Układ przeniesienia napędu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Układ przeniesienia napędu"

Transkrypt

1 Układ przeniesienia napędu STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych obowiązujących w dniu redagowania tekstu. Mogą one ulec zmianom w przypadku wprowadzania przez producenta modyfikacji procesu produkcji różnych podzespołów i akcesoriów pojazdów tej marki". Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone dla RENAULT s.a.s. Przedruk lub tłumaczenie, nawet częściowe, niniejszego dokumentu, jak również używanie systemu numerów katalogowych części zamiennych są zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody RENAULT s.a.s. Renault s.a.s. 2005

2 Układ przeniesienia napędu Spis treści Strona AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW SU Nr Vdiag: 08 Informacje wstępne -1 Interpretacja usterek -2 Kontrola zgodności parametrów -37 Interpretacja stanów -40 Interpretacja parametrów -43 Informacje pomocnicze -44 Uwagi klienta -45 Drzewko lokalizacji usterki -47 DP0 TA Informacje wstępne -1 Działanie systemu -6 Przeznaczenie ścieżek modułu elektronicznego -9 Wymiana podzespołów -11 Konfiguracje i przystosowania -12 Tabela zbiorcza usterek -13 Interpretacja usterek -15 Kontrola zgodności parametrów -53 Tabela zbiorcza stanów -60 Interpretacja stanów -61 Tabela zbiorcza parametrów -81 Interpretacja parametrów -82 Tabela zbiorcza poleceń -88 Interpretacja poleceń -89 Uwagi klienta -90 Drzewko lokalizacji usterki -91

3 SU Nr Vdiag: 08 1 Diagnostyka - Informacje wstępne Niniejszy dokument przedstawia diagnostykę wszystkich modułów elektronicznych AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW SU z nr VDIAG 08, montowanych w modelu LAGUNA II FAZA II. W celu przeprowadzenia diagnostyki tego systemu należy dysponować następującymi elementami: schemat elektryczny funkcji dotyczący danego pojazdu, przyrządy określone w rubryce "Niezbędne narzędzia specjalistyczne". OGÓLNE POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE: Zastosowanie jednego z przyrządów diagnostycznych w celu określenia, w jaki system wyposażony jest pojazd (sprawdzenie typu modułu elektronicznego, numeru programu, numeru Vdiag...). Odszukanie dokumentów "Diagnostyka" odpowiednich dla danego systemu. Uwzględnienie informacji znajdujących się w rozdziałach "Informacje wstępne". Odczyt usterek zapisanych w pamięci modułu elektronicznego i wykorzystanie części "interpretacja usterek" w dokumentach. PRZYPOMNIENIE: Każda usterka jest interpretowana ze względu na typ jej zapisu (usterka obecna, usterka zapisana w pamięci, usterka obecna lub zapisana w pamięci). Kontrole określone dla opracowania każdej usterki mogą być stosowane w pojeździe wyłącznie, jeśli usterka sygnalizowana przez przyrząd diagnostyczny jest interpretowana w dokumencie zgodnie z typem jej zapamiętywania. Typ zapisu należy uwzględnić przy podłączeniu przyrządu diagnostycznego po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. Jeśli usterka jest interpretowana po rozpoznaniu jej jako "zapisanej w pamięci", warunki przeprowadzania diagnostyki znajdują się w ramce "Zalecenia". Jeżeli warunki nie są spełnione, wykonać diagnostykę w celu kontroli obwodu wadliwej części, gdyż usterka już nie jest obecna w pojeździe. Tę samą procedurę wykonać gdy usterka jest stwierdzona jako zapisana w pamięci przez przyrząd diagnostyczny, a w dokumentacji figuruje tylko jako usterka obecna. Wykonać kontrolę zgodności parametrów (wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, nie zauważonych przez system autodiagnostyki pojazdu) i diagnostykę zależnie od otrzymanych wyników. Potwierdzenie naprawy (brak uwag klienta). Wykonanie diagnostyki w trybie "uwagi klienta", jeżeli problem nadal występuje. Niezbędne narzędzia specjalistyczne do naprawy automatycznej skrzyni biegów SU1 2001: Przyrządy diagnostyczne (z wyjątkiem XR25) Multimetr -1 X7411 ASB SU

4 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF002 OBECNA MODUŁ ELEKTRONICZNY 1.DEF : Wewnętrzna usterka elektroniczna Cechy szczególne: sprawdzić, czy usterka nie pojawia się w wyniku przeprogramowania urządzenia, jeśli tak nie jest, dokonać ponownego zaprogramowania, stosując się dokładnie do zalecanej procedury. Wymienić moduł elektroniczny automatycznej skrzyni biegów, jeśli usterka pojawia się w trakcie normalnej eksploatacji lub jest nadal obecna po wielu próbach ponownego zaprogramowania. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, następnie wykonać koniecznie jazdę próbną w celu ustawienia programów samodostosowawczych. Wykonać jeszcze raz kontrolę przyrządem diagnostycznym. -2 X7411 ASB SU

5 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF019 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD CZUJNIKA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WYJŚCIA SKRZYNI BIEGÓW 1.DEF : Brak sygnału Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i odczekania 3 minut. Cechy szczególne: wykonać jazdę próbną pojazdem w trybie D lub R, jeśli prędkość nie jest zerowa a usterki DF019 i DF057 są obecne w tym samym czasie, sprawdzić moduł elektroniczny ABS (problem zgodności prędkości i ABS). 1.DEF Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego i 2-ścieżkowego złącza czujnika prędkości. Zapewnić przewodzenie, izolowanie i brak oporności zakłóceniowej między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 22 Ścieżka 2 złącza czujnika prędkości Złącze modułu elektronicznego ścieżka 37 Ścieżka 1 złącza czujnika prędkości Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić czujnik prędkości pojazdu. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Wykonać jeszcze raz kontrolę przyrządem diagnostycznym. X7411 SU

6 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF023 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD CZUJNIKA TEMPERATURY OLEJU W SKRZYNI BIEGÓW 1.DEF : Zgodność CC.0 : Zwarcie z masą CO.1 : Obwód przerwany lub zwarcie z + 12 V Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i jazdy samochodem przez 15 minut. CC.O Nie ma nic do zasygnalizowania. Wykonać kontrolę połączeń na poziomie modułu elektronicznego i złącza. Zapewnić przewodzenie i izolowanie względem masy i + 12 V połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 10 Ścieżka 1 złącza o 8 ścieżkach w skrzyni Złącze modułu elektronicznego ścieżka 24 Ścieżka 5 złącza o 8 ścieżkach w skrzyni Wymienić wiązkę przewodów w razie potrzeby. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Wykonać jeszcze raz kontrolę przyrządem diagnostycznym. X7411 ASB SU

7 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF023 CIĄG DALSZY 1 CO.1 Wartość 80 C podana przez parametr PR004 jest wartością trybu awaryjnego i nie jest typowa dla informacji z czujnika, kiedy usterka jest obecna. Wykonać kontrolę połączeń na poziomie modułu elektronicznego i złącza. Zapewnić przewodzenie i izolowanie względem masy i + 12 V połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 10 Ścieżka 1 złącza o 8 ścieżkach w skrzyni Złącze modułu elektronicznego ścieżka 24 Ścieżka 5 złącza o 8 ścieżkach w skrzyni Wymienić wiązkę przewodów w razie potrzeby. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach w skrzyni biegów i zmierzyć oporność czujnika temperatury oleju między ścieżkami 1 i 5 po stronie czujnika. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu: 111 ± 6 Ω przy 145 C 247 ± 16 Ω przy 110 C 6,445 ± 0,645 kω przy 10 C 44 ± 6 kω przy 30 C Wymienić czujnik temperatury oleju w skrzyni biegów. Jeśli oporność czujnika jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Wykonać jeszcze raz kontrolę przyrządem diagnostycznym. X7411 ASB SU

8 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF023 CIĄG DALSZY 2 1.DEF Wartość 80 C podana przez parametr PR004 jest wartością awaryjną. Nie należy brać jej pod uwagę przy określaniu temperatury oleju. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach w skrzyni biegów i zmierzyć oporność czujnika temperatury oleju między ścieżkami 1 i 5 po stronie czujnika. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu: 111 ± 6 Ω przy 145 C 247 ± 16 Ω przy 110 C 6,445 ± 0,645 kω przy 10 C 44 ± 6 kω przy 30 C Wymienić czujnik temperatury oleju w skrzyni biegów. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Wykonać jeszcze raz kontrolę przyrządem diagnostycznym. X7411 ASB SU

9 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF057 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD CZUJNIKA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WEJŚCIA SKRZYNI BIEGÓW 1.DEF : Brak sygnału Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i odczekania 1 minuty przy ustawieniu N. Cechy szczególne: wykonać jazdę próbną pojazdem w trybie D lub R, jeśli prędkość nie jest zerowa a usterki DF019 i DF057 są obecne w tym samym czasie, sprawdzić moduł elektroniczny ABS (problem zgodności prędkości i ABS). 1.DEF Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego i 2-ścieżkowego złączaczujnika prędkości. Zapewnić przewodzenie, izolowanie i brak oporności zakłóceniowej między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 9 Ścieżka 2 złącza czujnika prędkości Złącze modułu elektronicznego ścieżka 23 Ścieżka 1 złącza czujnika prędkości Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić czujnik prędkości pojazdu. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Wykonać jeszcze raz kontrolę przyrządem diagnostycznym. X7411 ASB SU

10 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF084 ZAPISANA W PAMIĘCI SIEĆ MULTIPLEKSOWA 1.DEF : Wykonać procedurę diagnostyczną sieci multipleksowej Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: uruchomienia silnika. Wykonać diagnostykę sieci multipleksowej. Jeśli usterka nadal występuje, wymienić moduł elektroniczny. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Wykonać jeszcze raz kontrolę przyrządem diagnostycznym. X7411 ASB SU

11 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF085 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD ELEKTROZAWORU SEKWENCYJNEGO EVS1 CC.0 : Zwarcie z masą CO.1 : Obwód przerwany lub zwarcie do + 12 V Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i jazdy samochodem przez 3 minuty przy ustawieniu D (powinno być możliwe włączenie wszystkich biegów). CO.1 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 1 między przewodem masowym a ścieżką 3 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 14 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać takiego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić przewodzenie połączenia między ścieżką 2 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 3 złącza o 8 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Sprawdzić izolowanie względem 12 V połączenia między ścieżkami 29 i 30 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 3 złącza o 8 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić przewodzenie między masą a ścieżką 1 złącza modułu elektronicznego. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 8 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S1. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". -9 X7411 ASB SU

12 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF085 CIĄG DALSZY CC.0 Cechy szczególne: Nic do zasygnalizowania. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 1 między przewodem masowym a ścieżką 3 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 14 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać takiego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić izolowanie względem masy połączenia między ścieżką 2 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 3 złącza o 8 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 8 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S1. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

13 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF086 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD ELEKTROZAWORU SEKWENCYJNEGO EVS2 CC.0 : Zwarcie z masą CO.1 : Obwód przerwany lub zwarcie do + 12 V Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i jazdy samochodem przez 3 minuty przy ustawieniu D (powinno być możliwe włączenie wszystkich biegów). CO.1 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 2 między przewodem masowym a ścieżką 3 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 13 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać takiego samego pomiaru bezpośrednio na elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić przewodzenie połączenia między ścieżką 16 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 3 złącza o 6 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Sprawdzić izolowanie względem 12 V połączenia między ścieżkami 29 i 30 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 3 złącza o 6 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić przewodzenie między połączeniem masowym a ścieżką 1 złącza modułu elektronicznego. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 6 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S2. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". -11 X7411 ASB SU

14 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF086 CIĄG DALSZY CC.0 Cechy szczególne: Nic do zasygnalizowania. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 2 między przewodem masowym a ścieżką 3 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 13 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić izolowanie względem masy połączenia między ścieżką 16 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 3 złącza o 6 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 6 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S2. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

15 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF087 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD ELEKTROZAWORU SEKWENCYJNEGO EVS3 CC.0 : Zwarcie z masą CO.1 : Obwód przerwany lub zwarcie do + 12 V Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i jazdy samochodem przez 3 minuty przy ustawieniu D (powinno być możliwe włączenie wszystkich biegów). CO.1 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 3 między przewodem masowym a ścieżką 6 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 13 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić przewodzenie połączenia między ścieżką 31 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 6 złącza o 6 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Sprawdzić izolowanie względem 12 V połączenia między ścieżkami 29 i 30 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 6 złącza o 6 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić przewodzenie między połączeniem masowym a ścieżką 1 złącza modułu elektronicznego. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 6 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S3. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". -13 X7411 ASB SU

16 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF087 CIĄG DALSZY CC.0 Cechy szczególne: Nic do zasygnalizowania. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 3 między przewodem masowym a ścieżką 6 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 13 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać takiego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić izolowanie względem masy połączenia między ścieżką 31 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 6 złącza o 6 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 6 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S3. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

17 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF088 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD ELEKTROZAWORU SEKWENCYJNEGO EVS5 CC.0 : Zwarcie z masą CO.1 : Obwód przerwany lub zwarcie do + 12 V Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i jazdy samochodem przez 3 minuty przy ustawieniu D (powinno być możliwe włączenie wszystkich biegów). CO.1 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 5 między przewodem masowym a ścieżką 8 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 13 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać takiego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić przewodzenie połączenia między ścieżką 17 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 8 złącza o 8 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Sprawdzić izolowanie względem 12 V połączenia między ścieżkami 29 i 30 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 8 złącza o 8 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić przewodzenie między połączeniem masowym a ścieżką 1 złącza modułu elektronicznego. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 8 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S5. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". -15 X7411 ASB SU

18 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF088 CIĄG DALSZY CC.0 Cechy szczególne: Nic do zasygnalizowania. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 5 między przewodem masowym a ścieżką 8 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 13 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać takiego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić izolowanie względem masy połączenia między ścieżką 17 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 8 złącza o 8 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 8 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S5. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

19 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF089 OBECNA OBWÓD ELEKTROZAWORU SEKWENCYJNEGO EVS4 CC.0 : Zwarcie z masą CO.1 : Obwód przerwany lub zwarcie do + 12 V Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i jazdy samochodem przez 3 minuty przy ustawieniu D (powinno być możliwe włączenie wszystkich biegów). CO.1 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 4 między przewodem masowym a ścieżką 4 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 13 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać takiego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić przewodzenie połączenia między ścieżką 3 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 4 złącza o 8 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Sprawdzić izolowanie względem 12 V połączenia między ścieżkami 29 i 30 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 4 złącza o 8 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić przewodzenie między połączeniem masowym a ścieżką 1 złącza modułu elektronicznego. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 8 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S4. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". -17 X7411 ASB SU

20 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF089 CIĄG DALSZY CC.0 Cechy szczególne: Nic do zasygnalizowania. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego nr 4 między przewodem masowym a ścieżką 4 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 13 ± 2 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Sprawdzić izolowanie względem masy połączenia między ścieżką 3 złącza modułu elektronicznego a ścieżką 4 złącza o 8 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 8 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić elektrozawór S4. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

21 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF090 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD ELEKTROZAWORU BLOKOWANIA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ CC.1 : Zwarcie do + 12 V CO.0 : Obwód przerwany lub zwarcie z masą Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i odczekania 1 minuty przy ustawieniu N. CC.1 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu blokowania między ścieżką 5 a ścieżką 2 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 5,5 ± 0,5 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić 3 elektrozawory (LS, LT i elektrozawór blokowania przekładni hydrokinetycznej). Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Zapewnić przewodzenie połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 6 Ścieżka 5 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 18 Ścieżka 2 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Zapewnić również izolowanie między tymi połączeniami. Zapewnić izolowanie względem 12 V połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 6 Ścieżka 5 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 18 Ścieżka 2 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 6 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

22 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF090 CIĄG DALSZY CO.0 Cechy szczególne: Nic do zasygnalizowania. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu blokowania między ścieżką 5 a ścieżką 2 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 5,3 ± 0,3 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Zapewnić przewodzenie połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 6 Ścieżka 5 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 18 Ścieżka 2 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Zapewnić również izolowanie między tymi połączeniami. Zapewnić izolowanie względem masy połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 6 Ścieżka 5 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 18 Ścieżka 2 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 6 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

23 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF091 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD ELEKTROZAWORU REGULACJI CIŚNIENIA "LS" CC.1 : Zwarcie do + 12 V CO.0 : Obwód przerwany lub zwarcie z masą Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i odczekania 1 minuty przy ustawieniu N. CC.1 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu regulacji ciśnienia LS między ścieżką 6 a ścieżką 2 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 5,5 ± 0,5 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić 3 elektrozawory (LS, LT i elektrozawór blokowania przekładni hydrokinetycznej). Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Zapewnić przewodzenie połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 5 Ścieżka 2 złącza o 8 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 20 Ścieżka 6 złącza o 8 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Zapewnić również izolowanie między tymi połączeniami. Zapewnić izolowanie względem 12 V połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 5 Ścieżka 2 złącza o 8 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 20 Ścieżka 6 złącza o 8 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 8 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

24 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF091 CIĄG DALSZY CO.0 Cechy szczególne: Nic do zasygnalizowania. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 8 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu regulacji ciśnienia LS między ścieżką 6 a ścieżką 2 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 5,3 ± 0,3 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Zapewnić przewodzenie połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 5 Ścieżka 2 złącza o 8 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 20 Ścieżka 6 złącza o 8 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Zapewnić również izolowanie między tymi połączeniami. Zapewnić izolowanie względem masy połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 5 Ścieżka 2 złącza o 8 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 20 Ścieżka 6 złącza o 8 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 8 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

25 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF092 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD ELEKTROZAWORU REGULACJI CIŚNIENIA "LT" CC.1 : Zwarcie do + 12 V CO.0 : Obwód przerwany lub zwarcie z masą Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i odczekania 1 minuty przy ustawieniu N. CC.1 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu regulacji ciśnienia LT między ścieżką 4 a ścieżką 1 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 5,5 ± 0,5 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić 3 elektrozawory (LS, LT i elektrozawór blokowania przekładni hydrokinetycznej). Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Zapewnić przewodzenie połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 4 Ścieżka 1 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 19 Ścieżka 4 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Zapewnić również izolowanie między tymi połączeniami. Zapewnić izolowanie względem 12 V połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 4 Ścieżka 1 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 19 Ścieżka 4 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 6 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

26 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF092 CIĄG DALSZY CO.0 Cechy szczególne: Nic do zasygnalizowania. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu regulacji ciśnienia LT między ścieżką 4 a ścieżką 1 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 5,3 ± 0,3 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Zapewnić przewodzenie połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 4 Ścieżka 1 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 19 Ścieżka 4 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Zapewnić również izolowanie między tymi połączeniami. Zapewnić izolowanie względem masy połączeń między: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 4 Ścieżka 1 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 19 Ścieżka 4 złącza o 6 ścieżkach zespołu hydraulicznego. Naprawić lub wymienić odpowiednią wiązkę przewodów automatycznej skrzyni biegów w przypadku usterki. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza o 6 ścieżkach. Wykonać konieczne naprawy. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec przeprowadzić kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego, korzystając ze sterowania sekwencyjnego siłownikami w rubryce "CZYNNOŚCI". X7411 ASB SU

27 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF093 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD ELEMENTÓW STEROWANIA W TRYBIE RĘCZNYM IMPULSOWYM 1.DEF : Zgodność Warunki zastosowania diagnostyki do usterki zapisanej w pamięci: ET069 i ET070 "zamknięty" dźwignia w położeniu P, R, N, D. Usterka zostaje rozpoznana jako obecna wskutek uruchomienia silnika i odczekania 45 sekund. Sprawdzić, czy stany ET069 i ET070 przy ustawieniu P, R lub N nie są w położeniu zamkniętym. Jaki stan świadczy o usterce? ET069 Sprawdzić podłączenie i prawidłowy stan złącza o 6 ścieżkach przełącznika impulsowego. Sprawdzić izolowanie między ścieżkami A3 i A2 po stronie przełącznika impulsowego. Jeśli przewodzenie jest zapewnione, wymienić przełącznik sterowania w trybie ręcznym impulsowym. Zapewnić przewodzenie i izolowanie względem masy między ścieżką 41 po stronie modułu elektronicznego a ścieżką A3 złącza modułu elektronicznego. Naprawić lub wymienić wiązkę. ET070 Sprawdzić podłączenie i prawidłowy stan złącza o 6 ścieżkach przełącznika impulsowego. Sprawdzić izolowanie między ścieżkami B3 i A2 po stronie przełącznika impulsowego. Jeśli przewodzenie jest zapewnione, wymienić przełącznik sterowania w trybie ręcznym impulsowym. Zapewnić przewodzenie i izolowanie względem masy między ścieżką 26 po stronie modułu elektronicznego a ścieżką B3 złącza modułu elektronicznego. Naprawić lub wymienić wiązkę. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. X7411 ASB SU

28 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF094 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD PRZEŁĄCZNIKA WIELOFUNKCYJNEGO 1.DEF : Zgodność Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i odczekania 30 sekund. Cechy szczególne: nie należy brać pod uwagę informacji o położeniu dźwigni, wyświetlającej się na tablicy rozdzielczej. Sprawdzić zamontowanie przełącznika wielofunkcyjnego na automatycznej skrzyni biegów i jego regulację (zapoznać się z metodą kontroli). Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 10 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów. Zapewnić obecność masy na ścieżce 10 złącza przełącznika wielofunkcyjnego. Przy każdym zablokowanym ustawieniu dźwigni zmiany biegów wykonać kontrolę przewodzenia i izolowania (patrz poniższa tabela). Zablokowane położenie dźwigni P Zapewnione przewodzenie Ścieżki 6 i 7 / Ścieżka 10 Ścieżka 4 / Ścieżka 1 Zapewnione izolowanie Ścieżki 5 i 8 / Ścieżka 10 Ścieżka 2 / Ścieżka 3 D Ścieżki 5 i 8 / Ścieżka 10 Ścieżki 6 i 7 / Ścieżka 10 Ścieżka 4 / Ścieżka 1 Ścieżka 2 / Ścieżka 3 R N Ścieżki 6 i 5 / Ścieżka 10 Ścieżka 2 / Ścieżka 3 Ścieżki 5 i 7 / Ścieżka 10 Ścieżka 4 / Ścieżka 1 Ścieżki 3 i 7 / Ścieżka 10 Ścieżka 1 / Ścieżka 4 Ścieżki 8 i 6 / Ścieżka 10 Ścieżka 2 / Ścieżka 3 Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. X7411 ASB SU

29 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF094 CIĄG DALSZY Jeżeli w którymś miejscu izolowanie lub przewodzenie nie jest zapewnione, wymienić przełącznik wielofunkcyjny (zapoznać się z metodą wymiany). Jeżeli przełącznik wielofunkcyjny nie jest wadliwy, zapewnić przewodzenie i izolowanie względem masy następujących połączeń: Złącze modułu elektronicznego ścieżka 35 Ścieżka 6 złącza o 10 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 7 Ścieżka 5 złącza o 10 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 21 Ścieżka 8 złącza o 10 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Złącze modułu elektronicznego ścieżka 36 Ścieżka 7 złącza o 10 ścieżkach po stronie wiązki przewodów. Zapewnić również izolowanie między wszystkimi tymi połączeniami. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. X7411 ASB SU

30 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF095 ZAPISANA W PAMIĘCI OBWÓD ELEKTROMAGNESU BLOKOWANIA DZęWIGNI ZMIANY BIEGÓW CC.0 : Zwarcie z masą CO.1 : Obwód przerwany lub zwarcie do + 12 V Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i odczekania 30 sekund przy ustawieniu P. CO.1 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach w konsoli centralnej. Sprawdzić podłączenie i stan połączeń. Zmierzyć oporność uzwojenia elektromagnesu blokowania dźwigni między ścieżkami B1 i B2 złącza elektromagnesu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 37 ± 2 Ω przy 20 C, wymienić elektromagnes. Zapewnić przewodzenie i izolowanie względem + 12 V między ścieżkami 32 złącza modułu elektronicznego a ścieżką B2 złącza dźwigni sterującej. Sprawdzić obecność + 12 V na ścieżce B1 złącza dźwigni sterującej. Jeśli usterka nadal występuje, wymienić zespół elektromagnesu i odpowiednie przewody. CC.0 Nie występuje Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach w konsoli centralnej. Sprawdzić podłączenie i stan połączeń. Zmierzyć oporność uzwojenia elektromagnesu blokowania dźwigni między ścieżkami B1 i B2 złącza elektromagnesu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 37 ± 2 Ω przy 20 C, wymienić elektromagnes. Zapewnić przewodzenie i izolowanie względem masy połączenia między ścieżką 32 złącza modułu elektronicznego a ścieżką B2 złącza elektromagnesu. Zapewnić obecność + po zapłonie na ścieżce B1 złącza elektromagnesu. Jeśli usterka nadal występuje, wymienić zespół elektromagnesu i odpowiednie przewody. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. -28 X7411 ASB SU

31 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF096 ZAPISANA W PAMIĘCI NAPIĘCIE ZASILANIA MODUŁU ELEKTRONICZNEGO 1.DEF : Napięcie zasilania zbyt słabe Skontrolować stan naładowania akumulatora. Sprawdzić bezpieczniki automatycznej skrzyni biegów. Zapewnić przewodzenie między ścieżkami 29 złącza modułu elektronicznego i złącza zestawu bezpieczników a ścieżką 30 złącza modułu elektronicznego i złącza zestawu bezpieczników. Sprawdzić dociśnięcie plecionek przewodów masy w pojeździe oraz zasilanie. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. X7411 ASB SU

32 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF097 ZAPISANA W PAMIĘCI BLOKOWANIE PRZEKŁADNI 1.DEF : Ślizganie sprzęgła 2.DEF : Szarpanie sprzęgła Kolejność opracowywania w razie wystąpienia większej liczby usterek: W pierwszej kolejności opracować usterkę "DF090 Obwód elektrozaworu blokowania przekładni", jeśli jest obecna. Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna w następstwie jazdy próbnej. Wyłączyć zapłon, odłączyć złącze o 6 ścieżkach pod automatyczną skrzynią biegów i zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu blokowania między przewodem masowym a ścieżką 2 po stronie elektrozaworu. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 5,3 ± 0,3 Ω przy 20 C, wymontować miskę olejową skrzyni biegów i dokonać tego samego pomiaru bezpośrednio w elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić 3 elektrozawory (blokowania, LS, LT). Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiednie przewody. Jeśli po wykonaniu tych kontroli usterka nadal występuje, wymienić rozdzielacz hydrauliczny. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. -30 X7411 ASB SU

33 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF098 DO DF103 ZAPISANA W PAMIĘCI ZGODNOŚĆ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA NA PRZEŁOŻENIACH 1/2/3/4/5 1.DEF : Zgodność Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna w następstwie jazdy próbnej. Usterka hydrauliczna lub mechaniczna. Wymienić skrzynię. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. X7411 ASB SU

34 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF104 ZAPISANA W PAMIĘCI ELEKTROZAWÓR SEKWENCYJNY EVS3 1.DEF : Usterka układu hydraulicznego Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna w następstwie jazdy próbnej. Usterka hydrauliczna. Wymienić rozdzielacz hydrauliczny. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. X7411 ASB SU

35 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF105 ZAPISANA W PAMIĘCI FUNKCJA WYŁĄCZANIA SPRZĘGŁA NA POSTOJU 1.DEF : Sprzęgło C1 włączone 2.DEF : Sprzęgło C1 wyłączone 3.DEF : Rozbieganie silnika 4.DEF : Ślizganie sprzęgła Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Jeżeli usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: skasowania usterkę z pamięci modułu elektronicznego, wyłączenia i włączenia zapłonu, uruchomienia silnika i odczekania 30 sekund przy ustawieniu D z wciśniętym pedałem hamulca. Usterka mechaniczna sprzęgła C1. Wymienić skrzynię. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. -33 X7411 ASB SU

36 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF106 OBECNA WŁĄCZANIE PRZEŁOŻEŃ Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna w następstwie jazdy próbnej. Usterka mechaniczna lub hydrauliczna. Wymienić skrzynię. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. X7411 ASB SU

37 SU Nr Vdiag: 08 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF110 ZAPISANA W PAMIĘCI SYGNAŁ STEROWANIA WTRYSKIEM POPRZEZ SIEĆ MULTIPLEKSOWĄ 1.DEF : Brak sygnału sterowania wtryskiem przez sieć multipleksową Warunki przeprowadzenia diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest zgłoszona jako obecna w następstwie: uruchomienia silnika. Wykonać test sieci multipleksowej. Skasować pamięć modułu elektronicznego, wyłączyć zapłon, a następnie wykonać jazdę próbną. Na koniec wykonać kontrolę przy pomocy przyrządu diagnostycznego. X7411 ASB SU

Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE.

Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE. Skrzynia biegów BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 567 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Silnik i osprzęt silnika

Silnik i osprzęt silnika Silnik i osprzęt silnika UKŁAD WTRYSKU DIESEL BENZYNOWY UKŁAD WTRYSKU JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K 77 11 316 227 SIERPIEŃ 2002 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja NIEZALEŻNY UKŁAD OGRZEWANIA KLIMATYZACJA JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K SIERPIEŃ 2002 EDITION POLONAISE.

Klimatyzacja NIEZALEŻNY UKŁAD OGRZEWANIA KLIMATYZACJA JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K SIERPIEŃ 2002 EDITION POLONAISE. Klimatyzacja NIEZALEŻNY UKŁAD OGRZEWANIA JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K 77 11 316 287 SIERPIEŃ 2002 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały

Bardziej szczegółowo

Układ przeniesienia napędu

Układ przeniesienia napędu Układ przeniesienia napędu JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U 77 11 322 247 CZERWIEC 2003 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE

Klimatyzacja KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE Klimatyzacja KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektryczny REFLEKTORY PRZEDNIE. PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE SYSTEM POMOCY PRZY PARKOWANIU

Osprzęt elektryczny REFLEKTORY PRZEDNIE. PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE SYSTEM POMOCY PRZY PARKOWANIU Osprzęt elektryczny REFLEKTORY PRZEDNIE PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW RADIOTELEFON MULTIMEDIA MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE SYSTEM POMOCY PRZY PARKOWANIU POŁĄCZENIA MULTIPLEKSOWE PODUSZKA POWIETRZNA I NAPINACZE

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektryczny REFLEKTORY Z ŻARÓWKAMI KSENONOWYMI BLOKADA ROZRUCHU. PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE

Osprzęt elektryczny REFLEKTORY Z ŻARÓWKAMI KSENONOWYMI BLOKADA ROZRUCHU. PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE Osprzęt elektryczny REFLEKTORY Z ŻARÓWKAMI KSENONOWYMI BLOKADA ROZRUCHU PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB - OTWIERANY

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 CZERWIEC 2005

Klimatyzacja KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 CZERWIEC 2005 Klimatyzacja KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 607 CZERWIEC 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta

Bardziej szczegółowo

Podwozie AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY UKŁAD ABS LIPIEC 2005 EDITION POLONAISE

Podwozie AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY UKŁAD ABS LIPIEC 2005 EDITION POLONAISE Podwozie AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY UKŁAD ABS LIPIEC 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Podwozie KOŁA I OGUMIENIE SYSTEMY STEROWAN ELEKTRONICZNIE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE

Podwozie KOŁA I OGUMIENIE SYSTEMY STEROWAN ELEKTRONICZNIE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE Podwozie KOŁA I OGUMIENIE SYSTEMY STEROWAN ELEKTRONICZNIE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 587 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w

Bardziej szczegółowo

N.T. 3266A XA0N - X56J. Cechy szczególne silników F9Q 710 i 736

N.T. 3266A XA0N - X56J. Cechy szczególne silników F9Q 710 i 736 N.T. 3266A XA0N - X56J Cechy szczególne silników F9Q 710 i 736 Niniejsza nota anuluje i zastępuje Notę Techniczną 3181A Informacje na temat innych części można znaleźć w Podręczniku Napraw 312 lub 307

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G01 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076)

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO.

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Dwiczenie nr 5 Temat 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Cel: Pomiar elektryczny obwodu niskiego i wysokiego napięcia

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G10 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI WYCIERACZKA SZYBY Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G04 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI BLOKADA ROZRUCHU Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307 406

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Sterowanie przystawkami odbioru mocy odbywa się za pośrednictwem jednostki sterującej BCI pojazdu (interfejs komunikacyjny zabudowy). Funkcja jest dostępna, jeżeli pojazd

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie Działanie Funkcja zdalnego uruchamiania silnika służy do uruchamiania silnika bez przekręcania kluczyka zapłonu do położenia włączenia, np. korzystając zprzełącznika na zewnątrz kabiny. Działanie Istnieje

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> - Automatyczna skrzynia biegów 09L. od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> - Automatyczna skrzynia biegów 09L. od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A6 2005> - Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba

Bardziej szczegółowo

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości Opcjonalne sygnały wyjściowe Opcjonalne sygnały wyjściowe W tej publikacji opisano opcjonalne sygnały wyjściowe dla styków 8-12 złącza C493 (przeznaczonego dla dodatkowych funkcji). Sygnały te można włączać

Bardziej szczegółowo

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań

Bardziej szczegółowo

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: obroty silnika (0 do

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu WPROWADZENIE - DIAGNOSTYKA JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U 77 11 322 207 CZERWIEC 2003 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne włączenie przystawki odbioru mocy napędzanej od skrzyni biegów

Automatyczne włączenie przystawki odbioru mocy napędzanej od skrzyni biegów Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Za sterowanie przystawką odbioru mocy odpowiada jednostka sterująca BCI (interfejs komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPID NH Schemat elektryczny nr 88 / 2

RAPID NH Schemat elektryczny nr 88 / 2 Strona 2 z 9 RAPID NH Schemat elektryczny nr 88 / 2 2a 2 SD2 1 SA SA5 1A SB akumulator, uchwyt bezpieczników A, uchwyt bezpieczników B, uchwyt bezpieczników D A - akumulator SD2 - bezpiecznik 2 w uchwycie

Bardziej szczegółowo

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Ta funkcja jest dostępna w pojazdach z następującymi układami: Automatyczna skrzynia biegów Całkowicie zautomatyzowany układ Opticruise (pojazdy bez pedału sprzęgła)

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

INFO RAPID 1. POCHODZENIE 2. INTERWENCJA PO SPRZEDAŻNA

INFO RAPID 1. POCHODZENIE 2. INTERWENCJA PO SPRZEDAŻNA INFO RAPID B1HW014RQ0 : Version 12 vom 16/07/2013 Anuluje i zastepuje dokument 12/07/2013 EFEKTY OPISYWANE PRZEZ KLIENTA : DLA : C3 (A51) I WTRYSK EP3C DO OPR 13190 WYCIEK OLEJU SILNIKOWEGO Z LUB BEZ ZAPALENIA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G06 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI ZESTAW WSKAŹNIKÓW Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu WIADOMOŚCI OGÓLNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 507 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez

Bardziej szczegółowo

Forterra HSX - komunikaty o błędzie

Forterra HSX - komunikaty o błędzie Forterra HSX - komunikaty o błędzie WAŻNE USTERKI UKŁADÓW SPRZĘGIEŁ JEZDNYCH I REWERSU Usterka z kategorii ważna jest sygnalizowana przez zaświecenie czerwonej lampki kontrolnej skrzyni biegów, ciągle

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2 Technik elektryk PRZYKŁADOWE ZADANIE Opracuj projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy elektrycznej, której schemat elektryczny przedstawiony jest w załączniku 1,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00)

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00) 1 SPIS TREŚCI Usterka zgłoszona przez klienta Diagnostyka Przegląd i opis styków Rozdz. 2 W OGÓLE NIE DZIAŁA PRZYCISK WŁ./WYŁ. (brak Rozdz. 3-1 dźwięku i wskazań na wyświetlaczu) BRAK DŹWIĘKU (wskazania

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G. Sygnały wyjściowe:

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G. Sygnały wyjściowe: Odczyt bloku wartości mierzonych Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Sygnały wyjściowe: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) Odczyt kodów: - wyłączyć zapłon - podłączyć diodę LED miedzy wyjściem C1 (K-line) w kostce diagnostycznej a plusem akumulatora czyli A1

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego 3. Napięcie sondy lambda (0... 1 V) 4. Warunki nastaw podstawowych

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> Skrzynia biegów multitronic 0AN od modelu roku 2006

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> Skrzynia biegów multitronic 0AN od modelu roku 2006 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A6 2005> Skrzynia biegów multitronic 0AN od modelu roku 2006 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: przełącznik

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G11 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI KIERUNKOWSKAZY I ŚWIATŁA AWARYJNE Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie. Działanie. Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny.

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie. Działanie. Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Działanie Działanie Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Działanie Kierunkowskazy są wykorzystywane w celu wzrokowego potwierdzenia, czy próba uruchomienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: MECHANICZNA STEROWANA SKRZYNIA BIEGÓW TYPU MCP

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: MECHANICZNA STEROWANA SKRZYNIA BIEGÓW TYPU MCP Wstęp Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, zapoznany z systemem sterującym oraz zasadami bezpieczeństwa i koniecznymi środkami ostroŝności. Ze względu na szczególne cechy mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja KLIMATYZACJA KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U EDITION POLONAISE

Klimatyzacja KLIMATYZACJA KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U EDITION POLONAISE Klimatyzacja KLIMATYZACJA KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U 77 11 322 287 CZERWIEC 2003 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez

Bardziej szczegółowo

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL. 43-190 Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32)226-26-01,tel./fax (032)226-26-01 www.zstws.com.pl/ Temat kursu: Układy hamulcowe i systemy kontroli trakcji Czas trwania: 2 dni opis budowy oraz zasady działania konwencjonalnych układów hamulcowych i układów ABS, TCS, ASR, EBD i ESP opis budowy oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Instrukcja podłączenia i eksploatacji Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Spis treści: 1. Dane techniczne:... 2 2. Przeznaczenie:... 2 3. Zasada działania:... 2 4. Schemat podłączenia

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy AWD. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy AWD. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Aby sterowanie przystawką odbioru mocy

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu Page 1 of 7 Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu ATF Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze Przyrząd do spuszczania i odsysania zużytego oleju -V.A.G

Bardziej szczegółowo

Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998

Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: przełącznik świateł

Bardziej szczegółowo

Silniki C14NZ, X14NZ. Kontrola układu zapłonowego i wtrysku paliwa Multec.

Silniki C14NZ, X14NZ. Kontrola układu zapłonowego i wtrysku paliwa Multec. Silniki C14NZ, X14NZ Kontrola układu zapłonowego i wtrysku paliwa Multec. Układ zapłonowy EZF-h: zapłon elektroniczny z czujnikiem Halla umieszczonym w rozdzielaczu zapłonu, z zaprogramowaną mapą kąta

Bardziej szczegółowo

Clio II: BB0U - BB0V - BB2C - CB0U - CB0V - CB2C - SB0U. Mégane I: XAXX - Mégane II: XM0G - XM1G - XM00 - XM1D - XM0L

Clio II: BB0U - BB0V - BB2C - CB0U - CB0V - CB2C - SB0U. Mégane I: XAXX - Mégane II: XM0G - XM1G - XM00 - XM1D - XM0L N.T. 3938A X56, i F9Q - X64, i F9Q - X65, i F9Q - X66, i F9Q - X70, i F9Q - X74, i F9Q - X76, i F9Q - X81, i F9Q - X83, i F9Q - X84, i F9Q Silnik F9Q-Uszkodzenie turbosprężarki: zalecenia dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk Projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy oraz wykonanie dokumentacji z zakresu wykonanych prac w układzie sterowania silnika ZAŁOŻENIA (Założenia do projektu prac

Bardziej szczegółowo

Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów

Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów Lista błędów modułu sterowania EVOII oraz procedury rozwiązywania problemów. W razie awarii pralki, podczas wykonywania autotestu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU 1. Układ regulacji prędkości pojazdu umożliwia kierowcy utrzymanie prędkości pojazdu równej zaprogramowanej wartości zadanej bez używania pedału przyspieszenia.

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG przez BWS

Włączanie przystawki odbioru mocy EG przez BWS Zasada działania, informacje ogólne Zasada działania, informacje ogólne Ten opis funkcji z instrukcjami podłączania dotyczy pojazdów, w których układ nadwozia (BWS) steruje włączaniem jednej lub dwóch

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i Przekaźniki

Bezpieczniki i Przekaźniki SPIS TREŚCI SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) 2 MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE (UCH) (645) 6 PŁYTKI BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKI (299-597 - 336-784 - 1047) - SILNIKI K4M - K7J - K7M 10 PŁYTKI BEZPIECZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U

SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U Podwozie SYSTEM KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY UKŁAD ABS JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U 77 11 322 267 SIERPIEŃ 2005 EDITION POLONAISE

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Opis

Zdalne uruchomienie silnika. Opis Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Aby było możliwe włączenie funkcji, muszą być spełnione następujące warunki: Kluczyk w położeniu jazdy Przełącznik EXT

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki

Zespół B-D Elektrotechniki Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Diagnostyka systemu Motronic z wykorzystaniem diagnoskopu KTS 530 Bosch Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER

Bardziej szczegółowo

Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom data aktualizacji: 2016.11.15 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że ułatwią one

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE: STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW AL4

DANE TECHNICZNE: STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW AL4 DANE TECHNICZNE: STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW AL4 Od strony wnętrza pojazdu Dźwignia wyboru biegów prowadzona jest w kratce o kształcie schodków i przez spręŝynę zwrotną, która ściąga ją w lewą stronę. Mechanizm

Bardziej szczegółowo

Włączenie przystawki montowanej na wale napędowym

Włączenie przystawki montowanej na wale napędowym Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Aby sterowanie przystawką odbioru mocy

Bardziej szczegółowo

CZOŁOWA PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA: DEMONTAŻ - MONTAŻ

CZOŁOWA PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA: DEMONTAŻ - MONTAŻ - 1 - CZOŁOWA PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA: DEMONTAŻ - MONTAŻ Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń Momenty dokręcania śruby czołowej poduszki powietrznej pasażera 2 Nm Niezbędne wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Zdalny ręczny gaz. Opis. Informacje ogólne. Warunki. Włączanie

Zdalny ręczny gaz. Opis. Informacje ogólne. Warunki. Włączanie Opis Opis Informacje ogólne Funkcja zdalnego sterowania ręcznym gazem służy do zdalnego sterowania funkcjami ręcznego gazu, ograniczonego ręcznego gazu i zwiększonej prędkości obrotowej silnika. Warunki

Bardziej szczegółowo

Kogut. Ogólny opis funkcji. Włączanie zainstalowanej funkcji

Kogut. Ogólny opis funkcji. Włączanie zainstalowanej funkcji Ogólny opis funkcji Ogólny opis funkcji Kogut może zostać podłączony na różne sposoby, zależnie od tego, która z poniższych trzech opcji klienta została zamówiona dla danego pojazdu: Opcja : Kogut zamontowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.12 2013-11-08 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Zdalna aktywacja funkcji układu zapewnienia widoczności

Zdalna aktywacja funkcji układu zapewnienia widoczności Możliwa jest zdalna aktywacja następujących funkcji układu zapewnienia widoczności i oświetlenia: Więcej informacji na temat oświetlenia zamieszczono w dokumentach pt. Dezaktywacja świateł zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G08 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU SILNIKA Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu Informacje ogólne Informacje ogólne Podczas korzystania z hakowego urządzenia załadowczego lub platformy ładunkowej wywrotki zaleca się czasowe zwiększenie prędkości obrotowej silnika w celu ułatwienia

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024

CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024 CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga: Przed użyciem miernika należy wpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. WSTĘP Cyfrowy miernik samochodowy idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

Włączenie ograniczenia stałej prędkości obrotowej silnika

Włączenie ograniczenia stałej prędkości obrotowej silnika Ogólne informacje na temat ograniczenia prędkości obrotowej silnika Ogólne informacje na temat ograniczenia prędkości obrotowej silnika Ograniczenie prędkości obrotowej silnika zapobiega przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G07 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI PODNOŚNIK SZYB Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307 406

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przekaźniki

Bezpieczniki i przekaźniki SPIS TREŚCI SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) 2 MODUŁY 1 I 2 GNIAZDA BEZPIECZNIKÓW (1792-1793) 6 PRZEKAŹNIKI W SKRZYNCE W KABINIE (602-805 2375) 8 PRZEKAŹNIKA ZASILANIA PO ZAPŁONIE (853) 10 MODUŁ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.1 2012-10-15 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy ED przez COO

Włączanie przystawki odbioru mocy ED przez COO Informacje ogólne na temat funkcji Informacje ogólne na temat funkcji Ten opis funkcji z instrukcjami podłączania odnosi się do pojazdów, w których włączeniem przystawki odbioru napędzanej od silnika steruje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w systemie Compact

Przewodnik po zmianach w systemie Compact Przewodnik po zmianach w systemie Compact 2016.06 Porównanie funkcjonalności central Compact, Compact Basic i Compact Plus Funkcja Compact Compact Basic Compact Plus Procesor Procesor Fujitsu z certyfikatem

Bardziej szczegółowo

MaxiEcu Licznik: Diagnostyka, test, kodowanie

MaxiEcu Licznik: Diagnostyka, test, kodowanie Diagnostyka: Włączamy program, wybieramy przycisk Renault. Wybieramy: Model, rocznik, deska rozdzielcza. Klikamy przycisk połącz 1) Teraz mamy do wyboru kilka opcji, Zaczniemy od odczytu informacji o sterowniku

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH UKŁAD ZAPŁONOWY

Bardziej szczegółowo

Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW

Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW Page 1 of 19 Audi A6 Schemat elektryczny nr 3 / 1 Wydanie 07.2005 Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW od modelu roku 2005 Wskazówki: Informacje zawierają rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G09 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Injection Signal Emulator D4 ISE-D4

Instrukcja montażu. Injection Signal Emulator D4 ISE-D4 Instrukcja montażu Injection Signal Emulator D4 ISE-D4 wer. 1.1 z dn. 21.04.2015 Spis treści: 1. Dane techniczne:... 2 2. Przeznaczenie:... 2 3. Zasada działania:... 2 4. Schemat podłączenia i uwagi montażowe...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.

Multi-CZUJNIK 68. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia. 68. Programowany zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. 1. CZUJNIK POŁOŻENIA. Precyzyjny programowany czujnik położenia (czułość 2-4-8 stopni lub wyłączony), niewrażliwy na bujanie

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI)

ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) Page 1 of 5 ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) 147 Page 2 of 5 ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) - O Równoczesne uruchomienie zamków drzwi następuje w wyniku zadziałania: kluczykiem; przełączników (przycisków)

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 07 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

LEDWOLT Inteligentnt woltomierz motocyklowy. Instrukcja obsługi. usprawnienia Laboratorium Badawcze

LEDWOLT Inteligentnt woltomierz motocyklowy. Instrukcja obsługi. usprawnienia Laboratorium Badawcze LEDWOLT Inteligentnt woltomierz motocyklowy Instrukcja obsługi usprawnienia Laboratorium Badawcze Zastosowanie LEDWOLT jest precyzyjnym, inteligentnym woltomierzem motocyklowym. Zastępuje tradycyjną kontrolkę

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

Toyota Corolla E12, hatchback

Toyota Corolla E12, hatchback Toyota Corolla E12, hatchback data aktualizacji: 2014.10.24 Dzięki uprzejmości firmy TEXA POLAND Sp. z o.o. publikujemy kolejny schemat. Liczymy, że ułatwi on Państwu w jeszcze większym stopniu naprawianie

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo