Przewodnik Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik Użytkownika"

Transkrypt

1 Pzewodnik Użytkownika

2 Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług, w każdym czasie gotowi jesteśmy pzyjść z pomocą, a także odpowiedzieć na wszelkie pytania i uwagi. Niniejszy Pzewodnik Użytkownika pomoże Państwu poznać zasady współpacy, a jednocześnie zawiea infomacje o wszystkich świadczonych usługach. Pagniemy zwócić uwagę, iż ich dostępność zależy jednak od odzaju zawatej umowy. policja 997 pogotowie 999 lub 112 staż pożana 998 Centum Obsługi Klienta Pon. - Pt. godz Sob. godz Mecedes-Benz Assistance 24h Życzymy szeokiej dogi, Pacownicy Mecedes-Benz Leasing Polska

3 Pakiet statowy XXX 5 Spis teści: Obowiązki Użytkownika Pzekazanie pojazdu Pzeglądy okesowe i napawy techniczne Opony Holowanie Dodatkowe wyposażenie Rejestacyjne badanie techniczne Ubezpieczenie i podóże zaganiczne Katy paliwowe Inne Poceduy zakończenia kontaktu

4 Pakiet statowy Obowiązki Użytkownika 7 Obowiązki Użytkownika Obowiązkiem wszystkich Użytkowników pojazdów jest utzymywanie samochodu w takim stanie technicznym, któy w każdych waunkach zapewni pełny komfot i bezpieczeństwo jazdy oaz użytkowanie zgodnie z zaleceniami poducenta zawatymi w instukcji obsługi samochodu. Następujące paamety powinny być spawdzane, zgodnie z zaleceniami poducenta: Poziom oleju silnikowego (minimum az na 2000 km) Poziom płynu chłodzącego Poziom płynu hamulcowego Poziom ciśnienia w oponach, ich stan ogólny i stopień zużycia bieżnika Temin ważności gaśnicy Temin ważności badań technicznych. Zalecamy ównież wykonywanie niżej podanych czynności: Spawdzanie wszystkich świateł, włącznie z kontolkami na desce ozdzielczej Utzymywanie samochodu w czystości, zaówno we wnętzu, jak i na zewnątz Dbałość o stan powłoki lakieniczej niezwłoczne zgłaszanie uszczebków lakieu i punktów koozji Stosowanie uządzeń zabezpieczających zamontowanych w samochodzie, takich jak: alam, blokada skzyni biegów, anty-napad itp. W pzypadku utaty lub zniszczenia wyposażenia użytkowanego pojazdu, a w szczególności kluczyków, pilota do centalnego zamka, adia lub innych uządzeń, należy niezwłocznie skontaktować się z: Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie tel /

5 8 Pakiet statowy Pzekazanie pojazdu Pzekazanie pojazdu W dniu odbiou pojazdu, waz z samochodem, pzekazujemy Państwu następujące dokumenty oaz wyposażenie: Pzewodnik Użytkownika Kluczyki Dowód ejestacyjny Dowód ubezpieczenia OC Wszelkie instukcje pojazdu i jego systemów Książkę sewisową Wyposażenie obowiązkowe (apteczka piewszej pomocy, tójkąt ostzegawczy, gaśnica) Akcesoia (jeśli pzekazane z pojazdem) W momencie pzekazania pojazdu zostaną Państwo poposzeni o potokolany odbió ww. dokumentów oaz wyposażenia. Jedna z kopii potokołu zostanie Państwu pzekazana.

6 Pakiet statowy Pzeglądy okesowe i napawy techniczne 9 Pzeglądy okesowe i napawy techniczne MBLP współpacuje z siecią autoyzowanych stacji sewisowych Mecedes-Benz zapewniających na teenie całej Polski możliwość sewisowania i napawy użytkowanego pzez Państwa pojazdu. W celu ealizacji napawy posimy o dokonanie następujących czynności: W piewszej kolejności posimy zawsze o kontakt z Działem Obsługi Klienta MBLP w celu uzyskania autoyzacji oaz infomacji dotyczących sposobu umówienia teminu wizyty w sewisie: Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie tel / od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-18 w soboty w godzinach: 8-13 Podczas ezewowania pzeglądu lub innej napawy w sewisie posimy o zaznaczenie, że pojazd objęty jest Umową Sewisową Mecedes-Benz. Po autoyzacji oaz umówieniu teminu pzeglądu lub napawy posimy o zgłoszenie się do wyznaczonej stacji sewisowej. Użytkownik dostacza i odbiea pojazd z sewisu we własnym zakesie, chyba, że umowa zawiea dodatkową usługę dostaczenia i odbiou pojazdu. Podczas odbiou samochodu po pzeglądzie lub napawie posimy o upewnienie się, czy wszystkie czynności sewisowe bądź napawcze zostały dokonane. W pzypadku dowolnych uwag dotyczących wykonanej usługi posimy w piewszej kolejności poinfomować o tym MBLP. Napawy wykaczające poza zakes utynowych pzeglądów okesowych powinny być dokonywane natychmiast po wystąpieniu usteki, szczególnie w okesie gwaancyjnym. Napawy techniczne oaz pzeglądy okesowe dokonywane w wasztatach nie obciążają użytkownika pojazdu żadnymi kosztami. MBLP pokywa koszty wszystkich niezbędnych napaw i pzeglądów w okesie twania umowy Full Sevice Leasingu (poza mateiałami eksploatacyjnymi takimi jak: paliwo, płyn do spyskiwacza). Koszty bakujących lub uszkodzonych akcesoiów samochodowych będą efaktuowane na Państwa fimę, a ich napawa lub uzupełnienie będzie możliwe po otzymaniu pzez MBLP stosownego oświadczenia, opisującego okoliczności zdazenia. Centum Obsługi Klienta MBLP z pzyjemnością pomoże Państwu koodynując wszelkie pzeglądy, napawy oaz asystując w każdej innej sytuacji wymagającej naszej autoyzacji.

7 10 Pakiet statowy Opony Opony MBLP współpacuje z siecią wasztatów specjalizujących się w wymianie, sewisowaniu i pzechowywaniu opon na teenie całej Polski. Ci z Państwa, któzy w umowie zawatą mają opcję opon, poszeni są o kontakt z: Centum Obsługi Klienta w Waszawie tel / w spawie wybou najbliższego wasztatu, gdzie następnie będą pzechowywane opony do Państwa samochodu. Niezależnie od tego dwa azy do oku Centum Obsługi Klienta kontaktuje się z osobami zaządzającymi flotą samochodową w Państwa fimie w spawie aktualizacji listy wybanych wasztatów. Podczas ezewowania wymiany opon w wasztacie posimy zgłosić, że samochód należy do fimy Mecedes-Benz Leasing Polska. Wymiana opon nie wymaga naszego zlecenia, jedynie w pzypadku konieczności zakupu opon wasztat musi zgłosić się do Centum Obsługi Klienta w Waszawie po naszą autoyzację (zlecenie).

8 Pakiet statowy Holowanie 11 Holowanie W pzypadku awaii lub szkody wymagającej holowania pojazdu do wasztatu: Kontaktując się z Mecedes-Benz Assistance posimy o podanie następujących infomacji: w godzinach pacy posimy zawsze o kontakt z naszym Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-18 Imię i nazwisko kieowcy i współpasażeów Nume ejestacyjny pojazdu Dokładne miejsce zdazenia Nume telefonu kontaktowego Kótki opis zdazenia i odzaj wymaganej pomocy. w soboty w godzinach: 8-13 tel / Zakes pomocy zależy od waiantu Assistance okeślonego w umowie Full Sevice Leasingu. poza godzinami pacy Centum Obsługi Klienta, w pzypadku awaii technicznej, wypadku na dodze, wandalizmu, włamań i kadzieży, do Państwa dyspozycji jest czynny 24 godziny na dobę: Mecedes-Benz Assistance tel /

9 12 Pakiet statowy Dodatkowe wyposażenie Dodatkowe wyposażenie Dajemy Państwu możliwość wyposażenia samochodu w dodatkowe akcesoia. Zamia montażu dodatkowego wyposażenia w takcie twania umowy Full Sevice Leasingu należy zgłosić w fomie pisemnej do Centum Obsługi Klienta MBLP pod adesem: Wszystkie dodatkowe koszty, uszkodzenia lub awaie pojazdu wynikające z montażu dodatkowego wyposażenia będą efaktuowane na Państwa fimę. W pzypadku demontażu dodatkowego wyposażenia pod koniec umowy poszę zapoznać się ze Standadami Zwotu Pojazdu egulującymi te kwestie. Standady Zwotu Pojazdu znajdziecie Państwo w dalszej części pakietu Statowego

10 Pakiet statowy Rejestacyjne badanie techniczne 13 Rejestacyjne badanie techniczne Zgodnie z zapisami umowy obowiązkiem Użytkownika jest teminowe wykonanie okesowych badań technicznych dopuszczających pojazd do uchu. Teminy badań technicznych: Piewsze badanie techniczne pzed upływem 3 lat od daty 1. ejestacji Dugie badanie techniczne pzed upływem 2 lat od daty 1. badania technicznego Tzecie i każde kolejne badanie techniczne pzed upływem 1 oku od daty popzedniego badania technicznego Pzedłużenie ważności dowodu ejestacyjnego wymaga dokonania badania technicznego w Stacji Diagnostycznej. Na 15 dni pzed upływem tego teminu Użytkownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie. Nasi Pacownicy wskażą Państwu najbliższą współpacującą stację diagnostyczną, któa dokona takiego badania. W takim pzypadku ozliczenie nastąpi bez Państwa udziału. W pzypadku wykonania badania technicznego bez kontaktu z Centum Obsługi Klienta MBLP w celu zwotu poniesionych kosztów posimy o pzedłożenie faktuy za wykonane badanie zawieającą dane pojazdu oaz wystawioną na: Mecedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlea Waszawa NIP: Infomujemy, że zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Pawo o uchu dogowym fomalności związane z pzedłużeniem ważności dowodu ejestacyjnego mogą być pzepowadzone w każdej upawnionej Stacji Diagnostycznej na teenie całego kaju.

11 14 Pakiet statowy Ubezpieczenie i podóże zaganiczne Ubezpieczenie i podóże zaganiczne Dokument ubezpieczeń pojazdu W pzypadku zagubienia dokumentów ubezpieczeniowych posimy o kontakt z Zespołem ds. Ubezpieczeń: tel / , Zakes ochony ubezpieczeniowej oganiczony jest do teytoium wskazanego w Ogólnych Waunkach Ubezpieczenia Pojazdów dołączonych do umowy Full Sevice Leasingu. W pzypadku potzeby wyjazdu do kaju znajdującego się poza tym obszaem konieczne jest uzyskanie zgody MBLP, opłacenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej oaz uzyskanie cetyfikatu Zielona Kata. W tym celu posimy o kontakt z Zespołem ds. Ubezpieczeń: tel / , MBLP nie zapewnia sewisowania samochodu za ganicą. Jednak w sytuacji awaii lub szkody komunikacyjnej na teenie Euopy, do Państwa dyspozycji jest: Mecedes-Benz Assistance tel /

12 Pakiet statowy Katy paliwowe 15 Katy paliwowe W pzypadku zainteesowania katą paliwową posimy o kontakt z Działem Administacji Floty MBLP pod numeem telefonu tel / Kata paliwowa umożliwia dokonywanie bezgotówkowego zakupu paliwa oaz opcjonalnie kozystanie z dodatkowych usług dostępnych na stacjach paliwowych. Katę paliwową otzymują Państwo w ciągu 14 dni po odebaniu samochodu. W celu zabezpieczenia katy pzed użyciem jej pzez niepowołane osoby, każda kata została wyposażona w indywidualny kod PIN. Identyfikato PIN zostanie wysłany do Państwa na wyznaczony ades koespondencyjny. Kod PIN nie może być pzechowywany łącznie z katą paliwową. W pzypadku utaty katy paliwowej należy niezwłocznie skontaktować się z działem Administacji Umów MBLP: tel / w celu zablokowania katy. Koszt zablokowania staej katy oaz wystawienia nowej zostanie pzeniesiony na kozystającego.

13 16 Pakiet statowy Inne Inne Samochody zastępcze Samochody zastępcze pzysługują Państwu na zasadach okeślonych w umowie Full Sevice Leasingu. Akcje techniczne poducentów samochodów Od czasu do czasu poducenci samochodów, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfot jazdy, weyfikują niektóe podzespoły wyznaczonych maek i typów samochodów. Centum Obsługi Klienta MBLP poinfomuje Państwa fimę o konieczności dostaczenia wybanych samochodów na akcję techniczną. Pakowanie i mandaty Użytkownik samochodu jest w pełni odpowiedzialny za koszty pakowania samochodów, mandaty służb miejskich i policji oaz wszelkie inne kay i opłaty administacyjne wynikające z niestosowania się do obowiązujących pzepisów. Kadzież W pzypadku kadzieży lub włamania do użytkowanego pojazdu należy niezwłocznie wezwać Policję oaz skontaktować się z Centum Obsługi Klienta MBLP w celu otzymania infomacji dotyczących dalszego postępowania.

14 Pakiet statowy Poceduy zakończenia kontaktu 17 Poceduy zakończenia kontaktu Dział Administacji Umów MBLP upzedzi Państwo o zbliżającym się teminie zakończenia umowy Full Sevice Leasingu i zapozna z poceduą pzekazania samochodu, wskazując jednocześnie miejsce, w któym to nastąpi. W miejscu zwotu pojawi się niezależny zeczoznawca, któy dokona weyfikacji stanu technicznego pojazdu. Wszelkie wytyczne, co do oceny stanu technicznego pojazdu znajdziecie Państwo w Standadach Zwotu Pojazdu w dalszej części Pakietu Statowego. W momencie pzekazywania samochód powinien być czysty, bez uszkodzeń kaoseii i z pełnym wyposażeniem oaz kompletnymi dokumentami: Wszelkie instukcje pojazdu i jego systemów Książkę sewisową Wyposażenie obowiązkowe (apteczka piewszej pomocy, tójkąt ostzegawczy, gaśnica) Akcesoia (jeśli wydane waz z pojazdem) Katę paliwową waz z kodem PIN (w wypadku wykupienia tej usługi) Państwa fima będzie obciążona wszystkimi kosztami wynikającymi z ww. baków i uszkodzeń. Podczas pzekazywania samochodu zostanie spoządzony stosowny potokół zdawczy, na któym są Państwo zobowiązani złożyć swój podpis. Kopia potokołu zostanie pzesłana do Państwa fimy. Pzewodnik Użytkownika Kluczyki Dowód ejestacyjny Dowód ubezpieczenia OC Zielona Kata (jeśli została wydana)

15 Awaia / Wypadek Pakiet statowy XXX 19

16 Pakiet statowy Awaie Mechaniczne 21 Awaie techniczne Jeżeli pzytafi się Państwu awaia techniczna, nie związana z wypadkiem czy kolizją lub będą Państwo mieli poblem z uuchomieniem pojazdu, posimy w piewszej kolejności o kontakt z: Centum Obsługi Klienta MBLP w Waszawie Nasi konsultanci pzekażą Państwu infomacje o dalszych kokach oaz pokieują oganizacją niezbędnych świadczeń. Poza godzinami pacy Centum Obsługi Klienta MBLP do Państwa dyspozycji jest całodobowy nume Assistance: Mecedes-Benz Assistance Posimy o połączenie telefoniczne i wybó opcji AWARIA. Opeato pzyjmie Państwa zgłoszenie, a następnie zoganizuje szybką i pofesjonalną pomoc. Usługi Assistance świadczymy dla Państwa pzez 365 dni w oku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Kontaktując się z Mecedes-Benz Assistance posimy o podanie następujących infomacji: Imię i nazwisko kieowcy i współpasażeów Nume ejestacyjny Makę i nume nadwozia pojazdu Dokładne miejsce zdazenia Nume telefonu kontaktowego Kótki opis zdazenia i odzaj wymaganej pomocy Zakes oaz waunki udzielanej pomocy zależą od waiantu Assistance zawatego w umowie Państwa samochodu, lecz zazwyczaj pomoc polega na: Usunięciu awaii na miejscu (o ile jest to możliwe) lub Holowaniu pojazdu do sewisu, Wydaniu samochodu zastępczego.

17 22 Pakiet statowy Szkody komunikacyjne Szkody komunikacyjne W sytuacji, gdy wystąpił wypadek lub kolizja dogowa należy bezwzględnie powiadomić telefonicznie Policję (997 lub 112) o okolicznościach i skutkach wypadku lub kolizji. Policja na podstawie uzyskanych infomacji zdecyduje o konieczności pzyjazdu funkcjonaiuszy na miejsce zdazenia. Jednak w pzypadku kolizji dogowej z udziałem innego uczestnika uchu, gdzie: Tudne jest ustalenie na miejscu odpowiedzialności za szkodę Tudne jest uzyskanie danych i oświadczenia spawcy Są ofiay w ludziach Istnieje pzypuszczenie, że zostało popełnione pzestępstwo Zdazenie miało miejsce poza ganicami Polski należy bezwzględnie wezwać Policję na miejsce zdazenia. Każde bez wyjątku uszkodzenie pojazdu będące wynikiem wypadków dogowych, kolizji, wandalizmu, włamań lub kadzieży, należy niezwłocznie zgłosić w: Centum Obsługi Klienta w Waszawie tel / lub poza godzinami pacy do: Mecedes-Benz Assistance tel / wybieając opcję WYPADEK Konsultanci Centum Obsługi Klienta MBLP każdoazowo poinfomują Państwa o obowiązujących poceduach zgłoszenia szkód komunikacyjnych. Najpóźniej następnego dnia oboczego od zdazenia posimy o dopełnienie wszelkich fomalności zgłoszenia szkody w fomie pisemnej w biuze MBLP w Waszawie lub innym miejscu wskazanym pzez Konsultantów. UWAGA: Nie zastosowanie się do powyższych instukcji lub postępowanie niezgodne z wytycznymi Konsultantów MBLP może skutkować odmową odpowiedzialności za zdazenie pzez ubezpieczyciela, co spowoduje, że napawa szkody odbędzie się na Państwa koszt.

18 Pakiet statowy Kadzież pojazdu, włamanie i wandalizm 23 Kadzież pojazdu, włamanie i wandalizm W pzypadku kadzieży lub włamania do użytkowanego pojazdu należy niezwłocznie: Wezwać Policję Skontaktować się z Centum Obsługi Klienta w celu otzymania infomacji dotyczących dalszego postępowania Centum Obsługi Klienta w Waszawie tel / lub poza godzinami pacy do: Mecedes-Benz Assistance tel / W pzypadku póby kadzieży lub włamania do użytkowanego pojazdu, w wyniku któych nastąpiło jakiekolwiek uszkodzenie, należy: dalszego postępowania (poza godzinami pacy COK z Mecedes-Benz Assistance) UWAGA: Nie zastosowanie się do powyższych instukcji lub postępowanie niezgodne z wytycznymi Konsultantów MBLP może skutkować odmową odpowiedzialności za zdazenie pzez ubezpieczyciela, co spowoduje, że napawa szkody odbędzie się na Państwa koszt. Zgłosić fakt na Policję w ciągu 12 godzin, Skontaktować się z Centum Obsługi Klienta, w celu otzymania infomacji dotyczących

19 25 Pakiet statowy XXX Ochona pawna

20 Pakiet statowy Ubezpieczenie ochony pawnej 27 Ubezpieczenie ochony pawnej Pzedmiotem ubezpieczenia są koszty świadczenia pomocy pawnej. Pogam Ubezpieczenia Ochony Pawnej kieowany jest do każdego typu pojazdu finansowanego pzez Mecedes-Benz Leasing Polska. Zakes chonionych wypadków ubezpieczeniowych: 1. Dochodzenie oszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej pzez Ubezpieczonego szkody na osobie lub na mieniu, w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu, 2. Pokycie kosztów obony w postępowaniu pzed sądem i kosztów sądowych, w pzypadku popełnienia pzestępstwa spowodowania wypadku komunikacyjnego, 3. Pokycie kosztów obony w postępowaniu pzed sądem i kosztów sądowych, w pzypadku popełnienia wykoczenia dogowego, 4. Pożyczka na poczet kaucji w wypadku tymczasowego aesztowania, 5. Pokycie kosztów postępowania dotyczącego odzyskania niesłusznie zatzymanego pawa jazdy lub dowodu ejestacyjnego pojazdu Suma ubezpieczenia wynosi zł na każde zdazenie zaistniałe w okesie ubezpieczenia. Okes ubezpieczenia - ubezpieczenie zawate na cały okes umowy Full Sevice Leasingu. Zakes teytoialny - ochoną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe na teenie Euopy, Rosji, państw Basenu Moza Śódziemnego, na Wyspach Kanayjskich i Madeze, jeżeli dane zdazenie podlega juysdykcji tych Państw. W pzypadku pytań posimy o kontakt z Zespołem ds. Ubezpieczeń: tel / ,

Pakiet startowy XXX 29. Standardy Zwrotu Pojazdu

Pakiet startowy XXX 29. Standardy Zwrotu Pojazdu Pakiet statowy XXX 29 Standady Zwotu Pojazdu Pakiet statowy XXX 31 Spis teści: Witamy Pytania i Odpowiedzi Jak dbać o swój samochód Standady Zwotu Pojazdu Nomalne Zużycie 34 35 36 37 38 Poszę skozystać

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive.

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. ALD Automotive, należy do grupy Société Générale, specjalizuje się w świadczeniu usług wynajmu

Bardziej szczegółowo

37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! przewodnik klienta. Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock. www.aldautomotive.

37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! przewodnik klienta. Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock. www.aldautomotive. przewodnik klienta 37 COUNTRIES 1 GLOBAL COMMITMENT 1 million thanks! www.aldautomotive.com Conception : Chaïkana - Crédits photos : Thinkstock Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR KIEROWCY. Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/ Warszawa

INFORMATOR KIEROWCY. Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/ Warszawa INFORMATOR KIEROWCY Hitachi Capital Polska Sp. z o.o. ul. Palisadowa 20/22 01-940 Warszawa TELEFONY KONTAKTOWE HITACHI CAPITAL ASSISTANCE (22) 318 82 28 (24 h, 7 dni w tygodniu) Szkoda komunikacyjna (m.in.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET

Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Regulamin Wypożyczalnia samochodów TARGET Wynajmujący oraz Najemca występujący w niniejszej umowie razem nazwani są również Stronami. 1 Cel umowy Użyte w niniejszej umowie wyrażenie Wynajmujący, Najemca,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy

PROJEKT Umowa sprzedaży węgla energetycznego dla ciepłowni w Sokółce. 1 Przedmiot Umowy PROJEKT Umowa spzedaży węgla enegetycznego dla ciepłowni w Sokółce zawata w dniu. w Skażysku-Kamiennej pomiędzy: 1. Pomec Spółka z o.o. z siedzibą w Skażysku-Kamiennej, pod adesem: ul. 11 Listopada 7,

Bardziej szczegółowo

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych Załącznik Nr 1 do Regulaminu użytkowania samochodów służbowych Urzędu Gminy Oleśnica Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do celów służbowych i prywatnych zawarta w dniu... w Oleśnicy pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska, NIP:537-19-63-913, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI NAJMU 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE

WARUNKI NAJMU 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE WARUNKI NAJMU OPTIMUM Adam Janowski (NIP:751-115-56-35) zwany w dalszej części Wynajmującym, przekazuje w odpłatne użytkowanie samochód określony na pierwszej stronie Umowy (dalej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY KRADZIEŻOWEJ AC (GR. 3)

ZGŁOSZENIE SZKODY KRADZIEŻOWEJ AC (GR. 3) ZGŁOSZENIE SZKODY KRADZIEŻOWEJ AC (GR. 3) Nr szkody:... Nr polisy AC aktualnej na dzień szkody... Data i czas pozostawienia pojazdu (zaparkowania w miejscu kradzieży): - - godzina... Data i czas ostatniego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Auto zmieniony NA PLUS

Pakiet Auto zmieniony NA PLUS Pakiet Auto zmieniony NA PLUS Pakiet Auto zmieniony NA PLUS Warianty ubezpieczenia w Pakiecie Auto po modyfikacji Bony na badanie techniczne i nie tylko Assistance dla 13 latków NNW z wyższą sumą i niższą

Bardziej szczegółowo

Kontrakt leasingowy. Finansowanie

Kontrakt leasingowy. Finansowanie Kontrakt leasingowy 1. Limity czasowe i przebiegowe. o Należy określić, na jaki czas (wyrażony w latach lub w miesiącach) i na ile kilometrów kontrakt ma być kwotowany. Finansowanie 1. Oprocentowanie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e

U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e pl. 20 Października 1 tel. +48 61 8109 500 62-050 Mosina fax +48 61 8109 558 www.mosina.pl boi@mosina.pl Godziny urzędowania Poniedziałek: 9.00 17.00; Wtorek Piątek:

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, 50-507 Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja ubezpieczenia

Kontynuacja ubezpieczenia Data dokumentu 10 kwietnia 2014 Nr Twojej Polisy 3227647 22 599 95 22 22 599 95 95 odnowienia@axadirect.pl www.axadirect.pl Pani Hanna Siemińska Sękowo 9 09-411 Stara Biała Kontynuacja ubezpieczenia nr:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 1. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Wielki Test Opla 2006 jest umożliwienie potencjalnym użytkownikom kompleksowego poznania samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez SC Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wynajem długoterminowy pojazdów - na co zwrócić uwagę 07.04.2010.

Wynajem długoterminowy pojazdów - na co zwrócić uwagę 07.04.2010. Wynajem długoterminowy pojazdów - na co zwrócić uwagę 07.04.2010. Każda firma planująca skorzystanie z usług firm flotowych przed rozpoczęciem poszukiwania partnera powinna dokładnie przeanalizować swoją

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl Katalog usług Kaiea i Paca dlastudenta.pl Dołącz do gona naszych zadowolonych Klientów! Paca Paktyki Szkolenia Dlaczego dlastudenta.pl? Dlaczego wato zamieścić ogłoszenie na dlastudenta.pl: największy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW TRANSBENE Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez TRANSBENE wypożyczalnia samochodów. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 31 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 101 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie zasad korzystania, eksploatacji i odpowiedzialności za samochód służbowy będący własnością Gminy i Miasta Mirosławiec Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

OPŁATY DODATKOWE. Warunki wynajmu

OPŁATY DODATKOWE. Warunki wynajmu Cennik OPŁATY DODATKOWE Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT 23% Brak limitu kilometrów - gratis Pakiet Assistace na całą Europę - gratis Wydanie/Zwrot samochodu poza godzinami pracy biura :

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku

Prezydenta Miasta Zgierza. września 2013 roku Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia Ą 1 ) września 2013 roku w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych bedacvch w dyspozycji Urzędu Miasta Zuierz.a Na podstaw ie art. 33

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

dziecko jest świadkiem

dziecko jest świadkiem Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie Infomacje i ady dla odziców, opiekunów oaz innych osób towazyszących dzieciom, któe składają w sądzie zeznania w chaakteze świadków. O czym jest ta boszua? Świadkowie

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie.

1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją. przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. Regulamin szczegółowy 1.Definicja Organizator 1.1 Konkurs Jazdy Samochodem pod nazwą 3 KJS Bielawa - zwany konkurencją przeprowadzoną na trzech próbach sportowych przejeżdżających trzykrotnie. 1.2 Data

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

autocasco, stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną 2. 12 otrzymuje następujące brzmienie: 12 ubezpieczyciela przyjęcia wniosku ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenie instalacji solarnych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenie instalacji solarnych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa w zakresie konstrukcji oraz serwisu programu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO KUTNO, dn.... OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO Poniższe ogólne warunki wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy.

ubezpieczeniem i są usuwane na koszt Najemcy. 1 Wypożyczalnia wypożycza samochody na czas określony przez klienta liczony tylko w pełnych dobach (24 godziny) przy wynajmie krótkoterminowym oraz pełnych miesiącach (30 dni) przy wynajmie długoterminowym.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE ZGŁOSZE SZKOY W POJEŹZIE ata zdarzenia: ANE WŁAŚCICIELA POJAZU POSZKOOWANEGO: Imię i nazwisko (nazwa firmy): ok urodzenia: EGON NIP PESEL ANE KIEUJĄCEGO POJAZE POSZKOOWANEGO: PESEL Prawo jazdy nr: Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód moŝe być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej

4. Wynajęty samochód moŝe być kierowany tylko przez osoby wymienione w umowie, a samochody wynajęte przez firmę tylko przez kierowców w niej Określenia w umowie najmu: "WYNAJMUJĄCY" OSOBA, FIRMA, ORGANIZACJA,w imieniu której podpisywana jest umowa najmu." WYPOśYCZALNIA" - WYPOśYCZALNIA SAMOCHODÓW. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.0 1/7... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / Nazwisko i imię osoby zgłaszającej _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w Umowa kupna / sprzedaży samochodu W dniu roku w, pomiędzy: data... zamieszkałym w imię nazwisko przy ulicy legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez.. wskazać organ wydający posiadającym nr PESEL

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody w pojeździe

Zgłoszenie szkody w pojeździe Zgłoszenie szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Numer szkody (wypełnia Allianz): Szkoda z polisy Allianz Szkoda z polisy obcej Nazwa ubezpieczyciela 1. Data powstania

Bardziej szczegółowo

_ ulica, nr domu, nr mieszkania

_ ulica, nr domu, nr mieszkania KZ 1.1 1/5... ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE pieczęć jednostki TUW TUW z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych NR SZKODY / / / *niepotrzebne skreślić WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 Wójta Gminy Żukowice z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Blue House Usługi Szkoła Salomon s.c Justyna OK Ośrodek Edukacyjne Języków

Blue House Usługi Szkoła Salomon s.c Justyna OK Ośrodek Edukacyjne Języków [~... KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI POWIATOWECENTRUMPOMOCY RODZINIE w Kołobzegu ul. Kamienna 3, 78100 Kołobzeg. tel./fax 94 35 480 66 REGON 331012774 NIP 6711598868 Kołobzeg 2.11.2012. Według

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO.

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH. Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODÓW KEMPINGOWYCH Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu określają podstawowe prawa i obowiązki NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO. RODZAJ USŁUGI Wynajmujący informuje klienta, że przedmiotem

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ. - - : Data godzina zgłoszenia szkody Dzień, miesiąc, rok godzina miejscowość - - : Nr członkowski ZWC

WYPEŁNIA OSOBA ZGŁASZAJĄCA SZKODĘ. - - : Data godzina zgłoszenia szkody Dzień, miesiąc, rok godzina miejscowość - - : Nr członkowski ZWC Zał. 1.1 1/5 pieczęć jednostki TUW TUW ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych *niepotrzebne skreślić Nr szkody _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ / _ _ WYPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA.

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA. Ogólne warunki pakietów serwisowych oraz wsparcia technicznego dla produktów NAS ARENA sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2011-11-21. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie produktowe Autocasco 3 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą

b) Jest upoważniony do dysponowania wynajmowanym pojazdem / naczepą REGULAMIN NAJMU CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, NACZEP 1 PRZEDMIOT NAJMU I DEFINICJE 1.Wynajmujący oświadcza, że: a) Prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu ciągników siodłowych oraz naczep

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WZP.273... zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr WZP.273... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr WZP.273... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 092350613, NIP 956-19-69-536, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011

Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011 Produkty komunikacyjne w Liberty Direct Maj 2011 Ubezpieczenia dobrowolne Rodzaj ubezpieczeń dobrowolnych w Liberty Direct: Autocasco Assistance Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie Szyb Ubezpieczenia dobrowolne

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY nr.../...

UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY nr.../... UMOWA WYNAJMU AUTOLAWETY nr.../... Umowa zawarta w Piekarach Śląskich, dnia...pomiedzy: 1. Auto-Lech Leszek Motulewicz ul. Plebiscytowa 12, 41-945 Piekary Śląskie, tel.606-658-843, 791-658-843 NIP: 498-009-81-21,

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla

G-09.2. Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla MINISTERSTWO GOSPODARKI, Plac Tzech Kzyży 3/5, 00-507 Waszawa Nazwa i ades jednostki spawozdawczej G-0. Spawozdanie o mechanicznej pzeóbce węgla Agencja Rozwoju Pzemysłu SA Oddział w Katowicach ul. Mikołowska

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA

INFORMATOR UŻYTKOWNIKA INFORMATOR UŻYTKOWNIKA WSZYSTKO POD JEDNYM NUMEREM: LEASEPLAN HELPDESK / LEASEPLAN ASSISTANCE Assistance i szkody Przeglądy i naprawy Opony Karty paliwowe Wyjazd za granicę Doposażenie eoględziny Zakończenie

Bardziej szczegółowo