Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4260111"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT CUPERTINO 220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLAUPUNKT CUPERTINO 220 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Podręcznik użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Instrukcje obsługi BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Instrukcje użytkowania BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Instrukcja użytkowania BLAUPUNKT CUPERTINO 220 Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

2 Skrót instrukcji:... 4 Bezpieczestwo w ruchu drogowym.. Deklaracja zgodnoci Wskazówki dotyczce czyszczenia... 5 Wskazówki dotyczce utylizacji Zakres dostawy.... Uruchamianie Zakladanie i zdejmowanie panelu obslugi..... Wlczanie/wylczanie. 6 Glono. 6 Jasno wywietlacza...

3 ... 7 Wlczanie/wylczanie trybu demo Komunikaty drogowe Tryb obslugi radia RDS.. 7 Przejcie na tryb obslugi radia lub wybór poziom zapisu.. 8 Ustawianie stacji Ustawianie wskazania Tryb CD/MP3/WMA/iPod Informacje podstawowe.

4 ...10 Wybieranie trybu CD/MP3/WMA/iPod.. 11 Wkladanie/wyjmowanie plyty CD.11 Podlczanie/odlczanie nonika danych USB Wybór utworu Wybór katalogu (tylko w trybie MP3/WMA/iPod)...12 Szybkie wyszukiwanie...12 Przerwanie odtwarzania Odtwarzanie wszystkich utworów Odtwarzanie utworów w kolejnoci losowej Ponowne odtwarzanie pojedynczych utworów lub katalogów..

5 ...13 Ustawianie wskazania Tryb przegldarki Zewntrzne ródla dwiku. 15 Przednie gniazdo AUX-IN Ustawienia dwiku Otwieranie i zamykanie menu,,audio" Wprowadzanie ustawie w menu,,audio" Ustawienia uytkownika.. 16 Wywolywanie menu uytkownika oraz wybór menu...

6 ...16 Wprowadzanie ustawie w menu,,tuner" Wprowadzanie ustawie w menu,,display" (Wywietlacz) Wprowadzanie ustawie w menu,,volume" (Glono) Wprowadzanie ustawie w menu,,clock" (Godzina) Wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne) Ustawienia fabryczne.. 19 Przydatne informacje.. 20 Gwarancja...

7 ...20 Serwis Dane techniczne Instrukcja montau Wskazówki dotyczce bezpieczestwa Wskazówki dotyczce bezpieczestwa Urzdzenie wyprodukowane zostalo zgodnie z aktualnymi standardami rozwoju techniki i ogólnie uznanymi zasadami bezpieczestwa. Mimo to nieprzestrzeganie zawartych w niniejszej instrukcji wskazówek dotyczcych bezpieczestwa wie si z rónego rodzaju zagroeniami. Instrukcja zawiera istotne informacje na temat latwego i bezpiecznego montau radia samochodowego oraz jego obslugi. Przed rozpoczciem uytkowania radia samochodowego naley dokladnie przeczyta cal instrukcj. Przechowuj instrukcj w takim miejscu, aby w kadej chwili byla dostpna dla wszystkich uytkowników. W przypadku przekazania radia samochodowego osobom trzecim, naley dolczy niniejsz instrukcj. Oprócz tego uwzgldni instrukcje innych urzdze, których uytkowanie ma zwizek z radiem samochodowym. Bezpieczestwo w ruchu drogowym Naley przestrzega poniszych wskazówek dotyczcych bezpieczestwa w ruchu drogowym: Uytkowanie urzdzenia nie powinno zaklóca bezpiecznej jazdy. W razie wtpliwoci naley zatrzyma si w bezpiecznym miejscu i obslugiwa urzdzenie w czasie postoju. Panel obslugi naley zdejmowa i zaklada wylcznie podczas postoju pojazdu. Zawsze nastawia umiarkowan glono, aby chroni sluch i móc odbiera akustyczne sygnaly ostrzegawcze (np. policj). Jeli dwik jest wylczony (np. przy zmianie ródla dwiku), zmiana glonoci nie jest slyszalna. Nie zwiksza poziomu glonoci, gdy dwik jest wylczony. Ogólne wskazówki dotyczce bezpieczestwa Przestrzega poniszych wskazówek, aby chroni si przed obraeniami ciala: Nie wolno otwiera ani modyfikowa urzdzenia. W urzdzeniu znajduje si laser klasy 1, który moe uszkodzi wzrok. Nie zwiksza poziomu glonoci, gdy dwik jest wylczony, np. przy zmianie ródla dwiku. Zmiana glonoci podczas wyciszenia dwiku nie bdzie slyszalna. Uytkowanie zgodne z przeznaczeniem Urzdzenie przeznaczone jest do montau i pracy z 12 V napiciem pokladowym pojazdu i naley je zamontowa w kieszeni zgodnej z norm DIN. Naley przestrzega wartoci granicznych mocy podanych w danych technicznych. Naprawy oraz ewentualny monta zleci fachowcowi. Wskazówki montaowe Urzdzenie mona zamontowa samodzielnie tylko w przypadku dysponowania dowiadczeniem w zakresie w montau radia samochodowego i znajomoci zagadnie elektryki samochodowej. W tym celu naley przestrzega instrukcji montau zamieszczonej na kocu tej instrukcji. Zastosowane symbole W niniejszej instrukcji obslugi zastosowano nastpujce symbole: NIEBEZPIECZESTWO! Ostrzeenie przez obraeniami OSTRONIE! Ostrzeenie przed uszkodzeniem napdu CD NIEBEZPIECZESTWO! Ostrzeenie przed wysokim poziomem glonoci Znak CE potwierdza zgodno z wytycznymi UE. u Oznacza wykonywanie czynnoci Oznacza wyliczanie 4 Wskazówki dotyczce czyszczenia Wskazówki dotyczce utylizacji Zakres dostawy Uruchamianie Deklaracja zgodnoci Firma Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG owiadcza, e radio samochodowe Cupertino 220 spelnia podstawowe wymagania oraz inne istotne przepisy dyrektywy 2004/108/EWG. Deklaracja zgodnoci znajduje si w Internecie pod adresem 1 przewód komory A 1 przewód komory B Wyposaenie dodatkowe (nie wchodzi w zakres dostawy) Korzysta z wyposaenia dodatkowego dopuszczonego przez firm Blaupunkt. Wicej informacji mona uzyska u dystrybutora produktów firmy Blaupunkt lub w internecie pod adresem Wskazówki dotyczce czyszczenia Rozpuszczalniki, rodki czyszczce oraz cierne, jak równie spraye do czyszczenia kokpitów i rodki do pielgnacji tworzyw sztucznych mog zawiera skladniki, które moglyby uszkodzi powierzchni urzdzenia. Do czyszczenia radia samochodowego uywa wylcznie suchej lub lekko zwilonej ciereczki. W razie potrzeby oczyci styki panelu obslugi za pomoc mikkiej ciereczki nasczonej rodkiem zawierajcym alkohol. Uruchamianie Uwaga ruby Przed uruchomieniem radia samochodowego naley upewni si, e usunite zostaly ruby zabezpieczajce urzdzenie podczas transportu (patrz rozdzial,,instrukcja montau"). Wskazówki dotyczce utylizacji obslugi Zuytego urzdzenia nie wolno wyrzuca wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Aby zutylizowa urzdzenie, naley odda je do jednego z lokalnych punktów zbiórki zuytego sprztu. Zakladanie i zdejmowanie panelu W celu zabezpieczenia przed kradzie urzdzenie wyposaone jest w zdejmowany panel obslugi (Release-Panel). W chwili dostawy panel jest umieszczony w pokrowcu dostarczonym wraz z urzdzeniem. Aby uruchomi odbiornik po zamontowaniu, naley najpierw zaloy panel obslugi (patrz akapit,,zakladanie panelu obslugi" w niniejszym rozdziale). Opuszczajc pojazd naley zawsze zabiera ze sob panel obslugi. Bez panelu obslugi urzdzenie nie przedstawia adnej wartoci dla zlodzieja. Ostronie Uszkodzenie panelu obslugi Nie dopuci do upadku panelu obslugi na ziemi. Podczas transportu zabezpieczy panel obslugi przed uderzeniami, a styki przed zanieczyszczeniami. Zakres dostawy Zakres dostawy obejmuje: 1 radio samochodowe 1 instrukcj obslugi/montau 1 pokrowiec na panel obslugi 1 ram mocujc 1 przejciówka do gniazda antenowego 2 narzdzia do demontau Rozszerzony zakres dostawy (dotyczy tylko ): 1 rczny pilot zdalnego sterowania (wraz z bateriami) 5 Uruchamianie Nie naraa panelu obslugi na bezporednie dzialanie promieni slonecznych lub innych ródel ciepla.

8 Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

9 Unika bezporedniego kontaktu styków panelu obslugi ze skór. Zakladanie panelu obslugi u Wsun panel obslugi w mocowanie przy prawej krawdzi obudowy. u Delikatnie docisn panel obslugi w lewe mocowanie, a zaskoczy na swoje miejsce. Zdejmowanie panelu obslugi u Nacisn przycisk 1, aby odblokowa panel obslugi. Lewa strona panelu odlcza si od urzdzenia i jest chroniona przed wypadniciem przez uchwyt. u Panel obslugi odchyli lekko w lewo, a wysunie si z prawego uchwytu. u Ostronie wyj panel obslugi z lewego uchwytu. Wskazówka: Gdy tylko panel obslugi zostanie wyjty, urzdzenie wylczy si automatycznie. Wlczanie/wylczanie Wlczanie/wylczanie za pomoc przycisku wl./wyl. u Aby wlczy, nacisn przycisk wl./wyl. 3. Urzdzenie zostaje wlczone. u Aby wylczy, nacisn i przytrzyma przycisk wl./wyl. 3 dluej ni 2 sekundy. Urzdzenie zostaje wylczone. Wskazówka: W przypadku wlczenia urzdzenia przy wylczonym zaplonie silnika pojazdu, po 1 godzinie urzdzenie zostanie automatycznie wylczone, aby oszczdza akumulator pojazdu. Wylczanie/wlczanie poprzez zaplon pojazdu Jeli urzdzenie polczone jest ze stacyjk pojazdu zgodnie z instrukcj montau i nie zostalo wylczone przyciskiem wl./wyl. 3, jego wylczenie lub wlczenie nastpuje wraz z zaplonem silnika pojazdu. Glono Ustawianie glonoci Poziom glonoci regulowany jest w przedziale od 0 (wyl. ) do 50 (maks.). u Aby zmieni glono, obraca regulator glonoci 4. Wskazówka: Jeli telefon podlczony jest do radia samochodowego, jak opisna wywietlaczu ). widoczny jest symbol zatoru drogowego ( Podczas nadawania komunikatów drogowych na wywietlaczu pojawia si,,traffic" (Komunikacja). Priorytet mona wlczy i wylczy w menu uytkownika (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,tuner" (Tuner)", punkt menu,,traf" (Informacje drogowe)). 7 Tryb obslugi radia Wskazówka: W przypadku ustawienia regionu innego ni,,europe" (Europa), funkcja RDS zostanie automatycznie wylczona. Chcc korzysta w wybranym regionie z sygnalów RDS wysylanych przez dostpne stacje radiowe, naley wlczy funkcj RDS w menu uytkownika. Uruchamianie wyszukiwania stacji u Aby uruchomi wyszukiwanie stacji, nacisn i przytrzyma przycisk / 7 przez ok. 2 sekundy. Nastawiona zostanie nastpna odbierana stacja. Wskazówki: Dotyczy regionu,,europe" (Europa): W zakresie fal FM, przy wlczonym priorytecie komunikatów drogowych ( ) nastawiane bd wylcznie stacje nadajce komunikaty drogowe. Mona ustawi czulo wyszukiwania (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,tuner" (Tuner)", punkt menu,,sens" (Czulo)). Jeli funkcja PTY jest wylczona, wyszukiwanie stacji mona wlczy równie przez nacinicie przycisku / 7. Przejcie na tryb obslugi radia lub wybór poziom zapisu W rónych regionach odbioru dostpne s nastpujce poziomy zapisu: Region EUROPE (Europa) USA S-AMERICA (Ameryka Poludniowa) THAILAND Poziomy zapisu FM1, FM2, FMT, MW, LW FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT u Tyle razy naciska przyciskziomie zostan skasowane. Funkcja Travelstore umoliwia zapisanie we wszystkich regionach 5 stacji FM na poziomie zapisu FMT. W regionach,,usa",,,s-america" (Ameryka Poludniowa) i,,thailand" mona dodatkowo zapisa 5 stacji AM na poziomie zapisu AMT. u Wybra poziom zapisu dla danego zakresu fal, np. FM1 lub AM. u Nacisn i przytrzyma przycisk SRC = przez ok. 2 sekundy. Tuner rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie stacji; na wywietlaczu pojawia si napis,,fm TSTORE" lub,,am TSTORE". Po zakoczeniu zapisywania zostanie odtworzona stacja z 1 miejsca zapisu w pamici poziomu FMT lub AMT. 9 Tryb obslugi radia Tryb CD/MP3/WMA/iPod Wyszukiwanie stacji u Nacisn przycisk / 7. W trakcie wyszukiwania wywietlany jest aktualnie wybrany typ programu. W przypadku znalezienia stacji nadajcej dany typ programu, zostanie ona nastawiona. Wskazówki: Jeli nie zostanie znaleziona adna stacja nadajca okrelony typ programu, na wywietlaczu pojawi si na krótko komunikat,,pty NONE" i rozlegnie si 2 sygnalów. Ponownie zostanie ustawiona ostatnio sluchana stacja radiowa. Jeli ustawiona lub inna wybrana stacja zacznie póniej nadawa w bloku tematycznym dany typ programu, urzdzenie przelczy si automatycznie z odbieranej stacji wzgl. z aktualnego ródla dwiku (np. CD) na stacj nadajc wybrany typ programu. Naley pamita, e ta funkcja nie jest obslugiwana przez wszystkie stacje. Tryb CD/MP3/WMA/iPod Informacje podstawowe Tryb CD/MP3/WMA Radio samochodowe umoliwia odtwarzanie plyt CD audio (CDDA) oraz plyt CD-R/RW z plikami audio, MP3 lub WMA, jak równie plików MP3 lub WMA zapisanych na nonikach danych USB. Wskazówki: Aby zagwarantowa niezaklócone dzialanie, naley stosowa wylcznie plyty CD oznaczone znakiem Compact-Disc. Firma Blaupunkt nie moe zagwarantowa prawidlowego dzialania chronionych przed kopiowaniem plyt CD oraz wszystkich dostpnych na rynku czystych plyt CD i noników danych USB. Podczas przygotowywania nonika danych z plikami MP3/WMA naley przestrzega nastpujcych zasad: Nazwy utworów i katalogów: Maksymalnie 32 znaki bez rozszerzenia,,.mp3" lub,,.wma" (przy wikszej iloci znaków zmniejsza si liczba utworów i katalogów rozpoznawanych przez radio samochodowe) Brak znaków diakrytycznych i specjalnych Formaty CD: plyty CD audio (CDDA), CD-R/RW, Ø: 12 cm Formaty danych CD: ISO 9669 Level 1 i 2, Joliet Prdko nagrywania CD: maks. zostanie automatycznie wprowadzona do napdu CD, a jej dane sprawdzone. Nastpnie rozpoczyna si odtwarzanie w trybie CD lub MP3. Wskazówka: Jeli plyty CD nie mona odtworzy, wywietlony zostanie na krótko komunikat,,cd ERROR" (Bld CD), a plyta wysunie si automatycznie po uplywie ok. 2 sekund. Wyjmowanie plyty CD Wskazówka: Wysuwanie plyty musi przebiega swobodnie. sekundach automatycznie nastpi jej ponowne wsunicie. Podlczy nonik danych USB. u Wlczy radio samochodowe. Wyj nonik USB. Nacisn i przytrzyma przycisk MENU 2 przez ok. Nazwa pliku wywietla si wylcznie w trybie MP3/WMA. pojawia si symbol (Katalog) lub (Utwór). Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7 lub przytrzyma przycisk wcinity, aby wybra inny katalog. u Nacisn przycisk 7, aby wywietli tytuly wybranego katalogu. Na wywietlaczu pojawi si tytul pierwszego utworu danego katalogu. Wskazówka: Nacinicie przycisku 7 spowoduje powrót do listy katalogów. u Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7 lub przytrzyma przycisk wcinity, aby wybra inny utwór. u Nacisn przycisk 7, aby odtworzy utwór. Rozpocznie si odtwarzanie. Nastpuje wyjcie z trybu przegldarki. Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

10 Korzystanie z przegldarki w trybie ipod W trybie ipod mona wybra i odtworzy utwory w kategoriach,,artists" (Wykonawcy),,,ALBUMS" (Albumy),,,GENRES" (Gatunki) lub,,playlists" (Listy odtwarzania). u Nacisn przycisk 2 ID3 ;, aby wywola przegldark w trybie ipod.. DodatNa wywietlaczu miga symbol kowo pojawia si symbol (Kategorie) lub (Tytul). Wywietlona zostanie pierwsza kategoria,,artists" (Wykonawcy). Wskazówki: Naciska przycisk 2 ID3 ; przez ok. 2 sekundy, aby bezporednio wywola kategori,,playlists" (Listy odtwarzania). Naciskajc przycisk 2 ID3 ; mona w kadej chwili wyj z trybu przegldarki. u Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7, aby wybra inn kategori. u Nacisn przycisk 7, aby wywietli dostpne katalogi danej kategorii. Na wywietlaczu pojawia si pierwszy katalog wybranej kategorii (np.,,jazz" w kategorii,,genres" (Gatunki)). Wskazówka: Nacinicie przycisku 7 powoduje powrót do listy kategorii. u Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7 lub przytrzyma przycisk wcinity, aby wybra inny katalog. u Nacisn przycisk 7, aby wywietli utwory dostpne w katalogu. Na wywietlaczu pojawi si tytul pierwszego utworu w danym katalogu. Wskazówka: Nacinicie przycisku 7 powoduje powrót do listy kategorii. u Nacisn jeden lub kilka razy przycisk / 7 lub przytrzyma przycisk wcinity, aby wybra inny utwór. u Nacisn przycisk 7, aby odtworzy utwór. Rozpocznie si odtwarzanie. Nastpuje wyjcie z trybu przegldarki. Szybkie wyszukiwanie utworów (Fast-Browsing) Funkcja Fast-Browsing umoliwia szybszy dostp do utworów. Aby wybra i potwierdzi wpisy z listy, zamiast przycisków ze strzalkami 7 korzysta z regulatora glonoci 4 oraz przycisku wl./ wyl. 3: 14 Tryb CD/MP3/WMA/iPod Zewntrzne ródla dwiku Ustawienia dwiku Funkcja Wybór wpisów na listach Zatwierdzanie wpisów Powrót do nadrzdnego poziomu Tryb przegl- Tryb szybkiego darki przegldania / Regulator glonoci 4 Przycisk wl./ wyl. 3 7 Jeli do przedniego gniazda AUX-IN : zostanie podlczone zewntrzne ródlo dwiku (np. przenony odtwarzacz MP3), mona je wybra za pomoc przycisku SRC =. Na wywietlaczu pojawi si,,aux". Ustawienia dwiku W menu,,audio" mona zmienia nastpujce ustawienia dwiku: Ustawianie poziomu tonów niskich i wysokich Równowaenie glonoci kanalu lewego i prawego (Balance) lub gloników przednich i tylnych (Fader) Wybór profilu dwiku (Presets) Ustawienie opónienia wlczenia podlczonego wzmacniacza Funkcj szybkiego przegldania mona wlczy lub wylczy w menu uytkownika (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne)", punkt menu,,browse" (Szybkie wybieranie)). Wskazówka: Przy wlczonej funkcji szybkiego przegldania nie ma moliwoci dokonania w trybie przegldarki zmiany poziomu glonoci ani wyciszenia radia samochodowego (Mute). W tym celu naley najpierw wyj z trybu przegldarki, naciskajc przycisk 1 LIST ; wzgl. Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu,,audio". Wprowadzi ustawienie (patrz kolejny akapit). u Nacisn krótko przycisk MENU 2, aby wyj z menu. niebezpieczestwo obrae ciala przez wtyczk. 7 do +7. u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. TREBLE Poziom tonów wysokich. Ustawienia: 7 do +7. u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. BALANCE Rozklad dwiku kanalu lewego i prawego. Ustawienia: od L9 (kanal lewy) do R9 (kanal prawy). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. FADER Rozklad glonoci przód-tyl. Ustawienia: od R9 (tyl) do F9 (przód). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. PRESETS (Profil dwiku) Wybór wstpnych ustawie korektora dwiku. Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. AMP (Opónienie wlczenia) Aby przy wlczaniu zapobiec trzeszczeniu podlczonego wzmacniacza, mona ustawi opónienie wlczenia. Ustawienia: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 sekundy i OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. Ustawienia uytkownika Wywolywanie menu uytkownika oraz wybór menu u Nacisn krótko przycisk MENU 2, aby otworzy menu uytkownika. W menu uytkownika zapisywane s ustawienia uytkownika w nastpujcych podmenu: TUNER AUDIO (patrz rozdzial,,ustawienia dwiku") DISPLAY (Wywietlacz) VOLUME (Glono) CLOCK (Godzina) VARIOUS (Róne) u Tyle razy naciska przycisk / 7, a wybrane zostanie dane podmenu. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy wybrane podmenu. u Tyle razy naciska przycisk / 7, a wybrany zostanie dany punktu menu. u Wprowadzi ustawienie (patrz kolejne akapity). u Nacisn krótko przycisk MENU 2, aby wyj z menu. Wskazówki: P uplywie ok. 16 sekund od ostatniego nacinicia przycisku automatycznie nastpuje wyjcie z menu oraz powrót do wywietlacza biecego ródla dwiku. Nacinicie w menu przycisku 7 powoduje powrót do wyszego poziomu menu. Wprowadzanie ustawie w menu,,tuner" TRAF (Informacje drogowe) (tylko w regionie EUROPE (Europa)) Moliwe tylko w trybie obslugi radia FM: wlczanie lub wylczanie priorytetu dla komunikatów drogowych. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). 16 Ustawienia uytkownika u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. Przy wlczonym priorytecie dla komunikatów drogowych na wywietlaczu widoczny jest symbol. BAND (Wybór pasma) Aktywowanie lub dezaktywowanie poziomów zapis. Poziomy zapisu z moliwoci dezaktywacji: Region EUROPE (Europa) USA S-AMERICA (Ameryka Poludniowa) THAILAND Poziomy zapisu FM2, FMT, MW, LW FM2, FMT, AM, AMT FM2, FMT, AM, AMT FM2, FMT, AM, AMT SENS (Czulo) Ustawienie czuloci wyszukiwania stacji. Ustawienia: LO (niska), HI (wysoka). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. RDS Wlczanie lub wylczanie funkcji RDS. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. PTY Wlczanie lub wylczanie funkcji PTY. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. PTY TYPES (Typy programów) Moliwe tylko przy wlczonej funkcji PTY: wybór typu programu. u Obraca regulator glonoci 4, aby wybra typ programu. PTY LANG (Jzyk PTY) (tylko region EUROPE (Europa)) Wybór jzyka wywietlania typów programu. Ustawienia: ENGLISH (Angielski), DEUTSCH (Niemiecki), FRANCAIS (Francuski). u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Obraca regulator glonoci 4, aby wybra jzyk. AREA (Region odbioru) Wybór regionu odbioru fal radiowych. Ustawienia: EUROPE (Europa), USA, S-AMERICA (Ameryka Poludniowa), THAILAND. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Nacisn przycisk / 7, aby wybra region odbioru. Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

11 u Nacisn przycisk 7, aby ustawi region odbioru. u Nacisn przycisk 7, aby zatwierdzi wybrany region odbioru. Ustawienie: ON (wl.), OFF (wyl. ). u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Tyle razy nacisn przycisk / 7, a na wywietlaczu pojawi si dany poziom zapisu. u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami ON (wl.; aktywacja poziomu zapisu) i OFF (wyl.; dezaktywacja poziomu zapisu). Dezaktywowane poziomy zapisu bd pomijane przy wyborze ródla za pomoc przycisku SRC =. Wskazówki: Wszystkie poziomy zapisu AM s fabrycznie dezaktywowane. Dezaktywacja poziomu zapisu nie powoduje utraty stacji zapisanych na danym poziomie. REG (tylko region EUROPE (Europa)) Moliwe tylko w trybie obslugi radia FM: wlczanie lub wylczanie funkcji REGIONAL (Programy regionalne). Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. 17 Ustawienia uytkownika Wprowadzanie ustawie w menu,,display" (Wywietlacz) DIM Wybór automatycznego lub rcznego przelczania jasnoci wywietlacza na tryb dzienny/nocny. Ustawienia: AUTO (jasno wywietlacza jest przelczana automatycznie w momencie wlczenia/ wylczenia wiatel pojazdu), MAN (moliwo rcznego przelczenia jasnoci wywietlacza). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. Automatyczne przelczanie jasnoci wywietlacza jest moliwe tylko wtedy, gdy radio zostalo podlczone zgodnie z instrukcj montau, a pojazd posiada odpowiednie przylcza. SCROLL (Przewijanie) Wybór trybu wywietlania tekstu przewijanego (np. przy wywietlaniu nazw plików MP3): jednorazowe wywietlenie lub cigle powtarzanie. Ustawienia: 1X (jednorazowe wywietlenie), ON (wl.; cigle powtarzanie). u Obraca regulator glonoci 4, aby przechodzi pomidzy ustawieniami. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Nacisn przycisk / 7, aby przechodzi pomidzy ustawieniami LAST VOL (Ostatnia glono) i ON VOL (Glono przy wlczaniu). u W razie potrzeby obraca regulator glonoci 4, aby nastawi dan glono w ramach ustawienia ON VOL (Glono przy wlczaniu). TA VOL (Glono komunikatów drogowych) (tylko region EUROPE (Europa)) Ustawianie minimalnej glonoci komunikatów drogowych. Ustawienia: u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. BEEP Wlczanie lub wylczanie sygnalu potwierdzenia. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. Wprowadzanie ustawie w menu,,clock" (Godzina) PERCLK (Perm. godzina) Wlczanie lub wylczanie ciglego wskazywania godziny. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. W przypadku wlczenia ciglego wskazywania godziny, na wywietlaczu zawsze widoczna jest godzina. Dopiero po naciniciu przycisku pojawi si wywietlacz danego ródla dwiku. Po uplywie ok. 16 sekund od ostatniego nacinicia przycisku ponownie wywietli si aktualna godzina. H-MODE (Tryb wywietlania godziny) Wybór 12- lub 24-godzinnego trybu czasu. Ustawienia: 12, 24. u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. Wprowadzanie ustawie w menu,,volume" (Glono) ON VOLUME (przy wlczaniu) Ustawianie glonoci przy wlczaniu. Ustawienia: ON VOL (Glono przy wlczaniu; 1 50) lub LAST VOL (Ostatnia glono; glono nastawiona jako ostatnia przed wylczeniem radia samochodowego). Niebezpieczestwo! Wysoki poziom glonoci Poziom glonoci przy wlczaniu moe by nieoczekiwanie wysoki, jeli wybrane zostalo ustawienie LAST VOL (Ostatnia glono), a przy ostatnim wylczeniu radia nastawiona byla dua glono. Naley zawsze nastawia umiarkowan glono. 18 Ustawienia uytkownika Ustawienia fabryczne SET (Nastawianie) Nastawianie godziny. u Obraca regulator glonoci 4 w lewo, aby nastawi godzin. u Obraca regulator glonoci 4 w prawo, aby nastawi minuty. Wskazówka: Przy 12-godzinnym trybie wywietlania godziny (H-MODE 12), przed wskazaniem godziny widoczne jest oznaczenie,,a" (przed poludniem) lub,,p" (po poludniu). NORMSET (Przywracanie ustawie fabrycznych) Przywracanie pierwotnych ustawie fabrycznych radia samochodowego. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. (Szybkie wybieranie) Wlczanie lub wylczanie w trybie przegldarki szybkiego wybierania tytulu za pomoc regulatora glonoci 4 oraz przycisku wl./wyl. 3. Ustawienia: ON (wl.), OFF (wyl.). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. SCAN (Czas skanowania) Ustawianie czasu odsluchiwania w sekundach. Ustawienia: 4/8/12/16/60 SEC (sek. ). u Obraca regulator glonoci 4, aby wprowadzi dane ustawienie. VERSION Wywietlanie wersji procesora oraz oprogramowania radia. u Nacisn przycisk 7, aby otworzy menu. u Nacisn przycisk / 7, aby przechodzi pomidzy wskazaniem numeru wersji procesora (P) a oprogramowaniem (E). Ustawienia fabryczne Istotne ustawienia fabryczne w menu uytkownika: Menüpont AREA FM1 / FM2 / FMT MW* / LW* AM** / AMT** RDS REG* TRAF* SENS PTY ON VOLUME TA VOL* BEEP BROWSE SCAN DIM H-MODE SET Gyári beállítás EUROPE ON OFF OFF ON OFF OFF HI OFF LAST VOL 20 ON ON 8 SEC MAN 24 00:00 * Tylko w regionie,,europe" (Europa) ** Tylko w regionach,,usa",,,s-america" (Ameryka Poludniowa) i,,thailand" 19 Ustawienia fabryczne Przydatne informacje Dane techniczne Pierwotne ustawienia fabryczne mona przywróci w menu uytkownika (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne)", punkt menu,,normset" (Przywracanie ustawie fabrycznych)): Zakres fal dla USA: FM (UKW): AM (MW): 87,7 107,9 MHz khz Przydatne informacje Gwarancja Na produkty zakupione w Unii Europejskiej wystawiamy gwarancj producenta. Produkty zakupione poza Uni Europejsk podlegaj gwarancji, która wystawiana jest przez nasze przedstawicielstwo w danym kraju. Warunki gwarancji znajduj si w internecie pod adresem Zakresy fal dla Ameryki Poludniowej: FM (UKW): 87,5 107,9 MHz AM (MW): khz FM - pasmo przenoszenia: Hz CD Pasmo przenoszenia: Pre-amp Out 2 kanaly: Hz 2V Serwis W niektórych krajach firma Blaupunkt oferuje serwis naprawczy i dostawczy. wys. x glb.: Ciar: 178 x 52 x 170 mm ok. x 50 wat maks. moc Tuner Zakresy fal dla Europy i Tajlandii: FM (UKW): 87,5 108 MHz AM (MW): khz LW (tylko Europa): khz Zmiany techniczne zastrzeone 20 Instrukcja montaowa Instrukcja montaowa Wskazówki bezpieczestwa Podczas montau i podlczania naley przestrzega poniszych wskazówek bezpieczestwa. Odlczy biegun ujemny akumulatora! Przestrzega wskazówek bezpieczestwa producenta pojazdu. Przy wierceniu otworów uwaa, aby nie uszkodzi którego z urzdze pokladowych pojazdu. Przekrój kabla plusowego i minusowego nie moe by mniejszy ni 1,5 mm². Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

12 Nie podlcza wtyczek samochodu do radia! Odpowiedni dla danego typu pojazdu przewód-adapter mona naby u autoryzowanego sprzedawcy produktów BLAUPUNKT. Zalenie od marki i modelu, konstrukcja Pastwa pojazdu moe niekiedy odbiega od podanego tu opisu. Firma Blaupunkt wyklucza wszelk odpowiedzialno za szkody spowodowane bldnym montaem i instalacj urzdzenia. W przypadku, gdy podane tu wskazówki nie znajduj zastosowania w Pastwa pojedzie, prosimy skontaktowa si z autoryzowanym sprzedawc produktów Blaupunkt, producentem pojazdu lub zadzwoni do naszej infolinii. Przy montau wzmacniacza naley koniecznie najpierw podlczy masy urzdze, zanim polczona zostanie wtyczka do gniazda Line-Out. Do masy radioodtwarzacza (obudowa) nie wolno podlcza masy obcych urzdze. 21 Instrukcja montaowa Dolczone czci montaowe i polczeniowe : Dolczone czci montaowe i polczeniowe : 22 Instrukcja montaowa Dostpne jako wyposaenie dodatkowe 1. 12V Zestawy montaowe / 10 +/ Instrukcja montaowa 4. Antenna Antenna connection 6. Demonta Preamp Out V 24 Instrukcja montaowa A Remote Control IN Telephone Mute NC Permanent +12V Auto antenna / Remote Control * Illumination Kl.15/Ignition Ground B Speaker out RR+ Speaker out RR Speaker out RF+ Speaker out RF Speaker out LF+ Speaker out LF Speaker out LR+ Speaker out LR * Auto antenna / Amplifier / Remote Control +12 V / max. 150 ma Relais +12V Remote Control IN Kl V Telephone Mute 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm +12V 12V Zmiany techniczne zastrzeone! 25 Supported ipod/ iphone devices Our product can support below listed ipod/ iphone generations: ipod touch (4th generation) ipod touch (3rd generation) ipod touch (2nd generation) ipod touch (1st generation) ipod classic ipod with video ipod nano (6th generation) ipod nano (5th generation) ipod nano (4th generation) ipod nano (3rd generation) ipod nano (2nd generation) ipod nano (1st generation) ipod iphone 4S iphone 4 iphone 3GS iphone 3G iphone "Made for ipod" and "Made for iphone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, iphone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod, iphone may affect wireless performance. iphone, ipod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only. 26 Prosimy przechowywa metryk radia w bezpiecznym miejscu! 27 Passport Name: Type: Serial no.: BP...

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... Cupertino _ Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 200 D Hildesheim blaupunkt.com 01/12. Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Instrukcja obsługi i montażowa

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Instrukcja obsługi i montażowa www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Przycisk Odblokowywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at CEM3000

Register your product and get support at  CEM3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome CEM3000 4 2 Samochodowy zestaw audio 7 Odtwarzanie losowe 20 Skanowanie 20 Odtwarzanie z odtwarzacza ipod lub telefonu iphone 20 23 Wyciszenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego panelu obsługi 2 Przycisk MENU

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO AMSTERDAM ADELAIDE Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO AMSTERDAM ADELAIDE Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO AMSTERDAM 130 1 011 402 110 001 ADELAIDE 130 1 011 402 100 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje podstawowe Radio samochodowe RS4B pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się i

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 300 311 / 1 011 300 312 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 300

Bardziej szczegółowo

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Instrukcja obs³ugi i monta u

Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Instrukcja obs³ugi i monta u Radio / Odtwarzacz kaset Boston C31 Dresden C31 Dublin C31 Cleveland DJ31 Madison DJ31 Instrukcja obs³ugi i monta u ELEMENTY OBS UGI 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 16 15 14 13 12 2 Elementy obs³ugi Przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO NEW ORLEANS Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO NEW ORLEANS Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 Przycisk MENU Krótkie naciśnięcie: otwieranie/zamykanie menu

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3579692

Twoja instrukcja użytkownika SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3579692 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SKODA NAVIGATION

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC XA-MP101. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC XA-MP101 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CONRAD CS MP 530 IR http://pl.yourpdfguides.com/dref/2723735

Twoja instrukcja użytkownika CONRAD CS MP 530 IR http://pl.yourpdfguides.com/dref/2723735 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Car Radio CD MP3 WMA. Seattle MP

Car Radio CD MP3 WMA. Seattle MP www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 WMA Seattle MP57 7 647 453 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu 1 2 3 4 5 6 7 8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Radio CD MP3 WMA. Madrid MP

Radio CD MP3 WMA. Madrid MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Madrid MP48 7 648 017 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 Przycisk MENU Krótkie naciśnięcie: otwieranie/zamykanie

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE CAU-7380 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej akai-atd.com do ściągnięcia w formacie PDF, niezbędna jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażowa

Instrukcja obsługi i montażowa www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Daytona MP28 7 648 494 110 Laguna MP28 7 648 492 110 Instrukcja obsługi i montażowa Daytona MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15 14 13 12 Laguna MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895

Twoja instrukcja użytkownika SUUNTO ELEMENTUM AQUA http://pl.yourpdfguides.com/dref/3804895 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SUUNTO ELEMENTUM AQUA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi

Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite. Instrukcja obsługi Miernik z funkcj identyfikacji satelity SAM-lite Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask tel. +48 58 6909986, fax. +48 58 6909388 e-mail: handlowy@telmor.pl, www.telmor.pl

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM

DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd :18 Strona 1 DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 1 Instrukcja obsługi DigitRadio GO DAB+ / FM DigitRadio_GO_PL_DigitRadio_GO_20.qxd 2014-07-01 13:18 Strona 2 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 2

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAVIGON 8410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAVIGON 8410 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego panelu obsługi 2 Przycisk

Bardziej szczegółowo

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia

XEMIO-243/253 IMPORTER:DSV Sp. z o. o. S.K.A.; Plac Kaszubski 8; Gdynia Specjalne właściwości Elegancki wygląd I łatwość użytkowania. Wsparcie dla MP3, WMA. Beznapędowy dysk U można zarządzać plikami za pośrednictwem Portable Device w My Computer systemu Windows 2000 lub nowszego

Bardziej szczegółowo

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD

Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem płyt CD TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny 43-365 Wilkowice TV PRODUCTS sklep wysyłkowy tel. 033 / 817 41 98 tel./fax 033 / 817 41 97 Przenośny radiomagnetofon z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Radio CD USB MP3 WMA

Radio CD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA New Orleans MP58 7 648 009 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2 1 cz zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1/Specyfikacja techniczna na dostaw cyfrowego aparatu fotograficznego: Symbol CPV 33451000-6 Aparaty fotograficzne Aparat cyfrowy I

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania

Plantronics Explorer 10. Instrukcja użytkowania Plantronics Explorer 10 Instrukcja użytkowania Spis treści Witamy! 3 Zawartość opakowania 4 Opis słuchawki 5 Zapewnij sobie bezpieczeństwo 5 Parowanie i ładowanie 6 Parowanie 6 Aktywuj tryb parowania 6

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

London CD70 Instrukcja obs³ugi

London CD70 Instrukcja obs³ugi Radio / Odtwarzacz p³yt CD London CD70 Instrukcja obs³ugi ELEMENTY OBS UGI 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 2 ELEMENTY OBS UGI 1 2 3 4 Przycisk sterowania. do otwierania panelu Przycisk do w³¹czania /

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 ODTWARZACZ CD...4-5 -OBSŁUGA ODTWARZACZA CD.. 4 -OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania

Środki bezpieczeństwa podczas użytkowania Niżej opisane symbole są stosowane w niniejszej instrukcji obsługi oraz na samym urządzeniu w celu zapewnienia jego prawidłowego i bezpiecznego użytkowania oraz w celu zapobieżenia obrażeniom lub uszkodzeniu

Bardziej szczegółowo

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu

Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20 Nr produktu 000442238 Strona 1 z 9 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup naszego radia DAB+/UKF IMPERIAL DABMAN 20. Jeżeli korzystają Państwo

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

NR 912 Nr produktu 375466

NR 912 Nr produktu 375466 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR 912 Nr produktu 375466 Strona 1 z 9 NR912/ Polska instrukcja obsługi 1 INSTALACJA GŁOŚNIKA (TUBY) Pozycja 1 Połączyć srebrną osłonę z tubą Pozycja 2 Połączyć tubę z uchwytem głośnika

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika COMPRO V200

Twoja instrukcja użytkownika COMPRO V200 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla COMPRO V200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla COMPRO V200 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający

Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja użytkowania Przewód zasilający Przed rozpoczęciem pracy Zawartość opakowania Elementy znajdujące się w opakowaniu urządzenia: Odtwarzacz CD/MP3 z wejściem USB i tunerem radiowym Antena FM Antena AM Pilot zdalnego sterowania Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażu

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażu CAR RADIO TORONTO 440 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażu Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego panelu obsługi 2 Przycisk MENU Krótkie naciśnięcie:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo