aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "aplikacji dla Zawiera Forum Dyskusyjne Katalog polskich Katalog"

Transkrypt

1 Zawiea pe³n¹ wesjê Oganize 6 W Wstęp F Foum Dyskusyjne Katalog polskich dla K Katalog Polska, ul. 1-go Siepnia 8, Waszawa, tel. (022) , fax (022)

2 Wstęp Szanowni Państwo Polska oddaje w Państwa ęce najnowszą publikację, zawieającą pzekój platfomy aplikacyjnej Notes/Domino. Publikacja ta pokazuje w nowej, szeokiej pespektywie, wykozystanie technologii Notes/Domino na tle sektoów polskiej gospodaki. Naszym celem jest pzedstawienie Państwu ozwiązań naszych najlepszych Patneów Handlowych. Ze względu na objętość niniejszego katalogu nie byliśmy w stanie zawzeć tutaj opisów twozonych na zamówienie. Nie ma tutaj ównież żadnego z około patneów działających poza ganicami Polski. Publikacja ta jest zatem jedynie fagmentem pełnego obazu Notes/Domino, niemniej fagmentem, któy dość wienie pzedstawia obszay wykozystania naszej platfomy. Notes/Domino to podukt coaz badziej zyskujący uznanie klientów. Sama poczta elektoniczna zawata w Notes/Domino używana jest pzez ponad 46 milionów osób, co stawia ten system pocztowy na piewszym miejscu na świecie. Lecz poczta elektoniczna to funkcjonalność, któa nie dostacza żadnej pzewagi konkuencyjnej, choć jest niezbędnym elementem funkcjonowania każdej fimy. Stąd wielka watość Notes/Domino, takich jak systemy CRM, obieg dokumentów, systemy kontoli pzepływu pac, zaządzanie wiedzą, integacja z systemami ERP, sieci intanetowe i ekstanetowe czy zdalne nauczanie. W ostatnim okesie zanotowaliśmy ównież duże i stale osnące zainteesowanie twozeniem Notes/Domino pzez polskie fimy infomatyczne. Odkywają one nasze śodowisko aplikacyjne jako mechanizm wzbogacenia swojej ofety spzętowej o indywidualną, wyóżniającą ich na ynku, watość dodaną w postaci własnych. Będziemy wspomagać naszych Patneów w tym pocesie. Notes/Domino został uznany pzez (Infomation Week) za najciekawszy podukt ostatniej dekady, fimy konsultingowe ównież wysoko oceniają możliwości systemu, głównie dzięki wysokiej stopie zwotu z inwestycji. Mamy nadzieję, że podukt ten zyska uznanie ównież w Państwa oczach, a kolejne jego zastosowania pozwolą Państwu na pozostawienie konkuencji daleko w tyle. Jeszcze az zachęcam do kozystania z naszego katalogu, Z poważaniem, Sławomi Konikiewicz County Manage Polska EXIT

3 Foum dyskusyjne Foum dyskusyjne Z uwagi na coaz większą liczbę klientów oaz osób zainteesowanych technologią fimy postanowiliśmy uuchomić polską stonę Use Goup. Celem podjęcia tej inicjatywy jest powołanie foum wymiany infomacji i doświadczeń dotyczących technologii. Foum dyskusyjne nie jest pzeznaczone tylko i wyłącznie dla osób zainteesowanych technologią fimy, ale ównież dla wszystkich zainteesowanych infomacjami handlowymi i maketingowymi. Te zagadnienia są ównie istotne dla wielu osób, któe mają dostęp lub zetknęli się z technologią fimy. Każdy zainteesowany ma teaz możliwość podzielenia się publicznie swoimi doświadczeniami i sugestiami dotyczącymi technologii oaz ozwiązań nie tylko w zakesie pacy gupowej, ale wielu innych, w któych fima wyznacza standady w świecie. Pod tym samym adesem znajduje się polska stona skieowana do Business Patneów fimy Polska. Na tej stonie, patnezy fimy mają możliwość powadzenia dyskusji między sobą w celu uzyskania bliższych infomacji na temat inteesujących ich zagadnień. Jest to o tyle istotne, że pozwala w szybki i posty sposób komunikować się z innymi patneami. Szybkość wymiany infomacji oaz skupienie w jednym miejscu osób znających technologię fimy pozwala szybciej uzyskać potzebne infomacje, a jednocześnie bliżej poznać pacowników innych fim patneskich. EXIT

4 Notes R5 OPIS INSTALACJA Domino Designe R5 OPIS INSTALACJA Domino Mail Seve R5 OPIS INSTALACJA Domino Application Seve R5 OPIS INSTALACJA Domino Entepise Seve R5 OPIS INSTALACJA Domino.Doc 2.5a Domino Wokflow 2.0 Fax fo Domino 4.1 QuickPlace 1.0 Sametime 1.5 OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA c.d. EXIT

5 Domino Extended Seach Domino fo AS/400 EasySync Entepise Integato InteCommunity LeaningSpace Oganize 6 OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS OPIS INSTALACJA EXIT

6 Domino fo AS/400 Połączone sewey ozwój technologii zaządzania Efektywna obsługa większej liczby użytkowników dzięki połączeniu seweów poczty i sieciowych w jednym seweze Domino fo AS/400. Najważniejsze infomacje: Nieustanna ekspansja sieciowych, poczty elektonicznej i e-biznesu spawia, że posiadanie niezawodnych, postych w zaządzaniu ozwiązań o możliwie niskiej cenie stało się koniecznością. Efektywne wykozystanie technologii i jednoczesne zapewnienie nieoganiczonej skalowalności, niezawodności i efektywności daje połączenie wielu seweów Domino w jednym systemie AS/400. Domino fo AS/400 to idealne ozwiązanie dla fim dążących do obniżenia kosztów administowania i uposzczenia zaządzania wieloma seweami poczty i sieciowych. Główne zalety wynikające z połączenia seweów pzy pomocy Domino fo AS/400 to: Zwiększenie zysków Z pzepowadzonych niedawno pzez IDC badań obejmujących sewey Domino w pzedsiębiostwach wynika, że łączny koszt posiadania i obsługi seweów Domino na maszynach AS/400 jest o 32% niższy w poównaniu z seweami na komputeach PC. Konsolidacja wielu seweów poczty i Uuchomienie sewea Domino jako odzimej na seweach AS/400e umożliwia zaządzanie aż 99 seweami Domino w jednym systemie AS/400. Zwiększenie skalowalności Testy poównawcze potwiedzone pzez fimę wykazały, że z jednego sewea AS/400e może kozystać aż użytkowników Notes Mail jednocześnie. Zwiększenie dostępności sewea Każdy sewe Domino w systemie AS/400 działa na niezależnej patycji logicznej, co zwiększa dostępność i możliwość zaządzania klastami w amach pojedynczego systemu. Unikalne zadanie monitoujące (watch-dog)

7 umożliwia systemowi AS/400 automatyczne wykycie i ponowne uuchomienie zawieszonej sesji sewea Domino oaz jednoczesne pzełączenie użytkowników do innej patycji, w amach klasta, bez intewencji administatoa czy wyłączania sewea. Według, IDC śedni czas wyłączenia sewea Domino fo AS/400 wynosi pół godziny ocznie; dla poównania, w pzypadku seweów działających na komputeach PC czas ten wynosi 13 godzin ocznie. Dynamiczne zaządzanie wydajnością AS/400 umożliwia dynamiczne pzydzielanie zasobów systemowych do poszczególnych patycji Domino, co umożliwia osiągnięcie znacznej elastyczności pzy optymalizacji wydajności do potzeb użytkownika. Połączyć wszystko azem Domino fo AS/400 jest odpowiedzią na pytanie o zastosowanie Notes/Domino dla kluczowych e-businessu, pzy jednoczesnym uniknięciu poblemów wynikających z kosztów obsługi i z administowania wieloma seweami. Opeatozy sewea mogą pacować na konsoli Domino z dowolnej stacji oboczej AS/400e, lokalnie lub zdalnie, nawet gdy sewe jest w takcie uuchamiania lub zatzymywania. Połączenie seweów w system AS/400e pozwala zwiększyć efektywność zatudnienia w działach infomatycznych i (w miejsce upzedniego zaządzania spzętem) zlecić wysoko wykwalifikowanym administatoom Domino opacowywanie i wdażanie dla Domino. Unikalna achitektua systemu AS/400e zapewnia uzyskanie niepoównywalnej wydajności, skalowalności, elastyczności i dostępności. Skalowalna wydajność seweów AS/400e zapewnia fimie ozwój bez obaw o wymagania dotyczące eplikacji. W pzypadku migacji z cc:mail do Domino, nazędzia modenizacji z cc:mail do Notes umożliwiają kontolowaną migacje skzynek pocztowych i seweów cc:mail do jednego lub wielu seweów Domino w systemie AS/400. Upgade Admin Tool pozwala na migacje katalogów, komunikatów i użytkowników. Upgade Use Tool wpowadza automatyczną migacje foldeów i lokalnych infomacji użytkownika, takich jak ich pywatne katalogi. Wymagania systemowe Domino fo AS/400 Domino fo AS/400 działa na wszystkich modelach AS/400 z pocesoem RISC i systemem opeacyjnym OS/400 Wesja 4 Wydanie 2 (V4R2) lub nowszym.

8 10 powodów dlaczego właśnie Domino na AS/400: 1. Mamy dedykowane Sewey do pacy z Domino (żadna inna platfoma nie ofeuje seweów stojonych specjalnie pod Domino) 2. Skalowalność (możliwość wzostu od kilku do użytkowników na jednym seweze) 3. Konsolidacja wielu seweów żegnaj famo seweów (do 30 seweów w osobnych podsystemach na jednym AS/400 plus inne sewey aplikacyjne i sieciowe) 4. Integacja (aplikacje Domino kozystają z integacji AS/400 w zakesie: bazy danych, Java, HTTP, ochony, systemów pocztowych, administowania, zabezpieczeń i achiwacji, etc) 5. Postota zaządzania (wspólne zaządzanie śodowiskiem AS/400 i Domino, wspólni użytkownicy, nazędzia gaficzne, etc) 6. Niskie koszty wdożenia i utzymania (możliwość ozbudowy i pzechodzenia do wyższych modeli za dopłatą, integacja danych i centalny system zaządzania, jedna platfoma dla Domino i biznesowych, niskie koszty osobowe, ceny licencji jak dla PC, nigdy nie stacisz łączności odległym seweem nieznana kombinacja klawiszy ALT+CTL+DEL) 7. Ilość ofeowanych (tysiące gotowych, setki uzupełnianych o nowe możliwości, natualnych dla AS/400) 8. Integacja z aplikacjami biznesowymi (aplikacje gotowe łatwe do wykozystania popzez WEB, uzupełnienia dla R/3, Baan, JDE, BPCS etc) 9. Zdolność obsługi mieszanych obciążeń w jednym seweze (ERP, BI, e-commece, patycjonowane sewey Domino dla poczty, webseving) 10.Niezawodność (najbadziej niezawodna platfoma niedublowana (non-clusteed) 99.94%, specjalne opogamowanie dla automatycznego estatowania Domino) Domino na AS/400 umożliwia obsługę tysięcy użytkowników, zapewnia synchonizację katalogów, wymianę poczty między óżnymi systemami, zaawansowaną eplikację i ochonę danych oaz pełną wymianę danych z bazą DB2/400. Domino jest podstawowym nazędziem służącym do obsługi i ozwoju gupowych z możliwością pacy w Intenecie. Zapewnia w pełni zintegowane śodowisko do oganizacji komunikacji, współpacy i koodynacji stategicznych pocesów w pzedsiębiostwie.

9 Domino Wokflow 2.0 Technologia Wokflow pozwala w postszy sposób kojazyć odpowiednich ludzi z odpowiednimi infomacjami, umożliwiając zaazem zaoszczędzić cenny czas, zwiększyć poduktywność oaz podwyższyć jakość, spełniając jednocześnie oczekiwania naszych klientów. Domino Wokflow 2.0 daje Patneom handlowym olbzymią możliwość ozwoju wokflow we wszystkich potzebnych dziedzinach, od podukcji pzez zaządzanie po obsługę finansową. Postota zaządzania Wokflow Domino Wokflow 2.0 opaty jest na najpostszych, najbadziej intuicyjnych zasadach zaządzania systemem wokflow, pzeznaczonym dla śodowiska Domino. Popzez jasne, wizualne modele wokflow pozwala on wykozystującym go pzedsiębiostwom szybciej, badziej wydajnie i skutecznie ozwinąć i stosować elastyczne aplikacje wokflow. Achitektua pzy budowie pocesów wokflow Achitektua Domino Wokflow 2.0 ustanawia elacje występujące między tzema wymiaami efektywnych pocesów wokflow tzn. egułami biznesowymi, stuktuą oganizacyjną oaz infomacją. Domino Wokflow Achitect, Engine i Viewe są używane do definiowania, wykonywania i pzedstawiania zależności występujących pomiędzy tymi, dynamicznie ozwijającymi się pocesami. Popzez niezwykle wygodny gaficznie (pzeciągnij/upuść) inteface Domino Wokflow Achitect umożliwia pojektantom systemów szybką możliwość pojektowania oaz wykozystywania pocesów wokflow, bez konieczności pogamowania. Wszystkie pocesy wokflow odbywają się w jednym oknie, co pozwala pojektantowi łatwiej modyfikować lub zmieniać wszystkie deteminanty pocesów wokflow. Wtedy Achitect automatycznie definiuje je dla Domino Wokflow Engine. Domino Wokflow Engine na system Domino Wokflow składa się pięć baz danych Domino, któe wykonują i pzechowują logikę pocesu, oganizację infomacji, obiekty z infomacjami o pocesach, pzykłady wokflow, ślady audytu oaz achiwa. Pozwala to pojektantowi zachowywać i używać powtónie logikę pocesu, komponenty oaz dostosowywanie obiektów pomocniczych Notes i Domino waz z nazędziami pogamującymi, z Domino Designe włącznie. Nie istnieje potzeba dodatkowych szkoleń w zakesie Engine, gdyż używa on podobnych usług administacyjnych i zaządzających co Notes i Domino. Podstawa systemu wokflow, Engine egulowana jest pzez tzy aplikacje Domino:

10 Baza danych Pocess Definition pzechowuje kolejne koki pocesu, ich sekwencje oaz eguły utowania. Baza danych Oganization Diectoy pozwala definiować, gupować i pzydzielać źódła i użytkowników wokflow. Application Template zawiea zdefiniowane wcześniej aplikacje budujące bloki oaz teści linków dla obiektów infomacyjnych oddziaływanych pzez użytkowników w takcie działania wokflow. Domino Wokflow Viewe pozwala użytkownikowi śledzić stan i kontekst działań pocesów wokflow. Popzez kontolę zaządzania pocesem, Domino Wokflow umożliwia pzekształcić suową wiedzę w akcję.

11 LeaningSpace 2.5 Możesz lepiej wykozystać funkcjonalność systemów Notes i Domino. Możesz uzyskać dostęp do odpowiedniego kusu szkoleniowego za pośednictwem standadowej pzeglądaki Intenetowej lub klienta Notes. Łatwość pzygotowywania kusów szkoleniowych.. Nie są wymagane żadne umiejętności w zakesie pogamowania, ani jakiekolwiek umiejętności techniczne! Szablony pomagają w szybkim i łatwym pzygotowania teści kusów. Rozbudowane opcje w zakesie obsługi multimediów. Możesz wzbogacić teść kusu stosując najnowsze techniki wideo, audio i gafiki, maksymalnie wykozystując w ten sposób śodki zainwestowane w pzygotowanie teści szkolenia. Podejście zespołowe. Możesz wykozystać poces zespołowego uczenia się i współpacy w celu uzyskania optymalnych wyników i wydajności pocesu dydaktycznego. Nazędzia zaządzania. Możesz twozyć, dopasowywać do indywidualnych potzeb i zaządzać kusami szkoleniowymi oaz kontolować uczestników pzy pomocy skalowalnych nazędzi zaządzania. Bezpieczeństwo. System zapewnia poufne obszay (wokspaces) służące do powadzenia dyskusji, wykonywania zadań, pzechowywania ocen lub zastzeżonych infomacji. Pzekonasz się jak łatwo można kozystać z najlepszych ozposzonych systemów edukacji za pośednictwem Intenetu. Zapewniając połączenie zalet i wygody nauki na odległość z kozyściami wynikającymi z bycia na miejscu w tadycyjnej sali wykładowej system LeaningSpace zaspokaja pilną potzebę pzedsiębiostw i uniwesytetów w zakesie ekonomicznych możliwości zapewnienia szkoleń dostępnych wszędzie i zawsze. Zalety systemu LeaningSpace Elastyczność Kozystając ze śodowiska pacy gupowej Notes/Domino możesz łatwo twozyć, zaządzać i powadzić kusy szkoleniowe na odległość. Możesz wykozystać niedogiego, ale zapewniającą duże

12 możliwości klienta systemu Notes, do twozenia i budowania kusów szkoleniowych oaz, w zależności od swoich potzeb, uzyskiwać dostęp do LeaningSpace za pośednictwem systemu Notes lub Intenetu. Obsługa pacy w gupach Ofeując możliwości daleko wykaczające poza samą pocztę elektoniczną i foum dyskusyjne system Leaning Space zapewnia szeoką gamę innowacyjnych nazędzi umożliwiających obsługę kontaktu pomiędzy członkami zespołu, klasą i instuktoem na óżnych poziomach. Zawsze / Wszędzie w biuze oddziałowym, czy też u klienta, w samolocie, czy też w domu, wszędzie możesz skozystać z najlepszych ozwiązań w dziedzinie edukacji i szkoleń, uniezależniając się w ten sposób od czasu i miejsca. Instukto ma zapewnione wspomaganie i szeeg ułatwień Zapewniając wspomaganie pzy obsłudze całego kusu szkoleniowego, a nie tylko poszczególnych sesji system LeaningSpace zapewnia instuktoom wyjątkowe możliwości wykozystania swojej wiedzy i dotacia do szeszej gupy odbioców. Funkcje Wszechstonne moduły baz danych zapewniają użytkownikowi dynamiczne śodowisko umożliwiające pzygotowanie i ealizowanie kusów szkoleniowych Badania wskazują, że poces nauczania jest najbadziej skuteczny w śodowisku zespołowym, któego działaniami kieuje instukto, gdzie zawsze i wszędzie zapewniony jest dostęp do bogatych teści. System Leaning- Space umożliwia ealizację wszystkich aspektów takiego śodowiska pzy pomocy pięciu ściśle zintegowanych ze sobą modułów bazy danych. Schedule (Hamonogam). Pełniąc olę atlasu dogowego moduł ten kieuje działaniami użytkowników dokonując pzydziału poszczególnych kusów. Okeśla cele i oczekiwania dotyczące całości pac związanych z ealizacją kusów oaz zapewnia powiązania pomiędzy uczestnikami a zasobami, testami, ankietami i samooceną. Instuktozy mogą pojektować kusy w okeślonych amach czasowych lub modułach, umożliwiając elastyczną ealizację pocesu dydaktycznego w gupach lub według indywidualnego toku nauczania. MediaCente (Moduł nośników komunikacji). Ta współużytkowana baza wiedzy zawiea i zaządza szeoką gamą fomatów nośników. Może służyć jako epozytoium dla dotychczasowych komputeowych szkoleniowych dysków CD, zapewniać integowanie uzyskiwanych w czasie zeczywistym infomacji z Intenetu lub umożliwiać wykozystanie teści na szeegu nośników, poczynając od zwykłego tekstu aż po obaz wideo. CouseRoom (Sala lekcyjna). Inteaktywne, zapewniające wspomaganie pocesu dydaktycznego śodowisko, któe umożliwia zespołom wspólne wykonywanie zadań pzydzielanych w takcie kusu szkoleniowego. Popzez

13 umożliwienie uczestnikom wybania poziomu poufności CouseRoom zapewnia obsługę szeegu poziomów komunikacji, zaówno w amach zespołów, jak i w kontakcie z instuktoem. Pofiles (Pofile). Ta baza danych umożliwia stwozenie społeczności sieciowej oaz pozwala na zwiększenie stopnia wzajemnej znajomości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami popzez gomadzenie opisów uczestników. Ponadto na bieżąco zapamiętuje oceny pzyznawane wszystkim uczestnikom za wykonanie poszczególnych zadań. Assessment Manage (Moduł Ocen). Dostępne tylko dla instuktoa nazędzie służące do twozenia i spawdzania testów, ankiet i samoocen, jak ównież do zaządzania pocesem wystawiania ocen. LeaningSpace Cental (Moduł Centalny). Wielofunkcyjny moduł wyposażony w szeeg watościowych nazędzi, w tym: Couse Management Tools (Nazędzia służące do zaządzania kusem szkoleniowym) Możesz twozyć i zaządzać kusami pzy pomocy pełnej gamy automatycznych nazędzi wspomagających ( helpes ). Nowa funkcja CousePack umożliwia skondensowanie teści kusu w celu łatwiejszego pzemieszczania, kopiowania, współużytkowania i ozpowszechniania posiadanych zasobów wśód kolegów, lokalizacji, czy instytucji. Customization Libaies (Biblioteki umożliwiające indywidualizację kusów) Możesz pzekształcić lub zastąpić istniejącą gafikę kusów własnym logo lub wzoami gaficznymi okeślającymi tożsamość twojej oganizacji. Twoząc Stony Powitalne Kusu (Couse Welcome Pages) masz do wybou szeoką gamę układów gaficznych stony. Administation Tools (Nazędzia administacyjne) Możesz szybko i łatwo kontolować dostęp do kusów i poces zapisywania uczestników. Dostępne są opcje umożliwiające ponowne uuchomienie, achiwizację lub zamknięcie zakończonego kusu. Tak napawdę to na ile łatwe jest stwozenie kusu szkoleniowego? Niezależnie od tego jakiego odzaju kus zamiezasz stwozyć szablony systemu LeaningSpace pozwalają na szybkie i łatwe kształtowanie planu szkolenia w czasie zeczywistym bez konieczności posiadania jakichkolwiek umiejętności w zakesie pogamowania, czy też innych umiejętności technicznych. Nasze nowe nazędzie Couse Ceation Helpe powadzi użytkownika kok po koku pzez cały poces twozenia kusu i automatycznie twozy amy stuktualne dla okeślonego kusu w systemie LeaningSpace.

14 Domino Application Seve Domino Application Seve jest zintegowany z systemami obsługi infomatycznej pzedsiębiostwa. Możesz lepiej wykozystać możliwości obecnie posiadanych systemów infomatycznych uzyskując, dzięki wbudowanym mechanizmom łączności, dostęp do elacyjnych baz danych, systemów tansakcyjnych i ERP w czasie zeczywistym. Optymalizacja pod kątem zapewnienia użytkownikom systemu możliwości wzajemnej współpacy ze sobą. Sewe zapewnia ealizację wyczepującego zestawu usług aplikacyjnych, takich jak na pzykład obsługa obiegu dokumentów i wiadomości, dzięki któym możesz łatwo budować i zaządzać zintegowanymi, współużytkowanymi ozwiązaniami. Uposzczona instalacja i utzymanie. Zintegowane nazędzia ozwojowe, funkcjonowanie zgodnie ze standadami i niezównane możliwości w zakesie eplikacji danych pomiędzy seweami upaszczają instalowanie, utzymanie i wycofywanie z użytkowania. Śodowisko otwate, zapewniające więcej możliwości wybou. Budując aplikacje Domino możesz kozystać ze swoich ulubionych nazędzi ozwojowych, Java IDE i nazędzi do twozenia skyptów. Możesz wykozystać Micosoft IIS w oli sewea HTTP dla Domino. Możesz łączyć ludzi w sposób łatwy, bezpieczny, niezawodny Domino Application Seve to otwata, bezpieczna platfoma zoptymalizowana pod kątem ealizacji współużytkowanych intenetowych, któe zapewniają zintegowanie systemów obsługi infomatycznej pzedsiębiostwa z dynamicznymi pocesami gospodaczymi. Możesz zwiększyć stopę zwotu od już dokonanych inwestycji Domino Application Seve umożliwia dalsze wykozystanie już dokonanych inwestycji w aplikacje intenetowe. System Domino Entepise Connection Sevices (DECS) zapewnia szybki dostęp do danych pzedsiębiostwa. Obsługa standadu CORBA/IIOP umożliwia zintegowanie systemu Domino z achitektuą twoich. Obsługa IIS fimy Micosoft umożliwia udostępnienie bogatego zestawu usług aplikacyjnych Domino śodowiskom intenetowym NT. Możesz twozyć aplikacje o większych możliwościach Ofeując wszechstonne śodowisko ozwojowe Domino Application Seve pozwala na wyjście poza obsza statycznych wityn intenetowych umożliwia twozenie watościowych ozwiązań w zakesie obsługi pocesów

15 gospodaczych obejmujących zaządzanie obiegiem zadań, zaządzanie ozpowszechnianą w Intenecie teścią oaz wysoce uniwesalny system bezpieczeństwa. Na żadnej innej platfomie nie można w łatwiejszy sposób twozyć samoobsługowych takich jak handel elektoniczny (e-commece), czy system obsługi klientów, a następnie zapewnić ich współpacę z systemami wewnętznymi pzedsiębiostwa. Domino Seve Family Domino Seve Family to zintegowana platfoma opogamowania służącego do obsługi obiegu wiadomości i intenetowych, pzeznaczona dla szybko ozwijających się fim, któe pagną podwyższyć poziom obsługi klientów i uspawnić ealizowane pocesy gospodacze. Możesz całkowicie polegać na zapewnianym pzez fimę, IBM globalnym systemie obsługi sewisowej najwyższej klasy i na naszej światowej sieci patneów handlowych, dzięki któym uzyskasz maksymalną stopę zwotu od śodków zainwestowanych w budowę infastuktuy Domino. Zapewniająca największe możliwości platfoma pzeznaczona do obsługi bezpiecznych, współużytkowanych intenetowych. Domino Application Seve to światowej klasy sewe intenetowych Obsługa standadu CORBA/IIOP. Umożliwia ozszezenie usług aplikacyjnych Domino na klientów Web, zapewniając w ten sposób zintegowanie z achitektuą twoich dotychczasowych. Dzięki temu użytkownicy stacji oboczych Notes i pzeglądaek intenetowych mogą kozystać z tych samych. Elastyczny, wszechobecny system bezpieczeństwa. Możesz spesonalizować dostęp do danych i dokonując pzydziału upawnień poszczególnym użytkownikom indywidualnym i całym gupom użytkowników. Możesz także ozszezyć zasięg systemu bezpieczeństwa Domino na pliki HTML i na inne dane uzyskując w ten sposób wszechobecny system bezpieczeństwa obejmujący całość zawatości intenetowych, niezależnie od miejsca i sposobu ich pzechowywania. Uzupełniony stos HTTP. Engine Domino R5 HTTP zapewnia znakomite paamety pacy oaz obsługę sewletów napisanych w języku Java. Zintegowanie z IIS fimy Micosoft. Możesz wykozystać IIS jako engine HTTP dla Domino w celu znacznego podniesienia poziomu bezpieczeństwa IIS oaz udostępnienia bogatego zestawu intenetowych usług aplikacyjnych Domino w swoim śodowisku intenetowym opatym na NT. Domino Application Seve zapewnia ealizację najbadziej wyczepującego zestawu usług spośód dostępnych na ynku systemów.

16 Najbadziej elastyczny model systemu bezpieczeństwa. Zintegowany system X.509 umożliwia ejestowanie nowych użytkowników na podstawie cetyfikatów Notes i/lub X.509. Obsługa standadu S/MIME zapewnia spójność wiadomości pzeznaczonych dla wszystkich odzajów klientów. SSL V3 dla klientów IIOP i LDAP. Weyfikacja tożsamości (autentyzacja) ealizowana pzy wykozystaniu zaufanych katalogów zewnętznych pozwala na obniżenie stopnia złożoności systemu oaz zmniejszenie ilości niepotzebnie powielanych infomacji. Katalog LDAP funkcjonujący w skali całego pzedsiębiostwa. System może funkcjonować w amach infastuktuy o dowolnej wielkości obejmującej szeeg pzedsiębiostw. Umożliwia zintegowanie z innymi katalogami dzięki pełnej obsłudze systemu LDAP V3 stanowiącego otwaty standad w zakesie dostępu katalogowego. Elastyczne układy typu schema umożliwiają pzechowywanie dowolnych wybanych pzez użytkownika infomacji. System synchonizuje konta użytkowników ze stanem katalogu Windows NT. Najlepszy system zaządzania obiegiem dokumentów. Umożliwia łatwe definiowanie pocesów pozwalających na kieowanie i śledzenie obiegu dokumentów, koodynowanie działań zaówno wewnątz, jak i na zewnątz twojej oganizacji. Rozbudowane usługi w zakesie wyszukiwania. Wyszukiwanie w śodowisku całych domen we wszystkich aplikacjach Domino i w systemie plików, zintegowane mechanizmy zabezpieczenia pocesu wyszukiwania, uniwesalne mechanizmy filtowania oaz wiele innych funkcji Zintegowane śodowisko ozwojowe. Domino Designe to optymalne nazędzie pzeznaczone do pacy w śodowisku Domino wyposażone w pełny zestaw nazędzi wizualnych umożliwiających szybki ozwój i wdażanie bezpiecznych ozwiązań w dziedzinie e-business. Zapewnia współpacę z twoimi ulubionymi nazędziami służącymi do twozenia ston HTML, ozwoju Java i pisania skyptów. Domino Application Seve jest wyposażony w mechanizm Domino Entepise Connection Sevices (DECS) zapewniający dostęp do systemów obsługi infomatycznej pzedsiębiostwa w czasie zeczywistym. Wszechstonny mechanizm współpacy z innymi systemami. Mechanizm DECS zapewnia współpacę z szeoką gamą systemów obsługi infomatycznej pzedsiębiostwa, w tym DB2, Oacle, Sybase, ODBC, EDA/SQL, SAP, PeopleSoft, JD Edwads, Oacle Applications, MQSeies, CICS i z wieloma innymi systemami. (Intefejsy umożliwiające współpacę z elacyjnymi bazami danych są dołączone do systemu Domino; intefejsy umożliwiające współpacę z aplikacjami ERP i z systemami monitoowania pzetwazania tansakcyjnego są ofeowane oddzielnie.) Domino Application Seve zapewnia niezównany poziom niezawodności i bogate możliwości w zakesie zaządzania. Rejestowanie tansakcji dla baz danych Domino. Jest to powszechnie stosowane na ynku standadowe ozwiązanie w dziedzinie niezawodnych systemów pamięci masowej. Zapewnia pełną spójność danych w pzypadku

17 aktualizowania baz danych i umożliwia inkementalne twozenie kopii bezpieczeństwa bazy danych oaz szybki estat systemu po awaii. Współpaca z systemami ezewowymi. Intefejsy API umożliwiają ścisłe zintegowanie z ofeowanymi pzez fimy tzecie nazędziami służącymi do twozenia kopii bezpieczeństwa na wszystkich platfomach Domino, w tym NT, UNIX, AS/400 i S/390. Wysoki stopień dostępności usług. owanie w czasie zeczywistym i kompesja baz danych, szybki estat seweów i wiele innych funkcji. Opcje w zakesie zdalnego zaządzania pacą seweów. Podniesienie poziomu wygody administatoów oaz zapewnienie stałej obsługi sewisowej w zakesie systemów infomatycznych dla biu znajdujących się w teenie dzięki zastosowaniu funkcji zdalnego zaządzania pacą sewea ealizowanej pzy pomocy Domino Administato, zoptymalizowanym nazędziom administacji, ealizowaniu funkcji administacyjnych pzy wykozystaniu Intenetu, pzetwazanym w tybie wsadowym komendom wpowadzanym za pośednictwem konsoli i wielu innych nazędziom. Scentalizowane steowanie pacą klientów Notes. Pzedsiębiostwa, któe wykozystują bogate możliwości klienta Notes do obsługi poczty i mogą centalnie konfiguować ustawienia stacji oboczych, takie jak na pzykład sewe maciezysty, czy pefeencje intefejsu użytkownika. Funkcje Sewea Poczty (Mail Seve). Domino Application Seve zapewnia także bogate możliwości w zakesie administacji oaz niezównany poziom ealizacji intenetowych funkcji w zakesie obiegu wiadomości ofeowanych pzez Domino Mail Seve, takich jak na pzykład , kalendazowanie i hamonogamowanie pacy gup, tablica ogłoszeń i gupy dyskusyjne.

18 Domino Designe R5 Domino Designe R5 to otwate, zintegowane śodowisko twozenia, zaopatzone we wszystko co potzebne do szybkiego budowania i wpowadzania bezpiecznych biznesu elektonicznego, któe łączą dane pzedsiębiostwa ze stategicznymi pocesami fimy. Wspiea obsługę ston intenetowych, ich pojektowanie, dostęp do elacyjnych baz danych, twozenie skyptów dla klientów i ze stony sewea oaz umożliwia dostęp do badzo szeokiego zbiou zdefiniowanych wcześniej obiektów sieciowych. Główne udogodnienia i kozyści Wydajne śodowisko wykonywania zadań związanych z obsługą i ozwojem wityn WWW (tzw. Web Sites -czyli wielu pojedynczych ston, składających się na cały sewis Intenetowy). Domino Designe R5 to kompletne śodowisko -od twozenia pojedynczej stony, popzez pojektowanie całego sewisu, aż do zaządzania dostępem klientów do tego sewisu Domino Designe R5 ofeuje ównież wiele nowych usług takich jak: Page Designe, edyto HTML w technologii WYSIWYG, nazędzie do pojektowania amek (tzw. famesets), nazędzia wspieające (wizads) twozenie wielokotnych, óżnych intefejsów dla jednej, nazędzie gaficzne, do twozenia wyglądu i pojektowania nawigacji dla całego sewisu www. Dostęp do danych pzedsiębiostwa uwzględniający lokalne śodowisko Domino Designe obsługuje Domino Entepise Connection Sevices (DECS), co z kolei umożliwia bezpośednie podłączenie do danych pzedsiębiostwa, bez dodatkowego pogamowania. DECS natomiast obsługuje szeoki wachlaz systemów pzedsiębiostwa, włącznie z DB2, Oacle, Sybase, ODBC, EDA/SQL, SAP, PeopleSoft, JD Edwads, Oacle Applications, MQSeies oaz CICS. DECS umożliwia wysoko wydajne połączenia w czasie zeczywistym. Dodatkowo, DECS zaządza twałymi, ównoległymi i dzielonymi połączeniami z Domino do zewnętznych źódeł danych, umożliwiając tym samym wydajny, symultaniczny dostęp do danych. DECS daje pogamistom wybó podczas pojektowania między podłączeniem do danych i zasobów pzedsiębiostwa bez pogamowania, popzez łatwy w użyciu intefejs DECS lub też pogamowe z wykozystaniem Scipt. Zgodność z otwatymi standadami Domino Designe R5 jest zgodny ze standadami sieciowymi takimi jak Java, JavaScipt, HTML 4, COR- BA//IIOP oaz OLE. Zawiea ponadto edyto HTML -WYSIWYG, oaz umożliwia pojektantom twozenie i modyfikacje Domino z wykozystaniem pożądanych języków pogamowania lub skyptów, włącznie z Java,

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa.

Sprawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007. Valeo Service Sp. z o.o. Warszawa. Spawozdanie EKSPERTYZA SYSTEMU WG: DIN EN ISO 9001:2000 DIN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2007 Valeo Sevice Sp. z o.o. Waszawa DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zu Zetifizieung von Managementsystemen mazec

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl

Katalog usług Kariera i Praca dlastudenta.pl Katalog usług Kaiea i Paca dlastudenta.pl Dołącz do gona naszych zadowolonych Klientów! Paca Paktyki Szkolenia Dlaczego dlastudenta.pl? Dlaczego wato zamieścić ogłoszenie na dlastudenta.pl: największy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE.

AKADEMIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. uma Pzedsiębiocy /6 Lipiec 205. AKAEMIA INWESTORA INYWIUALNEGO CZĘŚĆ II. AKCJE. WYCENA AKCJI Wycena akcji jest elementem analizy fundamentalnej akcji. Następuje po analizie egionu, gospodaki i banży, w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI III. po zmianach

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI III. po zmianach Postępowanie n 1801-LO2.260.31.2016 Załącznik n 1/III do SIWZ ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI III po zmianach Uwaga: należy dokładnie wypełnić wszystkie pozycje w kolumnach

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH

MIERNICTWO WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH I NIEELEKTRYCZNYCH Politechnika Białostocka Wydział Elektyczny Kateda Elektotechniki Teoetycznej i Metologii nstukcja do zajęć laboatoyjnych z pzedmiotu MENCTWO WEKOŚC EEKTYCZNYCH NEEEKTYCZNYCH Kod pzedmiotu: ENSC554 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Pakiet startowy XXX 29. Standardy Zwrotu Pojazdu

Pakiet startowy XXX 29. Standardy Zwrotu Pojazdu Pakiet statowy XXX 29 Standady Zwotu Pojazdu Pakiet statowy XXX 31 Spis teści: Witamy Pytania i Odpowiedzi Jak dbać o swój samochód Standady Zwotu Pojazdu Nomalne Zużycie 34 35 36 37 38 Poszę skozystać

Bardziej szczegółowo

METEMATYCZNY MODEL OCENY

METEMATYCZNY MODEL OCENY I N S T Y T U T A N A L I Z R E I O N A L N Y C H w K i e l c a c h METEMATYCZNY MODEL OCENY EFEKTYNOŚCI NAUCZNIA NA SZCZEBLU IMNAZJALNYM I ODSTAOYM METODĄ STANDARYZACJI YNIKÓ OÓLNYCH Auto: D Bogdan Stępień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Architektura systemu e-schola

Architektura systemu e-schola ą ą ą Architektura systemu e-schola System e-schola zbudowany jest w postaci interaktywnej witryny intranetowej, działającej jako aplikacja serwerowa typu WEB(oparta o serwer WWW) Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE

BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH OPARTYCH NA ANALIZIE TECHNICZNEJ WPROWADZENIE Edyta Macinkiewicz Kateda Zaządzania, Wydział Oganizacji i Zaządzania Politechniki Łódzkiej e-mail: emac@p.lodz.pl BADANIE ZALEśNOŚCI POMIĘDZY WARTOŚCIĄ WYKŁADNIKA HURSTA A SKUTECZNOŚCIĄ STRATEGII INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH

KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH KOLOKACJA SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH NA OBIEKTACH MOBILNYCH Janusz ROMANIK, Kzysztof KOSMOWSKI, Edwad GOLAN, Adam KRAŚNIEWSKI Zakład Radiokomunikacji i Walki Elektonicznej Wojskowy Instytut Łączności 05-30

Bardziej szczegółowo

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metody optymalizacji. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metody optymalizacji d inż. Paweł Zalewski kademia Moska w Szczecinie Optymalizacja - definicje: Zadaniem optymalizacji jest wyznaczenie spośód dopuszczalnych ozwiązań danego polemu ozwiązania najlepszego

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kaków, dnia 28 wześnia 2015. Nasz znak: KZ.II.272.10.2015 Dotyczy: postępowania o udzielenie publicznego w tybie pzetagu nieoganiczonego pn.: Pzygotowanie i pzepowadzenie kampanii infomacyjno edukacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA *

Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA * ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO n 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia n 64/1 (2013) s. 269 278 Watości wybanych pzedsiębiostw góniczych pzy zastosowaniu EVA * Adam Sojda ** Steszczenie:

Bardziej szczegółowo

* ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU *

* ZESTAW DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU * Infomacje o podukcie Utwozo 22-12-2017 Elekticzne obciążenie DC - zestaw do samodzielnego mtażu Cena : 130,00 zł N katalogowy : ELEK-076 Poducent : mini moduły Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : badzo

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Model klasyczny gospodarki otwartej

Model klasyczny gospodarki otwartej Model klasyczny gospodaki otwatej Do tej poy ozpatywaliśmy model sztucznie zakładający, iż gospodaka danego kaju jest gospodaką zamkniętą. A zatem bak było międzynaodowych pzepływów dób i kapitału. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zależność natężenia oświetlenia od odległości

Zależność natężenia oświetlenia od odległości Zależność natężenia oświetlenia CELE Badanie zależności natężenia oświetlenia powiezchni wytwazanego pzez żaówkę od niej. Uzyskane dane są analizowane w kategoiach paw fotometii (tzw. pawa odwotnych kwadatów

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspess CZERWIEC 2014 NR 6 (47) WSPÓLNA KAWKA W GORZOWIE SPIS TREŚCI Społeczne inicjatywy wolontaiuszy wspate pzez fundację PGE 13 Goące lata

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH W STATA 8.0

ANALIZA DANYCH W STATA 8.0 ANALIZA DANYCH W STATA 8.0 ZAJĘCIA 3 1. Rozpoczęcie 1. Stwozyć w katalogu C:/temp katalog stata_3 2. Ściągnąć z intenetu ze stony http://akson.sgh.waw.pl/~mpoch plik zajecia3.zip (kyje się on pod tekstem

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego

Dobór zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometrycznego Dobó zmiennych objaśniających do liniowego modelu ekonometycznego Wstępnym zadaniem pzy budowie modelu ekonometycznego jest okeślenie zmiennych objaśniających. Kyteium wybou powinna być meytoyczna znajomość

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

D&B Data Manager. Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej

D&B Data Manager. Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej D&B Data Manager Proces zarządzania Twoimi danymi na jednej platformie internetowej Czym jest D&B Data Manager : D&B Data Manager jest zabezpieczoną platformą online, która zapewnia naszym klientom możliwość

Bardziej szczegółowo

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data

Zrobotyzowany system docierania powierzchni płaskich z zastosowaniem plików CL Data MECHANIK NR 8-9/2015 25 Zobotyzowany system docieania powiezcni płaskic z zastosowaniem plików CL Data Robotic system fo flat sufaces lapping using CLData ADAM BARYLSKI NORBERT PIOTROWSKI * DOI: 10.17814/mecanik.2015.8-9.335

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektotechniki i Automatyki Mg inż. Michał Tomaszewski MODEL PRZEDSIĘBIORSTWA DYSTRYBUCYJNEGO DZIAŁAJĄCEGO NA OTWARTYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Autoefeat pacy doktoskiej

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

HPS TM Łożyska baryłkowe

HPS TM Łożyska baryłkowe HPS TM Łożyska bayłkowe Jako jeden z wiodących światowych poducentów łożysk tocznych, komponentów technologii liniowej i układów kieowniczych, jesteśmy obecni pawie na każdym kontynencie w zakładach podukcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący wskazania branż podstawowych i wspierających rozwój miasta Lublin

Raport dotyczący wskazania branż podstawowych i wspierających rozwój miasta Lublin Rapot dotyczący wskazania banż podstawowych i wspieających ozwój miasta Lublin Pzedmiot zamówienia ealizowany w amach Regionalnego Pogamu Opeacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Spis teści

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Janusz Zaleski Prezes Zarz¹du

BILANS. Janusz Zaleski Prezes Zarz¹du BILANS Analityczny bilans spoządzony na dzień 31.12.1998. Wocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (w zł) 31.12.1997 31.12.1998 AKTYWA A MAJĄTEK TRWAŁY 16 498 590,00 16 340 867,85 I WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH

MONITORING STACJI FOTOWOLTAICZNYCH W ŚWIETLE NORM EUROPEJSKICH 51 Aleksande Zaemba *, Tadeusz Rodziewicz **, Bogdan Gaca ** i Maia Wacławek ** * Kateda Elektotechniki Politechnika Częstochowska al. Amii Kajowej 17, 42-200 Częstochowa e-mail: zaemba@el.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN

STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN STANISŁAW KIRSEK, JOANNA STUDENCKA STANDARDY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z PROCESÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW ANALIZA ZMIAN THE STANDARDS OF AIR POLLUTION EMISSION FROM THE FUELS COMBUSTION

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynieii Mechanicznej i Infomatyki Instytut Infomatyki Teoetycznej i Stosowanej Mg inż. Maiusz KUBANEK METODA ROZPOZNAWANIA AUDIO-WIDEO MOWY POLSKIEJ W OPARCIU O UKRYTE

Bardziej szczegółowo

Podstawy pracy w systemie Doradca.

Podstawy pracy w systemie Doradca. Podstawy pracy w systemie Doradca. Wstęp. Program Doradca jest aplikacją systemu Windows typu klient- serwer. Oznacza to że baza z dokumentami, użytkownikami, klientami i innymi zasobami znajduje się na

Bardziej szczegółowo

dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów

dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów Instukcja współfinansowana pzez Unię Euopejską w amach Euopejskiego Funduszu Społecznego w pojekcie Innowacyjna dydaktyka bez oganiczeń zintegowany ozwój Politechniki Łódzkiej zaządzanie Uczelnią, nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

O nas. Usługi. jpbs realizuje następujące rodzaje projektów usługowych:

O nas. Usługi. jpbs realizuje następujące rodzaje projektów usługowych: 1 O nas jpalio Business Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w grudniu 2010. Celem naszej działalności jest realizacja projektów konsultingowych i informatycznych. Prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

PRÓBA OCENY KIERUNKÓW I TEMPA ZMIAN INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH I ASPIRUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

PRÓBA OCENY KIERUNKÓW I TEMPA ZMIAN INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W KRAJACH NOWO PRZYJĘTYCH I ASPIRUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ B A D A N I A O P E A C Y J N E I D E C Y Z J E N 006 Kaol KUKUŁA*, Jacek STOJNY* PÓBA OCENY KIEUNKÓW I TEMPA ZMIAN INFASTUKTUY TANSPOTOWEJ W KAJACH NOWO PZYJĘTYCH I ASPIUJĄCYCH DO UNII EUOPEJSKIEJ Pzedstawiono

Bardziej szczegółowo

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych

Ocena siły oddziaływania procesów objaśniających dla modeli przestrzennych Michał Benad Pietzak * Ocena siły oddziaływania pocesów objaśniających dla modeli pzestzennych Wstęp Ekonomiczne analizy pzestzenne są ważnym kieunkiem ozwoju ekonometii pzestzennej Wynika to z faktu,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe rozwiązania klasy biznesowej

Bezprzewodowe rozwiązania klasy biznesowej Bezprzewodowe rozwiązania klasy biznesowej MODELE: EAP330/EAP320/EAP245/EAP225 EAP220/EAP120/EAP115/EAP110/EAP110-Outdoor/EAP115-Wall Oprogramowanie EAP Controller EAP330 EAP320 EAP245 EAP225 EAP220 EAP120

Bardziej szczegółowo

Cisco Networking Academy.

Cisco Networking Academy. <nazwa akademii regionalnej> Cisco Netwoking Academy. Data Akademia Lokalna Cisco: Akademia Regionalna Cisco: Umowa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI

Ćwiczenie 9 ZASTOSOWANIE ŻYROSKOPÓW W NAWIGACJI 9.1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 9 ZASTSWANIE ŻYRSKPÓW W NAWIGACJI Celem ćwiczenia jest pezentacja paktycznego wykozystania efektu żyoskopowego w lotniczych pzyządach nawigacyjnych. 9.2. Wpowadzenie Żyoskopy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity Service

Instrukcja instalacji usługi Sygnity  Service Instrukcja instalacji usługi Sygnity EmailService Usługa Sygnity EmailService jest przeznaczona do wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną do klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Analiza obecnej sytuacji Miasta Lublin według kluczowych elementów

Analiza obecnej sytuacji Miasta Lublin według kluczowych elementów Analiza obecnej sytuacji Miasta Lublin według kluczowych elementów Pzedmiot zamówienia ealizowany w amach Regionalnego Pogamu Opeacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Spis teści Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio

Czym jest jpalio? jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio jpalio Czym jest jpalio? jpalio to unikalna platforma technologiczna pozwalająca na stworzenie szeregu produktów dostosowanych do indywidualnych preferencji klienta. W naszej ofercie znajduje się m.in. system

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Opis komponentów NetWare 4.2

Opis komponentów NetWare 4.2 WITAMY W NETWARE 4.2 VERSION 4.2 Opis komponentów NetWare 4.2 Aby zainstalować NetWare 4.2 Do napędu CD-ROM włóż dysk NetWare 4.2 Operating System, a dyskietkę License/ Boot do napędu dyskietek A:. Następnie

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 0- Wocław, Wybzeże J. Słowackiego 9 tel. (07) -6-70, -9-08 e-mail: dolnoslaska@ohp.pl fax (07) -9-0 N konta: NBP O/Wocław 9 00 67 009 88 000 0000

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Kluczem jest telefon

Kluczem jest telefon Kluczem jest telefon AirKey System zamknięć do elastycznych zastosowań Tak dynamiczny, jak potrzeby klientów AirKey to innowacja EVVA. Adresowany głównie do firm mających wiele lokalizacji. Zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Programowanie sieciowe Network programming PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Programowanie sieciowe Network programming Informatyka stacjonarne IO_04 Obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: II Semestr: II wykład, laboratorium W, L 4 ECTS I KARTA

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

ACT! BY SAGE 2008 I SAGE ACT! 2011

ACT! BY SAGE 2008 I SAGE ACT! 2011 ACT! BY SAGE 2008 I SAGE ACT! 2011 Różnice funkcjonalne Sage ACT! 2011 w odniesieniu do wersji ACT! by Sage 2008 posiada szerszy zakres funkcjonalności. Poniżej skrótowo wymienione są najważniejsze: 1.

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo