiach szeoko pojętego ozwoju biznesu. Właśnie ten odzaj aktywności innowacyjnej, nie tylko w naszej spółce, ma służyć i wspieać ealizację głównych celów stategicznych GK PGE. Dlatego też, będziemy chcieli zwiększać nakłady na działalność badawczo ozwojową, dbając jednocześnie o efektywność wydanych pieniędzy mam oczywiście na myśli wymiene kozyści, jakie ten obsza innowacyjności będzie pzynosił spółce. Jednocześnie, mając na uwadze pzyjęte już w Gupie egulacje dla obszau Rozwoju Biznesu i Innowacji, będziemy uuchamiać nowe pojekty badawcze zgodnie z właściwymi poceduami. Wśód pojektów aktualnie ealizowanych najważniejszym jest Pogam Rtęciowy, w któym wspólnie z Politechniką Łódzką pacujemy nad innowacyjnymi technologiami oganiczenia emisji tęci do atmosfey. ed Wyzwania dla GiEK związane z ealizacją stategii: ciągła popawa efektywności kluczowa dla zachowania niezagożonej pozycji lidea kajowego wytwazania (tzw. meit ode), ealizacja dużych pojektów inwestycyjnych zgodnie z hamonogamem i budżetem, pzygotowanie nowych inwestycji dla zapewnienia spółce dostępu do własnych suowców, modenizacja aktywów wytwóczych waunkuje bezpieczeństwo/niezawodność dostaw oaz spostanie wymaganiom śodowiskowym, identyfikacja działań ozwojowych we wszystkich naszych lokalizacjach wzmocni wynik finansowy Gupy oaz zapewni miejsca pacy, zachowanie ealnego wpływu na kształt otoczenia ynkowego i egulacyjnego zapewni większą pzewidywalność zmian w enegetyce, wzost zaangażowania w pace ozwojowo badawcze, w tym identyfikacja innowacyjnych oaz nowych ozwiązań biznesowych. O stategii GK PGE czytaj także w najnowszym Pod Paasolem czewiec 2014 EKspess n 6 (47) 9

10 INWESTYCJE Wspólna KAWKA w Gozowie Elektociepłownia Gozów ealizuje z władzami Gozowa pojekt, dzięki któemu miasto będzie miało czystsze powietze, a do ponad 3 tys. mieszkań w śódmieściu popłynie ciepło z instalacji centalnego ogzewania. wkład własny zapewniony pzez patnea 45% dotacja Naodowego Funduszu Ochony Śodowiska i Gospodaki Wodnej 10,2% 65 mln zł Watość pojektu 44,8% pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochony Śodowiska i Gospodaki Wodnej w Zielonej Góze Dla około 8 tys. mieszkańców centum Gozowa pojekt oznacza pzede wszystkim wygodę i komfot. Zakup węgla, jego składowanie, noszenie i w końcu ozpalanie pieców pzejdą do histoii. Znikną dymiące kominy, a waz z nimi szkodliwe dla zdowia zanieczyszczenia. Dzięki pojektowi obniżymy oczne emisje szkodliwych substancji, czyli dwutlenku siaki, dwutlenku azotu, dwutlenku węgla, a także goźnych dla naszego zdowia pyłów zawieszonych, któe wnikają w pęchezyki płuc i waz z kwią pzedostają się do naszych na- ządów tłumaczy Janusz Hałajda, główny inżynie ds. dystybucji ciepła, kieujący 12-osobowym zespołem pojektowym powołanym do ealizacji inwestycji. W mieszkaniach pojawi się centalne ogzewanie, a z kanów popłynie ciepła woda. Ale o kozyściach z pojektu może mówić także elektociepłownia. Jej dyekto Jan Kos zwaca uwagę na ozszezenie ynku ciepła. 380 budynków, któe zostaną podłączone do systemu ciepłowniczego daje oddziałowi dodatkową moc cieplną. To ok. 26 MWt mocy więcej zaznacza Jan Kos. Ob- szaowo pzejmiemy cały ynek ciepła w mieście, a szacunkowo będziemy spzedawać ocznie o 200 tys. GJ więcej ciepła wylicza dyekto. Podpisanie umowy dotyczącej pojektu Centum. Na zdjęciu (od lewej): Tadeusz Jędzejczak, pezydent Gozowa i Jan Kos, dyekto Elektociepłowni Gozów Co zobi miasto? wybuduje instalacje wewnętzne centalnego ogzewania i ciepłej wody pzygotuje pomieszczenia dla węzłów cieplnych podłączy węzły cieplne do instalacji wewnętznych budynków zlikwiduje paleniska (c.o. piece etażowe, węglowe, kaflowe) Co zobi Elektociepłownia Gozów? zbuduje sieć ciepłowniczą (magistale) waz z pzyłączami zakupi i zainstaluje węzły cieplne podłączy i uuchomi węzły po stonie wysokopaametowej (do wybudowanych pzyłączy) 10 EKspess n 6 (47) magazyn pacowników PGE GiEK SA

11 Inwestycja w liczbach: lokali długość wybudowanej sieci ciepłowniczej długość wybudowanych pzyłączy Podpisanie umowy dotyczącej pojektu Centum Umowę w spawie ealizacji wspólnego pojektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietza w śódmieściu Gozowa Wlkp. (pojekt Centum) podpisali pzedstawiciele Elektociepłowni Gozów i Uzędu Miasta Gozowa 22 maja. Lideem pojektu jest miasto, natomiast nasz oddział, któy jest stoną w tej umowie patneem wyjaśnia Janusz Hałajda. Watość ozpoczętego pojektu Centum szacowana jest na ok. 65 mln zł. Z czego miasto sfinansuje 38,7 mln zł (29,5 mln zł z dotacji i 9,1 mln zł z pożyczki z WFO- ŚiGW), natomiast Elektociepłownia Gozów zasili pojekt kwotą 26,43 mln zł, z czego 6,6 mln zł wkładem własnym, a 19,8 mln zł kedytem z WFOŚiGW. Inwestycja zostanie zamknięta pod koniec Na współpacy zyskują mieszkańcy Pojekt Centum jest doskonałym pzykładem wzocowej współpacy władz oddziału i miasta. Elektociepłownia wspólnie z miastem wystąpiły do 26 MW powiezchnia c.w.u. i c.o m 38,1 tys. m m pzyost mocy cieplnej Elektociepłowni Gozów mln zł watość inwestycji budynków o kubatuze 1 293,5 tys. m 3 WFOŚiGW o fundusze z pilotażowego pogamu KAWKA. Ze stony oddziału, opócz Janusza Hałajdy, w pozyskiwanie funduszy zaangażowani byli Ewa Pulkowska, dyekto ekonomiczno finansowy, Paulina Mikoś, kieownik Wydziału Technicznego oaz mecenas Emilia Jugiewicz. Janusz Hałajda pzypomina, że to nie jedyny poekologiczny pojekt elektociepłowni, dzięki któemu popawi się komfot życia mieszkańców. Od końca lat 90., dzięki licznym inwestycjom, elektociepłowni udało się około 200-kotnie zmniejszyć emisję emitowanych do atmosfey szkodliwych pyłów. W kolejce po dotacje z unijnych funduszy czekają kolejne wnioski, któe do Ministestwa Infastuktuy złożyły elektociepłownia i miasto. Dotyczą one m.in. modenizacji i ozbudowy istniejącego systemu ciepłowniczego, a także likwidacji staych kotłowni. Pozytywne ozpatzenie wniosków oznacza 50 mln zł na kolejne inwestycje poekologiczne. ed Zespół pojektu Centum Źódło finansowania INWESTYCJE Realizacją pojektu zajmuje się 12 osobowy zespół pojektowy. Sponsoem pojektu jest Zbigniew Wołoncewicz, dyekto techniczny, a kieownikiem Janusz Hałajda, główny inżynie ds. dystybucji ciepła. W skład zespołu wchodzą pacownicy: Wydziału Technicznego: Paulina Mikoś kieownik, Mata Kechel specjalista ds. eksploatacji, Jacek Szeluga inspekto ds. nadzou obót sanitanych, Maek Kulczycki inspekto ds. nadzou obót budowlanych Działów Eksploatacji Sieci I i II: Leszek Łyszczaz kieownik Działu Eksploatacji Sieci I, Maek Gzela kieownik Działu Eksploatacji Sieci II, Robet Lenczewski mistz Rejonu Eksploatacji Sieci Wydziału Inwestycji i Rozwoju: Stanisław Kobylnik główny specjalista ds. ozwoju Działu Obsługi Klienta: Danuta Stzyż kieownik, Jan Pabich, staszy technik ds. obsługi odbioców Dyspozyto Miejskiego Systemu Ciepłowniczego: Paweł Niezboała administato miejskiego systemu ciepłowniczego. Do współpacy z zespołem powołana jest mecenas Emilia Jugiewicz. Pogam Naodowego Funduszu Ochony Śodowiska I Gospodaki Wodnej Likwidacja niskiej emisji wspieająca wzost efektywności enegetycznej i ozwój ozposzonych odnawialnych źódeł enegii. Część 1 Pogam pilotażowy KAWKA czewiec 2014 EKspess n 6 (47) 11

12 WYDARZENIA Wspólny intanet GiEK nowe medium Na początku czewca został oddany do użytku intanet obszaowy dla PGE GiEK SA. Jest obecnie dostępny dla wszystkich pacowników spółki. To piewsza wspólna wityna intanetowa poświęcona w całości obszaowi GiEK, a jednocześnie dostępna dla wszystkich pacowników naszej spółki mających dostęp do sieci fimowej. Intanet GiEK jest częścią potalu intanetowego GK PGE, z któego można pzechodzić bezpośednio na naszą witynę (link znajduje się po pawej stonie). Na nowej witynie znajdują się m.in.: infomacje dotyczące naszej spółki, jej oganizacji, egulacji wewnętznych, aktualnych wydazeń oaz powadzonych pojektów. Część zakładek jest poświęcona poszczególnym lokalizacjom naszej spółki, a ich administatoami są m.in. pacownicy oddziałów. Nowe medium umożliwia dostęp także do innych nazędzi komunikacji wewnętznej: miesięcznika EKspess i piątkowego adiowego Magazynu pacowników PGE GIEK SA. Dzięki intanetowi GiEK magazyn mogą odsłuchiwać także pacownicy tych oddziałów, w któych nie ma zakładowych adiowęzłów. ed Dotychczasowe intanety oddziałów są dostępne popzez zakładkę Linki, znajdującą się na nowej witynie PGE GiEK Intanet GiEK jest największym spośód wszystkich intanetów obszaowych funkcjonujących w Gupie Kapitałowej PGE i ealizacja tego pojektu była dużym wyzwaniem dla całego zespołu. Pace nad pojektem twały od 20 gudnia Dzięki zaangażowaniu i współpacy zespołu oaz wykonawcy (PGE Systemy SA) intanet obszaowy dla PGE GiEK SA został oddany do użytku na początku czewca i jest obecnie dostępny dla wszystkich pacowników spółki. Sedecznie zapaszamy do egulanego kozystania z nowej wityny oaz zgłaszania wszelkich uwag dotyczących jej zawatości i funkcjonowania. Posimy je pzesyłać na ades ed Innowacyjne ozwiązania w oddziałach Twócze myślenie pocentuje. Ranking innowacji uspawniających w Elektowni Tuów był okazją do wyóżnienia 45 pacowników oddziału. Z kolei w Kopalni Bełchatów spośód zgłoszonych do ankingu pzez 18 twóców 10 innowacji, nagodzono 7. W Tuowie najlepsze chemiczki 29 maja w siedzibie Elektowni Tuów uhonoowano 45 twóców innowacji uspawniających wdożonych w okesie objętym III ankingiem (paździenik 2013 kwiecień 2014.). W tym czasie pacownicy zgłosili 72 innowacyjne ozwiązania, z czego wdożono 36. Opacowanie nowej metody badawczej dotyczącej oznaczenia zawatości siaki w oleju opałowym ciężkim (mazucie) to nazwa najwyżej ocenionego uspawnienia w tzeciej edycji ankingu w Elektowni Tuów. Zapoponowane ozwiązanie polega na opacowaniu nowej metody badawczej z wykozystaniem posiadanego wyposażenia pomiaowego. Autoami tego uspawnienia są: Jolanta Kilijańska, Katazyna Siwka i Iwona Maciejewska z laboatoium chemicznego. Atu Kin, dyekto Oddziału Elektownia Tuów, podkeśla jak istotne jest zaangażowanie pacowników w popawę i uspawnianie swojej codziennej pacy. Z własnych doświadczeń pamiętam, że tylko dzięki acjonalizacji i innowacyjności udało się wypowadzić fimę, w któej ówcześnie pacowałem, z kłopotów. Podkeślał, że szczególnie cenne są inicjatywy, któe podejmują pacownicy, a każda z nich jest ważna. Niezależnie, czy dotyczy oganizacji swojego miejsca pacy, popawy bezpieczeństwa, czy też odnosi się do działalności opeacyjnej, co pzekłada się niejednokotnie na ogomne efekty wymienia Atu Kin. Kopalnia musi być innowacyjna Podczas uoczystej gali, któa obyła się 19 maja, Kazimiez Kozioł, dyekto KWB Bełchatów węczył twócom pojektów Łukasz Gągała i Rafał Fuczyński z KWB Bełchatów dyplomy. Kopalnia w dobie oszczędności musi być innowacyjna mówił Kazimiez Kozioł. Tylko pzez automatyzację i innowacyjność możemy w znaczny sposób zmniejszać koszty, nie dopowadzając do uszczebku w zasobach ludzkich dodał. Jego zdaniem pogamy takie jak ten, nie tylko pozwalają wykazać się pacownikom pomysłowością, ale pokazują ich zaangażowanie w codzienne obowiązki. W kopalnianym ankingu piewsze miejsce zajął pojekt Łukasza Gągały i Rafała Fuczyńskiego Steowanie zazbojeniem wyłącznika głównego WM 6kV w polu n 1 ozdzielni elektycznej stacji napędowej Sdn. Dzięki wdożeniu zmniejszył się czas postojów awayjnych, wyeliminowano uszkodzenia uziemników w polu n 1 na skutek możliwych błędów łączeniowych, popawie uległy waunki bhp, uposzczono obsługę stacji. Pzede wszystkim chcieliśmy stwozyć coś, co uspawni naszą pacę mówi Łukasz Gągała. Główny cel to zobienie czegoś dla siebie i dla kolegów dodaje. Mata Czyżewska, Paweł Dusza 12 EKspess n 6 (47) magazyn pacowników PGE GiEK SA

13 Wolontaiusze z PGE GiEK pomogą dzieciom i zwiezętom Kapituła pogamu Pomagamy dokonała wybou najciekawszych pospołecznych inicjatyw, któe zostaną wspate pzez PGE. Spośód 30 pojektów dziewięcioma kieują wolontaiusze z PGE GiEK. Pogam wolontaiatu pacowniczego PGE Pomagamy spotkał się z dużym zainteesowaniem naszych pacowników. Pojekty oceniane były za pomysł, wkład własnej pacy, opacowanie planu działań i budżetu. Wnioski były óżnoodne i badzo ciekawe, dlatego oganizatozy pogamu wolontaiatu PGE, podjęli decyzję o zwiększeniu liczby pzyznanych gantów z 10 do 30. Aż dziewięć z nich otzymały pojekty z PGE GiEK. Pomoc dla świetlicy śodowiskowej w Radomsku to pojekt zapoponowany pzez Andzeja Boszkiewicza z KWB Bełchatów. Pojekt ma na celu pzywócenie do użytku świetlicy śodowiskowej oaz oganizację pikniku i wasztatów edukacyjnych dla podopiecznych świetlicy i społeczności lokalnej. Pojekt z Elektowni Bełchatów zakłada pzygotowanie koloowego, świetlnego ogodu dla dzieci z hospicjum fundacji Gajusz w Łodzi. Zespół, któy pzygotował pojekt twozą: Paweł Gaczyk i Jezy Kozieł z Elektowni Bełchatów oaz Macin Lipiński z Enegosewisu Kleszczów. Świetlna instalacja powstanie w ogodzie znajdującym się pzy hospicjum. Twoje zdowie w Twoich ękach to z kolei pojekt z KWB Tuów, któego lideem jest Doota Bojakowska. Pani Doota chce popagować wiedzę na temat zasad pawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśód młodzieży z teenu miasta i gminy Bogatynia. W Elektowni Tuów dofinansowanie otzymają tzy pojekty. Uuchomienie szkolnej elektowni wykozystującej źódła fotowoltaiczne w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni, to pojekt któego lideem jest Daniel Gajek. Sylwia Holinka Walczak zoganizuje półkolonie dla pzedszkolaków z Pobiednej. Pojekt zakłada pzepowadzenie zajęć spotowych i atystycznych, pzygotowanie posiłków, a także wycieczki. Tzeci pojekt z Elektowni Tuów wespze schonisko powadzone pzez fundację Maja schonisko dla koni. Jego lideem jest Rafał Sawicki. Wolontaiusze pomogą w opiece nad zwiezętami i zaangażują się w pomocję fundacji wśód lokalnej społeczności. Pacownicy Elektowni Opole Adam Moziński, Maek Piotowski i Janusz Dygdałowicz zapoponowali pomoc we wzbogaceniu ofety edukacyjno- -teapeutycznej Pzedszkola Publiczno Integacyjnego n 51 w Opolu. Zależy im na doposażeniu specjalnej sali doświadczania świata w niezbędne Poozumienie o współpacy PGE GiEK SA zawała poozumienie o współpacy z kolejną uczelnią Zachodniopomoskim Uniwesytetem Technologicznym. Umowa okeśla m.in. zasady wykozystania potencjału naukowego i bazy badawczej uczelni. Poozumienie zawate na czas nieokeślony, ma być ealizowane między innymi w Zespole Elektowni Dolna Oda. Anna Kaciupa Od lewej Wojciech Dobak, dyekto ZEDO, pof. Włodzimiez Kienożycki, ekto ZUT, Jan Nowysz, dyekto ekonomiczno-finansowy ZEDO pomoce edukacyjne, stymulujące ozwój zmysłów dzieci niepełnospawnych. Utwozenie Zielonej pacowni dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czanowie to jeden z dwóch pojektów zgłoszonych z Elektowni Dolna Oda. Szkoła jest nowo powstałą placówką, w któej jeszcze wiele tzeba zobić. Uczniowie szkoły w znacznej części to dzieci z teenów wiejskich, popegeeowskich, odzin upośledzonych społecznie. Popzez ten pojekt, angażując podopiecznych do jego ealizacji, chcemy aby zielona pacownia była miejscem, z któym uczniowie mogliby się utożsamiać, o któe mogliby się toszczyć i pzekształcać, dostosowując je do swoich wyobażeń wyjaśnia lide pojektu Sławomi Chmielewski. Dugim pojektem z Elektowni Dolna Oda jest stwozenie sali do ehabilitacji oaz egulane spotkania z podopiecznymi z Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czanowie. Dom mieści się w badzo bliskim sąsiedztwie elektowni Dolna Oda. Choć istnieje już 30 lat to nie wszyscy o nim wiedzą mówi Iwona Szostak lide pojektu Nasza gupa chce to zmienić, a popzez wolontaiat mamy nadzieję, że zaazimy tym innych pacowników. Kolejna edycja pogamu wolontaiatu PGE Pomagamy już w pzyszłym oku, ale już teaz zachęcamy wszystkich do szukania ciekawych społecznych inicjatyw, w któych chcielibyście Państwo wziąć udział. Anna Kaciupa, ed czewiec 2014 EKspess n 6 (47) 13

14 WIEDZIEĆ WIĘCEJ Goące lato z SAP-em SAP to opogamowanie intuicyjne, powadzące i spawdzające każdy kok pacujących na nim osób mówi Miosław Rawa, kieownik Wydziału HR Elektociepłowni Gozów. Ma jednak swoją specyfikę i ascetyczną uodę. Tzeba się pzyzwyczaić i poznać wielowaiantowe ozwiązania minimalizujące nakład pacy. W lipcu ozpoczął się stat podukcyjny II wydania pogamu SAP w obszaze zaządzania kapitałem ludzkim (ZKL). Choć lato i sezon ulopowy w pełni, to pacownicy zaangażowani w pojekty SAP owskie nie mają chwili wytchnienia. Ledwo 1 lipca ozpoczął się stat podukcyjny II wydania SAP ZKL, już ozpoczęły się pace związane z wdożeniem jego III wydania. W siepniu zostanie uuchomiony nowy HR dla samoobsługi pacowniczej i menedżeskiej (ESS/MSS) oaz uszą pace związane z IV wydaniem SAP w obszaze achunkowości i logistyki. Na azie II wydanie SAP ZKL wystatowało w tzech naszych oddziałach: KWB Bełchatów, KWB Tuów i Elektociepłowni Gozów, a także w dwóch oddziałach PGE Dystybucji, centali i 4 oddziałach PGE Enegia Odnawialna oaz spółce Enegia Natuy. Nadal twają testy potwiedzające popawność systemu w zakesie ustawień kadowo płacowych. Od lipca SAP ZKL działa w tych lokalizacjach w obszaach danych pacownika (PA), czasu pacy (PT) i płac (PY) (patz tabela). SAP ZKL (obsza zaządzania kapitałem ludzkim) II wydanie PA (dane pacownika) PT (czas pacy) PY (płace) pzechowywanie danych o pacowniku, wymagane pzez polskie ustawodawstwo, a także specyfikę oganizacji planowanie, ejestacja czasu pacy, a także kontola limitów nieobecności, automatyczne obliczanie wymiau ulopu, zintegowany z systemami kontoli wejść i wyjść Teaz ządzi SAP Ale zanim zaczął ządzić tzeba było wykonać mnóstwo pacy. Pace te polegały na stwozeniu jednolitej koncepcji funkcjonowania systemu w oddziałach spółki, ujednoliceniu pocedu obsługi pacownika, testowaniu pzyjętych ozwiązań, pzeszkoleniu pacowników do obsługi systemu, migacji danych z systemów funkcjonujących w Kopalni do SAP-a, spawdzeniu popawności migacji i ozpoczęciu pacy w systemie SAP ZKL wymienia kolejne etapy Janusz Połetek, kieownik Wydziału HR Kopalni Bełchatów. Pioytetem było wypacowanie koncepcji w szeokim zakesie funkcjonalnym, któa pzewidywałaby ównież spektum wszelkich ozwiązań odbiegających od standadowych ofeowanych pzez SAP, a któe są obowiązujące dla poszczególnych oddziałów. Ten etap pac z uwagi na óżnoodność pzepisów banżowych i wewnątzzakładowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach, stwazał powadzenie egulanych, koygujących i dodatkowych ozliczeń listy płac najwięcej tudności i wymagał szczególnego zaangażowania poszczególnych zespołów zadaniowych tłumaczy Janusz Połetek. Dane wyemigowały, a systemy stopniowo będą wygaszane Pzygotowanie danych do plików migacyjnych to etap, któy wymagał badzo dużego zaangażowania członków poszczególnych zespołów, a także pacowników IT. Zamysłem było poddanie migacji jak największej ilości danych znajdujących się w zbioach funkcjonujących systemów. Niekiedy były to dane niespójne, ozposzone i niekompletne. Była to ogomna paca wymagająca zaangażowania pacowników obsługujących płace, kady, świadczenia socjalne, efeat odzieżowy oaz infomatyków, bez któych zebanie i migowanie danych zgomadzonych w staych systemach byłoby niemożliwe. Dodatkowym utudnieniem na tym etapie wdożenia był badzo napięty hamonogam, któego ealizacja wymagała od wszystkich uczestników szczególnej koncentacji, żeby wykonać zadanie szybko i jednocześnie zachować wysoką jakość plików, tak aby zaczytywane dane były dla nas później pzydatne tłumaczy Janusz Połetek. Wpawdzie twa stopniowe wygaszanie popzednich systemów, ale Elektociepłownia Gozów dalej asekuuje się dotychczasowym pogamem KO- MA. Ale oczywiście ządzi SAP. System kadowo-płacowy oaz opogamowanie napisane pzez naszego kolegę, obsługujące ejestację czasu pzebywania, do tej poy skutecznie obsługiwało oddział. Ale ozumiemy, że nie były to nazędzia, któ- 14 EKspess n 6 (47) magazyn pacowników PGE GiEK SA

15 WIEDZIEĆ WIĘCEJ Miosław Rawa, Hanna Dyjańska, Uszula Puczyłowska, Elżbieta Czenik i Jezy Bąglewicz zespół ds. II wydania SAP ZKL w Elektociepłowni Gozów e można wykozystywać w tak dużej gupie kapitałowej, jaką jest PGE zaznacza Miosław Rawa. Nie kyje też, że w oddziale panuje pzekonanie, że autoskie opogamowanie dotyczące ejestacji czasu, ma sympatyczniejszy intefejs i jest badziej dostosowane do specyfiki oddziału. W Kopalni Bełchatów, w szeoko ozumianym obszaze HR, funkcjonowało 8 systemów infomatycznych. Nie mieliśmy większych poblemów z ich eksploatacją, ale systemy te twozono i konfiguowano na potzeby konketnych służb kopalni i nie były one ze sobą w pełni, albo w ogóle zintegowane tłumaczy Janusz Połetek. Geneowało to niepotzebne powtazanie identycznych infomacji w kilku systemach. W pzypadku zmian danych powodowało to konieczność dokonywania koekty i nanoszenia zmian w óżnych systemach wymienia niedogodności. Ostatecznie dotychczasowe systemy: kadowo-płacowy, PKZP (kasa zapomogowo-pożyczkowa), pożyczki socjalne, szkolenia, pożyczki związkowe i gospodaki odzieżowej zostaną zastąpione pzez SAP ZKL. Oswajamy się z pogamem O dużym wyzwaniu oganizacyjnym można mówić w pzypadku szkoleń dla pacowników, któzy będą pacować na nowym systemie. Nasi pacownicy wyjeżdżali na szkolenia do innych oddziałów, a i sami gościliśmy pacowników z Bełchatowa i Tuowa. Pzeszkoliliśmy 50 osób, co stanowi około 12% załogi. Pozostało nam ok. 20 pacowników do szkolenia wylicza Miosław Rawa. Za oganizację szkoleń odpowiada koodynato Jezy Bąglewicz. W KWB Bełchatów szkolenia obejmowały wasztaty dla teneów wewnętznych oaz szkolenia dla finalnych użytkowników. W szkoleniach wzięło udział 258 osób, najwięcej do pełnienia oli asystenta czasu pacy aż 184 wylicza Janusz Połetek. Zaznacza, że pace wdożeniowe nadal twają, choć 1 lipca ozpoczął się stat podukcyjny systemu. Jego efektem będzie ozliczenie głównej listy płac w nowym systemie w miesiącu siepniu. Nie ma nic badziej pewnego niż zmiany Janusz Połetek nie ukywa, że decyzja o wdożeniu systemu SAP ZKL została pzyjęta aczej pozytywnie, choć z pewnymi obawami. Z jednej stony mieliśmy świadomość, że wdożenie systemu daje nową jakość wynikającą z możliwości pacy w nowoczesnym, zintegowanym i postym systemie infomatycznym, gdzie infomacja zapisywana jest az i może być wykozystywana pzez wszystkie zainteesowane i upawnione służby Kopalni. Z dugiej stony, jak to zwykle bywa pzy wpowadzaniu nowych ozwiązań, pojawiały się wątpliwości, czy nowy system będzie spełniał wszystkie oczekiwania pzyszłych użytkowników mówi Janusz Połetek. W jego ocenie system daje dużo większe możliwości choćby w zakesie analizy danych i pzygotowywania wszelkiego odzaju apotów. W wyaźny sposób pzyspiesza pocesy, jest elastyczny i pzyjazny oaz badziej efektywny, niż systemy dotychczas stosowane zaznacza. Oczywiście każda zmiana wywołuje niepokój, ale nie ma nic badziej pewnego niż zmiany, więc tzeba pzyjmowo- wać je w sposób natualny mówi Mi- osław Rawa. Jest teneem SAP-a, ukończył studia podyplomowe: zaządzanie kadami w systemie SAP HR i powadzi szkolenia. Pacownicy chcą po- znać ten nowy system i to jest pozytywne zainteesowanie. Oczywiście słyszę głosy chwalące dotychczasowe ozwiązanie, ale to natualne, jest ono bliskie pacownikom, znają je od wielu lat. Udało się pzeżyć, pozostaje już tylko polubienie się z SAP-em, oswojenie z nowym opogamowaniem i służenie pacownikom naszego oddziału, spółce i całej gupie kapitałowej dodaje. Paski płacowe na ekanie komputea To co będzie najbadziej widoczne dla pzeciętnego pacownika po wdożeniu systemu SAP ZKL to zmieniony pasek płacowy i lista kodów płacowych. Ponadto po uuchomieniu każdy pacownik posiadający dostęp do maila służbowego będzie miał dostęp do potalu samoobsługowego, a kieownicy dodatkowo do potalu menedżeskiego. Pacownicy będą mieli wgląd w pofil osobisty, tj. będą mogli m.in. spawdzać swoje dane osobowe, stan wykozystania ulopu wypoczynkowego i co najważniejsze będą mogli dogą elektoniczną składać do swoich pzełożonych wnioski ulopowe i oczekiwać na ich akceptację ównież w fomie elektonicznej wymienia Janusz Połetek. Dzięki potalowi pacownicy będą mogli ównież pzeglądać swoje paski płacowe. Potal menedżeski da z kolei kieownikom dostęp do szeegu infomacji dotyczących podległych im pacowników, któe są niezbędne do spawnego funkcjonowania. To będzie nowa jakość w naszym oddziale, spółce i gupie kapitałowej. Można powiedzieć, że pacownicy będą mogli zajzeć do SAP-a i staną się jego użytkownikami zaznacza Miosław Rawa. Kiedy pozostali pacownicy GK PGE będę mogli spawdzić go w paktyce? To tylko kwestia czasu. Zgodnie z hamonogamem ostatnie wydanie w pojektach ZKL zakończy się w siepniu pzyszłego oku. A póki co, pacowników zaangażowanych w SAP-owskie pojekty czeka goące lato. ed czewiec 2014 EKspess n 6 (47) 15

16 WIEDZIEĆ WIĘCEJ Łagodna ewolucja czy dość szybka ewolucja? O pogam SAP z pespektywy Gupy Kapitałowej PGE pytamy Kamilę Wilanowską, dyekto Biua Pogamu SAP w PGE SA. Kamila Wilanowska, dyekto Biua Pogamu SAP w PGE SA Dlaczego wpowadzamy nowy system SAP w wielu obszaach? Zaówno nam, jak i naszym akcjonaiuszom, potzebne są spójna wiedza i infomacja. Dotychczas każda spółka, a nawet oddział posiadały inny system kadowo-płacowy, inny finansowy, często o znacząco óżnych funkcjonalnościach, stąd apotowanie danych było niezwykle tudne. Boykaliśmy się z bakiem możliwości poównywania jabłek z jabłkami, stąd decyzja o wdożeniu systemu, któy zapewni Gupie spójność danych i pocesów, a co za tym idzie możliwość świadomego podejmowania decyzji. Dowiedz się więcej o SAP-ie! Wdożenie systemu SAP to wielki pogam, któy ealizowany jest w GK PGE. Dzięki niemu zostanie zbudowany Zintegowany System Infomatyczny klasy ERP (ang. Entepise Resouce Planning planowanie zasobów pzedsiębiostwa). To największe wdożenie systemu SAP w sektoze enegetyki oaz jedno z największych w Polsce. W amach pogamu SAP zaplanowano ealizację czteech pojektów dotyczących wyznaczonych obszaów: achunkowość i logistyka (RiL), zaządzanie kapitałem ludzkim (ZKL), zaządzanie majątkiem (AM), business intelligence konsolidacja spawozdań finansowych i apotowanie (BI). Pojekty RiL, ZKL i AM podzielone są na podpojekty (tzw. wydania) i obejmują swoim zakesem poszczególne spółki GK PGE i ich oddziały. Więcej o SAP-ie pzeczytasz na: ipk.gkpge.pl/pojekty/sap O jakich kozyściach dla pacowników i GK PGE możemy mówić w pzypadku wdożenia systemu? System SAP pzyniesie wiele kozyści. Waz z wdożeniem części kadowo- -płacowej zostanie uuchomiony potal pacowniczy. Pacownicy, któzy posiadają dostęp do domeny gkpge, inaczej mówiąc mają dostęp do maila będą mogli zobaczyć na pzykład ile ulopu pozostało im do wykozystania, czy też złożyć dogą elektoniczną wniosek o ulop. Kozyści dla Gupy Kapitałowej są i będą ogomne dzięki wdożeniu SAP osiągniemy spójność i jednolitość, zautomatyzujemy pocesy. Wdożenie nowego systemu to także bezpieczeństwo danych obecnie używane systemy były często opate na staych technologiach, często bez wspacia poducenta, co stwazało duże yzyko w ich użytkowaniu i eksploatacji. SAP zapewnia nam nie tylko bezpieczeństwo, ale i zgodność z pzepisami pawa co miesiąc SAP wysyła do wgania odpowiednie aktualizacje w odpowiedzi na zmieniające się pzepisy pawa pacy. Ile osób zaangażowanych jest w pace wdożeniowe? W samo wydanie II Pojektu ZKL zaangażowanych jest około 100 pacowników Gupy. Są to specjaliści z obszaów kad, płac, czasu pacy a także infomatycy, zespoły migacyjne, szkoleniowe, infastuktualne, dotyczące intefejsów, zaządzania zmianą. Ogom pacowników wskazuje na złożoność każdego wdożenia. Patząc na liczbę pacowników Gupy bioących udział w całym Pogamie śmiało możemy powiedzieć, że wdażamy największe w Polsce pojekty. Jak pzedstawiają się teminy wdożeń poszczególnych wydań? Kiedy pojekt się zakończy? Zakończenie całego Pogamu SAP planowane jest na piewszy kwatał 2016 oku, natomiast ostatnie wydanie w Pojektach ZKL zakończy się w siepniu Do tego czasu planujemy uuchomić jeszcze dwa wydania dotyczące części kadowo-płacowej oaz wydania poświęcone aspektom miękkim takim jak: zaządzanie szkoleniami, zaządzanie talentami, zaządzanie pzez cele, hutowania danych oaz kolejne etapy wdożenia HR. Z jakimi największymi poblemami tzeba się zmiezyć pzy ealizacji pojektu? Jakie błędy pojawiają się najczęściej? Podczas wdożenia pojawiają się zawsze poblemy, gunt by je w sposób umiejętny ozwiązywać. Wdożenie systemu SAP wymaga poświęcenia uwagi, odtwozenia wszystkich pocesów, jakie w dotychczasowej pacy wykonywaliśmy. Często uznajemy je za oczywiste i zapominamy o czymś wspomnieć podczas budowy koncepcji ozwiązania. Błędów jest w związku z tym spoo, natomiast wszystkie staamy się wyeliminować podczas wielu etapów testów popawności systemu. SAP to ewolucja czy ewolucja? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż wdożenie SAP a jest czymś na kształt hybydy tych wyazów; można by zec, że jest to łagodna ewolucja lub dość szybka ewolucja. Wdożenie niesie za sobą zmiany, ale większość z nich służy ułatwieniom, lepszym efektom naszej codziennej pacy. ed 16 EKspess n 6 (47) magazyn pacowników PGE GiEK SA

17 WIEDZIEĆ WIĘCEJ Zespół od zaządzania zmianą W jaki sposób Zespół Zaządzania Zmianą wspiea pojekt SAP w obszaze zaządzania kapitałem ludzkim (ZKL), odpowiada lide zespołu Elżbieta Juszczak, główny specjalista Działu Rozwoju Kad i Polityki Płacowej Kopalni Bełchatów. Jakie zadania z poziomu PGE SA podejmuje Zespół Zaządzania Zmianą, któym Pani kieuje i jaka jest jego ola? Zespół Zaządzania Zmianą jest zespołem międzypojektowym, tzw. zespołem wspacia dla wdażanego Pojektu SAP Zządzanie Kapitałem Ludzkim. Jego zadaniem jest koodynacja i monitoowanie wszelkich wdażanych zmian, któe mogą wystąpić w istniejących pocesach, poceduach i stuktuach oganizacyjnych. Piewszym zadaniem, któe sobie wyznaczyliśmy była całościowa inwentayzacja istniejących wewnętznych uegulowań. Spoządziliśmy zbiocze zestawienia i wykazy wszystkich aktów nomatywnych podlegających zmianom i opisaliśmy ich tematykę. Następnie opisaliśmy na czym będą polegały zmiany w tych dokumentach w związku z wdożeniem modułów SAP ZKL. Pzygotowaliśmy hamonogam opacowywania tych zmian. Do pzyszłych zadań zespołu należeć będzie także pzygotowanie spółek i oddziałów do zmian w związku z wpowadzeniem nowego HR dla samoobsługi pacowniczej i menadżeskiej (ESS/MSS), któy funkcjonuje już w niektóych lokalizacjach. Ponadto duży nacisk kładziemy także na komunikację zaówno wewnątz pojektu jak i na jego styku z innymi pojektami. W któych obszaach pojektu SAP ZKL pace zespołu wymagają, albo wymagały największego wania? W amach wykonywania wstępnych, analitycznych pac, najwięcej zaangażowania wymagało opacowanie pzez spółki i oddziały ostatecznych wesji wykazów aktów nomatywnych, któe podlegają zmianom. Wiązało się to z inwentayzacją, pzeglądem i meytoyczną analizą wszystkich aktualnych zaangażoaktów nomatywnych i uegulowań dotyczących spaw kadowo- -płacowych. Niemało pacy wymagało stwozenie zeczywistego hamonogamu ich wpowadzenia. Ponieważ w amach pac zespołu spotykamy się co tydzień [spotkania odbywają się w fomie Webex online, telekonfeencje; pzyp. ed.] możemy na bieżąco monitoować stopień zaawansowania pac, któe wynikają z hamonogamu. Aktualnie pzygotowujemy infomacje dla pacowników w związku ze zmianą wyglądu paska płacowego, uwzględniając specyfikę komunikacji w danej spółce czy oddziale. Jakie są największe dotychczasowe sukcesy zespołu? Maksyma: Bez współpacy nie ma sukcesu, najtafniej oddaje podstawę naszych codziennych działań. Już dzisiaj do sukcesu możemy zaliczyć popawę komunikacji, współpacę między spółkami i oddziałami, efektywne wykozystanie potencjału wiedzy, a także wszelkich pomysłów członków zespołu. Możemy mieć olbzymią satysfakcję, że tak ogomną analityczną pacę udało nam się pzy- gotować na czas. Doświadczenia, któe wynoszę z kieowania zespołem, są koonnym dowodem, że paca zespołowa pozwala na wypacowanie najlepszych wzoców i paktyk w ealizacji wyzwań związanych z ealizacją pojektu. Co obecnie Pani zdaniem pozostaje poblemem? Uważam, że poblemem jest jeszcze niewypacowanie w GK PGE ujednoliconych ścieżek komunikacji, co jest szczególnie ważne pzy pacy pojektowej. Aktualnie komunikacja w zaządzaniu zmianą odbywa się w zakesie dotychczasowych ustaleń i unomowań obowiązujących w spółkach i oddziałach. Cieszy, że w niektóych lokalizacjach powstały już szczegółowe uegulowania poblematyki w tym zakesie, choćby w centali PGE Enegia Odnawialna SA. W tym pzypadku kozyścią jest współpaca w amach pacy zespołowej, któa pozwala na wymianę doświadczeń w zakesie zaządzania zmianą, zastosowania w paktyce egulacji pawnych, czy stosowania wzoów we współpacy z oganizacjami związkowymi. Kieowanie zespołem jest dla mnie ważnym doświadczeniem. Wyniki zespołu jeszcze az potwiedziły potzebę dalszych wspólnych pac w celu ciągłej wymiany doświadczeń, poglądów i osiągnięć. Moim zdaniem, paca w zespole jest doskonałą platfomą budowy zozumienia, komunikacji i dobych elacji między pacownikami. Nie sądzę, że mogą wystąpić jakieś większe poblemy w związku z pacami pzy wdożeniu SAP ZKL. Co pawda, mogą pojawić się niespodziewane tudności towazyszące statowi, ale mogą mieć jedynie chaakte pzejściowy, a po ich usunięciu nowe nazędzie infomatyczne SAP spełni nasze oczekiwania. ed Elżbieta Juszczak, główny specjalista Działu Rozwoju Kad i Polityki Płacowej Kopalni Bełchatów lide Zespołu Zaządzania Zmianą, któy wspiea pojekt SAP w obszaze zaządzania kapitałem ludzkim (ZKL) czewiec 2014 EKspess n 6 (47) 17

18 SPÓŁKI W NASZEJ GRUPIE Diament na czteech kółkach W ciągu 12 lat ponad 10-kotnie zwiększył liczbę pacowników. Pojazdy z jego chaakteystycznym logo można spotkać nie tylko w Rogowcu czy Bogatyni, gdzie ma swoje oddziały. Do tej poy to jedyna spółka zależna GiEK-u z tytułem Diament Fobesa. Andzej Niemczyk, pezes spółki Betans To właśnie Diament Fobesa 2013 wskazuje jako jedną z ważniejszych nagód dla PTS Betans sp. z o.o. jej pezes Andzej Niemczyk. Spółka zajęła I miejsce w kategoii śednich pzedsiębiostw w woj. łódzkim. Znaleźliśmy się w gonie pzedsiębiostw, któe najszybciej zwiększają swoją watość ynkową mówi Andzej Niemczyk. To dla nas badzo ważne wyóżnienie podkeśla. PGE GiEK SA właściciel spółki ównież ma powody do zadowolenia, bo z tytułem wiążą się dobe wyniki. W ubiegłym oku spółka wypacowała pzychody w wysokości 120,691 mln zł, a 8,3 mln zł zainwestowała w zakup tabou i spzętu. Dodam, że na zadania ozwojowe planujemy w bieżącym oku wydatki zędu 16 mln zł podaje pezes spółki. To znacznie więcej niż w latach popzednich, bo menadżeowie spółki wiedzą, że dobe wyniki zależą także od ciągłego ozwoju. Powiększyliśmy zaówno swój najważniejszy potencjał, czyli zasoby ludzkie, jak ównież majątek, głównie tabo samochodowy oaz wyposażenie i emonty zapleczy wymienia pezes. A majątek Betansu jest całkiem pokaźny: tzy własne bazy tanspotowe z zapleczami napawczymi i myjniami, dwie stacje diagnostyczne i paliwowe. Imponująco pezentują się tzw. jednostki tanspotowe, czyli óżnego typu samochody i spzęt specjalistyczny. Jeszcze u pogu działalności w spółce pacowało ok. 60 takich jednostek. Dzisiaj ma do dyspozycji aż 402 samochody i 32 specjalistyczne jednostki. Na potzeby działalności dzieżawimy od podmiotów GK PGE GiEK kilkanaście innych 18

19 SPÓŁKI W NASZEJ GRUPIE Betans świadczy usługi (leasingowe i FSL) w postaci floty samochodów osobowych dla całej Gupy Kapitałowej PGE GiEK SA. Poza tym świadczy usługi tanspotowe na zecz spółek zależnych PGE GiEK (głównie dla RAMB sp. z o.o., BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ELTUR-SERWIS sp. z o.o., EPORE sp. z o.o., ELBIS sp. z o.o., Megasewis sp. z o.o. oaz w mniejszym zakesie dla pozostałych. Kto ządzi w Betansie? Andzej Niemczyk pezes zaządu, dyekto pzedsiębiostwa Agnieszka Galewska wicepezes zaządu, dyekto ds. handlowo finansowych Więcej o fimie: Betans w liczbach: oddziały (w Rogowcu i Bogatyni) pacowników (912 w centali, 75 w Oddziale Rogowiec i 124 w Oddziale Bogatynia) bazy tanspotowe (z zapleczami napawczymi, myjniami) stacje diagnostyczne stacje paliwowe zóżnicowane jednostki tanspotowe specjalistyczne jednostki spzętowe obiektów, w tym m.in. myjnię, lakienię, akumulatoownię, bocznice kolejowe, a także hale napawcze wymienia Andzej Niemczyk, ale zaaz dodaje, że największym i nieocenionym majątkiem w spółce są jej pacownicy. Kiedy Betans powstał pacowało w nim 100 osób. Dzisiaj ta liczba powiększyła się ponad 10-kotnie. Kobiety też kieują Jednym z piewszych pacowników w nowo powstałej spółce był Michał Mikołajczyk. Pan Michał pacuje w Betansie do dzisiaj i jest kieowcą największego samochodu w pzedsiębiostwie, pzewożącego ponadnomatywne ładunki (MAN -a F 2000 ciągnika balastowego). Na szybko policzył, że Za kieownicą ciągnika balastowego (MAN F 2000) Michał Mikołajczyk Katazyna Bezulska, jedna z ośmiu kobiet kieujących samochodami 19

20 SPÓŁKI Skomplikowana akcja wciągania na teen Elektowni Opole kilku wagonów składu kolejowego. Pociąg nie miał możliwości manewowania na teenie oddziału Za pomocą ciągnika balastowego tanspotuje się wielkogabaytowe elementy konstukcyjne w swojej kaieze kieowcy zawodowego pokonał ok. 600 tys. km. Dlaczego zostałem kieowcą? Pewnie z acji tego, że mój tata pacował jako kieowca w Kopalni Bełchatów odpowiada. Zesztą nie wyobażam sobie innej pacy. Spawia mi wielką fajdę. Owszem jest odpowiedzialna, wymaga ciągłego skupienia i spoych umiejętności, ale nie widzę się w innym zawodzie. Do pacy pzychodzę z pzyjemnością i mam wielką satysfakcję, że pacuję właśnie tutaj dodaje. Pzewożenie kół bijakowych w bełchatowskiej elektowni ważących bagatela 50 ton i szeokich na 8 metów to napawdę wyższa szkoła jazdy. Katazyna Bezulska z nieco kótszym, siedmioletnim stażem w Betansie, jest jedną z ośmiu kobiet, któe w ubyce zawód mają wpisane: kieowca. W takim kieunku ukończyłam studia i nawet pzez chwilę nie myślałam, że mogłabym pacować gdzie indziej pzekonuje. Co mówią panowie, któzy widzą za kieownicą kobietę? Na pewno są zaskoczeni, ale pozytywnie. Ze stony kolegów nie spotkałam się z żadnymi niepzyjemnymi uwagami. Panowie kieowcy zgodnie twiedzą, że panie za kieownicą adzą sobie doskonale: są ozważne i ostożne. W niczym nie ustępują mężczyznom. Szkolą się sami Wykwalifikowani kieowcy i opeatozy to w znacznej mieze zasługa Ośodka Szkoleń Zawodowych powadzonego pzez spółkę w Bełchatowie, a od lutego także w Bogatyni. Jako jedni z nielicznych w woj. łódzkim posiadamy akedytacje Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Gónictwa Skalnego na powadzenie szkoleń opeatoów spzętu budowlanego wszystkich klas i specjalności zaznacza Andzej Niemczyk. Z ofetą szkoleń wychodzimy także na zewnątz. Współpacujemy z uzędami pacy, bo zapotzebowanie na pacowników o takich kwalifikacjach jest badzo duże wyjaśnia. Tylko w ubiegłym oku ośodek w Bełchatowie pzeszkolił 240 pacowników spółki i ponad 250 spoza niej. Konsolidacja, a teaz Pogam Kamieńsk Jeszcze do pzedsiębiostwo Betans było spółką z siedzibą w Rogowcu. Zmiany nastąpiły po skonsolidowaniu spółek tanspotowych. Połączenie spółek tanspotowych GK PGE GiEK miało upoządkować aktywa w obszaze tanspotu, ale pzede wszystkim popawić m.in. efektywność finansową, oganizacyjną, techniczną oaz ynkową. Kótko mówiąc, chodziło o połączenie zasobów podmiotów o takim samym pofilu działalności, następnie ich optymalizacji 20 EKspess n 6 (47) magazyn pacowników PGE GiEK SA

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) nabierają tempa MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress STYCZEŃ 2014 NR 1 (42) INWESTYCJE nabierają tempa SPIS TREŚCI Trzecia edycja Programu Dobrowolnych Odejść 19 Już dzisiaj zaplanujmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy

Nowe przetargi. w elektrociepłowniach. Największy biomasowy kocioł w kraju Elektrownia Szczecin ma więcej mocy EK press pod Parasolem MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 1 (18) styczeń 2012 2012 Nowe przetargi w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Gorzów, ZEDO i Zgierz Inwestycje str. 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia.

Nr 9 (47) Wrzesień 2012. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. biznes. Dobre wyniki półrocza. strategia. Wspólne IT. wydarzenia. Nr 9 (47) Wrzesień 2012 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 biznes Dobre wyniki półrocza strategia Wspólne IT Tauron Nowa Muzyka wydarzenia biznes Polska Energia 9 (47) 2012 Prezes zarządu Dariusz Lubera

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Jesteś gotowy na sukces?

Jesteś gotowy na sukces? magazyn firmy nr 1[1]_2009 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Jesteś gotowy na sukces? Wykorzystaj potęgę Internetu w Twojej firmie Doradca numeru: w numerze również Estetyczna

Bardziej szczegółowo

EK press. MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 2 (11) marzec 2011

EK press. MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 2 (11) marzec 2011 pod Parasolem EK press MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA nr 2 (11) marzec 2011 Strona internetowa Rzecz o e-wizerunku str. 10 Stawiamy na bloki gazowo-parowe? Dolna Odra, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO

TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO NR 3 (65) MARZEC 2014 POBIERZ MAGAZYN W WERSJI NA TABLET M A G A Z Y N GRU P Y T A U R O N ISSN 1689-5304 Promocja TAURON BACHLEDA SKI na WORLD PRESS PHOTO str. 23 str. 4 Wywiad z prezesem PKOl Andrzej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na półmetku

Inwestycje na półmetku M a g a z y n G r u p y T a u r O N ISSN 1689-5304 Nr 7 (33) Lipiec 2011 Inwestycje na półmetku wywiad Marek Woszczyk Chcę dokończyć proces liberalizacji rynku energii prawdy i mity Gaz łupkowy w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego

Nr 268 1/2015. w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Nr 268 1/2015 w numerze: Ciepłownictwo w świetle konkluzji ostatniego szczytu klimatyczno-energetycznego Modernizacja źródeł ciepła czy warto i czy to się opłaca Podsumowanie PPCS w roku 2014 Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Europejski kongres w Katowicach

Europejski kongres w Katowicach Nr 6 (32) Czerwiec 2011 M a g a z y n G r u p y T a u r o N ISSN 1689-5304 Europejski kongres w Katowicach wywiad Joanna Schmid Nowa strategia umocni pozycję Taurona na rynku wydarzenia Na papieskim święcie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Getin Point nowa era w polskiej bankowości. Temat numeru: Pierwszy rok Getin UP

Getin Point nowa era w polskiej bankowości. Temat numeru: Pierwszy rok Getin UP Getin Point nowa era w polskiej bankowości Temat numeru: Pierwszy rok Getin UP SPIS TREŚCI Edytorial od Zarządu 3 Getin UP 4 Getin Point 6 Rebranding cd. 8 Drodzy Czytelnicy, czy pamiętacie jeszcze o noworocznych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze

Ogólnopolskie Badanie. analizy wnioski komentarze Ogólnopolskie Badanie Rynku 2012 Outsourcingu analizy wnioski komentarze Randstad Payroll Solutions Rozliczanie wynagrodzeń Prowadzenie teczek osobowych Specjaliści o wysokich kwalifikacjach Randstad Payroll

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

Zasilamy społeczne innowacje

Zasilamy społeczne innowacje Zasilamy społeczne innowacje Zrównoważony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator Spis treści List Prezesa RWE Polska...3 Dane i fakty...4 RWE Polska...6 RWE Stoen Operator...7 RWE w Polsce...8 Grupa RWE...9

Bardziej szczegółowo

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern

Office Manager. Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co się kryje w chmurze? Potencjał pokolenia Y. modern modern Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM KWIECIEŃ 2014 I Nr 4 (95) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Zanim wynajmiesz nowe biuro Mobilność: trend numer 1! Co

Bardziej szczegółowo