Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania"

Transkrypt

1 Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz uzyskanych wyników poprzedza odpowiednie ich zestawienie. Jest to czynno do czasochłonna. Duym ułatwieniem dla nauczyciela w wykonaniu tej pracy jest posłuenie si arkuszem kalkulacyjnym programu Ms Excel. Poniej przedstawi, w jaki sposób wykorzysta narzdzia dostpne w tym programie w celu zestawienia i analizy wyników nauczania. Najpierw przygotowałam tabel. W główce umieciłam zestaw badanych umiejtnoci, a w boczku list uczniów. Aby dokładniej okreli, na jakie elementy zwracałam uwag oceniajc dan umiejtno, przy niektórych wprowadziłam komentarz. W tym celu naley: zaznaczy komórk z Paska menu wybra opcj Wstaw, a nastpnie Komentarz. Inny sposób: prawy przycisk myszy na zaznaczonej komórce z menu kontekstowego wybra opcj Wstaw komentarz. 1

2 Istnienie komentarza potwierdza czerwony trójkcik w prawym górnym rogu komórki. Dla uzyskania wikszej przejrzystoci do poszczególnych elementów tabeli wprowadziłam kolory. Do oblicze wykorzystałam dostpne w programie funkcje. Istnieje kilka sposobów wprowadzania funkcji: 1. pasek menu Wstaw podmenu Funkcje wybór odpowiedniej funkcji 2. z paska formatowania przycisk Wklej funkcj 3. w przypadku sumowania z paska formatowania wybra przycisk Autosumowanie. Pomocne okazały si takie funkcje jak: Suma, rednia, Licz jeeli, Procent, Podaj pozycj. 2

3 W przypadku sumowania postpujemy nastpujco: zaznaczamy zakres komórek znajdujcy si w jednej kolumnie lub jednym wierszu naciskamy przycisk Autosumowanie. Warto sumy zostanie umieszczona w pierwszej wolnej komórce w dół lub na prawo od zaznaczonego zakresu. Funkcja Licz jeeli pozwala na zliczenie liczby komórek wewntrz wskazanego zakresu, które spełniaj podane kryteria. Umoliwia ona policzenie np. ilu uczniów uzyskało z danej umiejtnoci maksymaln liczb punktów, a ilu kad mniejsz ilo. Jeeli lista uczniów lub zestaw umiejtnoci bd długie, cz nie bdzie widoczna na ekranie. Mona wówczas zamrozi cz ekranu, to znaczy zablokowa wiersze i kolumny zawierajce nagłówki tabeli. Dziki temu podczas przewijania ekranu bd one zawsze widoczne. W przedstawionym arkuszu zablokowałam nagłówki kolumn i liczb okrelajc maksymaln liczb punktów. W tym celu wykonujemy nastpujce czynnoci: zaznaczamy komórk znajdujc si poniej wiersza, który chcemy zamrozi z menu Okno wybieramy polecenie Zablokuj okienka. Dla lepszego uwidocznienia maksymalnej i minimalnej liczby punktów zastosowałam Formatowanie warunkowe. Opcja ta pozwala zmieni sposób wywietlania danych spełniajcych okrelone kryteria. Aby zastosowa takie formatowanie postpujemy nastpujco: wybieramy zakres komórek, dla których chcemy okreli warunki formatowania z menu Format wybieramy Formatowanie warunkowe w okienku, które si pojawi rozwijamy list wyboru, aby okreli warto, na podstawie której maj by formatowane komórki 3

4 wybieramy formuł, na podstawie której bdzie okrelony sposób formatowania. Aby zabezpieczy nazwiska uczniów, ukrywamy kolumn z nazwiskami: zaznaczamy kolumn, któr chcemy ukry z menu Format wybieramy opcj Kolumna, a nastpnie Ukryj. Aby obliczy wynik procentowy dla kadego ucznia naley wpisa odpowiedni formuł. W przypadku mojej tabeli ma ona nastpujcy zapis: =(M7/M5*100%) dla pierwszego ucznia. Wpisan formuł zatwierdzamy klawiszem Enter. Poprzedzenie wartoci niezmiennych w tym wypadku 4

5 kolumny M i wiersza 5 znakiem $, czyli wpisanie formuły =($M7/$M$5*100%) spowoduje, e przecigajc kursorem w dół przy wcinitym lewym przycisku myszy, przy kadym uczniu bd pojawia si wartoci procentowe. Tabela wykonana w arkuszu kalkulacyjnym, zawierajca zestaw badanych umiejtnoci, ilo punktów za poszczególne zadania zdobyt przez ucznia, łczn ilo punktów kadego ucznia, warto procentow uzyskanych punktów, pozycj, jak zajł ucze, a take ilociowy wykaz maksymalnej i minimalnej iloci punktów za poszczególne zadanie daj obszerny materiał umoliwiajcy wnikliw analiz sprawdzianu. Cał tabel z zblokowan kolumn z nazwiskami uczniów przedstawiam na kocu niniejszej pracy. Kolejno wpisywania uczniów była losowa. Analiz danych z tabeli mona wzbogaci wykresami. Kreator wykresów Powyszy rysunek przedstawia dwie moliwoci wstawiania wykresów. Przykładowy wykres wykonany w oparciu o dane z tabeli przedstawia procentowe wyniki z poszczególnych umiejtnoci. Mona z niego szybko odczyta, które umiejtnoci uczniowie opanowali najlepiej, a które najgorzej. 5

6 Procentow e w yniki z poszczególnych umiejtnoci 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% Pisanie liter Tworzeni e wyrazów Liczenie sylab w wyrazac Rozumieni e pojcia "mniej" Klasyfiko wanie zbiorów Procent Umiejtnoci Na podstawie kolejnego wykresu moemy zorientowa si, w iloci punktów zdobytej przez kadego ucznia i okreli jego pozycj w klasie. Ilo punktów zdobyta przez poszczególnych uczniów 30 Ilo punktów Uczniowie Ms Excel oferuje bogat gam wykresów. Poniej przedstawi wykres kołowy rozsunity, który pokazuje, jakie iloci punktów dominowały za wykonanie zadania 1. 6

7 Ilo punktów zdobytych za zadanie 1 Liczba 0 Liczba 2,5 Liczba 1,5 Liczba 1 Liczba 0,5 Liczba 3 Liczba 2,5 Na nastpnej stronie znajduje si tabela zawierajca wszystkie dane. 7

8 Maksymalna l. punktów, rednia punktów LICZBY 8

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Arkusz do naliczania opłat za udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu w programie MS Excel

Arkusz do naliczania opłat za udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu w programie MS Excel Organizacja pracy kuchni I Dariusz Kwiecień Arkusz do naliczania opłat za udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu w programie MS Excel.. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tabela podstawowych

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 Materiały szkoleniowe na kurs: Podstaw obsługi komputera 2013 - opracowanie: dr Marcin Skuba Wersja 2.0 Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1.1. Treści

Bardziej szczegółowo

10 najprzydatniejszych trików excelowych

10 najprzydatniejszych trików excelowych Malina Cierzniewska-Skweres 10 najprzydatniejszych trików excelowych http://malinowyexcel.pl/ www.malinowyexcel.pl malinowyexcel.pl Strona 1 Redakcja językowa Aleksandra Wasiak (http://kulturajezyka.pl/)

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Seria praktyk

Excel 2007 PL. Seria praktyk Excel 007 PL. Seria praktyk Autor: Michael Price T³umaczenie: Rados³aw Meryk ISBN: 978-8-46-06-6 Tytu³ orygina³u: Excel 007 in Easy Steps (In Easy Steps) Format: 80x5, stron: 00 Poznaj narzêdzia oraz funkcje

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo