Przewodnik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Użytkownika"

Transkrypt

1 Pzewodnik Użytkownika

2 Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług, w każdym czasie gotowi jesteśmy pzyjść z pomocą, a także odpowiedzieć na wszelkie pytania i uwagi. Niniejszy Pzewodnik Użytkownika pomoże Państwu poznać zasady współpacy, a jednocześnie zawiea infomacje o wszystkich świadczonych usługach. Pagniemy zwócić uwagę, iż ich dostępność zależy jednak od odzaju zawatej umowy. policja 997 pogotowie 999 lub 112 staż pożana 998 Centum Obsługi Klienta Pon. - Pt. godz Sob. godz Mecedes-Benz Assistance 24h Życzymy szeokiej dogi, Pacownicy Mecedes-Benz Leasing Polska

3 Pakiet statowy XXX 5 Spis teści: Obowiązki Użytkownika Pzekazanie pojazdu Pzeglądy okesowe i napawy techniczne Opony Holowanie Dodatkowe wyposażenie Rejestacyjne badanie techniczne Ubezpieczenie i podóże zaganiczne Katy paliwowe Inne Poceduy zakończenia kontaktu

4 Pakiet statowy Obowiązki Użytkownika 7 Obowiązki Użytkownika Obowiązkiem wszystkich Użytkowników pojazdów jest utzymywanie samochodu w takim stanie technicznym, któy w każdych waunkach zapewni pełny komfot i bezpieczeństwo jazdy oaz użytkowanie zgodnie z zaleceniami poducenta zawatymi w instukcji obsługi samochodu. Następujące paamety powinny być spawdzane, zgodnie z zaleceniami poducenta: Poziom oleju silnikowego (minimum az na 2000 km) Poziom płynu chłodzącego Poziom płynu hamulcowego Poziom ciśnienia w oponach, ich stan ogólny i stopień zużycia bieżnika Temin ważności gaśnicy Temin ważności badań technicznych. Zalecamy ównież wykonywanie niżej podanych czynności: Spawdzanie wszystkich świateł, włącznie z kontolkami na desce ozdzielczej Utzymywanie samochodu w czystości, zaówno we wnętzu, jak i na zewnątz Dbałość o stan powłoki lakieniczej niezwłoczne zgłaszanie uszczebków lakieu i punktów koozji Stosowanie uządzeń zabezpieczających zamontowanych w samochodzie, takich jak: alam, blokada skzyni biegów, anty-napad itp. W pzypadku utaty lub zniszczenia wyposażenia użytkowanego pojazdu, a w szczególności kluczyków, pilota do centalnego zamka, adia lub innych uządzeń, należy niezwłocznie skontaktować się z: Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie tel /

5 8 Pakiet statowy Pzekazanie pojazdu Pzekazanie pojazdu W dniu odbiou pojazdu, waz z samochodem, pzekazujemy Państwu następujące dokumenty oaz wyposażenie: Pzewodnik Użytkownika Kluczyki Dowód ejestacyjny Dowód ubezpieczenia OC Wszelkie instukcje pojazdu i jego systemów Książkę sewisową Wyposażenie obowiązkowe (apteczka piewszej pomocy, tójkąt ostzegawczy, gaśnica) Akcesoia (jeśli pzekazane z pojazdem) W momencie pzekazania pojazdu zostaną Państwo poposzeni o potokolany odbió ww. dokumentów oaz wyposażenia. Jedna z kopii potokołu zostanie Państwu pzekazana.

6 Pakiet statowy Pzeglądy okesowe i napawy techniczne 9 Pzeglądy okesowe i napawy techniczne MBLP współpacuje z siecią autoyzowanych stacji sewisowych Mecedes-Benz zapewniających na teenie całej Polski możliwość sewisowania i napawy użytkowanego pzez Państwa pojazdu. W celu ealizacji napawy posimy o dokonanie następujących czynności: W piewszej kolejności posimy zawsze o kontakt z Działem Obsługi Klienta MBLP w celu uzyskania autoyzacji oaz infomacji dotyczących sposobu umówienia teminu wizyty w sewisie: Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie tel / od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-18 w soboty w godzinach: 8-13 Podczas ezewowania pzeglądu lub innej napawy w sewisie posimy o zaznaczenie, że pojazd objęty jest Umową Sewisową Mecedes-Benz. Po autoyzacji oaz umówieniu teminu pzeglądu lub napawy posimy o zgłoszenie się do wyznaczonej stacji sewisowej. Użytkownik dostacza i odbiea pojazd z sewisu we własnym zakesie, chyba, że umowa zawiea dodatkową usługę dostaczenia i odbiou pojazdu. Podczas odbiou samochodu po pzeglądzie lub napawie posimy o upewnienie się, czy wszystkie czynności sewisowe bądź napawcze zostały dokonane. W pzypadku dowolnych uwag dotyczących wykonanej usługi posimy w piewszej kolejności poinfomować o tym MBLP. Napawy wykaczające poza zakes utynowych pzeglądów okesowych powinny być dokonywane natychmiast po wystąpieniu usteki, szczególnie w okesie gwaancyjnym. Napawy techniczne oaz pzeglądy okesowe dokonywane w wasztatach nie obciążają użytkownika pojazdu żadnymi kosztami. MBLP pokywa koszty wszystkich niezbędnych napaw i pzeglądów w okesie twania umowy Full Sevice Leasingu (poza mateiałami eksploatacyjnymi takimi jak: paliwo, płyn do spyskiwacza). Koszty bakujących lub uszkodzonych akcesoiów samochodowych będą efaktuowane na Państwa fimę, a ich napawa lub uzupełnienie będzie możliwe po otzymaniu pzez MBLP stosownego oświadczenia, opisującego okoliczności zdazenia. Centum Obsługi Klienta MBLP z pzyjemnością pomoże Państwu koodynując wszelkie pzeglądy, napawy oaz asystując w każdej innej sytuacji wymagającej naszej autoyzacji.

7 10 Pakiet statowy Opony Opony MBLP współpacuje z siecią wasztatów specjalizujących się w wymianie, sewisowaniu i pzechowywaniu opon na teenie całej Polski. Ci z Państwa, któzy w umowie zawatą mają opcję opon, poszeni są o kontakt z: Centum Obsługi Klienta w Waszawie tel / w spawie wybou najbliższego wasztatu, gdzie następnie będą pzechowywane opony do Państwa samochodu. Niezależnie od tego dwa azy do oku Centum Obsługi Klienta kontaktuje się z osobami zaządzającymi flotą samochodową w Państwa fimie w spawie aktualizacji listy wybanych wasztatów. Podczas ezewowania wymiany opon w wasztacie posimy zgłosić, że samochód należy do fimy Mecedes-Benz Leasing Polska. Wymiana opon nie wymaga naszego zlecenia, jedynie w pzypadku konieczności zakupu opon wasztat musi zgłosić się do Centum Obsługi Klienta w Waszawie po naszą autoyzację (zlecenie).

8 Pakiet statowy Holowanie 11 Holowanie W pzypadku awaii lub szkody wymagającej holowania pojazdu do wasztatu: Kontaktując się z Mecedes-Benz Assistance posimy o podanie następujących infomacji: w godzinach pacy posimy zawsze o kontakt z naszym Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-18 Imię i nazwisko kieowcy i współpasażeów Nume ejestacyjny pojazdu Dokładne miejsce zdazenia Nume telefonu kontaktowego Kótki opis zdazenia i odzaj wymaganej pomocy. w soboty w godzinach: 8-13 tel / Zakes pomocy zależy od waiantu Assistance okeślonego w umowie Full Sevice Leasingu. poza godzinami pacy Centum Obsługi Klienta, w pzypadku awaii technicznej, wypadku na dodze, wandalizmu, włamań i kadzieży, do Państwa dyspozycji jest czynny 24 godziny na dobę: Mecedes-Benz Assistance tel /

9 12 Pakiet statowy Dodatkowe wyposażenie Dodatkowe wyposażenie Dajemy Państwu możliwość wyposażenia samochodu w dodatkowe akcesoia. Zamia montażu dodatkowego wyposażenia w takcie twania umowy Full Sevice Leasingu należy zgłosić w fomie pisemnej do Centum Obsługi Klienta MBLP pod adesem: Wszystkie dodatkowe koszty, uszkodzenia lub awaie pojazdu wynikające z montażu dodatkowego wyposażenia będą efaktuowane na Państwa fimę. W pzypadku demontażu dodatkowego wyposażenia pod koniec umowy poszę zapoznać się ze Standadami Zwotu Pojazdu egulującymi te kwestie. Standady Zwotu Pojazdu znajdziecie Państwo w dalszej części pakietu Statowego

10 Pakiet statowy Rejestacyjne badanie techniczne 13 Rejestacyjne badanie techniczne Zgodnie z zapisami umowy obowiązkiem Użytkownika jest teminowe wykonanie okesowych badań technicznych dopuszczających pojazd do uchu. Teminy badań technicznych: Piewsze badanie techniczne pzed upływem 3 lat od daty 1. ejestacji Dugie badanie techniczne pzed upływem 2 lat od daty 1. badania technicznego Tzecie i każde kolejne badanie techniczne pzed upływem 1 oku od daty popzedniego badania technicznego Pzedłużenie ważności dowodu ejestacyjnego wymaga dokonania badania technicznego w Stacji Diagnostycznej. Na 15 dni pzed upływem tego teminu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie. Nasi Pacownicy wskażą Państwu najbliższą współpacującą stację diagnostyczną, któa dokona takiego badania. W takim pzypadku ozliczenie nastąpi bez Państwa udziału. W pzypadku wykonania badania technicznego bez kontaktu z Centum Obsługi Klienta MBLP w celu zwotu poniesionych kosztów posimy o pzedłożenie faktuy za wykonane badanie zawieającą dane pojazdu oaz wystawioną na: Mecedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlea Waszawa NIP: Infomujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Pawo o uchu dogowym fomalności związane z pzedłużeniem ważności dowodu ejestacyjnego mogą być pzepowadzone w każdej upawnionej Stacji Diagnostycznej na teenie całego kaju.

11 14 Pakiet statowy Ubezpieczenie i podóże zaganiczne Ubezpieczenie i podóże zaganiczne Dokument ubezpieczeń pojazdu W pzypadku zagubienia dokumentów ubezpieczeniowych posimy o kontakt z Zespołem ds. Ubezpieczeń: tel / , Zakes ochony ubezpieczeniowej oganiczony jest do teytoium wskazanego w Ogólnych Waunkach Ubezpieczenia Pojazdów dołączonych do umowy Full Sevice Leasingu. W pzypadku potzeby wyjazdu do kaju znajdującego się poza tym obszaem konieczne jest uzyskanie zgody MBLP, opłacenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej oaz uzyskanie cetyfikatu Zielona Kata. W tym celu posimy o kontakt z Zespołem ds. Ubezpieczeń: tel / , MBLP nie zapewnia sewisowania samochodu za ganicą. Jednak w sytuacji awaii lub szkody komunikacyjnej na teenie Euopy, do Państwa dyspozycji jest: Mecedes-Benz Assistance tel /

12 Pakiet statowy Katy paliwowe 15 Katy paliwowe W pzypadku zainteesowania katą paliwową posimy o kontakt z Działem Administacji Floty MBLP pod numeem telefonu tel / Kata paliwowa umożliwia dokonywanie bezgotówkowego zakupu paliwa oaz opcjonalnie kozystanie z dodatkowych usług dostępnych na stacjach paliwowych. Katę paliwową otzymują Państwo w ciągu 14 dni po odebaniu samochodu. W celu zabezpieczenia katy pzed użyciem jej pzez niepowołane osoby, każda kata została wyposażona w indywidualny kod PIN. Identyfikato PIN zostanie wysłany do Państwa na wyznaczony ades koespondencyjny. Kod PIN nie może być pzechowywany łącznie z katą paliwową. W pzypadku utaty katy paliwowej należy niezwłocznie skontaktować się z działem Administacji Umów MBLP: tel / w celu zablokowania katy. Koszt zablokowania staej katy oaz wystawienia nowej zostanie pzeniesiony na kozystającego.

13 16 Pakiet statowy Inne Inne Samochody zastępcze Samochody zastępcze pzysługują Państwu na zasadach okeślonych w umowie Full Sevice Leasingu. Akcje techniczne poducentów samochodów Od czasu do czasu poducenci samochodów, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfot jazdy, weyfikują niektóe podzespoły wyznaczonych maek i typów samochodów. Centum Obsługi Klienta MBLP poinfomuje Państwa fimę o konieczności dostaczenia wybanych samochodów na akcję techniczną. Pakowanie i mandaty Użytkownik samochodu jest w pełni odpowiedzialny za koszty pakowania samochodów, mandaty służb miejskich i policji oaz wszelkie inne kay i opłaty administacyjne wynikające z niestosowania się do obowiązujących pzepisów. Kadzież W pzypadku kadzieży lub włamania do użytkowanego pojazdu należy niezwłocznie wezwać Policję oaz skontaktować się z Centum Obsługi Klienta MBLP w celu otzymania infomacji dotyczących dalszego postępowania.

14 Pakiet statowy Poceduy zakończenia kontaktu 17 Poceduy zakończenia kontaktu Dział Administacji Umów MBLP upzedzi Państwo o zbliżającym się teminie zakończenia umowy Full Sevice Leasingu i zapozna z poceduą pzekazania samochodu, wskazując jednocześnie miejsce, w któym to nastąpi. W miejscu zwotu pojawi się niezależny zeczoznawca, któy dokona weyfikacji stanu technicznego pojazdu. Wszelkie wytyczne, co do oceny stanu technicznego pojazdu znajdziecie Państwo w Standadach Zwotu Pojazdu w dalszej części Pakietu Statowego. W momencie pzekazywania samochód powinien być czysty, bez uszkodzeń kaoseii i z pełnym wyposażeniem oaz kompletnymi dokumentami: Wszelkie instukcje pojazdu i jego systemów Książkę sewisową Wyposażenie obowiązkowe (apteczka piewszej pomocy, tójkąt ostzegawczy, gaśnica) Akcesoia (jeśli wydane waz z pojazdem) Katę paliwową waz z kodem PIN (w wypadku wykupienia tej usługi) Państwa fima będzie obciążona wszystkimi kosztami wynikającymi z ww. baków i uszkodzeń. Podczas pzekazywania samochodu zostanie spoządzony stosowny potokół zdawczy, na któym są Państwo zobowiązani złożyć swój podpis. Kopia potokołu zostanie pzesłana do Państwa fimy. Pzewodnik Użytkownika Kluczyki Dowód ejestacyjny Dowód ubezpieczenia OC Zielona Kata (jeśli została wydana)

15 Awaia / Wypadek Pakiet statowy XXX 19

16 Pakiet statowy Awaie Mechaniczne 21 Awaie techniczne Jeżeli pzytafi się Państwu awaia techniczna, nie związana z wypadkiem czy kolizją lub będą Państwo mieli poblem z uuchomieniem pojazdu, posimy w piewszej kolejności o kontakt z: Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie Nasi konsultanci pzekażą Państwu infomacje o dalszych kokach oaz pokieują oganizacją niezbędnych świadczeń. Poza godzinami pacy Centum Obsługi Klienta MBLP do Państwa dyspozycji jest całodobowy nume Assistance: Mecedes-Benz Assistance Posimy o połączenie telefoniczne i wybó opcji AWARIA. Opeato pzyjmie Państwa zgłoszenie, a następnie zoganizuje szybką i pofesjonalną pomoc. Usługi Assistance świadczymy dla Państwa pzez 365 dni w oku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Kontaktując się z Mecedes-Benz Assistance posimy o podanie następujących infomacji: Imię i nazwisko kieowcy i współpasażeów Nume ejestacyjny Makę i nume nadwozia pojazdu Dokładne miejsce zdazenia Nume telefonu kontaktowego Kótki opis zdazenia i odzaj wymaganej pomocy Zakes oaz waunki udzielanej pomocy zależą od waiantu Assistance zawatego w umowie Państwa samochodu, lecz zazwyczaj pomoc polega na: Usunięciu awaii na miejscu (o ile jest to możliwe) lub Holowaniu pojazdu do sewisu, Wydaniu samochodu zastępczego.

17 22 Pakiet statowy Szkody komunikacyjne Szkody komunikacyjne W sytuacji, gdy wystąpił wypadek lub kolizja dogowa należy bezwzględnie powiadomić telefonicznie Policję (997 lub 112) o okolicznościach i skutkach wypadku lub kolizji. Policja na podstawie uzyskanych infomacji zdecyduje o konieczności pzyjazdu funkcjonaiuszy na miejsce zdazenia. Jednak w pzypadku kolizji dogowej z udziałem innego uczestnika uchu, gdzie: Tudne jest ustalenie na miejscu odpowiedzialności za szkodę Tudne jest uzyskanie danych i oświadczenia spawcy Są ofiay w ludziach Istnieje pzypuszczenie, że zostało popełnione pzestępstwo Zdazenie miało miejsce poza ganicami Polski należy bezwzględnie wezwać Policję na miejsce zdazenia. Każde bez wyjątku uszkodzenie pojazdu będące wynikiem wypadków dogowych, kolizji, wandalizmu, włamań lub kadzieży, należy niezwłocznie zgłosić w: Centum Obsługi Klienta w Waszawie tel / lub poza godzinami pacy do: Mecedes-Benz Assistance tel / wybieając opcję WYPADEK Konsultanci Centum Obsługi Klienta MBLP każdoazowo poinfomują Państwa o obowiązujących poceduach zgłoszenia szkód komunikacyjnych. Najpóźniej następnego dnia oboczego od zdazenia posimy o dopełnienie wszelkich fomalności zgłoszenia szkody w fomie pisemnej w biuze MBLP w Waszawie lub innym miejscu wskazanym pzez Konsultantów. UWAGA: Nie zastosowanie się do powyższych instukcji lub postępowanie niezgodne z wytycznymi Konsultantów MBLP może skutkować odmową odpowiedzialności za zdazenie pzez ubezpieczyciela, co spowoduje, że napawa szkody odbędzie się na Państwa koszt.

18 Pakiet statowy Kadzież pojazdu, włamanie i wandalizm 23 Kadzież pojazdu, włamanie i wandalizm W pzypadku kadzieży lub włamania do użytkowanego pojazdu należy niezwłocznie: Wezwać Policję Skontaktować się z Centum Obsługi Klienta w celu otzymania infomacji dotyczących dalszego postępowania Centum Obsługi Klienta w Waszawie tel / lub poza godzinami pacy do: Mecedes-Benz Assistance tel / W pzypadku póby kadzieży lub włamania do użytkowanego pojazdu, w wyniku któych nastąpiło jakiekolwiek uszkodzenie, należy: dalszego postępowania (poza godzinami pacy COK z Mecedes-Benz Assistance) UWAGA: Nie zastosowanie się do powyższych instukcji lub postępowanie niezgodne z wytycznymi Konsultantów MBLP może skutkować odmową odpowiedzialności za zdazenie pzez ubezpieczyciela, co spowoduje, że napawa szkody odbędzie się na Państwa koszt. Zgłosić fakt na Policję w ciągu 12 godzin, Skontaktować się z Centum Obsługi Klienta, w celu otzymania infomacji dotyczących

19 25 Pakiet statowy XXX Ochona pawna

20 Pakiet statowy Ubezpieczenie ochony pawnej 27 Ubezpieczenie ochony pawnej Pzedmiotem ubezpieczenia są koszty świadczenia pomocy pawnej. Pogam Ubezpieczenia Ochony Pawnej kieowany jest do każdego typu pojazdu finansowanego pzez Mecedes-Benz Leasing Polska. Zakes chonionych wypadków ubezpieczeniowych: 1. Dochodzenie oszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej pzez Ubezpieczonego szkody na osobie lub na mieniu, w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu, 2. Pokycie kosztów obony w postępowaniu pzed sądem i kosztów sądowych, w pzypadku popełnienia pzestępstwa spowodowania wypadku komunikacyjnego, 3. Pokycie kosztów obony w postępowaniu pzed sądem i kosztów sądowych, w pzypadku popełnienia wykoczenia dogowego, 4. Pożyczka na poczet kaucji w wypadku tymczasowego aesztowania, 5. Pokycie kosztów postępowania dotyczącego odzyskania niesłusznie zatzymanego pawa jazdy lub dowodu ejestacyjnego pojazdu Suma ubezpieczenia wynosi zł na każde zdazenie zaistniałe w okesie ubezpieczenia. Okes ubezpieczenia - ubezpieczenie zawate na cały okes umowy Full Sevice Leasingu. Zakes teytoialny - ochoną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na teenie Euopy, Rosji, państw Basenu Moza Śódziemnego, na Wyspach Kanayjskich i Madeze, jeżeli dane zdazenie podlega juysdykcji tych Państw. W pzypadku pytań posimy o kontakt z Zespołem ds. Ubezpieczeń: tel / ,

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika

Informator Użytkownika Informator Użytkownika Spis treści 1. Ważne telefony..................................... 2 2. Wstęp............................................ 3 3. Obowiązki Użytkownika..............................

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA INFORMATOR UŻYTKOWNIKA WSZYSTKO POD JEDNYM NUMEREM: LEASEPLAN HELPDESK / LEASEPLAN ASSISTANCE WWW.LEASEPLAN.PL ASSISTANCE I SZKODY PRZEGLĄDY I NAPRAWY OPONY KARTY PALIWOWE WYJAZD ZA GRANICĘ DOPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER ASSISTANCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS

ASSISTANCE, ASSISTANCE DOSTAWCZY ASSISTANCE ASSISTANCE DOSTAWCZY PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne www.lotuspolska.pl Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, 02-134 Waszawa, tel. (022) 878 67 60, fax (022) 878 67 64 Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015]

REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] I. Postanowienia ogólne II. REGULAMIN systemu Warszawski Rower Publiczny zwanego również Veturilo [Obowiązuje od 16.04.2015] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Warszawski

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo