ARVATO Polska Financial Solutions

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARVATO Polska Financial Solutions"

Transkrypt

1 PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r.

2 ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld EUR EBIT arvato: 244 mln EUR Liczba pracowników arvato: świat: 66,410 Polska: arvato Polska 19 listopada 2014r.

3 arvato w Polsce 1994 utworzenie polskiego oddziału arvato 3 polisy ubezpieczenia należności handlowych lokalizacji w Polsce 1 miejsce lider faktoringu pełnego w Europie 2200 pracowników udzielonych limitów rocznie ilość skupionych faktur rocznie 3 arvato Polska 19 listopada 2014r.

4 Lokalizacje arvato w Polsce (faktoring) Centrum Usług Finansowych w Poznaniu Biuro Handlowe w Warszawie FAKTY Centrum Usług Finansowych w Krakowie 4 arvato Polska 19 listopada 2014r. Ponad 20 lat arvato w Polsce > 30 mln Członek Polskiego Związku Faktorów listów i paczek wysyłanych rocznie Obsługa Klientów w 12 językach obcych Wieloletnia współpraca z: Euler Hermes, Atradius, KUKE

5 Usługi finansowe Windykacja prewencja i monitoring windykacja przedsądowa w transakcjach masowych prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) Faktoring natychmiastowe finansowanie należności administrowanie wierzytelnościami przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców 5 arvato Polska 19 listopada 2014r.

6 Dlaczego faktoring? korzystanie z 30- dniowego kredyt kupiecki udzielony 45-dniowy kredyt kupiecki FAKTORING należności zobowiązania zapotrzebowanie na gotówkę zakup sprzedaż wypływ gotówki wpływ gotówki 6 arvato Polska 19 listopada 2014r.

7 faktoring zasada działania 1. zamówienie 2. dostawa towarów lub usług 3. przeniesienie wierzytelności 4. wierzytelność 5. wypłata 90% natychmiast 10% po spłacie przez dłużnika 6. płatność za fakturę 7 arvato Polska 19 listopada 2014r.

8 Warianty finansowania Finansowanie w dniu przekazania faktur finansowanie odbywa się niezwłocznie po przekazaniu do Arvato faktur Korzyści wpływ gotówki w 24h po wystawieniu faktur w dacie wymagalności finansowanie odbywa się w dacie wymagalności faktur Korzyści ułatwia planowanie przepływów pieniężnych, poprzez terminowy wpływ środków pieniężnych ze sprzedaży na żądanie finansowanie w dniu i w kwocie wskazanej przez Klienta Korzyści środki pieniężne dostępne w miarę potrzeb 8 arvato Polska 19 listopada 2014r.

9 Finansowanie w dniu przekazania faktur finansowanie transakcji przez Arvato FAKTORING doręczenie faktur przez i wypłata środków przez Arvato data wymagalności termin zapłaty przez Odbiorcę 9 arvato Polska 19 listopada 2014r.

10 Faktoring wymagalnościowy finansowanie transakcji przez Arvato FAKTORING doręczenie faktur przez i nabycie wierzytelności przez Arvato data wymagalności faktury, wypłata środków przez Arvato termin zapłaty przez Odbiorcę 10 arvato Polska 19 listopada 2014r.

11 Faktoring na żądanie finansowanie transakcji przez Arvato FAKTORING doręczenie faktur i nabycie wierzytelności przez Arvato wypłata środków przez Arvato data wymagalności faktury, termin zapłaty przez Odbiorcę 11 arvato Polska 19 listopada 2014r.

12 faktoring funkcje Finansowanie finansowanie ściśle powiązane z obrotem wypłata do 90% wartości faktury już następnego dnia po sprzedaży wypłata pozostałej części po wpływie zapłaty od odbiorcy Serwis zarządzanie należnościami od odbiorców działania monitujące i windykacyjne bieżące raporty i statystyki dostęp on-line do systemu faktora Redukcja ryzyka przejmowanie ryzyka niewypłacalności odbiorców sprawdzanie zdolności płatniczej nowych odbiorców bieżący monitoring płatności 12 arvato Polska 19 listopada 2014r.

13 w ramach polisy w ramach obsługi faktoringowej faktoring dochodzenie należności 1 przypomnienie telefoniczne 2 I monit 3 II monit systemowo kontrolowany monitoring płatności terminy upomnień uzgodnione z Faktorantem 4 upomnienie telefoniczne czynności wykonywane w ramach standartowych opłat 5 ostateczne wezwanie do zapłaty 6 windykacja ubezpieczyciela czynności wykonywane za dodatkową opłatą 13 arvato Polska 19 listopada 2014r.

14 faktoring dostęp do informacji i wymiana danych 1. Raportowanie podgląd on-line wszystkie operacje w czasie rzeczywistym kompleksowe raporty dzienne dostęp do danych historycznych 2. Elektroniczna wymiana danych pliki tekstowe o podanej strukturze możliwość przesłania danych fakturowych z systemu F-K możliwość importu raportów do systemu F-K 3. Kontakt w dowolnej chwili dedykowany Opiekun Klienta telefon, fax, , itd. 14 arvato Polska 19 listopada 2014r.

15 faktoring warianty faktoringu 1. Krajowy a) pełny (z przejęciem ryzyka) na polisie Faktoranta na polisie arvato b) niepełny (bez przejęcia ryzyka) c) wymagalnościowy d) samorządowy 2. Zagraniczny a) pełny (z przejęciem ryzyka) na polisie Faktoranta na polisie arvato b) niepełny (bez przejęcia ryzyka) c) wymagalnościowy 3. Mieszany (dowolna kombinacja powyższych) 15 arvato Polska 19 listopada 2014r.

16 faktoring porównanie z kredytem Kredyt Faktoring Czy jest dostępny dla firm nie posiadających zabezpieczeń o odpowiedniej jakości i wartości? Czy poprawia wskaźnik płynności, skraca cykl spływu należności i ma korzystny wpływ na relacje kapitałów własnych do obcych? Czy umożliwia pozbycie się ryzyka niewypłacalności odbiorców? Czy procedura udzielania jest uproszczona i krótka? Czy nie ogranicza możliwości zaciągania dalszych kredytów? Czy zmniejsza nakłady pracy i koszty związane monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności? z 16 arvato Polska 19 listopada 2014r.

17 faktoring korzyści dla Faktoranta szybkie źródło finansowania oraz poprawa płynności poprzez regularny spływów należności monitorowanie płatności i dbałość o terminowe uzyskanie zapłaty po stronie faktora administrowanie polisą ubezpieczenia należności, m.in. wnioski limitowe, pilnowanie terminów: zgłaszania do windykacji, szkody itd. skoncentrowanie się na podstawowych działaniach biznesowych możliwość wydłużenia terminów płatności dla odbiorców pozytywny wpływ na bilans firmy oraz wygoda w rozliczeniach z odbiorcami 17 arvato Polska 19 listopada 2014r.

18 faktoring korzyści dla Odbiorców zwiększenie skali obrotu bez potrzeby ustanawiania na rzecz niego dodatkowych zabezpieczeń możliwość negocjacji wydłużonych terminów płatności utrzymanie ciągłości dostaw poprawa relacji handlowych dodatkowe finansowanie bez konieczności ubiegania się o kredyt uwiarygodnienie się w oczach dostawcy co przełożyć może się na zwiększenie limitu kredytu kupieckiego 18 arvato Polska 19 listopada 2014r.

19 faktoring wymagania stawiane potencjalnym klientom min. 3 odbiorców, min. 3 mln obrotu faktoringowego / rok, finansowanie do 90% wartości faktury brutto, przejęcie ryzyka do 90% wartości faktury brutto, obsługa całego obrotu z danym odbiorcą, brak wymogu minimalnej wartości faktury, maksymalny termin odroczonej płatności 180 dni, zabezpieczenie weksel in blanco, wszystkie opłaty płatne z dołu, raz w miesiącu, jedną fakturą 19 arvato Polska 19 listopada 2014r.

20 faktoring dokumenty do analizy 1. Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych (jeśli zostało sporządzone) za ostatnie dwa lata, przy czym za ostatni rok obrotowy pełne sprawozdanie finansowe (łącznie z informacją dodatkową) 2. Ostatni raport biegłego rewidenta (o ile podmiot podlega badaniu) 3. F-01 za ostatni kwartał lub inne sprawozdanie odzwierciedlające bieżącą sytuację podmiotu 4. Plan finansowy na bieżący rok (przynajmniej główne pozycje rachunku wyników) 5. Lista aktualnych należności (wykaz dłużników) i zobowiązań (wykaz wierzycieli) - wydruk z systemu F-K (np. w formie zestawienia obrotów i sald kont analitycznych) 6. Historie płatnicze 10 największych odbiorców i 5 największych dostawców za okres ostatnich 12 miesięcy (np. w formie wydruku kartotek kont tych kontrahentów) 7. Wiekowanie należności i zobowiązań (o ile umożliwia to system F-K) 8. Treść podpisywanych Ogólnych Warunków Handlowych lub umów z odbiorcami, których podmiot planuje objąć umową faktoringową (jeżeli istnieją) 20 arvato Polska 19 listopada 2014r.

21 faktoring dokumenty do umowy 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, nie starszy niż z ostatnich trzech miesięcy - dla spółek prawa handlowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych 2. Umowa / statut spółki - dla spółek prawa handlowego 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu podatkowym (z ostatniego miesiąca) 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z zapłatą składek (z ostatniego miesiąca) 5. Aktualne opinie bankowe UWAGA, WAŻNE: zawierające oświadczenie o braku jakiejkolwiek cesji wierzytelności na rzecz banku (lub wymieniające wierzytelności będące przedmiotem cesji) 21 arvato Polska 19 listopada 2014r.

22 Zapraszamy do kontaktu: Biuro w Poznaniu Skalar Office ul. Górecka Poznań tel fax kom Biuro w Warszawie Centrum LIM Aleje Jerozolimskie 65/ Warszawa tel fax kom arvato Polska 19 listopada 2014r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r.

FAKTORING. Swoboda działania dzięki płynności finansowej. 1 arvato Polska 1 października 2012r. FAKTORING Swoboda działania dzięki płynności finansowej 1 arvato Polska 1 października 2012r. arvato jest częścią światowego koncernu Bertelsmann AG Liczba pracowników Na świecie: 63,985 Polska: 2350 arvato

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS

Członkowie federacji. Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu PROFIL OPIS Tekst wprowadzający Bank Millennium Spółka Akcyjna Departament Faktoringu i Finansowania Handlu Kwota obrotów faktoringowych za 2010 rok w mln zł 4.381 Liczba pracowników 52 Rok powstania firmy 2004 (od

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński Polityka kredytowa Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego Dr Tomasz Słoński 1. Rabaty (wielkość rabatów i okres który uprawnia do ich uzyskania) 2. Okres kredytowania (okres

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BOWIM S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BOWIM S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU ZAWIERAJĄCE WYNIKI OCENY: SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu

Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Instrukcja obsługi Przewodnik po faktoringu Kwiecień 2006 Spis treści OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WSPÓŁPRACĘ Z KLIENTEM 1 I. ŚWIADCZONE USŁUGI 4 II. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 5 III. DORĘCZENIE FAKTUR 7 IV. WYPŁATA

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel 0 41 266 06 87 Tel kom723 678 134 Informacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo