aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog"

Transkrypt

1 Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, Waszawa, tel. (022) , fax (022)

2 Wstęp Szanowni Państwo Polska oddaje w Państwa ęce najnowszą publikację, zawieającą pzekój platfomy aplikacyjnej Notes/Domino. Publikacja ta pokazuje w nowej, szeokiej pespektywie, wykozystanie technologii Notes/Domino na tle sektoów polskiej gospodaki. Naszym celem jest pzedstawienie Państwu ozwiązań naszych najlepszych Patneów Handlowych. Ze względu na objętość niniejszego katalogu nie byliśmy w stanie zawzeć tutaj opisów twozonych na zamówienie. Nie ma tutaj ównież żadnego z około patneów działających poza ganicami Polski. Publikacja ta jest zatem jedynie fagmentem pełnego obazu Notes/Domino, niemniej fagmentem, któy dość wienie pzedstawia obszay wykozystania naszej platfomy. Notes/Domino to podukt coaz badziej zyskujący uznanie klientów. Sama poczta elektoniczna zawata w Notes/Domino używana jest pzez ponad 46 milionów osób, co stawia ten system pocztowy na piewszym miejscu na świecie. Lecz poczta elektoniczna to funkcjonalność, któa nie dostacza żadnej pzewagi konkuencyjnej, choć jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdej fimy. Stąd wielka watość Notes/Domino, takich jak systemy CRM, obieg dokumentów, systemy kontoli pzepływu pac, zaządzanie wiedzą, integacja z systemami ERP, sieci intanetowe i ekstanetowe czy zdalne nauczanie. W ostatnim okesie zanotowaliśmy ównież duże i stale osnące zainteesowanie twozeniem Notes/Domino pzez polskie fimy infomatyczne. Odkywają one nasze śodowisko aplikacyjne jako mechanizm wzbogacenia swojej ofety spzętowej o indywidualną, wyóżniającą ich na ynku, watość dodaną w postaci własnych. Będziemy wspomagać naszych Patneów w tym pocesie. Notes/Domino został uznany pzez (Infomation Week) za najciekawszy podukt ostatniej dekady, fimy konsultingowe ównież wysoko oceniają możliwości systemu, głównie dzięki wysokiej stopie zwotu z inwestycji. Mamy nadzieję, że podukt ten zyska uznanie ównież w Państwa oczach, a kolejne jego zastosowania pozwolą Państwu na pozostawienie konkuencji daleko w tyle. Jeszcze az zachęcam do kozystania z naszego katalogu, Z poważaniem, Sławomi Konikiewicz County Manage Polska EXIT

3 Foum dyskusyjne Foum dyskusyjne Z uwagi na coaz większą liczbę klientów oaz osób zainteesowanych technologią fimy postanowiliśmy uuchomić polską stonę Use Goup. Celem podjęcia tej inicjatywy jest powołanie foum wymiany infomacji i doświadczeń dotyczących technologii. Foum dyskusyjne nie jest pzeznaczone tylko i wyłącznie dla osób zainteesowanych technologią fimy, ale ównież dla wszystkich zainteesowanych infomacjami handlowymi i maketingowymi. Te zagadnienia są ównie istotne dla wielu osób, któe mają dostęp lub zetknęli się z technologią fimy. Każdy zainteesowany ma teaz możliwość podzielenia się publicznie swoimi doświadczeniami i sugestiami dotyczącymi technologii oaz ozwiązań nie tylko w zakesie pacy gupowej, ale wielu innych, w któych fima wyznacza standady w świecie. Pod tym samym adesem znajduje się polska stona skieowana do Business Patneów fimy Polska. Na tej stonie, patnezy fimy mają możliwość powadzenia dyskusji między sobą w celu uzyskania bliższych infomacji na temat inteesujących ich zagadnień. Jest to o tyle istotne, że pozwala w szybki i posty sposób komunikować się z innymi patneami. Szybkość wymiany infomacji oaz skupienie w jednym miejscu osób znających technologię fimy pozwala szybciej uzyskać potzebne infomacje, a jednocześnie bliżej poznać pacowników innych fim patneskich. EXIT

4 Notes R5 OPIS INSTALACJA Domino Designe R5 OPIS INSTALACJA Domino Mail Seve R5 OPIS INSTALACJA Domino Application Seve R5 OPIS INSTALACJA Domino Entepise Seve R5 OPIS INSTALACJA Domino.Doc 2.5a Domino Wokflow 2.0 Fax fo Domino 4.1 QuickPlace 1.0 Sametime 1.5 OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA c.d. EXIT

5 Domino Extended Seach Domino fo AS/400 EasySync Entepise Integato InteCommunity LeaningSpace Oganize 6 OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS INSTALACJA EXIT

6 Domino fo AS/400 Połączone sewey ozwój technologii zaządzania Efektywna obsługa większej liczby użytkowników dzięki połączeniu seweów poczty i sieciowych w jednym seweze Domino fo AS/400. Najważniejsze infomacje: Nieustanna ekspansja sieciowych, poczty elektonicznej i e-biznesu spawia, że posiadanie niezawodnych, postych w zaządzaniu ozwiązań o możliwie niskiej cenie stało się koniecznością. Efektywne wykozystanie technologii i jednoczesne zapewnienie nieoganiczonej skalowalności, niezawodności i efektywności daje połączenie wielu seweów Domino w jednym systemie AS/400. Domino fo AS/400 to idealne ozwiązanie dla fim dążących do obniżenia kosztów administowania i uposzczenia zaządzania wieloma seweami poczty i sieciowych. Główne zalety wynikające z połączenia seweów pzy pomocy Domino fo AS/400 to: Zwiększenie zysków Z pzepowadzonych niedawno pzez IDC badań obejmujących sewey Domino w pzedsiębiostwach wynika, że łączny koszt posiadania i obsługi seweów Domino na maszynach AS/400 jest o 32% niższy w poównaniu z seweami na komputeach PC. Konsolidacja wielu seweów poczty i Uuchomienie sewea Domino jako odzimej na seweach AS/400e umożliwia zaządzanie aż 99 seweami Domino w jednym systemie AS/400. Zwiększenie skalowalności Testy poównawcze potwiedzone pzez fimę wykazały, że z jednego sewea AS/400e może kozystać aż użytkowników Notes Mail jednocześnie. Zwiększenie dostępności sewea Każdy sewe Domino w systemie AS/400 działa na niezależnej patycji logicznej, co zwiększa dostępność i możliwość zaządzania klastami w amach pojedynczego systemu. Unikalne zadanie monitoujące (watch-dog)

7 umożliwia systemowi AS/400 automatyczne wykycie i ponowne uuchomienie zawieszonej sesji sewea Domino oaz jednoczesne pzełączenie użytkowników do innej patycji, w amach klasta, bez intewencji administatoa czy wyłączania sewea. Według, IDC śedni czas wyłączenia sewea Domino fo AS/400 wynosi pół godziny ocznie; dla poównania, w pzypadku seweów działających na komputeach PC czas ten wynosi 13 godzin ocznie. Dynamiczne zaządzanie wydajnością AS/400 umożliwia dynamiczne pzydzielanie zasobów systemowych do poszczególnych patycji Domino, co umożliwia osiągnięcie znacznej elastyczności pzy optymalizacji wydajności do potzeb użytkownika. Połączyć wszystko azem Domino fo AS/400 jest odpowiedzią na pytanie o zastosowanie Notes/Domino dla kluczowych e-businessu, pzy jednoczesnym uniknięciu poblemów wynikających z kosztów obsługi i z administowania wieloma seweami. Opeatozy sewea mogą pacować na konsoli Domino z dowolnej stacji oboczej AS/400e, lokalnie lub zdalnie, nawet gdy sewe jest w takcie uuchamiania lub zatzymywania. Połączenie seweów w system AS/400e pozwala zwiększyć efektywność zatudnienia w działach infomatycznych i (w miejsce upzedniego zaządzania spzętem) zlecić wysoko wykwalifikowanym administatoom Domino opacowywanie i wdażanie dla Domino. Unikalna achitektua systemu AS/400e zapewnia uzyskanie niepoównywalnej wydajności, skalowalności, elastyczności i dostępności. Skalowalna wydajność seweów AS/400e zapewnia fimie ozwój bez obaw o wymagania dotyczące eplikacji. W pzypadku migacji z cc:mail do Domino, nazędzia modenizacji z cc:mail do Notes umożliwiają kontolowaną migacje skzynek pocztowych i seweów cc:mail do jednego lub wielu seweów Domino w systemie AS/400. Upgade Admin Tool pozwala na migacje katalogów, komunikatów i użytkowników. Upgade Use Tool wpowadza automatyczną migacje foldeów i lokalnych infomacji użytkownika, takich jak ich pywatne katalogi. Wymagania systemowe Domino fo AS/400 Domino fo AS/400 działa na wszystkich modelach AS/400 z pocesoem RISC i systemem opeacyjnym OS/400 Wesja 4 Wydanie 2 (V4R2) lub nowszym.

8 10 powodów dlaczego właśnie Domino na AS/400: 1. Mamy dedykowane Sewey do pacy z Domino (żadna inna platfoma nie ofeuje seweów stojonych specjalnie pod Domino) 2. Skalowalność (możliwość wzostu od kilku do użytkowników na jednym seweze) 3. Konsolidacja wielu seweów żegnaj famo seweów (do 30 seweów w osobnych podsystemach na jednym AS/400 plus inne sewey aplikacyjne i sieciowe) 4. Integacja (aplikacje Domino kozystają z integacji AS/400 w zakesie: bazy danych, Java, HTTP, ochony, systemów pocztowych, administowania, zabezpieczeń i achiwacji, etc) 5. Postota zaządzania (wspólne zaządzanie śodowiskiem AS/400 i Domino, wspólni użytkownicy, nazędzia gaficzne, etc) 6. Niskie koszty wdożenia i utzymania (możliwość ozbudowy i pzechodzenia do wyższych modeli za dopłatą, integacja danych i centalny system zaządzania, jedna platfoma dla Domino i biznesowych, niskie koszty osobowe, ceny licencji jak dla PC, nigdy nie stacisz łączności odległym seweem nieznana kombinacja klawiszy ALT+CTL+DEL) 7. Ilość ofeowanych (tysiące gotowych, setki uzupełnianych o nowe możliwości, natualnych dla AS/400) 8. Integacja z aplikacjami biznesowymi (aplikacje gotowe łatwe do wykozystania popzez WEB, uzupełnienia dla R/3, Baan, JDE, BPCS etc) 9. Zdolność obsługi mieszanych obciążeń w jednym seweze (ERP, BI, e-commece, patycjonowane sewey Domino dla poczty, webseving) 10.Niezawodność (najbadziej niezawodna platfoma niedublowana (non-clusteed) 99.94%, specjalne opogamowanie dla automatycznego estatowania Domino) Domino na AS/400 umożliwia obsługę tysięcy użytkowników, zapewnia synchonizację katalogów, wymianę poczty między óżnymi systemami, zaawansowaną eplikację i ochonę danych oaz pełną wymianę danych z bazą DB2/400. Domino jest podstawowym nazędziem służącym do obsługi i ozwoju gupowych z możliwością pacy w Intenecie. Zapewnia w pełni zintegowane śodowisko do oganizacji komunikacji, współpacy i koodynacji stategicznych pocesów w pzedsiębiostwie.

9 Domino Wokflow 2.0 Technologia Wokflow pozwala w postszy sposób kojazyć odpowiednich ludzi z odpowiednimi infomacjami, umożliwiając zaazem zaoszczędzić cenny czas, zwiększyć poduktywność oaz podwyższyć jakość, spełniając jednocześnie oczekiwania naszych klientów. Domino Wokflow 2.0 daje Patneom handlowym olbzymią możliwość ozwoju wokflow we wszystkich potzebnych dziedzinach, od podukcji pzez zaządzanie po obsługę finansową. Postota zaządzania Wokflow Domino Wokflow 2.0 opaty jest na najpostszych, najbadziej intuicyjnych zasadach zaządzania systemem wokflow, pzeznaczonym dla śodowiska Domino. Popzez jasne, wizualne modele wokflow pozwala on wykozystującym go pzedsiębiostwom szybciej, badziej wydajnie i skutecznie ozwinąć i stosować elastyczne aplikacje wokflow. Achitektua pzy budowie pocesów wokflow Achitektua Domino Wokflow 2.0 ustanawia elacje występujące między tzema wymiaami efektywnych pocesów wokflow tzn. egułami biznesowymi, stuktuą oganizacyjną oaz infomacją. Domino Wokflow Achitect, Engine i Viewe są używane do definiowania, wykonywania i pzedstawiania zależności występujących pomiędzy tymi, dynamicznie ozwijającymi się pocesami. Popzez niezwykle wygodny gaficznie (pzeciągnij/upuść) inteface Domino Wokflow Achitect umożliwia pojektantom systemów szybką możliwość pojektowania oaz wykozystywania pocesów wokflow, bez konieczności pogamowania. Wszystkie pocesy wokflow odbywają się w jednym oknie, co pozwala pojektantowi łatwiej modyfikować lub zmieniać wszystkie deteminanty pocesów wokflow. Wtedy Achitect automatycznie definiuje je dla Domino Wokflow Engine. Domino Wokflow Engine na system Domino Wokflow składa się pięć baz danych Domino, któe wykonują i pzechowują logikę pocesu, oganizację infomacji, obiekty z infomacjami o pocesach, pzykłady wokflow, ślady audytu oaz achiwa. Pozwala to pojektantowi zachowywać i używać powtónie logikę pocesu, komponenty oaz dostosowywanie obiektów pomocniczych Notes i Domino waz z nazędziami pogamującymi, z Domino Designe włącznie. Nie istnieje potzeba dodatkowych szkoleń w zakesie Engine, gdyż używa on podobnych usług administacyjnych i zaządzających co Notes i Domino. Podstawa systemu wokflow, Engine egulowana jest pzez tzy aplikacje Domino:

10 Baza danych Pocess Definition pzechowuje kolejne koki pocesu, ich sekwencje oaz eguły utowania. Baza danych Oganization Diectoy pozwala definiować, gupować i pzydzielać źódła i użytkowników wokflow. Application Template zawiea zdefiniowane wcześniej aplikacje budujące bloki oaz teści linków dla obiektów infomacyjnych oddziaływanych pzez użytkowników w takcie działania wokflow. Domino Wokflow Viewe pozwala użytkownikowi śledzić stan i kontekst działań pocesów wokflow. Popzez kontolę zaządzania pocesem, Domino Wokflow umożliwia pzekształcić suową wiedzę w akcję.

11 LeaningSpace 2.5 Możesz lepiej wykozystać funkcjonalność systemów Notes i Domino. Możesz uzyskać dostęp do odpowiedniego kusu szkoleniowego za pośednictwem standadowej pzeglądaki Intenetowej lub klienta Notes. Łatwość pzygotowywania kusów szkoleniowych.. Nie są wymagane żadne umiejętności w zakesie pogamowania, ani jakiekolwiek umiejętności techniczne! Szablony pomagają w szybkim i łatwym pzygotowania teści kusów. Rozbudowane opcje w zakesie obsługi multimediów. Możesz wzbogacić teść kusu stosując najnowsze techniki wideo, audio i gafiki, maksymalnie wykozystując w ten sposób śodki zainwestowane w pzygotowanie teści szkolenia. Podejście zespołowe. Możesz wykozystać poces zespołowego uczenia się i współpacy w celu uzyskania optymalnych wyników i wydajności pocesu dydaktycznego. Nazędzia zaządzania. Możesz twozyć, dopasowywać do indywidualnych potzeb i zaządzać kusami szkoleniowymi oaz kontolować uczestników pzy pomocy skalowalnych nazędzi zaządzania. Bezpieczeństwo. System zapewnia poufne obszay (wokspaces) służące do powadzenia dyskusji, wykonywania zadań, pzechowywania ocen lub zastzeżonych infomacji. Pzekonasz się jak łatwo można kozystać z najlepszych ozposzonych systemów edukacji za pośednictwem Intenetu. Zapewniając połączenie zalet i wygody nauki na odległość z kozyściami wynikającymi z bycia na miejscu w tadycyjnej sali wykładowej system LeaningSpace zaspokaja pilną potzebę pzedsiębiostw i uniwesytetów w zakesie ekonomicznych możliwości zapewnienia szkoleń dostępnych wszędzie i zawsze. Zalety systemu LeaningSpace Elastyczność Kozystając ze śodowiska pacy gupowej Notes/Domino możesz łatwo twozyć, zaządzać i powadzić kusy szkoleniowe na odległość. Możesz wykozystać niedogiego, ale zapewniającą duże

12 możliwości klienta systemu Notes, do twozenia i budowania kusów szkoleniowych oaz, w zależności od swoich potzeb, uzyskiwać dostęp do LeaningSpace za pośednictwem systemu Notes lub Intenetu. Obsługa pacy w gupach Ofeując możliwości daleko wykaczające poza samą pocztę elektoniczną i foum dyskusyjne system Leaning Space zapewnia szeoką gamę innowacyjnych nazędzi umożliwiających obsługę kontaktu pomiędzy członkami zespołu, klasą i instuktoem na óżnych poziomach. Zawsze / Wszędzie w biuze oddziałowym, czy też u klienta, w samolocie, czy też w domu, wszędzie możesz skozystać z najlepszych ozwiązań w dziedzinie edukacji i szkoleń, uniezależniając się w ten sposób od czasu i miejsca. Instukto ma zapewnione wspomaganie i szeeg ułatwień Zapewniając wspomaganie pzy obsłudze całego kusu szkoleniowego, a nie tylko poszczególnych sesji system LeaningSpace zapewnia instuktoom wyjątkowe możliwości wykozystania swojej wiedzy i dotacia do szeszej gupy odbioców. Funkcje Wszechstonne moduły baz danych zapewniają użytkownikowi dynamiczne śodowisko umożliwiające pzygotowanie i ealizowanie kusów szkoleniowych Badania wskazują, że poces nauczania jest najbadziej skuteczny w śodowisku zespołowym, któego działaniami kieuje instukto, gdzie zawsze i wszędzie zapewniony jest dostęp do bogatych teści. System Leaning- Space umożliwia ealizację wszystkich aspektów takiego śodowiska pzy pomocy pięciu ściśle zintegowanych ze sobą modułów bazy danych. Schedule (Hamonogam). Pełniąc olę atlasu dogowego moduł ten kieuje działaniami użytkowników dokonując pzydziału poszczególnych kusów. Okeśla cele i oczekiwania dotyczące całości pac związanych z ealizacją kusów oaz zapewnia powiązania pomiędzy uczestnikami a zasobami, testami, ankietami i samooceną. Instuktozy mogą pojektować kusy w okeślonych amach czasowych lub modułach, umożliwiając elastyczną ealizację pocesu dydaktycznego w gupach lub według indywidualnego toku nauczania. MediaCente (Moduł nośników komunikacji). Ta współużytkowana baza wiedzy zawiea i zaządza szeoką gamą fomatów nośników. Może służyć jako epozytoium dla dotychczasowych komputeowych szkoleniowych dysków CD, zapewniać integowanie uzyskiwanych w czasie zeczywistym infomacji z Intenetu lub umożliwiać wykozystanie teści na szeegu nośników, poczynając od zwykłego tekstu aż po obaz wideo. CouseRoom (Sala lekcyjna). Inteaktywne, zapewniające wspomaganie pocesu dydaktycznego śodowisko, któe umożliwia zespołom wspólne wykonywanie zadań pzydzielanych w takcie kusu szkoleniowego. Popzez

13 umożliwienie uczestnikom wybania poziomu poufności CouseRoom zapewnia obsługę szeegu poziomów komunikacji, zaówno w amach zespołów, jak i w kontakcie z instuktoem. Pofiles (Pofile). Ta baza danych umożliwia stwozenie społeczności sieciowej oaz pozwala na zwiększenie stopnia wzajemnej znajomości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami popzez gomadzenie opisów uczestników. Ponadto na bieżąco zapamiętuje oceny pzyznawane wszystkim uczestnikom za wykonanie poszczególnych zadań. Assessment Manage (Moduł Ocen). Dostępne tylko dla instuktoa nazędzie służące do twozenia i spawdzania testów, ankiet i samoocen, jak ównież do zaządzania pocesem wystawiania ocen. LeaningSpace Cental (Moduł Centalny). Wielofunkcyjny moduł wyposażony w szeeg watościowych nazędzi, w tym: Couse Management Tools (Nazędzia służące do zaządzania kusem szkoleniowym) Możesz twozyć i zaządzać kusami pzy pomocy pełnej gamy automatycznych nazędzi wspomagających ( helpes ). Nowa funkcja CousePack umożliwia skondensowanie teści kusu w celu łatwiejszego pzemieszczania, kopiowania, współużytkowania i ozpowszechniania posiadanych zasobów wśód kolegów, lokalizacji, czy instytucji. Customization Libaies (Biblioteki umożliwiające indywidualizację kusów) Możesz pzekształcić lub zastąpić istniejącą gafikę kusów własnym logo lub wzoami gaficznymi okeślającymi tożsamość twojej oganizacji. Twoząc Stony Powitalne Kusu (Couse Welcome Pages) masz do wybou szeoką gamę układów gaficznych stony. Administation Tools (Nazędzia administacyjne) Możesz szybko i łatwo kontolować dostęp do kusów i poces zapisywania uczestników. Dostępne są opcje umożliwiające ponowne uuchomienie, achiwizację lub zamknięcie zakończonego kusu. Tak napawdę to na ile łatwe jest stwozenie kusu szkoleniowego? Niezależnie od tego jakiego odzaju kus zamiezasz stwozyć szablony systemu LeaningSpace pozwalają na szybkie i łatwe kształtowanie planu szkolenia w czasie zeczywistym bez konieczności posiadania jakichkolwiek umiejętności w zakesie pogamowania, czy też innych umiejętności technicznych. Nasze nowe nazędzie Couse Ceation Helpe powadzi użytkownika kok po koku pzez cały poces twozenia kusu i automatycznie twozy amy stuktualne dla okeślonego kusu w systemie LeaningSpace.

14 Domino Application Seve Domino Application Seve jest zintegowany z systemami obsługi infomatycznej pzedsiębiostwa. Możesz lepiej wykozystać możliwości obecnie posiadanych systemów infomatycznych uzyskując, dzięki wbudowanym mechanizmom łączności, dostęp do elacyjnych baz danych, systemów tansakcyjnych i ERP w czasie zeczywistym. Optymalizacja pod kątem zapewnienia użytkownikom systemu możliwości wzajemnej współpacy ze sobą. Sewe zapewnia ealizację wyczepującego zestawu usług aplikacyjnych, takich jak na pzykład obsługa obiegu dokumentów i wiadomości, dzięki któym możesz łatwo budować i zaządzać zintegowanymi, współużytkowanymi ozwiązaniami. Uposzczona instalacja i utzymanie. Zintegowane nazędzia ozwojowe, funkcjonowanie zgodnie ze standadami i niezównane możliwości w zakesie eplikacji danych pomiędzy seweami upaszczają instalowanie, utzymanie i wycofywanie z użytkowania. Śodowisko otwate, zapewniające więcej możliwości wybou. Budując aplikacje Domino możesz kozystać ze swoich ulubionych nazędzi ozwojowych, Java IDE i nazędzi do twozenia skyptów. Możesz wykozystać Micosoft IIS w oli sewea HTTP dla Domino. Możesz łączyć ludzi w sposób łatwy, bezpieczny, niezawodny Domino Application Seve to otwata, bezpieczna platfoma zoptymalizowana pod kątem ealizacji współużytkowanych intenetowych, któe zapewniają zintegowanie systemów obsługi infomatycznej pzedsiębiostwa z dynamicznymi pocesami gospodaczymi. Możesz zwiększyć stopę zwotu od już dokonanych inwestycji Domino Application Seve umożliwia dalsze wykozystanie już dokonanych inwestycji w aplikacje intenetowe. System Domino Entepise Connection Sevices (DECS) zapewnia szybki dostęp do danych pzedsiębiostwa. Obsługa standadu CORBA/IIOP umożliwia zintegowanie systemu Domino z achitektuą twoich. Obsługa IIS fimy Micosoft umożliwia udostępnienie bogatego zestawu usług aplikacyjnych Domino śodowiskom intenetowym NT. Możesz twozyć aplikacje o większych możliwościach Ofeując wszechstonne śodowisko ozwojowe Domino Application Seve pozwala na wyjście poza obsza statycznych wityn intenetowych umożliwia twozenie watościowych ozwiązań w zakesie obsługi pocesów

15 gospodaczych obejmujących zaządzanie obiegiem zadań, zaządzanie ozpowszechnianą w Intenecie teścią oaz wysoce uniwesalny system bezpieczeństwa. Na żadnej innej platfomie nie można w łatwiejszy sposób twozyć samoobsługowych takich jak handel elektoniczny (e-commece), czy system obsługi klientów, a następnie zapewnić ich współpacę z systemami wewnętznymi pzedsiębiostwa. Domino Seve Family Domino Seve Family to zintegowana platfoma opogamowania służącego do obsługi obiegu wiadomości i intenetowych, pzeznaczona dla szybko ozwijających się fim, któe pagną podwyższyć poziom obsługi klientów i uspawnić ealizowane pocesy gospodacze. Możesz całkowicie polegać na zapewnianym pzez fimę, IBM globalnym systemie obsługi sewisowej najwyższej klasy i na naszej światowej sieci patneów handlowych, dzięki któym uzyskasz maksymalną stopę zwotu od śodków zainwestowanych w budowę infastuktuy Domino. Zapewniająca największe możliwości platfoma pzeznaczona do obsługi bezpiecznych, współużytkowanych intenetowych. Domino Application Seve to światowej klasy sewe intenetowych Obsługa standadu CORBA/IIOP. Umożliwia ozszezenie usług aplikacyjnych Domino na klientów Web, zapewniając w ten sposób zintegowanie z achitektuą twoich dotychczasowych. Dzięki temu użytkownicy stacji oboczych Notes i pzeglądaek intenetowych mogą kozystać z tych samych. Elastyczny, wszechobecny system bezpieczeństwa. Możesz spesonalizować dostęp do danych i dokonując pzydziału upawnień poszczególnym użytkownikom indywidualnym i całym gupom użytkowników. Możesz także ozszezyć zasięg systemu bezpieczeństwa Domino na pliki HTML i na inne dane uzyskując w ten sposób wszechobecny system bezpieczeństwa obejmujący całość zawatości intenetowych, niezależnie od miejsca i sposobu ich pzechowywania. Uzupełniony stos HTTP. Engine Domino R5 HTTP zapewnia znakomite paamety pacy oaz obsługę sewletów napisanych w języku Java. Zintegowanie z IIS fimy Micosoft. Możesz wykozystać IIS jako engine HTTP dla Domino w celu znacznego podniesienia poziomu bezpieczeństwa IIS oaz udostępnienia bogatego zestawu intenetowych usług aplikacyjnych Domino w swoim śodowisku intenetowym opatym na NT. Domino Application Seve zapewnia ealizację najbadziej wyczepującego zestawu usług spośód dostępnych na ynku systemów.

16 Najbadziej elastyczny model systemu bezpieczeństwa. Zintegowany system X.509 umożliwia ejestowanie nowych użytkowników na podstawie cetyfikatów Notes i/lub X.509. Obsługa standadu S/MIME zapewnia spójność wiadomości pzeznaczonych dla wszystkich odzajów klientów. SSL V3 dla klientów IIOP i LDAP. Weyfikacja tożsamości (autentyzacja) ealizowana pzy wykozystaniu zaufanych katalogów zewnętznych pozwala na obniżenie stopnia złożoności systemu oaz zmniejszenie ilości niepotzebnie powielanych infomacji. Katalog LDAP funkcjonujący w skali całego pzedsiębiostwa. System może funkcjonować w amach infastuktuy o dowolnej wielkości obejmującej szeeg pzedsiębiostw. Umożliwia zintegowanie z innymi katalogami dzięki pełnej obsłudze systemu LDAP V3 stanowiącego otwaty standad w zakesie dostępu katalogowego. Elastyczne układy typu schema umożliwiają pzechowywanie dowolnych wybanych pzez użytkownika infomacji. System synchonizuje konta użytkowników ze stanem katalogu Windows NT. Najlepszy system zaządzania obiegiem dokumentów. Umożliwia łatwe definiowanie pocesów pozwalających na kieowanie i śledzenie obiegu dokumentów, koodynowanie działań zaówno wewnątz, jak i na zewnątz twojej oganizacji. Rozbudowane usługi w zakesie wyszukiwania. Wyszukiwanie w śodowisku całych domen we wszystkich aplikacjach Domino i w systemie plików, zintegowane mechanizmy zabezpieczenia pocesu wyszukiwania, uniwesalne mechanizmy filtowania oaz wiele innych funkcji Zintegowane śodowisko ozwojowe. Domino Designe to optymalne nazędzie pzeznaczone do pacy w śodowisku Domino wyposażone w pełny zestaw nazędzi wizualnych umożliwiających szybki ozwój i wdażanie bezpiecznych ozwiązań w dziedzinie e-business. Zapewnia współpacę z twoimi ulubionymi nazędziami służącymi do twozenia ston HTML, ozwoju Java i pisania skyptów. Domino Application Seve jest wyposażony w mechanizm Domino Entepise Connection Sevices (DECS) zapewniający dostęp do systemów obsługi infomatycznej pzedsiębiostwa w czasie zeczywistym. Wszechstonny mechanizm współpacy z innymi systemami. Mechanizm DECS zapewnia współpacę z szeoką gamą systemów obsługi infomatycznej pzedsiębiostwa, w tym DB2, Oacle, Sybase, ODBC, EDA/SQL, SAP, PeopleSoft, JD Edwads, Oacle Applications, MQSeies, CICS i z wieloma innymi systemami. (Intefejsy umożliwiające współpacę z elacyjnymi bazami danych są dołączone do systemu Domino; intefejsy umożliwiające współpacę z aplikacjami ERP i z systemami monitoowania pzetwazania tansakcyjnego są ofeowane oddzielnie.) Domino Application Seve zapewnia niezównany poziom niezawodności i bogate możliwości w zakesie zaządzania. Rejestowanie tansakcji dla baz danych Domino. Jest to powszechnie stosowane na ynku standadowe ozwiązanie w dziedzinie niezawodnych systemów pamięci masowej. Zapewnia pełną spójność danych w pzypadku

17 aktualizowania baz danych i umożliwia inkementalne twozenie kopii bezpieczeństwa bazy danych oaz szybki estat systemu po awaii. Współpaca z systemami ezewowymi. Intefejsy API umożliwiają ścisłe zintegowanie z ofeowanymi pzez fimy tzecie nazędziami służącymi do twozenia kopii bezpieczeństwa na wszystkich platfomach Domino, w tym NT, UNIX, AS/400 i S/390. Wysoki stopień dostępności usług. owanie w czasie zeczywistym i kompesja baz danych, szybki estat seweów i wiele innych funkcji. Opcje w zakesie zdalnego zaządzania pacą seweów. Podniesienie poziomu wygody administatoów oaz zapewnienie stałej obsługi sewisowej w zakesie systemów infomatycznych dla biu znajdujących się w teenie dzięki zastosowaniu funkcji zdalnego zaządzania pacą sewea ealizowanej pzy pomocy Domino Administato, zoptymalizowanym nazędziom administacji, ealizowaniu funkcji administacyjnych pzy wykozystaniu Intenetu, pzetwazanym w tybie wsadowym komendom wpowadzanym za pośednictwem konsoli i wielu innych nazędziom. Scentalizowane steowanie pacą klientów Notes. Pzedsiębiostwa, któe wykozystują bogate możliwości klienta Notes do obsługi poczty i mogą centalnie konfiguować ustawienia stacji oboczych, takie jak na pzykład sewe maciezysty, czy pefeencje intefejsu użytkownika. Funkcje Sewea Poczty (Mail Seve). Domino Application Seve zapewnia także bogate możliwości w zakesie administacji oaz niezównany poziom ealizacji intenetowych funkcji w zakesie obiegu wiadomości ofeowanych pzez Domino Mail Seve, takich jak na pzykład , kalendazowanie i hamonogamowanie pacy gup, tablica ogłoszeń i gupy dyskusyjne.

18 Domino Designe R5 Domino Designe R5 to otwate, zintegowane śodowisko twozenia, zaopatzone we wszystko co potzebne do szybkiego budowania i wpowadzania bezpiecznych biznesu elektonicznego, któe łączą dane pzedsiębiostwa ze stategicznymi pocesami fimy. Wspiea obsługę ston intenetowych, ich pojektowanie, dostęp do elacyjnych baz danych, twozenie skyptów dla klientów i ze stony sewea oaz umożliwia dostęp do badzo szeokiego zbiou zdefiniowanych wcześniej obiektów sieciowych. Główne udogodnienia i kozyści Wydajne śodowisko wykonywania zadań związanych z obsługą i ozwojem wityn WWW (tzw. Web Sites -czyli wielu pojedynczych ston, składających się na cały sewis Intenetowy). Domino Designe R5 to kompletne śodowisko -od twozenia pojedynczej stony, popzez pojektowanie całego sewisu, aż do zaządzania dostępem klientów do tego sewisu Domino Designe R5 ofeuje ównież wiele nowych usług takich jak: Page Designe, edyto HTML w technologii WYSIWYG, nazędzie do pojektowania amek (tzw. famesets), nazędzia wspieające (wizads) twozenie wielokotnych, óżnych intefejsów dla jednej, nazędzie gaficzne, do twozenia wyglądu i pojektowania nawigacji dla całego sewisu www. Dostęp do danych pzedsiębiostwa uwzględniający lokalne śodowisko Domino Designe obsługuje Domino Entepise Connection Sevices (DECS), co z kolei umożliwia bezpośednie podłączenie do danych pzedsiębiostwa, bez dodatkowego pogamowania. DECS natomiast obsługuje szeoki wachlaz systemów pzedsiębiostwa, włącznie z DB2, Oacle, Sybase, ODBC, EDA/SQL, SAP, PeopleSoft, JD Edwads, Oacle Applications, MQSeies oaz CICS. DECS umożliwia wysoko wydajne połączenia w czasie zeczywistym. Dodatkowo, DECS zaządza twałymi, ównoległymi i dzielonymi połączeniami z Domino do zewnętznych źódeł danych, umożliwiając tym samym wydajny, symultaniczny dostęp do danych. DECS daje pogamistom wybó podczas pojektowania między podłączeniem do danych i zasobów pzedsiębiostwa bez pogamowania, popzez łatwy w użyciu intefejs DECS lub też pogamowe z wykozystaniem Scipt. Zgodność z otwatymi standadami Domino Designe R5 jest zgodny ze standadami sieciowymi takimi jak Java, JavaScipt, HTML 4, COR- BA//IIOP oaz OLE. Zawiea ponadto edyto HTML -WYSIWYG, oaz umożliwia pojektantom twozenie i modyfikacje Domino z wykozystaniem pożądanych języków pogamowania lub skyptów, włącznie z Java,

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Competence in Video Security. Katalog 2 011

Competence in Video Security. Katalog 2 011 Competence in Video Security compe ence Katalog 2 011 GEUTEBRÜCK Katalog 2011 PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANA JEST NA PRZESZŁOŚCI* Praktycznie codziennie rynek zalewany jest nowymi produktami. Nasz nowy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji

Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Broszura Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Oprogramowanie Data Protector 9: dziewięć powodów do przeprowadzenia modernizacji Zmieniające się wymagania w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych

Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych SEP sesam Kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Doskonałe dla całej infrastruktury informatycznej SEP sesam Korporacyjne rozwiązanie tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania danych i archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo