Poznaj faktoring w Idea Money

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznaj faktoring w Idea Money"

Transkrypt

1 Świat jest mały......ale za duży na niejasności Poznaj faktoring w LINIA F Infolinia: Zobacz więcej na

2 CO TO JEST FAKTORING? Istotą usługi faktoringowej jest finansowanie niewymagalnych faktur z odroczonym terminem płatności wystawionych przez klienta. Dodatkowo, w ramach usługi faktoringu klient otrzymuje administrowanie faktur (raportowanie jakości portfela, moralności płatniczej odbiorców, itp.) oraz usługę dyscyplinowania niesolidnych dłużników (miękka windykacja). W ramach faktoringu dłużnego, spłaca za Klienta faktury przed lub w terminie ich płatności wydłużając jednocześnie Klientowi czas na zgromadzenie środków na uregulowanie zobowiązania (do ). FAKTORING WIERZYTELNOŚCIOWY Po wykonaniu zlecenia i wystawieniu faktury Klient nie_musi czekać na swoje pieniądze aż upłynie termin jej płatności. Sprzedaje swoje wierzytelności w dowolnym momencie po wystawieniu faktury otrzymując w zamian niemal natychmiast nawet do 80% wartości faktury na swój rachunek. Gdy_Kontrahent spłaci swoje zobowiązanie, Idea Money wypłaci Klientowi pozostała należność pomniejszoną o prowizje faktoringowe (20% faktury, tzw. Fundusz Gwarancyjny). FAKTORING DŁUŻNY (ZOBOWIĄZANIOWY) spłaca za Klienta faktury przed lub w terminie ich płatności wydłużając jednocześnie Klientowi czas na zgromadzenie środków na uregulowanie zobowiązania (do ) 3 2 Producent (Faktorant) dokonuje zapłaty za fakturę pomniejszonej o opłaty faktoringowe Kontrahent (Faktorant) Faktorant przekazuje fakturę do 2 Producent (Faktorant) wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności (np. 14 dni). Przesyła ją do 14 dni później: Kontrahent dokonuje płatności na rzecz 4 4 Faktorant dokonuje płatności na rzecz (spłata Faktora) płaci za fakturę wystawioną przez Dostawcę (spłata Dostawcy) 3 1 Producent dostarcza towar lub usługę Kontrahentowi Kontrahent 1 Dostawca dostarcza towar i wystawia fakturę swojemu Kontrahentowi Producent (Dostawca) PRZYKŁADOWY SCHEMAT TRANSAKCJI FAKTORING MOŻNA STOSOWAĆ W ODNIESIENIU DO JEDNEJ FAKTURY (FAKTORING POJEDYNCZY) LUB WSZYSTKICH WYSTAWIANYCH FAKTUR (FAKTORING GLOBALNY)

3 FAKTORING GLOBALNY Jest rodzajem faktoringu bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahentów. Dotyczy wszystkich wierzytelności (faktur niewymagalnych, tj. przed terminem ich płatności) wystawionych dla zaakceptowanych wcześniej Kontrahentów Klienta. To Klient decyduje, które faktury chce przesłać do sfinansowania. Pozostałe, niesfinansowane faktury, zgłaszane są do administrowania przez. W ramach faktoringu globalnego Klient otrzymuje kompletną informację na temat jakości portfela wszystkich wystawionych przez siebie faktur oraz współpracujących z nim kontrahentów. 1. Faktorant dostarcza towar do swoich Odbiorców. 2. Faktorant (Klient) przekazuje do wystawione faktury. 3. wypłaca Faktorantowi zaliczki na poczet zapłaty za nabyte wierzytelności. 4. Odbiorcy (Kontrahenci Klienta) płacą w terminie płatności (ustalonym z Faktorantem) na rachunek (Faktora). 5. wypłaca Faktorantowi pozostałe, niezaliczkowane wcześniej kwoty wierzytelności pomniejszone o prowizje faktoringowe. PRZYKŁADOWY SCHEMAT TRANSAKCJI FAKTORING GLOBALNY GWARANTUJE OTRZYMANIE 80% WARTOŚCI FAKTURY MAKSYMALNIE W CIĄGU 24H FAKTORING EXPRESS Faktoring Express przeznaczony dla tych przedsiębiorców, którzy w łatwy i szybki sposób chcieliby skorzystać z finansowania wierzytelności w ramach przyznanego Faktorantowi limitu faktoringowego w wysokości nawet do PLN. Brak konieczności przedstawiania dokumentów finansowych Oświadczenia dotyczące ZUS/US Brak weryfikacji historii współpracy - 3 -

4 FAKTORING POJEDYNCZY Dotyczy zakupu pojedynczych wierzytelności, przez co Klient ma możliwość wyboru, którą fakturę chce przekazać do finansowania. JAK TO DZIAŁA? 3 1. Firma produkcyjna sprzedała hurtowni towar (np. o wartości zł brutto) i wystawiła fakturę na tę kwotę z odroczonym terminem płatności. 2. Firma produkcyjna zamiast czekać na dokonanie płatności przez hurtownię, sprzedaje (przelewa) swoją wierzytelność Faktorowi (). 3. płaci zaliczkę za kupioną wierzytelność firmie produkcyjnej (w tym wypadku w wysokości zł). 4. Hurtownia płaci za kupiony od firmy produkcyjnej towar w terminie płatności faktury ( zł). 5. płaci firmie prodykcyjnej pozostałą, niezaliczkowaną częś wierzytelności pomniejszoną o prowizje faktoringowe. Producent (Faktorant) Producent (Faktorant) wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności (np. 14 dni). Przesyła ją do 1 Producent dostarcza towar lub usługę Kontrahentowi dokonuje zapłaty za fakturę pomniejszonej o opłaty faktoringowe 2 14 dni później: Kontrahent dokonuje płatności na rzecz Kontrahent 4 PRZYKŁADOWY SCHEMAT TRANSAKCJI - 4 -

5 FAKTORING EXPRESS W ABONAMENCIE Jest to faktoring bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Kontrahentów. Dotyczy wybranych przez Klienta faktur przed terminem ich płatności wystawionych dla zaakceptowanych Kontrahentów Klienta. Kontrahenci zgłaszani są wraz z rejestracją faktury do finansowania. NOWOŚĆ! Klient nie musi zastanawiać się nad wysokością comiesięcznych opłat. W płaci stałą opłatę abonamentową, w ramach której finansujemy jego faktury. Takie rozwiązanie nie wymaga m.in. opłat, takich jak: prowizja minimalna, prowizja faktoringowa, za przyznanie limitu faktoringowego. W ramach Abonamentu oferujemy także usługę ubezpieczeniową (Abonament Plus). Ubezpieczenie to obejmuje między innymi: ryzyko utraty zdrowia, śmierci Ubezpieczonego, czy nawet upadłości przedsiębiorstwa albo zakończenia działalności gospodarczej. AGROFAKTORING Produkt skierowany do Klientów z branży rolniczej, którzy prowadzą produkcję i sprzedaż wytworzonych wyrobów rolno-spożywczych. Dotyczy finansowania transakcji dokonywanych dla rolników i przez rolników, m.in.: sprzedaż wytworzonych wyrobów rolno-spożywczych, sprzedaż środków ochrony roślin, sprzedaż pasz dla zwierząt, itp. TYLKO U NAS! WYGODNE FINANSOWANIE DLA ROLNIKÓW Co zyskuje Klient? Szybko otrzymuje nawet do 95% wartości faktury. Nie czeka na termin płatności faktury. Finansujemy faktury z długim terminem płatnosci (aż do 150 dni)

6 DOBIERZEMY PRODUKT DO TWOICH POTRZEB FAKTORING WIERZYTELNOŚCIOWY Faktoring Globalny wypłaca w ciągu 48h należności z faktur wystawionych Odbiorcom Klienta Klient: stale i aktywnie współpracuje z kilkoma Kontrahentami oczekuje od Faktora nie tylko doraźnego wsparcia poprzez finansowanie, ale także kompleksowej usługi, w tym również administrowania wierzytelnościami Faktoring Pojedynczy Klient zgłasza konkretną fakturę do finansowania przez Klient: chce poprawić swoją płynność finansową przez zamianę należności od Kontrahentów w gotówkę chce zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez możliwość oferowania Kontrahentom wydłużonych terminów płatności Faktoring Express Classic ABONAMENT Faktoring dla mikroprzedsiębiorstw w ofercie abonamentowej Klient: ceni sobie minimum formalności oczekuje szybkiego przyznania limitu faktoringowego chce płacić tylko jedną, stałą opłatę abonamentową chce otrzymać ubezpieczenie (Abonament Plus) AgroFaktoring NOWOŚĆ Wygodne finansowanie dla Klientów z branży rolnej Klient: prowadzi produkcję i sprzedaż wytworzonych wyrobów rolno-spożywczych potrzebuje pieniędzy szybko na zakup/inwestycje chciałby skorzystać z możliwości pozyskania nowych Klientów FAKTORING DŁUŻNY (ZOBOWIĄZANIOWY) Faktoring Dłużny natychmiast reguluje zobowiązania Klienta wobec Dostawców Klient: chce mieć możliwość negocjacji dodatkowych upustów od Dostawców w przypadku terminowego regulowania zobowiązań chce obniżyć koszty związane z zarządzaniem zobowiązaniami chce mieć możliwość przedstawienia wybranym Dostawcom gwarancji spłaty w ramach obowiązującego limitu Faktoring Express Dłużny NOWOŚĆ Faktoring zobowiązaniowy w ofercie abonamentowej Klient: chce sfinansować faktury wystawione na siebie z możliwością jednoczesnego wydłużenia terminu płatności (dodatkowy okres rozliczeniowy) chce płacić tylko jedną, stałą opłatę abonamentową - 6 -

7 IDEAFAKTOR24 Nasi Klienci mają możliwość samodzielnego zarządzania należnościami przy pomocy intuicyjnego systemu obsługi faktoringowej IdeaFaktor24, który dba o szybkość i wygodę finansowania wystawionych faktur i jest dopasowany do potrzeb przedsiębiorców. DZIĘKI IDEAFAKTOR24 KLIENT MOŻE: wybrać fakturę do finansowania i otrzymać środki na konto, dodać Kontrahenta, sprawdzić historię współpracy z Kontrahentami, na bieżąco monitorować aktualny stan dostępnego limitu faktoringowego, z łatwością importować faktury ze swojego systemu księgowego, sprawdzić historię spłat każdego Kontrahenta, wygenerować raporty

8 DLA KOGO FAKTORING? Klientami mogą być przedsiębiorcy, którzy: wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, chcą zwiększyć swoją zdolność kredytową, mają stałych odbiorców (Kontrahentów), współpracują z Odbiorcami, którzy opóźniają się w płaceniu faktur chcą oferować Odbiorcom dłuższe okresy płatności, są niezadowoleni z konieczności ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych, nie zatrudniają specjalistów od zarządzania należnościami, chcą poprawić swoją płynność finansową. JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z FAKTORINGU? Poprawa płynności finansowej. Zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności (profesjonalna ocena wiarygodności i wypłacalności Kontrahentów). Większe zdyscyplinowanie Dłużników. Zwiększenie obrotów (uwolniona gotówka może być wykorzystywana do dokonywania zakupów i regulowania zobowiazań). Obniżenie kosztów administracyjnych (Faktor przejmuje obowiązki związane z administrowaniem należnościami). Lepsze zarządzanie wierzytelnościami (Faktor zatrudnia specjalistów od zarządzania wierzytelnościami, na co często nie stać przedsiębiorcy). Poprawa struktury bilansu (faktoring powoduje przyspieszenie rotacji należności, co prowadzi do zmniejszenia luki finansowej i dzięki temu nie ma konieczności zaciągania zobowiązań). Poprawa ratingu

9 KREDYT VS FAKTORING KREDYT FAKTORING Najczęściej banki życzą sobie, aby kredyt został spłacany w ratach. Oznacza to, że już po pierwszej spłaconej racie w przedsiębiorstwie pojawia się zapotrzebowanie na dodatkową gotówkę. W przypadku faktoringu ten problem nie występuje ponieważ nie dość, że przedsiębiorstwo samo decyduje, kiedy chce otrzymać środki (wybiera faktury, z których chce otrzymać gotówkę) to finansowanie jest spłacane przez Kontrahenta przelewem zapłaty od Kontrahenta. Zabezpieczenia ustanawiane w kredytach w większości przypadków przekraczają kwotę udzielanej pożyczki i stanowią barierę nie do pokonania dla wielu przedsiębiorców. W transakcjach faktoringowych samym zabezpieczeniem jest wierzytelność (wynikająca z finansowanej faktury). Umowy faktoringowe w przeważającej części są zabezpieczane jedynie wekslami. Kredyt wpływa na strukturę cenową podwyższając pasywa (zewnętrzne finansowanie majątku). Im większe zadłużenie firmy, tym gorszy rating, gdyż jego wielkość stanowi istotną rolę w ubieganiu się o kredyt inwestycyjny). Faktoring zwiększa samofinansowanie firmy, za czym idzie poprawa ratingu i dostęp do zewnętrznego finansowania

10 WINDYKACJA NA ZLECENIE (WNZ) Windykacja na Zlecenie jest produktem windykacyjnym przeznaczonym dla Klientów mających problem ze ściągnięciem zaległych (przeterminowanych) płatności od swoich odbiorców (kontrahentów). Możesz zlecić Windykację na Zlecenie jeśli masz udokumentowane, w postaci wystawionej faktury VAT, należności od swoich kontrahentów. Windykacja na Zlecenie wykonywana jest w dwóch modelach współpracy: na podstawie udzielonego przez klienta zlecenia (pełnomocnictwa) na podstawie powierniczego przelewu wierzytelności na rzecz, który ma miejsce w przypadku, gdy wypłaca klientowi zaliczkę na poczet nabywanej wierzytelności. Na czym polega WNZ z zaliczką? 1. Przejmujemy Twój dług na podstawie Twojego zlecenia, przelewasz wierzytelność na 2. Analizujemy zgłoszoną przez Ciebie wierzytelność 3. Określamy wysokość wypłacanej zaliczki, a następnie podejmuje już we własnym imieniu (jako nabywcy wierzytelności) czynności dochodzenia pieniędzy. Regres Należy podkreślić, że w przypadku gdy nie uda się odzyskać nabytej wierzytelności, to wówczas klient zobowiązany będzie do jej zwrotu. ma prawo regresu w stosunku do Klienta

11 SŁOWNIK FAKTORINGOWY FAKTOR S.A., spółka faktoringowa pośrednicząca w płatności między przedsiębiorcą a jego Kontrahentami. FAKTORANT (KLIENT IDEA MONEY) Faktorant może zlecić windykacje Kontrahenta po spłaceniu wszystkich zobowiązań wobec Faktora. Taka możliwość istnieje również w ramach odrębnego produktu - Windykacji na Zlecenie. ODBIORCA Podmiot, z którym współpracuje Faktorant i który jest dłużnikiem Faktoranta z tytułu finansowanych przez Faktora Wierzytelności (w przypadku Faktoringu Globalnego też administrowanych). W przypadku Faktoringu Pojedynczego i Globalnego Odbiorca jest wskazywany przez Faktoranta i w wyniku analizy przeprowadzonej przez Faktora został zaakceptowany przez Faktora i wpisany na Listę Odbiorców. Dodatkowo w przypadku Faktoringu Globalnego wskazana jest stała współpraca z Odbiorcą. DOSTAWCA Podmiot, z którym współpracuje Faktorant i któremu przysługuje Wierzytelność względem Faktoranta a podstawie Umowy Handlowej. W przypadku Faktoringu Dłużnego Faktorant wskazuje Faktorowi dostawców i są oni objęci Listą Dostawców. LIMIT FAKTORINGOWY Faktoring wierzytelnościowy: suma zaliczek przekazanych na rachunek Faktoranta z tytułu niespłaconych jeszcze przez Odbiorców wierzytelności. Faktoring dłużny: suma zaliczek przekazanych na rachunek Dostawcy (przez Faktora) na poczet jeszcze niespłaconych zobowiązań Faktoranta. OKRES ROZLICZENIOWY Liczony od daty wystawienia faktury do terminu płatności widocznych na fakturze, minimalna długość okresu rozliczeniowego to 5 dni. ZALICZKA (FAKTORING WIERZYTELNOŚCIOWY) Kwota środków pieniężnych wypłacanych Faktorantowi z tytułu wierzytelności przelanych na Faktora w ramach umowy faktoringowej, 50% lub 80% kwoty brutto z faktur. ZGŁOSZENIE FAKTUR VAT Wykaz faktur wystawionych dla wcześniej zaakceptowanych Kontrahentów, Faktorant przekazując faktury do finansowania zobowiązany jest przesłać wypełniony wniosek skanem

12 CESJA Przeniesienie na praw do wierzytelności (potwierdzonych fakturami) przysługujących Faktorantowi wobec Kontrahenta. OKRES TOLERANCJI Okres tolerowanego opóźnienia lub zwłoki Kontrahenta w zapłacie finansowanej faktury. OKRES MONITORINGU Okres rozpoczynający się w następnym dniu kalendarzowym po okresie tolerancji. W tym okresie Faktor: systematycznie informuje Kontrahenta o braku zapłaty wierzytelności w Terminie Płatności (kontakt telefoniczny, SMS-owy, owy), podejmuje próby polubownego odzyskania Wierzytelności, stale monitorując jej zapłatę, wysyła Kontrahentowi wezwanie do zapłaty, informuje Faktoranta o braku zapłaty Wierzytelności w Terminie Płatności oraz o Regresie. Po tym okresie, w przypadku braku płatności od Kontrahenta, Faktorant jest zobowiązany na wezwanie dokonać płatności za finansownie faktury oraz zwrócić Zaliczkę. Faktorant może zlecić windykację Kontrahenta po spłaceniu wszystkich zobowiązań wobec Faktora. REGRES Zobowiązanie Faktoranta do zwrotu wcześniej otrzymanej zaliczki w przypadku, gdy do końca okresu monitoringu Kontrahent nie dokona zapłaty za finansowana fakturę na rachunek Faktora. FUNDUSZ GWARANCYJNY Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością faktury brutto, która została wskazana przez Faktoranta do finansowania, a wypłaconą zaliczką. Po spłacie wierzytelności przez Kontrahenta z funduszu gwarancyjnego mogą być potrącane prowizje faktoringowe

13 Finansowanie dla firm

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY

FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY E-BOOK FAKTORING INNY NIŻ TRADYCYJNY Innowacyjność i rozwój bez czekania Autorzy: Michał Kinkel Filip Małachowski Wszelkie prawa zastrzeżone Spis treści Autorzy 3 Wstęp 4 Faktoring - co to jest i co dzięki

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm

FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Produkty bankowe dla firm FINANSOWANIE KLIENTÓW BIZNESOWYCH Produkty bankowe dla firm Źródła zewnętrzne finansowania przedsiębiorstwa Przejdziemy teraz do omówienia takich źródeł zewnętrznych jak: Kredyty Faktoring Leasing Środki

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński Polityka kredytowa Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego Dr Tomasz Słoński 1. Rabaty (wielkość rabatów i okres który uprawnia do ich uzyskania) 2. Okres kredytowania (okres

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE

CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE 9 CHARAKTERYSTYKA USŁUG BANKOWYCH, INWESTYCJI FINANSOWYCH ORAZ GIEŁDY W POLSCE RODZAJE USŁUG BANKOWYCH Działalność depozytowa polega na gromadzeniu środków pieniężnych (np. oszczędności ludności czy środków

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A. październik 2014 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa obowiązujące w Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów

Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów 2013 R OK III Faktoring Almanach Polskiego Związku Faktorów W Almanachu między innymi: Branża faktoringowa w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii i Niemczech w 2012 roku Rynek faktoringu w Polsce w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Pożyczkowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie

ABC Leasingu. 1. Terminologia. 2. Cechy charakterystyczne. 3. Raty leasingowe. 4. Umowa leasingowa. 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie ABC Leasingu 1. Terminologia 2. Cechy charakterystyczne 3. Raty leasingowe 4. Umowa leasingowa 5. Leasing, kredyt, gotówka porównanie 6. Zalety i wady leasingu 7. Rodzaje leasingu Ad.1. Umowa leasingu

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo