Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?"

Transkrypt

1 Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania. Ten moment może być wręcz decydujący o jakości wierzytelności, a co za tym idzie, determinować ścieżkę postępowania i narzędzia, które wybierzemy do zarządzania nimi. Weryfikacja/sprawdź kontrahenta Każda transakcja z odroczonym terminem płatności to forma kredytowania odbiorcy, który otrzymuje od nas towar lub usługę, za którą zapłacić ma w przyszłości. Nie angażując własnych środków otrzymuje do dyspozycji aktywa, które służą mu w działalności lub mogą być dalej zbywane. Podstawowym wymogiem powinna być weryfikacja kontrahenta polegająca na sprawdzeniu jego dokumentów rejestrowych. Potwierdzenie istnienia podmiotu gospodarczego wykluczyć powinno też wszelkie omyłki, np. te związane z nazwą czy NIP-em lub innymi danymi identyfikacyjnymi. Pomocne w tym zakresie będą z pewnością ogólnodostępne i bezpłatne przeglądarki internetowe, udostępnione np. przez Krajowy Rejestr Sądowy lub Główny Urząd 1 / 7

2 Statystyczny, gdzie znajdziemy podstawowe obowiązujące dane na temat naszego odbiorcy. W przypadku, gdy transakcje mają znaczną wartość, powinniśmy zastanowić się nad pozyskaniem dodatkowych informacji na temat przyszłego odbiorcy. Wówczas z pomocą przychodzą biura informacji gospodarczej, które proponują - w zależności od zapotrzebowania - raporty o stanie finansowo-majątkowym odbiorcy. Cena takiej usługi zależy od zakresu i ilości danych zawartych w raporcie, a co za tym idzie, pracochłonności jego sporządzenia. Zabezpieczenia Każdy kredyt bankowy jest zabezpieczony. W przypadku kredytu kupieckiego także istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczenia przez kupującego na rzecz sprzedawcy, które może być wykorzystane w przypadku braku terminowej spłaty należności. Teoretycznie do wyboru mamy bogatą gamę zabezpieczeń - poczynając od weksla in blanco, poprzez różnego rodzaju poręczenia, gwarancje, przewłaszczenia, zastawy rejestrowe, a na hipotece kończąc. W praktyce możliwość uzyskania zabezpieczenia będzie zależeć od bardzo wielu czynników, w tym kluczowymi będą konkurencyjność branży i pozycja rynkowa sprzedającego. Pod uwagę należy też wziąć skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń i zestawić ją z kosztami ustanowienia. Potwierdzenia transakcji - czy faktura to dowód 2 / 7

3 Bez względu na ustanowienie zabezpieczenia z pewnością powinniśmy zadbać o jednoznaczne potwierdzenie dokonania transakcji. Należy pamiętać w tym momencie, że brak obowiązku podpisywania faktur VAT zarówno przez odbiorcę, jak i dostawcę nie ułatwia tego zadania. Dla celów dowodowych dobrze zadbać o podpisanie faktury przez odbiorcę lub uzyskanie innych dokumentów potwierdzających odbiór towaru lub usługi. Zarządzanie limitami kredytowymi Jeżeli posiadamy wielu odbiorców, z którymi współpracujemy na zasadach odroczonej płatności i dokonujemy wielu transakcji, niezbędnym narzędziem stanie się zarządzanie limitami kredytowymi. W pierwszej kolejności musimy ustalić poziom limitu, czyli maksymalną kwotę łącznych zobowiązań jednego kontrahenta. Klient, który w pełni wykorzystuje limit kredytowy nie będzie mógł dokonywać kolejnych transakcji kredytowych. Może to zrobić dopiero wówczas, gdy dokona spłaty najstarszych zobowiązań, rolując" w ten sposób swoje saldo zadłużenia. Drugim elementem ryzyka jest okres finansowania, który proporcjonalnie przekłada się na jego poziom - im dłuższe terminy płatności, tym większe ryzyko i zaangażowanie finansowe. Pieczęć prewencyjna 3 / 7

4 Jednym z tańszych narzędzi zarządzania wierzytelnościami jest rozwiązanie polegające na sygnowaniu wystawionych faktur pieczęcią. Informuje ona, że w przypadku braku terminowej zapłaty za wierzytelność, sprawa przekazana zostanie do wyspecjalizowanego podmiotu zajmującego się odzyskiwaniem należności. Skuteczność tego rozwiązania zależy od pozycji firmy zarządzającej wierzytelnościami oraz celowości użycia tego narzędzia. Stosowanie go do wszystkich odbiorców z pewnością nie ma wpływu na osiągnięcie oczekiwanego efektu. Jeżeli jednak pieczęć taką stosować będziemy jedynie w stosunku do opóźniających się odbiorców, a jednocześnie umowa przewidywać będzie szybką reakcję firmy windykacyjnej, z pewnością wpłynie to pozytywnie na wzrost dyscypliny płatniczej. Monitoring Obowiązek przypominania o terminach płatności, potwierdzania sald, wysyłania upomnień i wezwań oraz prewindykację można zlecić wyspecjalizowanym firmom obrotu wierzytelnościami, które świadczą takie usługi. Wynagrodzenie firmy kalkulowane jest w zależności od liczby przekazywanych faktur lub jako procent obrotu. Skorzystanie z takiej usługi będzie opłacalne przy większej skali działalności - zamiast tworzyć dział monitoringu, możemy ten obszar działalności zlecić firmie zewnętrznej. Ubezpieczenie transakcji 4 / 7

5 Kolejnym sposobem ograniczenia ryzyka braku płatności ze strony kontrahenta lub jego niewypłacalności, a także formą zarządzania wierzytelnościami, jest ubezpieczenie należności. W przypadku wystąpienia szkody następuje tu wypłata odszkodowania. Warto pamiętać, że ubezpieczeniem objęty może być tylko obrót z zaakceptowanymi przez ubezpieczyciela odbiorcami. Dodatkowo przyznaje on limit kredytowy dla danego odbiorcy, czyli maksymalną łączną kwotę należności wobec odbiorcy, objętą ubezpieczeniem. Brak przyznania limitu kredytowego przez ubezpieczyciela lub jego niski poziom jest sygnałem ostrzegawczym co do bezpieczeństwa współpracy. W warunkach kryzysu ubezpieczyciele bardzo ostrożnie szacują ryzyko i przyznają limity kredytowe jedynie podmiotom o nieskazitelnej historii. Mając jako odbiorcę mniejszą firmę o nieugruntowanej pozycji, trudno będzie nam skorzystać z tego instrumentu zabezpieczenia transakcji. A może nie czekać na spłatę - faktoring Kiedy branża, w której działamy wymusza udzielanie kontrahentom odroczonych terminów płatności, naszym problemem może być brak środków obrotowych na bieżącą działalność, które mamy zamrożone w należnościach. Kompleksowym narzędziem poprawy płynności finansowej i jednocześnie zarządzania należnościami jest faktoring. Jego istotą jest uzyskanie finansowania za wystawione, a niewymagalne wierzytelności. Na podstawie umowy faktoringu, niebawem po wystawieniu faktury otrzymujemy od faktora środki finansowe w wysokości od 60 do 90 proc. wartości faktury. Właścicielem należności staje się firma faktoringowa i to jej specjaliści prowadzą dalsze zarządzanie wierzytelnościami, wykonując czynności księgowe i rozliczeniowe. To oni też (najczęściej telefonicznie i pisemnie) monitują płatności i dbają o terminowość spłat. W przypadku, gdy kontrahent nie płaci, firmy faktoringowe w zależności od obowiązującej umowy korzystają z prawa regresu lub przejmują ryzyko niewypłacalności. Głównymi składnikami kosztu faktoringu jest prowizja operacyjna i oprocentowanie od udzielonego finansowania. 5 / 7

6 Windykacja Kiedy mija termin płatności faktury, a nasz kontrahent nie dokonuje nawet częściowych spłat, stajemy przed decyzją wyboru narzędzi i sposobu uzyskania płatności. W całym procesie egzekwowania wierzytelności znaczenie będą miały z pewnością okoliczności opisane powyżej. Jednak decydujące okazać się może udokumentowanie i jakość wierzytelności. Przy błędnie udokumentowanej transakcji czy też źle zweryfikowanym odbiorcy, szanse na skuteczne odzyskanie należności maleją. Płatności możemy dochodzić we własnym zakresie prowadząc negocjacje, a w przypadku niepowodzenia, kierując sprawę na drogę postępowania sądowego, a potem komornika. Alternatywną formą zarządzania trudnymi należnościami może być przekazanie ich do firmy windykacyjnej. I tu stajemy przed wyborem najbardziej odpowiedniej firmy. Na rynku funkcjonuje bardzo wiele firm windykacyjnych o różnej wielkości, różnym zasięgu działania i różnej specjalizacji. Pamiętajmy, aby przed wyborze firmy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo, doświadczenie i skuteczność. Przy podejmowaniu decyzji należy przeanalizować zasady wynagrodzenia i koszty, jakie będziemy musieli ponieść w trakcie postępowania. Niebagatelne znaczenie ma też zachowanie naszej pozycji jako wierzyciela. Przekazanie sprawy do windykacji odbywa się najczęściej w dwóch formułach: na podstawie pełnomocnictwa - gdy firma windykacyjna działa w naszym imieniu lub na podstawie cesji - kiedy właścicielem staje się firma windykacyjna. Dobry wybór gwarantuje nam, że wierzytelnością zarządzać będą profesjonaliści, używając do tego sprawdzonych i efektywnych narzędzi. Gdy jeszcze dodamy do tego sposób ponoszenia kosztu, powiązanego z efektami działań, co pozwoli na zminimalizowanie wydatków, możemy otrzymać profesjonalne wsparcie w zarządzaniu należnościami. Jak widać, paleta narzędzi służących efektywnemu zarządzaniu należnościami jest bogata. Sam wybór będzie zależeć od oczekiwań klienta, a także jego skłonności do ponoszenia 6 / 7

7 ryzyka, uwarunkowań rynkowych, jakości wierzytelności i zależności między skutecznością, a kosztem poszczególnych rozwiązań. 7 / 7

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej.

Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Kompasfinansowy.pl jako niezależny przedstawiciel 20 instytucji finansowych oferuje Państwu możliwość skorzystania z nowoczesnej formy finansowania,

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ANETA WSZELAKI Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach INSTRUMENTY USPRAWNIAJĄCE ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

Poznaj faktoring w Idea Money

Poznaj faktoring w Idea Money Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: 801 700 802 Zobacz więcej na www.ideamoney.pl CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny obrót gospodarczy

Bezpieczny obrót gospodarczy Bezpieczny obrót gospodarczy czyli jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych Poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2006 Autorzy: Jacek Kukiełka Marek Matusiak Janusz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POMORSKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Bezpieczny obrót gospodarczy czyli, jak ograniczać ryzyko handlowe w transakcjach krajowych i eksportowych. 29 maja 2014 r. TITLE OF PRESENTATION DATE 1 Prelegenci program

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności

Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Faktoring sposobem na pozbycie się wierzytelności Michał Kołtuniak 19-08-2008 Faktoring pozwala firmie nie tylko przetrwać trudne momenty, lecz takŝe zwiększyć przejrzystość finansową, poprawić płynność

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2014 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 1/2014 styczeń Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRODUKTY BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SEMINARIUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA TRENERÓW EDUKACJI FINANSOWEJ W PROGRAMIE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Przewodnik Domowych Finansów Dofinansowanym ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo.

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo. czerwiec 2009 1 DWULETNIA (180 zł) PREZENT: PROGRAM ANTYWIRUSOWY DLA FIRM OUTPOST PRO Security Suite wersja dla 3 komputerów na 1 rok Pakiet bezpieczeństwa dla profesjonalistów: C antywirus i antyspyware

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo