1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - RZEPISKA I KONIAKÓW SUP 16/17 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017 Obowiązuje do / Effective to 31 MAR 2017 PARACHUTE JUMPS - RZEPISKA AND KONIAKÓW 1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności EA 15: Planned time of activity of EA 15: do : (1 wylot) to : (1 departure) Planowany czas aktywności EA 16: Planned time of activity of EA 16: do : (1 wylot) to : (1 departure) 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony wyznaczone na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonów możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The areas are designated for parachute jumps. Entry into the areas are possible after consultation with the orgnaniser. EA 15 (Rzepiska) Granice poziome: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych 49 20'48"N '14"E. Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 175 EA 15 (Rzepiska) Lateral limits: Circle having a radius of 5 km centred on 49 20'48"N '14"E. Vertical limits: Lower limit: GND Upper limit: FL 175 Uwaga: z wyłączeniem FIR BRATISLAVA (LZBB) oraz EP R19. Note: excluding BRATISLAVA FIR (LZBB) and EP R19. EA 16 (Koniaków) Granice poziome: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych 49 33'01"N '11"E. Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 175 EA 16 (Koniaków) Lateral limits: Circle having a radius of 5 km centred on 49 33'01"N '11"E. Vertical limits: Lower limit: GND Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4724 Military Unit No Tel. kom.: Mobile: Tel.: Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów zostały wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności FIS KRAKÓW oraz UTMA EPKK. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez przedstawiciela JW The flight restriction areas have been segregated within the areas of responsibility of KRAKÓW FIS and EPKK UTMA. The flight restriction areas are to be requested and activated in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.2 by the representative of Military Unit No SUP 16/17 20 MAR 2017

2 STRONA 1-2 PAGE Loty w rejonach EA powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Lotnisko startu i lądowania: Kraków - Balice (EPKK). Loty statków powietrznych (C-295) do/z rejonu ograniczeń będą wykonywane na podstawie planów lotu (FPL). 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów będą dostępne w AMC Polska, tel.: lub Flights within the areas EA should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not greater than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out away from the assigned boundaries of the areas and without infringing them. Arrival and departure aerodrome: Kraków - Balice (EPKK). Flights of aircraft (C-295) to/from the flight restriction areas will be conducted on the basis of flight plans (FPLs). Detailed information on the real activity times of the areas will be available from AMC Poland, phone: or Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 20 MAR 2017 SUP 16/17

3

4

5 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 17/17 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW ZAŁOGOWYCH I BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH - EA 33 Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 01 JUN 2017 FLIGHT RESTRICTION AREA FOR MANNED AND UNMANNED AERIAL VEHICLES - EA TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Stale aktywna. Constantly active. 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów o desygnatorze EA 33 (Legionowo) dla załogowych i bezzałogowych statków powietrznych z wyłączeniem lotów opisanych w punktach 5.2 a, b, c. The flight restriction area with a designator EA 33 (Legionowo) for manned and unmanned aerial vehicles excluding flights described in points 5.2 a, b, c. EA 33 EA 33 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 500 m i środku w punkcie o wspołrzędnych 52 24'23"N Circle having a radius of 500 m centred on 52 24'23"N '33"E '33"E. Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL 4. KONTAKT DO ZARZĄDZAJĄCEGO CONTACT DETAILS TO ADMINISTRATION Tel.: Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 33 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA. 5.2 W rejonie obowiązuje całkowity zakaz lotów załogowych i bezzałogowych statków powietrznych z wyłączeniem: The flight restriction area EA 33 is segregated within the area of responsibility of WARSZAWA FIS. Flights of manned and unmanned aircraft are completely prohibited within the area with the exemptions of: a. lotów o statusie HEAD, STATE, FFR; flights indicated as: HEAD, STATE, FFR; b. lotów lotnictwa państwowego; state aircraft flights; c. lotów ratowniczych; rescue flights; d. lotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. flights of Polish Medical Air Rescue. - KONIEC - - END - SUP 17/17

6

7 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 18/17 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE WOJSKOWE "AV-DET 17-2" "AV-DET 17-2" MILIRARY EXERCISE Obowiązuje od / Effective from 14 MAR 2017 Obowiązuje do / Effective to 23 MAR TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowane godziny aktywności rejonów ograniczeń lotów: According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned activity hours of the flight restriction areas: REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko samoloty C-130 biorące udział w ćwiczeniu. Flights within the flight restriction areas may be conducted only by C-130 aircraft participating in the exercise. EA 09 EA 09 Granice poziome: N E N E N E N E N E N E N E Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 10 EA 10 Granice poziome: N E N E N E N E Lateral limits: N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 2300 ft AMSL Lower limit: 2300 ft AMSL Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL oraz EP D45. and EP D ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER 33. Baza Lotnictwa Transportowego 33rd Transport Air Base Tel. kom.: Mobile: ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 5.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP KRAKÓW oraz FIS KRAKÓW. The flight restriction areas are segregated within the areas of responsibility of KRAKÓW APP and KRAKÓW FIS. SUP 18/17 14 MAR 2017

8 STRONA 1-2 PAGE Lotniska operacyjne dla samolotów uczestniczących w ćwiczeniu - EPPW, EPKK oraz jako zapasowe - EPKS, EPKT, EPWR, EPLK. 5.3 Przeloty samolotów z lotniska bazowania do rejonów ograniczeń lotów i z powrotem będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL) z dopiskiem AV-DET Loty w rejonach ograniczeń powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. Operational aerodromes for aircraft participating in the exercise - EPPW, EPKK and as alternate aerodrome - EPKS, EPKT, EPWR, EPLK. Flights of aircraft to the flight restriction areas and back shall be conducted according to flight plans (FPLs) with the remark AV-DET Flights within the restriction areas should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not greater than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out away from the assigned boundaries of the areas and without infringing them. 6. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz 5.2 przez MIL ARO EPPW. The flight restriction areas are to be ordered by the EPPW MIL ARO according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and Strefa EP D45 będzie aktywowana na potrzeby ćwiczenia. EP D45 will be activated for the purposes of the exercise. 6.3 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: lub Detailed information on the real activity times of the areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: or KONIEC - - END - 14 MAR 2017 SUP 18/17

9

10 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 19/17 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW Obowiązuje od / Effective from 08 MAR 2017 Obowiązuje do / Effective to 11 MAY 2017 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF THE 3rd FLOTILLA OF SHIPS 1. PLANOWANE TERMINY WYKONYWANIA LOTÓW (UTC) PLANNED DATES OF FLIGHTS (UTC) : w godz : w godz : w godz : w godz : w godz : w godz : between : between : between : between : between : between CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. The area is designated for flights by military aircraft. Rejon niedostępny dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. The area is not available for civil airspace users. EA 28 EA 28 Granice poziome: Lateral limits: '12"N '24"E '58"N '28"E '43"N '36"E '27"N '32"E '00"N '04"E '12"N '24"E Granice pionowe: '12"N '24"E '58"N '28"E '43"N '36"E '27"N '32"E '00"N '04"E '12"N '24"E Vertical limits: Dolna granica: GND/SFC Lower limit: GND/SFC Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 z wyłączeniem EP R17. excluding EP R17. REJON DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH Rejon lotów na potrzeby 3. Flotylli Okrętów zlokalizowany jest nad wodami otwartymi i oznaczony jako FLOTYLLA 910, w którym będzie prowadzona wojskowa działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Cywilne służby ATS niedostępne. Loty w rejonie działań niebezpiecznych będą wykonywane w godzinach aktywności EA 28. DANGER ACTIVITIES AREA The area for the purposes of 3rd Flotilla of Ships is located over open waters and designated as FLOTYLLA 910 within which military dangerous activities for civil operations will be carried out. Civil ATS unavailable. Flights within the danger activities area will be conducted during activity times of EA 28. FLOTYLLA 910 FLOTYLLA 910 Granice poziome: '12"N '24"E '00"N '04"E '20"N '15"E '30"N '40"E '12"N '24"E Lateral limits: '12"N '24"E '00"N '04"E '20"N '15"E '30"N '40"E '12"N '24"E SUP 19/17 08 MAR 2017

11 STRONA 1-2 PAGE 1-2 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: SFC Lower limit: SFC Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 oraz TSA 14 B, C; TSA 16 B, D; TSA EP D303, 304, 305 zgodnie z AIP Polska. and TSA 14 B, C; TSA 16 B, D; TSA EP D303, 304, 305 according to AIP Poland. 4. UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonie ograniczeń (EA) i rejonie działań niebezpiecznych oraz TSA i EP D będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednim terytorialnie Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania (ODN). Crews of aircraft conducting flights within the restriction area (EA) as well as the danger activities area and TSAs and EP D areas will maintain radio communication with the relevant unit of Command and Control Centre. 5. ORGANIZATOR LOTÓW FLIGHTS ORGANISER Dowódca 3. Flotylli Okrętów Commander of the 3rd Flotilla of Ships Realizatorzy: Execution: Szef OPL 3. Flotylli Okrętów Head of Air Defence of the 3rd Flotilla of Ships Tel. kom.: Mobile: Szef WRL 1. SLT Head of Air Traffic Division of the 1st Tactical Wing Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon ograniczeń lotów (EA 28) wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. 6.2 Rejon ograniczeń lotów (EA 28) podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPSN zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Przeloty statków powietrznych do/z lotniska bazowania do/z rejonu ograniczeń lotów i rejonu działań niebezpiecznych będą wykonywane na podstawie FPL. The flight restriction area (EA 28) is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. The flight restriction area (EA 28) is to be requested and activated by the EPSN MIL ARO in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1. Flights of aircraft to/from the base aerodrome to/from the flight restriction area and danger activities area shall be conducted according to FPLs. 6.4 Typ statku powietrznego: 2 x Su-22. Type of aircraft: 2 x Su Rejon ograniczeń lotów (EA 28) ma priorytet w stosunku do tras MRT. The flight restriction area (EA 28) has priority over MRTs. 6.6 Załogi statków powietrznych wykonujących loty z prędkością większą niż 250 kt są zobowiązane są do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM oraz 500 ft od górnej granicy rejonu. 6.7 Podczas realizacji lotów wykorzystywane będą strefy niebezpieczne EP D48 i EP D Załogi statków powietrznych wykonujących loty mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R). 6.9 Szczegółowe dane dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów i rejonu działań niebezpiecznych będą dostępne w AMC Polska, tel.: , The crews of aircraft performing flights at speeds greater than 250 kt are obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM and 500 ft from the upper limit of the area. EP D48 and EP D54 are to be used during realization of flights. Crews of aircraft are to avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. Detailed data on the real activity time of the flight restriction area and danger activities area will be available from AMC Poland, phone: , Patrz mapa. See chart. - KONIEC - - END - 08 MAR 2017 SUP 19/17

12

13

14 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - JEZIORO TURAWSKIE SUP 20/17 (ENR 5) PARACHUTE JUMPS - LAKE TURAWSKIE Obowiązuje od / Effective from 27 MAR 2017 Obowiązuje do / Effective to 06 APR TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności: codziennie w godz Planned times of activity: daily between REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only after consultation with the organiser. EA 11 EA 11 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych 50 43'30"N Circle having a radius of 10 km centred on 50 43'30"N '50"E '50"E. Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL Uwaga: z wyłączeniem EP P13. Note: excluding EP P ORGANIZATOR SKOKÓW JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4101 Military Unit No Tel. kom.: Mobile: Tel.: Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów został wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS POZNAŃ. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez przedstawiciela JW Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 11 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Lotnisko startu i lądowania: Kraków - Balice (EPKK). Loty statków powietrznych (M-28/C-295) do rejonu ograniczeń lotów i z powrotem będą wykonywane na podstawie planów lotu (FPL). 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: lub The area has been segregated within the area of responsibility of POZNAŃ FIS. The flight restriction area is to be requested and activated in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1 by the representative of Military Unit No Flights within the flight restriction area EA 11 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not greater than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out away from the assigned boundaries of the areas and without infringing them. Departure and landing aerodrome: Kraków - Balice (EPKK). Flights of aircraft (M-28/C-295) to the flight restriction area and back will be conducted according to flight plans (FPLs). Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone: or Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 20/17 27 MAR 2017

15

16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - TRZCIANIEC, BIRCZA SUP 21/17 (ENR 5) PARACHUTE JUMPS - TRZCIANIEC, BIRCZA Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017 Obowiązuje do / Effective to 31 MAR TERMINY I CZAS (UTC) DATES AND TIME (UTC) do w godz (zasadniczy) to between (primary) do w godz (zapasowy) to between (alternative) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 2. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only after consultation with the organiser. EA 12 EA 12 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych 49 39'30"N Circle having a radius of 10 km centred on 49 39'30"N '50"E '50"E. Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW JUMPS ORGANISER 6. Brygada Powietrznodesantowa 6th Airborne Brigade Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW oraz ACC WARSZAWA. 4.2 Lotnisko startu i lądowania: EPKK lub EPAR. Typ statku powietrznego: C-295M lub M Loty w rejonie ograniczeń lotów powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 4.4 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora skoków. 4.5 Rejon ograniczeń lotów nie posiada priorytetu w stosunku do stref TRA 127 oraz TRA Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: lub The flight restriction area is segregated within the areas of responsibility of KRAKÓW FIS and WARSZAWA ACC. Departure and landing aerodrome: EPKK or EPAR. Type of aircraft: C-295M or M-28. Flights within the flight restriction area should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not greater than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out away from the assigned boundaries of the areas and without infringing them. The flight restriction area is to be requested and activated in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1 by the jumps organiser. The flight restriction area has no priority over TRA 127 and TRA 128. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone: or Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 21/17 20 MAR 2017

17

18

19 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 22/17 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 20 MAR 2017 Obowiązuje do / Effective to 24 MAR 2017 LOTY NA POTRZEBY SZKOLENIA JW 4026 TRAINING FLIGHTS OF MILITARY UNIT NO TERMINY I CZAS (UTC) DATES AND TIME (UTC) do : codziennie w godz (EA 17) to : daily between (EA 17) codziennie w godz oraz (EA 18) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). daily between and (EA 18) 2. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony wyznaczone na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. Rejony niedostępne dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. The areas are designated for military aircraft flights. The areas are not available for civil airspace users. EA 17 EA 17 Granice poziome: Koło o promieniu 17,5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych 52 24'57"N '17"E. Lateral limits: Circle having a radius of 17.5 km centred on 52 24'57"N '17"E. Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EA 18 EA 18 Granice poziome: Koło o promieniu 37 km i środku w punkcie o wspołrzędnych 52 24'57"N '17"E. Lateral limits: Circle having a radius of 37 km centred on 52 24'57"N '17"E. Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 oraz MRT 25 - węzły i EP D27 zgodnie z AIP Polska. and MRT 25 - segments and EP D27 in accordance with AIP Poland. 3. ORGANIZATOR LOTÓW FLIGHTS ORGANISER Dowódca JW 4026 Military Unit No Tel. kom.: , Tel.: Mobile: , Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA, TMA POZNAŃ, FIS POZNAŃ. The flight restriction areas are segregated within the area of responsibility of WARSZAWA ACC, POZNAŃ TMA, POZNAŃ FIS. SUP 22/17

20 STRONA 1-2 PAGE Przeloty statków powietrznych do rejonów ograniczeń będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 4.3 W czasie aktywności rejonu EA 18 wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych. 4.4 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów z prędkością większą niż 250 kt IAS są zobowiązane do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. Flights of aircraft to the flight restriction areas shall be conducted along routes specified in the flight plans (FPLs). During activity of EA 18, restrictions in the availability of permanent routes will apply. The crews of aircraft performing flights within the flight restriction areas at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically. 4.5 Podczas realizacji szkolenia strefa EP D51 nie będzie aktywowana. During realization of the training, EP D51 will not be activated. 4.6 Rejon EA 17 posiada priorytet w stosunku do tras MRT niewykorzystywanych EA 17 has priority over MRTs not used for taining purposes. na potrzeby szkolenia. 4.7 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2. The flight restriction areas are subject to the ordering and activation procedure by the organiser in accordance with AIP Poland ENR point 4 and point Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: , Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: , Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 22/17

21

22

23 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 23/17 (AD 2 EPPO) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZMIANA OCA (OCH) DLA NIEKTÓRYCH PROCEDUR NA LOTNISKU POZNAŃ - ŁAWICA (EPPO) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2018 OCA (OCH) VALUES CHANGED FOR SOME PROCEDURES AT POZNAŃ - ŁAWICA (EPPO) AERODROME W związku z posadowieniem grupy dźwigów w sąsiedztwie lotniska Poznań - Ławica (EPPO) wartości OCA (OCH) zostają zmienione dla następujacych procedur lotu: Due to a group of cranes erected in the vicinity of Poznań - Ławica (EPPO) aerodrome the OCA (OCH) values are changed for the following flight procedures: 1. krążenia z widocznością w procedurach podejścia instrumentalnego: visual circling in the instrument approach procedures: 1.1 VOR RWY 10 CAT A z 790 (482) na 840 (532); VOR RWY 10 CAT A from 790 (482) to 840 (532); 1.2 VOR RWY 10 CAT B z 810 (502) na 840 (532); VOR RWY 10 CAT B from 810 (502) to 840 (532); 1.3 RNAV (GNSS) RWY 10 CAT A z 790 (482) na 840 (532); RNAV (GNSS) RWY 10 CAT A from 790 (482) to 840 (532); 1.4 RNAV (GNSS) RWY 10 CAT B z 810 (502) na 840 (532); RNAV (GNSS) RWY 10 CAT B from 810 (502) to 840 (532); 2. podejścia z prostej (straight-in) z odebranym SDF w procedurze podejścia instrumentalnego: straight-in approach with SDF in the instrument approach procedure: VOR RWY 28 z 730 (442) na 780 (492). VOR RWY 28 from 730 (442) to 780 (492). Oznakowanie dzienne i nocne dźwigów zapewnione. Niniejszy SUP zastępuje NOTAM P 0144/17. The cranes are provided with visual aids for day and night use. This SUP replaces NOTAM A0144/17. - KONIEC - - END - SUP 23/17

24 STRONA 2 PAGE 2 SUP 23/17

25 SUP 23/17 STRONA 3 PAGE 3

26 STRONA 4 PAGE 4 SUP 23/17

27 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 24/17 (AD 2 EPSY) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: PRACE REMONTOWE NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NA LOTNISKU OLSZTYN - MAZURY (EPSY) Obowiązuje od / Effective from 30 MAR 2017 Obowiązuje do / Effective to 30 DEC 2017 EST CONSTRUCTION WORKS IN APRON AREA AT OLSZTYN - MAZURY (EPSY) AERODROME 1. Prowadzone są prace remontowe na południe od APN 1. Prace mają na celu powiększenie płyty postojowej o stanowisko kodu referencyjnego C oraz zmianę malowania płyty. Wszelkie operacje odbywają się wyłącznie zgodnie z instrukcjami koordynatora ruchu naziemnego. Construction works are in progress south of APN 1. The purpose of the works is to extend the APN by a reference code C aircraft stand as well as change of the APN painting. Any operations shall be carried out under marshaller guidance only. 2. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Dyżurny portu: Airport Duty Officer: Tel.: Phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 24/17

28 STRONA 2 PAGE 2 ANNUAL RATE OF CHANGE 8' E VAR 5 E NOT TO SCALE SUP 24/17

29 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 25/17 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: TRENING OPL - 8. PPLOT Obowiązuje od / Effective from 14 MAR 2017 Obowiązuje do / Effective to 14 JUN 2017 AIR DEFENCE TRAINING - 8th AIR DEFENCE REGIMENT 1. TERMIN DATES : i : i : i : i CZAS (UTC) TIMES (UTC) : and : and : and : and Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA i 60-62) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EAs and 60-62) Rejony wyznaczone na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. Rejony niedostępne dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 55 EA 55 Granice poziome: Lateral limits: '38"N '22"E '48"N '07"E '58"N '47"E '36"N '04"E '00"N '06"E '19"N '40"E '35"N '02"E '15"N '21"E '00"N '00"E '30"N '00"E '53"N '23"E '38"N '22"E Granice pionowe: The areas are designated for flights by military aircraft. The areas are not available for civil airspace users '38"N '22"E '48"N '07"E '58"N '47"E '36"N '04"E '00"N '06"E '19"N '40"E '35"N '02"E '15"N '21"E '00"N '00"E '30"N '00"E '53"N '23"E '38"N '22"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 z wyłączeniem MATZ EPDA. excluding MATZ EPDA. EA 56 EA 56 Granice poziome: Lateral limits: '38"N '22"E '53"N '23"E '57"N '16"E '00"N '00"E '41"N '46"E '38"N '22"E Granice pionowe: '38"N '22"E '53"N '23"E '57"N '16"E '00"N '00"E '41"N '46"E '38"N '22"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 SUP 25/17 14 MAR 2017

30 STRONA 1-2 PAGE 1-2 EA 57 EA 57 Granice poziome: Lateral limits: '44"N '15"E '53"N '59"E '53"N '31"E '52"N '33"E '44"N '15"E Granice pionowe: '44"N '15"E '53"N '59"E '53"N '31"E '52"N '33"E '44"N '15"E Vertical limits: Dolna granica: 1200 ft AMSL Lower limit: 1200 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 z wyłączeniem MATZ EPMI i EP R25. excluding EPMI MATZ and EP R25. EA 58 EA 58 Granice poziome: Lateral limits: '43"N '51"E '43"N '19"E '28"N '16"E '30"N '00"E '53"N '23"E '43"N '51"E Granice pionowe: '43"N '51"E '43"N '19"E '28"N '16"E '30"N '00"E '53"N '23"E '43"N '51"E Vertical limits: Dolna granica: 1200 ft AMSL Lower limit: 1200 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 z wyłączeniem EP R24. excluding EP R24. EA 60 EA 60 Granice poziome: Lateral limits: '38"N '22"E '48"N '07"E '58"N '47"E '36"N '04"E '00"N '06"E '19"N '40"E '35"N '02"E '15"N '21"E '00"N '00"E '30"N '00"E '53"N '23"E '38"N '22"E Granice pionowe: '38"N '22"E '48"N '07"E '58"N '47"E '36"N '04"E '00"N '06"E '19"N '40"E '35"N '02"E '15"N '21"E '00"N '00"E '30"N '00"E '53"N '23"E '38"N '22"E Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 165 Upper limit: FL 165 EA 61 EA 61 Granice poziome: Lateral limits: '38"N '22"E '53"N '23"E '57"N '16"E '00"N '00"E '41"N '46"E '38"N '22"E Granice pionowe: '38"N '22"E '53"N '23"E '57"N '16"E '00"N '00"E '41"N '46"E '38"N '22"E Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 165 Upper limit: FL 165 EA 62 EA 62 Granice poziome: Lateral limits: '43"N '51"E '43"N '19"E '28"N '16"E '30"N '00"E '53"N '23"E '43"N '51"E Granice pionowe: '43"N '51"E '43"N '19"E '28"N '16"E '30"N '00"E '53"N '23"E '43"N '51"E Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 165 Upper limit: FL MAR 2017 SUP 25/17

31 STRONA 1-3 PAGE 1-3 oraz TSA 09 A, B, C, D; TSA 10 A, B; TSA 12 A, B, C; TSA 14 A, B, C; TSA EP D302, 303, 304 zgodnie z AIP Polska. Uwaga: aktywność stref TSA będzie koordynowana przez MIL ARO EPSN w porozumieniu z organizatorem treningu 8. pplot oraz z 3 i 8 FOW. and TSA 09 A, B, C, D; TSA 10 A, B; TSA 12 A, B, C; TSA 14 A, B, C; TSA EP D302, 303, 304 according to AIP Poland. Note: activity of the TSAs will be coordinated by EPSN MIL ARO in accordance with the training organiser - 8th Air Defence Regiment as well as 3rd and 8th Coastal Defence Flotilla. 4. UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń (EA) oraz TSA i EP D będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednim terytorialnie Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania (ODN). 5. ORGANIZATOR TRENINGU TRAINING ORGANISER Dowódca 8. pplot Tel.: 8. pplot: SLT: Crews conducting flights within the restriction areas (EAs) as well as TSAs and EP D areas will maintain radio communication with the relevant unit of Command and Control Centre. Commander of 8th Air Defence Regiment Phone: 8th Air Defence Regiment: Tactical Wing: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb FIS GDAŃSK, TMA GDAŃSK i ACC WARSZAWA. 6.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPSN zgodnie z AIP Polska, ENR pkt 4 oraz pkt Rejony ograniczeń lotów posiadają priorytet w stosunku do kolizyjnych tras MRT, TRA i TFR. 6.4 Ćwiczenie wojskowe BALTOPS 17 w terminie posiada priorytet w stosunku do niniejszego ćwiczenia. 6.5 Podczas aktywności rejonów ograniczeń lotów nie dopuszcza się aktywności następujących węzłów MRT: 36-37, 36-52, 37-51, 37-52, 51-52, 51-55, 52-54, 52-95, 54-90, 55-54, 55-56, 41-78, 42-78, 46-57, 57-59, 59-60, 59-61, 59-62, Przeloty statków powietrznych do/z rejonów ograniczeń lotów będą wykonywane na podstawie FPL. Typy statków powietrznych: 4 x Su-22, 4 x F16 i 2 x Mi W rejonach przestrzeni, w których operacje są wykonywane zgodnie z przepisami VFR i z prędkościami nie większymi niż 250 kt i w warunkach widzialności które zapewniają możliwość zauważenia innego ruchu, w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą nie stosuje się buforów wewnętrznych. Operacje należy wykonywać bez naruszenia przydzielonych granic strefy - w bezpiecznej odległości od ruchu poza strefą. 6.8 Załogi statków powietrznych wykonujące loty z prędkością większą niż 250 kt IAS są zobowiązane do utrzymywania buforów wewnętrznych 3,5 NM od przestrzeni nie zarezerwowanej na potrzeby treningu OPL oraz 500 ft od dolnej i górnej granicy rejonów. 6.9 Załogi statków powietrznych wykonujących loty mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz ograniczonych (EP R) Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: , The flight restriction areas are segregated within the areas of responsibility of GDAŃSK FIS, GDAŃSK TMA and ACC WARSZAWA. EAs are to be requested and activated by EPSN MIL ARO in accordance with AIP Poland, ENR points 4 and 5.2. The flight restriction areas have priority over colliding MRTs, TRAs and TFRs. Military exercise BALTOPS 17 within has priority in relation to this exercise. During the activity of the flight restriction areas, activity of the following MRTs is not permitted : 36-37, 36-52, 37-51, 37-52, 51-52, 51-55, 52-54, 52-95, 54-90, 55-54, 55-56, 41-78, 42-78, 46-57, 57-59, 59-60, 59-61, 59-62, Flights of aircraft to/from the flight restriction areas will be conducted on the basis of FPLs. Type of ACFT: 4 x Su-22, 4 x F16 and 2 x Mi-24. No inner buffers shall be used in airspace areas within which the operations are conducted under VFR, at speeds not greater than 250 kt and in visibility conditions ensuring opportunity to observe other traffic, in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out without infringing the assigned boundaries of the areas - at a safe distance from the traffic outside the area. Crews of aircraft conducting flights within the areas at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM from the airspace not reserved for the training purposes and 500 ft from the lower and upper limits of the areas. Aircraft crews conducting flights for the training are to avoid active EP D areas not used during the exercise and EP R areas. Detailed information on the actual activity times of the flight restriction areas will be available from AMC poland, phone: , Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 25/17 14 MAR 2017

32

33

34 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 186 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - aktualizacja informacji o opłatach za usługi nawigacyjne; - information on the air navigation services charges updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - wprowadzenie informacji o przeszkodzie lotniczej: Opole; - information on the aeronautical obstacle introduced: Opole; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Karnowo, Warszawa; - information on aeronautical obstacles updated: Karnowo, Warszawa; - usunięcie informacji o przeszkodach lotniczych: Blizienko, Lubiatowo, Poradz; - information on aeronautical obstacles removed: Blizienko, Lubiatowo, Poradz; - wprowadzenie informacji o nowym znaczącym punkcie - information on the new significant point introduced: nawigacyjnym: OBOVI; OBOVI; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - aktualizacja informacji o statusie certyfikacji lotniska Chopina w Warszawie (EPWA); - information on the certification status of Warsaw Chopin Airport (EPWA) updated; - wprowadzenie opisu spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniska Chopina w Warszawie (EPWA); - description of cases involving exemptions, derogations, cases of equivalent level of safety, special conditions, including limitations with regard to the use of Warsaw Chopin Airport (EPWA) introduced; - aktualizacja informacji o lotniskach: Katowice - Pyrzowice (EPKT) lokalizacja ARP; Lublin (EPLB) możliwości usuwania uszkodzonych ACFT, nowa TWY C; Łódź - Lublinek (EPLL) zasady odladzania na wyznaczonej płaszczyźnie; Rzeszów - Jasionka (EPRZ) zmiana współrzędnych i poziomu THR 09 oraz poziomu THR 27; Olsztyn - Mazury (EPSY) dane kontaktowe ATS, urządzenia do odladzania, urządzenia do oczyszczania, dane kontaktowe służby MET; Chopina w Warszawie (EPWA) światła krawędzi RWY 15/33; - aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych na lotniskach: Lublin (EPLB), Warszawa/Modlin (EPMO), Szczecin - Goleniów (EPSC), Chopina w Warszawie (EPWA), Wrocław - Strachowice (EPWR), Zielona Góra - Babimost (EPZG); - reedycja mapy parkowania statków powietrznych - ICAO dla lotniska Katowice - Pyrzowice (EPKT); - modyfikacja procedur instrumentalnego podejścia do lądowania na lotnisku Rzeszów - Jasionka (EPRZ): VOR z RWY 09 (CAT A/B/C/D), VOR y RWY 09 (CAT A/B/C/D), RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D); - reedycja mapy przeszkód lotniskowych - ICAO typ A dla lotniska Wrocław - Strachowice (EPWR); - aktualizacja procedur SID i STAR na lotnisku Wrocław - Strachowice (EPWR): RNAV 1 (GNSS) SID RWY 11, RNAV 1 (GNSS) STAR RWY information on the aerodromes updated: Katowice - Pyrzowice (EPKT) ARP location; Lublin (EPLB) capability for removal of disabled aircraft, new TWY C; Łódź - Lublinek (EPLL) de-icing rules on the designated pad; Rzeszów - Jasionka (EPRZ) THR 09 coordinates and elevation, THR 27 elevation changed; Olsztyn - Mazury (EPSY) ATS contact details, de-icing facilities, clearing equipment, MET service contact details; Warsaw Chopin Airport RWY 15/33 edge lights; - list of aerodrome obstacles updated for: Lublin (EPLB), Warszawa/Modlin (EPMO), Szczecin - Goleniów (EPSC), Warsaw Chopin Airport, Wrocław - Strachowice (EPWR), Zielona Góra - Babimost (EPZG); - Aircraft Parking Chart - ICAO for Katowice - Pyrzowice (EPKT) aerodrome reissued; - instrument approach procedures for Rzeszów - Jasionka (EPRZ) aerodrome modified: VOR z RWY 09 (CAT A/B/C/D), VOR y RWY 09 (CAT A/B/C/D), RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D); - Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A for Wrocław - Strachowice (EPWR) aerodrome reissued; - SID and STAR procedures for Wrocław - Strachowice (EPWR) updated: RNAV 1 (GNSS) SID RWY 11, RNAV 1 (GNSS) STAR RWY zmiany edytorskie. - editorial changes. Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

35 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 186 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN FEB GEN GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN MAR GEN GEN MAR GEN GEN APR GEN GEN MAR GEN GEN MAR ENR ENR N FEB ENR N ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR OCT ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT. MAŁYCH LOTNISK ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OPERATÓW PRZESZKÓD NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWYCH PUBLIKACJI AIS/AIM ORAZ OPRACOWANIA PROCEDUR PODEJŚCIA

Bardziej szczegółowo