FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r."

Transkrypt

1 FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r.

2 arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato jest obecne w 35 krajach świata, świadcząc usługi dla 150 mln klientów w 30 językach obcych. 2 arvato Polska 1 października 2012r.

3 arvato w Polsce 2 Contact Center w Poznaniu Centrum Usługowo- Logistyczne w Plewiskach Centrum Usług Finansowych w Poznaniu Centrum Usługowo- Logistyczne w Błoniu k. Warszawy Biuro Handlowe w Warszawie Contact Center w Szczecinie Centrum Telesprzedaży w Koninie Centrum Usługowo-Logistyczne w Żernikach 3 arvato Polska 1 października 2012r.

4 arvato Polska Razem pracujemy na Twój sukces Polski oddział arvato utworzony w 1994 roku, Członek Założyciel Polskiego Związku Faktorów, Pionier w świadczeniu kompleksowych usług outsourcingowych w Polsce, Arvato jest jednym z liderów rynku faktoringu, windykacji i zarządzania należnościami w Polsce, Lider wielojęzycznej telefonicznej obsługi Klienta (Contact Center), Współpraca z liderami polskiego rynku ubezpieczenia należności, Ponad 2300 pracowników, Obsługa Klientów w 12 językach obcych, Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie przetwarzania i zapewnienia bezpieczeństwa baz danych, druku cyfrowego oraz przygotowania i wysyłki korespondencji masowej i towarów handlowych współzałożycielem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), członkiem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego 4 arvato Polska 1 października 2012r.

5 Usługi finansowe BPO finansowe zarządzanie należnościami i zobowiązaniami sprawozdania finansowe i konsolidacje treasury naliczanie wynagrodzeń Windykacja Faktoring natychmiastowe finansowanie należności administrowanie wierzytelnościami przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców prewencja i monitoring windykacja przedsądowa w transakcjach masowych prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych 5 arvato Polska 1 października 2012r.

6 Dlaczego faktoring? korzystanie z 30- dniowego kredyt kupiecki udzielony 45-dniowy kredyt kupiecki FAKTORING należności zobowiązania zapotrzebowanie na gotówkę zakup sprzedaż wypływ gotówki wpływ gotówki 6 arvato Polska 1 października 2012r.

7 zasada działania Faktorant 1. zamówienie 2. dostawa towarów lub usług Odbiorca 3. przeniesienie wierzytelności 5. wypłata 90% natychmiast 10% po zapłacie dłużnika FAKTOR Arvato Polska 4. wierzytelność 6. płatność za fakturę 7 arvato Polska 1 października 2012r.

8 funkcje Finansowanie finansowanie ściśle powiązane z obrotem wypłata do 90% wartości faktury już następnego dnia po sprzedaży wypłata pozostałej części po wpływie zapłaty od odbiorcy Serwis zarządzanie należnościami od odbiorców działania monitujące i windykacyjne bieżące raporty i statystyki dostęp on-line do systemu faktora Redukcja ryzyka przejmowanie ryzyka niewypłacalności odbiorców sprawdzanie zdolności płatniczej nowych odbiorców bieżący monitoring płatności 8 arvato Polska 1 października 2012r.

9 dochodzenie należności 1 brak zapłaty w terminie wymagalności 2 I monit 3 II monit 4 upomnienie telefoniczne systemowo kontrolowany monitoring płatności terminy upomnień uzgodnione z Faktorantem czynności wykonywane w ramach standartowych opłat 5 ostateczne wezwanie do zapłaty 6 windykacja zewnętrzna 7 windykacja sądowa czynności wykonywane za dodatkową opłatą 9 arvato Polska 1 października 2012r.

10 dostęp do informacji i wymiana danych 1. Raportowanie podgląd on-line wszystkie operacje w czasie rzeczywistym kompleksowe raporty dzienne dostęp do danych historycznych 2. Elektroniczna wymiana danych pliki tekstowe o podanej strukturze możliwość przesłania danych fakturowych z systemu F-K możliwość importu raportów do systemu F-K 3. Kontakt w dowolnej chwili dedykowany Opiekun Klienta telefon, fax, , itd. 10 arvato Polska 1 października 2012r.

11 warianty faktoringu 1. Krajowy a) pełny (z przejęciem ryzyka) na polisie Faktoranta na polisie arvato b) niepełny (bez przejęcia ryzyka) c) wymagalnościowy d) samorządowy 2. Zagraniczny a) pełny (z przejęciem ryzyka) na polisie Faktoranta na polisie arvato b) niepełny (bez przejęcia ryzyka) c) wymagalnościowy 3. Mieszany (dowolna kombinacja powyższych) 11 arvato Polska 1 października 2012r.

12 porównanie z kredytem Kredyt Faktoring Czy jest dostępny dla firm nie posiadających zabezpieczeń o odpowiedniej jakości i wartości? Czy poprawia wskaźnik płynności, skraca cykl spływu należności i ma korzystny wpływ na relacje kapitałów własnych do obcych? Czy umożliwia pozbycie się ryzyka niewypłacalności odbiorców? Czy procedura udzielania jest uproszczona i krótka? Czy nie ogranicza możliwości zaciągania dalszych kredytów? Czy zmniejsza nakłady pracy i koszty związane z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności? 12 arvato Polska 1 października 2012r.

13 korzyści dla Faktoranta szybkie źródło finansowania oraz poprawa płynności poprzez regularny spływów należności monitorowanie płatności i dbałość o terminowe uzyskanie zapłaty po stronie faktora administrowanie polisą ubezpieczenia należności, m.in. wnioski limitowe, pilnowanie terminów: zgłaszania do windykacji, szkody itd. skoncentrowanie się na podstawowych działaniach biznesowych możliwość wydłużenia terminów płatności dla odbiorców pozytywny wpływ na bilans firmy oraz wygoda w rozliczeniach z odbiorcami 13 arvato Polska 1 października 2012r.

14 korzyści dla Odbiorców zwiększenie skali obrotu bez potrzeby ustanawiania na rzecz niego dodatkowych zabezpieczeń możliwość negocjacji wydłużonych terminów płatności utrzymanie ciągłości dostaw poprawa relacji handlowych dodatkowe finansowanie bez konieczności ubiegania się o kredyt uwiarygodnienie się w oczach dostawcy co przełożyć może się na zwiększenie limitu kredytu kupieckiego 14 arvato Polska 1 października 2012r.

15 wymagania stawiane potencjalnym klientom min. 4 odbiorców, min. 4 mln obrotu faktoringowego / rok, finansowanie do 90% wartości faktury brutto, przejęcie ryzyka do 90% wartości faktury brutto, obsługa całego obrotu z danym odbiorcą, brak wymogu minimalnej wartości faktury, maksymalny termin odroczonej płatności 180 dni, zabezpieczenie weksel in blanco, wszystkie opłaty płatne z dołu, raz w miesiącu, jedną fakturą 15 arvato Polska 1 października 2012r.

16 dokumenty do analizy 1. Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (jeśli zostało sporządzone) za ostatnie dwa lata, przy czym za ostatni rok obrotowy pełne sprawozdanie finansowe (łącznie z informacją dodatkową) 2. Ostatni raport biegłego rewidenta (o ile podmiot podlega badaniu) 3. F-01 za ostatni kwartał lub inne sprawozdanie odzwierciedlające bieżącą sytuację podmiotu 4. Plan finansowy na bieżący rok (przynajmniej główne pozycje rachunku wyników) 5. Lista aktualnych należności (wykaz dłużników) i zobowiązań (wykaz wierzycieli) - wydruk z systemu F-K (np. w formie zestawienia obrotów i sald kont analitycznych) 6. Historie płatnicze 10 największych odbiorców i 5 największych dostawców za okres ostatnich 12 miesięcy (np. w formie wydruku kartotek kont tych kontrahentów) 7. Wiekowanie należności i zobowiązań (o ile umożliwia to system F-K) 8. Treść podpisywanych Ogólnych Warunków Handlowych lub umów z odbiorcami, których podmiot planuje objąć umową faktoringową (jeżeli istnieją) 16 arvato Polska 1 października 2012r.

17 dokumenty do umowy 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszy niż z ostatnich trzech miesięcy - dla spółek prawa handlowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych 2. Umowa / statut spółki - dla spółek prawa handlowego 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu podatkowym (z ostatniego miesiąca) 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z zapłatą składek (z ostatniego miesiąca) 5. Aktualne opinie bankowe UWAGA, WAŻNE: zawierające oświadczenie o braku jakiejkolwiek cesji wierzytelności na rzecz banku (lub wymieniające wierzytelności będące przedmiotem cesji) 17 arvato Polska 1 października 2012r.

18 Zapraszamy do kontaktu : arvato Polska Oddział Bertelsmann Media Sp. z o.o. Siedziba główna ul. Kolejowa Plewiska k. Poznania Tel.: Fax: Biuro w Warszawie Centrum LIM Aleje Jerozolimskie 65/ Warszawa Tel.: Fax: arvato Polska 1 października 2012r.

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński Polityka kredytowa Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego Dr Tomasz Słoński 1. Rabaty (wielkość rabatów i okres który uprawnia do ich uzyskania) 2. Okres kredytowania (okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu

Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Kwiecień 2006 Spis treści OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM 1 I. ŚWIADCZONE USŁUGI 4 II. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 5 III. DORĘCZENIE FAKTUR 7 IV. WYPŁATA

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BOWIM S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BOWIM S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU ZAWIERAJĄCE WYNIKI OCENY: SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna KIWAŁA Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono model zarządzania gotówką w małym przedsiębiorstwie oraz praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji

Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji Dun & Bradstreet Poland Zyskaj dzięki pewnej informacji Dun & Bradstreet Poland Dun & Bradstreet Poland D&B to czołowa wywiadownia gospodarcza, która od 170 lat dostarcza wiedzę i usługi, niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo