MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Podręcznik użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Instrukcje obsługi MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Instrukcje użytkowania MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Instrukcja użytkowania MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Twoja instrukcja użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

2 Skrót instrukcji: :59 Przegld Mini odtwarzacz cd TIMER: Wybór trybu timera 11. Przycisk MEM: wybór trybu pamici 12. Przycisk REPEAT: Wybór trybu powtarzania 13. LCD 15. REMOTE SENSOR: czujnik pilota 16. Wnka na plyty CD 17. GNIAZDKA WSPÓLOSIOWE: wejcie na gloniki lewy/prawy 18. GNIAZDKA WSPÓLOSIOWE: wejcie AUX 19. KABEL SIECIOWY 20. Wejcie ant. AM: gniazdko anteny zewntrznej 21. Gniazdko anteny: wejcie dla anteny 75 Ohm 22. PHONES: gniazdko sluchawek 23. Port USB: wejcie dla nonika pamici PenDrive 24. Otwór CARD: wejcie na karty SD/MMC Przycisk: wlczanie/wylczanie urzdzenia, tryb gotowoci Przycisk EQ. /X-BASS: Korekcja dwiku (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP lub JAZZ) Przyciski VOLUME : glono +/ Przycisk TUNER/BAND: wybór pasma FM lub fal rednich Przycisk FUNCTION: wybór trybu CD, USB, CARD, AUX lub TUNER Przycisk REPEAT: Wybór trybu powtarzania / TUNING: szukanie czstotliwoci w gór, szukanie automatyczne, Przycisk SKIP: przeskakiwanie do nastpnego tytulu, SEARCH: przewijanie do przodu Przycisk STOP : zatrzymuje odtwarzanie Przycisk ALBUM/PRESET (+): wybieranie zapamitanych stacji Przycisk FIND/ST. MONO: tryb wyszukiwania, przelcznik Stereo/Mono 11. Przycisk ALBUM/PRESET (-): wybieranie zapamitanych stacji / TUNING: szukanie czstotliwoci w dól, szukanie automatyczne, 12. Przycisk SKIP: przeskakiwanie do poprzedniego tytulu, SEARCH: przewijanie do tylu 13. Przycisk PLAY/PAUSE : rozpoczyna / przerywa odtwarzanie 14. Przycisk PROG/MEM: wybór programowania pamici 15. Przycisk RANDOM: wybór odtwarzania w przypadkowej kolejnoci 16. Przycisk TIMER: wybór trybu timera 17. Przycisk SLEEP: wybór trybu sleep (czasowego wylczania urzdzenia) 18. Przycisk MUTE: wylczanie dwiku 4 Polski :59 Spis treci Przegld....3 Mini odtwarzacz cd Pilot..

3 ...4 Zasady bezpieczestwa..7 Trzymaj urzdzenia elektryczne z dala od dzieci....7 Prawidlowe ustawianie urzdzenia Nigdy nie naprawiaj urzdzenia samodzielnie...8 Odtwarzacz plyt CD....8 Bezpieczne korzystanie z baterii...

4 ..8 Czyszczenie urzdzenia... 8 Instalacja urzdzenia.9 Rozpakowywanie urzdzenia Sprawd zawarto opakowania Ustawianie urzdzenia.

5 Urzdzenie do ustawienia na stole/blacie Ustawianie gloników Podlczanie gloników Podlczanie AUX IN (Line in) Podlczanie glonika basowego...

6 .. 11 Umieszczanie baterii w pilocie Podlczanie anten Podlczanie sluchawek.. 12 Funkcje podstawowe

7 Wlczanie/wylczanie urzdzenia STAN GOTOWOCI.. 13 Ustawianie zegara Ustawienia dwiku VOLUME glono EQ (equalizer korekcja dwiku) Mute...

8 . 14 Tryb radiowy Ustawianie stacji Stereo/Mono.

9 15 Zapamitywanie i wywolywanie stacji Wybieranie stacji Spis treci 5 Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB Wskazówki dotyczce wnki plyt CD Odtwarzalne noniki danych O,,MP3"...

10 17 Tryb Card/ USB Funkcja CARD / USB.. 18 Odtwarzanie plyt CD. 18 Wkladanie i wyjmowanie plyty...

11 . 18 PLAY, PAUSE, STOP, przeskakiwanie tytulów Rodzaje odtwarzania REPEAT, RANDOM Wyszukiwanie przy pomocy FIND (MP3) Programowanie kolejnoci odtwarzania Programowane wlczanie i wylczanie (,,Timer") (,,SLEEP").. 22 Wybór ródla muzyki Ustawianie timera...

12 .. 22 Wylczanie timera Ustawianie funkcji sleep Utylizacja Opakowanie..

13 . 24 Urzdzenie Baterie Dane techniczne Zasilanie...

14 . 25 Zlcza urzdzenia Odtwarzacz CD, odtwarzane typy plyt Odtwarzane typy plyt: Polski :59 Zasady bezpieczestwa Przed uruchomieniem urzdzenia uwanie przeczytaj zasady bezpieczestwa. Stosuj si do ostrzee zawartych w instrukcji obslugi. Zawsze przechowuj instrukcj obslugi w pobliu urzdzenia. Sprzedajc urzdzenie lub przekazujc je dalej koniecznie dolcz t instrukcj. Trzymaj urzdzenia elektryczne z dala od dzieci To urzdzenie nie jest przeznaczone do uywania przez osoby (wlcznie z dziemi) o ograniczonych zdolnociach fizycznych, zmyslowych i umyslowych lub osoby nieposiadajce wystarczajcego dowiadczenia i/lub wiedzy chyba, e dzialaj one pod nadzorem sprawnej, odpowiedzialnej za nie osoby lub otrzymaly od tej osoby wskazówki odnonie uywania urzdzenia. Dzieci naley nadzorowa, aby wykluczy moliwo zabawy urzdzeniem. Polknicie baterii lub akumulatorka moe by niebezpieczne dla ycia. Przechowuj urzdzenie i baterie w miejscu niedostpnym dla dzieci. W razie polknicia baterii naley natychmiast skorzysta z pomocy lekarskiej. Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Stwarzaj one niebezpieczestwo uduszenia. Prawidlowe ustawianie urzdzenia Ustaw urzdzenie na stabilnym, równym podlou. Urzdzenie nie nadaje si do uywania w pomieszczeniach, w których panuje dua wilgotno powietrza (np. lazienka). na urzdzenie nie dzialaly adne bezporednie ródla ciepla (np. ogrzewanie), na urzdzenie nie padalo bezporednie wiatlo sloneczne; urzdzenie nie mialo kontaktu z wilgoci ani wod; na urzdzeniu nie stawiaj adnych wypelnionych plynami naczy (np. wazonów itp.); urzdzenia nie stawiaj w bezporednim ssiedztwie pól elektromagnetycznych (np. telewizora lub gloników); w pobliu urzdzenia nie staly adne otwarte ródla ognia (np. palce si wiece). Uwaaj, aby; Ostrzeenie! Zachowuj minimalne odlegloci i nigdy nie blokuj szczelin wentylacyjnych. to poraeniem elektrycznym! razu wyjmuj wyczerpane baterie z urzdzenia! Zwikszone niebezpieczestwo wycieku elektrolitu! Nigdy nie naraaj baterii, by bieguny ujemne baterii przylegaly do sprynek. sluchawki wtyczk ktow 3,5 mm. Gloniki wylcz si wtedy automatycznie. UWAGA! uruchomieniem odtwarzania ustawiaj glono na najnisz warto. jest przyciemniony. Miga wskanik godziny, jeeli godzina nie zostala jeszcze ustawiona. Aby wlczy urzdzenie nacinij w pilocie lub urzdzeniu przycisk STANDBY. wywietlaczu urzdzenia pokazuje si komunikat GOOD BYE. miga wskanik godziny. W przecigu 6 sekund wprowad warto godziny. nacinij przycisk MEM, a zacznie miga wskanik minut. W przecigu 6 sekund wprowad warto minut. Naciskaj przycisk SEARCH odpowiednia

15 warto minut. urzdzeniu uyj pokrtla glonoci. przycisk EQ, aby ustawi efekt dwikowy X-BASS. Mute Aby calkowicie wylczy dwik, nacinij przycisk MUTE (tylko na pilocie). W wywietlaczu miga napis MUTE. Glono wlczana jest ponownie poprzez nacinicie przycisku MUTE lub jednego z przycisków glonoci. 14 Polski :59 Tryb radiowy Wybierz funkcj radia (TUNER) naciskajc przycisk FUNCTION w urzdzeniu lub pilocie (w razie potrzeby uprzednio wlczy urzdzenie przyciskiem STANDBY). Nastpnie naciskaj przycisk TUNER /BAND na urzdzeniu, aby wybra pomidzy pasmem czstotliwoci FM (UKF) i AM (fale rednie). W tym celu nacinij na pilocie przycisk BAND. Ustawianie stacji Naciskaj wielokrotnie TUNING lub (na pilocie lub w urzdzeniu), aby rcznie ustawi dan czstotliwo. Twoja instrukcja użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

16 Nacinicie przycisku TUNING lub nieco dluej rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie. Wyszukiwanie koczy si po znalezieniu pierwszej silniej odbieranej stacji. Jeli w pamie UKF zostanie wyszukana stacja stereo, na wywietlaczu pojawi si znak ((ST)). Stereo/Mono Odbiór stereo poszczególnych stacji w pamie UKF pokazywany jest w wywietlaczu. W przypadku slabego zasigu stereo (szumy zaklócajce) zaleca si przelczenie urzdzenia na tryb mono. Naciskaj na pilocie przycisk ST/MONO, aby przelcza midzy trybem odbioru stereo i mono. Funkcje podstawowe 15 Zapamitywanie i wywolywanie stacji Moesz zapamita maksymalnie 30 stacji w pamie UKF i 15 stacji w pamie fal rednich. Ustaw stacj, któr chcesz zapamita. Nacinij w pilocie przycisk PROG/MEM lub w urzdzeniu przycisk MEM. W wywietlaczu zaczn miga kanaly. Podczas gdy w wywietlaczu miga pole miejsca w pamici, wybierz przy pomocy przycisku PRESET + lub w pilocie miejsce w pamici dla danej stacji. Ponownie nacinij w pilocie przycisk PROG/MEM lub przycisk MEM w urzdzeniu, aby zapisa dan stacj; wybrane miejsce w pamici (np. 03) pojawi si w wywietlaczu na stale. Aby zapamita kolejne stacje, powtórz te kroki. Moesz dowolnie zmienia pomidzy pasmem UKF a falami rednimi. Wybieranie stacji Przy pomocy przycisku PRESET + lub PRESET w pilocie wybierasz jedn z zapisanych stacji. 16 Polski :59 Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB Wskazówki dotyczce wnki plyt CD Nie wkladaj adnych przedmiotów do wnki plyt CD, moe to spowodowa zniszczenie elementów mechanicznych wnki. Aby zapobiec zanieczyszczeniom przez pyl, nie zostawiaj pokrywy wnki plyt CD otwartej przez dluszy czas. Nigdy nie dotykaj soczewki we wnce plyt CD. Jeeli plyta CD jest silnie zabrudzona lub znajduj si na niej wyrane odciski palców, odtwarzanie moe si zacz z opónieniem lub nie od pocztku plyty. Zabrudzenia na soczewce odczytowej mog powodowa przerwy w odtwarzaniu i inne zaklócenia. Jeeli chcesz usun kurz z plyty CD, uyj dostpnego w sklepach pdzelka do zdmuchiwania kurzu (np. asortyment fotograficzny). Odtwarzalne noniki danych Na tym urzdzeniu moesz odtwarza plyty audio CD (równie CD R i CD RW) oraz plyty MP3. Ponadto moesz odtwarza pliki MP3znajdujce si na noniku pamici USB PenDrive (wersja USB 1.1 i 2.0). Prosimy zwróci uwag, e nie jest moliwe zapewnienie stuprocentowej kompatybilnoci ze wszystkimi nonikami pamici PenDrive. Funkcje odtwarzania s dla tych noników identyczne i dlatego zostan opisane wspólnie. O,,MP3" Plyty z utworami zapisanymi w formacie MP3 to najczciej samodzielnie wykonane plyty, które, podobnie jak uywane w komputerze dyski CD ROM, mog mie struktur folderów, podfolderów i plików (poszczególnych utworów). Plyty MP3 zawieraj zwykle znacznie wicej utworów, ni plyta audio CD, przez co zmniejsza si prdko odczytu i nawigacji. Podczas tworzenia plyt MP3 przyporzdkowywane s znaczniki ID3 (opcjonalnie w zalenoci od programu do tworzenia plyt MP3). Znaczniki ID3 mog zawiera informacje takie jak nazwa wykonawcy, tytul utworu oraz inne. Znaczniki ID3 mog by odczytywane przy pomocy funkcji MP3 urzdzenia i wywietlane na wywietlaczu. Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB 17 Tryb Card/ USB Funkcja CARD / USB Nacinij przycisk FUNCTION i wybierz funkcj CARD lub USB. Wló nonik pamici PenDrive lub kart SD/MMC w odpowiedni otwór na tyle urzdzenia. Nacinij przycisk PLAY/PAUSE w urzdzeniu lub pilocie, aby rozpocz odtwarzanie. Moesz równie wywietli tytuly utworów znajdujcych si na noniku pamici PenDrive lub karcie SD/MMC. Postpuj zgodnie ze wskazówkami,,wyszukiwanie przy pomocy FIND" (tylko MP3) na stronie 5. Odtwarzanie plyt CD Plyty audio CD Na tym urzdzeniu moesz odtwarza plyty audio CD (równie CD R, CD RW i MP3). Wkladanie i wyjmowanie plyty Nacinij przycisk FUNCTION w urzdzeniu lub pilocie i wybierz tryb CD, pokae si w wywietlaczu. Otwórz wnk na plyty CD, naciskajc w urzdzeniu przycisk OPEN/CLOSE. Pokrywa wnki na plyt CD otwiera si do góry. Wló plyt CD etykiet do góry. Zamknij wnk na plyt CD ponownie naciskajc przycisk OPEN/CLOSE lub naciskajc przycisk PLAY w pilocie. Plyta zaczyna obraca si, a w wywietlaczu pojawia si komunikat CD READ. Nastpnie plyta zatrzymuje si; znajduje si ona teraz w trybie zatrzymania (wywietlana jest calkowita ilo utworów i calkowity czas odtwarzania). Jeeli w urzdzeniu nie ma plyty lub gdy wloona plyta jest nieczytelna, na wywietlaczu pojawia si napis NO DISK. Nie otwieraj wnki na plyty CD podczas odtwarzania plyty lub, gdy plyta jeszcze si obraca. Nacinij przedtem przycisk STOP. Aby wyj plyt, przytrzymaj j z boku i jednoczenie ostronie wcinij uchwyt porodku plyty. 18 Polski :59 PLAY, PAUSE, STOP, przeskakiwanie tytulów Nacinij przycisk PLAY/PAUSE w urzdzeniu lub pilocie, aby rozpocz odtwarzanie. Aby przerwa odtwarzanie, ponownie nacinij przycisk PLAY/PAUSE. Podczas pauzy na wywietlaczu miga uplywajcy czas odtwarzania. Nacinij ponownie PLAY/PAUSE odtwarzanie od danego miejsca., aby wznowi Aby zakoczy odtwarzanie, nacinij przycisk STOP. Urzdzenie znajduje si teraz w trybie zatrzymania (patrz rysunek). Aby przej do pocztku tytulu, nacinij przycisk lub w urzdzeniu lub pilocie. Przytrzymujc przycisk lub dluej, rozpoczynasz szybkie przeszukiwanie. Rodzaje odtwarzania REPEAT, RANDOM REPEAT funkcje powtarzania(dla plyt CD) Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania (stop) nacinij przycisk REPEAT w pilocie lub urzdzeniu. Na wywietlaczu pojawi si komunikat REPEAT1. Powtarzany bdzie aktualny tytul. Ponownie nacinij przycisk REPEAT w urzdzeniu lub pilocie. Na wywietlaczu pojawi si teraz komunikat REPEAT ALL. Powtarzane bd wszystkie utwory. Aby zakoczy funkcj REPEAT naley nacisn przycisk REPEAT, do momentu zniknicia komunikatu z wywietlacza. REPEAT funkcje powtarzania(dla plyt MP3/WMA) Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania (stop) nacinij przycisk REPEAT w pilocie lub urzdzeniu. Na wywietlaczu pojawi si komunikat REPEAT1. Powtarzany bdzie aktualny tytul. Ponownie nacinij przycisk REPEAT w urzdzeniu lub pilocie. W wywietlaczu pojawi si teraz komunikat REPEAT ALBUM. Powtarzany jest caly album. Ponownie nacinij przycisk REPEAT w urzdzeniu lub pilocie. Na wywietlaczu pojawi si teraz komunikat REPEAT ALL. Powtarzane bd wszystkie utwory. Aby zakoczy funkcj REPEAT, naley nacisn przycisk REPEAT do momentu zniknicia komunikatu z wywietlacza. Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB 19 RANDOM odtwarzanie w przypadkowej kolejnoci W przypadku funkcji RANDOM wszystkie utwory s odtwarzane w przypadkowej kolejnoci. Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania (stop) nacinij przycisk RANDOM w pilocie. Rozpoczyna si odtwarzanie w przypadkowej kolejnoci. Aby powróci do zwyklego trybu odtwarzania ponownie nacinij przycisk RANDOM. Twoja instrukcja użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Wyszukiwanie przy pomocy FIND (MP3) Wyszukiwanie nazw plików Nacinij w pilocie przycisk FIND. W wywietlaczu pokae si litera,,a". Jeeli nazwa tytulu rozpoczyna si na liter,,a" ukae si ona w wywietlaczu. przycisk PLAY/PAUSE wybranego tytulu. przycisk PLAY/PAUSE wybranego tytulu. musi si znajdowa w trybie zatrzymania (stop). Nacinij na pilocie przycisk PROG/MEM. W wywietlaczu pojawia si komunikat PROG. Przyciskiem SEARCH lub wybierz tytul. Tytul zostanie zapisany poprzez ponowne nacinicie przycisku PROG/MEM. W wywietlaczu pojawi si P:0 2. Powtarzaj powysze czynnoci, aby zapamita kolejne utwory. Aby odtworzy list zapamitanych utworów, nacinij przycisk PLAY. Opisane wyej funkcje REPEAT mona stosowa dla zaprogramowanej listy. 20 Polski :59 Edycja programowanej listy Zakocz odtwarzanie naciskajc przycisk STOP. Nacinij ponownie przycisk PROG/MEM, w wywietlaczu pojawi si komunikat MEMORY. Moesz teraz dowolnie modyfikowa list Usuwanie programowanej listy Lista programowana zostaje usunita w przypadku otwarcia wnki na plyt CD odlczenia urzdzenia od ródla zasilania dwukrotnym naciniciu klawisza STOP. Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB 21 Programowane wlczanie i wylczanie (,,Timer") (,,SLEEP") Moesz tak ustawi urzdzenie, aby samodzielnie wlczylo/wylczylo si po uplywie okrelonego czasu (funkcja timera). Wybór ródla muzyki Aby po uplywie okrelonego czasu wlczylo si radio lub odtwarzacz CD, naley uprzednio odpowiednio przygotowa ródla. Radio: Wybierz funkcj radio, ustaw wybran stacj radiow oraz glono, a nastpnie przelcz urzdzenie w stan gotowoci. CD: Wló wybran plyt CD, wybierz funkcj CD i przelcz urzdzenie w stan gotowoci. Ustawianie timera W ten sposób ustawiasz godzin wlczenia i wylczenia urzdzenia: Przelcz urzdzenie w stan gotowoci. Nacinij w urzdzeniu lub pilocie przycisk TIMER, aby ustawi czas wlczenia urzdzenia. Pokazuje si symbol ON, a cyfra godziny miga. W przecigu 6 sekund nacinij aby ustawi godzin. lub (SKIP), Ponownie nacinij przycisk TIMER. W wywietlaczu miga wskanik minut. Przy pomocy lub ustaw minuty. Ponownie nacinij przycisk TIMER, aby ustawi czas wylczenia urzdzenia. Pojawia si symbol OFF, miga cyfra godziny. Nacinij SEARCH lub, aby ustawi godzin. lub ustaw minuty. Ponownie nacinij przycisk TIMER. W wywietlaczu miga wskanik minut. Przy pomocy SEARCH Ponownie nacinij przycisk TIMER. W wywietlaczu miga teraz komunikat TUNER. Ponownie nacinij przycisk TIMER, aby zatwierdzi tryb TUNER. Teraz w wywietlaczu miga wskanik VOLUME. Wybierz dany poziom glonoci przy pomocy VOLUME lub i zatwierd przy pomocy przycisku TIMER. Timer jest ustawiony. W wywietlaczu pojawi si ponownie wszystkie ustawione wartoci, a nastpnie aktualna godzina oraz symbol zegara dla zaprogramowanego timera. 22 Polski :59 Wylczanie timera Nacinij przycisk TIMER w urzdzeniu lub pilocie. Symbol zegara znika, a timer wylcza si. Ustawianie funkcji sleep Uruchamianie funkcji SLEEP: Nacinij przycisk SLEEP. W wywietlaczu pojawi si napis SLEEP. Naciskaj przycisk SLEEP tak dlugo, a ustawiony zostanie dany czas (maks. 90 min., min. 10 min.). Wybrany czas zostaje ustawiony, a funkcja SLEEP jest teraz aktywna. Wylczanie funkcji SLEEP: Naciskaj przycisk SLEEP tak dlugo, a z wywietlacza zniknie komunikat SLEEP. Programowane wlczanie i wylczanie (,,Timer") (,,SLEEP") 23 Utylizacja Opakowanie Urzdzenie jest zapakowane w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami transportowymi. Opakowania skladaj si z surowców wtórnych i nadaj si do ponownej utylizacji lub recyklingu. Urzdzenie Po zakoczeniu uytkowania urzdzenia nie wyrzucaj go ze zwyklymi mieciami domowymi! Urzdzenie naley odda do miejscowego punktu zbiórki zuytych urzdze elektrycznych i elektronicznych. W miejscowym punkcie administracyjnym mona uzyska informacje o miejscach zbiórki zuytych urzdze. Baterie Zuytych baterii nie wolno wyrzuca ze mieciami domowymi! Baterie naley oddawa w punkcie zbiorczym zuytych baterii. 24 Polski :59 Dane techniczne Zasilanie Napicie: Pobór mocy: Moc wyjciowa: Radio Zakres UKF: Zakres fal rednich: 87,5 108 MHz khz 230 V ~50 Hz 28 W 2 x 4,5 W RMS Zlcza urzdzenia Sluchawki: AUX: GLONIK BASOWY L/R: USB/Card wtyczka ktowa 3,5 mm, stereo wsplólosiowe wejscie audio wsplólosiowe wyjcie audio Odtwarzacz CD, odtwarzane typy plyt Moc lasera: laser klasy 1 Odtwarzane typy plyt: audio CD, CD R, CD RW, MP3 CD Gdy odtwarzasz plyty audio CD, uywaj wylcznie plyt CD oznakowanych w sposób przedstawiony obok: Wana informacja: Istnieje obecnie wiele czciowo nienormowanych metod nagrywania i kopiowania plyt CD oraz wiele rónych rodzajów pustych, przeznaczonych do zapisywania dysków CD R oraz CD RW. W zwizku z tym moe niekiedy dochodzi do bldów lub spowolnienia odczytu. Nie stanowi to wady urzdzenia. Moe zdarzy si, e w wyniku nieprzewidzianej kombinacji przycisków, bldnej wymiany danych lub wyladowania elektrostatycznego (Electro Static Discharge) urzdzenie przestanie funkcjonowa. Odlcz kabel sieciowy od ródla zasilania, a nastpnie ponownie podlcz urzdzenie. Zmiany techniczne zastrzeone! Dane techniczne Polski. Twoja instrukcja użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG GV 29 VPS/5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918502 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra

Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4. Instrukcja obsługi. Integra Sieciowy odbiornik stereo DTM-40.4 Instrukcja obsługi Integra Dziękujemy za zakup odbiornika Integra. Proszę dobrze zapoznać się z nieniejszą instrukcją zanim dokonacie Państwo podłączeń i włączenia jednostki.postępowanie

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC

WS-833 WS-832 WS-831 DYKTAFON CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pierwsze kroki. Nagrywanie. Odtwarzanie. Radio FM. Menu. Używanie z komputerem PC DYKTAFON CYFROWY WS-833 WS-832 WS-831 Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Radio FM Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny:

Instrukcja obsługi MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Numer modelu: Numer seryjny: HM343ED(PL).fm Page 1 Monday, December 26, 2005 10:13 AM MAGNETOWID 31D-250 31D-254 (VPS/PDC) 31D-450 31D-454 (VPS/PDC) Instrukcja obsługi PAL Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Przed

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym

Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym Cyfrowy płaski kamkorder Full HD z ekranem dotykowym MEDION LIFE X47011 (MD 86370) Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi...4 Użyte w instrukcji obsługi symbole i słowa hasłowe...4

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD

Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI Sieciowy odtwarzacz płyt Blu-Ray 3D / płyt DVD Proszę dokładnie przeczytać ten podręcznik przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować go na przyszłość. BP430/BP430N P/NO : MFL67475831_1.0

Bardziej szczegółowo