Definicja: 1. Obecność nieprawidłowych połączeń: między jamami lewego i prawego serca,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja: 1. Obecność nieprawidłowych połączeń: między jamami lewego i prawego serca,"

Transkrypt

1 Wady serca wrodzone

2 Definicja: 1. Obecność nieprawidłowych połączeń: - między jamami lewego i prawego serca, - między wychodzącymi z serca naczyniami tętniczymi. 2. Nieprawidłową czynność zastawek przedsionkowokomorowych i komorowo tętniczych. 3. Wrodzone zmiany pozycji serca w klatce piersiowej. Wady nabyte: powstają w życiu pozapłodowym. Wady wrodzone: zahamowany lub nieprawidłowy rozwój serca, przetrwanie po urodzeniu połączeń fizjologicznych w życiu płodowym (między jamami przedsionków, naczyniami tętniczymi istniejącymi w życiu płodowym).

3 Serce prawidłowe, z zakresem ciśnień i wysycenie krwi O 2 w jamach serca i w dużych Naczyniach tętniczych

4 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej Defectus septi interatrialis Atrial septal defect (ASD)

5 1. Wady przeciekowe niesinicze przeciek na poziomie: a) przedsionków b) komór c) pni tętniczych 2. Wady przeciekowe sinicze a) ze wstępnie zmniejszonym przeplywem płucnym b) zespół Eisenmegera Podział wad wrodzonych u dorosłych 3.Wady zastawkowe: zastawek przedsionkowo-komorowch i pni tętniczych 4. Inne patologie: żył systemowych, płucnych, pni tętniczych Częstość występowania ok. 1% urodzonych niemowląt. 2-ga co do częstości wada wrodzona serca u dorosłych. Występuje 2x częściej u kobiet

6 ASD - klasyfikacja 1. ASD II ok. 70% - otwór wtórny 2. ASD I ok. 15% - otwór pierwotny: częściowy ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej 3. ASDsv typu żyły głównej górnej lub dolnej ok.7% 4. ASD cs typu zatoki wieńcowej < 1% Wspólne cechy: -przeciek na poziomie przedsionków -następstwa hemodynamiczne Różnią się: -lokalizacją przecieku -współistnieniem innych wad serca

7 ASD II - patogeneza Zahamowanie lub nieprawidłowy rozwój drugiej przegrody m-przedsionkowje lub nadmierna resorpcja przegrody pierwotnej Jest najczęstszą wadą wrodzoną spowodowaną nieprawidłowym rozwojem przegrody. Następstwa hemodynamiczne zależą: 1. Od powierzchni otworu. 2. Wysokości oporu naczyń płucnych.

8 Przez ubytek krew płynie z LP do PP ( przeciek lewo- prawy). Jest to uwarunkowane wyższym o kilka mm ciśnieniem w LP (8-10 mmhg w LP, vs 4-6 mmhg w PP).

9 Objętość przecieku waha się od 1 do 20 l/min na 1m 2. Gdy powierzchnia ubytku jest większa niż 4 cm 2 ciśnienia w obu przedsionkach wyrównują się, ale z uwagi na 5-krotnie mniejszy opór naczyń krążenia płucnego niż obwodowego oraz większą podatność cienkiej prawej komory lewo-prawy kierunek przecieku zostaje długo zachowany. Wzrost oporu płucnego i rozwój nadciśnienia płucnego powyżej systemowego doprowadza do odwrócenia przecieku na prawo-lewy. Ubytek + nadciśnienie płucne + odwrócony przeciek prawo-lewy = zespół Eisenmengera. Jest rzadkim powikłaniem w tej wadzie

10 Istotny: jeżeli długotrwałe przeciążenie objętościowe prowadzi do poszerzenia jamy PK, PP oraz pnia i tt.płucnych ASD II - patofizjologia Przeciek utlenowanej krwi z LP do PP Istotny: Stosunek przepływu płucnego do systemowego (Qp/Qs) 1,5

11 ASD II - patofizjologia Dlaczego może dochodzić do rozwoju nadciśnienia płucnego? W prawidłowych warunkach stosunek przepływu płucnego do obwodowego wynosi 1:1, w przypadku przecieku 1,5:1 5:1,. Zwiększona objętość krwi napływającej do PP, PK i płuc doprowadza do powiększenia obu jam serca. Gdy przepływ płucny zwiększa się 3-4 krotnie dochodzi do wzrostu ciśnienia nadciśnienie hiperkinetyczne. Na skutek zmian morfologicznych w tętniczkach płucnych dochodzi do dalszego wzrostu ciśnienia i odwrócenia przecieku. Ma również znaczenie przetrwała płodowa budowa naczyń płucnych.

12 ASD II obraz kliniczny Objawy podmiotowe: Występują późno, ok r. ż., osłabienie, duszność, kołatanie serca, infekcje górnych dróg oddechowych Objawy przedmiotowe: Delikatna budowa ciała, kończyny i palce długie, klatka piersiowa wąska, tkanka podskórna słabo rozwinięta. Często żywe tętnienie żył szyjnych i przedniej ściany klatki piersiowej. Gdy dojdzie do odwrócenia przecieku na prawo lewy powstaje sinica Osluchowo: Sztywne rozdwojenie II tonu, szmer skurczowy nad tętnicą płucną. Przebieg naturalny: łagodny. Jakość życia obniżona z powodu postępującej NS, utrwalonego AF.

13 ASD II badania pomocnicze 1. EKG: dekstrogram, blok prawej odnogi pęczka Hisa, cechy przerostu PP i PK.

14 Red.: M. Gąsior, M. Hawranek, L. Poloński: Podręcznik kardiologii- Lekarze i studenci dla studentów. Wyd. Med. Praktyczna Kraków 2008, - rozdz. B Zeiferd i wsp. Wrodzone wady serca

15 ASD II badania pomocnicze 2. RTG: powiększona prawa komora koniuszek zadarty do góry, łuk aorty wąski, poszerzenie pnia tętnicy płucnej, cienie obu wnęk, wzmożony rysunek naczyniowy - poszerzenie centralnych i obwodowych rozgałęzień tętnicy płucnej.

16 ASD II badania pomocnicze 3.ECHO: uwidacznia ubytek oraz przebudowę serca wtórną do przecieku, szacuje stosunek Qp/Qs, skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej Echokardiograficzne badanie przezprzełykowe, poza pomiarem wielkości i umiejscowienia ubytku dokonuje się oceny obecności rąbków odgraniczających, co stanowi podstawę kwalifikacji do nieoperacyjnego, przezskórnego zamknięcia ubytku. W przypadku braku rąbków odgraniczających zaleca się leczenie operacyjne.

17 ASD II postępowanie Rokowanie: Zależy od oporu naczyń płucnych i długo przebiega łagodnie. Ubytki z istotnym lewo-prawym przeciekiem i przeciążeniem objętościowym PK wymagają leczenia inwazyjnego. Leczenie: 1.ASD I - operacyjne zamknięcie ubytku. 2.ASD II można przeznaczyniowo założyć zapinkę amplatzera. Znikome ryzyko operacyjne i duże ryzyko rozwoju nadciśnienia płucnego po 30 r.ż. nakazują przeprowadzenie operacji wcześniej i w każdym przypadku wady z istotnym przeciekiem lewo- prawym (Qp/Qs: stosunek przepływu płucnego do systemowego >1,5).

18

19 Ubytek przegrody międzykomorowej Defectus septi interventricularis Ventricular septal defect (VSD)

20 VSD podział ze względu na lokalizację 1. Okołobłoniasty ok. 80% przypadków (napływowy graniczy z pierścieniem włóknistym zastawek A-V, odpływowy z pierścienim zastawek pni tętniczych 2. Mięśniowy - ok % zlokalizowany w segmentach mięśniowych przegrody, mnogi, często dochodzi do samoistnego zamknięcia. 3. Odpływowy nadgrzebieniowy podtęniczy, podpłucny graniczy z oboma pierścieniami zastawek pni tętniczych 4. Napływowy typu ubytku przedsionkowo-komorowego VSD występuje u 10% dorosłych z wrodzoną wadą serca

21 VSD patogeneza Przeciek utlenowanej krwi z LK do PK Objętość przecieku zależy od: -wielkości ubytku -różnicy między oporem naczyniowym w krążeniu płucnym i dużym.

22 Powierzchnia ubytku może być różna i waha się od 0,2 7 cm2. Rozróżniamy ubytki częścibłoniastej (90%) i części mięśniowej (10%). Następstwa hemodynamiczne: W czasie skurczu komór ciśnienie w LK jest 4x większe niż w PK i przez cały okres skurczu krew z LK płynie do PK. Dochodzi do: Przeciążenia i przerostu PK. Zwiększonego przepływu płucnego. Zwiększonej objętości krwi napływającej do LP i LK. Zwiększa się praca obu komór serca i LP.

23 1. W małym VSD: mały naczyniowy opór płuc, światło tętniczek płucnych szerokie. Ciśnienie w pniu płucnym 25% ciśnienia systemowego. 2. W dużym VSD: zniesiona częściowo rola przegrody w rozdzielaniu ciśnienia w obu komorach, opór w krążeniu płucnym zwiększony, światło tętniczek płucnych nieco zwężone. 3. Istotnie duży VSD: utrwalone anatomicznie zwężenie tętniczek płucnych. Przeciek lewo-prawy minimalny, prawo-lewy wyraźny. Wzrost ciśnień i oporów w krążeniu płucnym i układowym

24 VSD obraz kliniczny Małe ubytki o powierzchni nie przekraczającej 1 cm 2 przecieku nie przekraczającym 1,5:1 nie powodują żadnych dolegliwości ani upośledzenia rozwoju dziecka. Chorzy dożywają późnego wieku. 50% małych ubytków zamyka się samoistnie. Ubytki większe z dużym lewo-prawym przeciekiem i nadciśnieniem płucnym hiperkinetycznym upośledzają fizyczny rozwój dziecka i są przyczyną NS i z tego powodu duża liczba dzieci ginie w 1. r. ż. Ubytek z dużym oporem naczyń płucnych i okresowym lub utrwalonym prawo-lewym przeciekiem krwi cechuje się istotnym ograniczeniem wykonywania wysiłku fizycznego i sinicą początkowo wysiłkową później stałą.

25 VSD obraz kliniczny Objawy podmiotowe: W małym ubytku bez dolegliwości. W dużym ubytku: duszność wysiłkowa, ograniczona tolerancja wysiłku, kołatania serca. Przedmiotowe: Wygląd dzieci z małym ubytkiem jest prawidłowy. W dużym VSD: uwypuklenie okolicy przedsercowej, unoszące uderzenie koniuszkowe, tętnienie PK, wyczuwa się ruch skurczowy, wysłuchuje się szmer skurczowy holosystoliczny, najglośniejszy w IV międzyżebrzu, obecny mruk skurczowy. Gdy rozwinie się zespół Eisnemengera szmer znika. Powikłania : 1. IZW 2. Nadciśnienie płucne 3. Niewydolność serca

26 EKG:W istotnym ubytku widoczne są cechy przerostu i przeciążenia obu komór.

27 RTG klatki piersiowej. W małym ubytku nie stwierdza się zmian. W dużym ubytku obecne jest powiększenie jam serca lewego, rozszerzenie i tętnienie pnia gałęzi płucnej oraz wzmożony przepływ płucny. RTG: VSD z dużym lewo-prawym przeciekiem krwi. Znaczne poszerzenie pnia płucnego.centralne i obwodowe rozgałęzienia pnia płucnego szerokie. Powiększenie sylwetki serca głównie lewej komory

28 Red.: M. Gąsior, M. Hawranek, L. Poloński: Podręcznik kardiologii- Lekarze i studenci dla studentów. Wyd. Med. Praktyczna Kraków 2008, - rozdz. B

29 ECHO: Oceniamy umiejscowienie (brak ciągłości echa przegrody), wielkość ubytku oraz wielkość przecieku i jego konsekwencje hemodynamiczne (poszerzenie jam lewego i prawego serca oraz wielkość nadciśnienia płucnego).

30 Red.: M. Gąsior, M. Hawranek, L. Poloński: Podręcznik kardiologii- Lekarze i studenci dla studentów. Wyd. Med. Praktyczna Kraków 2008, - rozdz. B Zeiferd i wsp. Wrodzone wady serca

31 VSD postępowanie Małe ubytki z przeciekiem nie przekraczającym 1,5:1: - nie wymagają leczenia operacyjnego. Większe ubytki wymagają leczenia zabiegowego. Zaniechanie postępowania zabiegowego grozi rozwojem zespołu Eisenmengera, częściej niż u pacjentów z przeciekiem międzyprzedsionkowym. Dochodzi do rozwoju niewydolności serca. Powinni być kontrolowani co 2 lata. U każdego pacjenta z przeciekiem, niezależnie od wielkości ubytku należy stosować profilaktykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia, a u leczonych inwazyjnie do 6 miesięcy po korekcji. Pacjenci z małym przeciekiem i prawidłowym ciśnieniem płucnym oraz pacjenci z dobrym wynikiem leczenia zabiegowego mogą prowadzić zwykły tryb życia.

32 Przetrwały przewód tętniczy Botalla Ductus arteriosus persistens Patent ductus arteriosus (PDA)

33 Definicja PDA: Nieprawidłowe połączenie na poziomie pni tętniczych z przeciekiem lewo prawo. Przewód tętniczy stanowi płodowe połączenie lewej t. płucnej z łukiem aorty. Jeśli nie zamknie się po urodzeniu prowadzi do lewoprawego przecieku. Występuje 3 x częściej u kobiet. Kojarzony jest z różyczką przebytą przez matkę w I trymestrze ciąży. Po pierwszym wdechu noworodka następuje spadek ciśnienia w tętnicy płucnej i w ciągu 7-10 dni dochodzi do zamknięcia przewodu.

34 Następstwa hemodynamiczne: zależą od objętości przecieku i oporu naczyń płucnych. W warunkach prawidłowych ciś. skurczowe i rozkurczowe w aorcie jest 5-krotnie większe niż w t.płucnej, a opór systemowy 10- krotnie większy niż płucny. To powoduje, że przez cały okres krew przepływa z aorty do t. płucnej. W wyniku tego dochodzi do: -zwiększenia objętości przepływu płucnego (nadciśnienie hiperkinetyczne), - wtórnego wzrostu napływu krwi do LP i LK, co powoduje obciążenie objętościowe tych jam, - rozwój zmian morfologicznych w tt. płucnych doprowadza do rozwoju nadciśnienia oporowego płucnego, dochodzi do przeciążenia skurczowego PK. Gdy opór płucny przekracza wartość oporu systemowego przeciek odwraca się na prawo-lewy

35 PDA obraz kliniczny Obraz kliniczny zależy od wielkości PDA (maly, umiarkowany, duży). Badanie podmiotowe: Mały: Brak dolegliwości. W istotnym przecieku duszność wysiłkowa, pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, kołatanie serca, rozwój dysfunkcji lewej komory. Badania przedmiotowe Żywo tętniące naczynia szyjne, uderzenie koniuszkowe jest unoszące, obecny mruk skurczowy. : obecny ciągły szmer maszynowy, ciśnienie rozkurczowe 20-30mmHg, tętno chybkie, wysokie. Rozpoznanie: EKG: P-mitrale, cechy przeciążenia LK. RTG: Pień naczyniowy szeroki, powiększenie LK i LP, wnęki płucne i rysunek płucny wzmożony. Echo: Powiększone LP, LK, uwidocznienie przecieku na poziomie dużych naczyń. Przebieg: 1. Wada z małym i umiarkowanym przeciekiem przebiega łagodnie, często bezobjawowo. 2. Gdy przekrój przewodu jest taki sam jak aorty lub większy przeciek jest bardzo duży i dzieci giną już w pierwszych latach życia.

36 PDA obraz kliniczny Obraz kliniczny zależy od wielkości PDA (maly, umiarkowany, duży). Badanie podmiotowe: Mały: Brak dolegliwości. W istotnym przecieku duszność wysiłkowa, pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, kołatanie serca, rozwój dysfunkcji lewej komory. Badania przedmiotowe: Żywo tętniące naczynia szyjne, uderzenie koniuszkowe jest unoszące, obecny mruk skurczowy. Osłuchowo: obecny ciągły szmer maszynowy w II międzyżebrzu lewym. W dużym istotna amplituda ciśnień - ciśnienie rozkurczowe 20-30mmHg, tętno chybkie, wysokie. Przebieg: Wada z małym i umiarkowanym przeciekiem przebiega łagodnie, często bezobjawowo. Gdy przekrój przewodu jest taki sam jak aorty lub większy przeciek jest bardzo duży i dzieci giną już w pierwszych latach życia. W przebiegu istotnych, zaawansowanych wad serca z przeciekiem lewo-prawym może rozwinąć się zespół Eisenmengera, który wymaga odrębnego postępowania.

37 PDA badania pomocnicze EKG: W małym prawidłowy. W istotnej wadzie cechy przerostu lewej komory i lewego przedsionka. EKG: Rytm zatokowy. Cechy przerostu obu komór z przewagą lewej.

38 RTG: Nieistotne hemodynamicznie PDA - prawidłowy. Istotny PDA: powiększenie jam lewego serca, cechy zwiększonego przepływu płucnego. RTG: PDA z dużym nadciśnieniem płucnym. Pień i centralne gałęzie tętnicy płucnej bardzo szerokie. Zwężenie gałęzi obwodowych.

39 Badanie echokardiograficzne. Badanie to potwierdza rozpoznanie wady serca. Uwidacznia powiększony lewy przedsionek i lewą komorę, potwierdza istnienie przecieku na poziomie dużych naczyń z obecnym turbulentnym przepływem w tętnicy płucnej.

40 PDA postępowanie Zaleca się zamknięcie przewodu we wszystkich przypadkach nawet tych bez szmeru z uwagi na wysokie ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia i dobre efekty leczenia zabiegowego. Można zamknąć przewód Botalla za pomocą przezskórnych interwencji z umieszczeniem w przewodzie odpowiedniego urządzenia (korek, koil) lub w przypadku bardzo dużego wymiaru przewodu wskazane jest leczenie chirurgiczne. Pacjenci po leczeniu inwazyjnym mogą prowadzić zwykły tryb życia.wymagają kontroli stanu zdrowia co 3 lata.

41 Tetralogia Fallota Tetralogia Falloti Tetralogy of Fallot

42 Tetralogia Fallota jest najczęstszą siniczą wrodzoną wadą serca u dorosłych. Rzadko spotyka się chorych bez interwencji zabiegowych, a najczęściej widzimy pacjentów po korekcji całkowitej lub po zespoleniach paliatywnych. Cztery podstawowe cechy zespołu: 1. zwężenie tętnicy płucnej. 2. VSD, 3. przemieszczenie w prawo Aorty (aota jeździec ), 4. przerost prawej komory.

43 Zaburzenia hemodynamiczne zależą od stopnia zwężenia t. płucnej, gdyż zazwyczaj VSD jest zawsze duży. Częściej zwężenie jest istotne, co jest powodem przecieku prawo-lewego, a klinicznym obrazem jest sinica centralna. Mniejszy stopień zwężenia może powodować prawo-lewy przeciek tylko w wysiłku. Zwykle zwężenie t. płucnej jest ciasne.rzadko występuje łagodne zwężenie t. płucnej, które warunkuje przeciek lewo prawy

44 Tetralogia Fallota obraz kliniczny Podmiotowo: W najczęstszym typie ze znacznym zwężeniem ujścia t.płucnej stwierdza się upośledzenie rozwoju fizycznego, centralną sinicę, ograniczenie zdolności wykonywania wysiłku, przyjmowanie przez dziecko pozycji kucznej, napady anoksemiczne chwilowa przerwa przepływu krwi z PK do t. płucnej (drgawki, sinienie, hiperwentylacja i utrata przytomności rano i po karmieniu), objawy niedotlenienia OUN (zawroty głowy, omdlenia) spowodowane zwolnionym przepływem zagęszczonej krwi przez n. mózgowe. Często występują: krwotoki mózgowe, krwawienie z nosa, krwioplucie i fusowate wymioty Badanie podmiotowe: 1. Stała i głęboka sinica powłok i błon śluzowych. 2. Palce pałeczkowate i wypukłe paznokcie (szkiełka do zegarków). 3. Nastrzyknięte i przekrwione spojówki i przerośnięte dziąsła 4.Szmer wyrzutowy z mrukiem 1. Nadkrwistość wtórna do hipoksemii - zespół lepkości 2.Hipoksemia krwi tętniczej 3. Zaburzenia krzepnięcia 4. Zapalenie pęcherzyka żółciowego 5. Zaburzenia czynności nerek 6. Wzrost kwasu moczowego

45 Tetralogia Fallota badania pomocnicze 1.EKG: dextrogram patologiczny, przerost prawej komory i niekiedy prawego przedsionka.

46 EKG: RZM 140/min. Cechy przerostu prawej komory : M. Gąsior, M. Hawranek, L. Poloński: Podręcznik kardiologii- Lekarze i studenci dla studentów. Wyd. Med. Praktyczna Kraków 2008, - rozdz. B. Zeiferd i wsp. Wrodzone wady serca

47 2.RTG: sylwetka serca w kształcie buta (coer en sabot) uniesienie koniuszka ku górze, poszerzenie aorty, brak łuku t. płucnej, zmniejszony rysunek naczyniowy płuc.

48 Tetralogia Fallota. 8-letni chłopiec. Uniesienie koniuszka serca ku górze. Ubogi rysunek naczyniowy płuc. Szeroka aorta wstępująca. Brak uwypuklenia stożka t. płucnej. M. Gąsior, M. Hawranek, L. Poloński: Podręcznik kardiologii- Lekarze i studenci dla studentów. Wyd. Med. Praktyczna Kraków 2008, - rozdz. B Zeiferd i wsp. Wrodzone wady serca

49 3. ECHO: ujawnia anomalie anatomiczne i czynnościowe M. Gąsior, M. Hawranek, L. Poloński: Podręcznik kardiologii- Lekarze i studenci dla studentów. Wyd. Med. Praktyczna Kraków 2008, - rozdz. B Zeiferd i wsp. Wrodzone wady serca

50 Leczenie: operacyjne postępowanie z wyboru korekcja całkowita (zamknięcie łatą ubytku w przegrodzie m.k., poszerzenie drogi odpływu z PK i przecięcia zwężonych zastawek tętnicy płucnej) lub zespolenie paliatywne (połączenie t. podobojczykowej z t. płucną w przypadku istotnego zwężenia t. płucnych).

51 Pacjenci nie leczeni operacyjnie mają rokowanie złe. Najczęstszą przyczyną zgonu jest krwotok płucny, ropień mózgu oraz powikłania zakrzepowo- zatorowe Wyniki zabiegów paliatywnych są nietrwałe z powodu zwężenia lub zamknięcia zespolenia i obecnych nadal anomalii anatomicznych wady. Pacjenci wymagają w późniejszym okresie życia całkowitej chirurgicznej korekcji wady.

52 Chorzy po leczeniu operacyjnym wymagają regularnej kontroli lekarskiej co dwa lata z oceną elektrokardiogramu, 24-godzinnego zapisu holterowskiego, badania rtg klatki piersiowej i badania echokardiograficznego. W przypadku występowania dolegliwości kontrola powinna być częstsza. Pacjenci z dobrym wynikiem leczenia operacyjnego mogą prowadzić zwykły tryb życia. Nie powinni wykonywać ciężkich prac fizycznych. Konieczna jest profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia zarówno przed jak i po leczeniu operacyjnym.

53 Zespół Eisenmangera Syndroma Eisenmangeri Eisenmanger syndrom

54 Definicja: Naczyniowa choroba płuc (pulmonary vascular disease- PDA) wtórna do dwukierunkowygo lub odwróconego prawo lewego przecieku na poziomie serca lub pni tętniczych wywołany wysokim nieodwracalnym naczyniowym oporem płucnym. PDA prowadzi do wysokiego, nieodwracalnego nadciśnienia płucnego. Etiologia i patogeneza: powikłanie prostych i złożonych wad przeciekowych. W VSD rozwija się już w wieku niemowlęcym, w ASD i PDA może rozwijać się stopniowo. Zespół Eisenmangera w przebiegu VSD odwrócony przeciek prawo-lewy

55 Zespół Eisenmangera zaburzenia czynnościowe Desaturacja powoduje wiele niepożądanych następstw takich jak: erytrocytoza, krwioplucie, zaburzenia krzepnięcia, hiperurykemia, zaburzenia rytmu, omdlenia, nagły zgon, udar mózgu, zator paradoksalny, infekcyjne zapalenie wsierdzia, zaburzenia czynności nerek itp. Większość ch. ginie w dekadzie. Erytrocytoza. Niedotlenienie tkanek jest bodźcem do produkcji erytropoetyny i wzrostu liczby krwinek czerwonych. Ten mechanizm kompensacyjny zapewnia lepsze utlenowanie tkanek i określany jest jako erytocytoza skompensowana. Pacjenci z erytrocytozą skompensowaną nie wymagają terapeutycznych krwioupustów nawet przy wartościach hematokrytu powyżej 70%. Należy podkreślić, że powtarzane krwioupusty w celu jedynie obniżenia hematokrytu są szkodliwe, powodują niedobór żelaza oraz w wyniku zmian właściwości reologicznych erytrocytów prowadzą do powikłań zatorowo zakrzepowych.

56 Zespół Eisenmangera zaburzenia czynnościowe c.d. Rosnący hematokryt i dołączenie się objawów zespołu lepkości (bóle i zawroty głowy, zburzenia widzenia i słuchu, zaburzenia koncentracji, osłabienie, senność) świadczy o zdekompensowanej erytrocytozie. Nasilenie się objawów zespołu lepkości u pacjentów z hematokrytem (Ht) > 65%, po wykluczeniu odwodnienia i niedokrwistości jest wskazaniem do krwioupustu. Zabieg powinien trwać min z następowym uzupełnieniem objętości utraconej infuzją płynów (sól fizjologiczna). Najczęściej wystarczy krwioupust o objętości ml..

57 Zespół Eisenmangera zaburzenia czynnościowe c.d. Zaburzenia krzepnięcia. Obejmują trombocytopenię, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy, niedobór czynników krzepnięcia zależnych od braku witaminy K oraz zaburzenia fibrynolizy. Najczęściej mają łagodny charakter i nie wymagają specyficznego leczenia. Mogą ulec nasileniu przy stosowaniu aspiryny i innych leków przeciwpłytkowych i niesterydowych leków przeciwzapalnych. Krwioplucie. Zazwyczaj nie wymaga leczenia ale może grozić masywnym krwotokiem. Leczenie uzależnione jest od przyczyny, np. w przypadku zatorowości płucnej wskazana jest heparyna drobnocząsteczkowa, w skazie krwotocznej - płytki krwi lub świeżo mrożone osocze, a przy pęknięciu naczyń płucnych embolizacja metodą przezskórną lub leczenie chirurgiczne.

58 Postępowanie. Leczenie zachowawcze powinno być skoncentrowane na profilaktyce IZW, unikaniu infekcji, zalecaniu szczepienia przeciwko grypie, konieczności prawidłowej higieny jamy ustnej. Leczenie chirurgiczne obejmuje transplantacje serca i płuc lub transplantację płuca z korekcją wady wywołującej zespół Eisenmengera. Specjalne zalecenia: 1.Zespół Eisenmengera jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę ( stąd koniczność skutecznej antykoncepcji). 2. Zabronione jest przebywanie na dużych wysokościach. 3. W czasie podróży samolotem powinien być zapewniony dostęp do tlenoterapii.

59 Zwężenie drogi odpływu lewej komory Left ventricular outflow tract obstruction

60 W zależności od lokalizacji zwężenia wyróżnia się zwężenie : 1. Zwężenie nadzastawkowe spowodowane jest pasmem tkanki włóknistej znajdującej się na granicy zatok aorty. Zwykle jest częścią zespołu chorobowego opisanego przez Williamsa, charakteryzującego się obrazem nietypowej twarzy, niedorozwojem umysłowym oraz innymi anomaliami sercowo-naczyniowymi. Często współistnieje nadciśnienie tętnicze i niedomykalność aortalna. 2.Zwężenie zastawkowe występuje najczęściej i związane jest z obecnością zastawki dwupłatkowej najczęstsza wada wrodzona u dorosłych 1-2% populacji. 4x częsciej u mężczyzn. Postępuje wraz ze wzrostem pacjenta. 3.Zwężenie podzastawkowe spowodowane jest najczęściej podaortalną membraną lub przerostem włóknisto-mięśniowym tej okolicy.

61 Obraz kliniczny i badania dodatkowe podobnie jak w zwężeniu zastawkowym aorty opisanym w wadach nabytych serca. Postępowanie: Zwężenie nadzastawkowe wymaga leczenia operacyjnego przy gradiencie przekraczającym 50 mm Hg, ponieważ konieczna jest ochrona tętnic wieńcowych, których ujścia zlokalizowane są poniżej zwężenia, czyli w układzie wysokociśnieniowym. Zwężenie zastawkowe wymaga leczenia operacyjnego (wymiana zastawki) jeśli gradient na zastawce przekracza 70 mm Hg lub występują objawy kliniczne takie jak pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego, bóle wieńcowe, zaburzenia rytmu, omdlenia lub utraty przytomności. Alternatywną metodą przy niezwapniałej zastawce jest przeztętnicza walwuloplastyka przy pomocy cewnika z balonem. Zwężenie podzastawkowe wymaga leczenia operacyjnego, jeśli gradient przekracza 50 mm Hg lub występują objawy kliniczne. Pacjenci po leczeniu operacyjnym wymagają oceny kardiologicznej raz w ciągu roku. Obowiązuje profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

62 Koarktacja aorty Coarctatio aortae; stenosis isthmi aortae Aortic coarctation

63 Definicja: Zwężenie cieśni aorty występuje na wysokości fizjologicznego zwężenia aorty między odejściem lewej tętnicy podobojczykowej a więzadłem tętniczym U dorosłych występuje jako izolowana. 2-5 razy częściej u mężczyzn. Zaburzenia hemodynamiczne. Zwężenie cieśni aorty stanowi zaporę dla przepływu krwi i powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi powyżej koarktacji z wytworzeniem gradientu ciśnień przez to zwężenie. Dochodzi wówczas do przerostu lewej komory. Za istotne zwężenia uważa się koarktację z gradientem powyżej 20 mm Hg

64 Koarktacja aorty obraz kliniczny Objawy kliniczne zależą od stopnia zwężenia. Małe zwężenie przebiega na ogól bezobjawowo. W istotnym zwężeniu występują bóle głowy i objawy chromania przestankowego. Fizykalnie stwierdza się obecność nadciśnienia skurcz. i rozkurczowego. Charakterystyczną cechą jest obecność, co najmniej 20 mm Hg różnicy ciśnień pomiędzy kończyną górną prawą i dolną. W istotnym zwężeniu tętno na tętnicach udowych może być słabolub niewyczuwalne. Osłuchowo stwierdza się szmer skurczowy zarówno na przedniej jak i tylnej powierzchni klatki piersiowej. U większości chorych dochodzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego już w dzieciństwie, a następnie do niewydolności LK zwykle > 40 r.ż. W nieoperowanej koarktacji aorty rokowanie jest złe. Występują powikłania nadciśnienia tętniczego takie jak udar mózgowy, rozwarstwienie aorty, niewydolność serca oraz jak w większości wad IZW Wadę często rozpoznaje się w trakcie diagnostyki nadciśnienia tętniczego

65 Koarktacja aorty badania pomocnicze RTG klatki piersiowej: Charakterystyczne wcięcie na zarysie aorty objaw trójki oraz ważnym objawem jest obecność tzw. nadżerek żeber. Są to ubytki kostne spowodowane uciskiem rozszerzonych tętnic międzyżebrowych stanowiących krążenie oboczne. EKG: Prawidłowe w łagodnym zwężeniu. W dużym zwężeniu obecny jest przerost i przeciążenie lewej komory korelujące ze stopniem zaawansowania wady. Badanie echokardiograficzne. Badanie to zwykle nie uwidacznia miejsca zwężenia. Ale poprzez pomiar gradientu ciśnień przez zwężenie ocenia stopień zaawansowania wady i ustala wskazania do leczenia zabiegowego. Aortografia klasyczna lub angio-mr: bezpośrednio oceniają zwężenie aorty, szczególnie przed kwalifikacją do leczenia zabiegowego.

66 Koarktacja aorty postępowanie W istotnym zwężeniu cieśni aorty jest postępowanie inwazyjne (chirurgiczne lub angioplastyka przy pomocy cewnika z balonem), niezależnie od wieku. Obowiązuje kontrola kardiologiczna w 6 miesięcy po leczeniu zabiegowym, a następnie raz w roku ze szczególnym zwróceniem uwagi na nawroty zwężenia. Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia obowiązuje zarówno przed jak i po leczeniu zabiegowym.

67 Zaburzenia czynnościowe: -desaturacja (<90%) krwi tętniczej manifestująca się klinicznie centralną sinicą powoduje wiele następstw: erytrocytoza, krwioplucie, zab. krzepnięcia, hiperurykemia, zab. rytmu, omdlenia, nagły zgon, udar mózgu, zator paradoksalny, IZW, zab. czynności nerek.większość ch. ginie w dekadzie.

68

69 Tetralogia Fallota - cd. EKG: dextrogram, cechy przerostu PK i PP. RTG: sylwetka serca prawidłowa, brak łuku t. płucnej, rysunek naczyniowy płuc ubogi. ECHO: ujawnia anomalie anatomiczne i czynnościowe. Powikłania: - związane ze zmianami we krwi: Powolne zamulanie światła i uszkodzenie śródbłonka drobnych tętniczek doprowadzają do ognisk rozmiękania w mózgu, ropni mózgu i zawałów płuc. Masywne krwotoki z nosa. Niedobarwliwa niedokrwistość z niedoboru żelaza maskowana poliglobulią. IZW. Leczenie: operacyjne korekcja całkowita (zamknięcie łatą ubytku w przegrodzie m.k., poszerzenie drogi odpływy z PK i przecięcia zwężonych zastawek tętnicy płucnej) lub zespolenie paliatywne (połączenie t. podobojczykowej z t. płucną w przypadku istotnego zwężenia t. płucnych).

70 Zespół Eisenmengera dwukierunkowy lub odwrócony (prawo lewy) przeciek na poziomie serca lub pni tętniczych wywołany wysokim nieodwracalnym naczyniowym oporem płucnym. w VSD rozwija się już w wieku niemowlęcym, w ASD i PDA może rozwijać się stopniowo. Zaburzenia czynnościowe: - desaturacja (<90%) krwi tętniczej manifestująca się klinicznie centralną sinicą powoduje wiele następstw:erytrocytoza, krwioplucie, zab. krzepnięcia, hiperurykemia, zab. rytmu, omdlenia, nagły zgon, udar mózgu, zator paradoksalny, IZW, zab. czynności nerek.większość ch. ginie w dekadzie. Specjalne zalecenia: przeciwwskazania ciąża (antykoncepcja), tlenoterapia w razie nasilenia duszności, profilaktyka IZW, unikanie infekcji, krwioupusty wymagają rozważnego stosowania (wskazanie: nasilony zespół lepkości u pts. z HCT >65%).

71

72 Definicja: Naczyniowa choroba płuc (pulmonary vascular disease- PDA) wtórna do dwukierunkowygo lub odwróconego prawo lewego przecieku na poziomie serca lub pni tętniczych wywołany wysokim nieodwracalnym naczyniowym oporem płucnym. PDA prowadzi do wysokiego, nieodwracalnego nadciśnienia płucnego. Etiologia i patogeneza: powikłanie prostych i złożonych wad przeciekowych. w VSD rozwija się już w wieku niemowlęcym, w ASD i PDA może rozwijać się stopniowo.

73

74

75

76 Przetrwały przewód tętniczy Botalla Ductus arteriosus Botalli persistens (PDA) Def.: Nieprawidłowe połączenie na poziomie pni tętniczych z przeciekiem lewo prawo. Po pierwszym wdechu noworodka następuje spadek ciśnienia w tętnicy płucnej i w ciągu 7-10 dni dochodzi do zamknięcia przewodu. Następstwa hemodynamiczne: zależą od objętości przecieku i oporu naczyń płucnych. W warunkach prawidłowych ciś. skurczowe i rozkurczowe w aorcie jest 5-krotnie większe niż w t.płucnej, a opór systemowy 10- krotnie większy niż płucny. To powoduje, że przez cały okres krew przepływa z aorty do t. płucnej. W wyniku tego dochodzi do: - zwiększenia objętości przepływu płucnego (nadciśnienie hiperkinetyczne), - wtórnego wzrostu napływu krwi do LP i LK, co powoduje obciążenie objętościowe tych jam, - rozwój zmian morfologicznych w tt. płucnych doprowadza do rozwoju nadciśnienia oporowego płucnego, dochodzi do przeciążenia skurczowego PK. Gdy opór płucny przekracza wartość oporu systemowego przeciek odwraca się na prawo-lewy.

77 Ubytek przegrody międzykomorowej- przebieg Powikłania : 1. IZW 2. Nadciśnienie płucne 3. Niewydolność serca Leczenie: Operacyjne

78

79 VSD obraz kliniczny Przedmiotowe:Wygląd dzieci z małym ubytkiem jest prawidłowy.w dużym ubytku uwypuklenie okolicy przedsercowej, unoszące uderzenie koniuszkowe, tętnienie PK, wyczuwa się ruch skurczowy, wysłuchuje się szmer skurczowy itp. Rozpoznanie: EKG: cechy przerostu i przeciążenia obu komór, RTG: powiększona sylwetka serca, rozszerzenie i tętnienie pnia gałęzi płucnej, Echo: brak ciągłości echa przegrody, poszerzenie jam lewego serca, uwidocznienie przecieku w Dopplerze kolorowym.

80 Przetrwały przewód tętniczy Botalla Powikłania: - IZW Leczenie: Zamknięcie przewodu we wszystkich przypadkach nawet tych bez szmeru, bo jest wysokie ryzyko IZW, a efekty zamykania przezskórnego (koile, korki) i chirurgicznego bardzo dobre.

81 Wady ze stałą sinicą:tetralogia Fallota Tetralogia Falloti Cztery podstawowe cechy zespołu: 1. zwężenie tętnicy płucnej. 2. VSD, 3. przemieszczenie w prawo aorty, 4. przerost prawej komory. Zaburzenia hemodynamiczne zależą od stopnia zwężenia t. płucnej, gdyż zazwyczaj VSD jest zawsze duży. Częściej zwężenie jest istotne, co jest powodem przecieku prawo-lewego, a klinicznym obrazem jest sinica centralna. Mniejszy stopień zwężenia może powodować prawo-lewy przeciek tylko w wysiłku. Rzadko występuje łagodne zwężenie t. płucnej, które warunkuje przeciek lewo prawy.

82 Tetralogia Fallota Tetralogia Falloti obraz kliniczny W najczęstszym typie ze znacznym zwężeniem ujścia stwierdza się upośledzenie rozwoju fizycznego, centralną sinicę, ograniczenie zdolności wykonywania wysiłku, przyjmowanie przez dziecko pozycji kucznej, napady anoksemiczne chwilowa przerwa przepływu krwi z PK do t. płucnej (drgawki, sinienie, hiperwentylacja i utrata przytomności rano i po karmieniu), objawy niedotlenienia OUN (zawroty głowy, omdlenia) spowodowane zwolnionym przepływem zagęszczonej krwi przez n. mózgowe.często występują: krwotoki mózgowe, krwawienie z nosa, krwioplucie i fusowate wymioty B. Podmiotowe: 1. Stała i głęboka sinica powłok i błon śluzowych. 2. Palce pałeczkowate i wypukłe paznokcie (szkiełka do zegarków). 3. Nastrzyknięte i przekrwione spojówki i przerośnięte dziąsła

83

84

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych Wrodzone wady serca u dorosłych - rozpoznane po raz pierwszy w wieku dorosłym - wada mało zaawansowana w dzieciństwie - nie korygowana - wada po korekcji lub zabiegu paliatywnym w dzieciństwie - niewydolność

Bardziej szczegółowo

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński TETRALOGIA FALLOTA Karol Zbroński Plan prezentacji Historia Definicja Epidemiologia i genetyka Postacie kliniczne Diagnostyka Postępowanie Powikłania Historia Definicja 1 - ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Bardziej szczegółowo

ASD. 3-14% wad serca. jedna z częstszych wrodzona anomalia. ubytek tkanki przegrody IAS; może być w każdym miejscu; wada izolowana;

ASD. 3-14% wad serca. jedna z częstszych wrodzona anomalia. ubytek tkanki przegrody IAS; może być w każdym miejscu; wada izolowana; ASD ASD 3-14% wad serca jedna z częstszych wrodzona anomalia ubytek tkanki przegrody IAS; może być w każdym miejscu; wada izolowana; (+) PS, TAPVD, VSD, PDA, MS, z.barlowe a. Rozwój przegrody międzyprzedsionkowej

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 2.

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 2. Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 2. W tej części opisujemy zwężenie odpływu prawej i lewej komory, tetralogię Fallota i inne. 5. Przetrwały przewód tętniczy Nieprawidłowe połączeniem na poziomie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Wady serca z przeciekiem lewo-prawym

Wady serca z przeciekiem lewo-prawym Folia Cardiol. 2001, tom 8, supl. B Folia Cardiol. 2001, tom 8, supl. B, B6 B11 Copyright 2001 Via Medica ISSN 1507 4145 Wady serca z przeciekiem lewo-prawym Definicja. Wady, w których dochodzi do przecieku

Bardziej szczegółowo

Topografia klatki piersiowej. Badanie fizykalne układu krążenia. Topografia klatki piersiowej. Topografia klatki piersiowej 2015-04-23

Topografia klatki piersiowej. Badanie fizykalne układu krążenia. Topografia klatki piersiowej. Topografia klatki piersiowej 2015-04-23 Topografia klatki piersiowej Badanie fizykalne układu krążenia KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 A Pachowa przednia prawa B Obojczykowa środkowa prawa C Mostkowa D Obojczykowa środkowa lewa E Pachowa przednia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA WRODZONYCH WAD SERCA U DZIECI

ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA WRODZONYCH WAD SERCA U DZIECI ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA WRODZONYCH WAD SERCA U DZIECI Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu Wrodzone wady serca częstość występowania 10

Bardziej szczegółowo

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB SERCA U CIĘŻARNYCH OKOŁO 0,5-1% PRZYCZYNA OKOŁO 10-15% ŚMIERTELNOŚCI MATEK WZROST OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ O 50% WZROST OBJĘTOŚCI MINUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

Układ krążenia część 2. Osłuchiwanie serca.

Układ krążenia część 2. Osłuchiwanie serca. Układ krążenia część 2 Osłuchiwanie serca. Osłuchiwanie serca Osłuchiwanie serca miejsce osłuchiwania Miejsca osłuchiwania : Zastawka dwudzielna - V międzyżebrze palec przyśrodkowo od lewej linii środkowo-

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 1.

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 1. Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 1. W ostatnim czasie liczba osób młodych i dorosłych po leczeniu zabiegowym wrodzonych wad serca stale się zwiększa, co wymaga przygotowania odpowiednio przeszkolonej

Bardziej szczegółowo

WADY ZASTAWKI AORTALNEJ

WADY ZASTAWKI AORTALNEJ WADY ZASTAWKI AORTALNEJ STENOZA AORTALNA PRZYCZYNY wrodzona (zastawka dwupłatkowa) nabyta (zmiany zwyrodnieniowe, choroba reumatyczna) wiek płeć (M>K) palenie tytoniu nadwaga zastawka dwupłatkowa nadciśnienie

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca Obiektywny dowód dysfunkcji serca i i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

KLINIKA NEUROLOGII I PEDIATRII WUM

KLINIKA NEUROLOGII I PEDIATRII WUM KLINIKA NEUROLOGII I PEDIATRII WUM } 3-5 do 12 na 1000 żywo urodzonych dzieci } średnio 10 na 1000 żywo urodzonych } Większość wad wymaga leczenia kardiochirurgicznego, przede wszystkim w pierwszym roku

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia krążenia płodowego

Patofizjologia krążenia płodowego Patofizjologia krążenia płodowego Krążenie płodowe w warunkach prawidłowych W łożysku dochodzi do wymiany gazów i składników odżywczych pomiędzy oboma krążeniami Nie dochodzi do mieszania się krwi w obrębie

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca i Obiektywny dowód dysfunkcji serca i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Serce jednokomorowe Wiele synonimów - pojedyńcza komora (single ventricle),

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

Przewlekła niewydolność serca - pns

Przewlekła niewydolność serca - pns Przewlekła niewydolność serca - pns upośledzenie serca jako pompy ssąco-tłoczącej Zastój krwi Niedotlenienie tkanek Pojemność minutowa (CO) serca jest zbyt mała do aktualnego stanu metabolicznego ustroju

Bardziej szczegółowo

2015-04-23. Wrodzone wady serca: od 6 do 19 przypadków/1000 żywych urodzeń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Wrodzone wady serca u dorosłych:

2015-04-23. Wrodzone wady serca: od 6 do 19 przypadków/1000 żywych urodzeń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Wrodzone wady serca u dorosłych: Wrodzone wady serca: od 6 do 19 przypadków/1000 żywych urodzeń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 najczęstsze: dwupłatkowa zastawka aortalna 13,7/1000 żywych urodzeń ubytek przegrody międzykomorowej 4,2/1000

Bardziej szczegółowo

Zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym

Zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym 162 Choroba nadciśnieniowa serca Prezentacja dwuwymiarowa S Przerost (> 12 mm) mięśnia sercowego (od umiarkowanego do znacznego), obejmujący głównie przegrodę międzykomorową, brak odcinkowych zaburzeń

Bardziej szczegółowo

6. Badania inwazyjne i zabiegi lecznicze w wadach wrodzonych serca u dzieci

6. Badania inwazyjne i zabiegi lecznicze w wadach wrodzonych serca u dzieci 6. Badania inwazyjne i zabiegi lecznicze w wadach wrodzonych serca u dzieci Joanna Książyk Badanie inwazyjne, zwane potoczne cewnikowaniem serca, to diagnostyczne badanie układu krążenia, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko Podstawy echokardiografii Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek,

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Opracował: Arkadiusz Podgórski

Opracował: Arkadiusz Podgórski Opracował: Arkadiusz Podgórski Serce to pompa ssąco-tłocząca, połoŝona w klatce piersiowej. Z zewnątrz otoczone jest workiem zwanym osierdziem. Serce jest zbudowane z tkanki mięśniowej porzecznie prąŝkowanej

Bardziej szczegółowo

CZ STO WYST POWANIA WRODZONYCH WAD SERCA WYNOSI OK. 0,8-1,2 NA 1000 YWO URODZONYCH NOWORODKÓW

CZ STO WYST POWANIA WRODZONYCH WAD SERCA WYNOSI OK. 0,8-1,2 NA 1000 YWO URODZONYCH NOWORODKÓW Wady wrodzone serca u dzieci - diagnostyka i leczenie przeznaczyniowe Zakład Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny CZ STO WYST POWANIA WRODZONYCH WAD SERCA WYNOSI OK. 0,8-1,2 NA 1000

Bardziej szczegółowo

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym

Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym Wielkością i kształtem przypomina dłoń zaciśniętą w pięść. Położone jest w klatce piersiowej tuż za mostkiem. Otoczone jest mocnym, łącznotkankowym workiem zwanym osierdziem. Wewnętrzna powierzchnia osierdzia

Bardziej szczegółowo

ZASTAWKA MITRALNA. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM

ZASTAWKA MITRALNA. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM ZASTAWKA MITRALNA Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM Zastawka mitralna APARAT MITRALNY 1. Ściany z mięśniami brodawkowatymi 2. Struny ścięgniste 3. Płatki mitralne

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych Anatomia i fizjologia układu krążenia Łukasz Krzych Wytyczne CMKP Budowa serca RTG Unaczynienie serca OBSZARY UNACZYNIENIA Układ naczyniowy Układ dąży do zachowania ośrodkowego ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

Chory po korekcji wady przeciekowej pamiętaj o nadciśnieniu płucnym. Piotr Hoffman Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytut Kardiologii Warszawa - Wawer

Chory po korekcji wady przeciekowej pamiętaj o nadciśnieniu płucnym. Piotr Hoffman Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytut Kardiologii Warszawa - Wawer Chory po korekcji wady przeciekowej pamiętaj o nadciśnieniu płucnym Piotr Hoffman Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytut Kardiologii Warszawa - Wawer Klasyfikacja Dana Point, 2008 Klasyfikacja anatomicznoczynnościowa

Bardziej szczegółowo

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa wykorzystuje metody obrazowania narządów oraz sprzęt i techniki stosowane w radiologii naczyniowej do przeprowadzania zabiegów leczniczych

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa i zawał serca.

Choroba wieńcowa i zawał serca. Choroba wieńcowa i zawał serca. Dr Dariusz Andrzej Tomczak Specjalista II stopnia chorób wewnętrznych Choroby serca i naczyń 1 O czym będziemy mówić? Budowa układu wieńcowego Funkcje układu wieńcowego.

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dzieci. Wady bezsinicze z prawidłowym przepływem płucnym. Wady sinicze ze zmniejszonym przepływem płucnym

Wrodzone wady serca u dzieci. Wady bezsinicze z prawidłowym przepływem płucnym. Wady sinicze ze zmniejszonym przepływem płucnym Wrodzone wady serca u dzieci. Wady bezsinicze z prawidłowym przepływem płucnym. Wady sinicze ze zmniejszonym przepływem płucnym Koartacja aorty, zwężenie drogi odpływu lewej komory, zwężenie odpływu prawej

Bardziej szczegółowo

Standardy PTK. WADY WRODZONE SERCA u DOROSŁYCH

Standardy PTK. WADY WRODZONE SERCA u DOROSŁYCH Standardy PTK Opracowane przez zespół: WADY WRODZONE SERCA u DOROSŁYCH Członkowie: Przewodniczący: Dr hab. med. Piotr Hoffman Instytut Kardiologii - Warszawa Dr hab. med. Jacek Białkowski Śląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

2014-01-27. Wady wrodzone serca. Wady nabyte serca. Wrodzona wada serca to anomalia w strukturze serca, która powstała przed urodzeniem.

2014-01-27. Wady wrodzone serca. Wady nabyte serca. Wrodzona wada serca to anomalia w strukturze serca, która powstała przed urodzeniem. Wady wrodzone serca Dr n. med. Agnieszka Barbara Wsół 09/12/2013 Wady nabyte serca Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM Wrodzona wada serca to anomalia w strukturze serca, która powstała przed

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII Prof. nadzw. dr hab. med. Marek Jemielity Klinika Kardiochirurgii UM w Poznaniu Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego Układ krążenia Serce Naczynia krwionośne Układ krążenia Prawa strona serca tłoczy krew do płuc (krążenia płucnego), gdzie odbywa

Bardziej szczegółowo

Przełożenie wielkich pni tętniczych (d-tga). Wytyczne postępowania.

Przełożenie wielkich pni tętniczych (d-tga). Wytyczne postępowania. Przełożenie wielkich pni tętniczych (d-tga). Wytyczne postępowania. Wada charakteryzuje się: (1) zgodnym połączeniem przedsionkowo-komorowym (prawidłowe połączenie przedsionków i komór), (2) niezgodnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy echokardiografii

Podstawy echokardiografii Echokardiografia podstawy Podstawy echokardiografii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 - badanie echokardiograficzne jest metodą oceny serca wykorzystującą ultradźwięki - głowica echokardiografu emituje

Bardziej szczegółowo

Patomorfologia wykład 11. Patomorfologia. wrodzone wady serca. wrodzone wady serca - etiologia 25.01.2015 WRODZONE WADY SERCA

Patomorfologia wykład 11. Patomorfologia. wrodzone wady serca. wrodzone wady serca - etiologia 25.01.2015 WRODZONE WADY SERCA Patomorfologia wykład 11 Patomorfologia Wykład 11 Patologia serca i naczyń - wady wrodzone serca, - choroby osierdzia, - zapalenia mięśnia sercowego - nowotwory serca i naczyń prof hab. n. med. Andrzej

Bardziej szczegółowo

2. SERCE I DUŻE NACZYNIA

2. SERCE I DUŻE NACZYNIA 2. SERCE I DUŻE NACZYNIA METODY BADANIA: Zdjęcie przeglądowe w rzucie tylno-przednim (P-A) oraz bocznym Echokardiografia dwuwymiarowa (2D) oraz dopplerowska Tomografia komputerowa Rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

Wywiady - - układ krążenia. Łukasz Jankowski

Wywiady - - układ krążenia. Łukasz Jankowski Wywiady - - układ krążenia Łukasz Jankowski Ból w klatce piersiowej Ból wieńcowy Patofizjologia: Efekt zaburzeń podaży i popytu na tlen, wynikający z miażdżycy tętnic wieńcowych (choroba wieńcowa) Inne

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA, 2006: 135 138 (przypadek 31) i 147 150 (przypadek 34) PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Fizjologia układu krążenia

Fizjologia układu krążenia Fizjologia układu krążenia Ćwiczenie II. l. Badanie fizykalne serca a/ oglądanie klatki piersiowej - punkty i linie orientacyjne, ocena kształtu, budowy klatki piersiowej /symetria, wysklepienie, ruchomość

Bardziej szczegółowo

Podstawy echokardiografii

Podstawy echokardiografii Podstawy echokardiografii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Echokardiografia podstawy - badanie echokardiograficzne jest metodą oceny serca wykorzystującą ultradźwięki - głowica echokardiografu emituje

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PAWEŁ MONCZNIK, RAFAŁ DRWIŁA, TOMASZ DAROCHA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KSS IM. JANA PAWŁA II HISTORIA KONTRAPULSACJI 1958 - Harken i Britwell

Bardziej szczegółowo

Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego

Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego Choroby układu oddechowego wśród mieszkańców powiatu ostrołęckiego Podczas akcji przebadano 4400 osób. Na badania rozszerzone skierowano ok. 950 osób. Do tej pory przebadano prawie 600 osób. W wyniku pogłębionych

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM Marcin Kurzyna, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Choroby

Bardziej szczegółowo

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA. Małgorzata Weryk SKN Ankona

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA. Małgorzata Weryk SKN Ankona OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA Małgorzata Weryk SKN Ankona definicja Układ oddechowy nie zapewnia utrzymania prężności O2 i CO2 we krwi tętniczej w granicach uznanych za fizjologiczne PaO2 < 50 mmhg (przy

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2016 r. (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 marca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Przewlekła obturacyjna choroba płuc. II Katedra Kardiologii

Przewlekła obturacyjna choroba płuc. II Katedra Kardiologii Przewlekła obturacyjna choroba płuc II Katedra Kardiologii Definicja Zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

Bardziej szczegółowo

CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION. (Hypertension)

CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION. (Hypertension) Przewlekłe zakrzepowo- zatorowe nadciśnienie płucne - CTEPH Skrót angielski: CTEPH CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION przewlekłe zakrzepowo- zatorowe nadciśnienie płucne (Chronic) (Thromboembolic)

Bardziej szczegółowo

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Sprawność fizyczna (fitness) 1. Siła, moc i wytrzymałość mięśniowa (muscular fitness) 2. Szybkość 3. Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Przypadki kliniczne EKG

Przypadki kliniczne EKG Przypadki kliniczne EKG Przedrukowano z: Mukherjee D. ECG Cases pocket. Börm Bruckmeier Publishing LLC, Hermosa Beach, CA 2006: 139 142 (przypadek 32); 143 146 (przypadek 33). PRZYPADEK NR 1 1.1. Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków Aleksandra Jarecka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

Wojciech Król Wojciech Braksator Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL WUM

Wojciech Król Wojciech Braksator Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL WUM Wojciech Król Wojciech Braksator Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL WUM Plan Anatomia Metody obrazowania: Echo Angio CT Angio MRI Tętniak aorty piersiowej.

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

Stany zagrożenia życia w kardiologii

Stany zagrożenia życia w kardiologii Stany zagrożenia życia w kardiologii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Rozwarstwienie aorty Tamponada serca Powikłania mechaniczne zawału serca Ostry zespół wieńcowy Zatorowość płucna Obrzęk płuc Ostra

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2015 Kardiologia inwazyjna - terminologia DIAGNOSTYKA: Koronarografia Cewnikowanie prawego serca Badanie elektrofizjologiczne LECZENIE: Angioplastyka wieńcowa Implantacje

Bardziej szczegółowo

NOWORODEK Z WADĄ PRZEWODOZALEŻNĄ

NOWORODEK Z WADĄ PRZEWODOZALEŻNĄ NOWORODEK Z WADĄ PRZEWODOZALEŻNĄ Dr n. med. Anna Turska-Kmieć Klinika Kardiologii IP CZD Warszawa Krążenie płucne Prawa komora PK - rola pompy objętościowej wyrzut krwi do podatnego na rozciąganie obszaru

Bardziej szczegółowo

Twoja. Katalog kursów. Zapisy oraz informacje o szkoleniach. Kontakt: tel wew. 205

Twoja. Katalog kursów. Zapisy oraz informacje o szkoleniach. Kontakt: tel wew. 205 Twoja Katalog kursów Kontakt: tel. 32 730 32 23 wew. 205 biuro@ Zapisy oraz informacje o szkoleniach www. Wykładowca: dr P. Życiński Podstawy diagnostyki USG narządów jamy brzusznej 09:00-19:00 (dzień

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dzieci. Wady sinicze i bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym

Wrodzone wady serca u dzieci. Wady sinicze i bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym Wrodzone wady serca u dzieci. Wady sinicze i bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym Wady bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym. Drożny otwór owalny. Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej typu

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe. Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Migotanie przedsionków i leczenie przeciwzakrzepowe Małgorzata Kuzin Instytut Kardiologii Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej (ang. atrial fibrillation, AF) Migotanie przedsionków - definicja

Bardziej szczegółowo

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - IZW. Częstość występowania: ~ 4-10/100000/rok. Śmiertelność: nie leczone 100% leczone 30% szt.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - IZW. Częstość występowania: ~ 4-10/100000/rok. Śmiertelność: nie leczone 100% leczone 30% szt. Infekcyjne zapalenie wsierdzia - IZW Częstość występowania: ~ 4-10/100000/rok Śmiertelność: nie leczone 100% leczone 30% szt.zastawka - 50% IZW - Patogeneza Uszkodzenie wsierdzia Bakteriemia WEGETACJA

Bardziej szczegółowo

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok TAVI Od początku XXI wieku rozwija się metoda przezskórnego wszczepienia

Bardziej szczegółowo

WADY SERCA U DZIECI Z ZESPOŁEM MARFANA

WADY SERCA U DZIECI Z ZESPOŁEM MARFANA WADY SERCA U DZIECI Z ZESPOŁEM MARFANA lek. Małgorzata Ludzia Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawa, 23.06.2018 Plan

Bardziej szczegółowo

Chłopiec z głośnym szmerem nad sercem

Chłopiec z głośnym szmerem nad sercem DZIECKO W PRZYCHODNI DZIECI CHORYCH JAK DIAGNOZOWAĆ? JAK LECZYĆ? Chłopiec z głośnym szmerem nad sercem dr n.med. Anna Turska-Kmieć Klinika Kardiologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA 2015-04-23

Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA 2015-04-23 Definicja INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Wewnątrznaczyniowe zakażenie obejmujące struktury serca (np. zastawki, wsierdzie komór i przedsionków), duże naczynia krwionośne

Bardziej szczegółowo

Układ sercowo-naczyniowy

Układ sercowo-naczyniowy 17 Układ sercowo-naczyniowy 17.1. Diagnostyka różnicowa chorób układu sercowo-naczyniowego 17.1.1. Zasady badania fizykalnego układu krążenia Zasady badania fizykalnego układu krążenia są przykładem budowanego

Bardziej szczegółowo

KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI

KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI CELE KSZTAŁCENIA Patologia ogólna łączy wiedzę z zakresu podstawowych nauk lekarskich. Stanowi pomost pomiędzy kształceniem przed klinicznym i klinicznym. Ułatwia zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Kardiomiopatie. Piotr Abramczyk

Kardiomiopatie. Piotr Abramczyk Kardiomiopatie Piotr Abramczyk Definicja (ESC, 2008r.) Kardiomiopatia to choroba mięśnia sercowego, w której jest on morfologicznie i czynnościowo nieprawidłowy, o ile nie występuje jednocześnie choroba

Bardziej szczegółowo

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając R A D I O L O G I A Z A B I E G O W A Radiologia Zabiegowa Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0) Załącznik B.31. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0) A. Leczenie TNP u dorosłych 1. Leczenie I rzutu 1.1 Leczenie I rzutu sildenafilem 1.2 Leczenie I rzutu bosentanem 2.

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii

Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia

Bardziej szczegółowo

Coarctation of aorta in a 40 year-old female with bicuspid aortic valve a case report

Coarctation of aorta in a 40 year-old female with bicuspid aortic valve a case report Chorzy trudni nietypowi/case report Kardiologia Polska 2011; 69, 4: 367 372 ISSN 0022 9032 Koarktacja aorty u 40 letniej chorej z dwupłatkową zastawką aortalną. Wartość logicznego myślenia. Czy warto dobrze

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze

Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Niewydolność serca Nadciśnienie tętnicze Choroba niedokrwienna serca zapotrzebowanie na O2 > moŝliwości podaŝy O2 niedotlenienie upośledzenie czynności mięśnia sercowego przemijające trwałe

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki kardiologicznej u dzieci. słowa kluczowe: diagnostyka kardiologiczna, osłuchiwanie serca, EKG, ECHO

Podstawy diagnostyki kardiologicznej u dzieci. słowa kluczowe: diagnostyka kardiologiczna, osłuchiwanie serca, EKG, ECHO WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE Janina Aleszewicz-Baranowska 1, Wanda Komorowska 2 1 Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Akademia Medyczna w Gdańsku 2 Międzyuczelniane Uniwersyteckie Centrum

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

URAZY KLATKI PIERSIOWEJ

URAZY KLATKI PIERSIOWEJ URAZY KLATKI PIERSIOWEJ URAZY KLATKI PIERSIOWEJ W 25 % są przyczyną zgonów MECHANIZM URAZU Bezpośrednie (przenikające, tępe, miażdżące) Pośrednie (deceleracja, podmuch) Najczęściej bez widocznych uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Dr n. med. Anna Prokop-Staszecka Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Przewodnicząca Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa Schorzenia dolnych dróg oddechowych

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Przerwany ³uk aorty. Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski. 3.1. Wstêp. 3.2. Anatomia i klasyfikacja wady ROZDZIA 3

Przerwany ³uk aorty. Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski. 3.1. Wstêp. 3.2. Anatomia i klasyfikacja wady ROZDZIA 3 27 ROZDZIA 3 Przerwany ³uk aorty 3.1. Wstêp Przerwanie ³uku aorty jest rzadk¹ patologi¹, która polega na braku ci¹g³oœci têtnicy g³ównej w tym odcinku. Jest efektem zaburzeñ tworzenia ³uków aortalnych

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

7. Wady serca. Wstęp. Edward Malec, Katarzyna Januszewska, Jacek Kołcz, Tomasz Mroczek, Małgorzata Procelewska, Joanna Książyk

7. Wady serca. Wstęp. Edward Malec, Katarzyna Januszewska, Jacek Kołcz, Tomasz Mroczek, Małgorzata Procelewska, Joanna Książyk 7. Wady serca Edward Malec, Katarzyna Januszewska, Jacek Kołcz, Tomasz Mroczek, Małgorzata Procelewska, Joanna Książyk Wstęp Wrodzone wady serca to nieprawidłowości w strukturze serca lub jego czynności

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i zabiegi elektrofizjologiczne

Diagnostyka i zabiegi elektrofizjologiczne Diagnostyka i zabiegi elektrofizjologiczne Przygotowanie chorego Opieka po zabiegu Powikłania KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 1. Weryfikacja objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca (omdlenia,

Bardziej szczegółowo

KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI

KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI KURS PATOFIZJOLOGII WYDZIAŁ LEKARSKI CELE KSZTAŁCENIA Patologia ogólna łączy wiedzę z zakresu podstawowych nauk lekarskich. Stanowi pomost pomiędzy kształceniem przed klinicznym i klinicznym. Ułatwia zrozumienie

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie w tętnicy płucnej

Ciśnienie w tętnicy płucnej 10 Ciśnienie w tętnicy płucnej Echokardiografia w połączeniu z badaniem doplerowskim stanowi metodę wiarygodną, nieinwazyjną i łatwą w zastosowaniu przy określaniu ciśnienia w tętnicy płucnej (PAP). Pułapki

Bardziej szczegółowo

zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej

zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej Objawy zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych są bardzo mało charakterystyczne. Najczęściej występują ból i obrzęk, znacznie rzadziej zaczerwienienie

Bardziej szczegółowo