Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii"

Transkrypt

1 Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9 i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Zasady udzielania dofinansowania określone są w : Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji oraz zasadach dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 2 z 12

3 Niektóre zadania na które Fundusz udziela pomoc finansową likwidacja i budowa kotłowni łączna moc min. 6oKW kolektory słoneczne montowane samodzielnie (bez kotłowni) min. 10 kw. źródła ciepła z odnawialnych źródeł energii w nowo wybudowanych obiektach termomodernizacja min. 600m 2 dociepleń przegród budowlanych 3 z

4 Instrumenty finansowe pożyczki preferencyjne do 100% kosztów kwalifikowanych netto. oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 4%/rok 0,8 stopy redyskonta weksli dla pożyczek płatniczych (pomostowych) -nie mniej niż 5%/rok z możliwością umorzenia po osiągnięciu efektu ekologicznego. Dotacje (Do 40 % kosztów kwalifikowanych) zadania województwa związane z ochroną środowiska - nieinwestycyjne 100 % - inwestycyjne 65 % dopłaty do oprocentowania i kapitału kredytów bankowych 4 z 12

5 udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych) jednostki samorządu terytorialnego - 40% na likwidację niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii i termomodernizację, które realizowane są w szkołach, żłobkach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, strażnicach OSP, budynkach administracyjnych i obiektach sportowych do 40% kosztów kwalifikowanych, na zadania nieinwestycyjne związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego do 100% kosztów kwalifikowanych oraz na zadania inwestycyjne do 65% kosztów kwalifikowanych, 5 z

6 udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych) szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego - 40% Jednostki badawcze i uczelnie publiczne - 40% likwidacja niskiej emisji budowa odnawialnych źródeł energii termomodernizacja Stowarzyszenia sportowe i kluby sportowe - 40% likwidacja niskiej emisji budowa instalacji dotyczących czystych źródeł energii hospicja - 80% likwidacja niskiej emisji budowa odnawialnych źródeł energii przyłączenie do sieci ciepłowniczej termomodernizacja 6 z

7 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych do 80% odsetek od pożyczek w zakresie budowy źródeł ciepła o mocy do 60 kw jeżeli pochodzą one z odnawialnych źródeł energii. termomodernizacji docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m 2 którzy na ich wykonanie zaciągnęli pożyczki w bankach wybranych przez Fundusz. 7 z

8 Dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych. Dla Beneficjentów realizujących zadania w zakresie: zakupu instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii. wymianie kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 60 kw. zakupu i instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych o mocy do 10 kw, udzielanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych w bankach wytypowanych przez Fundusz na dotację do 50 % przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytów. 8 z

9 Na realizację wybranych zadań i programów Fundusz może ogłaszać konkursy, które przeprowadza się na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Regulaminy podawane są do publicznej wiadomości na stronach internetowych Funduszu. Fundusz może zawierać porozumienia na realizację programów pilotażowych dotyczących zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej. Warunki porozumienia wymagają przyjęcia ich przez Zarząd i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. 9 z 12

10 PROGRAMY Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego 10 z 12

11 Cel Programu. Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych. 11 z 12

12 Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie: 1/ Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym, 2/ Montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u., 3/ Montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u. 4/ Podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u., 5/ Podłączenia do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania. 12 z 12

13 Forma i wysokość dofinansowania poszczególnych zadań Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych. Terminy składania wniosków Wnioski rozpatrywane są na bieżąco. 13 z 12

14 Główne założenia Programu KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 14 z 12

15 Przedsięwzięcia realizowane będą na obszarze 6 stref, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza tj.: 1) Aglomeracja Krakowska obejmująca miasto Kraków, 2) strefa miasto Nowy Sącz obejmująca miasto Nowy Sącz, 3) strefa miasto Tarnów obejmująca miasto Tarnów, 4) strefa gorlicko-limanowska obejmująca powiaty: gorlicki, limanowski i nowosądecki, 5) strefa krakowsko-wielicka obejmująca powiaty: krakowski i wielicki, 6) strefa miechowsko-proszowicka obejmująca powiaty: miechowski i proszowicki. 15 z 12

16 Beneficjentami programu są: Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, Miasto Nowy Sącz, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Sączu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, Miasto Gorlice, Gmina Miechów. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł zł, natomiast dofinansowanie zł, w tym: - z NFOŚiGW: w formie dotacji zł, - z WFOŚiGW w Krakowie: w formie pożyczki preferencyjnej zł, w formie dotacji zł. 16 z 12

17 W wyniku realizacji ww. przedsięwzięć zlikwidowanych zostanie szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, które zastąpione zostaną przez szt. niewęglowychźródeł ciepła i 60 szt. źródeł węglowych o sprawności nie mniejszej niż 80%. Efektem ekologicznym zadania będzie: - redukcja emisji pyłu PM 10 o ok. 123,76 Mg/rok, - redukcja emisji pyłu PM 2,5 o ok. 123,46 Mg/rok, - redukcja emisji CO2 o ok ,90 Mg/rok. 17 z 12

18 Finansujemy Ochronę Środowiska w Małopolsce Dziękuję za uwagę. ul. Kanonicza 12, Kraków tel.: faks:

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9

Nr programu: 2015-OA-10. Strona 1 z 9 PROGRAM dla osób fizycznych modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR XXI/275/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI - PROGRAM PRIORYTETOWY Niska emisja emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni i domowych pieców

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii

Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii Mgr inż. Bogumiła Turzańska-Chrobak Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21.10.2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu

Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Oferty banków przeznaczone dla samorządów związane z ochroną klimatu Materiał opracowany w Instytucie na rzecz Ekorozwoju Wyboru ofert dokonał: Wojciech Szymalski (InE) Warszawa, 30.08.2013 Projekt Dobry

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSTÓW Wstęp. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji

Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Źródła finansowania inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Dotacje i fundusze na rozwój eko - innowacji Dr Władysław Bachorz UEP, Katedra FiPrzedsiębiorstw 1 Teza: Wielośd, dostępnośd i warunki

Bardziej szczegółowo

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY

Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ZAKRES OGÓLNY Załącznik 1 do uchwały PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie efektywności energetycznej poprzez akty prawa miejscowego, dotacje oraz przykłady inwestycji samorządowych w gminie mieście Ełk

Stymulowanie efektywności energetycznej poprzez akty prawa miejscowego, dotacje oraz przykłady inwestycji samorządowych w gminie mieście Ełk Podstawowe dane liczbowe charakteryzujące miasto przedstawiają się następująco (stan na grudzień 2009 r.): powierzchnia: 21,05 km 2 liczba mieszkańców: 59.021 gęstość zaludnienia: 2.804 os/km 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT

PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT PROGRAM PRIORYTETOWY PROSUMENT Załącznik nr 1 do Regulaminu Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r.

Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2013 r. I. Wstęp. Zaktualizowany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został przyjęty 30 września 2013

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM

Tytuł programu: Termomodernizacja budynków jednostek samorządu terytorialnego PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu: Zmniejszenie zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo