Twoja instrukcja użytkownika SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3579692"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Skoda Auto 2 Spis treci Spis treci Informacje ogólne Ustawienia obslugi glosowej... Menu Setup Video Przegld urzdzenia Wane wskazówki.... Obsluga w czasie jazdy... Ogólne zasady obslugi.... Okno wprowadzania danych do wprowadzania dowolnego tekstu.... Okno wprowadzania danych do wprowadzania cyfr.... Funkcje dodatkowe* Wlczanie i wylczanie ukladu..... Zabezpieczenie przeciwkradzieowe.... Przycisk wyboru obszaru NAV (Navigation).... Przegld.... Menu glówne nawigacji... Wprowadzanie celu: Wybór celu..

3 . Pami celów Tryb trasy... Tryb punktu drogowego (Offroad-Navigation) Prowadzenie do celu Przycisk wyboru obszaru RADIO Tryb radia... Funkcja komunikatów drogowych Wylczanie wywietlacza Przycisk wyboru obszaru TRAFFIC (TMC).... Wywietlanie komunikatów drogowych TRAFFIC (TMC).. 21 Przycisk wyboru obszaru MAP Widok mapy..... Widok lokalizacji bez prowadzenia do celu.. Przycisk wyboru obszaru TONE Ustawienia dwiku Przycisk wyboru obszaru MEDIA Informacje ogólne odnonie odtwarzania plyt CD/DVD.... Menu glówne MEDIA Menu audio...

4 ... Pliki MP3.... ródla zewntrzne* Zapisywanie i edycja plików audio (HDD).... Odtwarzanie plyt DVD wideo.. Ogldanie TV* Przycisk wyboru obszaru PHONE Przycisk wyboru obszaru SETUP Menu glówne Setup (Ustawienia).. Ustawienia radia Menu Setup Media... Menu Setup Telephone*.. Menu Setup System.. Menu Setup Display Menu Setup Map..... Menu Setup Navigation... Menu Setup Traffic information Przegld.... Obsluga glosowa ukladu radioodtwarzacza z nawigacj Informacje ogólne...

5 Spis hasel Informacje ogólne 3 Informacje ogólne Przegld urzdzenia 1 A Wlczenie/Wylczenie: Pokrtlo do wlczania i wylczania ukladu 8 A Pokrtlo nawigacji (nacinicie) i regulacji glonoci (obrót) 2 A Przycisk wyboru obszaru do wybierania odpowiedniego menu: - Tryb RADIO - obrót do rcznego ustawienia stacji; krótkie nacinicie, w celu rozpoczcia / zatrzymania automatycznego przeszukiwania (Scan). - Tryb MEDIA - obrót do zmiany tytulu; - krótkie nacinicie, w celu rozpoczcia / zatrzymania automatycznego przeszukiwania (Scan). - Widok mapy (MAP) - obrót, w celu zmiany skali mapy; - krótkie nacinicie do powtórzenia komunikatu nawigacyjnego przy uruchomionym prowadzeniu do celu. - Nawigacja - krótkie nacinicie do powtórzenia komunikatu nawigacyjnego przy uruchomionym prowadzeniu do celu. Wejcie karty pamici: Urzdzenie obsluguje karty pamici SD (Secure Digital Memory Cards), MMC (Multimedia Cards) o wymiarach 32 mm x 24 mm x 2,1 mm i pamici maks. do 4 GB oraz SDHC (Secure Digital High Capacity Card) o pamici maks. do 32 GB. Otwór na kart pamici znajduje si pod ekranem. - RADIO - przelczenie na tryb radia i w trybie radia zmiana zakresu czstotliwoci. - MEDIA - zmiana na ostatnio odtwarzane ródlo dwiku lub wybór innego ródla dwiku. - PHONE - uruchomienie funkcji telefonu* - ewent. wyciszenie aktualnego ródla dwiku. - TONE - otwarcie menu ustawie dwiku i glonoci. - MAP - przejcie do widoku mapy ze wskazaniem aktualnego poloenia samochodu lub wskazaniem trasy przy prowadzeniu do celu. W widoku mapy wywietlenie lub ukrycie okna dodatkowego ze szczególowymi informacjami. - NAV - przejcie do nawigacji. - TRAFFIC - przejcie do wskazania zapisanych komunikatów drogowych TMC (Traffic-Message-Channels). 3 A 9 A Objanienia symboli * - zaznaczone w ten sposób elementy wyposaenia s montowane standardowo tylko w okrelonych modelach lub s dostpne jako wyposaenie dodatkowe. Koniec fragmentu. Fragment przechodzi na nastpn stron. - SETUP - umoliwienie ustawie poszczególnych obszarów. i : Przyciski wstecz i w przód, dzialaj na aktualnie,,wlczone" ródlo dwiku. - Tryb RADIO - wybranie stacji radiowej z listy. - Tryb MEDIA - wybranie poprzedniego wzgl. nastpnego tytulu. - Tryb TV - wybranie stacji telewizyjnej. Wejcie plyt CD/DVD Ekran dotykowy: Obszary w kolorowych ramkach wywietlane na ekranie s aktualnie,,wybrane" i s obslugiwane przez ekran dotykowy. Przycisk wysunicia - krótkie nacinicie powoduje wysunicie plyty CD/DVD w poloenia wyjmowania. - wlczanie obslugi glosowej urzdzenia. Wane wskazówki Gwarancja Urzdzenie jest objte takimi samymi warunkami gwarancji, jak samochody fabrycznie nowe. 4 A 5 A 6 A 7 A 4 Informacje ogólne Informacja UWAGA! W kadej sytuacji obowizuj przepisy Kodeksu Drogowego, równie w wypadku, gdy wskazówka jazdy wie si z ich zlamaniem. W myl gwarancji, szkoda nie powstaje na skutek uytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub przez niefachow napraw. Poza tymi wypadkami nie przewiduje si jakichkolwiek innych szkód. Wskazówki dotyczce obslugi ukladu nawigacji Warunki drogowe w dzisiejszym ruchu wymagaj od kierowcy ciglego skupienia na prowadzeniu samochodu. Rónorodne i zaawansowane technicznie wyposaenie tego ukladu oferuje - obok moliwoci rozrywki - wiele informacji, pomagajcych szybko i sprawnie dotrze do obranego celu. Jeli tylko zezwalaj na to warunki drogowe, moesz korzysta z wielu funkcji ukladu nawigacji. Glono naley ustawia w taki sposób, by dwiki z zewntrz samochodu, np. syrena pojazdów uprzywilejowanych (policja, pogotowie ratunkowe i stra poarna) byly slyszalne przez kierowc. Wsunicie drugiej plyty CD/DVD, przy umieszczonej plycie CD/DVD, moe spowodowa uszkodzenie napdu CD/DVD w urzdzeniu. Naley pamita, e wysuwanie plyty CD/DVD po naciniciu przycisku wysunicia moe trwa par sekund. W tym czasie otwarta jest blokada przed wejciem CD/DVD.

6 Przed prób wsunicia nowej plyty CD/DVD naley koniecznie odczeka, a wysunie si poprzednia plyta CD/DVD. Nie naley mocno naciska na pokrtla i przyciski urzdzenia aby ich nie uszkodzi. Do obslugi urzdzenia wystarczy lekkie dotknicie przycisku. Naley pamita, e pokrtla maj kontrolowane punkty pkni, co ma ograniczy ewentualne ryzyko odniesienia obrae. Ostronie! Do obslugi ekranu dotykowego nie wolno uywa przedmiotów o ostrych krawdziach. Do obslugi wystarczy zaledwie lekkie dotknicie palcem. Wskazanie na ekranie, które mona wybra poprzez jego dotknicie na ekranie, obecnie jest niedostpne. Naley mie na uwadze fakt, e zanieczyszczone lub porysowane plyty nawigacyjne DVD mog spowolni i utrudnia dzialanie nawigacji. UWAGA! Swoj uwag prosimy powica przede wszystkim kierowaniu samochodem! Kierowca ponosi peln odpowiedzialno za bezpieczestwo ruchu. Z funkcji korzysta wylcznie w taki sposób, aby w kadej sytuacji drogowej móc zachowa kontrol nad samochodem! Przed rozpoczciem korzystania w ukladu nawigacji W czasie drogi naley przestrzega obowizujcych przepisów drogowych. Obliczona przez uklad nawigacji trasa stanowi propozycj sposobu dotarcia do celu. W trakcie jazdy naley zwraca uwag na sygnalizacj wietln, ulice jednokierunkowe, zakazy zmiany pasa ruchu, kanaly i promy. Nazwy ulic i miejscowoci mog si zmienia. Z tego wzgldu moe si zdarzy, e nazwy zapisane na plytach nawigacyjnych DVD nie bd si pokrywaly z nazwami, które zostaly zmienione. Ten uklad nawigacji jest wyposaony w wydajny komputer. Urzdzenie, tak jak komputer osobisty w domu, potrzebuje kilku sekund na przetworzenie skomplikowanych procesów obslugi. Dlatego te moe si zdarzy, e urzdzenie chwilowo nie bdzie reagowalo na polecenia obslugi z zewntrz, a zakoczy si przetwarzanie w tle oczekujcych procesów. W taki wypadku naley cierpliwie odczeka par sekund, poniewa w przeciwnym razie moe si zdarzy, e urzdzenie,,zapamita sobie" zaplanowane etapy obslugi, take wtedy gdy wydaje si, e nie reaguje ono na polecenia obslugi z zewntrz. Te zapamitane etapy obslugi urzdzenie przetworzy kolejno po tym, jak zostan zakoczone procesy trwajce w tle i w takiej sytuacji moe doj do zawilych sytuacji. Informacja Zamontowany w urzdzeniu napd plyt DVD wykorzystuje do odtwarzania system kodowania dwiku Dolby Digital oraz MLP Lossless zapewniajce najwysz Informacje ogólne jako odtwarzania take odpowiadajcym temu standardowi plyt audio DVD.,,Dolby ",,,MLP Lossless " oraz Doppel-D s znakami towarowymi nalecymi do Dolby Laboratories. 5 Za pomoc standardu,,dts " i,,dts 2.0 " nastpuje przekonwertowanie dwiku surround z plyty DVD i odtworzenie go w lepszej jakoci stereo.,,dts " i,,dts 2.0 " s zarejestrowanymi znakami nalecymi do DTS, Inc. Urzdzenie moe równie odtwarza pliki audio w formacie WMA (Windows Media Audio) i zapisywa na dysku twardym (HDD), jeli nie bd one zabezpieczone przed kopiowaniem za pomoc technologii praw cyfrowych DRM (Digital Rights Management). Obsluga i sposób odtwarzania w urzdzeniu odpowiada metodzie kompresji plików audio MP3 i w dalszej czci tej instrukcji nie bdzie to opisywane. Konserwacja ekranu Z ekranem naley postpowa delikatnie, poniewa naciskanie palcem lub dotykanie ostrymi przedmiotami moe powodowa zgrubienia i rysy. Ekran mona czyci z plam odcisków mikk szmatk, ewentualnie zwilon alkoholem. Informacja Do czyszczenia nie naley stosowa rozpuszczalników takich jak benzyna lub terpentyna, poniewa substancje tego typu wchodz w reakcj z powierzchni ekranu. 6 Informacje ogólne Obsluga w czasie jazdy Warunki panujce obecnie na drogach wymnacinij krótko przycisk funkcyjny, by wlczy obslug glosow, tak zwane,,speek what you see (Powiedz, co widzisz)". Nastpnie wypowiedz polecenie lub postp zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi przez uklad. Jeli przy wlczonym urzdzeniu na ekranie nie bdzie wida przycisków funkcyjnych (np. podczas odtwarzania filmu DVD), dotknij przez chwil ekran, aby wywietli aktualnie wybrane przyciski funkcyjne. 8 Informacje ogólne - otwarcie okna wprowadzania cyfr i znaków specjalnych. Przycisk funkcyjny zmienia si na A-Z. Dotknij A-Z, aby ponownie powróci do okna edycji liter. - pusty przycisk, do wprowadzania spacji. lub - przejcie kursora w wierszu edycji w lewo lub w prawo. - usuwanie znaków w wierszu edycji, zaczynajc od poloenia znaku kursora, od prawej do lewej. Wybór liter ze znakami specjalnymi Niektóre litery w oknach edycji danych s oznakowane dodatkowo niewielkim trójktem,, ". Wskazuje on, e w tym miejscu mona wybra znaki specjalne zwizane wlanie z t liter. Dotknij i przytrzymaj palec na odpowiednim przycisku funkcyjnym, a wywietli si okno pop-up z tymi znakami specjalnymi. Dotknicie wiersza edycji powoduje zastosowanie wybranego znaku i zamknicie okna pop-up. Jeli po wywietleniu okna przez kilka sekund nie zostanie wprowadzony aden symbol, okno pop-up zostanie automatycznie zamknite. Niektóre znaki specjalne mona równie,,rozpisa". Na przyklad zamiast niemieckich znaków specjalnych,,ä",,,ü" i,,ö" mona wprowadzi,,ae",,,ue" i,,oe" i uklad nawigacji rozpozna taki zapis. Pozostale znaki specjalne mona zignorowa, na przyklad zamiast,,é",,," lub,,c" mona wprowadzi zwykl liter,,e" i uklad nawigacji rozpozna taki zapis. Okno wprowadzania danych do wprowadzania dowolnego tekstu Rys. 3 Okno wprowadzania danych do wprowadzania dowolnego tekstu W niektórych menu mona wprowadza dowolny tekst. Na przyklad podczas nadawania nazwy folderu do zapisania plików MP3 na dysku twardym lub podczas wyszukiwania nazwy celu specjalnego. Dotknij przycisk OK, aby zastosowa kolejno znaków zaproponowan przez urzdzenie, lub dotknij przycisk, aby usun znaki z wiersza wprowadzania danych. Dotknij w oknie edycji wywietlany znak na obszarze klawiatury, aby zastosowa go w wierszu edycji. Kolejno znaków po wprowadzeniu do wiersza edycji mona równie usun lub zmieni, jak równie wywietli dodatkowe znaki do uzupelnienia. Dotknij przycisk OK, aby zastosowa kolejno znaków wywietlan w wierszu edycji. Dotknicie przycisku powoduje zamknicie okna edycji bez zastosowania informacji. Pozostale moliwoci edycji: - zmiana na pisownie wielkimi lub malymi literami. Informacje ogólne 9 Okno wprowadzania danych do wprowadzania cyfr Wskazanie czasu W menu Setup System (Ustawienia systemu) mona wlczy lub wylczy wskazanie czasu. Wlczanie i wylczanie ukladu 1 Wlczanie lub wylczanie ukladu nastpuje poprzez nacinicie pokrtla A. Rozpoczyna si odtwarzanie wybranego w momencie wylczenia urzdzenia ródla dwiku.

7 Jeli przy wlczonym urzdzeniu nastpi wyjcie kluczyka z wylcznika zaplonu, urzdzenie wylczy si automatycznie. Rys. 4 Okno wprowadzania danych do wprowadzania cyfr Urzdzenie mona bdzie ponownie wlczy. Przy wylczonym zaplonie urzdzenie (ochrona akumulatora przed rozladowaniem) wylcza si automatycznie po uplywie okolo jednej godziny. T czynno mona powtarza nieskoczon ilo razy. Dotknij przycisk OK, aby zastosowa wywietlan kolejno znaków lub dotknij przycisk, aby usun znaki z wiersza edycji. Dotknij w oknie edycji jeden z przycisków funkcyjnych od 0 do 9, aby zastosowa odpowiedni cyfr w wierszu edycji. Dotknij OK, jeli w wierszu edycji wywietli si prawidlowy numer. Dotknicie przycisku powoduje zamknicie okna edycji bez zastosowania informacji. Zabezpieczenie przeciwkradzieowe Kodowanie przeciwkradzieowe tego ukladu nawigacji chroni uklad przed uruchomieniem przy odciciu zasilania, np. w trakcie naprawy samochodu lub po kradziey. Do uruchomienia ukladu nawigacji potrzebny jest kod jeli doszlo do odlczenia akumulatora, po odlczeniu ukladu nawigacji od zasilania elektrycznego samochodu i po usterce bezpiecznika. Funkcje dodatkowe* Uklad pomocy w parkowaniu W samochodzie wyposaonym w,,uklad pomocy w parkowaniu", po wlczeniu tego ukladu na wywietlaczu wywietla si odleglo samochodu od przeszkody. Klimatyzacja Climatronic W samochodzie wyposaonym w klimatyzacj Climatronic, przy próbie rcznej zmiany ustawie wywietli si komunikat. Wprowadzanie kodu Jeli po wlczeniu urzdzenia na ekranie pojawi si pole z klawiatur, naley za jej porednictwem wprowadzi odpowiedni, czterocyfrowy kod, który odblokuje urzdzenie. Ilo moliwych prób wywietla si w drugim wierszu ekranu. Dotknij bezporednio na ekranie wskazanie okrelonej cyfry od 0 do 9. Cyfra zostanie wstawiona do wiersza edycji. Po wprowadzeniu czterech cyfr tlo pola numerycznego zmienia kolor na szary (niedostpne) i wierszu edycji nie mona wicej wprowadzi cyfr. 10 Informacje ogólne Dotknij na ekranie, aby usun z wiersza edycji cyfry z prawej do lewej i ewentualnie w ten sposób poprawi kod. Jeli w wierszu edycji bdzie wywietlany poprawny numer kodu, dotknij przycisk OK. Kod dostpu Numer kodu mona sprawdzi wylcznie,,online" za porednictwem systemu Skoda, aby w ten sposób zagwarantowa skuteczn ochron przeciwkradzieow. W razie koniecznoci zwró si do najbliszej stacji obslugi Skody. Bldny numer kodu W wypadku wprowadzenia bldnego kodu, operacj bdzie mona jeszcze raz powtórzy. Ilo prób wywietla si w drugim wierszu ekranu. W przypadku ponownego wprowadzenia nieprawidlowego kodu, urzdzenie zablokuje si na okolo jedn godzin. Dopiero po uplywie jednej godziny, w czasie której urzdzenie i zaplon musz by wlczone, mona ponownie spróbowa wprowadzi numer kodu. Przy wprowadzeniu ponownie dwukrotnie nieprawidlowego numer kodu, uklad nawigacji zablokuje si ponownie na jedn godzin. Cykl - dwie próby, godzina blokady - zostaje zachowany. Informacja Kod jest zapisany w normalnym wypadku w zestawie wskaników. Dziki temu jest on rozkodowywany automatycznie (kodowanie komfortowe) Z tego wzgldu przy codziennym uytkowaniu rczne wprowadzanie kodu nie jest wymagane. Przycisk wyboru obszaru TONE 11 Przycisk wyboru obszaru TONE Ustawienia dwiku Naciskajc przycisk TONE (DWIK) mona wybiera nastpujce parametry: Komunikaty nawigacji An - glosowe wskazówki jazdy nawigacja moe nadawa przy wlczonym trybie audio w zdefiniowanej glonoci. Dynamic - glosowe wskazówki jazdy bd nadawane tylko wtedy, gdy wyliczenie trasy zostalo spowodowane, przykladowo z powodu zgloszonych utrudnie ruchu. Ustawienie to jest zalecane, gdy dwikowe wskazówki jazdy do codziennie pokonywanego odcinku trasy zwykle nie jest potrzebne, a nawigacja jest wykorzystywana jedynie do nawigacji dynamicznej. Jeli z powodu zmiany trasy nadana zostanie ponownie dwikowa wskazówka jazdy, komunikaty nawigacji s ponownie wlczone (wskaon ). zanie: Nav. announcements Off - brak nadawania glosowych wskazówek jazdy nawigacji. Sound settings: Bass - Mid - Treble - ustawienie dwików wysokich, rednich i Balance-Fader - proporcja glonoci (lewo i prawo = Balance), (przód i tyl = Fader); Volume settings Switch-on volume - ustawianie maksymalnej glonoci; Traffic announcements - ustawianie minimalnej glonoci; Navigation and voice control - ustawianie glonoci komunikatów nawigacyjnych, niskich; ustawianie ciszenia glonoci odtwarzacza lub radia podczas przekazywania komunikatów nawigacyjnych; Telephone volume - ustawianie minimalnej glonoci komunikatów nawigacyjpdc: Reduce audio vol. * ustawianie glonoci podczas parkowania; Speed dependent volume control (GALA) - dostosowanie glonoci do prdkoci AV-Output * - uruchomienie zewntrznego ródla dwiku DVD; Acoustic feedback - wlczenie lub wylczenie dwiku potwierdzenia przy EQ settings * - wybór rodzaju programu (Linear, Sprache, Rock, Klassik, Dance); Surround * - ustawianie dwiku przestrzennego. nych; jazdy; obsludze ekranu; Funkcja GALA Wraz ze wzrostem prdkoci samochodu wzrasta glono dwiku radioodtwarzacza. Wysza warto ustawienia powoduje wiksze podglonienie. Obnienie glonoci ukladu pomocy w parkowaniu (PDC) * Jeli samochód jest wyposaony w,,uklad pomocy w parkowaniu", to przy wlczonym,,ukladzie pomocy w parkowaniu" glono zmniejsza si do zdefiniowanej wartoci. 12 Przycisk wyboru obszaru SETUP Przycisk wyboru obszaru SETUP Menu glówne Setup (Ustawienia) Nacinij przycisk wyboru obszaru SETUP, aby otworzy menu glówne Setup (Ustawienia). Przegld menu ustawie Radio - ustawienia dzialania przycisków strzalek podczas sluchania radia, wywietlanych przycisków stacji, listy pamici oraz komunikatów drogowych TMC strona 12,,,Ustawienia radia". Media - okrelenie ustawie odtwarzania i wywietlania plików MP3 oraz wlczanie lub wylczanie zewntrznych ródel dwiku strona 13. Telefon - aktualizacja ksiki telefonicznej w urzdzeniu, usuwanie wszystkich list polcze telefonicznych oraz edycja przycisków szybkiego wybierania strona 13. System - zmiana ustawie systemowych, takich jak jzyk, czas, ustawienia klimatyzacji*, powrót do ustawie domylnych i ewent. usunicie ustawie strona 16. Display - ustawienie jasnoci ekranu, wybranie / anulowanie ukladu dziennego / nocnego widoku mapy i dwiku zatwierdzenia przy naciniciu przycisku strona 14. Map - ustawienia widoku mapy i wybór symboli widoku na mapie strona 15,,,Menu Setup Map". Navigation - ustawienia nadawania komunikatów jazdy, definiowanie adresu jako adres domowy lub zmiana i i wirtualna jazda demonstracyjna przy rcznie wstawionym punkcie pocztkowym strona 15.

8 Traffic information - wybór ulubionej stacji TMC, ustawianie filtra komunikatów TMC i wlczanie/wylczanie komunikatów drogowych strona 16,,,Menu Setup Traffic information". Voice control - ustawianie formy dialogu, widoku pomocniczego i usuwanie nagra moliwo ustawienia systemu audio / wideo strona 17,,,Menu Setup Video" oraz moliwo ustawie ogldania TV. Ustawienia radia Rys. 5 Menu: Setup Radio. Otwórz menu Setup Radio (Ustawienia radia) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny Radio (Radio) rys. 5. Wybór stacji stacji radiowej za porednictwem przycisków strzalek Arrow keys Dotknij Station list (Lista stacji) lub Preset list (Lista pamici), aby ustali, z której listy podczas sluchania radia bdzie mona wybiera stacje przyciskami strzalek. W wypadku wybrania przycisku Preset list (Lista pamici) przyciskami strzalek podczas przelczania stacji bdzie mona wybiera wylcznie stacje zapisane w licie pamici. W menu glównym RADIO wywietla si w lewym górnym rogu,,memory" (Pami). glosowych. Video - ustawienia dwiku wsunitej plyty DVD oraz ustawienie formatu obrazu ekranu. Dodatkowo podczas odtwarzania zewntrznego ródla medialnego Przycisk wyboru obszaru SETUP Funkcje regionalne RDS (RDS Regional) Nacinij przycisk RDS Regional (Regionalne stacje radiowe), a nastpnie w otwierajcym si oknie pop-up wybierz odpowiednie ustawienie. Przy dotkniciu przycisku Automatic (Automatycznie), do aktualnie sluchanej stacji radiowej dobierana bdzie zawsze ta czstotliwo, która zapewnia tymczasowo najlepszy odbiór. Po wybraniu przycisku Fixed (Utrzymaj), urzdzenie spróbuje utrzyma odbiór stacji regionalnej tak dlugo, a jako odbioru bdzie slaba na tyle, e bdzie to grozilo utrat programu. 13 Menu Setup Media Otwórz menu Setup Media (Ustawienia mediów) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny Media (Media). Zaznacz pole wyboru przed pozycjami cyjny. Przyciski funkcyjne w menu - Setup Media Activate AV input - do odtwarzania opcjonalnego zewntrznego ródla audio* lub wideo*, gdy jest wbudowany tuner TV. Activate AUX input - do odtwarzania zewntrznego ródla dwiku*. Low - ustawienie czuloci wejciowej zewntrznego ródla dwiku*. Deactivate artist/track name - odpowiednio do dokonanych ustawie podczas odtwarzania plyt audio CD z funkcj CD-Text oraz podczas odtwarzania plików MP3 wywietlana bdzie nazwa tytulu i wykonawcy lub tylko nazwa pliku i folderu. Scan/Mix/Repeat including subfolders - odtwarzanie w okrelonej kolejnoci wszystkich plików MP3 zapisanych kolejno w folderach i podfolderach. Activate Bluetooth audio * - pozwala na bezprzewodowe przesylanie plików MP3 do przygotowania do montau telefonu., dotykajc odpowiedni przycisk funk- Wlczanie lub wylczanie komunikatów drogowych W menu Setup Radio (Ustawienia radia) dotknij przycisk funkcyjny Traffic programme (TP) (Komunikaty drogowe (TP)), aby wlczy lub wylczy nadawanie komunikatów drogowych. Zaznaczenie w polu wyboru pokazuje, e funkcja komunikatów drogowych jest ju wlczona. Wybór ulubionej stacji TMC W menu Setup Radio (Ustawienia radia) w przycisku funkcyjnym Current TMC stat. : wywietla si nazwa stacji TMC, której komunikaty TMC s aktualnie odbierane. Dotknij przycisk funkcyjny za Fav. TMC station: i wybierz dan stacj TMC. Dotknij przycisk Automatic (Automatycznie), aby urzdzenie zawsze automatycznie wyszukiwalo stacj TMC. Menu Setup Telephone* Otwórz menu Setup Telephone (Ustawienia telefonu) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny Telephone (Telefon). Usuwanie listy pamici Dotknij przycisk funkcyjny Delete preset list (Usu list pamici), a nastpnie zatwierd komunikat, czy usun z listy pamici wszystkie stacje radiowe. Do wyboru dostpne s nastpujce funkcje: Ulubiona stacja radiowa TMC Jeli odbieranie,,ulubionej" stacji TMC nie jest moliwe, system wyszuka automatycznie stacj TMC, która chwilowo zapewnia najlepszy odbiór aktualnie pokonywanego obszaru. W menu Setup Radio (Ustawienia radia) pokazywane jest, z której stacji TMC s wywietlane obecnie komunikaty. Aktualizacja ksiki telefonicznej w urzdzeniu Dotknij przycisk funkcyjny Update telephone book (Aktualizuj ksik telefoniczn), aby zaktualizowa w urzdzeniu wszystkie zmienione od poprzedniego polczenia pozycje w ksice telefonicznej telefonu lub w karcie SIM. Proces moe trwa kilka minut. Potwierdzi poniszy komunikat. Podczas aktualizacji danych,,,poprzednie" dane ksiki telefonicznej bd nadal dostpne w urzdzeniu. 14 Przycisk wyboru obszaru SETUP Widok czasu Nacinicie w menu Setup System (Ustawienia systemu) przycisku funkcyjnego Time display (Widok czasu) automatycznie ustawia widok czasu na ekranie. Widok czasu w trybach sluchania radia, mediów i odczytu informacji z karty. Aktualny czas pobierany jest z ustawie samochodowego zestawu wskaników. Po wylczeniu urzdzenia czas bdzie si nadal wywietlal. Usuwanie list polcze telefonicznych Dotknij przycisk funkcyjny Delete call lists (Usu listy polcze). Zatwierd nastpujcy komunikat poprzez dotknicie przycisku Delete (Usu), aby usun zapisane numery wszystkich polcze wybranych i odebranych w urzdzeniu. Edycja zaprogramowanych przycisków szybkiego wybierania Dotknij przycisk funkcyjny Speed dial (Szybkie wybieranie), aby edytowa zaprogramowane przyciski szybkiego wybierania. W nastpnym menu wybierz poprzez dotknicie przycisk szybkiego wybierania, którego zaprogramowanie zostanie zmienione. Przywracanie ustawie fabrycznych urzdzenia W menu Setup System (Ustawienia systemu) dotknij przycisk funkcyjny Factory settings (Ustawienia fabryczne). W ten sposób dokonaj wyboru ustawie, które chcesz skasowa. Informacja Moliwoci wybierania ustawienia telefonu zale od konkretnej wersji przygotowania do montau telefonu. Dotknicie przycisku funkcyjnego Reset, a nastpnie zatwierdzenie komunikatu spowoduje przywrócenie ustawie fabrycznych, a take usunicie wszystkich zapisanych danych. Menu Setup System Otwórz menu Setup System (Ustawienia systemu) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny System (System). Ustawienia,,Time" (Czas) i,,date" (Data) naley dokonywa tylko w wyjtkowych sytuacjach rcznie. Normalnie czas i data pobierane s automatycznie z ukladu samochodu. Rczna zmiana jzyka systemowego Dotknij przycisk Language (Jzyk), a nastpnie w otwierajcym si oknie pop-up wybierz wlaciwy jzyk. Wybranie pozycji menu,,automatic" (Automatycznie) spowoduje ustawienie w systemie jzyka, który zostal ustawiony w menu wywietlacza centralnego. Mona jednak ustawi inny jzyk obslugi urzdzenia.

9 Menu Setup Display Otwórz menu Display setup (Ustawienia wywietlacza) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny Display (Wywietlacz). Zmiana ustawie systemowych Moesz zmienia ustawienie jednostki odlegloci. Moesz zmienia ustawienie formatu czasu. Moesz zmienia ustawienie formatu daty. Stopie jasnoci Dotknij przycisk funkcyjny za przyciskiem Brightness (Jasno), a nastpnie w oknie pop-up wybierz inne ustawienie. Dotknij przycisk funkcyjny Automatic (Automatycznie), jeli jasno ekranu bdzie ustawiana automatycznie za porednictwem czujników w urzdzeniu do aktualnych warunków owietlenia. Przycisk wyboru obszaru SETUP Dotknij jeden z kolejnych przycisków funkcyjnych, w celu rcznego ustawienia jasnoci ekranu. Pozycja okna dodatkowego Split-screen Sluy do ustawienia pozycji okna dodatkowego w widoku mapy. Symbol celu Wywietla cele w widoku 2D lub 3D. Wybór wywietlanych szczególów mapy Select map details Wybierz poprzez dotknicie szczegól mapy, który bdzie wywietlany na mapie. Wybrane szczególy mapy zostan wywietlone poprzez zaznaczenie w polu wyboru oraz na dole w wierszu edycji. Wywietlanie symboli ulubionych Przy zaznaczonym polu wyboru na mapie wywietlane bd cele zapisane jako ulubione, z symbolem wybranej kategorii ulubionych. Ustawianie ograniczenia prdkoci jazdy 15 Dzie/Noc Dotknij przycisk funkcyjny za przyciskiem Day/night (Dzie/Noc), a nastpnie w oknie pop-up wybierz inne ustawienie. Dotknij przycisk funkcyjny Automatic (Automatycznie), jeli widok mapy bdzie mial si zmienia zalenie od wlczenia i wylczenia wiatel z ukladu nocnego na uklad dzienny. Dotknij przycisk funkcyjny Day (Dzie) lub Night (Noc), aby rcznie ustali widok mapy na uklad nocny lub dzienny. Dwik potwierdzajcy Dotknij przycisk funkcyjny za przyciskiem Acoustic feedback (Dwik potwierdzajcy), a nastpnie w oknie pop-up wybierz inne ustawienie. Dotknij przycisk On (Wl.) lub Off (Wyl.), aby wlczy lub wylczy dwik potwierdzajcy przy obsludze przycisku funkcyjnego na ekranie. Po zaznaczeniu tego pola wyboru na wywietlaczu wywietli si aktualne ograniczenie prdkoci jazdy obowizujce na danym odcinku trasy. Wylczanie wywietlacza Naciskajc przycisk funkcyjny Switch off display mona wlczy tryb oszczdzania energii, w którym wywietlacz si wylcza i tylko na dole wywietla si informacja o aktualnie wybranym ródle dwiku. Wywietlacz moesz ponownie wlczy dotykajc go lub dowolnego przycisku, z wyjtkiem przycisku obslugi. Menu Setup Navigation Informacja Pamitaj, e rczne ustawianie ekranu moe doprowadzi do tego, e wskazania na ekranie bd nieczytelne. Menu Setup Map Otwórz menu Setup Map (Ustawienia mapy) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny Map (Mapa). Rys. 6 Menu: Setup Navigation 16 Przycisk wyboru obszaru SETUP Otwórz menu Setup Navigation (Ustawienia nawigacji) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny Media (Media). Do wyboru dostpne s nastpujce funkcje: Menu Setup Traffic information Otwórz menu Setup Traffic information (Ustawienia komunikatów drogowych) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny Traffic information (Informacja drogowa). Wybór ulubionej stacji TMC Fav. TMC station: Dotknij przycisk Automatic (Automatycznie), aby urzdzenie zawsze automatycznie wyszukiwalo stacj TMC. Wybór wywietlanych komunikatów TMC filter Dotknij przycisk On route (Na trasie), aby podczas prowadzenia do celu wywietlaly si tylko komunikaty drogowe TMC, które dotycz wylcznie utrudnie drogowych wyznaczonej trasy. Dotknij przycisk Traffic messages (Komunikaty drogowe), aby wywietla zawsze wszystkie aktualne komunikaty drogowe TMC. Wlczenie lub wylczenie komunikatów drogowych Traffic announcements Zaznaczenie w polu wyboru wlczona. pokazuje, e funkcja komunikatów drogowych jest ju Suggest 3 alternative routes - zaproponowanie trzech tras alternatywnych; Nav. announcements - ustawianie komunikatów nawigacyjnych; Time display - podczas prowadzenia do celu, w widoku mapy moe si wywietla Define home address - wprowadzanie adresu domowego; Advanced navigation settings - wlczenie trybu demonstracyjnego i wprowadzenie albo czas przybycia do celu albo czas jazdy; redniej prdkoci do wyliczenia czasu. Demo mode (Tryb demonstracyjny) W trybie demonstracyjnym mona rozpocz wirtualne prowadzenie do celu. Wirtualne prowadzenie do celu bdzie powtarzane przy osigniciu umownego celu podróy. Poniewa urzdzenie w takim wypadku najpierw musi od nowa ustali swoje poloenie, zalenie od iloci aktualnie odbieranych satelitów, moe potrwa pewien czas, a urzdzenie ponownie okreli rzeczywist lokalizacj. Przejed par metrów. Komunikaty nawigacji Off - brak nadawania glosowych wskazówek jazdy. Dynamic - glosowe wskazówki jazdy bd nadawane tylko wtedy, gdy wyliczenie trasy Ustawienia obslugi glosowej Otwórz menu Setup Voice Control (Ustawienia obslugi glosowej) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny System (System). zostalo spowodowane, przykladowo z powodu zgloszonych utrudnie ruchu. Ustawienie to jest zalecane, gdy dwikowe wskazówki jazdy do codziennie pokonywanego odcinku trasy zwykle nie jest potrzebne, a nawigacja jest wykorzystywana jedynie do nawigacji dynamicznej. Jeli z powodu zmiany trasy nadana zostanie ponownie dwikowa wskazówka jazdy, komunikaty nawigacji s ponownie wlczone (wskaon ). zanie: Nav. announcements On - glosowe wskazówki jazdy nawigacja moe nadawa przy wlczonym trybie audio. Styl dialogu Wybierz Long dialogue - urzdzenie bdzie odtwarzalo caly komunikat bez skracania lub Short dialogue - urzdzenie bdzie skracalo niektóre komunikaty lub zastpowalo je sygnalem dwikowym (gong), co przyspieszy obslug urzdzenia. Widok pomocniczy W oknie pop-up widoku pomocniczego Dostpne polecenia to: wywietlaj si najwaniejsze dostpne polecenia. Regulowana prdko rednia Zalenie od ustawionej prdkoci redniej, podczas wyliczania trasy urzdzenie ustali i wywietli odpowiednio do ustawie czas przybycia lub czas jazdy. Usuwanie zapisów glosowych Usuwa zapamitane zapisy glosowe poszczególnych pozycji menu. Przycisk wyboru obszaru SETUP 17 Menu Setup Video Otwórz menu Setup Video (Ustawienia wideo) naciskajc przycisk wyboru obszaru SETUP (USTAWIENIA) i przycisk funkcyjny Video (Wideo). Zmiana ustawie glosu W menu Setup Video (Ustawienia wideo) dotknij przycisk funkcyjny Audio language (Jzyk audio), Menu language (Jzyk menu) lub Subtitles (Podpisy), a nastpnie w otwierajcym si oknie pop-up wybierz jzyk. Widok podpisów mona wylczy calkowicie poprzez dotknicie Off (Wyl.

10 ). Zmiana formatu obrazu Aktualnie ustawiony format obrazu wywietla si za przyciskiem funkcyjny DVD format (Format DVD). Dotknij przycisk funkcyjny DVD format (Format DVD), a nastpnie w otwierajcym si oknie pop-up przycisk 4:3 lub 16:9. Wszystkie dane wideo bd teraz odtwarzane w ustawionym formacie obrazu. Ustawienia w samochodach wyposaonych w tuner telewizyjny Jeli urzdzenie jest wyposaone w tuner telewizyjny, w tym miejscu dostpne s dalsze moliwoci ustawie. 18 Przycisk wyboru obszaru RADIO Przycisk wyboru obszaru RADIO Tryb radia Wybieranie stacji radiowej Wybieranie stacji radiowej z listy Dotknij przycisk funkcyjny Station list (Lista stacji), aby wywietli list dotychczas odbieranych stacji radiowych. Funkcja Scan 8 Dotknij pokrtlo z prawej strony na dole urzdzenia A, w celu rozpoczcia automatycznego odsluchiwania stacji na aktualnie wybranym zakresie czstotliwoci. Urzdzenie wyszuka kolejno wszystkie stacje radiowe o najsilniejszym sygnale pozostawiajc przez pi sekund nastawian kad ze stacji w celu ich odsluchania. Mona te dotkn przycisk funkcyjny Extras (Narzdzia), a nastpnie w oknie pop-up dotkn Scan (Przeszukaj). 8 Dotknij ponownie pokrtlo A lub przycisk funkcyjny Scan (Przeszukaj), aby zakoczy automatyczne odsluchiwanie przy aktualnie wybranej stacji radiowej. Rys. 7 Menu glówne RADIO Rczne wyszukiwanie 8 Obróci pokrtlo A, aby nastawi rcznie stacj radiow na podstawie jej czstotliwoci nadawania. W dolnej czci ekranu wywietli si podzialka wybranego zakresu czstotliwoci, pasmo czstotliwoci. Wszystkie stacje radiowe o najsilniejszym sygnale nadawania s zapisywane w licie automatycznie. Lista stacji radiowych aktualizuje si regularnie automatycznie. Otwarcie menu glównego RADIO i wybór zakresu czstotliwoci Nacinij przycisk wyboru obszaru RADIO, aby otworzy menu glówne RADIO. Na ekranie u góry wywietli si nazwa aktualnie sluchanej stacji radiowej. Nacinij ponownie przycisk wyboru obszaru RADIO, aby zmieni zakres czstotliwoci. Mona te w menu glównym RADIO dotkn przycisk funkcyjny Band (Pasmo), a nastpnie w wywietlonym oknie pop-up przycisk FM lub AM. Na ekranie u góry wywietli si nazwa aktualnie wybranego zakresu czstotliwoci. Nacinij krótko pokrtlo, aby zakoczy rczny wybór czstotliwoci i ponownie wywietli przyciski funkcyjne. Jeli u góry z lewej strony ekranu pojawi si napis,,memory" (Pami), to za pomoc przycisków strzalek moliwe bdzie wybieranie tych stacji radiowych, które znajduj si na licie w pamici. Informacja Zmiana stacji radiowej 3 Krótkie nacinicie przycisków strzalek w urzdzeniu A lub dotknicie przycisków strzalek na ekranie menu glównego RADIO rys. 7 powoduje przejcie do poprzedniej lub nastpnej stacji. Przycisk wyboru obszaru RADIO 19 Programowanie stacji radiowych Zaprogramowanie stacji radiowej na wywietlanym przycisku stacji W menu glównym RADIO dotknij i przytrzymaj jeden z szeciu wywietlanych przycisków stacji od 1... do 6..., i pu po uslyszeniu dwiku sygnalu. W tym momencie aktualnie nastawiona stacja radiowa zostaje zaprogramowana w tym przycisku stacji. Funkcja RDS RDS (,,Radio Data System") sluy do przesylania informacji identyfikujcej program i dodatkowe uslugi i umoliwia w ten sposób midzy innymi automatyczne ledzenie stacji. Stacje radiowe obslugujce funkcj RDS, przy dostatecznie silnym sygnale wysylaj dodatkowo informacj tekstow ze swoj nazw, któr wida na wywietlaczu zamiast wskazania czstotliwoci. Jeli stacja radiowa nadaje dodatkowe informacje za porednictwem funkcji RDS i w tym czasie trwa programowanie tej stacji, wówczas moe si zdarzy, e po zaprogramowaniu nazwa stacji nie bdzie wywietlana poprawnie. Zmiana nazwy stacji radiowej Nazw stacji mona dostosowa rcznie. Wybierz zaprogramowan stacj radiow i odczekaj, a na ekranie pojawi si prawidlowa nazwa. Dotknij i przytrzymaj palec na wskazaniu nazwy stacji midzy przyciskami strzalek, a pojawi si komunikat,,station name has been saved" (Nazwa stacji zapisana). Programowanie stacji radiowych W menu glównym RADIO (RADIO) dotknij przycisk funkcyjny Memory strona 18, rys. 7. Otwiera si okno pop-up z propozycj grup miejsc pamici. Po wybraniu grupy miejsc pamici wywietli si menu do zaprogramowania szeciu stacji radiowych. Wybierz miejsce w pamici i zaprogramuj w nim stacj radiow naciskajc to wybrane miejsce. W przypadku wybrania miejsca pamici, w którym jest ju zaprogramowana inna stacja radiowa, stacja ta zostanie nadpisana. Wybór zaprogramowanych stacji radiowych Jeli aktualnie nastawiona stacja radiowa jest ju zapisana na licie pamici, za opisem zakresu czstotliwoci (FM lub AM) wywietli si numer miejsca pamici. Funkcja komunikatów drogowych Wlczenie lub wylczenie radiokomunikacji drogowej TP (TMC Program) Nacinij przycisk wyboru obszaru RADIO, aby otworzy menu glówne RADIO. Dotknij przycisk funkcyjny Extras (Narzdzia). W otwartym oknie pop-up dotknij krótko przycisk TP, aby wlczy lub wylczy funkcj radiokomunikacji drogowej. Wskazanie,,TP" w polczeniu z nazw stacji (np. z listy stacji lub z listy pamici) wywietla nadawc komunikatu radiokomunikacji drogowej. Niezalenie od aktualnie nastawionej stacji radiowej, dodatkowy odbiornik w urzdzeniu zapewnia zawsze odbiór nadawcy komunikatów radiokomunikacji radiowej, o ile funkcja radiokomunikacji drogowej bdzie wlczona. Wybór stacji za porednictwem przycisków stacji W menu glównym RADIO dotknij przez chwil jeden z szeciu wywietlanych przycisków stacji 1... do 6... aby wybra wywietlan tam stacj. Wybieranie stacji radiowej z listy W oknie pop-up wybierz, jakie przyciski stacji wywietl si w menu glównym RADIO. W licie pamici dotknij wskazanie wybranej stacji. 20 Przycisk wyboru obszaru RADIO Gotowo funkcji radiokomunikacji drogowej wskazywana jest poprzez wywietlenie napisu,,tp" w prawym górnym rogu ekranu. Jeli zdarzy si, e odbiór nadawcy komunikatów radiokomunikacji drogowej bdzie niemoliwy, na przyklada przy zaklóceniach w ogólnym odbiorze radiowym, zamiast napisu,,tp" wywietla si,,no TP". Pamita, e kryte parkingi, tunele, wysokie budynki lub góry mog zaklóci odbiór sygnalu radiowego. Nadchodzce komunikaty drogowe Aby przerwa nadawanie komunikatu drogowego, w oknie pop-up Traffic announcements (Komunikaty drogowe) dotknij przycisk funkcyjny Cancel (Anuluj). Funkcja radiokomunikacji drogowej pozostaje nadal w gotowoci i kolejny komunikat drogowy zostanie nadany w biecym trybie audio. Dotknij przycisk funkcyjny Deact. TP (Wylcz TP), aby calkowicie wylczy funkcj radiokomunikacji drogowej. Wylczanie wywietlacza Wylczanie wywietlacza Naciskajc przycisk funkcyjny Switch off display mona wlczy tryb oszczdzania energii, w którym wywietlacz si wylcza i tylko na dole wywietla si informacja o aktualnie wybranym ródle dwiku.

11 Wywietlacz moesz ponownie wlczy dotykajc go lub dowolnego przycisku, z wyjtkiem przycisku obslugi. Przycisk wyboru obszaru TRAFFIC (TMC) 21 Przycisk wyboru obszaru TRAFFIC (TMC) Wywietlanie komunikatów drogowych TRAFFIC (TMC) Komunikaty drogowe TMC s wykorzystywane podczas prowadzenia do celu w zalenoci od dokonanych ustawie do optymalnego wyznaczania trasy w przypadku wystpienia utrudnie drogowych. Dotknij przycisk wyboru obszaru TMC, aby wywietli list w aktualnymi komunikatami drogowymi. Dotknij wskazanie komunikatu drogowego, aby wywietli je w widoku szczególowym. W widoku szczególowym przyciskami strzalek mona te przewija wszystkie odebrane komunikaty drogowe. W menu Setup Radio (Ustawienia radia) mona okreli, z której stacji TMC bd wywietlane komunikaty. Podczas prowadzenia do celu wywietlane bd, w zalenoci od dokonanych ustawie, wszystkie komunikaty drogowe TMC w okolicy lokalizacji lub tylko na wyliczonej trasie. Utrudnienia drogowe s przedstawiane w widoku szczególowym i na mapie poprzez odpowiedni symbol. Kierunek, w którym wystpuje utrudnienie drogowe na mapie, wskazywany jest przez strzalk w symbolu. Do nadanego komunikatu o utrudnieniach drogowych mona bezporednio przed nimi wyznaczy objazd. nego obszaru lub bdzie moglo skorzysta z danych zapisanych na plycie nawigacyjnej DVD. Jako dynamicznego prowadzenia do celu zaley od wysylanych komunikatów drogowych. Za ich tre odpowiadaj redakcje drogowe danej stacji radiowej. Komunikaty drogowe TMC s potrzebne równie do prowadzenia nawigacji dynamicznej. W wypadku niekorzystnych warunków drogowych ominicie korka objazdami ustalonymi przez komunikaty drogowe TMC moe nie przynie korzyci czasowych, jeli równie odcinek objazdu jest przeciony. Urzdzenie odbiera w tle nieprzerwanie komunikaty drogowe TMC, o ile w aktualnej lokalizacji moliwy jest odbiór dowolnej stacji TMC. Sluchana stacja radiowa nie musi by koniecznie stacj TMC. Informacja Urzdzenie bdzie moglo analizowa i wywietla komunikaty drogowe TMC tylko wtedy, gdy w pamici bdzie przechowywalo dane nawigacyjne aktualnie pokonywa- 22 Przycisk wyboru obszaru MEDIA Przycisk wyboru obszaru MEDIA Informacje ogólne odnonie odtwarzania plyt CD/DVD Za pomoc wewntrznego napdu plyt CD/DVD mona odtwarza plyty audio CD (CD-A) i plyty audio DVD, plyty CD z plikami MP3 i plyty DVD z plikami MP3. Nie mona odczyta plyty CD W przypadku umieszczenia w urzdzeniu plyty CD/DVD o formacie niemoliwym do odczytania, pojawia si na chwil napis,,"cd/dvd error. Please check CD/DVD."" (Bld plyty CD/DVD. Sprawd plyt CD/DVD) lub,,"wrong data format. Unable to read file."" (Nieprawidlowy format danych. Nie mona odczyta pliku), a nastpnie plyta CD/DVD po uplywie kilku sekund wysuwa si ponownie w poloenie wyjmowania. Jeli w cigu 10 sekund plyta CD/DVD nie zostanie zabrana, ze wzgldu na bezpieczestwo zostanie ponownie wsunita. nastpnie,,dvd device error" (Bld napdu DVD).Sprawd plyt CD/DVD i ponownie wsu j prawidlowo i do koca w urzdzenie. Jeli ponownie wywietli si komunikat,,dvd device error" (Bld napdu DVD), zwró si do najbliszej stacji obslugi Skody. Urzdzenie przy zbyt wysokiej temperaturze podzespolów wewntrznych nie bdzie przyjmowalo plyt CD ani DVD. Urzdzenie przelczy si do poprzednio wybranego stanu pracy. Jeli przycisk funkcyjny CD bdzie wywietlany jako niedostpny, w urzdzeniu nie ma plyty CD/DVD lub urzdzenie nie moe odczyta formatu wsunitej plyty CD/DVD. Informacja UWAGA! Odtwarzacz CD nie ma elementów wymagajcych konserwacji ani naprawy. Dlatego te w razie wystpienia usterki mechanicznej lub uszkodzenia odtwarzacza CD najlepszym rozwizaniem bdzie zwrócenie si do fachowej stacji obslugi. Wsunicie drugiej plyty CD/DVD, przy umieszczonej plycie CD/DVD, moe spowodowa uszkodzenie napdu CD/DVD w urzdzeniu. Naley pamita, e wysuwanie plyty CD/DVD po naciniciu przycisku wysunicia moe trwa par sekund. W tym czasie otwarta jest blokada przed wejciem CD/DVD. Przed prób wsunicia nowej plyty CD/DVD naley koniecznie odczeka, a wysunie si poprzednia plyta CD/DVD. Odtwarzacz plyt CD ma laser klasy 1. W wypadku otwarcia urzdzenia istnieje zagroenie niewidzialnego promieniowania laserowego. Urzdzenie moe równie odtwarza pliki audio w formacie WMA (Windows Media Audio) i zapisywa na dysku twardym (HDD), jeli nie bd one zabezpieczone przed kopiowaniem za pomoc technologii praw cyfrowych DRM (Digital Rights Management). Obsluga i sposób odtwarzania w urzdzeniu odpowiada metodzie kompresji plików audio MP3 i w dalszej czci tej instrukcji nie bdzie to opisywane. Naley przestrzega pozostalych wskazówek odnonie odtwarzania plików MP3 strona 27. Przestrzegaj obowizujcych w danym kraju ustawowych przepisów prawa autorskiego. Plyty CD/DVD posiadajce zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz nieoryginalne plyty CD-R, CD- RW i DVD-RW, w niektórych warunkach mog by niemoliwe do oczytania lub da si odczyta tylko w ograniczonym zakresie. Ostronie! W przypadku wystpienia mechanicznej usterki napdu CD/DVD lub przy nieprawidlowo bd nie do koca wsunitej plycie CD/DVD najpierw wywietli si na ekranie komunikat,,cd error. Please check CD." (Bld plyty CD. Sprawd plyt CD.), a Za pomoc standardu,,dts " i,,dts 2.0 " nastpuje przekonwertowanie dwiku surround z plyty DVD i odtworzenie go w lepszej jakoci stereo.,,dts " i,,dts 2.0 " s zarejestrowanymi znakami nalecymi do DTS, Inc. Zamontowany w urzdzeniu napd plyt DVD wykorzystuje do odtwarzania system kodowania dwiku Dolby Digital oraz MLP Lossless zapewniajce najwysz jako odtwarzania take odpowiadajcym temu standardowi plyt audio DVD.,,Dolby ",,,MLP Lossless " oraz Doppel-D s znakami towarowymi nalecymi do Dolby Laboratories. Przycisk wyboru obszaru MEDIA 23 Menu glówne MEDIA Menu glówne MEDIA - przegld Otwarcie menu glównego MEDIA i zmiana ródla medialnego Nacinij przycisk wyboru obszaru MEDIA, aby otworzy menu glówne MEDIA. Urzdzenie wznawia odtwarzanie poprzednio wybranego ródla medialnego. Jeli w urzdzeniu byly odtwarzane ródla obrazu i dwiku, za pomoc przycisku wyboru obszaru MEDIA wybierz poprzednie ródlo dwiku lub poprzednie ródlo obrazu. Przyciski urzdzenia do obslugi aktualnego ródla audio lub wideo 3 Przyciski strzalek w urzdzeniu lub A dzialaj zawsze na aktualnie wybrane ródlo dwiku, niezalenie od aktualnie wywietlanego menu. - krótkie nacinicie powoduje przejcie do pocztku aktualnego tytulu lub rozdzialu, ponowne nacinicie powoduje przejcie do poprzedniego tytulu lub rozdzialu.

12 - krótkie nacinicie powoduje przejcie do nastpnego tytulu lub rozdzialu. Rys. 8 Menu glówne MEDIA: Menu audio. W menu aktualnie wybranego ródla dwiku tytuly mona mona przelcza tytuly take za pomoc pokrtla. Przyciski funkcyjne do obslugi aktualnego ródla audio lub wideo - krótkie nacinicie powoduje przejcie do pocztku aktualnego tytulu lub rozdzialu, ponowne nacinicie powoduje przejcie do poprzedniego tytulu lub rozdzialu. - krótkie nacinicie powoduje przejcie do nastpnego tytulu lub rozdzialu. na - przerwa: odtwarzanie zatrzymuje si w aktualnym miejscu - symbol zmienia si - po dotkniciu wznawia si odtwarzanie od tego miejsca. Wybierane ródla dwiku w menu audio CD - przejcie do odtwarzania plyty CD/DVD umieszczonej w urzdzeniu. Rys. 9 Menu glówne MEDIA: Menu wideo DVD. SD - przejcie do odtwarzania zawartoci wsunitej karty pamici. HDD - przejcie do odtwarzania plików audio zapisanych na wewntrznym dysku twardym strona 27. Pliki MP3 i nie chronione prawem autorskim pliki WMA mona zapisywa na dysk twardy z wszystkich dostpnych mediów (CD, DVD, karta pamici). AUX lub BT-Audio * - przejcie do dodatkowo przylczonego, zewntrznego ródla dwiku*. Obsluga zewntrznego, dodatkowego ródla dwiku za porednictwem W zalenoci od wybranego ródla medialnego menu glówne MEDIA pojawia si jako menu audio rys. 8 lub jako menu wideo DVD rys Przycisk wyboru obszaru MEDIA radioodtwarzacza z nawigacj jest moliwa w ograniczonym zakresie i zaley mocno od rodzaju ródla dwiku. Wybierane ródla obrazu w menu wideo DVD AV - przejcie do opcjonalnie przylczonego, zewntrznego ródla obrazu. TV - przejcie do trybu ogldania TV, gdy jest podlczony tuner TV* strona 33. DVD - przejcie do odtwarzania plyty wideo DVD znajdujcej si w napdzie CD/DVD strona 30. Wkladanie i wyjmowanie plyty CD/DVD Wkladanie plyty CD/DVD Wsu plyt CD/DVD, zadrukowan stron skierowan do góry, w otwór na plyty CD/DVD do momentu, a plyta zostanie automatycznie wcignita. Odtwarzanie rozpoczyna si automatycznie. Wyjmowanie plyty CD/DVD Nacinij przycisk wyjmowania., aby wysun plyt CD/DVD z napdu CD/DVD w poloenie Dodatkowe przyciski funkcyjne w menu audio Video - przejcie do menu DVD i rozpoczcie odtwarzania ostatnio wybranego ródla obrazu. Repeat - otwarcie okna pop-up, w którym mona ustawi róne opcje funkcji powtarzania odtwarzania, albo Track albo CD (podczas odtwarzania z plyty CD) albo aktualny folder Folder (podczas odtwarzania plików MP3 strona 27). Extras - otwarcie okna pop-up, w którym mona ustawi, w którym miejscu bdzie moglo rozpocz si odtwarzanie w kolejnoci losowej Mix albo automatyczne odsluchiwanie Scan albo wywietli si dostpna ilo pamici na dysku twardym HDD capacity (Wolne miejsce na dysku twardym) lub Switch off display (Wylcz wywietlacz). Selection - otwarcie listy tytulów aktualnego ródla dwiku, w celu wybrania innego tytulu lub innego ródla dwiku. Jeli w cigu 10 sekund plyta CD/DVD nie zostanie zabrana, ze wzgldu na bezpieczestwo zostanie ponownie wsunita. Odtwarzane pliki MP3 i WMA mona te zapisywa na dysku twardym urzdzenia strona 29. Pliki WMA (Windows Media Audio) Pliki audio skompresowane w standardzie Windows Media Audio, mog by dodatkowo chronione prawem autorskim za pomoc technologii praw cyfrowych DRM (Digital Rights Management). Takich plików WMA urzdzenie nie obsluguje. Wkladanie lub wyjmowanie karty pamici Wkladanie karty pamici Wsu kart pamici w przeznaczone do tego wejcie, citym rogiem skierowanym do przodu z prawej strony (wejcie poziome) wzgl. do przodu u góry (wejcie pionowe), a karta zablokuje si. Odtwarzanie rozpoczyna si automatycznie. Dodatkowe przyciski funkcyjne w menu DVD Audio - przejcie do menu audio i rozpoczcie odtwarzania ostatnio wybranego ródla dwiku. Menu - przejcie do menu wyboru filmu w plycie DVD umieszczonej w napdzie CD/DVD i dodatkowo otwarcie obslugi menu urzdzenia. Display - otwarcie menu ustawie, w celu dostosowania ustawie obrazu odtwarzanego filmu. Chapter - otwarcie wyboru rozdzialu plyty wideo DVD znajdujcej si w napdzie Wyjmowanie karty pamici Wcinij wystajc kocówk wsunitej karty pokonujc opór spryny w blokadzie, po czym karta pamici,,wyskoczy" w poloenie wyjmowania. CD/DVD. Przycisk wyboru obszaru MEDIA Wprowadzenie celu z karty pamici Za pomoc funkcji Import destinations (Importuj cele) w menu nawigacji moesz wprowadza cele z karty SD. Cele musz by przy tym zapisane na karcie we wlaciwym formacie. Urzdzenie odczytuje z karty pamici SD wylcznie pliku MP3 oraz niezabezpieczone pliki WMA. Pozostale dane bd pomijane. Odtwarzane pliki MP3 i WMA mona te zapisywa na dysku twardym urzdzenia strona 29. Pusta karta pamici lub nie mona odczyta danych W przypadku wsunicia karty pamici, na której nie ma zapisanych plików dwikowych, po zakoczeniu ladowania urzdzenie nie przelczy si na tryb odtwarzania z karty pamici. W menu audio przycisk funkcyjny SD w górnym wierszu ekranu bdzie niedostpny i funkcja jest wylczona strona 23, rys Menu audio Wybór tytulu lub ródla dwiku Zmiana ródla dwiku Nacinij przycisk wyboru obszaru MEDIA, aby otworzy menu glówne MEDIA. Jeli ostatnio wybrane bylo ródlo obrazu, dotknij ponownie przycisk wyboru obszaru MEDIA, aby otworzy menu audio. W menu audio rozpocznie si odtwarzania ostatnio wybranego ródla dwiku od miejsca przerwania. Dotknij jeden z górnych przycisków funkcyjnych, w celu wybrania odpowiedniego ródla dwiku. Urzdzenie wznawia odtwarzanie wybranego ródla dwiku od miejsca przerwania. Wlaciwoci karty pamici Otwarcie menu wyboru dostpnych ródel dwiku W menu audio dotknij przycisk funkcyjny Selection (Wybór), aby wywietli list tytulów obecnie odtwarzanego ródla dwiku. Aktualnie odtwarzany tytul wywietla si pogrubion czcionk. Dotknij tyle razy przycisk funkcyjny ródel dwiku., a wywietli si menu wyboru dostpnych SD card lub HDD, aby Urzdzenie obsluguje karty pamici o wymiarach 32 mm x 24 mm x 2,1 mm lub 1,4 mm. Urzdzenie obsluguje karty pamici SD (Secure Digital Memory Cards) oraz karty pamici MMC (Multimedia Cards) o pamici maks. 4 gigabajtów. Urzdzenie obsluguje karty pamici SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) o pamici maks. 32 gigabajtów. Ze wzgldu na rón jako oferowanych kart moe si zdarzy, e odczyt plików z kartem zakoczy si niepowodzeniem lub bdzie si odbywal z pewnymi ograniczeniami. Dotknij z lewej strony wskazanie ródla dwiku CD, wywietli zawarto tego folderu lub nonika danych. Zmiana lub rczny wybór tytulu Nacinij przycisk wyboru obszaru MEDIA, aby otworzy menu glówne MEDIA.

13 Powered by TCPDF ( Jeli ostatnio wybrane bylo ródlo obrazu, dotknij ponownie przycisk wyboru obszaru MEDIA, aby otworzy menu audio. Wybieranie tytulu W menu audio nacinij krótko przyciski strzalek w urzdzeniu przyciski funkcyjne na ekranie lub. lub lub dotknij 26 Przycisk wyboru obszaru MEDIA W oknie pop-up dotknij przycisk CD (odtwarzanie plyty CD audio) lub Folder (odtwarzanie plików MP3), aby spowodowa automatyczne powtarzanie odtwarzania tytulów z aktualnie sluchanej plyty CD lub z aktualnie sluchanego folderu. Szybkie odtwarzanie wstecz lub w przód W urzdzeniu nacinij i przytrzymaj przyciski strzalek dotknij i przytrzymaj przyciski funkcyjne lub. lub lub na ekranie Przy osigniciu danego fragmentu tytulu puci przytrzymywany przycisk. CD/DVD audio Dotknij przycisk funkcyjny Selection (Wybór), aby wywietli list tytulów obecnie odtwarzanej plyty CD/DVD audio. - Dotykajc przycisk Track... (Utwór) wybierz z listy jeden z dostpnych tytulów. Przyciskiem funkcyjnym powró z widoku listy tytulów do menu wyboru CD lub do menu wyboru dostpnych ródel dwiku. Nacinij przycisk funkcyjny Selection CD (Wybór CD), by wybra odtwarzanie z plyty CD. W samochodach wyposaonych w zmieniacz plyt CD*, wywietli si okno wyboru plyty CD. Odtwarzanie w kolejnoci losowej MIX W menu audio dotknij przycisk funkcyjny Extras (Narzdzia). W oknie pop-up dotknij Mix. Od tego miejsca wszystkie tytuly aktualnie wybranego ródla dwiku bd odtwarzane w kolejnoci losowej. Dotknij przycisk funkcyjny Mix, aby zakoczy dzialanie przy aktualnie odtwarzanym tytule. Odtwarzanie w normalnej kolejnoci rozpocznie si od aktualnego tytulu. Automatyczne przeszukiwanie (funkcja Scan) W menu audio dotknij przycisk funkcyjny Extras (Narzdzia). W oknie pop-up dotknij przycisk Scan (Przeszukiwanie). Wszystkie tytuly aktualnie wybranego ródla dwiku bd odtwarzane po kolei przez 10 sekund kady. Dotknij przycisk Scan, aby zakoczy automatyczne odsluchiwanie przy aktualnie odtwarzanym tytule. Odtwarzanie w normalnej kolejnoci rozpocznie si od aktualnego tytulu. Automatyczne odsluchiwanie mona te rozpocz i zakoczy poprzez krótkie naci8 nici pokrtla A. Pliki MP3: Wybieranie tytulu Dotknij przycisk funkcyjny Selection (Wybór), aby wywietli list aktualnie odtwarzanych tytulów i ewentualnie dostpne w tym folderze podfoldery. Dotknij wskazanie folderu z plikami, aby go otworzy. Dotknij przycisk funkcyjny, aby otworzy dany folder nadrzdny. Naciskajc kilkakrotnie przycisk przejd przez kolejne foldery a do menu wyboru dostpnych ródel dwiku. Mona tam przykladowo rozpocz przeszukiwanie tytulów innego ródla dwiku. Powtarzanie tytulu Otwórz menu audio strona 23. Dotknij przycisk funkcyjny Repeat (Powtórz). W oknie pop-up dotknij przycisk Track (Utwór), aby spowodowa po zakoczeniu aktualnie odtwarzanego tytulu jego ponowne odtworzenie. Informacja W menu audio dotknij przycisk funkcyjny Extras (Narzdzia), a nastpnie w oknie pop-up przycisk HDD capacity (Wolne miejsce na dysku twardym), na ekranie pojawia si informacja o zajtym wzgl. wolnym miejscu na dysku twardym. Przycisk wyboru obszaru MEDIA 27 Pliki MP3 Informacje ogólne odnonie odtwarzania plików MP3 Jakich plików MP3 i noników danych naley uywa Plyty DVD o pojemnoci maks. 4,7 GB oraz dwuwarstwowe plyty DVD o pojemnoci maks. 8,5 GB. Powstawanie kondensatu Przy niskiej temperaturze i po opadach deszczu w napdzie plyt CD moe si gromadzi wilgo (skraplanie). Moe to powodowa przerwy w odtwarzaniu lub uniemoliwi odtwarzanie. W takich wypadkach odczeka, a wilgo ustpi. Wskazówki na temat czyszczenia plyt CD Zabrudzonych plyt nie czyci ruchami okrnymi, tylko za pomoc mikkiej szmatki od wewntrz do zewntrz plyty. Przy silnych zabrudzeniach zalecamy czyszczenie plyt specjalnymi rodkami czyszczcymi. Równie w tym wypadku nie czyci plyty ruchami okrnymi, tylko do zewntrz, a nastpnie wysuszy. CD-ROM, CD-R, CD-RW o pojemnoci 650 MB i 700 MB. Plyty CD/DVD musz by zgodne ze standardem ISO 9660 level 2 oraz systemem plików Joliet (single session i multisession). Nazwy plików nie mog by dlusze ni 64 znaki. Struktura folderów jest ograniczona do maksymalnie 8 poziomów. Podczas odtwarzania plików MP3 na ekranie moe si wywietla nazwa wykonawcy, albumu i tytul utworu. Informacje te musz by zapisane w postaci znacznika ID3. W wypadku gdy znacznik ID3 nie jest dostpny, pojawia si nazwa folderu lub pliku. UWAGA! Urzdzenie odtworzy równie pliki WMA (Windows Media Audio), gdy nie bd one dodatkowo chronione za pomoc technologii praw cyfrowych DRM (Digital Rights Management). Takich plików WMA urzdzenie nie obsluguje. Obsluga i sposób odtwarzania plików WMA s takie same, jak w przypadku plików MP3 i w dalszej czci tej instrukcji nie bdzie to opisywane. Odtwarzacz CD nie ma elementów wymagajcych konserwacji ani naprawy. Dlatego te w razie wystpienia usterki mechanicznej lub uszkodzenia odtwarzacza CD najlepszym rozwizaniem bdzie zwrócenie si do fachowej stacji obslugi. Ostronie! Nie stosowa nigdy benzyny, rozcieczalników do farb, lub rodków do czyszczenia plyt analogowych. W przeciwnym wypadku mona uszkodzi powierzchni plyty. Nie wolno wystawia plyt na bezporednie dzialanie promieni slonecznych! Plyty CD/DVD mona opisywa wylcznie przeznaczonymi do tego specjalnymi przyborami do pisania. Nie oklejaj plyt CD! Odtwarzacz plyt CD ma laser klasy 1. W wypadku otwarcia urzdzenia istnieje zagroenie niewidzialnego promieniowania laserowego. Urzdzenie obsluguje pliki MP3 z prdkociami transmisji danych od 32 do 320 kbit/s, jak równie pliki MP3 ze zmienn prdkoci transmisji danych. W wypadku plików ze zmienn prdkoci transmisji danych, wskazanie czasu odtwarzania moe by niedokladne. Prdko transmisji danych (przeplyw danych w jednostce czasu) Wskazówki dotyczce uytkowania plyt CD Przerywanie w czasie odtwarzania Na drogach o zlej jakoci oraz przy silnych drganiach mog wystpowa zaklócenia w plynnym odtwarzaniu plyty CD. Informacja Kade zanieczyszczenie lub uszkodzenie plyt CD moe prowadzi do trudnoci w,,odczycie" informacji. Stopie bldu odczytu lasera zaley od zanieczyszczenia lub od stopnia mechanicznego uszkodzenia plyty. Due rysy powoduj bldy w odczycie lasera, poprzez które plyta "przeskakuje" lub,,zawiesza si". Z plytami CD naley si obchodzi ostronie i przechowywa je w pudelkach ochronnych. 28 Przycisk wyboru obszaru MEDIA Zewntrzne ródla dwiku, podlczone do gniazda MEDIA-IN, mona obslugiwa za porednictwem radioodtwarzacza strona 23.

SYSTEM RADIONAWIGACYJNY COLUMBUS ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti PRZEMYŚLANE ROZWIĄ ZANIA

SYSTEM RADIONAWIGACYJNY COLUMBUS ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti PRZEMYŚLANE ROZWIĄ ZANIA SYSTEM RADIONAWIGACYJNY COLUMBUS ŠkodaSuperb ŠkodaOctavia ŠkodaYeti PRZEMYŚLANE ROZWIĄ ZANIA Wprowadzenie Wybraliście Państwo samochód marki Škoda, wyposażony w układ radia z nawigacją Columbus (dalej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto SYSTEM RADIONAWIGACYJNY COLUMBUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto SYSTEM RADIONAWIGACYJNY COLUMBUS SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto SYSTEM RADIONAWIGACYJNY COLUMBUS Wprowadzenie Wybraliście Państwo samochód marki Škoda, wyposażony w układ radia z nawigacją Columbus (dalej określanym jako układ nawigacji) dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PIONEER AVIC-F220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PIONEER AVIC-F220 (informacje,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ŠkodaAuto SYSTEM RADIONAWIGACYJNY AMUNDSEN PRZEMYŚLANE ROZWIĄ ZANIA

ŠkodaAuto SYSTEM RADIONAWIGACYJNY AMUNDSEN PRZEMYŚLANE ROZWIĄ ZANIA ŠkodaAuto SYSTEM RADIONAWIGACYJNY AMUNDSEN PRZEMYŚLANE ROZWIĄ ZANIA Wprowadzenie Wybraliście Państwo samochód marki Škoda, wyposażony w układ radia z nawigacją Amundsen (dalej określanym jako układ nawigacji)

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY BOLERO

RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY BOLERO ŠkodaAuto RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY BOLERO PRZEMYŚLANE ROZWIĄ ZANIA Spis treści 1 Spis treści Informacje ogólne.................... Przegląd urządzenia.......................... Ważne wskazówki.............................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SKODA NAVIGATION SYSTEM CRUISE

Twoja instrukcja użytkownika SKODA NAVIGATION SYSTEM CRUISE Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SKODA NAVIGATION SYSTEM CRUISE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. Radioodtwarzacz Bolero Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. Radioodtwarzacz Bolero Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER Radioodtwarzacz Bolero Instrukcja obsługi Układ niniejszej instrukcji obsługi (objaśnienia) Niniejsza instrukcja została opracowana według określonych reguł, aby ułatwić wyszukiwanie i uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. Radioodtwarzacz Bolero Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. Radioodtwarzacz Bolero Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER Radioodtwarzacz Bolero Instrukcja obsługi Indeks Informacje ogólne Instrukcja obsługi 2 Znaki użyte w tekście instrukcji obsługi 2 Przegląd urządzenia 2 Ważne wskazówki 2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER SYSTEM NAWIGACYJNY COLUMBUS INSTRUKCJA OBSŁUGI

SIMPLY CLEVER SYSTEM NAWIGACYJNY COLUMBUS INSTRUKCJA OBSŁUGI SIMPLY CLEVER SYSTEM NAWIGACYJNY COLUMBUS INSTRUKCJA OBSŁUGI Wprowadzenie Wybraliście Państwo samochód marki ŠKODA, wyposażony w układ nawigacją Columbus (dalej określanym jako układ nawigacji) dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. System nawigacyjny Columbus Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. System nawigacyjny Columbus Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER System nawigacyjny Columbus Instrukcja obsługi Wstęp Wybraliście Państwo samochód marki ŠKODA, wyposażony w układ nawigacji Columbus (dalej określany jako układ radia z nawigacją) dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC XA-MP101. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC XA-MP101 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

SENSUS Web edition. Infotainment guide WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition WITAMY W SYSTEMIE SENSUS INFOTAINMENT Celem tego suplementu jest przedstawienie krótkiego przeglądu najczęściej używanych funkcji systemu Sensus Infotainment i umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ŠkodaAuto RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY BEAT SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY BEAT SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY BEAT SIMPLY CLEVER Spis treści 1 Spis treści Radioodtwarzacz..................... Przegląd radioodtwarzacza................... Ważne informacje.............................

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4260111

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4260111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT CUPERTINO 220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLAUPUNKT CUPERTINO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

03 GPS WYBÓR PUNKTU DOCELOWEGO. Nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia wyboru. Nacisnąć przycisk MENU.

03 GPS WYBÓR PUNKTU DOCELOWEGO. Nacisnąć pokrętło dla zatwierdzenia wyboru. Nacisnąć przycisk MENU. 0 WYBÓR PUNKTU DOCELOWEGO Wskazówka: aby uzyskać ogólny lub szczegółowy widok menu, należy zapoznać się z częścią "Rozkład funkcji ekranu" w rozdziale RT. Nacisnąć przycisk. funkcję NAVIGATION GUIDANCE

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH Załcznik nr 2 do SIWZ TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH przedstawione poniej rysunki prezentuj jedynie pogldowy układ danych na tablicy 33 TABLICACE LED 5-WIERSZOWE 1. Tryb podstawowy - Linia po

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania Niżej opisane symbole są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi oraz na samym urządzeniu w celu zapewnienia jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania oraz w celu zapobieżenia obrażeniom lub uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM RADIONAWIGACYJNY COLUMBUS INSTRUKCJA OBSŁUGI

SYSTEM RADIONAWIGACYJNY COLUMBUS INSTRUKCJA OBSŁUGI www.skoda-auto.com Radionavigační systém Columbus Superb, Octavia, Yeti polsky 05.11 S00.5610.78.11 3T0 012 151 GM SYSTEM RADIONAWIGACYJNY COLUMBUS INSTRUKCJA OBSŁUGI Wprowadzenie Wybraliście Państwo

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1156169

Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1156169 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo