Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC XA-MP101. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC XA-MP101 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi JVC XA-MP101 Podręcznik użytkownika JVC XA-MP101 Instrukcje obsługi JVC XA-MP101 Instrukcje użytkowania JVC XA-MP101 Instrukcja użytkowania JVC XA-MP101 Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101

2 Skrót instrukcji: Stanowi to zagroenie ruchu drogowego i w wielu miejscach jest zabronione. W sytuacjach zagroenia naley zachowa maksymaln ostrono lub zaprzesta uywania. Nawet jeli sluchawki maj otwart budow, umoliwiajc sluchanie dwików otoczenia, nie stosuj tak wysokiego poziomu dwiku, aby nie mona bylo slysze, co dzieje si wokól. Po ustawieniu komfortowego poziomu glonoci, pozostaw go bez zmian. Baterie o suchych ogniwach Aby zapobiec uszkodzeniu baterii i wyciekowi elektrolitu, postpuj zgodnie z nastpujcymi zaleceniami. Wkladajc baterie, pamitaj o odpowiednim dopasowaniu biegunów» i á. Wyjmij baterie, jeli odtwarzacz nie bdzie uywany przez dluszy czas. Baterii nie naley wrzuca do ognia, demontowa, doprowadza do zwarcia lub wystawia na dzialanie nadmiernie wysokiej temperatury. Baterii suchych nie naley doladowywa. 1 PRZESTROGI Przenoszenie baterii o suchych ogniwach Jeli wkladasz baterie do kieszeni lub torby, upewnij si, e adne metalowe przedmioty nie dotykaj baterii. Kontakt z dowolnym metalem moe spowodowa zwarcie i w konsekwencji poar. Odtwarzacz W urzdzeniu nie mona dokonywa dnych zmian i przeróbek Moe to by przyczyn niewlaciwego dzialania urzdzenia. Nie dopu do upadku lub uderzenia odtwarzacza Moe to uszkodzi odtwarzacz. Miejsca, w których nie naley stosowa urzdzenia Unikaj stosowania urzdzenia w nastpujcych miejscach; w przeciwnym wypadku moe doj do nieprawidlowego dzialania urzdzenia. 1. Lazienki i inne pomieszczenia, w których wystpuje wilgo 2. Magazyny i inne pomieszczenia o duym zapyleniu 3. Bardzo gorce miejsca w pobliu instalacji grzewczych, itp. 2 PRZESTROGI Nie naley pozostawia odtwarzacza przez dluszy czas na slocu Moe to spowodowa odksztalcenie lub zmian koloru obudowy odtwarzacza oraz negatywnie wplyn na jego dzialanie. PRZESTROGA: Nie umieszczaj na odbiorniku otwartych ródel ognia, np. zapalonych wieczek. Przy pozbywaniu si baterii, powinno si rozway problemy rodowiskowe i naley przestrzega lokalnych ustale lub przepisów prawnych regulujcych kwesti pozbywania si baterii. Nie wystawiaj urzdzenia na dzialanie deszczu, wilgoci lub kropel wody. Nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci za nieprawidlowe nagrania lub odtwarzanie spowodowane awari sprztu. Zalecamy przechowywanie kopii zapasowych wanych danych w komputerze lub na innych nonikach. 3 SPIS TREOECI PRZESTROGI... 1 SPIS TRECI WPROWADZENIE.. 5 WKLADANIE BATERII...

3 ... 5 INSTALACJA STEROWNIKA USB (TYLKO DLA WINDOWS 98SE) PODLCZANIE DO KOMPUTERA... 7 PODLCZANIE ZEWNTRZNYCH URZDZE AUDIO... 8 ELEMENTY CYFROWEGO ODTWARZACZA AUDIO... 9 WLCZANIE/WYLCZANIE.. 10 WYWIETLACZ. 11 PODSTAWOWE FUNKCJE MENU GLÓWNE...

4 . 12 ODTWARZANIE MUZYKI NAGRYWANIE WIADOMOCI GLOSOWYCH ODTWARZANIE WIADOMOCI SLUCHANIE AUDYCJI RADIOWYCH.. 16 NAGRYWANIE AUDYCJI RADIOWYCH USUWANIE PLIKÓW FUNKCJE ZAAWANSOWANE...

5 ELEMENTY MENU SET KOREKTOR DZWIKU TRYB ODTWARZANIA.. 23 ZEGAR WYLCZENIA AUTOMATYCZNE WYLCZANIE PODWIETLENIE KONTRAST..

6 JZYKI MENU FONTS.. 29 INFORMACJE ZEROWANIE USTAWIE URZDZENIA NAWIGACJA.

7 BLOKADA (HOLD).. 34 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW DANE TECHNICZNE. 36 AKCESORIA WPROWADZENIE WKLADANIE BATERII Zdejmij pokryw komory baterii i wló jedn bateri alkaliczn LR03 (AAA) (nie dolczona do zestawu), odpowiednio dopasowujc bieguny (+ i -) zgodnie ze wskazówkami z tyly odtwarzacza. Nastpnie zaló z powrotem pokryw komory baterii. Wskanik baterii Wskanik baterii pokazuje pozostaly poziom baterii. Gdy poziom baterii spadnie poniej okrelonego poziomu, na wywietlaczu pojawia si komunikat,,low Battery". W takim przypadku, naley wymieni bateri na now. Wane informacje na temat baterii Baterie naley utylizowa zgodnie z obowizujcym prawem pastwowym, regionalnym lub lokalnym. Przeciekajce baterie naley natychmiast zutylizowa. Mog one powodowa poparzenia skóry lub uszkodzenia ciala. Naley uywa tylko baterii alkalicznych. Nie naley uywa baterii z zawartoci dwutlenku manganu ani ladowa baterii, poniewa ich ywotno ulega znaczcemu skróceniu lub moe wystpi awaria odtwarzacza. 5 WPROWADZENIE INSTALACJA STEROWNIKA USB (TYLKO DLA WINDOWS 98SE) Ponisza instrukcja dotyczy instalacji oprogramowania umoliwiajcego

8 rozpoznawanie cyfrowego odtwarzacza audio przez komputer. Upewnij si, e wszystkie programy (gry, oprogramowanie antywirusowe) zostaly zamknite. Jeli jakiekolwiek programy s otwarte, zamknij je przed przystpieniem do dalszych czynnoci. 1. Wló plyt CD-ROM do napdu CD-ROM w komputerze. 2. Wylcz cyfrowy odtwarzacz audio i podlcz go do komputera przy pomocy kabla USB. 3. Aby zainstalowa sterownik z plyty CD-ROM, postpuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. W oknie, w którym naley okreli miejsce zainstalowania sterownika cyfrowego odtwarzacza audio na dysku komputera, nacinij przycisk [Przegldaj] i wybierz folder XA-MP z napdu CD-ROM (Jeli napd jest oznaczony liter,,d", ciek folderu bdzie,,d:\_xamp51-101"), a nastpnie przejd do kolejnego ekranu: Instalacja musi zakoczy si wywietleniem ekranu zakoczenia instalacji. Uruchom ponownie komputer WPROWADZENIE PODLCZANIE DO KOMPUTERA Mona przesyla pliki muzyczne w formacie MP3 i WMA z komputera do cyfrowego odtwarzacza audio przez port USB. USB2.0 (nie obsluguje prdkoci 480Mbps.) Dla uytkowników Windows 98SE: Przed pierwszym podlczeniem odtwarzacza do komputera, naley zainstalowa na komputerze sterownik USB z zalczonej plyty CDROM. Zob. rozdzial,,instalacja STEROWNIKA USB" na str. 6. Podlczanie cyfrowego odtwarzacz audio do komputera Wylczy ten Digital Audio Player przed lczcy ono wobec PC. 1. Zdejmij gumow oslonk zlcza USB. 2. Przy pomocy kabla USB, podlcz odtwarzacz do portu UBS w komputerze. Kabel USB (w zestawie) Przesylanie plików muzycznych z komputera do cyfrowego odtwarzacza audio 1. Otwórz folder odtwarzacza (wymienny dysk lub urzdzenie) z Mojego Komputera lub Eksploratora. 2. Przenie pliki muzyczne z komputera do folderu odtwarzacza metod,,kopiuj/wklej" lub,,przecignij i upu". Podczas kopiowania, na wywietlaczu odtwarzacza pojawi si komunikat,,writing". Po zakoczeniu, pojawi si komunikat,,ready". 7 WPROWADZENIE UWAGA Pliki WMA-DRM przesylaj z komputera przy pomocy Windows Media Player 9 lub nowszego. Pliki przenoszone metod,,przecignij i upu" nie bd odtwarzane. Odlczanie od komputera Dla uytkowników Windows 2000/Me/XP: Lewym przyciskiem myszy kliknij ikon na pasku zada i postpuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi. Dla uytkowników Windows 98SE Otwórz,,Mój komputer" i wybierz,,dysk wymienny", a nastpnie kliknij prawym przyciskiem myszy, alby wybiera opcj,,eject". Microsoft, Windows i Windows Media s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101

9 Inne wymienione w niniejszej instrukcji nazwy systemów i produktów s zazwyczaj zarejestrowanymi znakami towarowymi ich producentów. UWAGI Odtwarzacz obsluguje znaczniki MP3 ID3 V1. 0, 1.1, znaczniki ID3 V2.3 oraz znaczniki WMA. Znaczniki ID3 i WMA zawieraj nazwy utworów i wykonawców zapisane w plikach MP3 i WMA. Po podlczeniu odtwarzacza do komputera jest on identyfikowany jako zewntrzna pami USB (dysk wymienny) i wywietlany na ekranie. Odtwarzacz moe by traktowany jako zewntrzna pami USB. PODLCZANIE ZEWNTRZNYCH URZDZE AUDIO Pliki z odtwarzacza mona odtwarza przy pomocy zewntrznych urzdze audio. Przed rozpoczciem odtwarzania, polcz gniazdo wyjcia liniowego odtwarzacza z zewntrznym urzdzeniem audio przy pomocy kabla stereo mini jack (nie dolczony do zestawu). UWAGI Zapoznaj si z instrukcj obslugi zewntrznego urzdzenia audio. Po podlczeniu kabla do gniazda wyjcia liniowego odtwarzacza, dwik nie bdzie odtwarzany przez sluchawki. 8 WPROWADZENIE ELEMENTY CYFROWEGO ODTWARZACZA AUDIO ! ~ = Gniazdo sluchawkowe Przyciski VOL+/- (Glono) MIC Wywietlacz Przycisk 6 (Odtwarzanie/ Pauza) 6 Przycisk (Do przodu) 7 Przycisk 7 (Stop) = ~! Przycisk 4 (Do tylu) Przycisk REC Przycisk MENU Blokada Pokrywa komory baterii Gniazdo wyjcia liniowego Zlcze USB 9 WPROWADZENIE Podlcz sluchawki do gniazda (sluchawki) w odtwarzaczu. Pasek na szyj ulatwia noszenie odtwarzacza. WLCZANIE/WYLCZANIE Aby wlczy urzdzenie Nacinij i przytrzymaj przycisk 6, a na wywietlaczu pojawi si komunikat,,welcome". Po chwili pojawi si poniszy ekran. DIGITAL AUDIO PLAYER Aby wylczy urzdzenie Nacinij i przytrzymaj przycisk 7 (Stop). UWAGI Odtwarzacz uruchamia si w ostatnio uywanym trybie. Ustawienia i czstotliwoci stacji s zapisywane w pamici odtwarzacza po jego wylczeniu. (Jeli bateria zostanie wyjta przed wylczeniem odtwarzacza, ustawienia te nie zostan zapamitane.) Zaleca si wylczanie odtwarzacza po dokonaniu zmian w ustawieniach lub dostrojeniu nowych stacji radiowych. 10 WPROWADZENIE WYWIETLACZ Tryb MUSIC/ tryb VOICE = # $ 8 9 ~ 0! - Tryb FM = Wskanik odtwarzania Poziom glonoci Wskanik trybu odtwarzania EQ (tryb dwiku) Ikona blokady Ikona zegara wylczenia Wskanik baterii Numer utworu/lczna ilo utworów Informacje o pliku Wskanik trybu Czas utworu Wskanik trybu FM Ikona anteny Wskanik Mono/Stereo Numer stacji Biecy stan trybu FM # $ Jeli informacja o pliku jest dluga i przekracza dwa wiersze, jest ona przewijana. Podczas przewijania, nazwa pliku moe nie by prawidlowo wywietlana. 11 PODSTAWOWE FUNKCJE MENU GLÓWNE Menu Mostanie wylczony w trybie zatrzymania lub odtwarzania, a nastpnie wlczony ponownie, ostatnio sluchany utwór bdzie odtwarzany od pocztku po wlczeniu odtwarzania. do numerów. P01 do P Nacinij przycisk 7, aby uruchomi tryb skanowania. (Pojawi si komunikat,,scan".) 3. Nacinij i przytrzymaj przycisk 6, nastpnie pu przycisk. zakoczeniu odtwarzacz uruchomi tryb radia. wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy si komunikat,,m.scan". funkcji M.Scan, nacinij przycisk 6. Dla funkcji S.Scan, nacinij przycisk 7. przycisk 6, aby zapamita stacj. Odtwarzacz uruchamia tryb radia. slucha do 20 zapamitanych stacji. Najpierw musisz zapamita stacj w trybie skanowania. do P20). Aby przelcza midzy Stereo a Mono, nacinij przycisk 6. wlczeniu odtwarzacza, ustaw dan stacj radiow, któr 2. chcesz nagrywa (zob. rozdzial,,sluchanie STACJI RADIOWYCH" na str. 16). Nacinij i przytrzymaj przycisk REC, a pojawi si komunikat,,recording". Aby wstrzyma: Nacinij przycisk 6. Aby zatrzyma: Nacinij przycisk 7. Zob. zob. "ODTWARZANIE WIADOMOCI" na str. 15. Aby odtwarza nagran audycj radiow: Aby wyj z trybu FM: Nacinij przycisk MENU. UWAGI Nagrane audycje radiowe s przetwarzane na pliki stereo w formacie WAV. (Automatycznie tworzony jest folder,,fm", w którym zapisywane s pliki.) Jeli pojawi si komunikat,,low Battery" po naciniciu i przytrzymaniu przycisku REC, zaleca si wymian baterii na now. Podczas odtwarzania, nagrane pliki s zapisywane i traktowane jak pliki FM i pliki glosowe. Podczas nagrywania, przyciski regulacji glonoci s nieaktywne. Nagrane pliki mona skopiowa do komputera przez lcze USB. 18 PODSTAWOWE FUNKCJE USUWANIE PLIKÓW (Podmenu DELETE) (Usuwanie pliku) Aby usun pliki 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb DELETE, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu DELETE rodzaje plików, które chcesz usun. Nacinij przycisk 6. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz plik, który chcesz usun. Nacinij przycisk 7, aby wybra opcj,,yes". Aby anulowa operacj, wybierz opcj,,no". Nacinij przycisk 6, aby usun plik. Pojawia si komunikat,,file Deleted". Jeli chcesz usuna plik tylko do odczytu, pojawi si komunikat,,operation Failed". (Kade nacinicie przycisku 7 powoduje przelczenie stanu midzy opcjami,,yes" i,,no".) Aby powróci do menu DELETE: Nacinij przycisk MENU raz. Aby wyj z trybu DELETE: Nacinij przycisk MENU ponownie (lub wybierz opcj,,exit" i nacinij przycisk 6 w podmenu DELETE). UWAGA Po usuniciu wszystkich plików z folderu, folder ten take znika z odtwarzacza. Nie jest on jednak kasowany i pozostaje w jego pamici. Moesz wykasowa folder za pomoc komputera podlczonego kablem USB. 19 FUNKCJE ZAAWANSOWANE ELEMENTY MENU SET W trybie SET moesz ustawi nastpujce elementy SET MENU: EQ SET (ustawienia korektora dwiku), PLAYMODE, SLEEP TIMER, A.POWER OFF (automatyczne wylczanie), BACKLIGHT, CONTRAST, MENU LANG (menu jzyka) oraz FONTS Aby ustawi kady element, zob. odpowiedni stron w dalszej czci podrcznika. 20 FUNKCJE ZAAWANSOWANE KOREKTOR DZWIKU Moesz wybra jedno z 6 rónych fabrycznych trybów dwiku lub jeden tryb osobisty. Wysoka Poziom Niska Niska Czstotliwo Wysoka Rodzaje trybów dwiku NORMAL Bez efektów dwikowych. CLASSICAL Idealny do sluchania muzyki klasycznej JAZZ Idealny do sluchania jazzu ROCK Podbija niskie i wysokie czstotliwoci. POP Idealny do sluchania muzyki wokalnej BASS Wzmacnia brzmienie basu. CUSTOMIZED Moesz stworzy wlasny tryb dwiku. 21 FUNKCJE ZAAWANSOWANE Aby wybra tryb dwiku 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb SET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj,,eq SET". Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101

10 Nacinij przycisk 6. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj tryb dwiku. Nacinij przycisk 6, aby powróci do SET MENU. Aby stworzy wlasny tryb dwiku (CUST) przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb SET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. 2. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj,,eq SET". 3. Nacinij przycisk Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj,,cust". 5. Nacinij przycisk MENU, aby rozpocz edytowanie od razu. Zaznaczony jest suwak najniszej czstotliwoci. 6. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz czstotliwo, któr chcesz edytowa. 7. Nacinij przycisk 6. Suwak zacznie miga. 8. Przy pomocy przycisków / 4 podnie lub obni poziom czstotliwoci, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby zapamita ustawienie. 9. Powtórz Kroki od 6 do 8, aby edytowa inne czstotliwoci. 10. Nacinij krótko przycisk MENU. Podwietlenie zniknie i ustawienie zostanie zapisane. 11.Nacinij przycisk 6, aby powróci do SET MENU. 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy Aby wyj z trybu SET: Nacinij przycisk MENU (lub wybierz opcj,,exit" i nacinij przycisk 6) w SET MENU. 22 FUNKCJE ZAAWANSOWANE TRYB ODTWARZANIA Masz do wyboru róne tryby odtwarzania. Jednak dla odtwarzania plików glosowych dostpne s tylko tryby NORMAL, REPEAT ONE i REPEAT ALL. Rodzaje trybów odtwarzania NORMAL Normal play REPEAT ONE Powtarzanie jednego utworu. REPEAT ALL Powtarzanie wszystkich utworów. RANDOM Odtwarzanie utworów w kolejnoci losowej. RANDOM RPT Postarzanie wszystkich utworów w kolejnoci losowej. INTRO Odtwarzanie pierwszych 10 sekund kadego utworu. Aby wybra tryb odtwarzania 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb SET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj,,playmode". Nacinij przycisk 6. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz tryb odtwarzania. Nacinij przycisk 6, aby powróci do SET MENU. Aby wyj z trybu SET: Nacinij przycisk MENU (lub wybierz opcj,,exit" i nacinij przycisk 6) w SET MENU. 23 FUNKCJE ZAAWANSOWANE ZEGAR WYLCZENIA Zegar wylczenia sluy do wylczania odtwarzania po uplywie okrelonego czasu w trakcie odtwarzania. Zegar mona ustawi na 15, 30, 45, 60 minut, lub w pozycji OFF (domylnie). Zegar wylczenia nie dziala bez przerwy. Po uplyniciu ustawionego czasu, zegar wylcza si. Po ustawieniu zegara wylczenia, w prawym górnym rogu wywietlacza pojawi si ikona zegara ( ). Aby ustawi zegar wylczenia 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb SET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj,,sleep TIMER". Nacinij przycisk 6. Przy pomocy przycisków / 4 okrel czas. Nacinij przycisk 6, aby powróci do SET MENU. Nacinij przycisk MENU (lub wybierz opcj,,exit" i nacinij przycisk 6) w SET MENU. Aby wyj z trybu SET: 24 FUNKCJE ZAAWANSOWANE AUTOMATYCZNE WYLCZANIE Funkcja automatycznego wylczania umoliwia wylczanie odtwarzacza po uplywie okrelonego czasu, gdy pozostaje on bezczynny. Zegar mona ustawi na 2, 5 lub 10 minut, lub w pozycji OFF (domylnie). Aby ustawi automatyczne wylczanie 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb SET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj,,a.power OFF". Nacinij przycisk 6. Przy pomocy przycisków / 4 okrel czas. Nacinij przycisk 6, aby powróci do SET MENU. Nacinij przycisk MENU (lub wybierz opcj,,exit" i nacinij przycisk 6) w SET MENU. Aby wyj z trybu SET: 25 FUNKCJE ZAAWANSOWANE PODWIETLENIE Funkcja ta umoliwia regulacj czasu trwania podwietlenia (0 do Max) po zakoczeniu ostatniej operacji. (Domylnie: 5 sekund) Dla ustawienia,,max", podwietlenie pozostaje wlczone przez ok. dwie godziny. Aby ustawi podwietlenie 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb SET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj,,backlight". Nacinij przycisk 6. Przy pomocy przycisków / 4 okrel czas. Nacinij przycisk 6, aby powróci do SET MENU. Aby wyj z trybu SET: Nacinij przycisk MENU (lub wybierz opcj,,exit" i nacinij przycisk 6) w SET MENU. UWAGA Gdy pojawia si komunikat,,low Battery", podwietlenie ganie i wicej si nie zapala. 26 FUNKCJE ZAAWANSOWANE KONTRAST Ta funkcja sluy do regulacji kontrastu wywietlacza. Aby wyregulowa kontrast 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb SET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj,,contrast". Nacinij przycisk 6. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz dany poziom. Nacinij przycisk 6, aby powróci do SET MENU. Aby wyj z trybu SET: Nacinij przycisk MENU (lub wybierz opcj,,exit" i nacinij przycisk 6) w SET MENU. 27 FUNKCJE ZAAWANSOWANE JZYKI MENU Ta funkcja sluy do ustawiania jzyka dla menu. Mona ustawi jzyk Angielski (domylnie), uproszczony Chiski lub tradycyjny Chiski. Aby ustawi jzyk menu 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb SET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz,,menu LANG". Nacinij przycisk 6. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz jzyk. Nacinij przycisk 6, aby powróci do SET MENU. Aby wyj z trybu SET: Nacinij przycisk MENU (lub wybierz opcj,,exit" i nacinij przycisk 6) w SET MENU. 28 FUNKCJE ZAAWANSOWANE FONTS Ta funkcja sluy do ustawiania jzyka dla nazw plików i znaczników ID3. Mona ustawi jeden z 27 jzyków (domylnie: Angielski). Aby ustawi czcionki 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb SET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz opcj,,fonts". Nacinij przycisk 6. Przy pomocy przycisków / 4 wybierz czcionki. Nacinij przycisk 6, aby powróci do SET MENU. Aby wyj z trybu SET: Nacinij przycisk MENU (lub wybierz opcj,,exit" i nacinij przycisk 6) w SET MENU. UWAGA Szczególowe informacje na temat znaczników ID3 znajduj si na str FUNKCJE ZAAWANSOWANE INFORMACJE Ta funkcja sluy do wywietlania wersji oprogramowania i stanu odtwarzacza. Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101

11 Ilo dostpnej pamici Ilo pamici dostpnej do przechowywania kolejnych plików muzycznych Aby wywietli: Po wlczeniu odtwarzacza, nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb MUSIC, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Aby wyj z trybu ABOUT: Nacinij przycisk MENU. Aktualizacja oprogramowania: Aby zaktualizowa oprogramowanie odtwarzacza, odwied nasz stron internetow. 30 FUNKCJE ZAAWANSOWANE ZEROWANIE USTAWIE URZDZENIA Ta funkcja sluy do przywracania ustawie do wartoci domylnych. Aby wyzerowa urzdzenie 1. Po wlczeniu odtwarzacza nacinij przycisk MENU, przy pomocy 2. przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb RESET, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Nacinij przycisk 6, aby wyzerowa urzdzenie. Wszystkie ustawienia zostan przywrócone do wartoci domylnych i pojawi si komunikat,,reset OK!". Aby anulowa i wyj z trybu RESET: Nacinij przycisk MENU. Domylna warto dla poszczególnych elementów SET MENU: EQ SET TRYB ODTWARZANIA ZEGAR WYLCZENIA A.POWER OFF PODWIETLENIE KONTRAST MENU LANG FONTS Normal Normal OFF OFF 5 Sec Poziom fabryczny ENGLISH ENGLISH 31 FUNKCJE ZAAWANSOWANE NAWIGACJA Ta funkcja sluy to wywietlania struktury folderów z muzyk oraz plików ( ). Pozwala ona z latwoci zlokalizowa i odtworzy szukany utwór. Aby zlokalizowa plik 1. Po wlczeniu odtwarzacza, nacinij przycisk MENU, przy pomocy przycisków / 4 wybierz z menu glównego tryb NAVIGATE, a nastpnie nacinij przycisk 6, aby uruchomi tryb. Przy pomocy przycisków / 4, 6 / 7 zlokalizuj dany plik. / 4 : Te przyciski umoliwiaj przesuwanie kursora (zaznaczenie) w pionie. Kursor przechodzi midzy plikami i folderami w zaznaczonym folderze. 6 / 7 : 1) Zaznacz dany folder i nacinij przycisk 6, aby go otworzy. Nastpnie bdzie mona wybra pliki w folderze. pojawi si hierarchiczna struktura zawierajca ten folder. Nacinij przycisk 6 aby odtwarza. Mona zmieni kolejno odtwarzania plików muzycznych dodajc w komputerze numery w nazwach folderów lub plików. (Na przyklad, 01xxxx, 02yyyy,...) Odtwarzacz moe wywietla lub obslugiwa maksymalnie 550 plików (WMA, MP3 i WAV). Nie gwarantujemy poprawnego funkcjonowania odtwarzacza w przypadku wikszej liczby plików. 33 FUNKCJE ZAAWANSOWANE BLOKADA (HOLD) Przesu przelcznik HOLD w prawo, aby zablokowa wszystkie przyciski. Po wlczeniu blokady, w prawym górnym rogu wywietlacza pojawi si symbol. Aby odblokowa: Przesu przelcznik HOLD w lewo. UWAGA Jeli urzdzenie zostanie wlczone, gdy przelcznik HOLD znajduje si pozycji ON, na wywietlaczu pojawi si napis,,hold" zaraz po komunikacie,,digital AUDIO PLAYER". Nastpnie urzdzenie automatycznie si wylczy. Aby korzysta z odtwarzacza, ustaw przelcznik HOLD w pozycji OFF i wlcz odtwarzacz ponownie. 34 ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW Problem Odtwarzacz nie dziala. Rozwizanie Sprawd, czy przelcznik HOLD jest wylczony. Wiele funkcji tego odtwarzacza jest sterowanych przez mikrokomputer. Jeli odtwarzacz nie reaguje na adne przyciski, wyjmij bateri i po chwili wló je ponownie. Bateria moe by wyczerpana. Wymie bateri. Upewnij si, e sluchawki s prawidlowo podlczone do odtwarzacza. Przetrzyj wtyk sluchawek czyst szmatk. Trzymaj urzdzenie z dala od innych urzdze, jak telefon komórkowy czy telewizor. Zwiksz poziom glonoci. Wyjmij bateri na ok. 10 sek. i wló j ponownie. Brak dwiku lub duo szumu. Odtwarzacz nagle przestaje dziala. Wywietlacz jest zbyt ciemny Wyreguluj kontrast wywietlacza. lub zbyt jasny. Odtwarzacz automatycznie si wylcza. Wlczona jest funkcja automatycznego wylczania. Zob. str. 25. (To nie jest usterka.) Jeli uywasz systemu operacyjnego Windows 98SE, zainstaluj w komputerze sterownik USB z zalczonej plyty CD-ROM. Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza. 35 DANE TECHNICZNE Nazwa modelu Typ Wywietlacz Odbiornik radiowy FM Rozmiar wbudowanej pamici 1 GB XA-MP101 Cyfrowy odtwarzacz audio 512 MB Wywietlacz LCD z podwietleniem (4 wiersze) Odbierane czstotliwoci FM: 87.5 MHz do 108,0 MHz (szerokie pasmo) Odstp strojenia czstotliwoci: 0,1 MHz (dla USA i Kanady), 50 khz (dla Anglii i Singapuru) Nagrywanie audycji radiowych: System ADPCM System ADPCM z wbudowanym mikrofonem monofonicznym MP3/WMA/WMA-DRM1 MP3: 8 kbps do 320 kbps, WMA: 32 kbps do 192 kbps Ok. 500 Ok. 250 XA- MP51 Nagrywanie glosu Obslugiwane formaty plików Szybko transmisji Maksymalna ilo utworów2 Zakres czstotliwoci Wyjcia Wyjcie liniowe Zasilanie Wymiary (Ok. ) Waga (Ok.) 60 Hz do 20 khz, +0 db do -3 db (Audio) Wyjcie sluchawkowe/liniowe (mini jack stereo) 330 mv/100 omów DC 1,5V,,LR03" lub bateria,,aaa" 1 50 (Dl.) 15 (Sz.) 50 (Wys.) mm (bez elementów wystajcych) 30 g (bez baterii), 42 g (z bateri) Czas ciglego odtwarzania Ok. 17 godzin (Odtwarzanie audio)3 1 WMA-DRM: Plik WMA z ograniczenim odtwarzania ze wzgldu na ochron praw autorskich danych cyfrowych. 2 Warunek: WMA: 64 kbps, 1 utwór: 4 minuty. 3 Warunek: MP3 (128 kbs, fs=44,1 khz) odtwarzanie pliku, bez podwietlenia, Korekcja dwiku: normal Projekt oraz dane techniczne mog ulec zmianie bez powiadomienia. Obslugiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows XP (Home Edition/Professional), Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows 98SE ( Wymaga instalacji sterownika USB z dolczonej plyty CD-ROM) 36 DANE TECHNICZNE AKCESORIA Sluchawki KABEL USB Plyta CD-ROM (Sterownik USB dla Windows 98SE) Pasek na szyj 37 DANE TECHNICZNE Informacja dla uytkowników, dotyczca utylizacji niesprawnych urzdze [Kraje Unii Europejskiej] Symbol przedstawiony obok oznacza, e urzdze elektrycznych i elektronicznych po zakoczeniu okresu ich eksploatacji nie naley wyrzuca razem z odpadami gospodarczymi. Naley je natomiast przekaza do punktu odbioru urzdze elektrycznych i elektronicznych w celu ich odpowiedniego przerobu, odzysku i utylizacji zgodnie z krajowym ustawodawstwem. Dbajc o prawidlow utylizacj produktu, przyczyniasz si do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wplyw oddzialywania na rodowisko i zdrowie ludzi, zagroone niewlaciwym traktowaniem odpadów elektronicznych. Szczególowe informacje dotyczce punktów zbiórki i powtórnego przerobu odpadów mona uzyska u wladz lokalnych, w firmach zajmujcych si zagospodarowaniem odpadów lub w sklepie z artykulami elektronicznymi. Zgodnie z krajowym ustawodawstwem w przypadku nieprawidlowego usuwania wspomnianych odpadów mog by nakladane kary. (Uytkownicy biznesowi) Jeli zaszla potrzeba pozbycia si niniejszego produktu, prosimy zajrze na strony com, aby uzyska informacje o moliwoci jego odbioru. Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) [Kraje poza Uni Europejsk] W razie koniecznoci pozbycia si niniejszego produktu prosimy postpowa zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postpowania ze zuytym sprztem elektrycznymi i elektronicznymi. Uwaga: Taki symbol jest wany tylko w Unii Europejskej. 38 PO 2005 Vicotr Company of Japan, Limited 0705KMMCREBET. Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Blue Bay MP3-player. Dzięki kompaktowemu odtwarzaczowi MP3 można słuchać ulubionej muzyki w formatach MP3 i WMA w każdy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-K3JQB http://pl.yourpdfguides.com/dref/789875 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Brak dźwięku w Dźwięk ustawiony na 0 Ustaw głośność słuchawkach Niewłaściwie podłączone słuchawki Sprawdź podłączenie słuchawek Brak sygnału lub złej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/7 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem.

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. 1 Wstęp Dziękujemy za zakup niniejszego odtwarzacza MP3! Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. Za uszkodzenia fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi Acer Advanced MP3 Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi

Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000. Instrukcja obsługi Mikrokamera ukryta w zegarku budziku T5000 Instrukcja obsługi Środki ostrożności podczas użytkowania W celu bezpiecznego korzystania z urządzenia przed jego użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci)

Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Adapter 3 w 1 (hub USB 2.0, czytnik kart pamięci) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup gniazda meblowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity

Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Ćwiczenie II. Edytor dźwięku Audacity Sprzęt Aplikacja Komputer osobisty PC Karta dźwiękowa zainstalowana w PC Mikrofon Wzmacniacz z kolumnami Audacity Program Audacity jest wielościeżkowym edytorem dźwięku.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. FUB333 USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi

Acer Easy MP3 Flash Stick. Instrukcja obsługi Acer Easy MP3 Flash Stick Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Instrukcja obsługi WALKMAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne współpracujące ze słuchawkami.

Bardziej szczegółowo

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon

Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Mini kamera sportowa 3 w 1 Somikon Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery 3 w 1 z aktywacją głosową. Dzięki tej poręcznej kamerze możesz nakręcić dobre filmy w czasie treningu lub w domu. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Dyktafon, nagrywanie rozmów tel, mp3, Radio FM Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION A6500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/852455 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki Funkcje: Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 420P http://pl.yourpdfguides.com/dref/3645390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 420P. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 1. Prezentacja produktu..3 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa..3 1.2 Główne funkcje 3 1.3 Akcesoria..4 1.4 Wymagania sprzętowe komputera 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH

INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH Cechy urządzenia Wielkość kompaktowa. Odtwarza wszystkie dostępne pliki muzyczne takie jak: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV itp. Aktualizacja sprzętu dostępna

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi

MMS-201. GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi MMS-201 GŁOŚNIK MULTIMEDIALNY Z RADIEM FM, GNIAZDEM USB I CZYTNIKIEM USB Instrukcja obsługi IMPORTER: DSV Sp. z o.o. S.K.A.: Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia Więcej informacji na www.lenco.eu 1. Opis elementów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB

INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INSTRUKCJA SKRÓCONA FSV-1640 Profesjonalny Dyktafon Cyfrowy 64 MB INTEKpolska Sp. J. 33-300 Nowy Sącz ul. Rokitniańczyków 17A tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: intek@intekpolska.pl www: http://www.intekpolska.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD

Instrukcja obs³ugi. System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD Instrukcja obs³ugi System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia Dziêkujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz multimedialny MP3/WMA

Przenośny odtwarzacz multimedialny MP3/WMA Przenośny odtwarzacz multimedialny MP3/WMA Nr zam. 34 07 35 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Zawartość opakowania Przenośny odtwarzacz MP3 Płyta CD-ROM Bateria typu AAA Słuchawki stereo Kabel USB Karta gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo