Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Pomoc do programu SonicStage: zawiera informacje o poslugiwaniu si programem SonicStage. W przypadku pyta lub problemów zwizanych z odtwarzaczem, prosimy o odwiedzanie nastpujcych stron www: Klienci z USA: Klienci z Kanady: Klienci z Europy: Klienci z Ameryki Laciskiej: Klienci z innych krajów i regionów: css.ap.sony.com Nabywcy modeli przeznaczonych dla krajów zamorskich: co.jp/overseas/ support/ Spis treci Wprowadzenie Czynnoci wstpne....8 Dostarczane wyposaenie Instalacja oprogramowania SonicStage Importowanie muzyki. 14 Przesylanie muzyki...

3 .. 16 Odtwarzanie muzyki Podstawowe czynnoci elementy sterujce Tryby i ustawienia odtwarzania.. 22 Uycie trybu SPORTS MODE Uycie funkcji STOPWATCH Sluchanie radia UKF (tylko NW-S202F / S203F / S205F).. 28 Najczstsze pytania...

4 . 30 Poznawanie zaawansowanych funkcji odtwarzacza Zaawansowane funkcje odtwarzacza i rozwizywanie ewentualnych problemów omówiono w Instrukcji obslugi (w pliku PDF). Aby wywietli Instrukcj obslugi (z pliku PDF), kliknij kolejno w komputerze na wariantach,,start" -,,All Programs" (Wszystkie programy) -,,SonicStage",,NW-S200 Series Operation Guide". W komputerze musi by zainstalowany program Adobe Acrobat Reader 5.0 lub nowszy albo Adobe Reader. Program Adobe Reader mona za darmo pobra z Internetu. Uwagi dla uytkowników Nagran muzyk mona wykorzystywa tylko do celów prywatnych. Wykorzystanie muzyki do innych celów wymaga zgody posiadaczy praw autorskich. Sony nie bdzie ponosi odpowiedzialnoci za niepelne nagranie / pobranie muzyki wynikajce z problemów z odtwarzaczem lub komputerem. Jzyki, które mona bdzie wywietli w programie SonicStage, zale od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze. Dla uzyskania lepszych wyników naley si upewni, e zainstalowany system operacyjny obsluguje jzyki, które maj by wywietlane. Nie gwarantuje si moliwoci prawidlowego wywietlenia w programie SonicStage kadego jzyka. Nie mona wywietla znaków utworzonych przez uytkownika ani niektórych znaków specjalnych. W zalenoci od rodzaju tekstu i znaków, odtwarzacz moe niewlaciwie wywietla napisy. Wynika to z nastpujcych powodów: moliwoci podlczonego urzdzenia, niewlaciwego dzialania odtwarzacza, uycia w znaczniku ID3 jzyka nieobslugiwanego przez odtwarzacz lub nieobslugiwanych znaków. Ladunki statyczne na ciele W rzadkich przypadkach zdarza si, e nagromadzone na ciele ladunki statyczne uniemoliwiaj poslugiwanie si odtwarzaczem. W takim przypadku naley pozostawi odtwarzacz na 30 sekund do minuty. Pozwoli to na normalne uycie odtwarzacza. SonicStage oraz logo SonicStage s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi Sony Corporation. OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i ich logo s znakami handlowymi Sony Corporation.,,WALKMAN" i logo,,walkman" s zastrzeonymi znakami handlowymi Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT i Windows Media s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe i Adobe Reader s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi Adobe System Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Technologia kodowania dwiku MPEG Layer-3 i patenty wykorzystane na licencji Fraunhofer IIS i Thomson. IBM i PC/AT s zastrzeonymi znakami handlowymi International Business Machines Corporation. Macintosh jest znakiem handlowym Apple Computer Inc. Pentium jest znakiem handlowym lub zastrzeonym znakiem handlowym Intel Corporation. Dane o plytach CD i muzyce pochodz od Gracenote Inc., copyright Gracenote. Oprogramowanie klienckie Gracenote CDDB copyright Gracenote. Niniejszy produkt i usluga mog wykorzystywa jeden lub wiksz liczb patentów USA o nastpujcych numerach: , , , , , , , oraz inne patenty wydane lub wnioskowane. wiadczenie uslugi i / lub produkcja urzdzenia odbywa si na licencji na wykorzystanie patentu USA o numerze , wydanego dla firmy Open Globe Inc. Gracenote i CDDB s zastrzeonymi znakami handlowymi Gracenote. Logo i logotyp Gracenote oraz logo,,powered by Gracenote" s znakami handlowymi Gracenote. Wszystkie inne znaki handlowe lub zastrzeone znaki handlowe s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi odpowiednich posiadaczy. W instrukcji nie s za kadym razem umieszczane symbole TM i. Program 2006 Sony Corporation Dokumentacja 2006 Sony Corporation Próbka danych audio W odtwarzaczu jest fabrycznie zainstalowana próbka danych audio, która umoliwia natychmiastowe wypróbowanie odtwarzacza. Do usunicia tych danych audio naley uy programu SonicStage. Wprowadzenie Dzikujemy za zakup odtwarzacza NW-S202F / S203F / S205F / S202*. Przed rozpoczciem uytkowania odtwarzacza trzeba za pomoc programu SonicStage zaimportowa do komputera utwory muzyczne, a nastpnie przesla je do odtwarzacza. Po przeslaniu utworów do odtwarzacza bdzie mona ich slucha w kadym miejscu. W komputerze trzeba zainstalowa wersj programu,,sonicstage", która znajduje si na dostarczonym dysku CD-ROM. Czynnoci wstpne (Patrz strona 8) Importowanie muzyki (Patrz strona 14) * Dostpno poszczególnych modeli odtwarzacza zaley od kraju / regionu. Przesylanie muzyki (Patrz strona 16) Odtwarzanie muzyki (Patrz strona 18) Mona ladowa akumulator odtwarzacza, podlczajc go do komputera za pomoc dostarczonego przewodu USB. Odtwarzacz wymaga naladowania przed pierwszym uyciem. Szczególowe informacje o czasach ladowania podano w Instrukcji obslugi (w pliku PDF). Czynnoci wstpne Dostarczane wyposaenie Prosimy o sprawdzenie dostarczonego wyposaenia. Sluchawki (1 szt.) Przewód USB (1 szt.) Pas na rami* (1 szt.) Zaczep* (1 szt.) Umoliwia przypicie odtwarzacza do ubrania. s CD- ROM** (1 szt.) Oprogramowanie SonicStage Instrukcja obslugi (w pliku PDF) s Instrukcja,,Szybki start" (ta instrukcja) (1 szt.) s s s s * Dostarczane wyposaenie zaley od miejsca zakupu odtwarzacza. ** Nie próbowa odtwarza tego dysku CD-ROM w odtwarzaczu CD audio. Mocowanie odtwarzacza na pasie na rami Aby umocowa odtwarzacz na pasie na rami, wykonaj nastpujce czynnoci: 1 2 Odepnij rzep, naló pas na rami i tymczasowo zapnij rzep. Wsu odtwarzacz (wywietlaczem na zewntrz) do uchwytu na pasie na rami. Wsu odtwarzacz do samego koca. Ustaw wywietlacz pod ktem zapewniajcym jego najlepsz widoczno, po czym starannie zacinij pas rzepem, tak aby nie mógl si zsun.

5 Czynnoci wstpne (cd.) Wyjmowanie odtwarzacza z pasa na rami Aby odblokowa odtwarzacz, odcignij wystp znajdujcy si na spodzie uchwytu na pasie na rami w kierunku wskazywanym przez strzalk 1. Nastpnie wysu odtwarzacz z uchwytu na pasie na rami 2. Mocowanie odtwarzacza przy uyciu zaczepu Wsu odtwarzacz (wywietlaczem na zewntrz) do zaczepu. Wsu odtwarzacz do samego koca. Wyjmowanie odtwarzacza z zaczepu Odegnij nieco dól zaczepu w kierunku wskazywanym przez znak F, aby odblokowa odtwarzacz 1, po czym wyjmij go z zaczepu Instalacja oprogramowania SonicStage Instalacj oprogramowania SonicStage naley przeprowadzi zgodnie z ponisz procedur. Jeli oprogramowanie SonicStage jest ju zainstalowane, zostanie zastpione now wersj. Zachowane zostan funkcje i dane muzyczne z poprzedniej wersji. Przed instalacj uwagi Nie formatowa wewntrznej pamici flash przy uyciu Eksploratora Windows. Do formatowania wewntrznej pamici flash naley uy menu,,format" odtwarzacza. Szczególy podano w Instrukcji obslugi (w pliku PDF). Aby mona bylo uywa odtwarzacza, musz by spelnione nastpujce wymagania systemowe: Komputer: IBM PC/AT lub zgodny, z fabrycznie zainstalowanym jednym z nastpujcych systemów Windows: Windows 2000 Professional (Service Pack 3 lub nowszy) / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional / Windows XP Media Center Edition / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition 2005 Nie s obslugiwane systemy operacyjne inne ni wymienione powyej. ilo miejsca zaley od wersji systemu operacyjnego. zalenoci od komputera, instalacja moe zaj 20 do 30 minut. Jeli pojawi si odpowiednie polecenie, ponownie uruchom komputer. Aby zainstalowa Instrukcj obslugi (plik PDF) Kliknij na wariancie,,install Hardware Operation Guide (PDF)", po czym wykonuj wywietlane polecenia. W razie niepowodzenia instalacji Odwied odpowiedni witryn www: Klienci z USA: e si od pierwszego utworu. z Wskazówka Odtwarzacz nie ma wylcznika. podano w Instrukcji obslugi (w pliku PDF). W tych miejscach znajduj si wystpy. chwil obró przelcznik shuttle w stron >. Przej na pocztek obecnego Na chwil obró albumu / wykonawcy. przelcznik shuttle w stron. przelcznika w poloenie trybu sterowania folderem lub trybu normalnego wylcza funkcj HOLD. Przewin biecy utwór do przodu. Przewin biecy utwór do tylu. Tryb normalny (zatrzymanie) Obró przelcznik shuttle w stron > i pu go w danym miejscu. Obró przelcznik shuttle w stron. i pu go w danym miejscu. Obró przelcznik shuttle w stron > i przytrzymaj go. Obró przelcznik shuttle w stron. i przytrzymaj go. Przej na pocztek nastpnego utworu, a w przypadku przytrzymania pomija utwory w przód. Przej na pocztek obecnego utworu, a w przypadku przytrzymania pomija utwory w tyl. 1 Odtwarzanie muzyki (cd.) Sluchawki 6 Gniazdo USB Otwórz pokryw po obróceniu jej w lewo do poloenia OPEN. Podlcz do odtwarzacza mniejsze zlcze dostarczonego przewodu USB. Aby zamkn pokryw, obró j do poloenia OPEN, zamknij, po czym obró j w prawo do poloenia LOCK. 7 Gniazdo sluchawek Umoliwia podlczenie sluchawek. Starannie podlcz sluchawki. Niedokladne podlczenie moe by przyczyn niewlaciwego brzmienia. 8 Otwór na pasek Umoliwia przypicie paska (sprzedawanego oddzielnie). 20 Wywietlacz 9 Wskanik sortowania / Ikona Podczas odtwarzania wida ikon albo ikon biecej kolejnoci utworów ( (wg wykonawców), (wg albumów) lub (albumy wg wykonawców)). W trybie normalnym wida ikon, a w trybie sterowania folderem ikon kolejnoci utworów. przycisk DISP/HOME. Jeli odtwarzacz nie bdzie uywany przez pewien czas, przelcz wywietlacz w tryb oszczdzania energii. qa Wskanik trybu odtwarzania Ikona wskazujca biecy tryb odtwarzania. W trybie normalnym ikona nie pojawia si. qs Wskanik stanu odtwarzania 0 Pole tekstu / grafiki Pojawia si w nim tytul albumu, nazwa wykonawcy, nazwa utworu, data i godzina, komunikaty i menu. Podczas odtwarzania w normalnym trybie zawiera tytul utworu / nazw wykonawcy i nazw albumu. Podczas odtwarzania w trybie sterowania folderem zawiera tytul albumu / nazw wykonawcy i nazw playlisty. Zmian trybu wywietlania umoliwia Informuje o stanie odtwarzania (N: odtwarzanie, x: zatrzymanie, m (M): przewijanie w tyl (w przód),. (>): przechodzenie na pocztek biecego (lub nastpnego) utworu). qd Wskanik stanu akumulatora Pokazuje stan naladowania akumulatora. z Wskazówka Informacje o wskazaniach radia UKF (tylko NW-S202F / S203F /S205F), podano w Instrukcji obslugi (w pliku PDF). 21 Odtwarzanie muzyki (cd.) Tryby i ustawienia odtwarzania Po naciniciu i przytrzymaniu przycisku DISP/HOME pojawia si ekran HOME. Umoliwia on rozpoczcie odtwarzania, wyszukiwanie utworów i zmienianie ustawie. Ekran HOME* * Na wywietlaczu pojawia si 5 sporód 7 ikon, z biecym wyborem na rodku. Biecy wybór zaley od uywanej funkcji. Aby wskaza ikon, obracaj przelcznik shuttle. Nastpnie potwierd wybór przyciskiem Nx. SEARCH SPORTS MODE STOPWATCH ALL SONGS Wyszukiwanie utworów w odtwarzaczu. Odtwarzanie utworów w trybie sportu (1 strona 26). Stoper (1 strona 27). Odtwarzanie wszystkich utworów z odtwarzacza. Radio UKF (1 strona 28). Odtwarzanie utworów z playlisty. Wywietlanie menu ustawie. * FM PLAYLIST SETTINGS * Tylko NW-S202F / S203F / S205F 22 Uycie ekranu HOME Aby wybra wariant menu wywietlany na ekranie HOME, wska go, obracajc przelcznik shuttle, i potwierd wybór przyciskiem Nx. Kiedy na ekranie HOME wida warianty z menu, nacinicie przycisku DISP/HOME powoduje powrót do poprzedniego menu. Przytrzymanie tego przycisku spowoduje wywietlenie ekranu HOME. Przyklad: przy zmienianiu trybu odtwarzania przez wybór z ekranu HOME wariantu (SETTINGS) ekrany zmieniaj si nastpujco: Ekran HOME Nacinij przycisk DISP/HOME. Nacinij przycisk DISP/HOME. Wska wariant (SETTINGS) i nacinij przycisk Nx. Menu (SETTINGS) Tryby odtwarzania Wska wariant,,play Mode>" i nacinij przycisk Nx. Wska wariant (Repeat All) i nacinij przycisk Nx. Ekran Now Playing z Wskazówka Szczególowe informacje o zawartoci ekranu HOME i obsludze odtwarzacza podano w Instrukcji obslugi (w pliku PDF). 2 Odtwarzanie muzyki (cd.) Ustawienie czujnika G Sensor Wbudowany w odtwarzacz czujnik G Sensor wykrywa zmiany i pozwala na zliczanie kroków, pomiar odlegloci i pomiar spalonych kalorii (funkcja licznika). Trzykrotnie potrzsajc odtwarzacz, mona zmieni tryb odtwarzania (funkcja Shuffle Shake). 1 Z ekranu HOME wybierz kolejno warianty (SETTINGS),,Advanced Menu>",,G Sensor>", potwierdzajc wybór przyciskiem Nx.

6 Powered by TCPDF ( ON-MusicPB: czujnik G Sensor dziala podczas odtwarzania i odbioru radia (tylko NW-S202F / S203F / S205F) (ustawienie domylne). ON-Anytime: czujnik G Sensor dziala stale. OFF: czujnik G Sensor jest wylczony. Funkcja licznika Po wlczeniu czujnika G Sensor odtwarzacz moe liczy kroki oraz mierzy odleglo i liczb kalorii. Kiedy urzdzenie odtwarza lub jest zatrzymane, przycisk DISP/HOME pozwala na wywietlenie liczby kroków, odlegloci albo liczby kalorii. Po wywietleniu ekranu kroków pojawi si liczba kroków i odleglo. Po wywietleniu ekranu kalorii pojawi si ikony, zalene od liczby spalonych kalorii. Dodatkowo, wybierajc z ekranu HOME warianty (SETTINGS),,Advanced Menu>", mona wywietli dane historyczne z krokomierza (Count History), jak równie wprowadzi wag, wzrost i dlugo kroku (Height/Weight). 2 Szczególy podano w Instrukcji obslugi (w pliku PDF). Funkcja Shuffle Shake Kiedy dziala czujnik G Sensor, w celu zmiany trybu odtwarzania (wlczenia / wylczenia trybu odtwarzania losowego) mona trzykrotnie potrzsn odtwarzacz. Chwy odtwarzacz jak na ilustracji (wywietlaczem do góry) i w cigu 2 sekund trzykrotnie rytmicznie potrznij nim w gór i w dól. Zmiana trybu odtwarzania zostanie potwierdzona dwikiem. Ponowne trzykrotne potrznicie przywróci poprzedni tryb. Uwaga Funkcja ta nie dziala w nastpujcych przypadkach: przy wybranym trybie 1 (powtarzania jednego utworu), kiedy w trybie SPORTS MODE wlczona jest funkcja Music Pacer (1 strona 26). 2 Odtwarzanie muzyki (cd.) Uycie trybu SPORTS MODE Tryb SPORTS MODE pozwala na wyznaczanie celów czasu, kalorii i odlegloci i odtwarzanie muzyki a do osignicia wyznaczonego celu. Oprócz tego, mona skorzysta z trybu automatycznego wyboru utworów (odtwarzanych w przypadkowej kolejnoci), w którym odtwarzacz automatycznie zmienia playlist w zalenoci od szybkoci ruchów (funkcja Music Pacer). 1 Z ekranu HOME wybierz kolejno warianty (SPORTS MODE),,Set Target>", potwierdzajc wybór przyciskiem Nx. 2 Wybierz dany parametr (cel) i okrel jego warto. 3 Wska wariant,,start". Potwierd wybór przyciskiem Nx. Rozpocznie si odtwarzanie i zliczanie wartoci parametru przyjtego za cel. Po osigniciu celu odtwarzanie zatrzyma si. Wylczanie trybu SPORTS MODE Z ekranu HOME wybierz kolejno warianty wybór przyciskiem Nx. Uwaga Wariant (SPORTS MODE) nie pojawia si podczas sluchania radia i korzystania ze stopera. (SPORTS MODE),,OFF", potwierdzajc Funkcja Music Pacer Po wlczeniu funkcji Music Pacer urzdzenie odtwarza w przypadkowej kolejnoci utwory z playlisty,,walk Music" (marsz) lub,,run Music" (bieg), zalenie od szybkoci ruchów uytkownika. 1 Z ekranu HOME wybierz kolejno warianty potwierdzajc wybór przyciskiem Nx. nacinicie zatrzyma pomiar. Nastaw dan stacj. Strojenie rczne 1 Przesu przelcznik shuttle w poloenie trybu folderu (strojenia rcznego). 2 Obracajc przelcznik w stron. (>), wybierz poprzedni (lub nastpn) Pojawi si wskazanie czstotliwo.. 2 Nastawianie zaprogramowanych stacji (patrz,,z Wskazówka") 1 Przesu przelcznik shuttle w poloenie trybu normalnego (nastawiania zaprogramowanych stacji). Pojawi si wskazanie. 2 Obracajc przelcznik w stron. (>), wybierz poprzedni (lub nastpny) numer pamici. z Wskazówka Nastawianie zaprogramowanych stacji jest moliwe tylko po uprzednim zaprogramowaniu stacji. Chcc zaprogramowa stacje dostpne w danym regionie, mona wybra z menu SETTINGS wariant,,fm Auto Preset". Funkcja ta przydaje si przy pierwszym uyciu radia i po zmianie miejsca pobytu. 1 Nacinij przycisk DISP/HOME i trzymaj go dotd, a pojawi si ekran HOME. 2 Obracajc przelcznik shuttle, wska wariant (SETTINGS). Potwierd wybór przyciskiem Nx. 3 Obracajc przelcznik shuttle, wska wariant,,fm Auto Preset>". Potwierd wybór przyciskiem Nx. 4 Obracajc przelcznik shuttle, wska wariant,,ok". Potwierd wybór przyciskiem Nx. Nastawianie zaprogramowanych stacji omówiono dokladniej w Instrukcji obslugi (w pliku PDF). 2 Najczstsze pytania P Jaki komputer bdzie wspólpracowal z odtwarzaczem? O IBM PC/AT lub zgodny, z fabrycznie zainstalowanym jednym z nastpujcych systemów Windows: Windows 2000 Professional (Service Pack 3 lub nowszy) / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional / Windows XP Media Center Edition / Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center Edition 2005 Inne systemy operacyjne nie bd obslugiwane. O Upewnij si, e odtwarzacz moe wspólpracowa z systemem operacyjnym komputera (1 strona 11). P Podczas instalacji pojawia si komunikat o bldzie. P Pomimo wloenia dostarczonego dysku CD-ROM nie uruchamia si kreator instalacji. O W zalenoci od ustawie komputera, wloenie dysku CD-ROM nie musi powodowa uruchomienia kreatora. W takim przypadku kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie dysku CD-ROM w Eksploratorze Windows i dwukrotnie kliknij na pliku SetupSS.exe. Pojawi si glówne menu instalacji. O Podlcz odtwarzacz do innego portu USB komputera. O Aby uywa programu SonicStage, naley si zalogowa jako administrator. P Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza. P Brak dostpu do niektórych funkcji programu SonicStage. P Odtwarzacz nie pozwala na odtworzenie utworów przeslanych z komputera. 0 O Do przesylania utworów naley uywa tylko programu SonicStage. Nie mona odtwarza utworów przeslanych inaczej ni z programu SonicStage. P Chc wyzerowa odtwarzacz. Odtwarzacz dziala niewlaciwie. O Aby wyzerowa odtwarzacz, na mniej 7 sekund nacinij przycisk DISP/HOME i przycisk Nx. Wyzerowanie odtwarzacza nie powoduje skasowania z niego utworów ani ustawie. Przycisk DISP/HOME Przycisk Nx P Chc zainicjalizowa (sformatowa) odtwarzacz. O Do formatowania wewntrznej pamici flash naley uy menu odtwarzacza, zgodnie z ponisz procedur. (Formatowanie powoduje skasowanie wszystkich danych. Przed formatowaniem sprawd zawarto pamici odtwarzacza.) 1 Kiedy urzdzenie odtwarza lub jest zatrzymane, nacinij przycisk DISP/ HOME i trzymaj go dotd, a pojawi si ekran HOME. 2 Wybierz kolejno warianty (SETTINGS),,Advanced Menu>",,Initialize>",,Format>",,OK". Aby wybra wariant, wska go, obracajc przelcznik shuttle, i potwierd wybór przyciskiem Nx. Po wskazaniu wariantu,,ok" i potwierdzeniu wyboru, pojawia si napis,,formatting... " i rozpoczyna si formatowanie. Po zakoczeniu formatowania pojawi si napis,,complete" Sony Corporation PL (1).

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Szybki start NW-S202F / S203F / S205F / S202

Szybki start NW-S202F / S203F / S205F / S202 Szybki start NW-S202F / S203F / S205F / S202 Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu odtwarzacza. Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te należy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Szybki start NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Szybki start NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F PL 3-093-018-PL (1) Pozbycie się Zużytego Sprzętu (Stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie...6 Czynności wstępne...8 Dostarczane wyposażenie... 8 Instalacja oprogramowania SonicStage... 9

Spis treści. Wprowadzenie...6 Czynności wstępne...8 Dostarczane wyposażenie... 8 Instalacja oprogramowania SonicStage... 9 Spis treści Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane z tyłu odtwarzacza. rosimy o ich zanotowanie we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te należy podawać, kontaktując się ze sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Instrukcja obsługi WALKMAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne współpracujące ze słuchawkami.

Bardziej szczegółowo

Szybki start NW-A805 / A806 / A808

Szybki start NW-A805 / A806 / A808 Minimalne wymagania systemowe (odtwarzacz) Komputer: IBM PC/AT lub zgodny, z fabrycznie zainstalowanym jednym z następujących systemów Windows: Windows 2000 Professional (Service Pack 4 lub nowszy) / Windows

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

NW-A605 / A607 / A608

NW-A605 / A607 / A608 2-661-269-11(1) NW-A605 / A607 / A608 Instrukcja obsługi PL 2005 Sony Corporation Informacje o instrukcjach Odtwarzacz jest dostarczany z instrukcją Szybki start oraz z niniejszą instrukcją obsługi. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Szybki start NWZ-A815 / A816 / A818

Szybki start NWZ-A815 / A816 / A818 Wymagania systemowe Komputer: IBM PC/AT lub zgodny, z fabrycznie zainstalowanym jednym z następujących systemów Windows*: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 lub nowszy) / Windows XP professional (Service

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E503/E505/E507 2-632-969-11(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E503/E505/E507 2-632-969-11(1) Instrukcja obsługi 2-632-969-11(1) NW-E503/E505/E507 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC XA-MP101. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC XA-MP101 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi

Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash. Network Walkman NW-E103/E105/E107 2-595-911-12(1) Instrukcja obsługi 2-595-911-12(1) NW-E103/E105/E107 Instrukcja obsługi Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z pamięcią flash Aby przejść do żądanego miejsca w tekście, kliknij na tytule w zakładkach pliku PDF, na

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1)

Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F. 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Instrukcja obsługi NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F 2007 Sony Corporation 3-093-021-22 (1) Informacje o instrukcjach Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide, niniejszą Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NW-S202F / S203F / S205F / S Sony Corporation (3)

Instrukcja obsługi NW-S202F / S203F / S205F / S Sony Corporation (3) Instrukcja obsługi NW-S202F / S203F / S205F / S202 2006 Sony Corporation 2-887-525-21 (3) Informacje o instrukcjach Do odtwarzacza dołączono Skróconą instrukcję obsługi oraz niniejszą Instrukcję obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIENIE Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu, należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Czynności,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

2-584-484-11 (1) NW-HD3. Instrukcja obsługi. Network Walkman. Przenośny odtwarzacz audio z dyskiem twardym. 2004 Sony Corporation

2-584-484-11 (1) NW-HD3. Instrukcja obsługi. Network Walkman. Przenośny odtwarzacz audio z dyskiem twardym. 2004 Sony Corporation 2-584-484-11 (1) NW-HD3 Instrukcja obsługi PL Network Walkman Przenośny odtwarzacz audio z dyskiem twardym 2004 Sony Corporation Szybki start Niniejszy poradnik Szybki start zawiera krótki opis przygotowania

Bardziej szczegółowo

Network Walkman NW-E55/E75. PrzenoÊny odtwarzacz dêwi ku elektronicznego. Instrukcja obs ugi 3-267-071-21(1) 2004, Sony Corporation

Network Walkman NW-E55/E75. PrzenoÊny odtwarzacz dêwi ku elektronicznego. Instrukcja obs ugi 3-267-071-21(1) 2004, Sony Corporation 3-267-071-21(1) PrzenoÊny odtwarzacz dêwi ku elektronicznego Network Walkman Instrukcja obs ugi WALKMAN jest zastrze onym znakiem handlowym Sony Corporation, który oznacza produkty ze s uchawkam stereo.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radiodtwarzacza z

Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radiodtwarzacza z Niniejsza instrukcja opisuje kolejne czynności jakie należy wykonać w celu dokonania aktualizacji oprogramowania sprzętowego radiodtwarzacza z Bluetooth. Przed przystąpieniem do aktualizacji należy uważnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0 1 1. Wstęp Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla użytkowników Trust Ami Mouse Wireless 300, umożliwiającej przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi NW-E002F/E003F/E005F/E002/E003/E Sony Corporation (1)

Instrukcja obsługi NW-E002F/E003F/E005F/E002/E003/E Sony Corporation (1) Instrukcja obsługi NW-E002F/E003F/E005F/E002/E003/E005 2006 Sony Corporation 2-688-632-22 (1) 2 Informacje o instrukcjach Do odtwarzacza dołączono instrukcję Quick Start Guide oraz niniejszą Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe

Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Instrukcja obsâugi Ustawienia systemowe Przed rozpoczêciem uåytkowania maszyny zapoznaj siê z instrukcjà operatorskà i miej jà zawsze pod rêkà. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przestrzegaj instrukcji w niej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE WPROWADZENIE... INFORMACJE NA TEMAT OPROGRAMOWANIA PRZED INSTALACJĄ INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA KONFIGUROWANIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo