Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw"

Transkrypt

1 Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

2 Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani Próg zgłoszenia ( PLN) Klienci nie-nazwani 2

3 wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje należności: od klientów publiczno-prawnych osób fizycznych nie prowadzących działalności od klientów powiązanych osobowo / kapitałowo z Ubezpieczającym, 3

4 Schemat działania Klienci nazwani/nienazwani 90 dni 60 dni 120 dni od terminu zlecenia windykacji dostawa termin płatności + możliwość prolongaty - automatyczne ustanie ochrony dla dalszych wysyłek, - ostateczny termin złożenia zlecenia windykacyjnego / zgłoszenia braku płatności wypadek ubezpieczeniowy 4

5 Dlaczego warto ubezpieczyć należności? - Możliwość wchodzenia na nowe rynki zbytu - Możliwość pozyskania nowych klientów - Zwiększenie konkurencyjności udzielanych kredytów kupieckich- wyższe kredyty dla Klientów - Zwiększenie konkurencyjności terminów płatności dłuższe terminy płatności dla Klientów. - Rezygnacja z dodatkowych zabezpieczeń (weksel, hipoteka, zastaw, poręczenie) - Wzrost sprzedaży- > wzrost obrotu-> większy udział w rynku! - Przeciwdziałanie kredytowaniu się przez nierzetelnych klientów kosztem 5

6 Dlaczego warto ubezpieczyć należności? - Szybka i sprawna ocena kredytowa a) dobra znajomość rynku przez analityków - specjalizacja branżowa b) rozbudowany dział kredytowy umożliwiający trafne podejmowanie decyzji c) ok nowych decyzji miesięcznie d) efektywny i sprawny dział pozyskania danych e) rating UBEZPIECZYCIELA f) Indywidualny analityk kredytowy przypisany do umowy do dyspozycji Klienta. - Dostęp do całej bazy danych UBEZPIECZYCIELA - Wiedza o rynku, zwyczajach płatniczych, zachowaniach płatników - Identyfikowanie firm opóźniających się z płatnościami - Sprawdzenie moralności płatniczej i sytuacji finansowej potencjalnych kontrahentów - Dyscyplinowanie firm nierzetelnych - Monitoring branżowy - Możliwość natychmiastowej reakcji na zmiany zachodzące na rynku 6

7 Dlaczego warto ubezpieczyć należności? -Gwarancja płynności : a) ochrona przed nieplanowanymi stratami, b) zmniejszenie rezerw, (Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., art.. 35b) c) ułatwione finansowania kredytem bankowym, faktoring d) zaliczanie zapłaconych składek do kosztów uzyskania przychodu - Przeniesienie i ograniczenie ryzyka na UBEZPIECZYCIELA Zredukowanie wskaźnika DSO - Możliwość skutecznego zarządzania ryzykiem kredytowym - Outsourcing analiz rynkowych - Cykliczne spotkania branżowe 7

8 Ryzyko handlowe w Polsce Bankructwo klienta to zdarzenie, którego nie można przewidzieć nie mając dostępu do jego bieżących danych finansowych. Nierzetelność wobec dostawców to zachowanie, którego nie da się wyczytać nawet z bilansu lub rachunku wyników klienta. Na wystąpienie po stronie klienta obydwu wyżej wymienionych sytuacji Dostawca nie ma najmniejszego wpływu. 8

9 Przeniesienie ryzyka na UBEZPIECZYCIELA- Uniezależnienie się od problemów odbiorców dostawa towarów Dostawca Ubezpieczyciel ocenia i monitoruje ryzyko, ostrzega, wypłaca odszkodowanie. odbiorca odroczonaproblemy płatność 9

10 Zarządzanie ryzykiem kredytu Ubezpieczenie należności stanowi alternatywę dla samodzielnego ponoszenia ryzyka. Jest potrzebą wynikającą z profilu działalności poszczególnych firm (ponoszenie ryzyka nie jest celem działalności gospodarczej producentów lub pośredników handlowych). Ubezpieczenie należności niesie ze sobą liczne dodatkowe korzyści, których nie można osiągnąć w inny sposób. 10

11 Zarządzanie ryzykiem kredytu - Korzyści wynikające z ubezpieczenia Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej (w branżach, w których udzielenie kredytu stanowi warunek sprzedaży). Zaproponowanie klientom atrakcyjniejszych warunków płatności poprzez wydłużenie okresu lub zwiększenie wysokości kredytowania. Rezygnacja z innych, uciążliwych dla klientów zabezpieczeń, takich jak gwarancja bankowa lub akredytywa. 11

12 Ubezpieczenia/ finansowanie na rynkach wschodnich Ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenie ryzyk/ odbiorców z Europy Wschodniej: KUKE COFACE EULER HERMES ATRADIUS KUPEG ERGO HESTIA Oferta danego ubezpieczyciela zależy od: - Kraju ryzyka - Jakości odbiorców - Wysokości limitów kredytowych 12

13 Rola KUKE i ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa 1) Wspieranie proeksportowych działań przedsiębiorców poprzez przeniesienie ryzyka transakcji eksportowych z przedsiębiorcy na wyspecjalizowaną instytucję ubezpieczeniową 2) Oferowanie instrumentów ubezpieczeniowych, którymi nie dysponują prywatni ubezpieczyciele lub dysponują w ograniczonym zakresie 3) Umożliwienie przedsiębiorcom dostępu (wspólnie z sektorem bankowym) do finansowania dla eksportu o charakterze inwestycyjnym 4) Stabilizowanie polskiego rynku poprzez antycykliczne podejście do ryzyka, szczególnie w okresach spowolnienia gospodarczego 13

14 Polisa na Wschód przykładowe stawki (KUKE S.A.) Klasyfikacja Stawka Stawka Stawka Stawka Stawka krajów OECD Kraj 30 dni 60 dni 120 dni 180 dni 360 dni 3 Rosja 0,352% 0,384% 0,447% 0,496% 0,598% Azerbejdżan 5 0,653% 0,712% 0,831% 0,924% 1,118% Kazachstan Armenia Gruzja 6 0,841% 0,916% 1,070% 1,189% 1,438% Uzbekistan Turkmenistan Białoruś Kirgistan 7 Mołdawia 1,100% 1,198% 1,398% 1,552% 1,876% Ukraina Tadżykistan 14

15 Finansowanie/ ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą (KUKE SA) Ochroną ubezpieczeniową obejmowane są inwestycje: 1) nowe (rozpoczęte po złożeniu wniosku o ubezpieczenie) długoterminowe (które nie zostaną zbyte przez inwestora w ciągu 3 lat od ich rozpoczęcia); 2) dokonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju inwestycji; 3) w postaci nakładów pieniężnych, rzeczowych lub wartości niematerialnych i prawnych; 4) związane z nabyciem przez Ubezpieczającego własności i innych praw na nieruchomości oraz innych aktywów trwałych, znajdujących się w kraju inwestycji, w związku z przedsiębiorstwem prowadzonym przez niego za granicą 15

16 Finansowanie/ Kredyt dostawcy/ Kredyt dla nabywcy (KUKE SA) - Dostawca wyrażając zgodę na odroczoną zapłatę udostępnia kredyt kupiecki kontrahentowi zagranicznemu - Polisa dla eksportera - Ochrona ubezpieczeniowa może odnosić się do: A) ryzyka kredytu, tj. ryzyka istniejącego po wysyłce towarów lub realizacji usług (należność z odroczonym terminem płatności - do 85% wartości eksportu plus odsetki od odroczonej należności) B) ryzyka produkcji, tj. ryzyka istniejącego przed wysyłką towarów lub realizacją usług (koszty i wydatki poniesione przez eksportera w celu wykonania zobowiązań kontraktowych) Kredyt nabywcy - Bank eksportera finansuje bezpośrednio kontrahenta zagranicznego lub jego bank - Ochrona ubezpieczeniowa odnosi się do ryzyka kredytu, tj. ryzyka istniejącego po wysyłce towarów lub realizacji usług - Polisa ubezpieczeniowa wystawiana jest na bank krajowy lub zagraniczny bądź instytucję finansującą kontrakt eksportowy i obejmuje: kredyt - do 85% wartości eksportu, odsetki od kredytu, prowizje bankowe oraz kredyt przeznaczony na finansowanie składki ubezpieczeniowej - Ochrona ubezpieczeniowa do 100% 16

17 Wycena ryzyka ubezpieczeniowego: kraj/ UE/ poza UE Zapytanie mailem do: Wówczas skompletujemy wspólnie niezbędne informacje celem uzyskania wyceny ryzyka od poszczególnych ubezpieczycieli. 17

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ TOMASZ DREBOT 18

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP

Krystian Zawadzki. Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Krystian Zawadzki Praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce 1. WSTĘP Chroniczny brak kapitału jest jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A.

RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. RAPORT ROCZNY UBOAT LINE S.A. 01.09.2010-31.12.2011 Gdynia, 17 Maja 2012 r. Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy......3 2. UBOAT - LINE S.A. informacje podstawowe o Spółce... 5 3. U BOAT - LINE

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic w IV kwartale 2006 r. 12 lutego 2007 Spis treści 1 Dokonania czwartego kwartału 2006 3 2 Zdarzenia i czynniki rozwoju 4 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda

meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda meritu3?. Lrir 8.000 sztuk Obligacji Podporządkowanych Serii C na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 PLN każda o oprocentowaniu zmiennym, półrocznym okresie odsetkowym i 8-letnim okresie wykupu Emitent:

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BOWIM S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BOWIM S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BOWIM S.A. ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU ZAWIERAJĄCE WYNIKI OCENY: SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BOWIM S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji

Dun & Bradstreet Poland. Zyskaj dzięki pewnej informacji Dun & Bradstreet Poland Zyskaj dzięki pewnej informacji Dun & Bradstreet Poland Dun & Bradstreet Poland D&B to czołowa wywiadownia gospodarcza, która od 170 lat dostarcza wiedzę i usługi, niezbędne do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo