Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP3100V http://pl.yourpdfguides.com/dref/3422090"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Na plycie nie naley nakleja jakichkolwiek etykiet ani nalepek (zarówno na stronie z nadrukiem, jak i na stronie zawierajcej dane). Nie naley uywa plyt o nietypowym ksztalcie (np. serca lub omiokta). Moe to prowadzi do powstawania uszkodze. Uwagi dotyczce plyt DVD i Video CD Niektóre funkcje s celowo blokowane przez producentów plyt DVD i Video CD. W zalenoci od organizacji danych na plytach DVD i Video CD, niektóre funkcje odtwarzacza mog by niedostpne, a inne mog zosta dodane. Wicej informacji na ten temat mona znale w opisie danej plyty DVD lub Video CD. Urzdzenie moe nie odtwarza niektórych plyt DVD tloczonych na potrzeby firm i przedsibiorstw. Kod regionu odtwarzacza i plyty DVD Urzdzenie odczytuje plyty DVD z regionu "2". Kod 2 regionu umieszczony na okladce plyty DVD okrela rodzaj odtwarzacza, jakiego naley uy do jej odczytania. Niniejszy odtwarzacz poprawnie odczytuje plyty oznaczone kodem "2" lub "ALL". Próba odtworzenia plyty oznaczonej innym kodem regionu spowoduje wywietlenie na ekranie odbiornika TV komunikatu "Check Regional Code" (Sprawd kod regionu). Niektóre plyty mog nie posiada oznaczenia regionalnego na okladce, chocia ich odtwarzanie jest ograniczone do okrelonych regionów. Podstawowe pojcia zwizane z plytami Tytul (tylko plyty DVD) Zapisany na plycie film, nagranie towarzyszce lub dodatkowe, a nawet album muzyczny. Kady tytul posiada wlasny numer umoliwiajcy latwe odszukanie. Rozdzial (tylko plyty DVD) Cz filmu lub utwór muzyczny wchodzcy w sklad tytulu. Tytul moe zawiera jeden lub wiele rozdzialów. Kady rozdzial posiada wlasny numer umoliwiajcy latwe odszukanie. Spotyka si take plyty, które nie zawieraj adnego rozdzialu. cieka Cz filmu lub utwór muzyczny zapisany na plycie Video CD lub Audio CD. Kada cieka posiada wlasny numer umoliwiajcy latwe odszukanie. Scena Material zapisany na plytach Video CD z funkcj PBC (kobole plyt wykorzystane w instrukcji Cz instrukcji, w której tytule wystpuje jeden z poniszych symboli, odnosi si tylko do plyty oznaczonej danym symbolem. DVD Plyta DVD VCD2.0 VCD1.1 Plyta Video CD z funkcj PBC (kontrola odtwarzania) Plyta Video CD bez funkcji PBC (kontrola odtwarzania) Plyta Audio CD Plyta z plikami MP3 Plyta z plikami JPEG Plyta DivX CD MP3 JPEG DivX Zalecenia dotyczce plyt Zalecenia ogólne Nie naley dotyka plyty od strony zawierajcej dane. Plyt naley trzyma za krawdzie, tak aby na jej powierzchni nie zostawaly odciski palców. Nie naley okleja plyt papierem ani tam. Wybieranie ródla obrazu Przed rozpoczciem odtwarzania naley okreli ródlo sygnalu (odtwarzacz DVD lub magnetowid). q Aby oglda obraz z odtwarzacza DVD: Nacinij przycisk DVD na pilocie lub przycisk SOURCE na przednim panelu urzdzenia. q Aby oglda obraz z magnetowidu: Nacinij przycisk VCR na pilocie lub przycisk SOURCE na przednim panelu urzdzenia. Uwagi q Wloenie plyty gdy urzdzenie pracuje w trybie magnetowidu spowoduje automatyczne przelczenie w tryb DVD. q Wloenie zabezpieczonej przed nagrywaniem kasety gdy urzdzenie pracuje w trybie odtwarzacza DVD spowoduje automatyczne przelczenie w tryb magnetowidu. Przechowywanie plyt Bezporednio po wyjciu z odtwarzacza plyt naley schowa do pudelka. Naley unika naraania plyt na dzialanie promieni slonecznych, umieszczania ich w pobliu ródel ciepla i pozostawiania w samochodzie zaparkowanym w silnie naslonecznionym miejscu. 119 Polski Panel przedni i wywietlacz Okienko wywietlacza Wywietla informacje o aktualnym trybie pracy urzdzenia. PAUSE( \ \ ) Szuflada Wstrzymywanie odtwarzacza Umieszcza si w niej odtwarzania/odtwarza nie klatka po klatce. odtwarzane plyty Czujnik zdalnego sterowania Odbiera sygnaly z pilota. Kiesze kasety magnetowidu DVD OPEN/CLOSE ( ) Otwieranie i zamykanie szuflady odtwarzacza. STOP ( x ) Zatrzymywanie odtwarzania. FWD Przechodzenie do NASTPNEGO rozdzialu/cieki. Przytrzymanie przez 2 sekundy uaktywnia szybkie wyszukiwanie w przód. Przewijanie tamy do przodu. PLAY ( N ) Rozpoczynanie odtwarzania REW Przechodzenie do pocztku biecego rozdzialu/cieki lub do POPRZEDNIEGO rozdzialu/cieki. Przytrzymanie przez 2 sekundy uaktywnia szybkie wyszukiwanie w tyl. Przewijanie tamy do tylu. Audio IN (L/R) Jacks (Wejcie audio) Video IN Jack (wejcie wideo) EJECT ( ) Wysuwanie kasety. SOURCE Wybór ródla sygnalu: odtwarzacz DVD lub magnetowid. Polski 120 Nagrywanie na kasecie CHANNEL 3 4 Wybór kanalu Kopiowanie plyty DVD na kaset POWER Wlczanie i wylczanie urzdzenia. Zabezpieczenie przed dziecmi jest uruchomione Trwa programowanie nagrywania lub zaplanowano programy do nagrania. W magnetowidzie znajduje si kaseta. Aktywny jest magnetowid Rozpoczto nagrywanie w magnetowidzie Trwa kopiowanie plyty DVD na kaset. Sygnalizuje tryb odbiornika TV. (Patrz Uwagi na stronie 136.) Wlczony tryb powtarzania Sygnalizuje wlczenie trybu wybierania kolejnoliniowego Wloono plyt DVD do odtwarzacza. (wieci si, gdy do odtwarzacza wloono plyt DVD, miga gdy brak plyty w odtwarzaczu.) Aktywny jest odtwarzacz DVD DVD P VCR REC TV Tu wywietlane s informacje o calkowitym czasie odtwarzania, czasie od pocztku odtwarzania oraz aktualnym trybie pracy urzdzenia Pilot zdalnego sterowania Przyciski DVD/VCR Slu do wyboru ródla sygnalu (odtwarzacz DVD lub magnetowid) dla odbiornika TV. TV/VIDEO Sluy do wyboru ródla ogldanych programów: z tunera TV lub z magnetowidu. Przyciski numeryczne 0-9 Slu do wyboru pozycji menu oznaczonych numerami. DISC MENU Sluy do wywolania menu plyty DVD. SYSTEM MENU Sluy do wywolywania i zamykania menu plyty DVD lub menu magnetowidu. SKIP./REW Sluy do przechodzenia do pocztku biecego rozdzialu lub cieki. Dwukrotne nacinicie w krótkim odstpie czasu powoduje przejcie do poprzedniego rozdzialu lub cieki. Nacinicie i przytrzymanie przez okolo 2 sekundy uaktywnia wyszukiwanie w tyl (dotyczy tylko plyt DVD).Wlcza przewijanie tamy do tylu w trybie zatrzymania, a take przewijanie w tyl z podgldem. SKIP > /FWD Sluy do przechodzenia do nastpnego rozdzialu lub cieki. Nacinicie i przytrzymanie przez okolo 2 sekundy uaktywnia wyszukiwanie w przód (dotyczy tylko plyt DVD).Wlcza przewijanie tamy do przodu w trybie zatrzymania, a take przewijanie w przód z podgldem. MARKER Sluy do ustawiania zakladki. SEARCH Wywietla menu MARKER SEARCH (Wybór zakladki). INPUT Sluy do wyboru ródla sygnalu wejciowego magnetowidu (antena, zlcze AV 1, AV 2, zlcze AV 3). RECORD Sluy do wlczania nagrywania. Dwukrotne nacinicie w krótkim odstpie czasu uaktywnia funkcj nagrywania w trybie ITR. REPEAT Sluy do wlczania wielokrotnego odtwarzania rozdzialu, cieki, tytulu, wszystkich pozycji. REPEAT A-B - Sluy do wlczania wielokrotnego odtwarzania fragmentu A-B. - Ten przycisk steruje szybkoci nagrywania magnetowidu. Wicej informacji a stronie 136. PROGRAM Dziki temu przyciskowi uzyska mona dostp do menu programowania, moliwe jest równie usunicie tego menu.

3 CLEAR Ustawianie licznika przesuwu tamy na M 0:00:00. - Usuwanie numeru cieki w menu programowania lub zakladki w menu MARKER SEARCH (Wybór zakladki). POWER Sluy do wlczania i wylczania urzdzenia. EJECT, OPEN/CLOSE - Sluy do otwierania i zamykania szuflady odtwarzacza. - Sluy do wysuwania kasety z magnetowidu. RETURN Wywietla menu plyty Video CD z funkcj PBC DISPLAY Sluy do wywietlania informacji ekranowych. Umoliwia wybór trybu wywietlania zegara, licznika tamy, licznika pozostalej tamy. b/b/v/v (w lewo/w prawo/w gór/w dól) - Slu do wybierania pozycji i opcji w menu. - v/v: Slu do zmiany kanalów w tunerze magnetowidu. Slu do rcznej regulacji jakoci obrazu. OK - Sluy do zatwierdzania wyboru opcji w menu. - Sluy do obslugi funkcji urzdzenia za pomoc informacji ekranowych. STOP Sluy do zatrzymywania odtwarzania. PLAY Sluy do wlczania odtwarzania. PAUSE/STEP Sluy do wstrzymywania odtwarzania lub nagrywania. Powtórne nacinicie w trybie pauzy rozpoczyna odtwarzanie klatka po klatce. SUBTITLE Sluy do wyboru jzyka napisów. AUDIO Sluy do wyboru jzyka cieki dwikowej (plyty DVD). ANGLE Sluy do wyboru ujcia, jeli plyta DVD zawiera sceny nagrane przy uyciu kilku kamer. ZOOM Sluy do powikszania obrazu z plyt DVD/VCD. TITLE Sluy do wywietlania menu tytulów plyty, o ile jest ono dostpne. SHUFFLE - Sluy do wlczania funkcji odtwarzania losowego. CHILD LOCK Sluy do wlczania i wylczania blokady rodzicielskiej. SHOWVIEW Sluy do wywietlenia menu programowania z wykorzystaniem systemu ShowView. TV/VIDEO DVD VCR OPEN/CLOSE RETURN DISPLAY DISC MENU SYSTEM MENU OK STOP PLAY PAUSE/STEP MARKER SEARCH INPUT RECORD SUBTITLE AUDIO ANGLE ZOOM REPEAT REPEAT PROGRAM CLEAR A-B TITLE SHUFFLE CHILD SHOWVIEW LOCK VIDEOPLUS Uwagi Wiele przycisków pilota sluy do obslugi zarówno magnetowidu, jak i odtwarzacza DVD (np. PLAY). Aby uy pilota do obslugi magnetowidu, naley najpierw nacisn przycisk VCR. Aby uy pilota do obslugi odtwarzacza DVD, naley najpierw nacisn przycisk DVD. 121 Polski Panel tylny VIDEO/AUDIO OUT(Left/Right) (DVD/VCR OUT) Sluy do podlczenia odbiornika TV z wejciem obrazu i dwiku COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT (Y Pb Pr) (DVD EXCLUSIVE OUT) Sluy do podlczenia odbiornika TV z wejciem Y Pb Pr. AUDIO OUT (Left/Right) (DVD EXCLUSIVE OUT) Sluy do podlczenia wzmacniacza, amplitunera lub zestawu stereofonicznego. AERIAL Do tego gniazda naley podlczy anten. EURO AV2 Sluy do podlczenia dekodera TV lub innego magnetowidu. Polski EURO AV1 AUDIO/VIDEO (VCR IN+OUT/DVD OUT) Sluy do podlczenia odbiornika TV lub innego magnetowidu. COAXIAL (cyfrowe wyjcie dwiku) (DVD EXCLUSIVE OUT) Sluy do podlczenia cyfrowego urzdzenia audio (z gniazdem koncentrycznym). RF OUT Sluy do podlczenia odbiornika TV. Przewód zasilajcy Naley go podlczy do ródla zasilania. Ostrzeenie Nie naley dotyka styków gniazd i zlczy umieszczonych na panelu tylnym.wyladowanie elektrostatyczne moe spowodowa trwale uszkodzenie urzdzenia. 122 Podlczanie przewodów Wskazówki q Odbiornik TV i inne urzdzenia mona podlczy na kilka rónych sposobów. q Najlepiej zapozna si z zaleceniami przedstawionymi w instrukcji obslugi podlczanego odbiornika TV czy zestawu stereofonicznego, aby wybra najkorzystniejszy sposób podlczenia. q W celu uzyskania optymalnej jakoci dwiku naley polczy gniazda AUDIO OUT odtwarzacza DVD/magnetowidu z gniazdami wejciowymi audio wzmacniacza, amplitunera, zestawu stereofonicznego albo innego urzdzenia audio/wideo. Wicej informacji na ten temat mona znale w czci "Podlczanie innych urzdze", na stronie 124. Ostrzeenie Urzdzenie naley podlczy bezporednio do odbiornika TV. W odbiorniku TV naley wybra wejcie wideo, do którego podlczono odtwarzacz DVD/magnetowid. Odtwarzacza DVD/magnetowidu nie naley podlcza (przy uyciu gniazd AUDIO OUT) do wejcia gramofonowego w posiadanym urzdzeniu audio. Podlczanie odbiornika TV obslugujcego tryb wybierania kolejnoliniowego (ColorStream Pro) q W przypadku odbiornika TV typu "high-definition" lub "digital ready", mona uy wyjcia Progressive Scan w odtwarzaczu DVD, aby uzyska najwysz moliw rozdzielczo obrazu. q Jeli odbiornik TV nie obsluguje trybu wybierania kolejnoliniowego, obraz nie bdzie wywietlany prawidlowo, jeli odbiornik TV zostanie podlczony do gniazda Progressive Scan w odtwarzaczu DVD. Polcz gniazda COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT w odtwarzaczu DVD z odpowiednimi gniazdami w odbiorniku TV za pomoc przewodu Y Pb Pr. Polcz gniazda AUDIO OUT kanalu lewego i prawego w odtwarzaczu DVD z odpowiednimi gniazdami w odbiorniku TV za pomoc przewodów audio. 1 2 q Sposób podlczenia odtwarzacza DVD/magnetowidu zaley od rodzaju gniazd dostpnych w urzdzeniu zewntrznym. Polczenie podstawowe (poprzez zlcze AV) Przy uyciu odpowiedniego przewodu polcz zlcze EURO AV1 AUDIO/VIDEO znajdujce si z tylu urzdzenia z wejciem SCART w odbiorniku TV. Tyl urzdzenia(podlczenie wylcznie DVD) Rear of this unit (DVD exclusive out connection) Niektóre stacje telewizyjne nadaj programy kodowane, które mona oglda pod warunkiem posiadania odpowiedniego dekodera. Dekoder taki mona podlczy do odtwarzacza DVD/magnetowidu. Polczenie podstawowe (poprzez gniazdo antenowe) Podlcz kabel anteny pokojowej/zewntrznej do gniazda AERIAL z tylu urzdzenia. Przy uyciu dostarczonego przewodu antenowego polcz gniazdo RF OUT znajdujce si z tylu urzdzenia z gniazdem antenowym odbiornika TV. Tyl urzdzenia Rear of TV AERIAL VIDEO INPUT COMPONENT VIDEO INPUT/ PROGRESSIVE SCAN AUDIO INPUT SCART INPUT Pr Pb Y L R Wyjcie DVD q Podlczanie odbiornika TV z sygnalem Component Video (Color Stream ) Polcz gniazda COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT w odtwarzaczu DVD z odpowiednimi gniazdami w odbiorniku TV za pomoc przewodu Y Pb Pr. Polcz gniazda AUDIO OUT kanalu lewego i prawego w odtwarzaczu DVD z odpowiednimi gniazdami w odbiorniku TV za pomoc przewodów audio. Rear of this unit (Basic connection) Tyl urzdzenia (podlczenie podstawowe) Satelitarnego Decoder 123 Polski Podlczanie odbiornika TV i dekodera Uwagi Dla pozycji Progressive ustaw opcj On (Wl.) w menu ustawie trybu wybierania kolejnoliniowego patrz strona 132. Gniazda trybu wybierania kolejnoliniowego nie mona uywa do podlczenia analogowego sygnalu obrazu (ólte gniazdo VIDEO OUT). Podlczanie przewodów (cd.) Podlczanie innych urzdze Podlczanie stereofonicznego wzmacniacza analogowego/wzmacniacza z dekoderem Dolby Pro Logic II / Pro Logic. Przy uyciu dostarczonych przewodów audio polcz gniazda DVD/VCR AUDIO OUT lub AUDIO OUT (DVD EXCLUSIVE OUT) z odpowiednimi gniazdami wejciowymi audio we wzmacniaczu, amplitunerze lub zestawie stereofonicznym. Podlczanie wzmacniacza z dekoderem dwukanalowego dwiku stereo (PCM) lub amplitunera AV z dekoderem dwiku wielokanalowego (Dolby DigitalTM lub MPEG 2) Polcz gniazdo DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) urzdzenia z odpowiednim gniazdem wzmacniacza.

4 Uyj do tego celu odpowiedniego cyfrowego (koncentryczny) przewodu audio (nie naley do wyposaenia). Uaktywnij wyjcie cyfrowe urzdzenia. (Patrz "Sygnal na wyjciu cyfrowym" na stronie 133). Uwagi Jeli format dwiku na wyjciu cyfrowym nie jest obslugiwany przez podlczony amplituner, w glonikach slycha jedynie silnie znieksztalcony dwik lub nie slycha adnego dwiku. Format, w jakim zapisano dwik na odtwarzanej plycie DVD, jest wywietlany na ekranie odbiornika TV po naciniciu przycisku AUDIO. 1 2 Polski Dwik wielokanalowy Najlepsz jako dwiku oferuje wielokanalowe wyjcie cyfrowe. Naley je polczy z odpowiednim wejciem amplitunera AV zgodnego z co najmniej jednym formatem dwiku obslugiwanym przez odtwarzacz DVD/magnetowid (MPEG 2, Dolby Digital). Informacje na temat obslugiwanych formatów dwiku mona znale na przednim panelu amplitunera, a take w jego instrukcji. DVD/VCR OUT COAXIAL DIGITAL INPUT L R OPTICAL DIGITAL INPUT AUDIO INPUT 124 Czynnoci wstpne - magnetowid Dostrajanie odbiornika TV do kanalu video Kanal video (kanal wyjciowy czstotliwoci radiowych - RF) jest tym, na którym Twój telewizor odbiera sygnaly obrazu i dwiku z DVD+VCR, przesylane kablem czstotliwoci radiowych. Przy korzystaniu z przewodu SCART, dostrajanie odbiornika nie jest wymagane; wybierz po prostu kanal AV. Kanal AV jest wstpnie dostrojony na optymalne odtwarzanie video przez telewizor. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, lub uruchomienia nowej miejscowej stacji telewizyjnej, jak równie po zmianie lcza z RF na AV, lub odwrotnie, w odbiorniku mog wystpi zaklócenia obrazu.w takim przypadku postpuj jak niej: Pierwsze uruchomienie urzdzenia Ponisze instrukcje dotycz sytuacji, gdy odtwarzacz DVD/magnetowid jest uruchamiany po raz pierwszy. W celu uproszczenia wyszukiwania stacji telewizyjnych magnetowid wyposaono w system automatycznego wyszukiwania programów (ACMS). 1 Sprawd, czy urzdzenie zostalo prawidlowo podlczone. Nacinij przycisk 1, aby wlczy zasilanie. Jeli na ekranie nie pojawi si menu pocztkowe, naley sprawdzi, czy w odbiorniku TV zostal wybrany wlaciwy kanal. Menu pocztkowe nie pojawi si take w przypadku gdy w pamici odtwarzacza DVD/magnetowidu znajduj si ju zaprogramowane wczeniej stacje telewizyjne Wlcz DVD+VCR i telewizor ACMS Przestaw telewizor w wolne poloenie 36. Pr-12 ACMS OK i Nacinij 1 na zespole zdalnego sterowania (pilocie), celem wprowadzenia trybu czuwania (wskanik zegara ulegnie przyciemnieniu). Nacinij CHANNEL 3 lub 4 na DVD+VCR i przytrzymaj przez ponad 4 sekundy. 2 Nacinij przycisk OK, aby rozpocz automatyczne wyszukiwanie stacji C02 C03 C Na wywietlaczu DVD+VCR pojawi si napis RF 36. Na ekranie telewizora pojawi si obraz. S Pr-12 E i ACMS 3 RF CHANNEL 36 Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zamkn menu. Jeli obraz jest zanieony, przejd do punktu 5. Jeli obraz jest czysty, zakocz strojenie naciskajc 1 na DVD+VCR. 5 Nacinij CHANNEL 3 lub 4 na DVD+VCR, w celu przestawienia kanalu video w wolne poloenie pomidzy 22 a 68, nie zajmowane przez adn lokaln stacj w Twoim rejonie. Uwaga Kanal RF nie zostanie zmieniony dopóki nie wykona si czynnoci opisanej w punkcie 6. 6 Nacinij 1 w celu wprowadzenia nowego kanalu video RF do pamici DVD+VCR. Teraz dostrój odbiornik na nowy kanal DVD+VCR RF. Uwaga Jeli obraz uzyskany w punkcie 4 powyej jest czysty, to nie dostrajaj telewizora. 125 Polski Czynnoci wstpne - magnetowid Rczne nastawianie zegara Zegar urzdzenia kontroluje ustawienia daty i godziny. Wybieranie systemu kodowania kolorów 1 Nacinij przycisk SYSTEM MENU. Za pomoc przycisku b lub B wybierz pozycj TIME DATE (Czas Data). Nacinij przycisk OK. HH MM -- : - - DD MM YY Nacinij przycisk SYSTEM MENU. Na ekranie odbiornika TV pojawi si menu glówne. Za pomoc przycisku 1 lub 2 wybierz pozycj SYS (System TV), a nastpnie nacinij przycisk OK. Za pomoc przycisku 3 lub 4 wybierz odpowiedni system KODOWANIA KOLORÓW. 12 SET OK i 2 Polski Za pomoc przycisków 3 lub 4 na pilocie wprowad wlaciwe wartoci dla pozycji HOURS (Godziny), MINUTES (Minuty), DAY (Dzie), MONTH (Miesic) i YEAR (Rok). Czas jest wywietlany w formacie 24-godzinnym, czyli na przyklad godzina 1 po poludniu jest wywietlana jako "13:00". Dzie tygodnia pojawi si automatycznie, na podstawie ustawionej daty. REC AUD PSET SET ACMS R SECAM AUTO PAL Pr SYS NIC MESECAM + f OSD SYS ON OFF DECODER i 5 Za pomoc przycisku 2 wybierz pozycj RF AUDIO. Za pomoc przycisku 3 lub 4 wybierz odpowiedni RF AUDIO. HH MM 8 : 00 DD MM YY NIE REC PSET - D/KSET RF ACMS R RF - I/I RF -Pr-12 1 B/G + 2 SYS NIC SYS f OSD 12 - SET OK i AUD ON OFF DECODER i 3 4 W celu skorygowania ewentualnego bldu przy wprowadzaniu wartoci przejd do danej pozycji za pomoc przycisku b lub B i wprowad wlaciw warto. Nacinij przycisk SYSTEM MENU. 6 Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zamkn menu. 126 Czynnoci wstpne - magnetowid Korzystanie z menu glównego Programowanie urzdzenia jest niezwykle proste, dziki wykorzystaniu menu ekranowego. Menu jest obslugiwane za pomoc pilota. Automatyczne wyszukiwanie stacji Jeli odbierany sygnal jest zbyt slaby, magnetowid moe nie wykry wszystkich stacji telewizyjnych lub nie zapamita ich w poprawny sposób. W takim przypadku naley uy funkcji RCZNEGO WYSZUKIWANIA STACJI, opisanej na stronie Wlcz odbiornik TV i odtwarzacz DVD/magnetowid, naciskajc przycisk 1. Nacinij przycisk SYSTEM MENU. Na ekranie odbiornika TV pojawi si menu glówne. 1 2 Nacinij przycisk 1, aby wlczy urzdzenie. Nacinij przycisk SYSTEM MENU. Na ekranie odbiornika TV pojawi si menu glówne. Za pomoc przycisku 1 lub 2 wybierz pozycj ACMS. Nacinij przycisk OK. 12 REC AUD PSET R Pr-12 ACMS SET + - SYS NIC f OSD ON OFF REC OK i DECODER 12 q REC - Ustawienia nagrywania programowanego. q PR SET - Rczne dostrajanie programów. q ACMS - ACMS (system automatycznego wyszukiwania programów). q SET - Ustawienia daty i godziny. q SYSTEM - Wybieranie systemu kodowania kolorów. RF AUDIO - Wybierz rodzaj wyjciowego sygnalu dwikowego odpowiedni dla posiadanego odbiornika TV ("I/I" dla PAL I/I TV, "B/G" dla PAL B/G TV, "D/K" dla PAL D/K TV). q Dr. - Uaktywnienie funkcji diagnostycznej. q AUDIO - W celu wybrania kanalu wyjcia dwieku. q F.OSD ON/OFF - Wywietlanie informacji ekranowych dotyczcych magnetowidu. q 16:9/4:3 - Wybieranie formatu obrazu. q DECODER - Ustawienia dotyczce dekodera platnej telewizji podlczonego do magnetowidu. q OPR - Ustawienia systemu poprawiania jakoci odtwarzanego obrazu. q NIC - Wlczanie obslugi cyfrowego dwiku w formacie NICAM. Wskazówka: Jzyk menu mona zmieni w menu ustawie DVD.

5 (Patrz Jzyk menu stronie 132.) REC AUD PSET R Pr-12 ACMS SET + - SYS Pr-12 f OSD ON OFF NIC ACMS DECODER OK i ACMS Pr-12 ACMS OK i 3 Nacinij przycisk OK, aby rozpocz automatyczne wyszukiwanie stacji C02 C03 C S Pr-12 E i ACMS Po zakoczeniu wyszukiwania zostanie wywietlona LISTA STACJI. Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zapisa ustawienia w pamici urzdzenia PSET R Za pomoc przycisku 1 lub 2 wybierz dane menu. Nacinij przycisk OK i wybierz odpowiedni opcj przy uyciu przycisku 3 lub 4. Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zamkn menu. C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C ZMIANA : KASOWANIE :, OK i 127 Polski Czynnoci wstpne - magnetowid Rczne wyszukiwanie stacji W niektórych regionach odbierany sygnal telewizyjny moe by zbyt slaby, aby magnetowid mógl prawidlowo dostroi wszystkie stacje. W takim przypadku stacje telewizyjne o slabszym sygnale naley dostroi rcznie. 5 Za pomoc przycisku 2 wybierz pozycj STATION (Stacja), aby nada stacji dan nazw. Nacinij przycisk OK. PR. 09 C10 MFT 00 STACJA 1 Nacinij przycisk SYSTEM MENU. Na ekranie odbiornika TV pojawi si menu glówne. Za pomoc przycisku 1 lub 2 wybierz pozycj PR SET(Strojenie). Nacinij przycisk OK. PSET R OK i 6 Za pomoc przycisku 3 lub 4 wybierz odpowiednie znaki alfabetyczne i/lub numeryczne. Do zmiany edytowanej pozycji uyj przycisku 1 lub 2. Nacinij przycisk OK. PR Pr-12 C 02 MFT 00 STACJA PR-01 PR C09 CH C10 MFT 00 STATION NELON REC AUD PSET R ACMS SET + - SYS NIC f OSD ON OFF PSET R DECODER OK i PSET R i PSET R 2 Nacinij przycisk SYSTEM MENU. Zostanie wywietlona lista stacji. Za pomoc przycisku 3 lub 4 wybierz numer programu, któremu chcesz przypisa dan stacj (np. PR 09) PSET R OK i Polski 7 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C ZMIANA : KASOWANIE : PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08, OK i Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zatwierdzi wprowadzone ustawienia. Nacinij ponownie przycisk SYSTEM MENU. Stacja zostanie zapisana w pamici urzdzenia. W celu rcznego wyszukania innych stacji telewizyjnych naley powtórzy czynnoci opisane w punktach PSET R C NELON , OK i 3 Nacinij przycisk OK. Za pomoc przycisku INPUT wybierz opcj C (Stacje zwykle) lub S (Stacje kablowe): C02 - C69, S01 - S41. Za pomoc przycisku 3 lub 4 wybierz numer programu, któremu chcesz przypisa dan stacj. ZMIANA : KASOWANIE : PR. 09 C-- MFT -- STACJA ---- PSET R i 4 Wyszukiwanie zostanie zakoczone po znalezieniu danej stacji telewizyjnej. Za pomoc przycisku 2 wybierz pozycj MFT(Strojenie precyzyjne). Uyj przycisku 3 lub 4do skorygowania jakoci obrazu i dwiku. PR. 09 C10 MFT 00 STACJA PSET R i 128 Czynnoci wstpne - magnetowid Zmiana kolejnoci stacji Po zakoczeniu strojenia moe wystpi konieczno zmiany kolejnoci stacji. Kolejno stacji mona zmienia bez potrzeby ponownego strojenia. Sposób wykonania tej czynnoci opisano poniej. Nacinij przycisk SYSTEM MENU. Na ekranie odbiornika TV pojawi si menu glówne. Za pomoc przycisku 1 lub 2 wybierz pozycj PR SET(Strojenie). Nacinij przycisk OK. Usuwanie stacji Po zakoczeniu strojenia moe wystpi konieczno usunicia czci stacji. Sposób wykonania tej czynnoci opisano poniej. MENU. 1 Nacinij przycisk SYSTEMpojawi si menu glówne. Na ekranie odbiornika TV Za pomoc przycisku 1 lub 2 ybierz pozycj PR SET(Strojenie). Nacinij przycisk OK REC AUD PSET R Pr ACMS SET + - SYS NIC f OSD ON OFF PSET R REC AUD PSET R Pr-12 ACMS SET + - SYS NIC DECODER OK i f OSD ON OFF PSET R DECODER OK i PR. 01 C 02 MFT 00 STACJA PR-01 PR. 01 C 02 MFT 00 STACJA PR-01 PSET R i PSET R i MENU. 2 Nacinij przycisk SYSTEMPR 03). numer stacji, Za pomoc przycisku 3 lub 4 wybierz któr chcesz przenie (np. Nacinij przycisk PSET R 2 Nacinij przycisk SYSTEM MENU. numer stacji, Za pomoc przycisku 3 lub 4 wybierz któr chcesz usun (np. PR 03) PSET R C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C ZMIANA : KASOWANIE : PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08, OK i C02 C03 C05 C06 C04 C07 C08 C ZMIANA : KASOWANIE : PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08, OK i PSET R C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08 OK i 1. 3 Nacinij przyciskzostanie usunita. Wybrana stacja PSET R 3 Za pomoc przycisku 3 lub 4 wybierz numer, pod który chcesz przenie stacj (np. PR 05) PSET R C02 C03 C05 C06 C04 C07 C08 C ZMIANA : KASOWANIE : PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08, OK i C02 C03 C05 C06 C04 C07 C08 C PR-01 PR-02 PR-04 PR-05 PR-03 PR-06 PR-07 PR-08 OK i przycisk zamkn menu. 4 Nacinij usunicia3.system MENU abyczynnoci opisane W celu innych stacji powtórz w punktach 1 Wybieranie zaprogramowanych stacji: Istniej dwa sposoby wybierania zapamitanych przez urzdzenie stacji telewizyjnych. dan stacj mona wybra za pomoc przycisku 3 lub 4. Do wyboru stacji mona take uy przycisków numerycznych na pilocie. przycisk OK. 4 Nacinijzostanie przeniesiona pod nowy powtórz czynnoci Stacja numer. W celu zmiany numerów innych stacji opisane w punktach 1-4. Nastpnie nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zamkn menu PSET R C02 C03 C05 C06 C04 C07 C08 C ZMIANA : KASOWANIE : PR-01 PR-02 PR-03 PR-04 PR-05 PR-06 PR-07 PR-08, OK i 129 Polski Czynnoci wstpne - odtwarzacz DVD Uwagi ogólne Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o obsludze odtwarzacza DVD/magnetowidu. Niektóre plyty DVD wymagaj nietypowej obslugi lub pozwalaj na korzystanie wylcznie z wybranych funkcji zwizanych z odtwarzaniem. Informuje o tym symbol wywietlany na ekranie odbiornika TV. Informacje wywietlane na ekranie Na ekranie odbiornika TV s wywietlane ogólne informacje o trybie pracy odtwarzacza. Dostpne s take ekrany menu umoliwiajce zmian wielu opcji. Zasady obslugi menu ekranowego Off Ikony informujce o wybranych funkcjach TITLE Wielokrotne odtwarzanie tytulu Wielokrotne odtwarzanie rozdzialu Wielokrotne odtwarzanie cieki (dotyczy tylko plyt Video CD bez funkcji PBC i plyt Audio CD) Wielokrotne odtwarzanie plyty (dotyczy tylko plyt Video CD bez funkcji PBC i plyt Audio CD) Wielokrotne odtwarzanie fragmentu A-B Anulowanie trybu odtwarzania wielokrotnego Wznawianie odtwarzania w danym punkcie Funkcja lub czynno niedostpna CHAPTER TRACK All AB W trakcie odtwarzania nacinij przycisk DISPLAY.

6 Za pomoc przycisku v/v wybierz dan pozycj menu. Wskazana pozycja zostanie wyróniona. Za pomoc przycisku b/b wybierz dan opcj (ustawienie). Opcje oznaczone cyframi (np. numery tytulów) mona wybiera take za pomoc przycisków numerycznych. W przypadku niektórych pozycji zmian ustawie naley zatwierdzi przyciskiem OK. Uwagi q Dla niektórych plyt mog nie by dostpne wszystkie opisane poniej funkcje. q Jeli w cigu 10 sekund nie zostanie nacinity aden przycisk, menu ekranowe zostanie zamknite. Polski 130 Czynnoci wstpne - odtwarzacz DVD DVD Pozycja Numer tytulu 1 /3 Funkcja (wybór pozycji za pomoc przycisków v/v) Pokazuje numer biecego tytulu oraz calkowit liczb tytulów; umoliwia przejcie do tytulu o danym numerze. Pokazuje numer biecego rozdzialu oraz calkowit liczb rozdzialów; umoliwia przejcie do rozdzialu o danym numerze. Pokazuje czas, który uplynl od pocztku odtwarzania; umoliwia rozpoczcie odtwarzania od wskazanego fragmentu, tj. wartoci czasowej Sposób wybierania b/b, lub przyciski numeryczne, OK b/b, lub przyciski Numer rozdzialu Wyszukiwanie z kodem czasowym Jzyk cieki dwikowej i rodzaj sygnalu na wyjciu cyfrowym 1 /12 0:20:09 1 ENG D 3/2.1 CH ABC numeryczne, OK Przyciski numeryczne, OK b/b, lub AUDIO b/b, SUBTITLE b/b, ANGLE b/b Jzyk napisów dialogowych Ujcie sceny Dwik OFF 1 /1 Normal Pokazuje wybrany jzyk cieki dwikowej, sposób kodowania dwiku i liczb kanalów; umoliwia zmian tych ustawie. Pokazuje wybrany jzyk napisów dialogowych; umoliwia zmian ustawie napisów. Pokazuje numer wybranego ujcia oraz calkowit liczb uj; umoliwia wybór ujcia o danym numerze. Pokazuje biecy tryb dwiku; umoliwia zmian ustawie dwiku. VCD2.0 VCD1.1 Pozycja Numer cieki Wyszukiwanie z kodem czasowym Kanaly audio Dwik 1 /4 0:20:09 Funkcja (wybór pozycji za pomoc przycisków v/v) Pokazuje numer biecej cieki i calkowit liczb cieek oraz informuje o uaktywnieniu trybu PBC; umoliwia przejcie do cieki o danym numerze. Pokazuje czas, który uplynl od pocztku odtwarzania; umoliwia rozpoczcie odtwarzania od wskazanego fragmentu, tj. wartoci czasowej Sposób wybierania b / B, lub przyciski numeryczne, OK Przyciski numeryczne, OK b / B, lub AUDIO STEREO Pokazuje wybrany kanal(y); umoliwia zmian ustawie kanalów audio. Pokazuje biecy tryb dwiku oraz wszelkie wprowadzone zmiany. Normal b/b DivX Pozycja Numer cieki 1 /3 Funkcja (wybór pozycji za pomoc przycisków v/v) Pokazuje numer biecej cieki i calkowit liczb cieek oraz informuje o uaktywnieniu trybu PBC; umoliwia przejcie do cieki o danym numerze. Pokazuje czas, który uplynl od pocztku odtwarzania; umoliwia rozpoczcie odtwarzania od wskazanego fragmentu, tj. wartoci czasowej Sposób wybierania b/b, lub przyciski numeryczne, OK Przyciski numeryczne, OK b/b, lub AUDIO b/b, SUBTITLE b/b Wyszukiwanie z kodem czasowym Jzyk cieki dwikowej i rodzaj sygnalu na wyjciu cyfrowym 0:20:09 MP3 2/0 CH ABC Jzyk napisów dialogowych Dwik OFF Normal Pokazuje wybrany jzyk cieki dwikowej, sposób kodowania dwiku i liczb kanalów; umoliwia zmian tych ustawie. Pokazuje wybrany jzyk napisów dialogowych; umoliwia zmian ustawie napisów. Pokazuje biecy tryb dwiku; umoliwia zmian ustawie dwiku. 131 Polski Czynnoci wstpne - odtwarzacz DVD (cd.) Ustawienia pocztkowe Wiele ustawie odtwarzacza mona dostosowa do indywidualnych upodoba. Aby wywietli i zamkn menu: Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby wywietli menu. Nacinij przycisk SYSTEM MENU ponownie, aby powróci do pocztkowego ekranu. Aby przej do nastpnego poziomu: Nacinij przycisk 2 na pilocie. Aby przej do poprzedniego poziomu: Nacinij przycisk 1 na pilocie. Sposób wybierania ustawie Nacinij przycisk SYSTEM MENU. Zostanie wywietlone menu ustawie. Za pomoc przycisku 3/4 wybierz odpowiedni opcj, a nastpnie wcinij przycisk 2, aby przej do drugiego poziomu. Wywietlone zostan dostpne ustawienia wraz z ustawieniem biecym. Za pomoc przycisku 3/4 wybierz odpowiedni opcj, a nastpnie nacinij przycisk 2, aby przej do trzeciego poziomu. Za pomoc przycisku 3/4 wybierz odpowiednie ustawienie, a nastpnie nacinij przycisk OK, aby potwierdzi wybór. W niektórych przypadkach wymagane jest wykonanie dodatkowych czynnoci. Nacinij przycisk SYSTEM MENU, lub PLAY B, aby zamkn menu ustawie. OBRAZ Polski Format obrazu DVD 4:3 : Opcj t naley wybra w przypadku posiadania standardowego odbiornika TV o proporcjach ekranu 4:3. 16:9 : Opcj t naley wybra w przypadku posiadania odbiornika TV o proporcjach ekranu 16:9. Tryb wywietlania obrazu DVD Ustawienia trybu wywietlania obrazu s dostpne tylko gdy wybrano proporcje obrazu telewizyjnego "4:3". Letterbox: Wywietlanie obrazu panoramicznego z pasami u góry i u dolu ekranu. Panscan: Automatyczne wywietlanie panoramicznego obrazu na calym ekranie, lecz z przycitymi bokami. Wybieranie kolejnoliniowe Sygnal obrazu z wybieraniem kolejnoliniowym zapewnia najwyszej jakoci obraz ze zmniejszonym migotaniem. W przypadku uycia gniazd Component Video do podlczenia odbiornika TV lub monitora obslugujcego sygnal obrazu z wybieraniem kolejnoliniowym dla pozycji Progressive Scan (Wybieranie kolejnoliniowe) naley wybra opcj On (Wl.). Wlczanie trybu wybierania kolejnoliniowego: Polcz wyjcie Component urzdzenia z odpowiednim wejciem w monitorze/odbiorniku TV, ustaw odbiornik TV lub monitor na odbiór z wejcia Component. W menu Display (Obraz) wybierz pozycj Progressive Scan (Wybieranie kolejnoliniowe), a nastpnie nacinij przycisk 2. Wybierz opcj On (Wl.) za pomoc przycisków 3 / 4. Jzyk Jzyk menu Wybór jzyka menu ustawie urzdzenia i napisów wywietlanych na ekranie. cieka dwikowa / napisy dialogowe / menu plyty DVD Wybór jzyka cieki dwikowej dla plyty, napisów dialogowych i menu plyty. Original : Opcja wyboru oryginalnej wersji jzykowej. Other : Opcja wyboru jzyka, którego nie ma na licie. Jzyk wybiera si, wprowadzajc za pomoc przycisków numerycznych 4-cyfrowy kod (patrz wykaz kodów jzyków na stronie 152). W celu skorygowania bldnie wprowadzonej cyfry naley nacisn przycisk CLEAR. 1 2 kolejnoliniowego. 3 Nacinij przycisk OK, aby ustawi tryb wybierania DivX W razie nieodpowiedniego wywietlania napisów DivX przeczytaj nastpujce uwagi. Znajd odpowiedni jzyk napisów DivX w poniszej tabeli. Jzyk napisów na dysku Dostpne napisy DivX Uwaga Po ustawieniu trybu wybierania kolejnoliniowego obraz bdzie widoczny tylko w odbiorniku TV lub monitorze obslugujcym sygnal obrazu z wybieraniem kolejnoliniowym. Jeli dla pozycji Progressive Scan (Wybieranie kolejnoliniowe) omylkowo zostanie ustawiona opcja On (Wl.), konieczne bdzie zresetowanie urzdzenia. 1 Wyjmij plyt z urzdzenia i zamknij szuflad odtwarzacza. Na wywietlaczu pokazuje si napis "disc".

7 2 Nacinij i przytrzymaj przycisk STOP przez pi sekund. Przywrócone zostan standardowe ustawienia i obraz pojawi si ponownie na ekranie. Wybór sygnalu wyjciowego TV Ustaw rodzaj sygnalu wyjciowego TV zgodnie z typem wejcia w odbiorniku TV. YPbPr: Jeli odbiornik TV jest podlczony za pomoc gniazda COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT. RGB: Jeli odbiornik TV jest podlczony za pomoc gniazda SCART (sygnal RGB). Hungarian Czech Polish Other 8482 Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Croatian, Slovak, Slovene, Serbian Zachodnioeuropejskie i turecki 132 Czynnoci wstpne - odtwarzacz DVD (cd.) DWIK Kada plyta DVD posiada ciek dwikow zapisan w kilku rónych formatach. Dla opisywanej pozycji naley wybra ustawienie odpowiednie do rodzaju sygnalu obslugiwanego przez posiadany zestawu audio. Inne Mona zmieni ustawienia PBC, Auto Play i DivX(R) VOD. DivX(R) VOD Dolby Digital / MPEG DVD DivX Bitstream: Dwik w formacie `Bitstream' naley wybra, jeli gniazdo DIGITAL AUDIO OUT odtwarzacza DVD/magnetowidu zostalo podlczone do wzmacniacza lub innego urzdzenia wyposaonego w dekoder Dolby Digital lub MPEG. PCM: Wybierz t opcj, jeli urzdzenie podlczone jest do 2-kanalowego cyfrowego wzmacniacza stereo. Dwik z plyt DVD zapisanych w formacie Dolby Digital lub MPEG zostanie automatycznie poddany konwersji do 2-kanalowego formatu PCM. Czstotliwo próbkowania DVD Przed zmian czstotliwoci próbkowania naley najpierw wybra rodzaj dwiku cyfrowego (patrz powyej). Jeli posiadany wzmacniacz lub amplituner NIE obsluguje próbkowania 96 khz, naley wybra opcj 48 khz. W takim przypadku wszystkie sygnaly próbkowane z czstotliwoci 96 khz bd konwertowane na sygnaly próbkowane z czstotliwoci 48 KHz, aby mogly zosta poprawnie zdekodowane. Jeli posiadany wzmacniacz lub amplituner obsluguje próbkowanie 96 khz, naley wybra opcj 96 khz. W takim przypadku sygnal bdzie doprowadzany do wyjcia bez dodatkowego przetwarzania. Funkcja ograniczenia dynamiki (DRC) DVD DivX Dziki moliwociom formatu DVD i techniki cyfrowej, cieka dwikowa i efekty s odtwarzane w taki sposób, aby zapewni zblione do rzeczywistych doznania odsluchowe. Czasami jednak konieczne moe by ograniczenie zakresu dynamiki (rónicy pomidzy najgloniejszymi i najcichszymi dwikami), na przyklad podczas ogldania filmów w godzinach nocnych. W celu ograniczenia dynamiki naley wybra dla pozycji DRC ustawienie On (Wl.). Funkcja karaoke DVD Dla pozycji Vocal (Glos) naley wybra ustawienie On (Wl.) wylcznie w przypadku odtwarzania plyt DVD z funkcj karaoke i dwikiem wielokanalowym. Kanaly zostan zmiksowane do postaci stereofonicznej. Funkcja PBC VCD 2.0 Funkcj kontroli odtwarzania (PBC) mona wlczy (On) lub wylczy (Off). On: Plyty Video CD z funkcj PBC bd odtwarzane zgodnie z zaprogramowan kolejnoci cieek. Off: Plyty Video CD z funkcj PBC bd odtwarzane w taki sam sposób, jak plyty Audio CD. Funkcja automatycznego odtwarzania DVD Funkcja ta powoduje automatyczne rozpoczcie odtwarzania bezporednio po wloeniu plyty DVD. Jeli dla pozycji Auto Play (Automatyczne odtwarzanie) wybrane zostanie ustawienie On (Wl.), po wloeniu plyty zostanie odszukany najdluszy tytul i rozpocznie si jego odtwarzanie. On: Funkcja wlczona. Off: Funkcja wylczona. Uwaga Funkcja nie dziala przy odtwarzaniu niektórych plyt DVD. DivX VOD - kod rejestracji Philips udostpnia kod rejestracji uslug wideo na danie (Video On Demand) DivX, który umoliwia wypoyczanie i kupowanie filmów w serwisie VOD DivX 1 W menu "OTHERS" wybierz pozycj "DivX VOD', a nastpnie nacinij przycisk 2. 2 Nacinij przycisk OK, Zostanie wywietlony kod rejestracji. bdzie potrzebny do 3 Kodu rejestracjifilmówpostpuj zgodnie zkupowania i aby wypoyczania w serwisie VOD DivX instrukcjami, pobra i zapisa plik wideo z filmem na plyt CD-R/RW w celu odtwarzania go w tym urzdzeniu DVD. Uwaga Wszystkie filmy pobrane z serwisu VOD DivX mona odtwarza tylko w tym urzdzeniu DVD. 133 Polski Czynnoci wstpne - odtwarzacz DVD (cd.) BLOKADA BLOKADA Ocena Odblokuj Nowy Szyfr Przestrzeni 1 2 Wybierz Haslo (Kod zabezpieczajcy) Mona wprowadzi lub zmieni haslo. Wybierz pozycj Password (Haslo) w menu LOCK (Blokada rodzicielska), a nastpnie nacinij przycisk 2. Wykonaj instrukcj znajdujc si w punkcie 2 po lewej stronie opcji Rating (Klasyfikacja). Zostanie podwietlona opcja Change (Zmie) lub New (Nowe). Wprowad nowy 4-cyfrowy kod i nacinij przycisk OK. Wprowad kod ponownie w celu weryfikacji. Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zamkn menu. Ocena DVD Filmy na plytach DVD zawieraj czsto sceny przeznaczone wylcznie dla osób doroslych. Dlatego wiele plyt jest nagrywanych w sposób umoliwiajcy uycie blokady rodzicielskiej - w odniesieniu do calego filmu lub tylko wybranych scen. Sceny takie s klasyfikowane w skali od 1 do 8. Plyta moe zawiera take sceny alternatywne, lepiej dostosowane do dziecicej widowni. Klasyfikacja scen jest zalena od kraju. Funkcja blokady rodzicielskiej uniemoliwia odtwarzanie nagranych w odpowiedni sposób plyt przez dzieci lub powoduje wywietlenie scen alternatywnych Jeli zapomnisz kod zabezpieczajcy Jeli zapomnisz kod zabezpieczajcy, moesz go skasowa wykonujc nastpujce czynnoci: Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby wywietli menu ustawie. Wprowad 6-cyfrowy kod "210499". Kod zabezpieczajcy zostanie skasowany. Wprowad nowy kod wedlug wczeniejszego opisu. Szyfr Przestrzeni DVD Pozycja ta sluy do wprowadzenia kodu kraju/regionu, w którym dokonano klasyfikacji plyty DVD (patrz "Lista kodów krajów/regionów" na stronie 153). Polski 1 2 Przejd do menu BLOKADA i wybierz za pomoc przycisku v/v pozycj "Zakres" (Ocena) Aby uruchomi funkcje klasyfikacji treci, hasla i kodu kraju, konieczne jest wpisanie zdefiniowanego 4-cyfrowego kodu zabezpieczajcego. Jeli dotd nie wprowadzono kodu zabezpieczajcego, zostanie wywietlony monit. Wprowad 4-cyfrowy kod zabezpieczajcy i nacinij przycisk OK. Wprowad kod ponownie i nacinij przycisk OK, aby go potwierdzi. Jeli zajdzie pomylka przed naciniciem przycisku OK, mona usun kod za pomoc przycisku CLEAR i ponownie go wprowadzi. Za pomoc przycisku v/v wybierz dany poziom zabezpieczenia (od 1 do 8). Klasyfikacja treci 1-8: Poziom pierwszy (1) ma najwicej ogranicze, za poziom ósmy (8) jest najmniej restrykcyjny. Unlock: Blokada rodzicielska nieaktywna. Plyty bd odtwarzane bez jakichkolwiek ogranicze Przejd do menu BLOKADA i wybierz za pomoc przycisku v/v pozycj Country Code (Szyfr Przestrzeni). Dalej postpuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w punkcie 2 po lewej stronie, w czci "Ocena". Za pomoc przycisku v/v wprowad pierwszy znak. Przesu kursor przy uyciu przycisku OK i wprowad nastpny znak za pomoc przycisku v/v. Nacinij przycisk OK, aby potwierdzi wybór kodu kraju. Uwaga W przypadku wybrania której z tych wartoci odtwarzane bd tylko sceny oznaczone takim samym lub wyszym numerem.

8 Sceny oznaczone niszym numerem nie bd odtwarzane, chyba e na plycie dostpne bd sceny alternatywne. Sceny alternatywne bd musialy posiada taki sam lub wyszy numer poziomu zabezpieczenia. W przypadku braku scen alternatywnych odtwarzanie zostanie zatrzymane. Warunkiem odtworzenia plyty bdzie wówczas wprowadzenie 4-cyfrowego hasla lub zmiana poziomu zabezpieczenia. 4 Nacinij przycisk OK, aby zatwierdzi wybór poziomu zabezpieczenia. Nastpnie nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zamkn menu. 134 Obsluga magnetowidu Odtwarzanie kaset Wloenie lub wyjcie kasety jest moliwe tylko gdy urzdzenie jest podlczone do ródla zasilania. Magnetowid odtwarza take kasety nagrane w systemie NTSC (w przypadku posiadania odbiornika TV z systemem PAL). Automatyczna korekcja ustawienia tamy wzgldem glowic Po rozpoczciu odtwarzania automatycznie uaktywniana jest funkcja korygowania jakoci obrazu poprzez ustawienie tamy pod optymalnym ktem wzgldem glowic. Jeli mimo to jako obrazu pozostaje slaba, mona j poprawi rcznie, naciskajc w krótkich odstpach czasu przycisk v / V na pilocie. Aby ponownie wlczy funkcj automatycznego ledzenia cieki wizyjnej, naley nacisn klawisz numeryczny 0 na urzdzeniu do zdalnego sterowania. Odtwarzanie ze zwikszon prdkoci: Nacinicie i przytrzymanie przycisku. lub > w trakcie szybkiego przewijania tamy do przodu lub do tylu spowoduje przejcie do trybu odtwarzania z prdkoci 7 razy wiksz ni normalnie. 5 1 Sprawd, czy urzdzenie zostalo podlczone w prawidlowy sposób, tj. zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi we wczeniejszej czci instrukcji. Wlcz odbiornik TV. Nacinij przycisk 1, aby wlczy odtwarzacz DVD/magnetowid. Umie w kieszeni magnetowidu kaset wideo. Kaset naley wloy w taki sposób, aby strona z okienkiem byla zwrócona w gór, a strzalka na górze w kierunku urzdzenia. Nacinij przycisk PLAY N, aby rozpocz odtwarzanie kasety. Jeli kaseta bdzie zabezpieczona przed nagrywaniem, odtwarzanie rozpocznie si automatycznie. 6 Odtwarzanie do przodu i do tylu ze zmienn prdkoci: W trakcie lub po wstrzymaniu odtwarzania nacinij przycisk b lub B. Kade nacinicie przycisku powoduje wybranie innej prdkoci odtwarzania. (REV, PB 5-, PB 1-, Still, SLW, PLAY, 2PLY, CUE) W celu zakoczenia odtwarzania ze zmienn prdkoci nacinij przycisk danej funkcji. W trakcie odtwarzania ze zmienn prdkoci mog pojawi si zaklócenia obrazu (pasy). Jest to uzalenione od stanu tamy. Jako obrazu mona poprawi przy uyciu przycisku v lub V. Nacinij przycisk STOP, aby zatrzyma odtwarzanie. Nacinij przycisk. Po dotarciu do koca tamy magnetowid automatycznie zatrzyma odtwarzanie, po czym przewinie tam do pocztku i wysunie kaset. 2 System poprawy jakoci obrazu (OPR) System ten poprawia jako obrazu przy odtwarzaniu zuytych kaset. System AUTO TRACKING Po rozpoczciu odtwarzania urzdzenie automatycznie skoryguje ustawienie tamy wzgldem glowic w celu poprawienia jakoci obrazu. 1 Nacinij przycisk SYSTEM MENU. 3 Nacinij przycisk PAUSE/STEP X, aby wstrzyma odtwarzanie. Naciskaj kolejno przycisk PAUSE/STEP X, aby obejrze nagranie klatka po klatce. Przytrzymanie nacinitego przycisku >spowoduje rozpoczcie odtwarzania ze zmniejszon prdkoci (mniej wicej 1/19 normalnej prdkoci). Odtwarzanie kasety mona wstrzyma na nie wicej ni 5 minut. Po 5 minutach odtwarzanie zostanie wylczone, aby zapobiec uszkodzeniu tamy lub magnetowidu. Jako stopklatki mona nieznacznie poprawi przy uyciu przycisku v lub V. Nacinij przycisk PLAY N, aby wznowi odtwarzanie kasety. 12 REC AUD PSET R Pr-12 ACMS SET + - SYS NIC f OSD ON OFF DECODER i Za pomoc przycisku b lub B wybierz pozycj Nacinij przycisk OK. Za pomoc przycisku 3 lub 4 wybierz opcj: WYL(Funkcja wylczona), Lagodny(Wygladzanie obrazu) lub OSTRY(Wyostrzanie obrazu). System OPR dziala tylko przy odtwarzaniu kasety.. 4 Odtwarzanie z podwójn prdkoci Nacinij przycisk "N" podczas normalnego odtwarzania. Tama bdzie odtwarzana z podwójn prdkoci lecz bez dwiku. Nacinij przycisk "N", aby powróci do odtwarzania z normaln prdkoci Przewijanie z podgldem: Nacinicie przycisku. lub > w trakcie odtwarzania powoduje wlczenie szybkiego przewijania tamy (prdko 7 razy wysza ni przy odtwarzaniu) z funkcj podgldu obrazu. Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zamkn menu. 135 Polski Obsluga magnetowidu (cd.) Proste nagrywanie przy uyciu programatora (ITR) Do wyboru jest kilka prostych metod nagrywania: Funkcj ITR mona wykorzysta zarówno do nagrywania ograniczonego w czasie, jak i nagrywania do momentu osignicia koca tamy. Urzdzenie obsluguje tryb nagrywania/odtwarzania z dwukrotnie mniejsz prdkoci (LP), umoliwiajcy nagranie na kaset dwukrotnie wikszej iloci materialu ni w trybie SP. Na przyklad na kaset E-180 mona w trybie nagrywania/odtwarzania ze standardow prdkoci (SP) nagra 180 minut materialu, natomiast w trybie LP a 360 minut. W przypadku uycia trybu LP naley si liczy z nieznacznym pogorszeniem jakoci obrazu i dwiku. 5 Za pomoc przycisku REPEAT A-B wybierz tryb nagrywania LP lub SP Nagrywanie w trybie SP zapewnia lepsz jako obrazu i dwiku, natomiast w trybie LP mona nagra dwa razy dluszy material. Uwaga Przed naciniciem przycisku REPEAT A-B naley: 1. Przelczy pilota na tryb DVD, przez nacinicie przycisku "DVD". 2. Przez nacinicie przycisku "SOURCE" na przednim panelu, ustawi DVD+VCR w trybie VCR, a na wywietlaczu pokae si "VCR" Polski Sprawd, czy urzdzenie zostalo podlczone w prawidlowy sposób, tj. zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi we wczeniejszej czci instrukcji. Nacinij przycisk 1, aby wlczy zasilanie. Umie w kieszeni magnetowidu kaset wideo nie zabezpieczon przed nagrywaniem. Kaset naley wloy w taki sposób, aby strona z okienkiem byla zwrócona w gór, a strzalka na górze w kierunku urzdzenia. Za pomoc przycisku v lub V wybierz numer stacji nadajcej nagrywany program. Numer ten mona równie wybra bezporednio, za pomoc przycisków numerycznych na pilocie. Jeli sygnal ma zosta nagrany bezporednio z urzdzenia podlczonego do zlcza SCART lub gniazda RCA, nacinij kilkakrotnie przycisk INPUT, a wywietlona zostanie nazwa danego ródla. AV 1 nagrywanie ze ródla podlczonego do zlcza EURO AV1 SCART na tylnym panelu urzdzenia. AV 2 nagrywanie ze ródla podlczonego do zlcza EURO AV2 SCART na tylnym panelu urzdzenia. AV 3 nagrywanie ze ródla podlczonego do gniazd VIDEO IN i AUDIO IN (L/R) na przednim panelu urzdzenia. Nacinij przycisk RECORD na pilocie w celu rozpoczcia nagrywania. Na ekranie odbiornika TV pojawi si napis RECORD (Nagrywanie). Nacinij kilka razy przycisk RECORD na przednim panelu urzdzenia lub przycisk RECORD na pilocie. Kade nacinicie przycisku powoduje wydluenie czasu nagrywania o 30 minut (maksymalny czas nagrywania wynosi 9 godzin) Aby pomin niechciane fragmenty, wstrzymaj nagrywanie za pomoc przycisku PAUSE/STEP X.

9 W celu wznowienia nagrywania nacinij powtórnie przycisk PAUSE/STEP X. Nacinij PAUSE/STEP X przy dzialajcej funkcji ITR (,,inteligentny zegarowy wylcznik nagrywania"); DVD/VCR wprowadzi tryb przerwy w nagrywaniu i skasuje tryb ITR. Nagrywanie mona wstrzyma na nie wicej ni 5 minut. O wstrzymaniu nagrywania informuje napis RECP (Nagrywanie wstrzymane). Po 5 minutach nagrywanie zostanie wylczone, aby zapobiec uszkodzeniu tamy lub magnetowidu. W celu zakoczenia nagrywania nacinij dwukrotnie przycisk STOP. Na ekranie odbiornika TV przez kilka sekund wywietlany bdzie napis STOP. Uwagi q Nagrania mona zabezpieczy przed przypadkowym skasowaniem, wylamujc jzyczek zabezpieczajcy na spodzie kasety. q Zapis na tak zabezpieczonej kasecie bdzie moliwy, jeli otwór po wylamanym jzyczku zostanie zaklejony tam samoprzylepn. q Funkcja ITR umoliwia nagrywanie jednego programu i jednoczesne ogldanie innego. Nacinij przycisk TV/VIDEO, aby wywietli wskanik TV na wywietlaczu i wybra inny kanal w odbiorniku TV 136 Obsluga magnetowidu (cd. ) Programowanie przy uyciu systemu ShowView System ShowView, wykorzystujcy specjalne kody numeryczne, upraszcza wprowadzanie daty, numeru kanalu oraz czasu rozpoczcia i zakoczenia nagrywania. Kody ShowView s publikowane w wikszoci czasopism z programem telewizyjnym i zawieraj od jednej do dziewiciu cyfr. R 6 SHOWVIEW jest zastrzeonym znakiem towarowym firmy Gemstar Development Corporation. System SHOWVIEW jest produkowany na licencji firmy Gemstar Development Corporation. Nacinij przycisk 3 lub 4, aby wlczy lub wylczy opcj VPS/PDC. Nacinij przycisk G aby przej do trybu wyboru prdkoci nagrywania. Wybierz dan prdko (SP, IP lub LP) za pomoc przycisku D lub E. W trybie IP magnetowid sprawdza pozostal ilo wolnego miejsca na tamie i w razie koniecznoci zmienia prdko nagrywania z SP na LP, aby nagra program w caloci. Nie mona wybra trybu IP, gdy wlczono opcj VPS/PDC. Sprawd, czy ustawiony czas rozpoczcia i zakoczenia nagrywania jest prawidlowy. nacinij dwukrotnie przycisk SYSTEM MENU. wówczas skorygowa bldnie wprowadzone dane. Nacinij przycisk 1, aby wylczy urzdzenie. poprawne ustawienia przy uyciu przycisku D lub E. PR. tego, jeli program zostanie przerwany (np. kieszeni magnetowidu kaset 1 Umienaley wloy nagrywaniem. 16 PR CZAS 19 : 00 ~ 20: : - - ~ - -: : - -~- - : : - -~- - : : - -~- - : : - -~- - : : - -~- - : - SP SP SP SP SP SP SP i lub 4, aby wylczy 8 Nacinij przycisk 3nagrywania.wlczy lub do trybu opcj VPS/PDC. Nacinij przycisk B, aby przej wyboru prdkoci Wybierz dan prdko (SP, IP lub LP) za pomoc przycisku v lub V. Nie mona wybra trybu IP, gdy wlczono opcj VPS/PDC. W trybie IP magnetowid sprawdza pozostal ilo wolnego miejsca na tamie i w razie koniecznoci zmienia prdko nagrywania z SP na LP, aby nagra program w caloci. PR. DATA 16 PR CZAS 19 : 00 ~ 20: : - - ~ - -: : - -~- - : : - -~- - : : - -~- - : : - -~- - : : - -~- - : - SP SP SP SP SP SP SP i 2 Nacinij przycisk SYSTEM MENU. 3 REC(Nagrywanie). 1 lub 2 wybierz pozycj Za pomoc przycisku Polski okienkiem byla zwrócona w gór, a strzalka na górze w kierunku urzdzenia. Upewnij si e zestaw jest w trybie magnetowidu VCR. 4 Nacinij przycisk OK. Nacinij przycisk OK, aby uaktywni tryb programowania. Jeli lista zaprogramowanych nagra jest pelna, wybierz za pomoc przycisku v lub V pozycj, któr chcesz usun. Usu zaznaczon pozycj, naciskajc przycisk b. PR DATA CZAS - - : - - ~ - -: - - : - - ~ - -: - - : - -~- - : - - : - -~- - : - - : - -~- - : - - : - -~- - : - - : - -~- - : SP SP SP SP SP SP SP i 9 v lub 5 Naciskaj przyciskv, aby wprowadzi numer stacji, któr zamierzasz nagrywa. Nacinij B. Mona take nacisn v lub V. Jeeli zamierzasz nagrywa z gniazd AUDIO IN (L/R) oraz VIDEO IN znajdujcych si z przodu lub z gniazd EURO SCART znajdujcego si z tylu urzdzenia, patrz uwagi (AV1,AV2 lub AV3). PR. DATA -PR CZAS - - : - - ~ - -: - - : - - ~ - -: - - : - -~- - : - - : - -~- - : - - : - -~- - : - - : - -~- - : - - : - -~- - : SP SP SP SP SP SP SP i 6 Naciskaj v lub V, aby wprowadzi dat programu. W przypadku nacinicia przycisku OK bez wprowadzania daty pojawi si moliwo wyboru jednej z opcji nagrywania automatycznego. Wybierz dan opcj przy uyciu przycisku 1 lub 2, a nastpnie nacinij przycisk OK. CDZ Nagrywanie codziennie o tej samej porze (z wyjtkiem soboty i niedzieli). NI ~ SO Nagrywanie co tydzie o tej samej porze. PR. DATA PR CZAS - : - - ~ - -: - : - - ~ - -: - : - -~- - : - : - -~- - : - : - -~- - : - : - -~- - : - : - -~- - : SP SP SP SP SP SP SP OK i rozpoczcia 7 Naciskaj 3 lub 4, aby wprowadzi czasy nagra. i zakoczenia programu, który zamierzasz Uwagi q Numer programu przypisany kadej stacji mona zobaczy naciskajc przycisk DISPLAY, podczas jej ogldania. q Usunicie lub zmiana danych dotyczcych zaprogramowanego w ten sposób nagrywania nie powoduje koniecznoci wprowadzania wszystkich informacji od pocztku.wystarczy wywola ekran z list zaprogramowanych nagra, a nastpnie za pomoc przycisku v lub V wybra pozycj, która ma zosta usunita lub poprawiona. Nacinij przycisk b, aby usun wybran pozycj... lub Nacinij przycisk OK, aby zmieni ustawienia. Nastpnie za pomoc przycisku b lub B wybierz kanal, dat, godzin rozpoczcia i zakoczenia lub prdko nagrywania.wprowad poprawne ustawienia przy uyciu przycisku v lub V. q Jeli czasy zaprogramowanych nagra si pokrywaj... Ustawienia naley wybiera tak, aby czasy rozpoczcia i zakoczenia poszczególnych nagra si nie pokrywaly. Jeli jednak wprowadzone wartoci bd ze sob kolidowa, wybrane zostanie wczeniejsze nagranie. Przyklad: Dla programu 1 zaprogramowano czas rozpoczcia nagrywania na godzin 16:00, a zakoczenia na godzin 17:00. Dla programu 2 zaprogramowano czas rozpoczcia nagrywania na godzin 16:30, a zakoczenia na godzin 17:30. (Program 1 zostanie nagrany w caloci, a w przypadku programu 2 magnetowid zarejestruje tylko ostatnie 30 minut.) 10 Nacinij przycisk SYSTEM MENU, aby zaprogramowa nagrywanie kolejnego programu. Postpuj wedlug instrukcji zamieszczonych w punktach 4-8. Sprawd, czy wprowadzone ustawienia s poprawne. Nacinij dwukrotnie przycisk SYSTEM MENU. wówczas skorygowa bldnie wprowadzone dane. Nacinij przycisk 1 aby przelczy odtwarzacz DVD+VCR do trybu oczekiwania. przycisk POWER, aby zakoczy nagrywanie. 138 Odtwarzanie plyt DVD i Video CD Proste odtwarzanie plyty DVD lub Video CD Czynnoci wstpne DVD VCD2.0 VCD1. 1 q Wlcz odbiornik TV i wybierz odtwarzacz DVD/magnetowid jako ródlo sygnalu wejciowego. q Zestaw audio: Wlcz zestaw audio i wybierz odtwarzacz DVD/magnetowid jako ródlo sygnalu wejciowego.. Najczciej uywane funkcje Uwaga Wszystkie ponisze czynnoci wymagaj uycia pilota zdalnego sterowania, o ile wprost nie podano inaczej.

10 Powered by TCPDF ( Niektóre z opisanych w tej czci funkcji s dostpne równie w menu ustawie. Wybieranie innego TYTULU DVD Jeli plyta zawiera wicej ni jeden tytul, zmiany odtwarzanego tytulu mona dokona w nastpujcy sposób: q Nacinij przycisk DISPLAY, a nastpnie przycisk numeryczny (0-9), który odpowiada numerowi danego tytulu. 1 / Nacinij przycisk OPEN/CLOSE, aby otworzy szuflad odtwarzacza. Wló plyt tak, aby strona z nadrukiem byla skierowana w gór. Dwustronn plyt DVD naley umieci w szufladzie stron odtwarzan do dolu. Nacinij przycisk OPEN/CLOSE, aby zamkn szuflad. Jeli odtwarzanie nie rozpocznie si automatycznie, nacinij przycisk PLAY N. W przypadku niektórych plyt wywietlone zostanie menu plyty Wybieranie innego ROZDZIALU/CIEKI 1 /3 1 /12 DVD VCD1.1 DivX Jeli tytul zawiera wicej ni jeden rozdzial lub plyta zawiera wicej ni jedn ciek, odtwarzany rozdzial/ciek mona zmieni w nastpujcy sposób: q W trakcie odtwarzania nacinij krótko przycisk. lub >, aby przej do nastpnego rozdzialu/cieki lub powróci do pocztku biecego rozdzialu/cieki. q Nacinij dwukrotnie przycisk. aby przej do poprzedniego rozdzialu/cieki. q Aby w trakcie odtwarzania plyty DVD przej bezporednio do danego rozdzialu, nacinij przycisk DISPLAY. Nastpnie za pomoc przycisku 3/4 wybierz ikon rozdzialu/cieki. Wprowad numer rozdzialu/cieki przy uyciu przycisków numerycznych (0-9). Uwaga Aby wybra numer skladajcy si z dwóch cyfr, naley nacisn odpowiednie przyciski numeryczne (0-9) jeden po drugim, w krótkim odstpie czasu. Menu wywietlane automatycznie po umieszczeniu plyty w odtwarzaczu Wiele plyt DVD i Video CD zawiera menu, wywietlane automatycznie po umieszczeniu plyty w odtwarzaczu i sluce m.in. do wyboru preferowanych ustawie. DVD Za pomoc przycisku b B v V wybierz tytul/rozdzial, który chcesz obejrze, a nastpnie nacinij przycisk OK, aby rozpocz odtwarzanie. Nacinij przycisk TITLE lub DISC MENU, aby powróci do ekranu menu. VCD2.0 q Za pomoc przycisków numerycznych wybierz ciek, któr chcesz obejrze. Nacinij przycisk RETURN, aby powróci do ekranu menu. q Dostpne opcje i metody nawigacji mog si róni w zalenoci od plyty. Naley zawsze stosowa si do polece wywietlanych na ekranie. Funkcj PBC dla plyt Video CD mona wylczy take z poziomu menu ustawie odtwarzacza. Patrz str Uwagi Jeli z powodu wlczenia blokady rodzicielskiej nie mona odtworzy plyty, naley wprowadzi 4-cyfrowe haslo (patrz "LOCK (Blokada rodzicielska)" na stronie 134). Wiele plyt DVD jest oznaczonych tzw. kodem regionu. Jeli kod regionu plyty jest inny ni odtwarzacza, odtwarzanie jest niemoliwe. Kod regionu wbudowanego w urzdzenie odtwarzacza DVD to "2" (dwa). Wyszukiwanie fragmentu nagrania DVD VCD2.0 VCD1. 1 DivX 1 W trakcie odtwarzania nacinij i przytrzymaj przez okolo dwie sekundy przycisk. lub >. Uaktywniony zostanie tryb WYSZUKIWANIA DANEGO FRAGMENTU. 2 Naciskaj. lub > na okolo dwie sekundy, aby wybra odpowiedni prdko: mx2, mx4, mx16, mx100 (do tylu) lub MX2, MX4, MX16, MX100 (do przodu). Dla plyt Video CD dostpne s nastpujce prdkoci: mx2, mx4, mx8 (do tylu) lub MX2, MX4, MX8 (do przodu). 3 Nacinij przycisk PLAY N, aby powróci do normalnego odtwarzania. Stopklatka i odtwarzanie klatka po klatce DVD VCD2.0 VCD1.1 DivX 1 W trakcie odtwarzania nacinij przycisk PAUSE/STEP. Uaktywniony zostanie tryb PAUZY. 2 W celu wywietlenia kolejnych klatek nacinij odpowiedni ilo razy przycisk PAUSE/STEP na pilocie. 139 Polski Odtwarzanie plyt DVD i Video CD Najczciej uywane funkcje (cd.) Odtwarzanie w zwolnionym tempie DVD VCD2.0 VCD1.1 DivX 1 Nacinij ; podczas odtwarzania. 2 Podczas zatrzymania obrazu nalezu wcinij przycisk. >. Uaktywniony zostanie tryb ODTWARZANIA W ZWOLNIONYM TEMPIE. Uwaga Dla plyt Video CD zgodnych ze standardem PBC naley wylczy funkcj PBC w menu ustawie. W przeciwnym wypadku tryb odtwarzania wielokrotnego nie bdzie dla nich dostpny. Patrz str Wielokrotne odtwarzanie fragmentu A-B DVD VCD2.0 VCD1.1 DivX A* AB Off 3 Nacinij kilkakrotnie przycisk. >, aby wybra dan prdko: T 1/7, T 1/6, T 1/4 lub T 1/2 (do przodu). 4 W celu anulowania trybu odtwarzania w zwolnionym tempie nacinij przycisk PLAY N. Odtwarzanie wielokrotne DVD CHAPTER Wielokrotne odtwarzanie fragmentu tytulu: 1 Nacinij przycisk REPEAT A-B w wybranym punkcie pocztkowym. VCD2. 0 VCD1.1 Off DivX 2 Nacinij ponownie przycisk REPEAT A-B w wybranym punkcie kocowym. Na ekranie odbiornika TV przez chwil wywietlany bdzie napis A *. Na ekranie odbiornika TV przez chwil wywietlany bdzie napis A B i rozpocznie si wielokrotne odtwarzanie wybranego fragmentu (na wywietlaczu pojawi si wskazanie "A B"). TITLE TRACK All Plyty DVD - odtwarzanie wielokrotne (rozdzial/tytul/wylczone) 1 W celu wielokrotnego odtworzenia biecego rozdzialu nacinij przycisk REPEAT. Na ekranie odbiornika TV pojawi si ikona trybu wielokrotnego odtwarzania rozdzialu. 3 W celu anulowania trybu wielokrotnego odtwarzania fragmentu nacinij przycisk REPEAT A-B. Wyszukiwanie z kodem czasowym DVD VCD1.1 VCD2.0 Polski 2 W celu wielokrotnego odtworzenia biecego tytulu nacinij przycisk REPEAT po raz drugi. Na ekranie odbiornika TV pojawi si ikona trybu wielokrotnego odtwarzania tytulu. 3 W celu anulowania trybu odtwarzania wielokrotnego nacinij przycisk REPEAT po raz trzeci. Na ekranie odbiornika TV pojawi si ikona anulowania trybu odtwarzania wielokrotnego. -:--:-0:20:09 DivX Funkcja ta umoliwia rozpoczcie odtwarzania w dowolnym fragmencie plyty, okrelonym za pomoc wartoci czasowej. 1 W trakcie odtwarzania nacinij przycisk DISPLAY. Na ekranie odbiornika TV zostanie wywietlone menu. Plyty Video CD i DivX - odtwarzanie wielokrotne (cieka/plyta/wylczone) 1 W celu wielokrotnego odtworzenia biecej cieki nacinij przycisk REPEAT. Na ekranie odbiornika TV pojawi si ikona trybu wielokrotnego odtwarzania cieki. W polu z wartoci czasow bdzie wywietlany czas, który uplynl od pocztku odtwarzania plyty. 2 W cigu 10 sekund wybierz ikon wyszukiwania z kodem 4 czasowym za pomoc przycisku 3/4. Wywietlone zostanie wskazanie "-:--:--". 3 W cigu 10 sekund wprowad dan warto czasow za pomoc przycisków numerycznych. Wprowad, rozpoczynajc od lewej strony: godziny, minuty i sekundy. Jeli wprowadzony czas jest nieprawidlowy, nacinij przycisk CLEAR. Nastpnie wprowad warto ponownie. 2 W celu wielokrotnego odtworzenia calej plyty nacinij przycisk REPEAT po raz drugi. Na ekranie odbiornika TV pojawi si ikona trybu wielokrotnego odtwarzania plyty. 3 W celu anulowania trybu odtwarzania wielokrotnego nacinij przycisk REPEAT po raz trzeci. Na ekranie odbiornika TV pojawi si ikona anulowania trybu odtwarzania wielokrotnego. 4 W cigu 10 sekund nacinij przycisk OK, aby zatwierdzi wprowadzony czas. Odtwarzanie rozpocznie si od punktu okrelonego przez wprowadzon warto czasow.w przypadku podania nieprawidlowej wartoci kontynuowane bdzie normalne odtwarzanie.

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V.

User manual DVD VIDEO PLAYER DVP 3100V. DVD VIDEO PLAYER Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie www.philips.com/welcome DVP 00V DVP50V/0 User manual Thank you for choosing Philips. Need help fast? Read your User s Manual first for quick

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555

Twoja instrukcja użytkownika SONY DVP-SR100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2806555 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi.

Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. Nagrywarka DVD/VHS COMBO HDMI Skrócona instrukcja obsługi. I. Opis przycisków, gniazd wejść i wyjść urządzenia. Rys 1. 1. Włącznik / Wyłącznik 2. Komora kasety VHS 3. Tacka nagrywarki DVD 4. Przycisk EJECT

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1156169

Twoja instrukcja użytkownika SONY STR-DG520 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1156169 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-HR755 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789706

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-HR755 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789706 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DVD-HR755. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG DVD-HR755 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG LE70F96BD http://pl.yourpdfguides.com/dref/773017

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG LE70F96BD http://pl.yourpdfguides.com/dref/773017 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVDR630VR

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVDR630VR Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG 427000.BEU http://pl.yourpdfguides.com/dref/1257705

Twoja instrukcja użytkownika LG 427000.BEU http://pl.yourpdfguides.com/dref/1257705 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi!

4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 4 kanałowy rejestrator NVR. Szybka instrukcja obsługi! 1 A. SPECYFIKACJA TRYB PRACY WYWIETLANE KANAŁY ROZDZIELCZO IP KAMERY LICZBA WYWIETLANYCH KL/S VIDEO Triplex Maksymalnie 4 kanały do 1600 x 1200 (2

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG RH387 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1215045

Twoja instrukcja użytkownika LG RH387 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1215045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SLV-D910N

Twoja instrukcja użytkownika SONY SLV-D910N Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918503

Twoja instrukcja użytkownika GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2918503 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GRUNDIG VIVANCE GV 3205 VPS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP5990

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVP5990 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS DVP5990. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS DVP5990 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SWEEX TV022

Twoja instrukcja użytkownika SWEEX TV022 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG RH387H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2422113

Twoja instrukcja użytkownika LG RH387H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2422113 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC XV-N512 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183312

Twoja instrukcja użytkownika JVC XV-N512 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183312 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40W3000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2805164

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40W3000 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2805164 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCD716 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002900

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCD716 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002900 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS MCD716. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS MCD716 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG RH277H

Twoja instrukcja użytkownika LG RH277H Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS LS-5 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3607038 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS PET723 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3423702

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS PET723 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3423702 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS PET720 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3424768

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS PET720 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3424768 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG 22LU7000

Twoja instrukcja użytkownika LG 22LU7000 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Odbiornik DVD/VCR Zestaw Kina domowego

Odbiornik DVD/VCR Zestaw Kina domowego 4-55-908-7 Odbiornik DVD/VCR Zestaw Kina domowego Instrukcja użytkowania PAL DAV-D50N 004 Sony Corporation Środki ostrożności UWAGA W celu zapobieżenia powstania pożaru lub niebezpieczeństwa porażenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG PS50C6900YW http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380347 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG PS50C6900YW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-SH893 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2846999

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DVD-SH893 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2846999 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

BeoSound 4. Uzupełnienie

BeoSound 4. Uzupełnienie BeoSound 4 Uzupełnienie Organizacja menu Ten dodatek zawiera poprawki do instrukcji obsługi zestawu BeoSound 4. Dzięki nowemu oprogramowaniu Twój zestaw muzyczny oferuje nowe funkcje. Układ menu zmienił

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVDR3595H http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002762

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS DVDR3595H http://pl.yourpdfguides.com/dref/1002762 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika COMPRO V200

Twoja instrukcja użytkownika COMPRO V200 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla COMPRO V200. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla COMPRO V200 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC TX-P50X20E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3003569

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC TX-P50X20E http://pl.yourpdfguides.com/dref/3003569 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX3000D

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS LX3000D Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS LX3000D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS LX3000D (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG BD570 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3913537

Twoja instrukcja użytkownika LG BD570 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3913537 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS MCM530. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS MCM530 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota

6 PILOT Funkcje pilota w trybie TV Funkcje pilota w trybie TELETEXT (teletekst) Funkcje pilota w trybie DVD Przygotowanie pilota Spis treci 1 WSTP 3 2 RODKI OSTRONOCI 3 3 ZAWARTO OPAKOWANIA 5 4 GNIAZDA PRZEDNIE I TYLNE TELEWIZORA LCD 6 5 SCHEMATY PODŁCZANIA Podłczanie przewodu zasilania Podłczanie anteny Złcze SCART Złcze YPbPr

Bardziej szczegółowo

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji

dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji dekoder tv SHD 85 instrukcja instalacji Gratulujemy wyboru usługi telewizja! Korzystając z tej instrukcji, szybko i sprawnie przejdziesz przez kolejne etapy instalacji dekodera tv SHD 85. 2 spis treści

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6510 DVD-PLAYER

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6510 DVD-PLAYER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6510 DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PIONEER AVIC-F220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PIONEER AVIC-F220 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo