Informacje o Zamawiającym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o Zamawiającym:"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 02/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu pt.:,,automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz przez Budżet Państwa. (numer umowy:.) (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana1) Informacje o Zamawiającym: EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał ul. Rataja 24, Zabrze NIP: PL , Regon: Ogólne warunki przeprowadzenia postępowania ofertowego: Zamawiający zwraca się o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej nabycia nowych środków trwałych i oprogramowania, niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu pt.:,,automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO: Przedmiot zapytania obejmuje dostawę następujących środków trwałych i oprogramowania: 1. Serwer do przechowywania systemu ERP o parametrach nie gorszych niż: Intel Xeon X3470, 4C, 2,93GHz, 8MB Cache, 95W ZTDP, Turbo, HT, DDR3-1333Mhz, 250GB SATA 1 szt. 2. Komputer PC stacjonarny o parametrach nie gorszych niż: System Windows 7, procesor Intel Core i7, pamięć 4Gb, 500GB SATA III, grafika Intel HD Graphics szt.

2 3. Macierz dyskowa o parametrach nie gorszych niż: rodzaj obudowy RACK, interfejs zewnętrzny FC 4GB, interfejs dysków SAS/SATA, 1 lub 2 kontrolery RAID, 2 kanały hosta, 2 kanały dysków twardych, maksymalna pojemność macierzy 36 TB 1 szt. 4. Przenośny system monitoringu (1 kpl.) w skład, w którego wchodzi: a. Rejestrator o parametrach nie gorszych niż: Ekran 704x576, kodowanie H.264, HDD 500GB (SATA), Ethernet (10/100/1000 Base-I), złącze RJ-45 1 szt. b. Rejestrator o parametrach nie gorszych niż: Ekran 704x576, 100 CIF, kodowanie H.264, HDD 500GB (SATA), Ethernet (10/100/1000 Base-I), złącze RJ-45 3 szt. c. Kamera o parametrach nie gorszych niż: ¼ Ex-view CCD z podwójnym skanowaniem, 600/700, 768x494, 12V DC, 24V DC 12 szt. 5. Elementy infrastruktury sieciowej o parametrach nie gorszych niż: a. Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa (4 gniazda wyjściowe) 7 szt. b. Przewody zasilające 7 szt. c. Zaciskarka do wtyków RJ-45 i RJ-11 z kompletem wtyków RJ-45 (50 szt.) 1 kpl d. Kabel UTP, 4 parowy, 250MHz, zakres temperatur -50⁰C do 150⁰C 100 mb 6. System do projektowania CAD 2 kpl. 7. Program komputerowy Planista lub nowszy 1 szt. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Wymagania dotyczące: A / Oferentów Oferent winien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: o została złożona po wyznaczonym terminie, o nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o Oferent znajduje się w likwidacji lub upadłości, lub z innych informacji posiadanych przez Zamawiającego wynika, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie zamówienia. B / Oferty Oferta powinna: o być napisana w języku polskim o być opatrzona datą o zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, o zawierać odniesienie do wszystkich wymaganych wyżej danych oraz szczegółową specyfikację przedmiotu (przedmiotów) oferty

3 o być sporządzona wg wzoru formularza ofertowego (załącznik do zapytania ofertowego) o uwzględniać wszystkie istotne elementy określone w przedmiocie zapytania ofertowego o być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym. o musi stanowić ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego Niespełnienie któregokolwiek wymagania skutkować będzie odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia. Miejsce składania ofert: Oferty należy przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres siedziby firmy EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał ul. Rataja 24, Zabrze; Termin składania ofert: r. godz. 10:00 Okres ważności oferty: 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert lub do dnia wyboru Oferty. Data i miejsce otwarcia ofert r. o godzinie 12:00 w siedzibie firmy EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał Zabrze, ul. Rataja 24. Termin dostawy: Do 14 dni, licząc od daty podpisania zamówienia. Kryteria oceny oferty cena: 100% (osobno dla każdego elementu) C = ( C min / C oferty ) x 100, gdzie: C min najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert, C oferty zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty, C ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie. Koszty transportu i dostawy ponosi Dostawca. PYTANIA, ODPOWIEDZI, UDZIELANE WYJAŚNIEŃ termin składania pytań oraz udzielania odpowiedzi i wyjaśnień, upływa z wyznaczonym dniem składania ofert.

4 Osoby upoważnione ze strony EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał do kontaktów z Oferentami: 1. Bartosz Zaręba ul. Rataja 24, Zabrze Telefon: Numer faksu: Podpis osoby upoważnionej

5 Znak sprawy: 02/06/BB/EM,... Pieczęć Wykonawcy Zamawiający: EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał ul. Rataja 24, Zabrze NIP: PL , Regon: FORMULARZ OFERTOWY (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana 1 ) Nawiązując do Zapytania Ofertowego na dostawę urządzeń i oprogramowania niezbędnych do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu pt.:,,automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności budownictwa dzięki wdrożeniu systemu B2B współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka, Działanie Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B oraz przez Budżet Państwa. składam niniejszą ofertę jak poniżej w tabeli: PEŁNA NAZWA OFERENTA SIEDZIBA OFERENTA, NIP, REGON, TELEFON, 1 Niepotrzebne skreślić.

6 Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, za cenę: 1. Serwer do przechowywania systemu ERP o parametrach takich lub zbliżonych: Intel Xeon X3470, 4C, 2,93GHz, 8MB Cache, 95W ZTDP, Turbo, HT, DDR3-1333Mhz, 250GB SATA 1 szt. Serwer do przechowywania systemu ERP o parametrach:.. 1 szt. 2. Komputer PC stacjonarny o parametrach nie gorszych niż: System Windows 7, procesor Intel Core i7, pamięć 4Gb, 500GB SATA III, grafika Intel HD Graphics szt. Komputer PC stacjonarny o parametrach:.. 2 szt.

7 3. Macierz dyskowa o parametrach takich lub zbliżonych: rodzaj obudowy RACK, interfejs zewnętrzny FC 4GB, interfejs dysków SAS/SATA, 1 lub 2 kontrolery RAID, 2 kanały hosta, 2 kanały dysków twardych, maksymalna pojemność macierzy 36 TB 1 szt. Macierz dyskowa o parametrach:.. 1 szt. 4. Przenośny system monitoringu (1 kpl.) w skład, w którego wchodzi: a. Rejestrator o parametrach nie gorszych niż: Ekran 704x576, kodowanie H.264, HDD 500GB (SATA), Ethernet (10/100/1000 Base-I), złącze RJ-45 1 szt. b. Rejestrator o parametrach nie gorszych niż: Ekran 704x576, 100 CIF, kodowanie H.264, HDD 500GB (SATA), Ethernet (10/100/1000 Base-I), złącze RJ-45 3 szt. c. Kamera o parametrach nie gorszych niż: ¼ Ex-view CCD z podwójnym skanowaniem, 600/700, 768x494, 12V DC, 24V DC 12 szt. Przenośny system monitoringu w skład, w którego wchodzi - 1 komplet: a) Rejestrator (1szt) o parametrach: b) Rejestrator (2szt) o parametrach: c) Kamera (12szt) o parametrach:

8 5. Elementy infrastruktury sieciowej o parametrach nie gorszych niż: a. Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa (4 gniazda wyjściowe) 7 szt. b. Przewody zasilające 7 szt. c. Zaciskarka do wtyków RJ-45 i RJ-11 z kompletem wtyków RJ-45 (50 szt.) 1 kpl d. Kabel UTP, 4 parowy, 250MHz, zakres temperatur -50⁰C do 150⁰C 100 mb Elementy infrastruktury sieciowej 1 komplet: a) Listwa zasilająca (7szt.): b) Przewody zasilające (7szt.): c) Zaciskarka do wtyków (1szt.): d) Kabel UTP (100mb.): 6. System do projektowania CAD 2 kpl. System do projektowania CAD o parametrach:.. 2 kpl.

9 7. Program komputerowy Planista lub nowszy 1 szt. Program komputerowy Planista wersja:.. 1 szt. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. W przypadku nie składania oferty na poszczególne elementy, należy w tabeli wpisać nie dotyczy. Powyższe ceny (cena) zawierają koszt dostawy przedmiotu oferty do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zapytania obejmuje dostawę następujących środków trwałych i oprogramowania: 1. Serwer do przechowywania systemu ERP o parametrach takich lub zbliżonych: Intel Xeon X3470, 4C, 2,93GHz, 8MB Cache, 95W ZTDP, Turbo, HT, DDR3-1333Mhz, 250GB SATA 1 szt. 2. Komputer PC stacjonarny o parametrach nie gorszych niż: System Windows 7, procesor Intel Core i7, pamięć 4Gb, 500GB SATA III, grafika Intel HD Graphics szt. 3. Macierz dyskowa o parametrach takich lub zbliżonych: rodzaj obudowy RACK, interfejs zewnętrzny FC 4GB, interfejs dysków SAS/SATA, 1 lub 2 kontrolery RAID, 2 kanały hosta, 2 kanały dysków twardych, maksymalna pojemność macierzy 36 TB 1 szt. 4. Przenośny system monitoringu (1 kpl.) w skład, w którego wchodzi: a. Rejestrator o parametrach nie gorszych niż: Ekran 704x576, kodowanie H.264, HDD 500GB (SATA), Ethernet (10/100/1000 Base-I), złącze RJ-45 1 szt. b. Rejestrator o parametrach nie gorszych niż: Ekran 704x576, 100 CIF, kodowanie H.264, HDD 500GB (SATA), Ethernet (10/100/1000 Base-I), złącze RJ-45 3 szt. c. Kamera o parametrach nie gorszych niż: ¼ Ex-view CCD z podwójnym skanowaniem, 600/700, 768x494, 12V DC, 24V DC 12 szt. 5. Elementy infrastruktury sieciowej o parametrach nie gorszych niż: a. Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa (4 gniazda wyjściowe) 7 szt. b. Przewody zasilające 7 szt. c. Zaciskarka do wtyków RJ-45 i RJ-11 z kompletem wtyków RJ-45 (50 szt.) 1 kpl d. Kabel UTP, 4 parowy, 250MHz, zakres temperatur -50⁰C do 150⁰C 100 mb

10 6. System do projektowania CAD 2 kpl. 7. Program komputerowy Planista lub nowszy 1 szt. Oświadczam, że : a. zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń; b. uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert; c. ceny oferty zawierają wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy; d. oferta spełnia wszystkie wymagania bezwzględnie zawarte w Zapytaniu ofertowym; e. pozyskaliśmy wszelkie informacje i materiały niezbędne do sporządzenia oferty. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.) Oferta zawiera...stron kolejno ponumerowanych i podpisanych...., dnia podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji wymiany danych pomiędzy ESOTIQ a jej partnerami biznesowymi Gdańsk, 07.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Oracle dla potrzeb projektu nr UDA- POIG.08.02.00-22- 136/13-00 realizowanego w ramach działania 8.2 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wrocław, dnia 02.03.2015 r. Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. Jawna ul. Jarzębinowa 15A 53-120 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wrocław, dnia 02.03.2015 r. Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. Jawna ul. Jarzębinowa 15A 53-120 Wrocław Brand Garden M. Głowacka, A. Pawłowska Sp. Jawna ul. Jarzębinowa 15A 53-120 Wrocław Wrocław, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1. Dotyczy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1. Dotyczy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Dotyczy ZAKUPU USŁUG DORADCZYCH I EKSPERCKICH, INFORMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH, ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH ORAZ ZADAŃ INFORMACYJNO

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Warszawa16 maja 2014. Zapytanie Ofertowe Warszawa16 maja 2014 Zapytanie Ofertowe Dotyczy: Umowy o dofinansowanie: UDA.POIG.08.02.00-14-068/13-00 Benefit Solution Finanse i Ubezpieczenia Sp. z o.o., realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 Augustów, dn. 17.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 na zakup zestawów POS TV typu NETTOP z monitorem 24 w związku z projektem pt.: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Optinex Zbigniew Walicki poprzez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja Rzeszów, dn. 23.07.2014 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12.08.2014 r. Drukarnia Wielkoformatowa Neo-Net Sp. z o.o. ul. Romanowicza 4 30-702 Kraków. Zapytanie ofertowe na sprzęt IT

Kraków, dnia 12.08.2014 r. Drukarnia Wielkoformatowa Neo-Net Sp. z o.o. ul. Romanowicza 4 30-702 Kraków. Zapytanie ofertowe na sprzęt IT Kraków, dnia 12.08.2014 r. Drukarnia Wielkoformatowa Neo-Net Sp. z o.o. ul. Romanowicza 4 30-702 Kraków Zapytanie ofertowe na sprzęt IT I. Wstęp Drukarnia Wielkoformatowa Neo -Net Sp. z o.o. zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) System klasy B2B wraz z wdrożeniem składający się z komponentów:

Zapytanie ofertowe. 1) System klasy B2B wraz z wdrożeniem składający się z komponentów: Pass, dnia 20.12.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. Adres siedziby: Ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin

DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin data wpływy oferty. FORMULARZ OFERTOWY DO Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kazimierz Zieliński Spółka Jawna ul. Wyzwolenia 40; 09-300 Żuromin W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.01.2014 dotyczące

Bardziej szczegółowo

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508

SYSTHERM Danuta Gazińska s.j. Dział B+R, ul. Św. Wincentego 7 61-003 Poznań, PL NIP: 778-10-18-523 REGON: 630225613 KRS: 0000095508 Poznań, dnia 16.09.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE PBS 01/2014 W związku z realizacją projektu badawczego Badania i opracowanie optymalnego typoszeregu wysokoefektywnych powietrznych pomp ciepła dużych mocy wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO ZAMÓWIENIE BĘDZIE UDZIELONE ZGODNIE Z ART. 35 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU O KTÓRYM MOWA W ART. 70

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 30.08.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/IT/2012 W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO KOD CPV: 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8 Działanie Działanie

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 19-11-2014r.) ZAPYTANIE OFERTOWE (Rybnik, 9--204r.) BUDEXIM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo