Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom"

Transkrypt

1 TECHNIKA ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Dział programowy: Kuchnia bezpieczna i przyjazna użytkownikom Nr 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) podczas działań praktycznych zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy opisuje zasady organizacji stanowiska pracy w kuchni Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) podczas działań praktycznych Wyjaśnia podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy opisuje zasady organizacji stanowiska pracy w kuchni 3 Poznawanie kuchni bezpiecznej i przyjaznej użytkownikom. Zna zasady BHP przy korzystaniu ze sprzętu Odczytuje informacje z instrukcji obsługi urządzeń Rozpoznaje elementy współczesne w kuchni Nazywa poszczególne elementy urządzeń Zna termin higieniczny tryb życia Wymienia zasady BHP przy korzystaniu ze sprzętu AGD i stosuje się do nich Odczytuje i wyjaśnia informacje z instrukcji obsługi urządzeń Rozpoznaje elementy współczesne w kuchni Nazywa poszczególne elementy urządzeń, weryfikuje warunki stosowania tych urządzeń Wyjaśnia termin higieniczny tryb życia 1

2 2 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) podczas działań praktycznych zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy opisuje zasady organizacji stanowiska pracy w kuchni zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) podczas działań praktycznych zna i potrafi zastosować podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy opisuje i potrafi zastosować zasady organizacji stanowiska pracy w kuchni 3 Poznawanie kuchni bezpiecznej i przyjaznej użytkownikom. Wymienia zasady BHP przy korzystaniu ze sprzętu AGD i stosuje się do nich Odczytuje, wyjaśnia z instrukcji obsługi urządzeń Rozpoznaje elementy współczesne w kuchni i ma wiedzę dotyczącą historii powstawania sprzętów i urządzeń pomocnych w kuchni Nazywa poszczególne elementy urządzeń, Wyjaśnia termin higieniczny tryb życia Wymienia i rozumie zasady BHP przy korzystaniu ze sprzętu AGD i stosuje się do nich Odczytuje, wyjaśnia i korzysta z instrukcji obsługi urządzeń Rozpoznaje elementy współczesne w kuchni i weryfikuje swoja wiedzę dotyczącą historii powstawania sprzętów i urządzeń pomocnych w kuchni Nazywa poszczególne elementy urządzeń, weryfikuje warunki stosowania tych urządzeń Wyjaśnia i rozumie termin higieniczny tryb życia 2

3 Dział programowy: Zasady racjonalnego żywienia. Nr 4-7 Poznawanie zasad racjonalnego żywienia. Zna podstawowe pojęcia dotyczące zasad racjonalnego odżywiania się człowieka Wymienia podstawowe pojęcia dotyczące zasad racjonalnego odżywiania się człowieka Wie jakie są podstawowe zasady odżywiania Zna Piramidą Zdrowego Żywienia Wymienia składniki pokarmowe i składniki odżywcze Zna pojęcia: zapotrzebowanie energetyczne i normy żywieniowe Zna zasady higieny niezbędnego elementu właściwego żywienia Uzasadnia niezmienność podstawowych zasad odżywiania Określa założenia pozwalające na budowę Piramidy Zdrowego Żywienia Potrafi opisać Piramidę Zdrowego Żywienia Rozróżnia składniki pokarmowe i składniki odżywcze Wyjaśnia pojęcia: zapotrzebowanie energetyczne i normy żywieniowe Omawia niezbędnego elementu właściwego żywienia Uzasadnia celowość aktywności fizycznej w życiu 3

4 4-7 Poznawanie zasad racjonalnego żywienia. Wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące zasad racjonalnego odżywiania się człowieka Wymienia i wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące zasad racjonalnego odżywiania się człowieka Uzasadnia niezmienność podstawowych zasad odżywiania Określa założenia pozwalające na budowę Piramidy Zdrowego Żywienia Posługuje się Piramidą Zdrowego Żywienia Rozróżnia składniki pokarmowe i składniki odżywcze Ocenia składniki żywności pod kątem odżywiania się Wyjaśnia pojęcia: zapotrzebowanie energetyczne i normy żywieniowe Omawia i stosuje zasady higieny niezbędnego elementu właściwego żywienia Uzasadnia celowość aktywności fizycznej w życiu Rozpoznaje współczesne problemy żywieniowe Uzasadnia niezmienność podstawowych zasad odżywiania ocenia czy spożywanie produktów przetworzonych, modyfikowanych, zawierających konserwanty ma wpływ na zasady odżywiania się Określa założenia pozwalające na budowę Piramidy Zdrowego Żywienia Posługuje się Piramidą Zdrowego Żywienia Rozróżnia składniki pokarmowe i składniki odżywcze Ocenia składniki żywności pod kątem odżywiania się Wyjaśnia pojęcia: zapotrzebowanie energetyczne i normy żywieniowe Omawia i stosuje zasady higieny niezbędnego elementu właściwego żywienia Uzasadnia celowość aktywności fizycznej w życiu Rozpoznaje i potrafi analizować współczesne problemy żywieniowe 4

5 Dział programowy: Zasady budowy jadłospisów i określania diet Poznawanie zasad budowy jadłospisów i określania diet. Zna zasady budowy jadłospisów Odczytuje tabele Zna różnice w zapotrzebowaniu organizmu na składniki odżywcze w zależności od wieku, płci, trybu życia, zawodu itp. Omawia zasady budowy jadłospisów Odczytuje tabele, rozpoznaje dane dla poszczególnych grup populacji Opisuje różnice w zapotrzebowaniu organizmu na składniki odżywcze w zależności od wieku, płci, trybu życia, zawodu itp. Zna zasady eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności Zna oznaczenia substancji stosowanych do konserwowania żywności i umieszczane na opakowaniach, Zna sposoby konserwowania i przechowywania żywności Planuje jadłospis zgodnie z zasadami dla określonej grupy ludzi stosując zasady racjonalnego odżywiania się Zna rolę zawodu dietetyka we współczesnym świecie Omawia zasady eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności Rozpoznaje oznaczenia substancji stosowanych do konserwowania żywności i umieszczane na opakowaniach Omawia sposoby konserwowania i przechowywania żywności Wskazuje działania w zakresie ekologii związane z gospodarstwem domowym 5

6 8-12 Poznawanie zasad budowy jadłospisów i określania diet. Omawia i stosuje zasady budowy jadłospisów Odczytuje tabele, rozpoznaje dane dla poszczególnych grup populacji Omawia i stosuje zasady budowy jadłospisów Odczytuje i rozumie tabele, rozpoznaje dane dla poszczególnych grup populacji Wyjaśnia różnice w zapotrzebowaniu organizmu na składniki odżywcze w zależności od wieku, płci, trybu życia, zawodu itp. Projektuje jadłospis zgodnie z zasadami dla określonej grupy ludzi (zwraca uwagę na młodzież w wieku gimnazjalnym), stosując zasady racjonalnego odżywiania się i rachunku ekonomicznego Omawia i ocenia rolę zawodu dietetyka we współczesnym świecie Omawia zasady eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności Rozpoznaje oznaczenia substancji stosowanych do konserwowania żywności i umieszczane na opakowaniach, zna ich wpływ na organizm człowieka Omawia sposoby konserwowania i przechowywania żywności Wskazuje działania w zakresie ekologii związane z gospodarstwem domowym Przygotowuje wybrane potrawy, stosuje się do podanych przepisów (procesów technologicznych) Wyjaśnia i rozumie różnice w zapotrzebowaniu organizmu na składniki odżywcze w zależności od wieku, płci, trybu życia, zawodu itp. Projektuje i zestawia jadłospis zgodnie z zasadami dla określonej grupy ludzi (zwraca uwagę na młodzież w wieku gimnazjalnym), stosując zasady racjonalnego odżywiania się i rachunku ekonomicznego Omawia i ocenia rolę zawodu dietetyka we współczesnym świecie Omawia i stosuje zasady eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności Rozpoznaje oznaczenia substancji stosowanych do konserwowania żywności i umieszczane na opakowaniach, ocenia ich wpływ na organizm człowieka Omawia i rozumie sposoby konserwowania i przechowywania żywności Wskazuje i potrafi zastosować działania w zakresie ekologii związane z gospodarstwem domowym Przygotowuje wybrane potrawy, stosuje się do podanych przepisów (procesów technologicznych) 6

7 Dział programowy: Technologia żywienia obróbka żywności. Nr Poznawanie technologii żywienia obróbki żywności. Zna zasady eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności Zna oznaczenia substancji stosowanych do konserwowania żywności i umieszczane na opakowaniach Zna sposoby konserwowania i przechowywania żywności Omawia zasady eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności Rozpoznaje oznaczenia substancji stosowanych do konserwowania żywności i umieszczane na opakowaniach, ocenia ich wpływ na organizm człowieka Wymienia sposoby konserwowania i przechowywania żywności Zna działania w zakresie ekologii związane z gospodarstwem domowym 7

8 13-15 Poznawanie technologii żywienia obróbki żywności. Omawia zasady eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności Rozpoznaje oznaczenia substancji stosowanych do konserwowania żywności i umieszczane na opakowaniach, ocenia ich wpływ na organizm człowieka Omawia i stosuje zasady eksploatacji i konserwacji poszczególnych urządzeń stosowanych przy obróbce żywności Rozpoznaje i rozumie oznaczenia substancji stosowanych do konserwowania żywności i umieszczane na opakowaniach, ocenia i analizuje ich wpływ na organizm człowieka Omawia sposoby konserwowania i przechowywania żywności Wskazuje działania w zakresie ekologii związane z gospodarstwem domowym Przygotowuje wybrane potrawy, stosuje się do podanych przepisów (procesów technologicznych) Omawia i potrafi zastosować sposoby konserwowania i przechowywania żywności Wskazuje i potrafi zaplanować działania w zakresie ekologii związane z gospodarstwem domowym Przygotowuje wybrane potrawy, stosuje się do podanych przepisów (procesów technologicznych) 8

9 Dział programowy: Zdrowa i bezpieczna żywność Poznawanie zdrowej i bezpiecznej żywności. Zna znaczenie pojęcia zdrowa żywność Wyjaśnia znaczenie pojęcia zdrowa żywność Zna zdrowe, bezpieczne produkty, Potrafi wymienić sposoby produkowania zdrowej żywności Zna pojęcie terminu przydatności do spożycia Wskazuje zdrowe, bezpieczne produkty Wskazuje sposoby produkowania zdrowej żywności Rozróżnia na opakowaniu informacje dotyczących terminu przydatności do spożycia i oznaczenia zawartości substancji dodatkowych Rozpoznaje nazwy konserwantów chemicznych na etykietach produktów żywnościowych 9

10 16-17 Poznawanie zdrowej i bezpiecznej żywności. Wyjaśnia znaczenie pojęcia zdrowa żywność Wskazuje zdrowe, bezpieczne produkty, rozróżnia tzw. żywność ekologiczną Wyjaśnia i rozumie znaczenie pojęcia zdrowa żywność Wskazuje zdrowe, bezpieczne produkty, rozróżnia tzw. żywność ekologiczną Wskazuje sposoby produkowania zdrowej żywności Korzysta z informacji żywieniowej na opakowaniach produktów spożywczych Korzysta z informacji dotyczących terminu przydatności do spożycia i oznaczenia zawartości substancji dodatkowych Rozpoznaje nazwy konserwantów chemicznych na etykietach produktów żywnościowych Wskazuje i potrafi zastosować sposoby produkowania zdrowej żywności Korzysta z informacji żywieniowej na opakowaniach produktów spożywczych Korzysta z informacji dotyczących terminu przydatności do spożycia i oznaczenia zawartości substancji dodatkowych Rozpoznaje nazwy konserwantów chemicznych na etykietach produktów żywnościowych Wyjaśnia istotę modyfikacji genetycznej żywności 10

11 Dział programowy: Regionalne tradycje kulinarne Regionalne tradycje kulinarne. Zna charakterystyczne cechy kuchni regionalnych Omawia charakterystyczne cechy kuchni regionalnych, Zna wpływ wydarzeń historycznych na sztukę kulinarną (np. rozwój handlu na przełomie wieków, rozwój przemysłu, odkrycia i wynalazki) Nr Regionalne tradycje kulinarne. Omawia charakterystyczne cechy kuchni regionalnych, uzależnia je od warunków klimatycznych, kulturowych, zasobów naturalnych, rozwoju przemysłu spożywczego i przetwórstwa Omawia i porównuje charakterystyczne cechy kuchni regionalnych, uzależnia je od warunków klimatycznych, kulturowych, zasobów naturalnych, rozwoju przemysłu spożywczego i przetwórstwa Przedstawia wpływ wydarzeń historycznych na sztukę kulinarną (np. rozwój handlu na przełomie wieków, rozwój przemysłu, odkrycia i wynalazki) Przedstawia i analizuje wpływ wydarzeń historycznych na sztukę kulinarną (np. rozwój handlu na przełomie wieków, rozwój przemysłu, odkrycia i wynalazki) 11

12 Dział programowy: Problemy żywieniowe współczesnego świata Poznawanie problemów żywieniowych współczesnego świata. Zna problemy dotyczące żywienia z jakimi boryka się współczesny świat Wymienia problemy dotyczące żywienia z jakimi boryka się współczesny świat Zna problemy żywienia na świecie Nazywa organizacje międzynarodowe zajmujące się problemami niedożywienia i głodu Identyfikuje problemy żywienia na świecie Nazywa organizacje międzynarodowe zajmujące się problemami niedożywienia i głodu Zwraca uwagę na problem nadwagi jako konsekwencję postępu technicznego Wie co to jest wskaźnik BMI Zna tradycje kulinarne i różne potrzeby regionów 12

13 20-22 Poznawanie problemów żywieniowych współczesnego świata. Omawia i wyjaśnia problemy dotyczące żywienia z jakimi boryka się współczesny świat Identyfikuje problemy żywienia na świecie, przedstawia genezę ich powstania Omawia, wyjaśnia i rozumie problemy dotyczące żywienia z jakimi boryka się współczesny świat Identyfikuje problemy żywienia na świecie, przedstawia genezę ich powstania i analizuje przyczyny ich trwania Nazywa organizacje międzynarodowe zajmujące się problemami niedożywienia i głodu Zwraca uwagę na problem nadwagi jako konsekwencję postępu technicznego Oblicza wskaźnik BMI, ocenia swoją wagę Identyfikuje zagrożenia wynikające z wpływu mediów i reklamy na zachowanie żywieniowe ludzi Zwraca uwagę na tradycje kulinarne i różne potrzeby regionów Nazywa organizacje międzynarodowe zajmujące się problemami niedożywienia i głodu i wie czym się dokładnie zajmują Zwraca uwagę i rozumie problem nadwagi jako konsekwencję postępu technicznego Oblicza wskaźnik BMI, analizuje wynik i ocenia swoją wagę Identyfikuje i rozumie zagrożenia wynikające z wpływu mediów i reklamy na zachowanie żywieniowe ludzi Zwraca uwagę i rozumie na tradycje kulinarne i różne potrzeby regionów 13

14 Dział programowy: Zasady przygotowywania posiłków, przechowywania i konserwacji żywności Poznawanie zasad przygotowywania posiłków, przechowywania i konserwacji żywności. Zna zasady przygotowywania posiłków ze względu na uniknięcie zachorowań Zna zasady właściwego postępowania podczas transportu, przechowywania i przetwarzania Wymienia zasady przygotowywania posiłków ze względu na uniknięcie zachorowań Omawia na czym polegają zasady właściwego postępowania podczas transportu, przechowywania i przetwarzania Zna środki bezpieczeństwa stosowane przy przygotowywaniu posiłków Omawia środki bezpieczeństwa stosowane przy przygotowywaniu posiłków 14

15 23-24 Poznawanie zasad przygotowywania posiłków, przechowywania i konserwacji żywności. Wymienia i opisuje zasady przygotowywania posiłków ze względu na uniknięcie zachorowań Omawia na czym polegają zasady właściwego postępowania podczas transportu, przechowywania i przetwarzania żywności w celu maksymalnego ograniczenia strat składników pokarmowych, jednocześnie zapobiegając marnotrawstwu Omawia środki bezpieczeństwa stosowane przy przygotowywaniu posiłków Wymienia, opisuje i rozumie zasady przygotowywania posiłków ze względu na uniknięcie zachorowań Omawia i analizuje zasady właściwego postępowania podczas transportu, przechowywania i przetwarzania żywności w celu maksymalnego ograniczenia strat składników pokarmowych, jednocześnie zapobiegając marnotrawstwu Omawia i potrafi zastosować środki bezpieczeństwa stosowane przy przygotowywaniu posiłków 15

16 Dział programowy: Zasady zachowania się przy stole, nakrywania stołu, przygotowania przyjęć. Nr Poznawanie zasad zachowania się przy stole, nakrywania do stołu, przygotowywania przyjęć. Zna zasady podawania i spożywania posiłków Omawia zasady podawania i spożywania posiłków Demonstruje umiejętność zachowania się przy stole Nr Poznawanie zasad zachowania się przy stole, nakrywania do stołu, przygotowywania przyjęć. Omawia zasady i przekonuje o potrzebie właściwej organizacji pracy oraz estetyce podawania i spożywania posiłków Demonstruje umiejętność zachowania się przy stole, stosowania zasad savoir-vivre u, sposobów nakrywania stołu, doboru nakryć i dekoracji stołu Omawia i rozumie zasady i przekonuje o potrzebie właściwej organizacji pracy oraz estetyce podawania i spożywania posiłków Demonstruje umiejętność zachowania się przy stole, stosowania zasad savoir-vivre u, sposobów nakrywania stołu, doboru nakryć i dekoracji stołu 16

17 Dział programowy: Kulinarne zajęcia praktyczne Realizacja kulinarnych zajęć praktycznych. Zna potrzebę planowania pracy i przygotowywania wybranych potraw z przyniesionych produktów Demonstruje umiejętność planowania pracy i przygotowywania wybranych potraw z przyniesionych produktów Zna potrzeby żywieniowe i energetyczne konsumentów Nr Realizacja kulinarnych zajęć praktycznych. Demonstruje umiejętność planowania pracy i przygotowywania wybranych potraw z przyniesionych produktów Uwzględnia potrzeby żywieniowe i energetyczne konsumentów Nakrywa i podaje do stołu, dbając o estetykę Demonstruje i doskonali umiejętność planowania pracy i przygotowywania wybranych potraw z przyniesionych produktów Uwzględnia i analizuje potrzeby żywieniowe i energetyczne konsumentów Nakrywa i podaje do stołu, dbając o estetykę 17

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy Zajęcia żywieniowe Lp. Temat lekcji 1 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych Liczba Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

- zajęcia żywieniowe

- zajęcia żywieniowe WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II - zajęcia żywieniowe Lp. 1 Temat lekcji Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i zasadami oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy oraz wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach I gimnazjum.

Plan wynikowy oraz wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach I gimnazjum. Zajęcia żywieniowe. Plan wynikowy oraz wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach I gimnazjum. Lp. Temat lekcji 1 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Zajęcia żywieniowe WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Zajęcia żywieniowe WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Zajęcia żywieniowe WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU ZAJĘCIA TECHNICZNE TECHNIKA W PRAKTYCE I PODRĘCZNIKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć technicznych dla klasy II. Technika w praktyce Zajęcia żywieniowe. Materiały wydawnictwa Nowa Era. Lp. Temat zajęć.

Wymagania z zajęć technicznych dla klasy II. Technika w praktyce Zajęcia żywieniowe. Materiały wydawnictwa Nowa Era. Lp. Temat zajęć. Technika w praktyce Zajęcia żywieniowe. Materiały wydawnictwa Nowa Era. Wymagania z zajęć technicznych dla klasy II Lp. Temat zajęć. 1 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych-moduł żywieniowy dla klasy III Gim.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych-moduł żywieniowy dla klasy III Gim. Lp. Dział Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca 1. Kryteria oceniania z techniki. Regulamin pracowni. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych Uczeń: -wymienia

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA - ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE

TECHNIKA - ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE TECHNIKA - ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III Ewa Baran Treści nauczania określenie znaczenia BHP przy korzystaniu ze sprzętu AGD analizowanie sytuacji mogących prowadzić do zagrożenia zdrowia

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz)

ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM. ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) BHP, ORGANIZACJA PRACY ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM ZAJĘCIA MECHANICZNE (35 godz) określam czynniki, które wpływają na wypadki podczas posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej wymieniam zawartość

Bardziej szczegółowo

wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 1 -

wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą 1 - Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie II. Moduł: Zajęcia żywieniowe, 1 godzina tygodniowo. Opracowane na podstawie programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum, wyd. Nowa Era L.p Temat

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z zajęć technicznych kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z zajęć technicznych kl. II Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla uczniów z opinią PPP w klasie II. Moduł: Zajęcia żywieniowe, 1 godzina tygodniowo. Opracowane na podstawie programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE Zajęcia żywieniowe klasa II I. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania Zajęcia żywieniowe Cele kształcenia określanie zasad racjonalnego żywienia i stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE DLA KLAS III ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE DLA KLAS III ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE DLA KLAS III ROK SZKOLNY 2014/2015 (na podstawie podręcznika Technika w praktyce zajęcia żywieniowe ) UWAGA!

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE moduł kulinarny

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE moduł kulinarny PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE moduł kulinarny Bożena Bęzel Ewa Uljasz wydawnictwo WSIP 2009 Spis treści I. Założenia dydaktyczne i wychowawcze II. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Zajęcia techniczne klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne Zajęcia techniczne klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne Zajęcia techniczne klasa II gimnazjum L.P Temat Liczba godz. 1. Zapoznanie z programem oraz PSO. BHP podczas zajęć technicznych. 2. Składniki pokarmowe i odżywcze. wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych Zajęcia techniczne klasa II gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych Zajęcia techniczne klasa II gimnazjum Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych Zajęcia techniczne klasa II gimnazjum L.P Temat Liczba godz. 1. Zapoznanie z programem oraz PSO. BHP podczas zajęć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, klasa III

Wymagania edukacyjne, klasa III Wymagania edukacyjne, klasa III Temat lekcji Poznawanie kuchni bezpiecznej i przyjaznej użytkownikom Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE wymienia zasady BHP przy korzystaniu ze

Bardziej szczegółowo

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy Zajęcia żywieniowe Lp. Temat lekcji 1 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęć technicznych Liczba Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć żywieniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych dla OG jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Program nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z REALIZACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PROZDROWOTNEJ - KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA

KONSPEKT LEKCJI Z REALIZACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PROZDROWOTNEJ - KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA KONSPEKT LEKCJI Z REALIZACJI EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I PROZDROWOTNEJ - KORELACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA Temat: CZY ŻYWNOŚĆ ZAWSZE JEST ZDROWA? Opracowanie: mgr Izydora Antczak Czas trwania zajęć: 2godziny Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Składniki pokarmowe i ich rola w żywieniu

Składniki pokarmowe i ich rola w żywieniu WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych Przedmiot: Zasady żywienia Klasa 2. Ocena Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na oceny z zajęć technicznych w kl. III gimnazjum, 2018/19

Szczegółowe wymagania na oceny z zajęć technicznych w kl. III gimnazjum, 2018/19 Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne P poziom podstawowy (dop, dst) PP poziom ponadpodstawowy (db, bdb) Szczegółowe wymagania na oceny z zajęć technicznych w kl. III gimnazjum, 2018/19 Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Składniki pokarmowe i ich rola w żywieniu

Składniki pokarmowe i ich rola w żywieniu WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Zawód: kucharz Przedmiot: Zasady żywienia Klasa 1. Ocena Nazwa działu / wymagania Znaczenie nauki

Bardziej szczegółowo

Wymagania z techniki dla klasy 5

Wymagania z techniki dla klasy 5 Wymagania z techniki dla klasy 5 1. Wszystko o papierze Temat Na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń: Na ocenę dobrą i bardzo dobrą uczeń: Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne

* potrafi samodzielnie zaplanować wyposażenie pracowni tak aby była ona funkcjonalna i spelniała wszystkie wymogi sanitarno-higieniczne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Zawód i symbol cyfrowy zawodu: [ 343 404 ] Technik żywienia i usług gastronomicznych klasa : II OCENA NAZWA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P]

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P] PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH CZĘŚĆ I Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM. Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA III Moduł Dział podręcznika Treści nauczania Wiadomości Osiągnięcia szczegółowe uczniów Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych Nakrywanie Wymagania edukacyjne z zajęć artystycznych NAKRYWANIE STOŁU Wymagania na o c e n ę l.p Temat lekcji Liczb a Godz. 1. Zapoznanie z 2 programem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5.

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania podaje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Zasady żywienia. Klasa: II TŻ

Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiot: Zasady żywienia. Klasa: II TŻ Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie w zawodzie) Zawód i symbol cyfrowy zawodu: Technik

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Zajęcia techniczne

Przedmiotowy System Oceniania. Zajęcia techniczne Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania Zajęcia techniczne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2 Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat I. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Wszystko o papierze Jesienny obrazek 2. Od włókna do ubrania 2 rola materiałów papierniczych w życiu

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum

ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum ZAJĘCIA TECHNICZNE Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasie III B gimnazjum Wymagania edukacyjne na I semestr roku szkolnego 2016/2017 Tematy 1-16 Rozdział: Zasady bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE Zajęcia żywieniowe Zajęcia krawieckie Ewa Uljasz 2009 Spis treści I. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 II. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE Zajęcia żywieniowe - KULINARNE Zajęcia krawieckie Spis treści I. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 II. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania 7 Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH" W KL. II I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KL. II I III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH" W KL. II I III GIMNAZJUM 1. Uczniowie zostają zapoznani z PSO podczas pierwszych zajęć lekcyjnych w każdym roku szkolnym. 2. Rodzice uczniów zostają

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017

Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017 Końcoworoczne kryteria oceniania z zajęć technicznych do klasy III - rok szkolny 2016/2017 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKI W KLASIE III GMNAZJUM W MASŁOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKI W KLASIE III GMNAZJUM W MASŁOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKI W KLASIE III GMNAZJUM W MASŁOWIE DO PROGRAMU NAUCZANIA W GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE. TECHNIKA W PRAKTYCE ZAJĘCIA ŻYWIENIOWE Ewa Uljasz 2009 Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI ZAWODOWE roku II semestru 4 roku akademickiego 201 /201, posiadającej/ego nr albumu:.., Praktyka w poradni lub oddziale chorób układu pokarmowego/chorób metabolicznych - realizowana w: poradnie/oddziały gastrologiczne,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI Sprawności I OKRES Wymagania konieczne (ocena: dopuszczający) podstawowe (ocena: dostateczny) rozszerzone (ocena dobry) dopełniające (ocena: bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki dla klas III Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z Techniki dla klas III Gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z Techniki dla klas III Gimnazjum Przy ocenianiu osiągnięć ucznia zwraca się uwagę na: o posługiwanie się odpowiednim słownictwem technicznym, o rozumienie zjawisk i pojęć

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 7 SP Dostosowanie wymagań edukacyjnych na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno Psychologicznej Orzeczenie nr Podczas wykonywania prac nauczyciel: - często podchodzi do ucznia, ukierunkowuje w działaniu - liberalnie oceniania wytwory ucznia - w ocenianiu zwraca większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. WG PROGRAMU ZAJĘCIA TECHNICZNE w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. WG PROGRAMU ZAJĘCIA TECHNICZNE w roku szkolnym 2016/2017 I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY -zna przedmiotowy spełnia wymagania na na ocenę dostateczną na ocenę dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ SRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ ZAJĘCIA TECHNICZNE KL.V Formy aktywności podlegające ocenie na zajęciach technicznych: aktywność, prace wykonywane na lekcji, ćwiczenia, prace wytwórcze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: Uczeń: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje Wymagania na poszczególne oceny z zajęć technicznych klasa 6 Ocena dopuszczająca: - rozpoznaje obiekty na planie osiedla - wymienia rodzaje budynków mieszkalnych i je charakteryzuje - określa typ zabudowy

Bardziej szczegółowo

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Ocena niedostateczna: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 6 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wymienia

Bardziej szczegółowo

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5

2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 2. Rozkład materiału nauczania z planem wynikowym dla klasy 5 Temat Liczba godzin Treść nauczania 1. Wszystko o papierze 2 rola materiałów papierniczych w życiu codziennym etapy produkcji papieru rodzaje

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na

Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla organizmu człowieka Umiejętności i wiadomości na Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego Podstawy żywienia człowieka Przedmiotowy system oceniania Lp. Dział 1. Zakres i znaczenie nauki o żywieniu człowieka 2. Charakterystyka, źródła i znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególną ocenę wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć krawieckich

Wymagania na poszczególną ocenę wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć krawieckich Lp. Temat lekcji. Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena (BHP) na lekcjach zajęć technicznych Liczba godzin Wymagania na poszczególną ocenę 6 5 4 3 2 wymienia zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Nr 1 w Opocznie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Nr 1 w Opocznie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Nr 1 w Opocznie Na podstawie podręcznika Zajęcia techniczne. Białka Urszula Wydawnictwo OPERON Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie 6 . Na osiedlu. Dom bez tajemnic Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne w klasie Temat Ocena Wymagania edukacyjne. To takie proste! Mostek dla chomika. W pokoju nastolatka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Temat Na osiedlu Dom bez tajemnic To takie proste! Mostek dla chomika W pokoju Wymagania podstawowe Uczeń: rozpoznaje obiekty na planie osiedla

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej. Hasło programowe: Czynności życiowe, higiena i zdrowie człowieka.

Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej. Hasło programowe: Czynności życiowe, higiena i zdrowie człowieka. Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej Hasło programowe: Czynności życiowe, higiena i zdrowie człowieka. Temat: Składniki pokarmowe i ich znaczenie dla organizmu. Korelacja ze ścieżką

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa?

WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa? Założone osiągnięcia ucznia: WYMAGANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI Do programu Jak to działa? LP. Temat Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: 1 Na osiedlu rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k s z t a ł c e n i a INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE, KLASA 6 Temat Wymagania ogólne Uczeń: I półrocze Wymagania szczegółowe Uczeń: ROZDZIAŁ IV. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU 1. Na osiedlu rozpoznaje obiekty na

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2

Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 Tematyka zajęć z podstaw żywienia człowieka klasa: 1 TK -1, 1TK - 2 1. Zapoznanie z PSO, wymaganiami edukacyjnymi i strukturą egzaminu zewnętrznego. 2. Problematyka żywienia w Polsce i na świecie. -wymienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH" W KL. II I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KL. II I III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH" W KL. II I III GIMNAZJUM 1. Uczniowie zostają zapoznani z PSO podczas pierwszych zajęć lekcyjnych w każdym roku szkolnym. 2. Rodzice uczniów zostają

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA VI TEMAT LEKCJI OCENA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ IV: TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Na osiedlu rozpoznaje obiekty na planie osiedla określa,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych (moduł kulinarny)

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych (moduł kulinarny) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych (moduł kulinarny) Ocena Celujący (obejmuje wymagania bardzo dobrą) Ocena śródroczna Uczeń: - potrafi podać, za co odpowiadają składniki budulcowe, energetyczne,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ informujący WSEIiI w Poznaniu o poziomie osiągnięcia efektów kształcenia przez Studenta odbywającego praktykę zawodową

KWESTIONARIUSZ informujący WSEIiI w Poznaniu o poziomie osiągnięcia efektów kształcenia przez Studenta odbywającego praktykę zawodową Załącznik 5 do Programu praktyk ( )Dietetyka KWESTIONARIUSZ informujący WSEIiI w Poznaniu o poziomie osiągnięcia efektów kształcenia przez Studenta odbywającego praktykę zawodową Szanowni Państwo w związku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: TOWAR JAKO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Program własny Wiem, że zdrowo jem promujący zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych

Program własny Wiem, że zdrowo jem promujący zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Program własny Wiem, że zdrowo jem promujący zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia w Publicznym Gimnazjum im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych Opracowała: mgr inż. Anna Zając 1 1. Wstęp Program własny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Dietetyk; symbol 322001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia i charakteryzuje grupy wchodzące w skład piramidy zdrowia

opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia i charakteryzuje grupy wchodzące w skład piramidy zdrowia Kryteria oceniania z zajęć technicznych dla klasy 2, rok szkolny 2016/2017, semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opisuje składniki pokarmowe i ich rolę dla organizmu człowieka wymienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI w SZPITALU DLA STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zdrowia. Urody i Edukacji w Poznaniu

PROGRAM PRAKTYKI w SZPITALU DLA STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zdrowia. Urody i Edukacji w Poznaniu PROGRAM PRAKTYKI w SZPITALU DLA STUDENTÓW Wyższej Szkoły Zdrowia. Urody i Edukacji w Poznaniu ukształtowania cech, jakich wymaga zawód dietetyka: rzetelnego podejścia do pracy, uczciwości, odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno elektroniczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy VI (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2 Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne zagospodarowanie osiedla osiedlowe instytucje użyteczności publicznej infrastruktura osiedla 2. Dom bez tajemnic rodzaje etapy budowy domu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V-VI Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6) szkoły podstawowej pt. Jak to działa. Autorzy: Lech Łabecki

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Krawiectwo wymagania edukacyjne

Krawiectwo wymagania edukacyjne Krawiectwo wymagania edukacyjne Lp. Dział 1 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeostwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęd technicznych, wymagania edukacyjne. 2 Przybory krawieckie

Bardziej szczegółowo

Maria Sokołowska-Nowak PROGRAM NAUCZANIA DIETETYKA PRZEDMIOT W KLASIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROK SZKOLNY 2014/2015. Wstęp

Maria Sokołowska-Nowak PROGRAM NAUCZANIA DIETETYKA PRZEDMIOT W KLASIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROK SZKOLNY 2014/2015. Wstęp Maria Sokołowska-Nowak PROGRAM NAUCZANIA DIETETYKA PRZEDMIOT W KLASIE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 Wstęp Wiedza niezbędna do prawidłowego żywienia ma ogromne znaczenie, zarówno w

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ Kierunek studiów: Dietetyka Poziom : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w roku szkolnym 2017/2018 Imię i nazwisko nauczyciela Obszary podlegające ocenie Sposoby sprawdzania osiągnięć ucznia Skala oceniania prac pisemnych (zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V PODRĘCZNIK Technika 4-6 Autor: Lecha Łabecki nr dopuszczenia: 36//00 Temat lekcji Liczba godzin Zakres materiału Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH Uczelnia Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji 2015/2016 Wydział Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Profil kształcenia Turystyki i Rekreacji Dietetyka 1. Dietetyka dla osób aktywnych fizycznie 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej

PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej PLAN WYNIKOWY nauczania zajęć technicznych dla klasy VI szkoły podstawowej Nr lekcji Temat Liczba godzin Treści programowe Konieczne (dopuszczający) Podstawowe (dostateczny) Wymagania Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. nauczyciel: Irena Olejnik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. nauczyciel: Irena Olejnik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V A, B, C W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Program nauczania ogólnego zajęć technicznych dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6) szkoły podstawowej pt. Jak to

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo