MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Podręcznik użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Instrukcje obsługi MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Instrukcje użytkowania MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Instrukcja użytkowania MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Twoja instrukcja użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

2 Skrót instrukcji: :59 Przegld Mini odtwarzacz cd TIMER: Wybór trybu timera 11. Przycisk MEM: wybór trybu pamici 12. Przycisk REPEAT: Wybór trybu powtarzania 13. LCD 15. REMOTE SENSOR: czujnik pilota 16. Wnka na plyty CD 17. GNIAZDKA WSPÓLOSIOWE: wejcie na gloniki lewy/prawy 18. GNIAZDKA WSPÓLOSIOWE: wejcie AUX 19. KABEL SIECIOWY 20. Wejcie ant. AM: gniazdko anteny zewntrznej 21. Gniazdko anteny: wejcie dla anteny 75 Ohm 22. PHONES: gniazdko sluchawek 23. Port USB: wejcie dla nonika pamici PenDrive 24. Otwór CARD: wejcie na karty SD/MMC Przycisk: wlczanie/wylczanie urzdzenia, tryb gotowoci Przycisk EQ. /X-BASS: Korekcja dwiku (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP lub JAZZ) Przyciski VOLUME : glono +/ Przycisk TUNER/BAND: wybór pasma FM lub fal rednich Przycisk FUNCTION: wybór trybu CD, USB, CARD, AUX lub TUNER Przycisk REPEAT: Wybór trybu powtarzania / TUNING: szukanie czstotliwoci w gór, szukanie automatyczne, Przycisk SKIP: przeskakiwanie do nastpnego tytulu, SEARCH: przewijanie do przodu Przycisk STOP : zatrzymuje odtwarzanie Przycisk ALBUM/PRESET (+): wybieranie zapamitanych stacji Przycisk FIND/ST. MONO: tryb wyszukiwania, przelcznik Stereo/Mono 11. Przycisk ALBUM/PRESET (-): wybieranie zapamitanych stacji / TUNING: szukanie czstotliwoci w dól, szukanie automatyczne, 12. Przycisk SKIP: przeskakiwanie do poprzedniego tytulu, SEARCH: przewijanie do tylu 13. Przycisk PLAY/PAUSE : rozpoczyna / przerywa odtwarzanie 14. Przycisk PROG/MEM: wybór programowania pamici 15. Przycisk RANDOM: wybór odtwarzania w przypadkowej kolejnoci 16. Przycisk TIMER: wybór trybu timera 17. Przycisk SLEEP: wybór trybu sleep (czasowego wylczania urzdzenia) 18. Przycisk MUTE: wylczanie dwiku 4 Polski :59 Spis treci Przegld....3 Mini odtwarzacz cd Pilot..

3 ...4 Zasady bezpieczestwa..7 Trzymaj urzdzenia elektryczne z dala od dzieci....7 Prawidlowe ustawianie urzdzenia Nigdy nie naprawiaj urzdzenia samodzielnie...8 Odtwarzacz plyt CD....8 Bezpieczne korzystanie z baterii...

4 ..8 Czyszczenie urzdzenia... 8 Instalacja urzdzenia.9 Rozpakowywanie urzdzenia Sprawd zawarto opakowania Ustawianie urzdzenia.

5 Urzdzenie do ustawienia na stole/blacie Ustawianie gloników Podlczanie gloników Podlczanie AUX IN (Line in) Podlczanie glonika basowego...

6 .. 11 Umieszczanie baterii w pilocie Podlczanie anten Podlczanie sluchawek.. 12 Funkcje podstawowe

7 Wlczanie/wylczanie urzdzenia STAN GOTOWOCI.. 13 Ustawianie zegara Ustawienia dwiku VOLUME glono EQ (equalizer korekcja dwiku) Mute...

8 . 14 Tryb radiowy Ustawianie stacji Stereo/Mono.

9 15 Zapamitywanie i wywolywanie stacji Wybieranie stacji Spis treci 5 Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB Wskazówki dotyczce wnki plyt CD Odtwarzalne noniki danych O,,MP3"...

10 17 Tryb Card/ USB Funkcja CARD / USB.. 18 Odtwarzanie plyt CD. 18 Wkladanie i wyjmowanie plyty...

11 . 18 PLAY, PAUSE, STOP, przeskakiwanie tytulów Rodzaje odtwarzania REPEAT, RANDOM Wyszukiwanie przy pomocy FIND (MP3) Programowanie kolejnoci odtwarzania Programowane wlczanie i wylczanie (,,Timer") (,,SLEEP").. 22 Wybór ródla muzyki Ustawianie timera...

12 .. 22 Wylczanie timera Ustawianie funkcji sleep Utylizacja Opakowanie..

13 . 24 Urzdzenie Baterie Dane techniczne Zasilanie...

14 . 25 Zlcza urzdzenia Odtwarzacz CD, odtwarzane typy plyt Odtwarzane typy plyt: Polski :59 Zasady bezpieczestwa Przed uruchomieniem urzdzenia uwanie przeczytaj zasady bezpieczestwa. Stosuj si do ostrzee zawartych w instrukcji obslugi. Zawsze przechowuj instrukcj obslugi w pobliu urzdzenia. Sprzedajc urzdzenie lub przekazujc je dalej koniecznie dolcz t instrukcj. Trzymaj urzdzenia elektryczne z dala od dzieci To urzdzenie nie jest przeznaczone do uywania przez osoby (wlcznie z dziemi) o ograniczonych zdolnociach fizycznych, zmyslowych i umyslowych lub osoby nieposiadajce wystarczajcego dowiadczenia i/lub wiedzy chyba, e dzialaj one pod nadzorem sprawnej, odpowiedzialnej za nie osoby lub otrzymaly od tej osoby wskazówki odnonie uywania urzdzenia. Dzieci naley nadzorowa, aby wykluczy moliwo zabawy urzdzeniem. Polknicie baterii lub akumulatorka moe by niebezpieczne dla ycia. Przechowuj urzdzenie i baterie w miejscu niedostpnym dla dzieci. W razie polknicia baterii naley natychmiast skorzysta z pomocy lekarskiej. Trzymaj folie opakowaniowe z dala od dzieci. Stwarzaj one niebezpieczestwo uduszenia. Prawidlowe ustawianie urzdzenia Ustaw urzdzenie na stabilnym, równym podlou. Urzdzenie nie nadaje si do uywania w pomieszczeniach, w których panuje dua wilgotno powietrza (np. lazienka). na urzdzenie nie dzialaly adne bezporednie ródla ciepla (np. ogrzewanie), na urzdzenie nie padalo bezporednie wiatlo sloneczne; urzdzenie nie mialo kontaktu z wilgoci ani wod; na urzdzeniu nie stawiaj adnych wypelnionych plynami naczy (np. wazonów itp.); urzdzenia nie stawiaj w bezporednim ssiedztwie pól elektromagnetycznych (np. telewizora lub gloników); w pobliu urzdzenia nie staly adne otwarte ródla ognia (np. palce si wiece). Uwaaj, aby; Ostrzeenie! Zachowuj minimalne odlegloci i nigdy nie blokuj szczelin wentylacyjnych. to poraeniem elektrycznym! razu wyjmuj wyczerpane baterie z urzdzenia! Zwikszone niebezpieczestwo wycieku elektrolitu! Nigdy nie naraaj baterii, by bieguny ujemne baterii przylegaly do sprynek. sluchawki wtyczk ktow 3,5 mm. Gloniki wylcz si wtedy automatycznie. UWAGA! uruchomieniem odtwarzania ustawiaj glono na najnisz warto. jest przyciemniony. Miga wskanik godziny, jeeli godzina nie zostala jeszcze ustawiona. Aby wlczy urzdzenie nacinij w pilocie lub urzdzeniu przycisk STANDBY. wywietlaczu urzdzenia pokazuje si komunikat GOOD BYE. miga wskanik godziny. W przecigu 6 sekund wprowad warto godziny. nacinij przycisk MEM, a zacznie miga wskanik minut. W przecigu 6 sekund wprowad warto minut. Naciskaj przycisk SEARCH odpowiednia

15 warto minut. urzdzeniu uyj pokrtla glonoci. przycisk EQ, aby ustawi efekt dwikowy X-BASS. Mute Aby calkowicie wylczy dwik, nacinij przycisk MUTE (tylko na pilocie). W wywietlaczu miga napis MUTE. Glono wlczana jest ponownie poprzez nacinicie przycisku MUTE lub jednego z przycisków glonoci. 14 Polski :59 Tryb radiowy Wybierz funkcj radia (TUNER) naciskajc przycisk FUNCTION w urzdzeniu lub pilocie (w razie potrzeby uprzednio wlczy urzdzenie przyciskiem STANDBY). Nastpnie naciskaj przycisk TUNER /BAND na urzdzeniu, aby wybra pomidzy pasmem czstotliwoci FM (UKF) i AM (fale rednie). W tym celu nacinij na pilocie przycisk BAND. Ustawianie stacji Naciskaj wielokrotnie TUNING lub (na pilocie lub w urzdzeniu), aby rcznie ustawi dan czstotliwo. Twoja instrukcja użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

16 Nacinicie przycisku TUNING lub nieco dluej rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie. Wyszukiwanie koczy si po znalezieniu pierwszej silniej odbieranej stacji. Jeli w pamie UKF zostanie wyszukana stacja stereo, na wywietlaczu pojawi si znak ((ST)). Stereo/Mono Odbiór stereo poszczególnych stacji w pamie UKF pokazywany jest w wywietlaczu. W przypadku slabego zasigu stereo (szumy zaklócajce) zaleca si przelczenie urzdzenia na tryb mono. Naciskaj na pilocie przycisk ST/MONO, aby przelcza midzy trybem odbioru stereo i mono. Funkcje podstawowe 15 Zapamitywanie i wywolywanie stacji Moesz zapamita maksymalnie 30 stacji w pamie UKF i 15 stacji w pamie fal rednich. Ustaw stacj, któr chcesz zapamita. Nacinij w pilocie przycisk PROG/MEM lub w urzdzeniu przycisk MEM. W wywietlaczu zaczn miga kanaly. Podczas gdy w wywietlaczu miga pole miejsca w pamici, wybierz przy pomocy przycisku PRESET + lub w pilocie miejsce w pamici dla danej stacji. Ponownie nacinij w pilocie przycisk PROG/MEM lub przycisk MEM w urzdzeniu, aby zapisa dan stacj; wybrane miejsce w pamici (np. 03) pojawi si w wywietlaczu na stale. Aby zapamita kolejne stacje, powtórz te kroki. Moesz dowolnie zmienia pomidzy pasmem UKF a falami rednimi. Wybieranie stacji Przy pomocy przycisku PRESET + lub PRESET w pilocie wybierasz jedn z zapisanych stacji. 16 Polski :59 Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB Wskazówki dotyczce wnki plyt CD Nie wkladaj adnych przedmiotów do wnki plyt CD, moe to spowodowa zniszczenie elementów mechanicznych wnki. Aby zapobiec zanieczyszczeniom przez pyl, nie zostawiaj pokrywy wnki plyt CD otwartej przez dluszy czas. Nigdy nie dotykaj soczewki we wnce plyt CD. Jeeli plyta CD jest silnie zabrudzona lub znajduj si na niej wyrane odciski palców, odtwarzanie moe si zacz z opónieniem lub nie od pocztku plyty. Zabrudzenia na soczewce odczytowej mog powodowa przerwy w odtwarzaniu i inne zaklócenia. Jeeli chcesz usun kurz z plyty CD, uyj dostpnego w sklepach pdzelka do zdmuchiwania kurzu (np. asortyment fotograficzny). Odtwarzalne noniki danych Na tym urzdzeniu moesz odtwarza plyty audio CD (równie CD R i CD RW) oraz plyty MP3. Ponadto moesz odtwarza pliki MP3znajdujce si na noniku pamici USB PenDrive (wersja USB 1.1 i 2.0). Prosimy zwróci uwag, e nie jest moliwe zapewnienie stuprocentowej kompatybilnoci ze wszystkimi nonikami pamici PenDrive. Funkcje odtwarzania s dla tych noników identyczne i dlatego zostan opisane wspólnie. O,,MP3" Plyty z utworami zapisanymi w formacie MP3 to najczciej samodzielnie wykonane plyty, które, podobnie jak uywane w komputerze dyski CD ROM, mog mie struktur folderów, podfolderów i plików (poszczególnych utworów). Plyty MP3 zawieraj zwykle znacznie wicej utworów, ni plyta audio CD, przez co zmniejsza si prdko odczytu i nawigacji. Podczas tworzenia plyt MP3 przyporzdkowywane s znaczniki ID3 (opcjonalnie w zalenoci od programu do tworzenia plyt MP3). Znaczniki ID3 mog zawiera informacje takie jak nazwa wykonawcy, tytul utworu oraz inne. Znaczniki ID3 mog by odczytywane przy pomocy funkcji MP3 urzdzenia i wywietlane na wywietlaczu. Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB 17 Tryb Card/ USB Funkcja CARD / USB Nacinij przycisk FUNCTION i wybierz funkcj CARD lub USB. Wló nonik pamici PenDrive lub kart SD/MMC w odpowiedni otwór na tyle urzdzenia. Nacinij przycisk PLAY/PAUSE w urzdzeniu lub pilocie, aby rozpocz odtwarzanie. Moesz równie wywietli tytuly utworów znajdujcych si na noniku pamici PenDrive lub karcie SD/MMC. Postpuj zgodnie ze wskazówkami,,wyszukiwanie przy pomocy FIND" (tylko MP3) na stronie 5. Odtwarzanie plyt CD Plyty audio CD Na tym urzdzeniu moesz odtwarza plyty audio CD (równie CD R, CD RW i MP3). Wkladanie i wyjmowanie plyty Nacinij przycisk FUNCTION w urzdzeniu lub pilocie i wybierz tryb CD, pokae si w wywietlaczu. Otwórz wnk na plyty CD, naciskajc w urzdzeniu przycisk OPEN/CLOSE. Pokrywa wnki na plyt CD otwiera si do góry. Wló plyt CD etykiet do góry. Zamknij wnk na plyt CD ponownie naciskajc przycisk OPEN/CLOSE lub naciskajc przycisk PLAY w pilocie. Plyta zaczyna obraca si, a w wywietlaczu pojawia si komunikat CD READ. Nastpnie plyta zatrzymuje si; znajduje si ona teraz w trybie zatrzymania (wywietlana jest calkowita ilo utworów i calkowity czas odtwarzania). Jeeli w urzdzeniu nie ma plyty lub gdy wloona plyta jest nieczytelna, na wywietlaczu pojawia si napis NO DISK. Nie otwieraj wnki na plyty CD podczas odtwarzania plyty lub, gdy plyta jeszcze si obraca. Nacinij przedtem przycisk STOP. Aby wyj plyt, przytrzymaj j z boku i jednoczenie ostronie wcinij uchwyt porodku plyty. 18 Polski :59 PLAY, PAUSE, STOP, przeskakiwanie tytulów Nacinij przycisk PLAY/PAUSE w urzdzeniu lub pilocie, aby rozpocz odtwarzanie. Aby przerwa odtwarzanie, ponownie nacinij przycisk PLAY/PAUSE. Podczas pauzy na wywietlaczu miga uplywajcy czas odtwarzania. Nacinij ponownie PLAY/PAUSE odtwarzanie od danego miejsca., aby wznowi Aby zakoczy odtwarzanie, nacinij przycisk STOP. Urzdzenie znajduje si teraz w trybie zatrzymania (patrz rysunek). Aby przej do pocztku tytulu, nacinij przycisk lub w urzdzeniu lub pilocie. Przytrzymujc przycisk lub dluej, rozpoczynasz szybkie przeszukiwanie. Rodzaje odtwarzania REPEAT, RANDOM REPEAT funkcje powtarzania(dla plyt CD) Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania (stop) nacinij przycisk REPEAT w pilocie lub urzdzeniu. Na wywietlaczu pojawi si komunikat REPEAT1. Powtarzany bdzie aktualny tytul. Ponownie nacinij przycisk REPEAT w urzdzeniu lub pilocie. Na wywietlaczu pojawi si teraz komunikat REPEAT ALL. Powtarzane bd wszystkie utwory. Aby zakoczy funkcj REPEAT naley nacisn przycisk REPEAT, do momentu zniknicia komunikatu z wywietlacza. REPEAT funkcje powtarzania(dla plyt MP3/WMA) Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania (stop) nacinij przycisk REPEAT w pilocie lub urzdzeniu. Na wywietlaczu pojawi si komunikat REPEAT1. Powtarzany bdzie aktualny tytul. Ponownie nacinij przycisk REPEAT w urzdzeniu lub pilocie. W wywietlaczu pojawi si teraz komunikat REPEAT ALBUM. Powtarzany jest caly album. Ponownie nacinij przycisk REPEAT w urzdzeniu lub pilocie. Na wywietlaczu pojawi si teraz komunikat REPEAT ALL. Powtarzane bd wszystkie utwory. Aby zakoczy funkcj REPEAT, naley nacisn przycisk REPEAT do momentu zniknicia komunikatu z wywietlacza. Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB 19 RANDOM odtwarzanie w przypadkowej kolejnoci W przypadku funkcji RANDOM wszystkie utwory s odtwarzane w przypadkowej kolejnoci. Podczas odtwarzania lub w trybie zatrzymania (stop) nacinij przycisk RANDOM w pilocie. Rozpoczyna si odtwarzanie w przypadkowej kolejnoci. Aby powróci do zwyklego trybu odtwarzania ponownie nacinij przycisk RANDOM. Twoja instrukcja użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

17 Powered by TCPDF ( Wyszukiwanie przy pomocy FIND (MP3) Wyszukiwanie nazw plików Nacinij w pilocie przycisk FIND. W wywietlaczu pokae si litera,,a". Jeeli nazwa tytulu rozpoczyna si na liter,,a" ukae si ona w wywietlaczu. przycisk PLAY/PAUSE wybranego tytulu. przycisk PLAY/PAUSE wybranego tytulu. musi si znajdowa w trybie zatrzymania (stop). Nacinij na pilocie przycisk PROG/MEM. W wywietlaczu pojawia si komunikat PROG. Przyciskiem SEARCH lub wybierz tytul. Tytul zostanie zapisany poprzez ponowne nacinicie przycisku PROG/MEM. W wywietlaczu pojawi si P:0 2. Powtarzaj powysze czynnoci, aby zapamita kolejne utwory. Aby odtworzy list zapamitanych utworów, nacinij przycisk PLAY. Opisane wyej funkcje REPEAT mona stosowa dla zaprogramowanej listy. 20 Polski :59 Edycja programowanej listy Zakocz odtwarzanie naciskajc przycisk STOP. Nacinij ponownie przycisk PROG/MEM, w wywietlaczu pojawi si komunikat MEMORY. Moesz teraz dowolnie modyfikowa list Usuwanie programowanej listy Lista programowana zostaje usunita w przypadku otwarcia wnki na plyt CD odlczenia urzdzenia od ródla zasilania dwukrotnym naciniciu klawisza STOP. Korzystanie z urzdzenia w trybie CD/MP3/CARD/USB 21 Programowane wlczanie i wylczanie (,,Timer") (,,SLEEP") Moesz tak ustawi urzdzenie, aby samodzielnie wlczylo/wylczylo si po uplywie okrelonego czasu (funkcja timera). Wybór ródla muzyki Aby po uplywie okrelonego czasu wlczylo si radio lub odtwarzacz CD, naley uprzednio odpowiednio przygotowa ródla. Radio: Wybierz funkcj radio, ustaw wybran stacj radiow oraz glono, a nastpnie przelcz urzdzenie w stan gotowoci. CD: Wló wybran plyt CD, wybierz funkcj CD i przelcz urzdzenie w stan gotowoci. Ustawianie timera W ten sposób ustawiasz godzin wlczenia i wylczenia urzdzenia: Przelcz urzdzenie w stan gotowoci. Nacinij w urzdzeniu lub pilocie przycisk TIMER, aby ustawi czas wlczenia urzdzenia. Pokazuje si symbol ON, a cyfra godziny miga. W przecigu 6 sekund nacinij aby ustawi godzin. lub (SKIP), Ponownie nacinij przycisk TIMER. W wywietlaczu miga wskanik minut. Przy pomocy lub ustaw minuty. Ponownie nacinij przycisk TIMER, aby ustawi czas wylczenia urzdzenia. Pojawia si symbol OFF, miga cyfra godziny. Nacinij SEARCH lub, aby ustawi godzin. lub ustaw minuty. Ponownie nacinij przycisk TIMER. W wywietlaczu miga wskanik minut. Przy pomocy SEARCH Ponownie nacinij przycisk TIMER. W wywietlaczu miga teraz komunikat TUNER. Ponownie nacinij przycisk TIMER, aby zatwierdzi tryb TUNER. Teraz w wywietlaczu miga wskanik VOLUME. Wybierz dany poziom glonoci przy pomocy VOLUME lub i zatwierd przy pomocy przycisku TIMER. Timer jest ustawiony. W wywietlaczu pojawi si ponownie wszystkie ustawione wartoci, a nastpnie aktualna godzina oraz symbol zegara dla zaprogramowanego timera. 22 Polski :59 Wylczanie timera Nacinij przycisk TIMER w urzdzeniu lub pilocie. Symbol zegara znika, a timer wylcza si. Ustawianie funkcji sleep Uruchamianie funkcji SLEEP: Nacinij przycisk SLEEP. W wywietlaczu pojawi si napis SLEEP. Naciskaj przycisk SLEEP tak dlugo, a ustawiony zostanie dany czas (maks. 90 min., min. 10 min.). Wybrany czas zostaje ustawiony, a funkcja SLEEP jest teraz aktywna. Wylczanie funkcji SLEEP: Naciskaj przycisk SLEEP tak dlugo, a z wywietlacza zniknie komunikat SLEEP. Programowane wlczanie i wylczanie (,,Timer") (,,SLEEP") 23 Utylizacja Opakowanie Urzdzenie jest zapakowane w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami transportowymi. Opakowania skladaj si z surowców wtórnych i nadaj si do ponownej utylizacji lub recyklingu. Urzdzenie Po zakoczeniu uytkowania urzdzenia nie wyrzucaj go ze zwyklymi mieciami domowymi! Urzdzenie naley odda do miejscowego punktu zbiórki zuytych urzdze elektrycznych i elektronicznych. W miejscowym punkcie administracyjnym mona uzyska informacje o miejscach zbiórki zuytych urzdze. Baterie Zuytych baterii nie wolno wyrzuca ze mieciami domowymi! Baterie naley oddawa w punkcie zbiorczym zuytych baterii. 24 Polski :59 Dane techniczne Zasilanie Napicie: Pobór mocy: Moc wyjciowa: Radio Zakres UKF: Zakres fal rednich: 87,5 108 MHz khz 230 V ~50 Hz 28 W 2 x 4,5 W RMS Zlcza urzdzenia Sluchawki: AUX: GLONIK BASOWY L/R: USB/Card wtyczka ktowa 3,5 mm, stereo wsplólosiowe wejscie audio wsplólosiowe wyjcie audio Odtwarzacz CD, odtwarzane typy plyt Moc lasera: laser klasy 1 Odtwarzane typy plyt: audio CD, CD R, CD RW, MP3 CD Gdy odtwarzasz plyty audio CD, uywaj wylcznie plyt CD oznakowanych w sposób przedstawiony obok: Wana informacja: Istnieje obecnie wiele czciowo nienormowanych metod nagrywania i kopiowania plyt CD oraz wiele rónych rodzajów pustych, przeznaczonych do zapisywania dysków CD R oraz CD RW. W zwizku z tym moe niekiedy dochodzi do bldów lub spowolnienia odczytu. Nie stanowi to wady urzdzenia. Moe zdarzy si, e w wyniku nieprzewidzianej kombinacji przycisków, bldnej wymiany danych lub wyladowania elektrostatycznego (Electro Static Discharge) urzdzenie przestanie funkcjonowa. Odlcz kabel sieciowy od ródla zasilania, a nastpnie ponownie podlcz urzdzenie. Zmiany techniczne zastrzeone! Dane techniczne Polski. Twoja instrukcja użytkownika MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Mini odtwarzacz cd :59

Przegląd. Mini odtwarzacz cd :59 27.08.2008 14:59 Przegląd Mini odtwarzacz cd 1. Przycisk STANDBY: włączanie/wyłączanie urządzenia, tryb gotowości 2. Wskaźnik stanu gotowości 3. Przycisk / TUNING: Szukanie częstotliwości w dół, szukanie

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny

Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000641568 Radioodtwarzacz CD FM, Muse Muse M 21 RS M 21 RS, Pamięć programów: 30, Czarny, Srebrny Strona 1 z 7 Podstawowe elementy sterowania 1. Uchwyt do przenoszenia 2.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WARNING RT-4300 UWAGA W CELU UNIKNIĘCIA POŻARU LUB RYZYKA PORAŻENIA NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB W MIEJSCU WILGOTNYM SYMBOL JASNEJ BŁYSKAWICY ZAKOŃCZONEJ STRZAŁKĄ wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radio kieszonkowe Sangean DT-250

Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Radio kieszonkowe Sangean DT-250 Instrukcja obsługi Nr produktu: 343718 Instrukcja obsługi radia kieszonkowego DT-250 2 pasma AM/FM stereo, tuner PLL Przyciski 1. Wtyk słuchawek/anteny Aby polepszyć odbiór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060

Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter kaset magnetofonowych Reflexion HRA-4060 Nr produktu 326181 Strona 1 z 13 Rozmieszczenie przycisków 1. Przycisk sterowania: Ustawienie, ustawienie Skanowanie tunera/ alarm

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG FREAXX 50 RRCD 4305 SPCD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2919707

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG FREAXX 50 RRCD 4305 SPCD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2919707 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GRUNDIG FREAXX 50 RRCD 4305 SPCD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP3/CD/RADIO Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM TUNEREM AM/FM I CZYTNIKIEM USB FLASH NAZWA MODELU : CSU77 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym służy ostrzeżeniu użytkownika przed obecnością wewnątrz urządzenia niebezpiecznych, nieizolowanych elementów pod napięciem, które

Bardziej szczegółowo

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY

DENVER CR-918BLACK POLSKI FUNKCJE I REGULATORY DENVER CR-918BLACK POLSKI 14 15 FUNKCJE I REGULATORY 1. / DOSTROJENIE - 2. USTAWIENIE CZASU PAMIĘĆ/PAMIĘĆ+ 3. DRZEMKA/ZASYPIANIE 4. WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE 5. / DOSTROJENIE + 6. CISZEJ -/ WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Przegląd Funkcje ogólne...4 Funkcje radia...5 Funkcje odtwarzania płyt CD/MP3...5 Funkcje magnetofonu kasetowego...5

Przegląd Funkcje ogólne...4 Funkcje radia...5 Funkcje odtwarzania płyt CD/MP3...5 Funkcje magnetofonu kasetowego...5 Radioodtwarzacz stereofoniczny z odtwarzaczem MP3/CD MEDION LIFE E66107 (MD 82817) Instrukcja Obs³ugi Spis treści Przegląd......................................... 4 Funkcje ogólne..................................................4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/7 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki Funkcje: Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały

Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne FM, SoundMaster TR150WS, Biały Nr produktu 1196684 Ochrona środowiska Nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego gdy jego przydatność

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8

Radiobudzik. Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 8 Radiobudzik Soundmaster BCD 250 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 352349 Strona 1 z 8 Język polski Symbol pioruna ze strzałką w pisany w trójkąt ostrzega użytkowników przed obecnoscią nieizolowanego niebezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD

Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD Przenośne radio i odtwarzacz USB/MP3/CD CSU-36 OSTRZEŻENIE ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU I PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ I WILGOĆ. SYMBOL BŁYSKAWICY ZE STRZAŁKĄ w trójkącie równobocznym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL Z ODTWARZACZEM MP3 / USB DOMINIKA 2 model 600U UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie elementów sterowania

Rozmieszczenie elementów sterowania Rozmieszczenie elementów sterowania 1. PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (CD/KASETA (WYŁ.)/RADIO) 2. PRZEŁĄCZNIK ZAKRESU FAL 3. ANTENA FM 4. POKRYWA ODTWARZACZA CD 5. POKRĘTŁO STROJENIA RADIA 6. PRZYCISK PODBICIA

Bardziej szczegółowo

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza INSTRUKCJA OBSŁUGI Ważne Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza Jeżeli kolory przewodów w kablu nie odpowiadają kolorom oznaczonych

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego

Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego Art. Nr 61 60 21 Cyfrowy mini-zegar sterujący www.conrad.pl Instrukcja obsługi programowalnego zegara cyfrowego A. Funkcje 1. Programowalny zegar cyfrowy (określany w dalszej części instrukcji jako zegar

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Wieża stereo MHX-550.LP

Wieża stereo MHX-550.LP Wieża stereo MHX-550.LP Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wielofunkcyjnej wieży stereo. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC XA-MP101. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC XA-MP101 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

P390 CD Radio Nr produktu

P390 CD Radio Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI P390 CD Radio Nr produktu 000394199 Strona 1 z 13 Widok urządzenia 1 Uchwyt do noszenia 2 Kieszonka na płyty CD 3 Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm wtyczka mini jack 4 Wyświetlacz Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MEDION MD

Twoja instrukcja użytkownika MEDION MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia.

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW Podłączyć wtyczkę głośników do odpowiednich złączy głośników umieszczonych z tyłu urządzenia. 1. Przycisk zasilania 2. Przełącznik pasma 3. Przełącznik rodzaju funkcji (KASETY/RADIO/PŁYTY CD/ZEWNĘTRZNE) 4. Przycisk podbicia basów 5. Przycisk tryb odtwarzania płyt CD 6. Przycisk programowania odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Radio FM X4-TECH Mini, czarne

Radio FM X4-TECH Mini, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM X4-TECH Mini, czarne Nr produktu 0001000244 Strona 1 z 9 Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego produktu życzymy przyjemnego i udanego korzystania. Informacje

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 14,85 * 21 cm :35

Spis treści. 14,85 * 21 cm :35 Spis treści Spis treści... 1 Przegląd urządzenia... 3 Wyświetlacz... 7 Wskazówki bezpieczeństwa... 8 Niniejsza instrukcja... 8 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 8 Dzieci nie mogą mieć dostępu do urządzeń

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik New One CR120

Radiobudzik New One CR120 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik New One CR120 Nr produktu 393463 Strona 1 z 6 Rozmieszczenie i opis przycisków 1. Wyświetlacz LED 2. Tryb standby/stop Włączenie/wyłączenie radia 3. Alarm 2 / zmniejsz głośność

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS MCM530. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS MCM530 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne

Easi-Listener. Gwarancja i wsparcie. Wsparcie techniczne Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Easi-Listener lub otwarcia ich obudowy.

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Spis treści Informacje dotyczące niniejszej instrukcji... 3 Widok urządzenia... 5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 9 Uruchamianie...

Spis treści Informacje dotyczące niniejszej instrukcji... 3 Widok urządzenia... 5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 9 Uruchamianie... Mikro-wie a audio MEDION LIFE E64018 (MD 83067) Instrukcja obs³ugi Spis treści Informacje dotyczące niniejszej instrukcji... 3 Symbole ostrzegawcze oraz słowa sygnalizujące użyte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi

Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Radio przenośne Sangean DPR-17 Instrukcja obsługi Nr produktu: 326030 Strona 1 z 13 Elementy sterowania 1. Slot karty pamięci SD 2. Głośnik 3. Przycisk zasilania 4. Wyświetlacz LCD 5. Wskaźnik ładowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro. AUDIOX ul. Glinki 146, Bydgoszcz INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD MP3 model CD-24 red Euro AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl - 1 - UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD

Instrukcja obs³ugi. System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD Instrukcja obs³ugi System audio z HIFI ze stacj¹ dokuj¹c¹ ipod/iphone, odtwarzaczem CD, radiem FM, gniazdem USB i czytnikiem kart SD IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 Gdynia Dziêkujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bateryjny 9001 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bateryjny 9001 D 1. WYKAZ ELEMENTÓW STEROWNIK KRANOWY 1. Kran z przyłączem gwintowanym 2. Filtr wewnętrzny 3. Klapka 4. Wyświetlacz 5. Przyciski programowania i obsługi sterownika

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB

RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA STEREOFONICZNEGO Z CD/MP3/USB model CD26 USB AUDIOX ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz www.eltra.pl UWAGI WSTĘPNE Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu

Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter HIF 1899 TUMPK Nr produktu 1010077 Strona 1 z 10 Produkt wyprodukowano i zmontowano zgodnie z zasadami kontroli jakości ROADSTAR. Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo